Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sametová revoluce a česká národní identita: 25 let poté

Sametová revoluce a česká národní identita: 25 let poté

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oto Polouček
Šetření:21. 01. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:2743
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-24 PDF-25 PDF-26 PDF-27 PDF-28 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím Vás,

jsem studentem etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a ve své připravované diplomové práci se zabývám otázkou toho, jaký mohla mít sametová revoluce a následné změny ve společnosti vliv na sebeidentifikaci Čechů s jejich národem. Součástí výzkumu v rámci přípravy mé diplomové práce je i tento ne příliš dlouhý dotazník. 

Vaše případné odpovědi mi velmi pomohou a předem děkuji za vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Oto Polouček

Odpovědi respondentů

První okruh otázek se týká přímo sametové revoluce a jejího vnímání obyvateli České republiky.

1. Myslíte si, že se žilo lépe před sametovou revolucí roku 1989 nebo se žije lépe dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně se žije lépe dnes104838,19 %38,21 %  
každá doba má své výhody a nevýhody a ve výsledku je kvalita života srovnatelná67624,64 %24,64 %  
spíše se žije lépe dnes58821,43 %21,44 %  
spíše se žilo lépe před Sametovou revolucí2509,11 %9,11 %  
rozhodně se žilo lépe před Sametovou revolucí1826,63 %6,64 %  

Graf

2. Jak vnímáte vliv lidu na události listopadu 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ačkoli lid v ulicích události ovlivnil a pád režimu uspíšil, důležitější byla zákulisní jednání.128646,87 %46,88 %  
vliv lidu byl rozhodující, studenti revoluci započali a nespokojený lid se přidal což postupně donutilo, aby vládní moc vyklidila pozice.77228,13 %28,14 %  
lid v ulicích měl minimální vliv, předání moci bylo zinscenováno a předem naplánováno57921,1 %21,11 %  
nevím70,26 %0,26 %  
"Lid v ulicích" měl rozhodující vliv.....zkuste někdo řídit patnáct milionů podvědomých reakcí.10,04 %0,04 %  
Byla to spíš organická imploze neudržitelného režimu.10,04 %0,04 %  
Vliv lidu nebyl zásadní, ten domeček z karet by se rozpadl tak jako tak10,04 %0,04 %  
Myslím, že studenti to celé dali do pohybu, alespíše jsme měli štěstí, že to šlo tak rychle, protože se roky vláda hroutila.10,04 %0,04 %  
Rozsáhlost protestu režim překvapila a zhroutil se. O donucení bych ale nemluvil. 10,04 %0,04 %  
rozhodující byla všeobecká nespokojenost (a to i na straně státního aparátu), zbytek byl "otázka času"10,04 %0,04 %  
Vliv studentů a lidu byl podstatný pro vývoj událostí, ale vzhledem k situaci v okolních státech by režim stejně padl10,04 %0,04 %  
v r. 1989 jsem byla malá holka, nemůžu soudit, ale poslední dobou se ztotžňuju s názorem, že za tím mohla stát KSČ....10,04 %0,04 %  
Uměle vyvolaná revoluce vedená z USA10,04 %0,04 %  
hlavně si lid představoval, že všechny problémy, které byly důvodem masivních protestů v r. 1989 se neznásobí do současné doby!10,04 %0,04 %  
dlouhodobá nestabilita nejen u nás ale i v ostatních východních zemích vedla k rozpadu. Studenti tuto upadající dobu jen zakončili a tehdejší vládě se už nic nechtělo dělat ač prostředky na zásah proti studentům měla určitě větší než použila.10,04 %0,04 %  
už věděli,že to nemají šanci udržet,a nakradeno měli také dost,tak proč pak ty "ruiny" nepředat někomu,kdo je opraví?10,04 %0,04 %  
Lid měl rozhodující vliv, neboť o něj se opíralo OF při jednání. Nicméně, nebýt dravého způsobu OF mohla byt cela nespokojenost lidu k ničemu ...10,04 %0,04 %  
netuším, neřeším to10,04 %0,04 %  
ačkoliv lid v ulicích události ovlivnil a pád režimu uspíšil, už prostě nazrála doba a muselo k tomu dřív či později dojít10,04 %0,04 %  
reakce lidí uspíšil pád režimu, ale postupně by se sesypal nebo vnitřně reformoval sám, protože byl v té formě neudržitelný. zákulisními jednáními bych to ale nenazývala. 10,04 %0,04 %  
USA připravovalo pád socialismu ve východním bloku víc než 10 let10,04 %0,04 %  
revoluce byla umožněná celoevropským vývojem, na její konkrétní podobu ale lidé vliv měli10,04 %0,04 %  
režim se více méně zhroutil sám, vlivem mezinárodní situace, situace univtř něj samotného; lidé ale jeho pád uspíšili 10,04 %0,04 %  
netuším, nežila jsem v té době10,04 %0,04 %  
šlo o logický důsledek vývoje v SSSR a ve světě10,04 %0,04 %  
ačkoli lid v ulicích události ovlivnil a pád režimu uspíšil, důležitější byla celková oslabenost systému a jeho postupný rozpad10,04 %0,04 %  
vliv lidi byl velmi dulezity, ale bez dalsich jednani by to neslo10,04 %0,04 %  
vliv lidu, studentů, hlavně Pražáků10,04 %0,04 %  
Okolní komunistické režimy již byly v rozkladu a tak bylo otázkou času kdy režim padne. Lid měl každopádně vliv na stávající udalosti10,04 %0,04 %  
Jednání lidu včetně zákulisních intrik byl logickým stupněm. Socialistický systém už byl neudržitelný.10,04 %0,04 %  
těžko soudit, to se asi nikdy neozvíme;10,04 %0,04 %  
Dříve jsem se dlouho domníval, že se všechno stalo podle první možnosti, dnes, když vidím, jak byla svoboda a demokracie zneužita, kdo se dostal k moci a jak to u nás vypadá, přikláním se ke třetí možnosti. Bohužel.10,04 %0,04 %  
je to tak fifty fifty10,04 %0,04 %  
Lid v ulicích měl zásadní vliv, ale důležité bylo i dění v mezinárodním kontextu - sinatrova doktrína aplikovaná Gorbačovým SSSR, postupné změny v Maďarsku a Polsko, události ve NDR v roce 1989. Velkou roli hrály i vnitřní problémy režimu v ČSSR.10,04 %0,04 %  
kombinace první a druhé odpovědi, jablko už uzrálo, a tak ho bylo možné utrhnout (kombinace zahraničních a vnitřních vlivů atd.) 10,04 %0,04 %  
byla jsem mladá nerozuměla jsem tomu10,04 %0,04 %  
to se už nikdy nikdo nedozví10,04 %0,04 %  
na ho....to bylo potřeba10,04 %0,04 %  
vliv lidu byl důležitý, ale bez postoje Moskvy a událostí v okolních zemích by to nešlo 10,04 %0,04 %  
myslím, že to byl komlexní proces - jak šíření tiskopisů, poslouchání zakázaných radiových vln, studenti, nespokojený lid...10,04 %0,04 %  
Lid podporil to, co se delo na politicke scene. Sametova revoluce by nebyla, pokud by se obe slozky nezapojily10,04 %0,04 %  
Trochu podvod na lidi10,04 %0,04 %  
byli jsme najivní10,04 %0,04 %  
něco mezi variantou 1 a 210,04 %0,04 %  
totální rozklad po ztráty ochran z SSSR a hledání možnosti "prekabátění10,04 %0,04 %  
nemohu posoudit10,04 %0,04 %  
Je na čase přiznat, že revoluci provedl Gorbačov, moc ležela na ulici, Havel byl 20 let připravován Západem na její uchopení. Šlo o velmi vysokou hru, otázka je pro koho vlastně Gorbačov pracoval.10,04 %0,04 %  
Lid a především studenti měli zásadní vliv pro pá režimu. Ale je nutné zmínit, že režim se hroutil tak jako tak. Bylo jen otázkou času, co ho položí.10,04 %0,04 %  
šlo o nevyhnutelný proces pádu Východního bloku, demonstrace a generální stávka měly spíše v českém prostředí rituální funkci svržení režimu10,04 %0,04 %  
Vedení Sovětského svazu se v roce 1988 přestalo vměšovat do politiky zemí RVHP. V Československu pád režimu trval přesto poměrně dlouho, ve srovnání se sousedním Polskem nebo Maďarskem. Vliv lidu zde byl již od r. 1968 (20 let marný).10,04 %0,04 %  
Nedokáži posoudit10,04 %0,04 %  
nedokážu posoudit10,04 %0,04 %  
klíčová byla mezinárodní situace a když lidi vyšli do ulic, komunisti pochopili, že je konec10,04 %0,04 %  
studenti revoluci započali a ačkoli lid v ulicích události ovlivnil a pád režimu uspíšil, důležitá byla i zákulisní jednání10,04 %0,04 %  
lid v ulicích události urychlil, ale pád režimu byl ekonomicky nevyhnutelný.10,04 %0,04 %  
Zásah z venčí s podporou uvnitř10,04 %0,04 %  
Vliv lidu? Jen v poslední fázi, Sametová revoluce byla jen ve vleku událostí, které měly počátek v jednání Reagan - Gorbačov. Komunismus konečně šel ke dnu..10,04 %0,04 %  
Upravená odpověď ačkoliv..., důležitější byla mezinárodní situace10,04 %0,04 %  
jakýpak vliv lidu u pravicového převratu? 10,04 %0,04 %  
Vliv lidu byl důležitý, ale byl podmíněn společenskou a politickou situací v ČSSR 10,04 %0,04 %  
Čechy byla kapka v moři, daleko důležitější byl sílící či slábnoucí vliv totalitního kabinetu v Moskvě, politika Reagana a jeho předchůdců, uvolnování studené války apod. Teprve pak začal mít význam nějakej demonstrující studentík. 10,04 %0,04 %  
Je to těžké pro mě posoudit. Jsem ročník 95, takže znám uválosti z listopadu 89 jen z učebnic.10,04 %0,04 %  
vliv lidu nebyl žádný, jen se studenti nechakli zblbnout10,04 %0,04 %  
Netuším, tehdy mi bylo 9 a dnes jsou všechny informace zkreslené10,04 %0,04 %  
podle mě byla sametová revoluce dopředu dohodnutá šaškárna10,04 %0,04 %  
postupně: studenti, herci, lid, jednání10,04 %0,04 %  
Vzhledem k vývoj v celém tehdejším sovětském bloku bylo logické, že dříve či později ke změně dojde.10,04 %0,04 %  
Před pár lety bych rozhodně zakroužkovala první možnou odpověď. V dnešní den a po informacích, které se postupně dovídám, začínám věřit, že vše bylo předem domluvené a lid - tedy i já - jsme klíčemi cinkami podle předem stanoveného scénáře.Hrozné zjištění10,04 %0,04 %  
Vliv lidu byl velký, ale bylo nutné, aby revoluci někdo odstartoval.10,04 %0,04 %  
státní převrat v režii USA10,04 %0,04 %  
nejdůležitější byly vnější okolnosti, hlavně situace v SSSR, uvolnění vztahů mezi SSSR a USA a celková změna mezinárodní situace. Bez těchto vlivů nebyla šance na zásadní společenské změny u nás.10,04 %0,04 %  
mám nedostatek informací, abych mohla zodpovědně odpovědět10,04 %0,04 %  
asi jen málokdo ví, jak to tehdá vlastně bylo, kdybych měla říct, přiklonila bych se k druhé možnosti10,04 %0,04 %  
neměly žádný pozitivní vliv na život obyčejných lidí.10,04 %0,04 %  
SSSR měl problémy i jinde a tak byla situace zde neudržitelná.10,04 %0,04 %  
Vliv lidu byl, ale zcela zásadní bylo dlouhodobé ekonomické zaostávání východního bloku a de facto kolaps hospodářství ČSSR, který probíhal po celá 80. léta.10,04 %0,04 %  
vliv lidu byl významný, ale sám by nestačil (viz 1968) - komunismus a SSSR byl už unavený a těžko neudržitelný - zároveň jistě lidi u moci se rozhodli získat pro sebe co nejlepší podmínky do budoucna, a to nehledě na morálku a ideály10,04 %0,04 %  
přikláním se k 1. odpovědi, důležité ale bylo, že se našli lidé v čele s V. Havlem, kteří začali jednat s Adamcem a spol. a přinutili režimní politiky k postupným krokům - 1. zrušení vedoucí úlohy strany, 2. vládu 15+5 jako nepřijatelnou změnit, atd. 10,04 %0,04 %  
Změna režimu přišla nečekaně pro všechny zúčastněné a byla to šťastná souhra mnoha okolností, vše mohlo dopadnout mnohem hůře.10,04 %0,04 %  
důležitější byla zákulisní jednání10,04 %0,04 %  
Bohužel,tato akoce byla připraena západem,v čele s USA.To nebyla žádná sametová revoluce.10,04 %0,04 %  
něco mezi A a B, vliv nespokojeného národa a zákulisních jednání byl podle mne podobný, jedno bez druhého by nevydalo tento výsledek.10,04 %0,04 %  
vliv lidu byl velký, ale rozhodující byli jeho vudci10,04 %0,04 %  
lid a zakulisni jednani ve vicemene stejne mire10,04 %0,04 %  
rok 89 jsem nezažil, ale podle názorů ostatních usuzuji, že tehdejší režim již na tom nebyl moc dobře (ekonomicky) a nechtěl se za každou cenu udržet. NIcméně si myslím, že vliv lidu byl značný.10,04 %0,04 %  
3 vlivy, ,ezinárodní situace, lid a jednání10,04 %0,04 %  
Každá složka hrála důležitou roli. Nemám tolik znalostí,abych toto mohla posoudit.10,04 %0,04 %  
vliv lidu a studentů byl sice rozhodující, ale něco pravdy je i na těch obou dalších odpovědích10,04 %0,04 %  
Tlak lidu byl důležitý, důležitější ale byla aktivita hrstky angažovaných10,04 %0,04 %  
předání moci bylo předem domluveno, lid byl do ulic vmanipulován10,04 %0,04 %  
Východní blok se hroutil ve všech zemích, tudíž i v ČSSR, lidé v ulicích to oc neovlivní10,04 %0,04 %  
Rozhodující bylo to, že Gorbačov popustil uzdu. To žádný diktátor nesmí udělat, jinak se mu impérium rozpadne. Disidenti s lidem využili této příležitosti.10,04 %0,04 %  
Domnívám se, že bylo vše předem jasně dané, lid mohl maximálně jen průběh minimálně uspíšit...10,04 %0,04 %  
stb a vlada vse zorganizivali a hloupe studeny kteri se chytnou vsecho aby se zviditelnili na to pouzili10,04 %0,04 %  
poslední vydařená akce STB10,04 %0,04 %  
Celé to bylo v réžii KGB a CIA10,04 %0,04 %  
Ti informovaní (ne disidenti) se připravovali na pád režimu nejméně rok dopředu, nepokoje v ulicích jen určili začátek10,04 %0,04 %  
Co si mám jako představit pod hentakým pojmom "lid"?10,04 %0,04 %  
situace k tomu spěla, jinak asi varianta č. 110,04 %0,04 %  
co takhle zvážit světové události???10,04 %0,04 %  
lid měl vliv ale zásluhu měla určitě i sv. Anežka Česklá10,04 %0,04 %  
od každého trochu10,04 %0,04 %  
částečně ovlivněno zákulisím, částečně zinscenované, částerčně vliv lidu10,04 %0,04 %  
komunistický režim se zhroutil samovolně v důsledku celospolečenských (ve východní Evropě)změn (v sousedních zemích, kde byly revoluce dřív)10,04 %0,04 %  

Graf

3. Zaznamenal/a jste nějaké konspirační teorie či příběhy týkající se Sametové revoluce? Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

podvod

Těch je na internetu hodně, četla jsem je, ale jen se tomu víceméně směji. Jsem signatář Charty 77, a ani my nic moc nevěděli. V podstatě jen informace z rádia (HA a SE) a TV o událostech, které začaly v Polsku. Solidarita byla vzorem, a lidi přestávali mít strach..

V menších městech na vlakových nádražích a v okolí vysokých škol byly oslovováni mladí lidé, byl jim nabízen alkohol v jakémkoliv množství. S lahvemi alkoholu se jelo na " akce do Prahy". I takový byl začátek.

-

-

- jen samé nesmyslné řeči !

