Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezobslužné čerpací stanice

Bezobslužné čerpací stanice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matyáš Tóth
Šetření:23. 11. 2020 - 10. 12. 2020
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník za účelem zjištění poptávky a zájmu po bezoblužných čerpacích stanicích.

Poslouží k průzkumu zájmu v České republice po trendu bezobslužných čerpacích stanic šířícím se v USA.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2052,63 %46,51 %  
Muž1847,37 %41,86 %  

Graf

2. Věková kategorie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-351744,74 %39,53 %  
18-25718,42 %16,28 %  
36-45718,42 %16,28 %  
56+410,53 %9,3 %  
46-5537,89 %6,98 %  

Graf

3. Víte co je to bezobslužná čerpací stanice pohonných hmot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3990,7 %90,7 %  
Ne49,3 %9,3 %  

Graf

4. Využili jste někdy bezobslužnou čerpací stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2046,51 %46,51 %  
Ano - v zahraničí1227,91 %27,91 %  
Ano - v Česku1125,58 %25,58 %  

Graf

5. Souhlasíte s čerpacími automaty místo zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3075 %69,77 %  
Ne1025 %23,26 %  

Graf

6. Měli byste zájem o takovou čerpací stanici ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2455,81 %55,81 %  
Ne1330,23 %30,23 %  
je mi to jedno12,33 %2,33 %  
již používám12,33 %2,33 %  
je mi to jedno, jezdím tam, co mám po cestě a obsluha je vedlejší12,33 %2,33 %  
Je mi to jedno, auto nevlastním, řídím spíš mimo své město.12,33 %2,33 %  
Taková ČS již ve městě je12,33 %2,33 %  
již je12,33 %2,33 %  

Graf

7. Je podle vás tento typ čerpacích stanic budoucností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3274,42 %74,42 %  
Ne1125,58 %25,58 %  

Graf

8. Byli byste ochotni se vzdát občerstvení a možnosti nákupu výměnou za čerpací automaty a mírně levnější pohonné hmoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2865,12 %65,12 %  
Ne1534,88 %34,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Víte co je to bezobslužná čerpací stanice pohonných hmot?

4. Využili jste někdy bezobslužnou čerpací stanici?

5. Souhlasíte s čerpacími automaty místo zaměstnanců?

6. Měli byste zájem o takovou čerpací stanici ve vašem městě?

7. Je podle vás tento typ čerpacích stanic budoucností?

8. Byli byste ochotni se vzdát občerstvení a možnosti nákupu výměnou za čerpací automaty a mírně levnější pohonné hmoty?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Víte co je to bezobslužná čerpací stanice pohonných hmot?

4. Využili jste někdy bezobslužnou čerpací stanici?

5. Souhlasíte s čerpacími automaty místo zaměstnanců?

6. Měli byste zájem o takovou čerpací stanici ve vašem městě?

7. Je podle vás tento typ čerpacích stanic budoucností?

8. Byli byste ochotni se vzdát občerstvení a možnosti nákupu výměnou za čerpací automaty a mírně levnější pohonné hmoty?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tóth, M.Bezobslužné čerpací stanice (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://bezobsluzne-cerpaci-stanice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.