Bioodpad 2

Konec vyplňování 07. 04. 2017 23:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.02:57

Snahou města je snížit náklady na svoz bioodpadů prostřednictvím hnědých nádob. Jedním způsobem je přemístění bioodpadu z hnědých nádob do domácích kompostrérů.

V případě schválení dotace na pořízení kompostérů je nutné znát, jaký bude o kompostéry zájem. Dále nás zajímá, jak budete nakládat s vyprodukovaným bioodpadem.

Žádáme tedy o vyplnění dotazníku všechny domácnosti bydlící v rodinných domech.

Autor tohoto průzkumu si přeje ověření unikátnosti respondentů prostřednictvím e-mailu. Chcete-li se průzkumu zúčastnit, vyplňte prosím svůj platný e-mail, na který Vám bude zaslán potvrzující odkaz. Bez navštívení potvrzujícího odkazu nebudou Vaše odpovědi brány v potaz.

Důležitá poznámka služby Vyplňto.cz: Vyplněný email slouží pouze pro jednoznačnou identifikaci respondentů a po automatizovaném vyhodnocení dotazníků bude z databáze odstraněn. E-mail nebude v průběhu průzkumu poskytnut ani autorovi dotazníku.

E-mail:

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů – veškeré připomínky k obsahu prosím směřujte na zadavatele průzkumu (uveden vlevo nahoře). Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.