- připravenost Sametové revoluce" samotnými vrcholovými představiteli KSČ

- Sametová revoluce byla připravena a posilována některými složkami STB případně KGB (zvolení V. Havla prezidentem, smrt studenta na Národní třídě)

- že to bylo domluvené s komunistama

:-) Nevěřím tomu, že by Sametovou revoluci provedli studenti. Studenti byla jen super zástěrka pro ty, kterým nestačila v té době jejich koryta a chtěli víc... Už by mohly ty lži o studentském převratu skončit, protože jsme pak zbytku světa s touto pohádkou k smíchu.

...netuším,bylo mi 15,takže v té době asi ne :-)

"kabatova revoluce" - prevleceni kabatu, pouze naoko zmena rezimu

"lid v ulicích měl minimální vliv, předání moci bylo zinscenováno a předem naplánováno"

"mrtvý student" na Národní třídě

"mrtvý" student Šmíd - agent Zifčák; Havel jakožto dosazená figurka KSČ

"předání moci" zinscenovaní StB - osobně nevěřím!

0

1) Všechno zosnovala StB v čele s generálem Lorencem. 2) Prezidentské křeslo pro V. Havla bylo předem domluveno, mimo jiné za účasti tehdejšího prezidenta Françoise Mitterranda, který měl Havla navštívit dokonce ve vězení.

1) zinscenovala to CIA 2) zinscenoval to Bildenberg 3) zinscenovalo to celosvětové židovské spiknutí

A co je to konspirační teorie? Pravda, která se vítězům nehodí do krámu?

agent/student Zifčák/Růžička; příběhy o protekčním komunistickém vězni V. Havlovi; pohádky o tom, jak si lid vymohl změny

akce řízená jinou velmocí

Ale ano, jistě, ale už si to moc nepamatuju.

ale tak jako vždy asi "vrtěti psem"

ani ne

ani ne

Ani ne tak konspirační teorie. Spíš si člověk z různých informací poskládá obrázek, ze kterého vychází, že vše bylo předem dojednáno a připraveno. A to v rámci celé Evropy.

ani ne, příliš se o tuto záležitost nezajímám

Ani ne. Ale možnost, že bylo předání moci předem naplánováno, mi zní logicky, rozhodně logičtěji než idea, že protesty a demonstrace lidí donutily tehdejší vedení ke složení moci. Navíc tato možnost (předem naplánované předání moci) nahrává tomu, co přišlo o něco později (vytunelování republiky a krádeže ve velkém).

ano blbé

ano že se jednalo o připravenou akci

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano - Miroslav Dolejší - všimněte si kolik se z té jeho odpírané spekulace ve skutečnosti vyplnilo

ano - předem připravený převrat a dělba moci

Ano - příkaz z Moskvy

Ano - sametová revoluce byla připravená komunisty a Václav Havel byl pouze jejich loutkou.

Ano - spiknutí části STB nebo KGB, spiknutí části KSČ apod.

ano - teorie ve smyslu připravenosti celé revoluce ze strany Američanů v kooperaci s Rusi, s připravení Havla na roli prezidenta ještě za hlubokého komunismu...

ano - vše bylo domluveno předem

Ano - vše dopředu přichystáno a dohodnuto.

Ano - všeho druhu. Např. Havel byl skrytým komunistou a na předání moci se dohodl s tehdejšími komunistickými pohlaváry. NEBO Rozpad Sovětského svazu zapříčinila dohoda mezi západními a východními mocnostmi o novém přerozdělení sil na evropském kontinentě.

ano - z médií a spekulací o domluveném předání vlády a využití studentů k záměru

ano - že to bylo dohodnuté předem mezi SSSR a USA a někteří komunisté to věděli a předem se na přerod systému připravili (měli náskok v podnikání)

ano -otázky ohledně zranění či dokonce smrti studentů na Národní třídě

Ano , ... že bylo vše již předem domluveno.

Ano , několik, žádnou konkrétní si nevybavuji, s žádnou jsem se neztotožnila

Ano ... je jich celá řada. Např. že byla zinscenována KGB ... aj.

Ano ale něvěnoval jsem jim dostatečnou pozornost

Ano bylo to domluvené

ano legalizace výnosů pro pohlaváry podpořená ze západu touhou rozkrást národní hospodářství

ano např.mrtvý student Šmíd

Ano presne si nepamatuji

ano údajně to bylo všechno už předem domluvené

ano zaznamenal a sám jsem ji byl účasten

Ano zaznamenal, ale myslím si že se vždycky objeví až po revoluci.

ano zaznamenal,bohužel jsem stále pod přísahou tak nemohu komentovat.

ano- vse bylo jiz pripravene, "sametove " predani moci, hra pro divaky

Ano, Havel byla figurka

ano, udajne slo o studentske protesty. U nas to viedol zastupca riaditela SOU, clen KSC

ano,

Ano, je jich všude plno - nemám rád slohová cvičení

ano, ale ignoruji je

Ano, ale je jich moc

Ano, ale jen hloupé

Ano, ale moc si z nich nepamatuji.

Ano, ale nemám je rád.

Ano, ale nepamatuji se přesně.

Ano, ale nepamatuji si je. Nevěřím jim, tak je "vypouštím".

ano, ale neveboval jim pozornost

Ano, ale nevěnuji jim pozornost.

ANO, ALE NEVĚŘÍM JIM

Ano, ale nezabývám se jimi

ano, ale protoze mi bylo deset, bral jsem je za konspiracni, pozdeji se vsechny vicemene potvrdily. (prehlizim blaboly zhrzenych komunistu, ty se samozrejme nepotvrdily). napriklad to, ze ruda armada mela zakazano proti demonstrantum v CSSR zasahovat. prislo mi to jako blazniva teorie, dnes je jasne, ze to jinak ani byt nemohlo, kdyz v SSSR uz vychazel orwell a u nas se furt nic nedelo :)

Ano, ale přesně si je nepamatuju. V podstatě něco jako, že celá revoluce byla řízena "svrchu", vše to bylo vykounstruované.

ano, ale rozvádět to nebudu, tolik času nemám

Ano, ale už si je nepamatuji.

Ano, ale všechny jsou velmi hloupé

ano, blbé

Ano, bylo to domluvené: tuším, že údajně KSČ a KGB byly domluvené s Havlem a dalšími představiteli disentu - bez většího násilí se vymění funkce a bude to. Komunisti - hlavně funkcionáři, veksláci a ti co si nahrabali během komunismu se domluvili, že odevzdají moc do rukou těm novým - výměnou za to, že jim zůstane majetek a komouši se nezhoupnou na kandelábrech - jak to obvykle o revolucích bývá.

Ano, bylo to plánované předem, dva roky před SR byly již v Austrálii k prodeji akcie českých společností apod.

Ano, částečně se hovořilo o intrikách v zákulisí.

Ano, existuje více různých teorií a příběhů.

ano, hodně, různé,je toho dost

Ano, je toho ale na celou knihu

Ano, jeden kolující e-mail o setkání Mitteranda a Havla. Případně od příbuzných teorie,že vše bylo domluveno mezi V. Havlem a politiky západních zemí...

ano, kolem každé události je řada konspiračních teorií

Ano, komunismus byl neudržitelný a pro komunisty bylo jednodušší nechat lid vyhrát a získat demokracii.

Ano, komunisté předali moc dobrovolně.

ano, mluvili různí lidé o různých dějích a věcech, které se staly a to, že by bylo něco dobré pro všechny lidi, se nestalo, vychytralí a přetvářejíci se lidé se dostali k moci jen, aby se mohli obohatit a na jiných lidech v republice jim pranic nezáleželo, jen aby si mohli nahrabat a nakrást víc jen pro sebe, mladé lidi krmíte lží a falší, že bylo špatně a nikam se nemohlo a jak to dopadlo? stejně chudí nikam nejezdí, jen ti bohatí a tak to bylo i kdysi a ten bordel, který se dovezl ze západu je nyní už dávno i u nás, pro nás bylo dobré a výhodné, že každý musel pracovat, měl jistoty, bylo možné se dovolat i práva, ale nyní, aby měl člověk strach otevřít někde hubu, aby se mu to nevymstilo a hlavně nebylo tolik příživníků a zlodějů, hlavně z řad nepřizpůsobivých, kdy se jim dneska toho tolik toleruje, když jsem slyšela od určitých lidí, že když se vraceli z ciziny, tak se jim vraceli byty, vybavovali se jim, protože neměli peníze a vraceli se jim soc. dávky za celou dobu, když byli pryč, to je určitě na zamyšlení a konečně, ať se už někdo vzpamatuje a začne se něco dělat.......................................................................................................................................

ano, mnoho

Ano, mrtvy student na Narodni tride, pripraveni cele revoluce STB

Ano, napr. Ze lidska preva byla jen zasterka, ze sehral velkou roli zajem USA Tyto teorie ale nezatracuji!

ano, např. zpráva od asi Doležala??

Ano, např. že se jednalo o komunisty domluvené předání moci.

Ano, např. že spouštěčem Sametové revoluce byla samotná STB.

Ano, např. že to bylo dlouho připravované z nejvyšších míst (včetně SSSR).

Ano, například to, že fámu o smrti Martina Šmída rozšířila sama StB, nebo to, že celá sametová revoluce byla zinscenována StB nebo KSČ tak, aby si komunisté zachovali některé politické nebo ekonomické pozice i po roce 1989.

ano, například viz odpověď (c) na otázku 2 můj názor (a osobní zkušenost z disentu): KSČ byla vnitřně nejednotná, pod vlivem Gorbačova a dění v sousedních státech vznikaly v KSČ uvnitř skupiny, které chtěly změnu, ale nebyly jednotné (každý chtěl moc pro sebe), navíc stále vládlo jakešovské tvrdé jádro; demonstrace od srpna 1988 byly aspoň v Praze stále častější, takže to byla otázka času pokud měli někteří komunisti plán, jak Jakešovi vzít moc, tak 17. listopad a události následujících dní jim všechny tyto plány zhatil, jen ti nejchytřejší (Čalfa, Pithart, Dlouhý, atd.) pochopili a přešli, nicméně tito "soudruzi" měli již dříve s disentem kontakty, takže to hráli vlastně na obě strany

Ano, například že vše bylo předem připravené špičkami STB.

Ano, například, že strana to připravovala a byla to její akce, ale tak to je jen teorie z nějakého dokumentu, který jsem viděla

Ano, nebyli jsme to mi, kdo "otočil kolo dějin" byla to americká administrativa, která k tomu využila Havla.

ano, nejvíc se báli jakéhokoliv stávkování členové KSČ, kteří ovšem vzápětí využili situace a dnes jsou z nich velcí podnikatelé - blíže rozepisovat nebudu, prostě se hrozně báli

ano, nepodložené fakty

Ano, o komplotu StB a KGB, komunistických funkcionářů atp.

ano, o skoleni systemu samotnymi komunisty, kteri si meli uvedomovat neudrzitelnost ekonomickou predevsim

Ano, o vraždě jistého nejmenovaného studenta, která se nakonec vůbec nestala.

Ano, o zinscenování celé věci.

Ano, pokud konspirační teorií myslíte i to, že studenti na Národní 17. listopadu ve skutečnosti nezemřeli a zpráva o jejich smrti (ani nevím, jestli měl zemřít 1 či více lidí) byla pouze uměle vyvolanou fámou, která měla v lidech podnítit nenávist k socialistickému režimu a větší touhu zvonit klíči.

Ano, prý bylo vše s režimem předem dohodnuté a podobné nesmysly.

ano, předání moci naplánované tajnou bezpečností

Ano, předání moci pod dozorem KGB/STB

Ano, připravená revoluce západních tajných služeb.

ano, revoluce byla řízena ze zahraničí, Havel a spol. byli jen figurky

Ano, různé.

Ano, same nesmysly

Ano, Sametovou revoluci měli zinscenovat sami komunisté.

Ano, slyšel jsem názory, že pan Václav Havel byl jen "loutka" a vše bylo plánováno přímo komunisty.

Ano, spiknutí komunistů a disidentů.

Ano, spoustu.

Ano, spousty.

ano, STB či komunisty nastrčeného Zifčáka

Ano, studentská akce byla využita ve prospěch již dříve postupně domluvenýcu iniciativ. Nejhorší svazky StB byli včas skartovány! BOHUŽEL SE PRAVDU JIŽ NIKDY NEDOVÍME . Pravda je vždy přizpůsobena vládnoucí skupině.

Ano, tlak ze strany Ameriky.

ano, totiž, že StB samo rozpoutalo revoluci, aby převzalo moc

Ano, tvrdí se, že komunisti vzhledem k politické situaci v Evropě svou moc raději pustili. Kdyby prý chtěli, každou revoluci by potlačili.

ano, ty běžné - režie Ruska, režie STB...

ano, tzv Dolejšova teorie

Ano, u nás v rodině se traduje, že revoluce byla naplánovaná a že to vlastně revoluce nebyla.

Ano, v diskuzích na internetu, nevěnuji jim pozornost. Konspirační teorie mám ráda ale zrovna v tomto případě pokládám lidé věřící těm okolo listopadu 89 za blázny.

ano, v poslední době nejvíc slýchávám konspirační teorii právě o zinscenovaném předání moci, dále, že revoluce byla totálně nenásilná

Ano, vesměs že šlo o akci KGB, řízený převrat, že moc byla předána do rukou komunistů a jen se změnila fasáda atd...

Ano, vetsinou od privrzencu KSC ze Vaclav Havel byl nastrcen a vse bylo pripraveno stranou

Ano, viz Miloš Zeman a jeho názor, že průběh revoluce byl naprosto klidný

ano, viz odpovědi v předchozí otázce (celé to bylo domluvené, lid na to neměl žádný vliv)

Ano, Viz. Analýza 17. listopadu 1989 od Dolejšího

Ano, vše bylo domluveno dopředu.. Myslím ale, že to tak nakonec bylo správné, bylo-li tomu opravdu tak.

ano, vše bylo naplánováno

Ano, vše bylo předem domluvené. Vše zinscenovala STB ve spolupráci se západními tajnými službami a disidenti byli jen loutky STB.

Ano, vše mělo být dohodnuto předem mezi tajnými službami SSSR a USA. Nebo že vše dohodnuto uvnitř ČSSR - klidné předání moci + majetkový prospěch pro tehdejší aktéry, který symbolizovala kupónová privatizace.

Ano, vše řidili "ti vzadu"

Ano, všechny varianty jsou volně dostupné a schodují se...

Ano, vzájemná domluva tehdejší československé vlády a vlády SSSR

ano, zaregistrovala - že vše bylo připraveno a řízeno z vyšších míst

Ano, zaznamenal - několik, nicméně tato kolonka je na to dosti malá :-)

Ano, zaznamenal jsem teorie o tom, že celý Listopad byl domluvený mezi komunisty a disidenty reprezentovanými hlavně V.Havlem.

Ano, zaznamenal. Amerikou naplánované, komunisty zinscenované,...

ano, zejm. ohledně zinscenování a naplánování celé akce předem

ano, zejm. spolupráce při pádu zdejšího režimu se SSSR, zejména jeho předjednání a vcelku poklidné předání, výměnou za určité ústupky - kupř. nezakázání komunistické strany atd.

ano, Zifčák

ano, zinscenováno KGB eventuálně CIA

Ano, zinscenováno KGB, STB, vliv prognostického ústavu...

Ano, že bylo vše předem dohodnuto

Ano, že bylo vše předem domluveno ze strany USA i SSSR

ano, že je v pozadí za pomoci STB organizoval umírněný proud KSČ

Ano, že komunisti převrat chystali. Chtěli změnu, něco jako za Dubčeka.

ano, že pád komunistické moci byl naplánován/řízen

Ano, že prý byla připravena StB za účelem změny ve vedení státu, nikoliv však ve prospěch demokracie. Nevěřím tomu.

Ano, že revoluce byla naplánována a řízena Sovětským svazem, nebo alespoň KSČ.

Ano, že revoluce byla předem připravena komunisty, kteří se chtěli zbavit moci.

ano, že sametová revoluce byla předem připravená komunisty, aby si v tichosti dosadili své lidi

Ano, že se disidenti s komunisty předem tajně domluvili. To je ale stejný nesmysl jako že dvojčata zlikvidovala CIA.

Ano, že se domluvil Havel s komunisty atd.

