Češi a kino

Konec vyplňování 08. 04. 2020 10:11, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 13   Průměrná doba vyplňování: 00.03:21

Vážení respondenti, 

jsme studenti oboru Marketing a obchod na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a pracujeme na naší semestrální práci na téma Češi a kino.  

Tímto Vás prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, který se bude snažit odhalit postoje Čechů ke kinu. Návštěva kina patří mezi populární způsoby trávení volného času, a tak si tento dotazník klade za cíl např. zjistit, co je pro Čechy v kině důležité, jak často do kina chodíme, jaké filmy si nejraději vybíráme nebo kdo nám obvykle dělá v kině společnost. Zjištěná data budou porovnávána se starším výzkumem z roku 2018, bude tedy možné provést analýzu postojů v čase. 

Dotazník je anonymní a veřejný, jeho výsledky budou zpřístupněny zde na vyplnto.cz. 

Předem všem děkujeme za vyplnění!