Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezbariérovost, život bez překážek

Bezbariérovost, život bez překážek

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Schenková
Šetření:26. 03. 2020 - 06. 04. 2020
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Bezbariérovost, život bez překážek". Dotazník je zaměřen na všechny respondenty bez ohledu na to, zda se jich toto téma týká přímo či ne. Vyplněním tohoto dotazníku pomáháte k posouzení problematiky a návrhům na zlepšení. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-246048,78 %48,78 %  
25-445947,97 %47,97 %  
45-6443,25 %3,25 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9173,98 %73,98 %  
Muž3226,02 %26,02 %  

Graf

3. Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých k životu bezbariérovost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9980,49 %80,49 %  
Ano2419,51 %19,51 %  

Graf

4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bydlení1.1950.433
Vzdělávání / Zaměstnání1.5610.718
Sportoviště2.7561.274
Kultura2.4151.088
Cestování2.2761.029
Zdravotnictví1.1710.353

Graf

5. Je podle Vás úroveň bezbariérovosti v ČR dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9375,61 %75,61 %  
ano3024,39 %24,39 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy svědkem/svědkyní omezení vstupu tělesně postiženému člověku vlivem překážek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7359,35 %59,35 %  
ne5040,65 %40,65 %  

Graf

7. Myslíte si, že by se měla společnost více zaměřovat na odstraňování bariér?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10282,93 %82,93 %  
Nevím1310,57 %10,57 %  
Ne, bezbariérovost je zde dostatečná86,5 %6,5 %  

Graf

8. Jak vnímáte důležitost bezbariérovosti? (1 - nedůležitá, 5 - velmi důležitá)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55141,46 %41,46 %  
44334,96 %34,96 %  
2118,94 %8,94 %  
397,32 %7,32 %  
197,32 %7,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.05
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.13
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:4
Modus:5

Graf

9. Je Vaše škola či pracoviště bezbariérové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně5141,46 %41,46 %  
ne4435,77 %35,77 %  
Ano2822,76 %22,76 %  

Graf

10. Kolik si myslíte, že je v ČR osob s tělesným postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250 001 - 500 0004839,02 %39,02 %  
100 001 - 250 0003830,89 %30,89 %  
500 001 - 1 000 0002318,7 %18,7 %  
1 000 001 - 2 000 00086,5 %6,5 %  
0 - 100 00043,25 %3,25 %  
2 000 001 a více21,63 %1,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)

  • odpověď Vzdělávání / Zaměstnání=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportoviště=1 na otázku 4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kultura=1 na otázku 4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých k životu bezbariérovost?

4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)

5. Je podle Vás úroveň bezbariérovosti v ČR dostatečná?

6. Byl/a jste někdy svědkem/svědkyní omezení vstupu tělesně postiženému člověku vlivem překážek?

7. Myslíte si, že by se měla společnost více zaměřovat na odstraňování bariér?

8. Jak vnímáte důležitost bezbariérovosti? (1 - nedůležitá, 5 - velmi důležitá)

9. Je Vaše škola či pracoviště bezbariérové?

10. Kolik si myslíte, že je v ČR osob s tělesným postižením?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých k životu bezbariérovost?

4. Ohodnoťte důležitost bezbariérovosti v následujících oblastech (1 - nejdůležitější, 2 - velmi důležité, 3 - důležité, 4 - méně důležité, 5 - nedůležité)

5. Je podle Vás úroveň bezbariérovosti v ČR dostatečná?

6. Byl/a jste někdy svědkem/svědkyní omezení vstupu tělesně postiženému člověku vlivem překážek?

7. Myslíte si, že by se měla společnost více zaměřovat na odstraňování bariér?

8. Jak vnímáte důležitost bezbariérovosti? (1 - nedůležitá, 5 - velmi důležitá)

9. Je Vaše škola či pracoviště bezbariérové?

10. Kolik si myslíte, že je v ČR osob s tělesným postižením?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Schenková, T.Bezbariérovost, život bez překážek (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://bezbarierovost-zivot-bez-pre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.