Ano, že to byl předem domluvený akt

Ano, že to byla inscenace.

ano, že to bylo celé plánované a doodnuté i s StB

Ano, že to bylo jen divadlo, aby mohli tehdejší mocnáří tahat za nitky v pozadí.

ano, že to bylo předem podplacené pak vládnoucí stranou

Ano, že to bylo vše předem domluvené mezi českými komunisty a Ruskem, případně naopak, že čeští komunisti dostali zaplaceno ze Západu.

Ano, že to celé naplánovala Stb..a Američané.. :D

Ano, že to všechno řídila KGB.

Ano, že Václav Havel byla figurka. Charta vykonstruovaná činnost StB.

Ano, že vše bylo dohodnuté dopředu mezi politiky.

Ano, že vše bylo předem zorganizované CIA.

Ano, že vše nastrojili agenti STB

ano, že vše zinscenovala StB, přesněji ale nevím

Ano, že za Sametovou revolucí vlastně stála KSČ, protože se celý režim hroutil

Ano, žel komunisté jen převlékli kabáty.

ano,ale již si to přesně nepamatuji

ano,ale zda jsou pravdivé to netuším

ano,dohoda p.Havla s ksč

Ano,na ně zde ale není místo.Jsou to informace,které dokládají,že vše bylo dohodnuto,ne zcela tak,jak to dopadlo,ale podobně.

Ano,pad komunismu byl organizovan samotnymi komunisty....bylo to pro ne jiz neudrzitelne...neslo o studenty,ale o tajne z rad policie,resp.VB

Ano,řízené předaní moci vládou

Ano,v té době jsem studovala v Praze vysokou školu. Byla jsem v centru dění.

Ano,vse pripravene jiz pred revoluci...

ano,že to bylo předem naplánováno

ano,že vše bylovykonstruované

ano; například, že revoluce byla předem naplánována a zinscenována Stb

Ano. Inscenace různých vlivových skupin.

Ano. Příprava revoluce komunisty jako forma udržení se u moci, protože si předem připravili pozici pro dominanci v tržním prostředí. Inscenovaná smrt demonstranta, kterého měl představovat agent StB, za účelem proměny charakteru dění.

Ano. 1. Sametovou revoluci provedli zednáři 2. Byla to plánovaná akce KGB

Ano. 1) Zinscenovavý puč určité skupiny komunistů (např. okolo vedení StB), který se nezdařil. 2) Smrt studenta v davu=záminka k výše zmíněnému?

Ano.

Ano.

Ano.

ano.

Ano. A to, že mnoho nechybělo a vyjela proti demonstrantům armáda. Také, že celá revoluce bylo kontrolované předání moci.

Ano. Ale konspirační teorie to nejsou. Jednalo se dopředu o připravovanou akci za pomoci určitých kruhů KSČ a STB.

Ano. Ale neverim.jim, tak si je nepamatuji

Ano. Ale pro osobní rozhovor z pamětníkem členem charty 77 ( Dnes po smrti) a po jeho ukončení jsem zjistil, že vlastně Václav Havel byl kolaborant, dobytek a vlastizrádce.

ano. cílený převrat od vlády

Ano. Havel nastrčený komunisty.

Ano. Jedna hovorí o tom, že celá revolúcia bola pripravená p. Gorbačovom ap. Reaganom.

Ano. Jedná se o teorii, že za sametovou revolucí stála dohoda KGB a disentu, a že do čela státu byli záměrně instalování lidé z Prognostického ústavu (Zeman, Klaus aj.).

Ano. Jsou známé, netřeba opakovat.

Ano. K průběhu sametové revoluce přispělo i nespokojené křídlo ve vedení KSČ a STB.

Ano. Např. o aktivní roli STB v přípravě revoluce apod.

Ano. Např., že dramatické události v Praze byly záměrně zveličeny v režii STB v zájmu prosazení změn v tehdejších politických špičkách, což se jim ale vymklo z rukou.

Ano. Například, že revoluce byla řízená KGB

Ano. Něco o tom, že to byla víceméně dohoda...

ano. nechce se mi to vypisovat

Ano. O domluveném předání moci mezi některými nespokojenými komunisty a disentem.

Ano. O tom, že vše zincescenovala StB ve v spolupráci s disentem. Slušně řečeno - sračka.

Ano. Od pana Dolejšího, který si myslí, že to bylo všechno zinscenováno.

ANO. Prevrat pripravovan Stb a vymkl se kontrole. A rekl bych, ze souhlasim

Ano. Revoluce byla předem naplánovaná, případně připravená imperialistickým nepřítelem přicházejícím ze západu.

ano. různé, že to připravila KGB, STB, nebo sami komunisti. Mrtvý student na Národní,....

Ano. Řízení jak z Moskvy, tak z Washingtonu D. C., dokonce Havel byl agentem FBI ..

Ano. Slyšel jsem několik variant: puč připravila KČS, příp. StB, které se akce vymkla z rukou; v rámci rozpadu východního bloku se politické špičky pokusily vyměnit politickou moc za ekonomickou atp.

Ano. Slyšela jsem fámy o tom, že bylo vše předem naplánované a komunisti se rozhodli sami si "udělat" převrat.

Ano. Spiknutí CIA a KGB

Ano. Tajné služby.

Ano. Tradiční - revoluci udělali komunisté, disidenti, skupina Bilderberg, světová finanční skupina ovládající všechno apod.

ANO. VIZ MOJE ODPOVĚĎ NA DRUHOU OTÁZKU A JEN TAK MIMOCHODEM: JAKÁ REVOLUCE? SKUTEČNÁ REVOLUCE MÁ PO MÉM SOUDU "PONĚKUD" JINÉ ATRIBUTY.

ano. Vše bylo předem domluvené. Havel byl jen loutka.

ano. Vše bylo předem připřaveno, na převratu se podíleli příslušníci STB.

Ano. Všechno jsou to bláboly zneuznaných psychopatů.

Ano. Zahraniční scénáře, řízení,...

Ano. Zejména to, co se týká otázky č. 2, že všechno bylo v zákulisí domluveno předem.

Ano. Zhruba dvě základní. Revoluce byla domluvena a připravena předem. Prognostický ústav byl buňkou KGB, díky tomu si Rusové zachovali vliv na naši zemi.

Ano. Že to tak komousi vymysleli, aby pak v skrytu převzali moc. Že to řídila CIA. Že to zorganizovali Rusové.

Ano.., otázkou je nakolik jsou pravdivé a nakolik konspirační, jak to může běžný smrtelník bez relevantních informací posoudit...

ano.Bylo to předem připravené,měla se uvolnit dusná atmosféra a akorát změnit lidé ve nejvyšších funkcích.

Ano.p.Dolejší nebo ten Lorenc

Asi ano, co se týče zapojení armáda, rozhodování Gorbačova a tak... ale přesně nevím

Asi jsem slyšela něco o tom, že to vše bylo pečlivě připraveno a zinscenováno vládou.

Asi nejšílenější vymyslel Petr Cibulka, že sametovka byla akcí KGB, jakože když je nemohli všechny postřílet, tak to muselo být režírované někým jiným.

asi nekutilstv

asi ty klasické - např. že Sametová revoluce byla jen součástí hry tajných služeb (amerických), které zrežírovaly pád východního bloku.

až na běžné "brblání" nikoliv

blbec čalfa+agent havel jednání bez slova prohlášení

Bohužel ano - ty o organizovaném předání/převzetí moci zinscenovaném StB.

bohužel ne - zajímalo by mě to

Bohužel o teorie či příběhy se nejedná. Spisy o Václavu Havlu jsou tvrdě cenzurovány a novináři a politologové, kteří o nich mluví jsou diskreditováni. Měla jsem možnost do nich nahlédnout a jejich interpretace by se ve společnosti dala pokládat za hoax.

bolševik zprivatozoval svojí zlodějnu

Byl to podvod zinscenovaný z USA a NWO.

Byla jich plna media

byla jsem na Národní třídě dne 17.11., konspirační teorie mě neovlivnily, dávám za pravdu panu Pithartovi, že komunisti to prostě vzdali.

Byla to dohoda vedení KSČ s "disidenty" v čele s Havlem.

Byla to domluvená výměna, kdy komunisté věděli, že tehdejší životní úroveň už dlouho neudrží a tak vyměnili nejistou moc politickou za jistou moc ekonomickou.

Byla to revoluce uměle vyvolaná, stejný scénář jako třeba na Ukrajině. Jedním z důkazů je např. fingovaná smrt "studenta Šmída", ve skutečnosti agenta STB. Potom bylo rozbito Československo, aby se lépe uplatnila zásada "Rozděl a panuj". Šlo zkrátka o vyšší zájmy, rozdělení sféry vlivu a změnu uspořádání, které platilo po 2. světové válce. Studenti byli zneužiti, i když mnoho z nás tomu tehdy věřilo. Potom byl nasazen Havel, světoobčan bez českého národního cítění, který byl pro tuto roli vyhovující. Každý náznak vlastenectví posměšně označoval jako "čecháčství", rozdmýchal sudeťácké nálady a otevřel otázku Benešových dekretů. V jeho díle měl potom pokračovat Schwarzenberg, aby si ohřála polívčičku také šlechta a katolická církev. Ač jsem upřímně nenáviděla komunismus, po dosazení Havla jsem byla rozhodnuta pro okamžitou emigraci i s celou rodinou. Bohužel to nevyšlo. Tyto věci se ve škole neučí, ale jsem pamětník a přímý účastník událostí.

Bylo jich více. Ale nejčastěji se objevují ty, které tvrdí, že STB a Komunisti měli předem připravený konec. Revoluci vyvolali oni. Václav Havel se stal pouze jejich figurkou, kterou využili.....!

bylo mi 12, tak už moc nevim, ale šírila se fáma o nějakém umláceném studentovi, který pak vystoupil v TV, že to byl jen kec

bylo to vše už dlouho připravené, protože systém jak byl byl neudržitelný. Revoluce studentů byla schválně popíchnuta a hodila se.

bylo vše domluveno

Celou kotrarevoluci ridila CIA viz likvidace Dubceka a dosazeni Vaclava Havla na Hrad. Dukazem je snaha USA o rozbiti Evropy, coz se uspesne dari.

celou řadu, vesměs jde o přeceňování nějakého parciálního vlivu všichni se snažili prosazovat svoje zájmy a leckdo vyjednával s ostatními, to je naprosto logické a přirozené

Cely 17. Listpad byl dilem STB

Celý komunistický blok se bortil - SSSR, Německo, Maďarsko, Polsko. Bylo to přirozeným důsledkem těchto procesů.

cibulka - revoluce řízena KGB

český film "Kmotr" to krásně popisuje.

Četl jsem Analýzu pana Dolejšího. Neznaboh Havel a další rodiny nepřátel naší země byli "královsky" placeni z USA. Podíl na sametu má i církev, jejíž hierarchové skončí nejspíš tam, kde je pláč a skřípění zubů.

článek z německého deníku asi tak půl roku před revolucí, kde pan Havel už tehdy velmi přesvědčivě říkal, že bude československým prezidentem. Asi už tenkrát věděl něco víc než my ostatní.

Dědeček mi vyprávěl, že je prý blbost, aby komunisti sami odstoupili a že to bylo naplánované.

Desítky konspiračních teorií, všechny se opírají o tajné dohody mezi USA a SSSR.

dohoda mezi komunisty a disidenty

dohoda kgb, cia a mosad

dohoda mezi známým disentem a vládnoucí komunistickou stranou

Dolejší

domluva václava havla s komunisty: komunistický parlament jej jednohlasně zvolí prezidentem, on zaručí beztrestnost komunistů po změně režimu

Dubček neměl nehodu, ale zabili ho.

Generál Lorenc a jeho lidé viděli trochu více dopředu než neschopná klika kolem ÚV, z StB se stala podnikatelská elita ...

Havel byl dosazen a podporovan lidmi z nekomunistickych zemi, vse byla bouda a jedno velke divadlo vse bylo predem dohodnuto a jine na ktere si momentalne nevzpomenu

Havel byl kašpárek řízený z usa

Havel byl placený a podřízený USA, zničil české bohatství

Havel byl předem domluvená figurka. Vše další se odvíjelo od toho. Teorií je moc.

Havel byl Stbák.

Havel byl vybrán, vyškolen a dosazen do funkce, pád komunismu byl naplánován, i když pravděpodobně vše nedopadlo přesně podle plánu.

Havel byla nastrčená figurka a komunistický prezident za jeho vlády došlo z infiltraci komunistických pohlavárů, kteří obsadili vysoké posty v řídících orgánech.

Havel domluvený s USA apod., samé žvásty proruských fanatiků.

Havel je komunista (autor debil Klaus)

Havel se domluvil s KSČ za to, že představitelé minulého režimu nebudou za své činy souzeni

Havel se předem domluvil s komunisty a ty měli čas si schovat majatek

Havel sponzorovan zapadem.

Havel vyměnil beztrestnost soudruhů za prezidentský titul

Havel- vše co se událo, bylo dopředu naplánované (od jeho neznámého objevení až po inauguraci prezidentem - zvolení absoluní nuly do čela republiky)

Havlův projev..."Projev na který se nezapomíná". Mysleli jsme si, že Havel to s námi myslí upřímně.Jak jsme se mýlilli!!!!!

hodně lidí začalo podnikat, ale jejich výsledky nebyly dostatečné a zkrachovali.

I vlivu CIA

Jaké pak teorie.... pár let dopředu domluvené divadýlko . Stačí si správně odpovědět na otázku ,proč dělal estébák mrtvého studenta. Správná odpověď je jen jedna - dotat masy lidí do ulic,aby měli později občané pocit,že snad něco ovlivnili. Také se již na druhý den mladí estébáci a policisté v civilu rozjeli po fabrikách s video přehrávači a televizory a pouštěli ,,masám" video z ,,masakru". Ač jsem nikdy nebyl komunista,tak z polistopadového ,,vývoje" je mi na zvracení a naivitu dnešní mládeže,která oslavuje Havla ( agenta STB č.1) příliš nechápu. Prostě ovládaná masmédia odvedly asi dobrou práci......

jako vždy a u všeho

jasná práce tajných služeb

Jasně... pojem "konspirační" je ale dost zavádějící, nemyslíte...?

je pravda, že celé to je konspirace, ale důkazy mám jen ústní

Je stále více důkazů, že tzv. konspirační teorie o Sametové revoluci jsou pravdivé.

Je to Rus, už ho dus

je toho dost, ale žádná se mi nevybavuje ... - asi je to hloupost (viz Wikipedie a termín konspirační teorie)

Jeden velký podvod na tento národ.

jediná konspirační zpráva byla o mrtvém studentovi - Martin Šmíd - byla vyvrácena za několik hodin - myslím, že ta zpráva přivedla lidi v příštích dnech na náměstí měst

jedna verze - celé to vzešlo z lidí kolem Adamce, nebo mu to alespoň nahrálo další verze - režim si to podělal sám neadekvátním zásahem ozbrojenců při demonstraci v Praze - prostě to neustáli

Jen smrt pana Dubčeka - ale to asi není není konspirace jen soukolí kolem zrůdy jménem Havel jim přišlo vstříc!.

jen to ,co bylo v médiích

jen to, že vše bylo předem dohodnuto a útoky na studenty byly zbytečně brutální

jen tu o zinscenování celé události, kdy nějaké zvonění klíči prostě nemohlo sesadit vládu a namísto toho byly na pozadí tajné dohody a podobně

Jen ty, o nichž se veřejně hovořilo: myslím, že někteří straničtí činitelé vč. jedinců z STB chápali, že situace s primitivy ve vedení KSČ je neudržitelná. Samozřejmě měly na ně vliv i změny v okolních zemích.

jestli si ještě dobře vybavuju, byly to teorie typu že už ekonomická situace státu byla tak neudržitelná, že samo vedení strany zinscenovalo převrat, pak také že vše bylo předem vyjednáno a dohodnuto mezi disentem a stranou...

Jiskrou byla lživá zpráva o mrtvém studentovi. Konspirační ne, ale různé sametové a barevné "revoluce" u nás i ve světě jsou přímo nebo nepřímo financovány a uskutečňovány pod taktovkou USA !!!

Jistě - tajná domluva Havla s komunisty (výměnou za beztrestnost)

Jistě - že všechno bylo předem domluveno

Jistě, četla jsem různé teorie o tom, jak to bylo celé zkonstruované a o žádné spontánní studentské akce nešlo...

