Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Blogy a vlogy/youtubeři

Blogy a vlogy/youtubeři

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Berková
Šetření:14. 12. 2017 - 10. 01. 2018
Počet respondentů:740
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

právě se chystáte vyplnit dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si na tom stojí české blogy a vlogy (videoblogy publikované na youtube youtubery) v porovnání s těmi zahraničními. Důraz je kladen zejména na marketingové využítí.

Výzkum je určen čtenářům a sledovatelům blogů a vlogů všech věkových skupin.

Výsledky tohoto výzkumu budou zveřejněny v archivu zde na vyplnto.cz a budou součástí mé bakalářské práce. Vaše odpovědi jsou anonymní. Zpracování výsledků a následné uchování bude provedeno v souladu s etikou výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena50167,7 %67,7 %  
muž23932,3 %32,3 %  

Graf

2. Patřím do věkové skupiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 2516722,57 %22,57 %  
16 až 2015921,49 %21,49 %  
26 až 3013718,51 %18,51 %  
31 až 4010714,46 %14,46 %  
41 až 50638,51 %8,51 %  
51 až 60405,41 %5,41 %  
60 a více364,86 %4,86 %  
do 15 let314,19 %4,19 %  

Graf

3. Sleduji blogy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [českéotázka č. 4, zahraničníotázka č. 4, české i zahraničníotázka č. 4, žádnéotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné27637,3 %37,3 %  
české i zahraniční22730,68 %30,68 %  
české20627,84 %27,84 %  
zahraniční314,19 %4,19 %  

Graf

4. Slevové kódy využívám od blogerek/blogerů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádných44385,69 %59,86 %  
českých5711,03 %7,7 %  
českých i zahraničních152,9 %2,03 %  
zahraničních20,39 %0,27 %  

Graf

5. Nakoupila jsem na doporučení blogerky/blogera:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné31561,28 %42,57 %  
české13125,49 %17,7 %  
české i zahraniční509,73 %6,76 %  
zahraniční183,5 %2,43 %  

Graf

6. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České blogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano23946,5 %32,3 %  
spíše ne18035,02 %24,32 %  
rozhodně ne6111,87 %8,24 %  
rozhodně ano346,61 %4,59 %  

Graf

7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [českéotázka č. 8, zahraničníotázka č. 8, české i zahraničníotázka č. 8, žádné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné28438,38 %38,38 %  
české i zahraniční24032,43 %32,43 %  
české15821,35 %21,35 %  
zahraniční587,84 %7,84 %  

Graf

8. Slevové kódy využívám od vlogerek-vlogerů/youtuberů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádných38884,72 %52,43 %  
českých4710,26 %6,35 %  
českých i zahraničních194,15 %2,57 %  
zahraničních40,87 %0,54 %  

Graf

9. Nakoupila jsem na doporučení vlogerky/vloegera/youtubera:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné27961,05 %37,7 %  
české10723,41 %14,46 %  
české i zahraniční5111,16 %6,89 %  
zahraniční204,38 %2,7 %  

Graf

10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České vlogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano18540,57 %25 %  
spíše ne18139,69 %24,46 %  
rozhodně ne5111,18 %6,89 %  
rozhodně ano398,55 %5,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsem:

 • odpověď žena:
  • 23.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi české i zahraniční na otázku 3. Sleduji blogy:
  • 23.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi české i zahraniční na otázku 7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):

4. Slevové kódy využívám od blogerek/blogerů:

 • odpověď žádných:
  • 23.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi české na otázku 3. Sleduji blogy:
  • 23.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi české i zahraniční na otázku 3. Sleduji blogy:
  • 23.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Nakoupila jsem na doporučení blogerky/blogera:
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České blogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním
  • 21.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi české i zahraniční na otázku 7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):
  • 21.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České vlogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

8. Slevové kódy využívám od vlogerek-vlogerů/youtuberů:

 • odpověď žádných:
  • 38.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 9. Nakoupila jsem na doporučení vlogerky/vloegera/youtubera:
  • 38.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České vlogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním
  • 35.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi české i zahraniční na otázku 7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Patřím do věkové skupiny

3. Sleduji blogy:

4. Slevové kódy využívám od blogerek/blogerů:

5. Nakoupila jsem na doporučení blogerky/blogera:

6. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České blogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):

8. Slevové kódy využívám od vlogerek-vlogerů/youtuberů:

9. Nakoupila jsem na doporučení vlogerky/vloegera/youtubera:

10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České vlogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Patřím do věkové skupiny

3. Sleduji blogy:

4. Slevové kódy využívám od blogerek/blogerů:

5. Nakoupila jsem na doporučení blogerky/blogera:

6. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České blogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

7. Sleduji vlogy (videoblogy zveřejňované na serveru youtube youtubery):

8. Slevové kódy využívám od vlogerek-vlogerů/youtuberů:

9. Nakoupila jsem na doporučení vlogerky/vloegera/youtubera:

10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: České vlogy se svou kvalitou vyrovnají zahraničním

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Berková, M.Blogy a vlogy/youtubeři (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://blogy-a-vlogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.