Bytová politika v Rychnově nad Kněžnou

Konec vyplňování 31. 03. 2019 08:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 23   Průměrná doba vyplňování: 00.02:59

Tento dotazník je zaměřený na bytovou politiku v Rychnově nad Kněžnou v souvislosti s rozšiřující se průmyslovou zónou Solnice - Kvasiny. Podstatou dotazníku je zjištění spolkojenosti/nespokojenosti obyvatel s dílčími aspekty týkající se kvality bydlení, dostupnosti bydlení a ceny bydlení.

Nejdůležitější jsou pro mě poslední dvě otevřené otázky, kam můžete napsat jakoukoliv pozitivní, nebo negativní zkušenost s bydlením v Rychnově nad Kněžnou; nebo zkušenosti s ubytováním pracovníků průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.    

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.