Jistě, tvrdí se, že to bylo domluvené předem s vedením KSČ

jistě, všechno bylo naplánováno a řízeno z USA

Jistě; nejobecnější - a ani snad ne tak konspirační - je teorie, že celý 17. listopad byl pod taktovkou StB a KGB, což umožnilo vyplout KSČ z ekonomicky bezvýchodné situace, vzdát se navenek politické moci a přitom si udržet rozhodující vliv ekonomický.

již v listopadu 89 jsem zjistil že OF je parta dle principů KSČ (bez doporučení a známých si člověk nedostal)

Jo dřív se říkalo čest praci dnes máš práci!!! Dřív se stály řady na banány /hnusné/ dnes jich je všude dost jsou stejně /hnusné/, ale zase na ně nejsou peníze.

jsou spíš úsměvné

K otázce 1: Potraviny byly kvalitnější za komunistů. Dnes mám možnost získat svobodnější informace. Cenzura byla před r. 89 i dnes. Dal jsem odpověď, že každá doba měla svoje výhody,ale nutí mě to odpověď změnit, jestli bylo lépe před nebo po 89, takže je toto mani- pulativní. Silným osobnostem se žije lépe dnes. Střední třída doplácí na parazitující lidi

Kazda historicka udalost se potyka s konspiracemi. Kdo skutecne vi, jak tomu bylo? Vyjma tech nejdulezitejsich akteru. Konspirace muze byt i to, co nam poskytuji media. Casto se setkavam s "konspiracemi", ze jiz bylo predem dohodnuto a Sametova revoluce byla pouze pro divaky, aby verili spolecenske sile, vymenny byznys Havla a komunistu atd.

Každá historická událost s sebou nutně nese mnoho dohadů a tezí, včetně konspiračních teorií a příběhů. Kupříkladu výše zmíněná domněnka, že lid v ulicích měl na události v listopadu '89 jen minimální vliv, neboť vše bylo předem naplánováno ve vyšších kruzích.

KGB

KGB měla zasáhnout pokud by se revoluce vymkla kontrole, avšak neudělali to.

KGB nebo StB jako hybatel, dohoda s komunisty atd.

klasika, havel jako dosazená figurka, "převrat" předem naplánovaný, neb byl tehdejší stav dlouhodobě neudržitelný.

klasika. že k převratu dojít muselo a revoluce byla jen na oko

komunismus byl neudrzitelny, prevrat naplanovan v Moskve prednimi politiky

Komunisté se jen zklidili z jednoho podniku do druhého a v tichosti čekali co bude poté začali pomalu rozkrádat a škodit všem poctivým

Komunisté si zlegalizovali nakradené majetky a de facto zůstali u moci.

Komunisti se domluvili, že to položí, ale že se jim nebude ubližovat a o se bohužel vyplnilo.

komunisti si udělali revoluci sami

Komunistické vládní činitele přestalo bavit vládnout socialisticky, takže se rozhodli začít podnikat změnou režimu.

Konspiracmich teorii jsem zaznamenala hodne.Asi nejuhozenejsi je o vpadu mimozemstanu kteri celou revoluci zaridili. :-D

konspiracnich teorii se behem let objevilo hodne - napr. ze se STB sama svym zasahem snazila vyvolat revoluci apod. osobne jim moc neverim, prestoze dodnes neni uplne jiste, co se tehdy vlastne delo

Konspirační asi ne, ale děda byl v té době voják a říkal, že už se vědělo, že se to nedá udržet - čekalo se tedy na příležitost, kterou jim daly demonstrace...

Konspirační přímo ne, ale při mnoha rozhovorech s pamětníky jsem byl překvapen, že před revolucí ,,nebylo nic cítit ve vzduchu,, a málo co nasvědčovalo tomu, co se událo jen za pár měsíců.

Konspirační teorie č. 1: listopad 89 byl zinscenován tajnými službami ze Západu Konspirační teorie č. 2: listopad 89 byl zinscenován komunistickou stranou

Konspirační teorie jsem nijak nevyhledával, ale nějaké vycházely z Hradu z úst jedné skopové hlavy. A příběhů... již se kdekdo vyjádřil "kde v ten moment zrovna byl". Ať již to byla pravda či ne. Rozhodující především byli ti studenti, kteří tam byli. Ne papaláši na úřadech dnes.

Konspirační teorie mě nezajímají

Konspiračních teorií byly spousty. Od toho, že to připravila CIA až po teorii, že to komunisti vymysleli sami ...

konspiračních teorií je mnoho, a jedna z nich je pravdivá :-D

konspiračních teorií je řada - podstatné je porovnat tyto konspirační teorie se skutečností co se stalo a zejména jaké to má následky

Konspiračních teorií jsem zaznamenala mnoho, ale protože jsem shodou okolností byla 17. 11. 1989 v Praze na návštěvě, večer cca do 19 hod. na Národní třídě, kde se ještě nic nedělo, v sobotu 18. v Národním divadle na odpolením představení Hubičky, kterou přenášela TV a poté jsme procházeli k Máji, kde již stály připravené "helmy", které nás nepustily do metra. V podloubí již hořely svíčky a 1 pán za námi řekl, že tam včera zabili studenta. Večer jsme byli v Rokoku, kde nás herci J. Adamová, P. Pelzer, Věra Galatíková a další uvedli do "obrazu". Vzpomínám si, jak to bylo vše improvizované, jak lidé odcházeli - asi pravověrní komunisté, když debata houstla - a přicházelí noví z ulice, bez vstupenek. Dramatická chvíle nastala, jakmile jedna paní přišla a řekla, že slyšela, že smrt studenta je potvrzena. Všichni povstali a bylo ticho. V té chvíli jsem měla pocit, že se láme chleba. V neděli jsme ještě navštívili Hrad, všude jezdili příslušníci SNB i v neoznačených autech, metro bylo polepené letáky. Odpoledne jsme odjížděli domů, abychom stihli zprávy z Vídně. Večer vystoupil v TV velmi bledý ministr Pitr a vyzýval ke klidu, pak ukázali barevného, baculatého Martina Šmída a černobílého, asi zmláceného, dalšího MŠ. V pondělí jsem se v práci bála o víkendu hovořit, vyprávěla jsem to jen nejbližším známým. Konspirace se objevily až kolem Vánoc, myslím, že 13 tis. tehdejších příslušníků StB mělo na jejich šíření dost času a energie (pokud zrovna nepálili archívy a nezametali stopy po sobě a svých kamarádech).

Konspiračních teorií na tohle téma je mnoho. Od té, že to domluvili čeští komunisti s disidenty, přes tu, že šlo o nepovedenou akci STB za účelem předání moci v rámci KSČ, nebo tu, že to celé zorganizovaly KGB a GRU přes STB až po tu, že jako za všemi barevnými revolucemi za tím stojí Soros, NWO etc. Kdyby to nebylo smutné, asi bych se tomu zasmál.

Kromě fiktivní smrti studenta nic

KSČ zinscenovala celé revoluční dění, atp.

Kupříkladu výrok Jakeše, ve kterém tvrdí, že potlačení pochodu ze 17. listopadu zorganizovala část KSČ, usilující právě o revoluci, protože předpokládali události, ke kterým pak došlo.

Líbilo se mi jak byli odstaveni od moci,kteří si byli až moc jistí svou nedotknutelností.

lid v ulicích měl minimální vliv, předání moci bylo zinscenováno a předem naplánováno

Lidé mají rádi záhady a tak si je vymýšlejí...

lidé u moci měli už tolik "nahrabáno", že potřebovali normální tržní ekonomiku, ne centrálně plánovanou, aby to mohli utrácet/investovat - tj. nechali režim "prasknout"

Ludvík Zifčák ad.

mám svou teorii o neudržitelnosti moci jedné garnitůry a předání druhé,aby to moc nebolelo an fyzicky,politicky a hlavně ekonomicky-viz privatizace

MArtin Šmíd

Matně si vybavuji, že ano, ale nevěnovala jsem jim pozornost.

Měla být organizována státem, aby se odstranila frustrace obyvatel, ale vedení se nezměnilo.

Mladým komoušům se zdálo, že je to dobrá příležitost sebrat koryta starým.

Mnoho

mnoho - útržkovité, ale zcela konkrétní - sebevražda mladíka, který naivně-nevědomky "spolupracoval"-pomáhal s elektronikou (svým osobním zájmem), zvukotechnikou atd. při demonstracích (nehledě komu sloužila politicky) - po té byl "persekuován" za napomáhačství (jeho rodiče významní odborníci ve svých oborech...)a tuto tíhu, "prozření", neunesl - 1.6.1990 si sáhl na život ... prakticky "ze dne na den" na mnoha místech republiky VŠICHNI THP pracovníci byť i na "dministrativních místech" jednotných zeměd.družstvech - vyhozeni z práce, zůstalo členství - v "lepších případech" tito družstevníci byli zařazeni do prvovýroby (chlév,mlékárna,dojírna,drůbežárna, porodnice selat...), kde jim to "spoludružstevníci" a "spolupracovníci" dávali prakticky najevo - pohrdání, urážky, naschvály, zakládání požárů (u bývalého požár.bezpeč.techn.)-a manipulace, že to bylo z jeho strany... děti z rodin členů KSČ opakovaně nosily ze školy od starších spolužáků požmárané fixou, spreyem školní tašky s popisky "komouši" ... mnoho+mnoho dalšícho "nelidského" hloupého a šikanozního chování v přímé rodině, mezi spolupracovníky, mezi "kamarády" od dětství ....

Mnoho konspirací od Šmída po Havla a Klause.

mnoho, ale nepodložené a nevěřím jim

Mnoho...

moc si toho nevšímám

Momentálně si žádné nevybavuji.

mrázek a spol pomohli k vítězství Občanského fora (kniha Kmotr)

mrtvý student

Mrtvý student Martin Šmíd

mrtvý student na národní třídě

Mrtvý student na Národní třídě.

Mrtvy student Smid

Mrtvý student-dezinformace,zblbnutí národa.

myslím že ne

Myslím,že je to stálý boj Ruska a Ameriky a vše je řízené tka,aby se naplnili idee mocných.

najednou bylo vše dovoleno a tak vznikl názor že si každý může dělat co chce a morálka je od té doby v pr....

Naplánována akce Stb

Napr. ze Vaclav Havel byl ve skutecnosti nasazeny komunista. Dale si myslim (je to muj osobni nazor, ktery ale nevim jestli se da necim podlozit), ze kdyz V.Klaus oznacil Havla za reformniho komunistu tak je to taky tak trochu konspirarcni teorie. Jeste jsem zaslechla pribeh, ze se sametova revoluce stala pod taktovkou Sovetskeho svazu.

např. že to "Havel s komunisty domluvil tak, aby předali moc, ale zůstali nepostižení"

Např.že převrat byl ze zákulisí organizován tajnými službami,nebo části stranického aparátu a j.

Například revoluce byla zinscenovaná vlivnou úzkou skupinkou lidí "Rotschildů" nebo americkou vládou,...

například že prý na národní třídě zemřel student, přitom nezemřel

například, že revoluci organizovala STB, s cílem co největšího zisku

nasazení církevních aktivit vůči mládeži

Nd

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

NE

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne bylo mi 13

ne nezaznamenal

ne, ale připadalo mi až neslýchaně snadné jak komunisti opustili rychle své pozice

ne, byly jsem dost malá

Ne, neznamenala.

Ne, to jsem opravdu nikdy neslyšela.

Ne,sametová revoluce přinesla bídu Zemi České.Co nedokázal Hitler to dokázal Havel.

Ne.

ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Nebudu tady prozrazovat zákulisní jednání, jsme příliš malá země na to, aby obyčejný lid změnil politický systém.

Něco ano, ale nevěřím jim.

Něco málo jsem slyšela o "podpoře" iniciátorů americkou vládou

Nějaké ano, ale jaké to si nepamatuji.

nějaké ano, ale nepřikládám jim důležitost

nejsem si toho vědom, pokud ale nějaké jsou zajímalo by mě jaké

Nejsou to konspirační teorie, to za prvé. Politická moc byla vyměněna za moc ekonomickou. Proto byla naše země kompletně rozkradena a spousta lidí si beztrestně nahrabala ze státního majetku a financí.

Několik týdnů před Sametovou revoluci mi bylo řečeno že se právě na Den studentstva bude "něco dít" co ovlivní další politickou situaci v tehdejším Československu

Několik zajímavých článků ze zahraničních i tuzemských zdrojů o tak zvané sametové revoluci...

Několik, namátkou třeba známou konspirační teorii, že převrat byl řízen z Moskvy a ve vedení občanského fóra byly jenom nastrčeny loutky se slíbenými pozicemi.

Několik, od inscenace převratu různými západními rozvědkami, přes StB až k ruským rozvědkám, dokonce i teorii, že invaze 1968 byla jen "příprava" na 1989

Několik, samé blbosti.

Několik...

Někteří zlí jakzykové tvrdí, že za sametovou revoluci mohly USA.

Nemohu si vzpomenout na nic konkrétního

Nenazval bych je konspirační. Prostě vyjednávání lidí z OF s jednotlivci u moci, aby nebyla použita vojenská a policejní síla proti lidem. Znamenalo to značné ústupky na obou stranách a to, že vlastně jen minimum lidí bylo odsouzeno za svou činnost před 1989.

Nenazývejme to konspiračními teoriemi, prostě každý už musel pochopit, že nelidský komunismus není možno zničit u piva v hospodě, když mě zrovna záhadně pustili z vězení, kde jsem byl, jelikož se mi nechtělo dělat.. - aneb Havlův neuvěřitelný převrat... Jinak doporučuji postřehy pana Korala, ten má nádherný názory i v tématice 11.září a naštěstí to není typický konspirační šílenec :-)

Není to konspirační teorie, ale kniha p. Dolejšího: Analýza o 17. listopadu hovoří jasně. Je to naprosto bezchybné dílo a že p. Dolejší byl pronásledován a Analýza potlačována svědčí jen a jen o tom, že je pravdivá.

nepamatuji se

nepamatuji se přesně, bylo jich mnoho

nepamatuji si

nepamatuji si žádné

Nepovažuji je za konspiraci ale prostý fakt. Obdoba ukrajinského majdanu a dohoda Havel (USA) - KSČ

nepovažuji je za relevantní

nepravdivé informace o smrti jednoho z protestujících studentů

neúspěšné předání moci generaci mladším papalášům

Nevěnovala jsem tomu pozornost, takže nemůžu nic citovat.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím o ničem

nevím o nich

nevím o žádné

nevim, jestli je ta teorie konspiracni, ale spis jsem o ni presvedcena: mocnosti se domluvili, SSSR se rozhodl o rozpusteni

nevybavím si

nevybavuji si

nevybavuju si

nezajímám se o konspirační teorie

Nezajímám se o konspirační teorie.

nezajímám se o to

Nezaznamenal

Nezaznamenal

Nezaznamenal

Nezaznamenal, ale je tam mnoho věcí, které nedávají smysl.

Nezaznamenal.

Nezaznamenal.

Nezaznamenal... Občas nějací lidi na internetu brblají nesmyslné teorie.

Nezaznamenala

nezaznamenala

nezaznamenala, politika mě nezajímá, jenom před revolucí byl život klidnější, jinak moje životní úroveň je stejná, tenkrát mně nic nechyběl a dnes také ne

Nezaznamenala..

nic

nie

nie

nie

Nulový vliv Václava Havla, jen nastrčená figurka a vše vyjednané postavami v zákulisí.

O domluveném předání moci.

O tom že to proběhlo v režiji STB

o tom, jak převrat naplánovali Američané a dosadili sobě vhodného hrdinu Havla na hrad

O vlivu armády na průběh převratu.

Občas se říká, že to bylo předem domluvené a že vládnou ti samí lidé co před revolucí, akorát jinou formou vlády.

od osobností VIP zapojených do revolučního dění jsem slyšela, že se neřízeně (kdesi v zákulisí) měnilo rozdělení rolí. V závěru revoluce se do prvních pozic dostali lidé, o nichž hlavní aktéři nehlasovali a divili se, jak se tam tito lidé dostali. .... je to jen hrubý náhled (podrobnosti si už nepamatuji)

od revoluce až do dnešních dnů. Jedna za druhou ve všech oblastech společenského života.

odchod některých vyšetřovatelů od STB a jejich začleňování mezi obyčejné,lidi.Už tehdy nám to bylo divné.Události 17.listopadu=uklizený Havel,který o tom nevěděl?Odchod Štrougala.Tehdy politici v tomto věku, ještě neodcházeli.Nasazení hlupáka do vedení státu. To jsou jen věci,kterých si všiml průměrný neinformovaný občan.

Organizace protestu stb

Organizace revoluce StB

Otázka zabití člověka (kdo tuto fámu vypustil).

otázkou je co je a co není konspirace, to ze rozklad socialismu byl rizeny a nejaka parta studentu a nadsencu s klicema byla jen klaka která podpořila rozhodnuti strany vse co bylo znarodneno opet zprivatizovat.... cele to bylo statem rizene...

Párkrát jsem narazila na zmínky, že režim nepadl kvůli lidem, ale protože to bylo předem domluvené. Nic konkrétního k tomu. Ale osobně mám za to, že pravda je někde na půl.

Pečlivá práce agentů CIA, dohoda mezi USA a SSSR. Ohlášení smrti studenta byla nepochybně práce některé tajné služby (CIA), protože tato zpráva teprve nastartovala všeobecný odpor.

Plánované řízení revoluce ze západu či pouhé předání moci mladším či dravějším komunistům pod jinou hlavičkou

Plánováno z ameriky, aby nás mohli ožebračovat a aby si kapitalisti nakradli...

Plno. Ta nejčastější: top špičky starého režimu si uvědomily, že stav je neudržitelný, tak povolali svého nejoblíbenějšího disidenta a fízlům/TV dali takové pokyny, aby se to překlopilo. Za hojné podpory KGB.

podíl stb a boj funkcionářů ve vedení KSČ

podpora ze západu, ale to není konspirace

Pohádce o sametové revoluci, kterou započali studenti podporovaní nespokojeným lidem, možná uvěří žáci první třídy a nebo jedinci s IQ na hranici debility.

Pocházím ze Severních Čech a v Teplicích byla jedna z prvních "ekologických" demonstrací.Lidé opravdu přišli na ekologickou demonstraci,ale demonstrace byla ovlivněna lidmi z Prahy,kteří z této demostrace udělali politickou.Dnes většina tvrdí, že demontrovali proti režimu.Tato manipulace se dá s úspěchem potvrdit,pokud jsou k tomuto v archivech spisy ,které s určitostí existovaly.Jak řekl průkopník propagandy "pravda je pouze stokrát zopakovaná lež".Myslim ,že není možné pochybovat o průběhu sametové revoluce.Je to jako přemýšlet v padesátých letech o tom jakým způsobem Stalin vyhrál válku.Prostě vyhrál,vše bylo řirozené,správné,tak rpoč nad tim přemýšlet.

Pochopitelně. Nespočet

Politický převrat v roce 1989 byl dlouho připravován v USA za pomoci tzv. pravdoláskařů a bojovníků za demokracii a lidská práva (Havel, Vondra a další) s cílem oslabit vliv Ruska v bývalých socialistických zemích. Bez spolupráce s Gorbačovem by se to ale nikdy nepodařilo.

Pomluvy, dohady ničím rozumným neopodstatněné

Poražená strana vytváří dojem, že vyklidila pole sama.

poslech řízení policie v revolučních dnech

pouze o Václavu Havlovi - že se vydával za někoho, kým nebyl

Povidalo a povida se ledasco, napr. ze vse bylo predem dojednane, nekteri lide byli jen nastrcene figurky, bylo potreba nekoho, kdo zmanipuluje obyvatele.

právě to,že bylo všechno předem zinscenováno,ale zdá se mi to trochu přitažené za vlasy

Pražstí studenti byli placeni, za to, že v ostatních městech hlásali to co se děje v Praze

Prezidentem po sametové revoluci se mněl stát Alexander Dubček, ale komanči to zařídili tak, aby se jím stal neschopný Havel. Dubček by byl totiž mos schopný a věděl tomo moc tak ho nakonec radši zabili. Toto bohužel není konpirační teorie, ale pravad.

Propouštění Petra Cibulky z vazební věznice Brno

prý to bylo dohodnuté

Prý za všechno můžete CIA a podobně

Předání klíčových míst a podniků "vhodným" osobám

Předání moci bylo připraveno ve spolupráci KGB a STB

předání moci bylo zinscenováno a předem naplánováno

předání moci bylo zinscenováno a předem naplánováno

předání moci bylo zinscenováno a snad i předem naplánováno

Předání moci pokojnou cestou, kdy nedojde k většímu potrestání KSČM a její vysoce postavení členové budou moci úspěšně přejít do kapitalismu.

Předání moci, investice kapitálu komunistů u moci

Předem domluvené

předem naplánováno a domluveni s komunisty

Předem připraveno v kooperaci tzv. disentu a a tehdejší vládnoucí struktury.

Především debatu na téma desidentského "zcizení" revoluce studentům. A také zmínku Šimona Pánka, že V. Havel si některé podrobnosti ohledně předání moci ze strany KSČ odnesl do hrobu.

Přemnohé.

Převrat byl dopředu připraven Státní bezpečností s Mariánem Čalfou. Václav Havel byl pouze uměle nastrčenou figurkou.

převrat byl nutný, režim by už déle nevydržel ekonomicky ani politicky, udělali si ho sami komunisté

převrat řízený vládnoucí komunistickou stranu s disidenty, za podpory SSSR a USA

převzetí moci reformní skupinou komunistů, které se vymklo z ruky; součást strategie USA vedoucí k rozbití socialistického tábora

Příběhy? Bylo mi osm let a jedna z mála intenzivně zapsaných vzpomínek na tuhle akci bylo to, že jsem jeden den říkala učitelce Soudružko učitelko a druhý den mi pokárala, že ona je přece Paní učitelka a že už nikdy nemám říkat Soudružko učitelko. Jako by to tehdy považovala za hrubou urážku ode mne. A přitom, mě jako malé holce to vůbec nedocházelo. V čem se to mohlo lišit? Když včera jí to nevadilo a museli jsme jí tak všichni oslovovat a dneska to pro ni byla urážka hodná pokárání. To je moje nejintenzivnější vzpomínka. Omlouvám se, že to není nic světoborného. Štěpánka

Příliš hloupé na to si je pamatovat :)

Přímo ne.

případ údajně mrtvého studenta Šmída

Příprava pana Václava Havla na prezidenta republiky cestou jeho kamarádů z STB.

příprava převratu StB

Připraveno Stb

Připraveno ze západu

Radu vsechny vymyslener

Revoluce by nebyla podle mě sametová, kdyby nebyla předem promyšlena a naplánována i zahraničím.

revoluce byla řízena z USA, revoluci zinscenovali sami komunisté

Revoluce byla udělána hlavně pro některé lidi, aby dostaly obrovský majetek zpátky

Revoluce byla zorganizována tajnými službami.

Revoluce nebyla naše vnitřní věc, ale byla řízena agenty z USA.

revoluci připravila vládnoucí garnitura kvůli neudržitelnosti poměrů, demonstraci zinscenovali za pomoci provokatérů

Režim padl zejména z toho důvodu, že vládnoucí špičky již nechtěli před veřejností skrývat své bohatství.

role CIA

rozdělení moci mezi bývalé komunisty po revoluci.. ale to je asi fakt, ne konspirační teorie

různé - několik

Různé a povětšinou hrůzné. Raději pouštím z hlavy, darmo se čílit...

různé teorie, některé pravděpodobné, jiné fantastické. Rozhodně se dodnes neví, jak to vlastně bylo popravdě.

Různé.

Různých konspiračních teorií je celá řada. Zřejmě nejznámější jsou teorie spojené se smyšleným úmrtím studenta Martina Šmída a teoretizování ohledně role STB v tomto případě.

řízení CIA a podobně

Řizený pád režimu.

Sám jsem v průběhu roku 1989, před listopadem dostal tři velmi podrobné informace, o tom, co se bude dít do konce roku, v jednom případě na jaře i s datem 17. listopadu. Nemusím spřádat konspirační teorie, prostě konspurace tu byla. Samozřejmě, že události dostaly svou dynamiku. Zlom byl připraven, další vývoj ovlivnily a ovlivňují nejrůznější zájmy (ekonomické, strategické), osobnosti atd.

sám velký vlastizrádce Havel byl nastrčenou loutkou

Samé bláboly

Sametová revoluce byl podvod organizovaný ilumináty z NWO.

Sametová revoluce v ČSR byla zinscenována NWO

sametovou revoluci údajně spustila hra tajných služeb, obávám se ale, že to není konspirativní teorie, ale fakt...

Samozřejmě ano. Konkrétně si nevybavuji. Vše ovšem míří k tomu, že celá akce byla v podstatě předem domluvená.

Samozřejmě mnoho. Každá historická událost s sebou nese mimo jiné i různé legendy, příběhy, popřípadě konspirační teorie. Otázkou je, co nazýváme konspiračními teoriemi. Mnohdy však jsou jimi mainstreamovými médii označovány i události, které dávají logiku a které se později víceméně potvrdí (viz případ studenta Šmída alias ´STBka´ Zifčáka

Samozřejmě zaznamenala. Vše bylo domluveno s komunisty

Samozřejmě, tématem se zabývám již od roku 1990, tak není možné se konspiračním teoriím vyhnout: Inscenace STB, případně rovnou CIA, předem dohodnuté divaldo mezi komunisty a disidenty, atd. Mimochodem, ani jedné z konspiračních teorií nevěřím.

Samozřejmě, vše bylo zinscenované, předem připravené a domluvené. Kolem se to sypalo, tak to předali po domluvě disidentům.

samozřejmě, zaznamenal je určitě každý. Nejčastěji se hovoří o tom, že státostrana si byla vědoma další neudržitelnosti režimu a sama organizovala předání moci, ovšemže při zachování části, nebo dokonce rozhodujícího vlivu v rukou určených osob, samozřejmě nějak spjatých s původním režimem.

Samozřejmě. Dohoda našich disidentů na schůzkách s Gorbačovem. Politická dohoda Východu a Západu o pokojném předání moci za cenu získání ekonomického vlivu. Konspirace CIA a KGB...

samozřejmě. prý bylo vše domluvené s čímž nesouhlasím

Sem nežila, nic nevim.

sem tam něco zaslechnu, ale odmítám to poslouchat, nevěřím na tento typ konspirace

Setkal jsem se nejvíce s teorií, která považuje Sametovou revoluci pouze za předání moci. Komunismus už byl dále neudržitelný a tak se za výhodných podmínek pro ně (komunisty) dohodli s opozicí. Celkové to pro ně bylo výhodné, protože vlastnili v té době kapitál a měli přístup a kontakty na správných místech. Jednoduše se z těchto komunistů najednou stali kapitalisté a mohli zbohatnout daleko více než za předchozího režimu.

Silná podpora ze strany USA, podobně jako nyní na Ukrajině. Cíle jsou zcela zřejmé a odmítnutí Kryla po r. 89 novými vládci jasně naznačuje, že nešlo o pravdu, ale o trh. Také následující rozkradení nazývané privatizace a programové zadluženín státu, aby rozhodovali finančníci a nikoliv vlády je zcela evidentní.

Slyšel jsem několik konspiračních teorií, ale žádné jsem nevěnoval vetší pozornost a záhy vypustil z hlavy.

Slyšel jsem o spiknutí představitelů moci (KSČ, STB) s disidenty a s pozdější ekonomickou elitou. Podobným teoriím nevěřím.

Slyšel jsem, že revoluce byla plánovaná. Začalo to již sjednocením Berlína.

Slyšela jsem o jistých zákulisních jednáních, která revoluci uspíšila, neboť nebyl socialismus již udržitelný. Nepřipadají mi tak nereálné.

Slyšela jsem, že to bylo řízené předání moci, že lid nezmohl nic, já osobně tomu nevěřím

Smrť studenta Klausove napojení na USA a židy

smrt studenta

smrt studenta

Smrt studenta - akce STB, spojení prezidenta Havla s STB apod.

smrt studenta růžičky

Smrt studenta,-záměrné vypuštění informace z StB

smyšlená smrt studenta Martina Šmída

Snaha o zpřístupnění soukromého vlastnictví pro tehdejší vládnoucí garnitury, rozvoj kšeftaření a větší přístupnost západních trhů.

sovětská armáda připravena zasáhnout na straně reformních sil milovická jednání Sametová revoluce v režii GRU

spekulace kolem Václava Havla vše bylo předem domluvené

Spiknutí StB + KGB + CIA

Spíš jen hospodské tlachy ve stylu "Havel nás prodal Američanům".

Spíše mi přijde konspirační celá ta oficiální verze. Že byl 17. listopad vyprovokován složkami StB je dnes téměř prokázaná záležitosti (stejně jakože se tam pralo více frakcí s různými zájmy). Lidé se jenom vezli. Těch co demostrovali se odhaduje na cca 20%, stejně jako tolik, kteří by režim rádi podrželi. Zbytek vyčkával. Že režimu Únorovému puči se říká puč, ačkoli šlo o jedinou skutečnou revoluci v našich moderních dějinách. Revoluce je, pokud se změní všechny složky státní správy na všech úrovních. Tady se akorát převlékaly kabáty v době, kdy režim vzhledem k mezinárodnímu dění nemohl vydržet. Např. komunističní soudci straší v justici doposud. Sametová revoluce by se měla nazývat sametovou změnou vlády. Všechno bylo dokonáno během privatizace, kdy došlo k posvěcení šlohnutého majetku za únoru. Tehdy si bývalí komanči, stbáci a straníci s informacemi, konexemi vybudovali z politického vlivu ekonomický vliv, díky němuž coby lobbisti (či přímo nastrkaní ve vládě) ovlivňují politiku dodnes.

Spousta hloupostí, které jsem hned zapoměl

spoustu

Spoustu "konspiračních" teorií. Mluvil jsem i s lidmi, kteří byli na Ruzyni, když tam byl Havel.

spoustu blbostí, hlavně od komunistů (nějaká komunistka je dokonce učitelkou na škole a tyhle bludy do dětí valí)

Spoustu spíš tendenčních.

Spoustu. A) řízeno celé z Moskvy B) Havel a spol. byli s komunisty domluvení předem a divadlo jen pro lidi C) Havel byl jen figura, jak komunisti hladce předali moc sami sobě

Spoustu. Nejsou důležité.

spousty

Stačí si čas od času přečíst komentáře u článků na novinkách.cz, kde diskutující oplakávají doby komunismu a veškěré své životní strasti dávají za vinu Kalouskovi a Schwarzenbergovi. Moje oblíbená konspirační teorie pochází přímo z úst Milouše Jakeše, který se vyjádřil ve smyslu, že Listopadová revoluce byla práce komunistů a např. Havel v ní nesehrál skoro žádnou roli.

Studenti stávkovali, ale byli podporováni hodně ze západu a aby to mělo šmrnc nesly se zprávy, že policajti zabíjeli studenty, že jsou mrtví, což vyprovokovalo i ostatní lid ke stávce. Nakonec se ukázalo, že Zivčák byl podplacený,aby hrál mrtvého. Sám to nedávno doznal.

Tak spíš někteří lidé považují skutečné pozadí Sametové revoluce za konspirační teorii

Těch bylo tolik, že už je ani nedám dohromady. Nejznámější je ta s mrtvým studentem Šmídem, k jejímuž šíření nejvíc napomohli ultralevičáci Uhl a Šabatová.

Těch teorií je tolik,že by se sem nevešly.Základní teorií,nebo spíš realitou je,že se velení NATO rozhodlo rozšířit své teritorium dál na východ a EU byla v krizi odbytu a poptávky.Bylo potřeba zlikvidovat RVHP a získat tím odbytiště pro evropské firmy.Mimochodem stejný scénář "spontánních" revolucí v jednom půlroce na obrovském území a v mnoha státech se nedá logicky vysvětlit,steně jako pozdější "arabské jaro" i "majdan".

téma SR mě moc nezajímá

Tenkrát se asi hlavně věřilo, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Dnes to už není pravda.

Teorie ano, ale nemyslím si, že byly opravdu. Ale když dnes někdo říká, že Havel a spol. nepočítali na začátku událostí s převzetím moci, je to nesmysl!

teorie o naplánovaném předání moci atd.

Teorie tvrdící, že celá revoluce byla připravena a řízena STB ve spolupráci s KGB.

teorii jsem zaznemenal mnoho, ale vetsine neverim ze se staly tak jsou podavany verejnosti

teorii, že vše zinscenovali FBI nebo CIA

to nemohu psát, to není vhodné

To nepovažuji za konspiraci, ale přečtěte si Dolejší: Analýza 17. listopadu 1989. Vyšlo to po převratu, pochopitelně to bylo znevažováno, protože se to nehodilo mainstreamu, ale naprosto logicky to vysvětlilo mechanismus a odhaluje iniciátory pádů socialistických režimů v Evropě a v Československu 1989 a důvody, proč k tomu došlo.

Tohle nebyla konspirace, ale fakt. Byli připraveni vojáci revoluci potlačit palebnou silou. Mluvila jsem s těmi vojáky....měli plnou pohotovost. Stačilo jen písknout a vlítli by do Prahy i s tanky.

tzv. "konspirační teorie" - nálepka, která se dává na jakoukoliv informaci, která se nehodí do krámu současné globální propagandě. Mj. řada informací tzv. "konspiračních" naprosto sedí. Listovat to tady nebudu, není prostor.

U otázky 1 není jasné na co se ptáte, zda na kvalitu jídla, prostředí nebo politickou atmosféru.

Účast tajných služeb

údajná smrt studenta ( Martina Šmída ? ) po zákroku Sboru národní bezpečnosti ( tehdejší státní policie ) na Národní třídě

údajná smrt studenta Martina Šmída

udajna smrt studenta pri demonstraci

údajná smrt studenta při demonstraci 17.11.

Údajně byla sametová revoluce v režii STB.

Údajně bylo vše předem naplánováno...

Údajně měla být revoluce zinscenovaná, ekonomicky podpořená a organizovaná západními zeměmi.

Údajně mrtvý student ubitý STB, což mělo vyburcovat lidi do ulic. Ve skutečnosti vše zinscenováno tajnou policií.

Údajně šlo o zneužití protestujících pro účely převratu reformních komunistů, kterým se puč buď zvrtl, nebo naopak proběhl úspěšně a stávající politická situace v Česku toho má být důkazem.

Události Sam. rev. nebo samotná Sametová revoluce byla záměrně vyvolána a organizována vládou.

úmrtí studenta Šmída předání moci zinscenované v zákulisí

úmrtí studenta, organizace USA

Určitě ano. Spíše různé hypotézy, každý k tomu přidá vlastní názor, náhled. Rozhodně jsou zajímavou sondou do přemýšlení lidí, kteří tu dobu "zažili" na svou kůži. Většina mladých spíše "plácá nesmysly" bez větších znalostí té doby. Ponejvíce jsou to teorie o připravovaném převratu přímo z nitra strany, podporované sovětskou stranou, kdy "sametová revoluce v ulicích" byla snad už jen konečným divadlem.

V době Sametové revoluce jsem byla studentkou Karlovy Univerzity, k akcím typu shromáždění na Albertově jsme měli odpor, byly to povinné akce SSM a slušní studenti tam nechodili, unterground se scházel jinde a odpor se projevoval jinak. Na Národní jsem se ocitla náhodou cestou z odpolední brigády, akce byla pro mě překvapením, jsem zastánce konspirační teorie.

V KSČ sílilo vnitřní napětí a snaha o změnu, vývoj po listopadu soudruhy zaskočil.

V roce 1989 jsem studovala na střední škole a nastoupil k nám nový učitel, který už v září zdůrazňoval, že není soudruh učitel, ale pan učitel. Tento učitel byl také ten, který nás brával na záznamy události z listopadové Prahy. Potom jak přišel, tak odešel. Nenápadně. Takže si myslím, že to měl u nás rozdýchávat.

V týdnu před sametovkou předseda ONV mně vzkázal, že až budu já nebo pan farář něco potřebovat, ať přijdeme rovnou za ním. Do té doby neslýchané, soudruh předseda věděl a chystal si alibi Tajemník KV KSČ pro kulturu nevěděl a přijel z Ostravy mě napravit - v pondělí si stěžoval dokonce v celostátním vysílání rozhlasu, že jsem na něj byl drzý, jestliže jsem mu řekl, že komunisti mně vůbec nezajímají a jednám s lidosprávou. No a v pátek to vypuklo. Tyto dva zcela rozdílné postupy jsem také zaznamenal hned další dny, kdy jsem odejel přednášet do Minska. V neděli 19.11. 1989 mně předváděli na videu záběry z Národní třídy, které již 18.11. vysílala tamní televize. Vrátil jsem se ve čtvrtek 23.11. a teprve ve 4 hodiny odpoledne naše televize tyto záběry ukazovala. Sovětský lid tedy byl infornmován lépe než naši.

v ulicích bylo hodně anglicky mluvících lidí, kteří zřejmě věděli o co jde a lidé si mysleli, že je to jejich zásluha

Václav Havel byl kolaborantem Západu a dosazeným prezidentem po pádu "Železné opony". Lhal lidem do očí a od samého začátku. Vzpomeňme si na jeho slavný projev: Listopad 1989 - Letenská pláň: "Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte." Dnes vidíme, jak velká to byla lež. Kolik je dnes bezdomovců a nezaměstnaných jak těch, kteří jsou v evidenci ÚP, tak těch, kteří se už do statistik nezaměstnanosti nezapočítavají. Další lži Václava Havla v odkazu: http://www.cyron.cz/clanky/2011/blog/lzi-vaclava-havla.php

Václav Havel navštěvoval ještě před listopadem 1989 řadu měst se svou ochrankou. Byli to profesionálně vystupující lidé, v černých kožených bundách, hovořící jen anglicky. Kladli jsme si otázku, odkud tuto ochranku dostal? To není konspirace, to je fakt. Mezi Havlovými přáteli se vědělo, že jej často na Hrádečku navštěvují komunistické elity. Havlovi sloužili lidé z StB - kdykoliv mu např. došly cigarety, vykoukl ze dveří a zařval "Cigára!". za chvíli mu ten, kdo zrovna držel službu, donesl "ameriky". O fešáckém kriminálu nemluvě. Je toho spousty, co se dělo a smysl dalo až později.

Vím že nějaké jsou, ale konkrétně si je nepamatuji

Vím, kvůli komu se jmenuje Sametová(rozumějte...ten muž si to myslí:D)

Vím, že jsou, ale neposlouchám je a tudíž neodvyprávím.

Viz odpověď č. 2. Slyšel jsem, že za vším stála Čína, Indie ap., šlo o přípravu na čínské 21. století a skutečné osvobození rozvojových zemí.

Viz odpověď výše. Havel a jeho spolupráce se sudetskými němci.

Viz Parlamentní listy, Britské listy ap.

viz. knihy Mafie po listopadu, Mafie po česku

viz. ot. 2, varianta 3

Viz. výše.... z příběhů, jak se na Hradě jezdilo na koloběžkách a pořádaly se opulentní hostiny, po obřích restitucích, které především zohlednily kamarády, po dosazení kamarádů do významných funkcí a následně rozkrádání při každé příležitosti, následně "odejití" do ústranní...atd. ...to vše byl důsledek "Sametové revoluce". Revoluce, která měla být vybojována studenty a občany, kteří věřili, že nově zvolení lidé přinesou pořádek a spravedlnost. Konspirační teorie, která hovoří o Havlovi, jako o přijatelném člověku pro obě strany (komunisty i "revolucionáře"), o uvědomnění si komunistů, že se republika potácí na pokraji propasti a tedy domluva s lidmi, kteří jsou pro národ ikonami bude výhodná pro všechny - tedy jednající strany.

vlastní účast na schromáždění na Letné

Vliv CIA, ambasády USA. Krok k ustavení nového světového řádu.

vliv STB na průběh "něžné revoluce".

vměšování USA přes naš tzv.,,disidenty",dohoda s s nástupci KSČ na předání moci a dohoda o nepronásledování za předchozí činnosti

Vnitřní boj uvnitř KSČ, agent Zifčák alias mrtvý student Šmíd

Vse bylo planovano a predem rozhodnuto. Komuniste uz dele nemohli udrzet moc.

Vsechno bylo dopredu domluvene

Vše řízeno ze západu

Vše bylo dohodnuto a připraveno předem. Žádná revoluce vlastně neproběhla.

Vše bylo domluvené předem, režim cítil, že už dlouho nevydrží u moci, proto bylo vše uděláno jakože revoluci podnítili lidé a Havel byl jen figurka

vše bylo domluvené, bylo to předání moci.

Vše bylo domluvené, Havel byl v base jako v peřince a poté byl zvolen...

vše bylo naplánované šedými eminencemi již dávno

Vše bylo naplánováno, protože komunistická ekonomika "jela na dluh". Havle byl dopředu vybrán a během Sametové revoluce hrál pouze dopředu domluvenou roli.

Vše bylo předem domluveno mezi CIa, KGB a StB.

Vše bylo předem naplánováno.

vše bylo předem připraveno a secvičeno

Vše bylo připravené tehdy vládnoucí KSČ:

vše bylo připraveno a podporováno západem, sametová revoluce změnám jen nahrála

Vše bylo připraveno předem.

vše bylo připraveno ze západu, studenti byli pouhými loutkami, za niti tahali jiní

Vše bylo údajně předem připraveno, zčásti to tak může i být.

vše bylo zincenováno, nebo že se tak jako tak připravovaly změny a větší otevření západu. Ale to nejsou konspirace, spíš fakta, která mám podložená od skutečných osob.

Vše bylo zinscenováno a předem naplánováno

vše co se děje ve světě je v režii rodin rokefelerů, rotchieldů a jiných bildbregů

vše dopředu domluveno

Vše již bylo dávno připraveno zvenku

Vše komunisté naplánovali, aby mohli ovládnout a rozprodat naše "prosperující podniky. Havel byl pouze jejich loutka a jiné bláboly :)

Vše prý vzniklo z potřeby sesadit "špatné" komunisty a nahradit je jinou garniturou, ale takovou, která by dokázala "sát" z lidí peníze jiným - chytřejším - způsobem.

Vše prý zinscenovala buďto STB, nebo CIA. Já si myslím, že to byli ufoni :-)

Všechno bylo předem dohodnuto Moskvou

Všechno byly zákulisní boje o moc, vliv lidí pouze urychlil "předání", které by tak jako tak přislo v řádu několika let.

Všechno domluvené předem, se Sovětským svazem.

Všechno inscenovali komunisté, aby se dostali k majetku.

Vůbec nejde o konspirační teorie,ale o fakta.Něco podobného,jak dnes na Ukrajině,ale více kultivovaněji,bez nějakého velkého krveprolití.

vygooglujte si odkaz V. Havel a zednářství

Vypráví se kde co, ale lidé, kterých si vážím, případně i ti, kteří se nějak angažovali včetně toho, co jsem zažila to vyvrací.

Za revolucí stojí StB či komunisté sami

Za vším stály tajné společnosti; osud Evropy řízen z USA (CIA)

zabití studenta

Zabitý student Šmíd neboli agent Zivčák. Předem projednávaná alternativa Václava Havla jako dosaditelného prezidenta.

Začalo se propouštět v práci :(

Zadlužený režim (který přestal SSSR finančně i materiálně za Gorbačova podporovat) se zhroutil sám do sebe. Spolu s ostatními zeměmi bloku. Moc bych nepřeceňoval roli lidu - koneckonců hodně lidí tady kapitalismus nikdy nechtělo. Chtěli mít plné krámy zboží, hezké platy ... svoboda slova či demokracie jim byla ukradená. A tak snadno politici, stbáci a komanči převlékli kabáty a mají pré dodnes. Sametová revoluce je prázdný symbol, přetření barev.

zajisté a dokonce ověřené. Již od roku 1986 připravovaly kádry Prognostického úřadu modely přechodu hospodářství z reálného socialismu do tržního prostředí modelem "socialismu s lidstkou tváří". inspirace byla v řízené ekonomice Čínské lidové republiky a Federativní republiky Jugoslávie. V roce 1989, resp. 1990 a následné roky se to aktérům v zásadě vymklo z rukou a vznikl tento stav.

Zákulistní vyjednávání bývalého režimu s Václavem Havelem

Zaslechl jsem možnost o ukončení režimu na základě domluvy.

Zaslechla jsem, že pád minulého režimu byl předem domluven a byl v režii komunistů a Sovětského svazu.

Zaslechla sem o možné přípravě ze strany tehdejší komunistické vlády.

Zaznamenal ale momentálně si nemůžu žádnou vybavit.

Zaznamenal jsem konspirační teorii, že šlo o skutečnou revoluci vyvolanou nespokojeností občanů.

Zaznamenal jsem příběh týkající událostí následujích těsně po sametové revoluci. Člověk, který se dobře znal s Václavem Havlem mi vyprávěl, jak se mu Havel svěřil s tím, že mu komunisté těsně po sametové revoluci vyhrožovali, že se budou bránit. Prý mu dost vyhrožovali s tím, že tady udělají mnohem násilenější revoluci kde se bude střílet, pokud on nepřistoupí na nějaké jejich podmínky, v rámci kterých bude budovat nový stát.

Zaznamenal, ale nečetl jsem je.

Zaznamenal, ale nečetl jsem je.

Zaznamenal, ale nerad bych vypisoval.

Zaznamenal, např. že to připravovali komunisté sami a pod. Že to bylo již dohodnuto atd....

Zaznamenal/a, nechci se s tím vypisovat

zaznamenala

Zaznamenala a pustila z hlavy.

Zaznamenala jsem jich dost, ale teď si žádnou nevybavuji, protože je považuji za naprosté nesmysly a obvykle je hned vypouštím z hlavy! ;)

Zaznamenala jsem, že Sametovou revoluci zorganizovala vlastně STB a Komunistická strana.

zaznamenala, ale nejsem schopna přesně interpretovat

ze bylo vse domluvene

ze revolucni udalosti byly naplanovane a zcela pod taktovkou stb

ze to bylo naplanovano CIA+KGB+STB

Ze to cele komplet organizovala stb

Ze to cele naplánovala sovětská tajná služba

Zemanova konspirační teorie, že nebyla krvavě potlačena...

Zinscenování předání moci.

zinscenováno špičkami STB

Zosnování převratu KGB, CIA, sionisty...

Zpráva o zabití jednoho studenta policií na Národní třídě

Zpráva pana Dolejšího.

Zraněný příslušník zásahové jednotky tyčí z lešení od studenta dostal odškodnění a povýšení, ale musel se zavázat, že nebude veřejně svůj úraz publikovat (matky švagr), Madeleine Albrightová si pronajala dopředu apartmá na Václaváku - věděla o chystané akci.

Žádná sametová revoluce neexistuje, vše bylo jen dlouhodobně naplánovaný přechod jak si namastit kapsy, viz aktuální situace, politické tváře se nemění apod...

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné konkrétní jen samé nepodložené fámy

Že byl Havel jen alkoholická loutka a měl tam bejt původně dosazenej někdo úplně jinej (a lepší). Nevim, co je na tom konspiračního.

Že byl Havel placen komunisty, že byl Havel placen Američany,...

Že byl pan Václav Havel domluven s komunisty, že je nechá být. Já tomu moc nevěřím ale.

Že byla akce se studentem Šmídem organizovaná STB. Spíš než zákulisní konspirační teorie ale v "revoluci" vidím jen logické přejmenování moci v kontextu geopolitických změn. Nemyslím si, že by ČSSR mělo nějak vybočovat z rámce ostatních sovětských satelitů.

že byla Sametová revoluce již domluvená s Komunistickými pohlaváry a šlo jenom o "gesto" dovolené lidu.

že bylo vše pripraveno a dohodnuto nekolik mesicu predem. De facto si vymenili pozice

Že bylo všechno do puntíku zinscenováno v zahraničí. Né, že by to nebyla pravda, ale myslím, že takhle chytrý je jen 007, což je fikce. US-administrativa sice možná vytvořit nějaký světový řád a rýpou všude, kde se dá, ale pod kontrolou to mají jen částečně.

že byly události vyprovokovány samotnou STB

že Havel byl StBák a celé to vytvořili pání komunisté.

Že Havel patřil mezi vůdce, zabití Šmída, spontálnost hnutí

Že jsme ze získanou svobodou dobře naložili.

že lid v ulicích měl minimální vliv a předání moci bylo zinscenováno

že nepokoje vyvolala STB a podobně

že prý to celé organizovala StB apod...

Že předání moci bylo zincenováno a naplánováno.

že revoluci provedli studenti

že si to zorganizovali členové StB, když si uvědomili, že stávající systém byl již neudržitelný

Že ten pád byl očekávaný že stran politikl, jenom ne tak rychle.

že to byl připravený převrat kgb

Že to byla předem připravená akce, domluvená s Moskvou. Slyšel jsem mnoho osobních příběhů, jak dané události mí blízcí (rodiče, prarodiče, učitelé, atd.) dané události prožívali.

Že to byla spontální revoluce vedená Havlem

že to bylo celé připravené, zinscenované komunisty

že to bylo celé zosnované, Havel a jednající disidenti smluvení s komunisty, že se pak dostali estébáci, komunisti a jejich spolupracovníci do dobrých míst (podniků, státní správy, politiky), kdežto skuteční bojovníci za svobodu byli postupně vytlačeni z politiky ven

že to bylo domluveno

že to bylo dopředu domluvené,že se to pustí

Že to bylo dopředu naplánované.

že to bylo komunisty předem připravené

že to bylo naplánováno dávno dopředu ze západu

že to bylo organizováno KGB, což ale poněkud nedává logiku

že to bylo vše předem domluveno mezi hlavami komunistů a Havlem, ale nevěřím tomu

že to celé zorganizovala sama STB

že to celé zpunktovali Američané

že to dělala stb

že to KSČ měla naplánované a vše ve své režii

že to udělala CIA, že Havel je jen nastrčená figurka (což je asi pravda, protože ho naprostá většina obyvatel vůbec neznala), atd

že to ukončili sami

že to vše bylo domluvené předem komunistickou stranou

Že to všechno naplánovala a uskutečnila strana.

Že u zrodu revoluce stáli i členové KSČ, kteří se infiltrovali do skupiny protestujících vysokoškolských studentů. Dále, že údajně po tvrdém zásahu bezpečnosti zemřel jeden student, ale téměř okamžitě se tato informace ukázala jako nepravdivá.

Že vše bylo řízeno (monitorováno) z Ruska.

Že vše připravila KSČ a STB, neboť vládnoucí strana už nevěděla kudy kam. Současně hned po revoluci nejvýznamější straníci zprivatizovali významné majetky např. KSČ, SSM, atd..

že vše zinscenovala americka popřípadě francouzska ambasada

Že za vše může STB.

Druhý okruh otázek se týká české národní identity a vnímání vlastního národa.

4. Jaké vlastnosti jsou podle Vás pro Čechy typické?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vecna nespokojenost,pasivita

vyčůranost

závist

- hloupost, vychytralost, krátká paměť, konformita, nespokojenost se vším, nezájem o veřejné dění, neschopnost hájit svá práva, hrubost a neslušnost, nepořádnost, nerespektování veřejného a soukromého vlastnictví, kverulantství, nestřídmost ve stravě a přístupu ke zdraví, nízké vlastenectví, konzumní přístup k životu, absence hrosti + solidarita (empatie), schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, ochota spolupracovat, mimořádně ironický smysl pro humor

- humor za každé situace - závist - většina lidí si přebírá z informací to, co se jim hodí, přibarvují si skutečnost...

- kreativita - flexibilita - malá národní hrdost

- kreativní, troufalí: hledání možností, jak obejít nějaká pravidla - lživý - nevděční - vzdělaní - komunikativní

- ne vždy platí, co se řekne, - chuť a schopnost hledat neotřelá řešení - ale někdy za cenu ztráty kvůli nerespektování pravidel - podnikavost - vynalézavost

- podcenuji se; mysli si, ze na Zapade je to lepsi + jsou pracoviti, premysli o tom, co delaji, vylepsuji

- Přenesené pojmenovávání problémů, tedy nemožnost věcně řešit věci - Lenost lidí ohledně důležitých věcí, přičemž jsou aktivní když se jedná o konání v rámci něčeho, co pouze vypadá jako práce - Neschopnost docenit lidi, kteří opravdu něco udělali - Absolutní zahleděnost do sebe

- rádi si ze sebe děláme legraci, hůř neseme pokud vtipkuje na náš účet občan jiné národnosti

- skeptisismus - smysl pro humor - kreativita

- švejkovství - vychytralost - muzikálnost

- vychcanost, vypočítavost, lenost, přetvářka, -/+ sekularizovanost + zručnost, z ničeho udělat cokoliv, smysl pro humor, vztah k přírodě (svazy včelařů, myslivců, chovatelů drobného zvířectva, ...)

- ZÁVIST !!! Nedůvěřivost, materiálnost/chamtivost + Humor ! Šikovnost, pracovitost. Studovala jsem půl roku v zahraničí (Dánsku). A tyto tři negativní vlastnosti jsem u Dánů absolutně nepozorovala a bylo to velmi osvobozující. Člověk si nemusel křečovitě držet kabelku v nacpaném MHD ani se stydět za jakoukoliv indispozici.

- zavist, malost - nepodpora druhych - negativismus - umi si poradit (neco ve smyslu "zlate ceske rucicky")

- závist, nepřejícnost, nepoctivost (vyčůranost) - vychytralost, snaha ulehčení si práce, vynalézavost

- závist; často život na úkor jiných (odrbávání druhých, sobeckost); nadávání na všechno možné, ale nic proti tomu nedělají + smysl pro humor, vynalézavost (někdy až vyčůranost)

-: remcání bez snahy něco udělat, pohodlnost, spoléhání se na to, že mi někdo pomůže (stát), závist, malá velkorysost (když nemám něco já, ať to nemají ani moji sousedi) +: schopnost dělat si srandu i ze sebe, nenásilné řešení problémů, ochota revidovat své názory

-smysl pro inteligentní humor, schopnost ho vytvářet a chápat, číst mezi řádky

-švejkovství, vtípky, vyskakování, velcí na hubě v hospodě, ale na veřejnosti nikdo nic neudělá....mlč a trp je typické....podřízenost

,,vyčůranost,,

"ČVecháčství" - pokrytectví, závist, lživost, vychytralost, netolerantnost Ale smysl pro humor, pracovitost, chytrost

"držet hubu a krok" je naše druhé jméno, Sametová revoluce byla skvělou výjimkou. Pracujeme dobře a tvrdě ale pouze pokud je nad námi bič. Jsme málo ambiciózní, ale není se čemu divit po těch režimech, ikdyž dnes už by to mohlo být jiné. Jsme komici a baviči, ale pouze u piva či jiného alkoholu v hospodě.

"Kam vítr, tam plášť."

"Nemusim se mit lip jak soused, hlavne at se ma soused hur nez ja"

"pro desetikorunu si nechaji vrtat koleno" vychytralost pomlouvani veci, kterym prilis nerozumi

"přizdisráčství", hodnocení druhých přísnějším okem, než sebe, mudrlanství, dobráckost, houževnatost

"Salámismus" :)

"sám za sebe", závist, na druhé straně - někteří jsou empatičtí

"švejkování"

"Švejkovina" - dám se na tu stranu, kde to bude lepší

"švejkovský" flegmatismus, řešení hloupostí a netečnost k vážným věcem

"švejkovství" - v hospodě jsme všichni generálové, ale do ulic se bojíme vyjít; jsme přizpůsobiví (což není úplně pochvala)

"švejkovství", zlehčování skutečné reality, ustrašenost, "vlezdoprdelství", strach říct svůj vlastní názor a trvat na něm

"vycuranost", prospecharstvi malodusnost, prizemnost nestalost - kam vitr, tam plast - napr. v otazce, kterou velmoc bude CR podporovat neprejicnost, zavistivost pesimisticka pragmaticnost schopnost vymyslet na kazdou negaivni vec alespon spoustu vtipu a legracek, kdyz uz s ni nemuzeme nic udelat

"vyčůranost", smysl pro humor, kutilství, kverulantství

(hospodské) stěžování/skuhrání, závist, dobrý smysl pro humor,

+ dobrosrdečnost, přátelskost - vypočítavost, malomyslnost

1. Jsme jako krysy - všechno přežijeme! 2. Dobře fungujeme, jen když je nad námi bič a žijeme v nesvobodě! Naopak jsem bezvýznamní a slabí.

1. Skepticismus 2. Odkázanost na druhé - pocit že když něco chceme změnit, měl by se o to postarat někdo jiný. 3. Necháme ze sebe dělat blbce aniž bychom s tím něco udělali, vše řešíme jen stěžováním si v hospodě.

1.Stěžování si na plno věcí (politika, počasí, nedostatek peněz apod.); 2. neotevřenost vůči novým kulturám a ostatním národnostem pramenící ze strachu z něčeho odlišného a neznámého; 3. neochota cestovat a rozšiřovat si obzory; 4.závist a nepřejícnost úspěchu ostatním a současně názor, že na nové auto atd. si lidé musejí nakrást případně dobrou pracovní pozici člověk dostal díky protekci (platí zejména na malých městech); 5. nepříliš velká ochota věci a svět kolem sebe měnit, raději vymýšlet výmluvy, proč něco nejde

Absence zdravého sebevědomí, obecně malí ušlápí červi, kteří se pořád někomu poddávají a nejsou schopni správně naložit se svobodou, kterou pak někdo zneužije proti nim.

Ačkoliv je to v dnešní době u nás velmi oblíbené, tak neexistuje nějaká "typicky česká vlastnost". Byl jsem ve vícero zemích a lidí se "závadnýma" vlastnostma má každá země dost.

Adaptacem, peclivost, remcani, sikovnost, stereotyp

aktivita, sarkasmus, tolerance k alkoholu, nepřikládání velké váhy nějakým autoritám a hodnotám

Ale, ale, snad si nebudeme zase začínat s... ehm, pardon my French... na hlavu! Národní vlastnosti jsou víceméně hovadina, národní identita je, pravda, v kopru už od Mnichova, ne-li od Bílé Hory, ale to národní sebemrskačství mě fakt vytáčí. Jsme príma lidi se smyslem pro humor, přece!

alibismus, nerozhodnost, prchlivost

alibismus, přehnaná opatrnost, moc se neangažovat, "z cizího krev neteče", když něco umím- musí si ze mě ostatní sednout na zadek a ty dobré (asi) - nic nehrotit - i ta váhavost a nechuť radikálně něco řešit - zní to možná jako negativní vlastnosti, ale při rozpadu republiky nás tyto postoje možná zachránily od občanské války viz.Jugoslávie

Alibizmus, závist, maloměšťáctví, dokážeme se spojit na krátkou dobu

Apatičnost, černý humor, nevšímavost k okolí, zevšeobecňování vlastností na celou skupinu lidí, ochota pomoci starým či nemocným lidem

arogance,

arogance, snadná manipulovatelnost, pravda postavená na lži

arogance,drzost,lhostejnost

Arogance. Ale není to můj národ.

Asi nejvíc pohodlnost a tzv. vyčůranost, tedy schopnost využít všeho s co nejmenší námahou a náklady.

Asi nejvíc závist. Trochu zápecnictví, držení se v pozadí. Žvanivost a chvástavost, tam, kde o nic nejde. Ale i píle, snaha pomoci, talent a šikovné nápady. Nevím, jestli se šikovné nápady dají vzít jako vlastnost. Takže - kreativita?

asi nepořádnost, ochcávání systému

ateismus, malé národní sebeuvědomění a sebevědomí vůbec, kritičnost ke všemu, nechuť k patosu, malá národnostní tolerance, ale naopak vysoká tolerance a liberálnost v oblasti osobních svobod dobrá pracovitost (jen dobrá, protože narušená 45 lety komunismu), cílevědomost, schopnost improvizace, schopnost humorného nadhledu

ateismus, smysl pro humor jako způsob vyrovnání se s problémy, závist / nepřejícnost, schopnost improvizace a hledání inovativních řešení

Až když to někdo rozhýbe, jsme ochotni se přidat. Lidé by sami o sobě do ulic nešli, kdyby je nestrhl rostoucí dav.

bájná lhavost, závistivost, sebestřednost, pracovitost, švejkovitost (schopnost dělat si ze sebe srandu)

bázlivost, nestarání se o druhé

bez uvažování věří všem a všemu ,co je jim "předhozeno",hlavně to co si přejí vidět a slyšet-viz zvolení ANO 2011a sliby Babiše a spol....

bezohlednost, závistivost, chamtivost, permanentní nespokojenost s čímkoli

blbost

bohatí chtějí být ještě bohatší i za cenu podvodů

bohatýrství

Bohužel - závist, pomlouvání, negativní životní postoj.

Bohužel "vyčůranost" a závist...

Bohužel mi Češi přijdou poměrně xenofobní (ať už k etnickým menšinám žijícím v ČR, cizincům navštěvujícím ČR, muslimům...). Taky mi pro mnoho Čechů přijde typické, že vinu za svůj život, který se jim nelíbí, pořád přičítají někomu jinému a ne sobě. Očekávají, že za ně vše vyřeší politici a jsou naštvaní, když to tak není. Nejsou ochotní se sami aktivně zapojit do veřejného dění. Právě to je podle mě důsledek minulého režimu, který občanský aktivismus totálně zazdil.

bohužel nemohu najít nic moc pozitivního-tak snad-zajímají se o druhé

Bohužel oportunismus, nedostatek bojovnosti.

bohužel si myslím, že hrabání na vlastním písečku

Bohužel u řady lidí závist, lhostejnost, stále na všechno nadávat, vymýšlení různých oklik. Vlastenectví, ale jen když se daří, když ne, tak se za svou národnost stydíme, typické u sportu. Na druhou stranu umíme se např. skládat na potřebné tam, kde se stát leckdy angažovat moc nechce (postižení, nemocní, katastrofy apod.).

Bohužel většina lidí jde podle hesla Kam vítr, tam plášť.

bohužel závist

bohužel závist, nepřejícnost

bohužel žravost,chamtivost, závistivci

Bojacnost, podrizovani se,nizke sebevědomí,ponízenost Chytrost, flexibilita,vysoka schopnost improvizace

bojácnost, podřízení se, nedokážeme si stát za svými názory

bojácnost, pokora

brblání na všechno, chronická nespokojenost, smysl pro humor

brouk Truhlik

buranství a závist

buranství, obdiv silných autorit bez ohledu na prospěšnost či škodlivost, karierismus, tolerance korupce...

buranství, nacionalismus, pepíčkovství

Bý papežštější než papež..čili přehánět nařízení co nám nařizovala RVHP, zrovna tak nyní, přehánět nařízení co nařizuje EU.

bydlenkovství (láska a péče věnovaná bydlení) schopnost uvěřit v jednoduchá řešení neochota být šťastný a užívat si života

byli jsme schopni si vypěstovat obilí, ovoce, zeleninu a teď se vše dováží

Cílevědomost

cizinci nás vnímají jako někoho, kdo se málo usmívá, ale to bylo komunismem, jsme díky tomu zvyklí nevybočovat z řady. To samé je v kultuře oblékání, jinak si myslím, že jsme praktičtí lidí, možná až vynalézaví. Bohužel v dost z nás přetrvává "kdo nekrade ani hodinu, okrádá svoji rodinu", dokonce se vyskytuje takové to čecháčkovství. Jsme milí a přátelští a opravdu máme přátele.

co je doma to se počítá

cynismus, chudáci, kteří si pořád stěžují, touha mít se nejlépe a úkor jiných ras, přitom však přívětivost, humor.

cynismus, předposranost, závist, pasivita, oportunismus, smysl pro humor, schopnost improvizace

cynismus, věčná nespokojenost, smysl pro humor

Časté pesimistické smýšlení, všestrannost, houževnatost, skromnost, adorace chudoby, značná tolerance a snášenlivost jinakosti, rozvážnost, absence sebevědomí, odpor k autoritám (mocenským i mravním)

často mění názory, podle toho, jak se jim to hodí nebo jinak řečeno: kam vítr, tam plášť

často si stěžujeme, ale nic aktivně pro změnu neuděláme

Čech jako všeználek a odborník na vše, neustále nespokojený a kritizující, aniž by chtěl něco změnit, bojácný až srabský, bez národní hrdosti, posmívačný a vysmívající se všemu, co nezná...

Čech je ochoten se ohnout, přizpůsobit, zvyknout si na cokoli, i když na to nadává. Češi nejsou téměř schopni stát jednotně při sobě. Pokud se tak stane, pak je to tehdy, kdy již je vše velmi jasně na jejich straně (pražské povstání), případně jsou-li zmanipulováni vyšší mocí z jiných států (například demonstrace proti prezidentu Zemanovi). Čechům také nedělá problém donášet na své soukmenovce a přivádět je do neštěstí či nebezpečí. Češi jsou národem dobře ovlivnitelným mediální dezinformací, kdy mnozí fanaticky propagují pouze "správnou cestu, správný názor." Češi rádi hledí jiným směrem (zejména západním), kde jim připadá tráva zelenější a v důsledku toho svou zemí opovrhují.

čecháčkovství

Čechačkovstvi- závist, srabstvi, vypocitavost, tvarit se ze vse umime lepe nezli ostatni a nikde se neangazujeme

čecháčkovství, apatičnost

čecháčkovství, nedostatek hrdosti, závist, neochota, šovinismus a rasismus

čecháčství

Česi jsou zemědělci,ne bojovníci.Ale pokud jde do tuhého,semknou se proti zlu.

česká tvořivost (udělej si sám) čecháčství patriotství

Češi dokáží přežít, nejdou hlavou proti zdi. Nejsou agresivní a mnoho problémů umí řešit humorem. Občas jim něco trvá déle, jsou uvážlivější ale v případě nebezpečí se dokáží semknout.

češi jsou dobří švejci

Češi jsou hateři - rádi si na vše zanadávají, ale nic ke změně nevykonají Mírné povyšování se, které pramení spíš z nejistoty a potřeby se neustále o něčem ujišťovat - při cestování do zahraničí neustále srovnávají tamní situaci a českou a vystupují tak, že u nás to máme lepší a jsme dále) Nízké sebevědomí a obecně si málo věříme v mnoha věcech. Mají přehnaný strach z neznáma - viz současná nepochopitelná islamofobie Upřímnost - také v mluveném projevu jsme poměrně přímí a upřímní Flexibilita - přizpůsobíme se novým podmínkám vcelku rychle Apatie - vůči věcem, co se dějí mimo můj dům/zahradu Individualismus - jedinec je více než skupina

Češi jsou smějící se bestie

Češi jsou věční stěžovatelé, jsou věčně nespokojení, i když k tomu nemají žádný vážný důvod. Rádi se vymlouváme a hledáme kličky, než bychom přímo šli a vyřešili problém. Na druhou stranu jsou Češi velice šikovný a houževnatý národ, umíme řešit problémy a když je to nutné rozhodnout.

Češi jsou vynikající cyklisté, ohnou hřbet a šlapou dál. Poslední bitva (boj, válka, či chopení se zbraně) bylo v době Jana Žišky.

Češi lehce zapomínají, zpětně idealizují a mnohdy jsou velice omezení.

Češi nejsou dostatečně průbojní

Češi nejsou hrdí na to, že jsou Češi. Ve srovnání se Skoty, kteří jsou ještě menší národ než my a svou národnost hrdě prosazují (nedávné referendum), my se za svou národnost spíš stydíme. Když srovnáme historii i současnost, Češi mají mnohem více osobností světového významu než zmiňovaní Skoti. Když potkáte vzdělaného Japonce, Korejce atd. všichni znají naše hudební skladatele a kde leží ČR geograficky.

Češi nejsou rovní. Pro prachy udělají první poslední. Za pár kaček zradí svou vlast. Jak je možné, že nebyl Havel souzen za velezradu. Přísahal věrnost Československu a nechal ho rozpadnout.

Češi nejsou vlastenci, jako jiné národy, nejsou hrdí na svoji zemi, pouze na nějaké osobnosti. Neustále si na něco stěžují, ale zřídkakdy podniknou kroky k tomu, aby to opravdu zlepšili.

Češi nevědí co chtějí. A taky se neumí postavit proti někomu. Tudíž si pak jen stěžují a hovno z toho. Líbili se jim názory Franze a Okamury, ale protože byl jeden potetovaný, druhý jiné národnosti, tak si zvolili do finále dvě nudle a teď brečí. Mají co chtěli, nebo ne? A pak že je důležitá myšlenka a ne vzhled.

Češi si nechájí hodně líbit, spíše si stěžují než aby konali podstatné kroky ke změnám.

Češi si obecně jen stěžují a nic s tím nedělají. Jsou závistiví a "studení".

Debilita,Demence,Stádovitost,Poslušnost

Dělají si ze všeho legraci.

dělání si legrace sám ze sebe

dělat si legraci z "pánů" za každých okolností

Dělat si legraci ze všeho/švejkovství Závist

Dikobraz - na vše nadávat, vše vtipem zesměšňovat a málo toho skutečně řešit. Kutil - většina lidí si umí věci opravit, uzpůsobit, málo národů je takto flexibilní. Byrokracie - převzít všechny nařízení EU, přidat k nim ještě jednou tak velký balík nařízení vlastník a najmout co nejvíce úředníků na vymáhání papírů, kontroly apod. Úředníci neslouží nám, ale jsou na druhé straně barikády. Navíc vše je postaveno tak, že běžné smrtelníky perzekuujeme za nezaplacenou korunu a nad mld. úniky se zavírají oči.

Diskriminace,sobectví,závist,pohrdání

Dlouho se nechají trápit a pak vybuchnou.

dnes vypěstovaná neomluvitelná závest všeho a všech

do ničeho se moc nevměšovat, starat se jen o sebe, závist, švejkovství, cimrmanovský smysl pro humor

Do všeho kecat a vše kritizovat,především v hospodě.

Dobrosrdecnost, závist, podrazáctví, neduslednost, nejednoho, po vrchnost, pracovitost, lenost, remcani,...

dobrosrdečnosť,

dobrosrdečnost, přátelskost, závistivost, korektnost (chováme se podle toho, jak vyžadují okolnosti, aby se na nás pohlíželo v dobrém světle), nejnebezpečnější je politická korektnost a té se u nás bohužel daří, humor - umíme si dělat srandu ze spousty věcí, které ostatní berou vážně...

dobrota

dobrota srdce, vychytralost, rezignace, ale u mladých se to dnes hodně mění, jsou více sebevědomí, šikovní, mají cíle

Dobrota, uzavřenost, plachost.

doma nadáváme, tupě si necháme vše líbit

dostat vše co nejlevněji - lakomost

Dovedou se adaptovat, přizpůsobit. Charakteristické je, že si dělají legraci ze všeho. Ale umí i závidět a nepřát.

drží spolu, když je potřeba proti špatnému, pokud je potřeba se spojit za cokoli dobrého, svornost mizí

dříve šikovnost, zručnost, ochota pomoci, dobrosrdečnost, dnes asi více hrabivost, kariérismus, ale i apatie k okolí

důvěřivost - podle počtu lidí kteří naletí podvodníkům pracovitost

faleš, závist, přetvářka, prospěchářství

faleš,závist,pomluvy

falešné vlastenectví prospěchářství všehoschopnost

fatalismus, laxnost, chytráctví

Fištrón, šikovnost, dovednost si poradit, humor (někdy i šibeniční), nezdolnost a trochu zlomyslnost. Duchovnost (ne náboženská a už vůbec ne církevní).

flegmatičnost k dění okolo

flexibilita, smysl pro humor, ale taky jsme bohužel dost závistiví a nepřející

Flexibilita.

flexibilní

furiantství smysl pro humor národní hrdost, jen když něco vyhrajeme - jinak je vlastenectví skoro až sprosté slovo

Generalizace je osidna, ale mozna určitá ublizenost, vypocitavost a nedůvěra - zejména u starších lidi

hádavost a švejkovitost

Hamižnost

hamižnost a závist

hamižnost, důvěřivost, vyčůranost

hamounství, závist, vlastenectví, nepřejícnost

hašteřivost, ochota profitovat na úkor "svých" lidí,

hašteřivost,závist

hlavně co nejlevněji

hlavně pasivní kritika

hlavně se do ničeho neplést, tedy zbabělost

hledění si samasebe,

hodně se nadává - na počasí, na politiku, na společnost... líbí se mi ale český smysl pro humor - sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, ty fóry, co vznikaly o povodních, byly třeba skvělé, často se říká, že Češi nebojují, za to ale vše přežijí, jsou oblasti ČR, kde si lidi žijí vyloženě "pro sebe", nestarají se o to, co se děje jinde. A nebo to FANDOVSTVÍ - fotbal, hokej... to národ vždycky spojuje, když se vyhraje mistrák.

Hodně si stěžují, podvádějí (od opisování ve škole až po krácení daně), lhostejní k okolí

holubí povaha, věčně stěžující si, věří všemu

Holubičí povaha.

Holubičí povaha.

Holubičí povaha. Nejsme tak revoluční jako například ve Francii. Necháme si toho hodně líbit a vzepřeme se jedině, pokud situace přesáhne únosnou míru, nebo když máme podporu ze zahraničí.

Holubičí, mírumilovný národ.

hospodské kecy

hospodské řeči

Houževnatost, věčné brblání, černý humor, pohodlnost, pracovitost

Houževnatost,odpor, snažení zabezpečit vlastní stát.

hrabání na vlastním písečku, pochlebování, neusmívání se na okolí, nezdravení

hrabat si pro sebe drobné krádeže nejsou přestupek závist chybí vzájemná úcta

hrabivost a závist

hrabivost, exhibicionismus, lenivost, za nic všechno, nezdravé sebevědomí (- oběma směry)

hrabivost, podlost, touha po moci

hrabivost,pomlouvačnost,závistivost ale také pracovitost - platí "zlaté české ručičky"

Hračička Pohodička Mít svǔj klid

hrdost v určitých věcech, osobitý humor, labužnictví, houževnatost ... Jako u ostatních lidí bez ohledu na národnost ... :-)

hrdost, nerozhodnost, nespokojenost

Hrdost, pičování, pití, pracovitost (když na to přijde) přechytračování, závist

Hrdost, vynalézavost, smysl pro humor, houževnatost. srdcatost

humor vytrvalost

humor

humor

Humor i v tezke dobe. Snaha vymyslet nove a jine cesty (vetsinou pro zjednoduseni) Pocit maleho naroda (trvale podporovany) A proto - potreba "prevezt" ty velke

humor ve všech situacích jinak si nemyslím, že by Češi měli nějaké typické vlastnosti, které by se dali generalizovat na celou ČR.

Humor zavist pracovitost tolerantnost

humor, cynizmus, věčná nespokojenost

humor, mírumilovnost, nechat se fakovat a servilita, nízké sebevědomí

humor, nepoučitelnost, zapomnětlivost, hudba, pivo

Humor, pití piva, lenost,

Humor, šikovnost

Humor,závist.

Humor. A někdy závist.

huor,jedlo

chameleon - změna vlastností podle toho jak vítr fouká

chamtivost lživost

chamtivost sobeckost

Chamtivost Vyčůranost

chamtivost

Chamtivost

Chamtivost

chamtivost, honba za penězy

chamtivost, intrikářství, závist, sportovní hrdost, nejednotnost

Chamtivost, neetičnost, nezodpovědnost

Chamtivost, panovačnost, nelidskost, nespravedlnost, lež

Chamtivost, sobeckost, pomstychtivost, omezené myšlení a neschopnost se posunout vpřed. Oproti tomu také upřímnost, vtipnost i ve špatných časech, pracovitost.

chamtivost, závist, touha po penězích,

chronická nespokojenost

Chronické stěžování si na všechno bez schopnosti aktivně participovat na jakékoliv změně.

Chybí nám hrdost na to,že jsme češi a neustále se cpeme někomu do zadku.

Chybí nám národní hrdost. Bohužel jsme národ Švejků.

chybí národní hrdost závist smysl pro humor

chytračení stěžování si na politickou situaci v hospodě nad pivem hledání výmluv

chytrost malost dvojakost

Chytrost až mazanost, tolerance, jistý druh apatie, nespokojenost, alkoholismus.

Chytrost, lenost, hledání nejsnazší cesty, jsme jako ovce

Chytrost, šikovnost, závistivost

CHYTŘÍ, PRACOVITÍ, ŠIKOVNÍ, NEDŮVĚŘIVÍ, KONZERVATIVNÍ, REALISTICKY ZALOŽENÍ

Ignorace toho, co se děje. Snaha vyváznout ze všeho bez toho, aby se myslelo a aby se našel viník zrůdností současné doby za velkou louží. Podlízavost americkým zájmům!

ignorace, ledabylost, nezájem o druhé, hrabání si na svém vlastním písečku

Ignorace, nedotáhnou věci do detailů.

ignorance lenost netolerance

ignoranství

Improvizace, kutilství, smysl pro humor

Inteligence,chytračení,kutilství, "opičení se", náchylnost k závislostem, tzv. věčná nespokojenost

invence, improvizace, píle, vychytralost, malé sebevědomí, malý zájem o politiku, odevzdanost, názorová odolnost a pružnost vůči zahraničním vlivům.

ironický humor, nedůvěra, nepřejícnost, závistivost, pracovitost

ironie a sebeironie, smysl pro humor, závist, pohodlnost, neochota angažovat se ve věcech, které nás nepálí

ironie, humor, nedůvěra v autority, snaha ušetřit, dělání drobných podvodů, závistivost

Jak pro koho...je to individuální, nesuďme národ podle těch, o kterých je nejvíc slyšet anebo podle vlastností, které vás do očí trknou... Příklad: když je někdo líná veš, asi si toho všimnete, ale když někdo žije ve vnitřní harmonii, může to pro povrchního člověka zůstat skryto, páč to nevidí...

jako národ stojíme za sprosté slovo,jako lidi ještě horší

Jako stát si jedeme tak trochu po svém, chceme být jiní než ostatní - takový nějaké ne moc podařený individualismus. Určitá míra realismu, dokážeme zhodnotit, kdy ještě jít do boje a má to smysl, nebo se raději podřídit, protože se tím minimalizují ztráty.

Je samozřejmě rozdíl mluvit o Češích a Moravanech a jelikož žiji celý život na Moravě, možná bych měl na západ republiky zkreslený pohled. Nicméně ačkoliv nejsme národ zcela nejúžasnější a často si mnohé závidíme, pro mě jsme a vždycky budem společně s bratry Slováky ti nejlepší

Je to smutné, ale jako typické vlastnosti vidím často pohodlnost, nespokojenost, remcání, závist, bezohlednost, pomlouvání, lenost, podvádění, hloupost... Ono většinou to špatné bývá vidět a slyšet víc, tak to chodí. Ale je zajímavé, že typické vlastnosti masy už nejsou tolik vidět na jednotlivcích, u kterých vyniká spíše to dobré jako humor, kreativita, laskavost, soucit, přátelský přístup, ochota se dělit...

jé, to bych asi uvítal vyškrtávání dle nějaké nabídky ... ano, češi jsou "svoji"

Jednoduchost, chytří, šikovní

jít s davem nevyčnívat nadávat ale nijak se nebránit

Jít s každým kdo se jim zdá výhodný.

jsme jako jiné národy, bohužel jsme se příliš naučili závidět a žít jen pro sebe

Jsme ovce

jsme ovce, necháme si diktovat, jsme líní a opatrní nést zodpovědnost

Jsme poměrně přizpůsobiví, neradi měníme zavedené, mnohdy se necháme snadno oblbnout nejrůznějšími hochštaplery a lumpy jako byl např. Havel

jsme stádovití

Jsme uzavření morousove.

Jsou hodně konzervativní, neradi přijímají něco nového, proto jsme tam kde jsme a jsme národ konzumní

Jsou jak vítr, hned na jednu stranu a potom na druhou.

jsou jako ovce

Jsou maloverni, méně ochotní a hamizni

Jsou nekolektivní a závistiví.

jsou srabi

jsou stejní jako všichni ostatní Evropané, ani ne lepší, ani ne horší

jsou vejičky ve větru

kam vítr tam plášť

kam vítr tam plášť

kam vítr tam plášť, bohužel - půjdou s každým, kdo jim slíbí třeba reálně nesplnitelné

kam vítr, tam plášť

kam výtr tam plášt.

karierismus, závist, řitilezectví

KAŽDÝ čech se bojí říct svůj názor,skloní hlavu,bude potichu nadávat,ale stejně udělá vše co je mu poručeno

Každý jsem raději jen na svém písečku, hlavě aby o nás nebylo moc slyšet. A aby o nás sousedi věděli co nejméně.

Každý má nějakou vlastnost, záleží na tom kdo jste, jak jste vychováván a jaké máte postoje k životu.

kdyz je moc zle,jsou jednotni Jinak prospěcháři

když chceme dokážeme se stmelit a táhnout za jeden provaz naopak někteří dokáží být velmi pesimističtí a nic jim není dost dobré

Když jde o něco velmi důležitého umíme se semknout. Olympiáda, MS v hokeji a ve fotbale, revoluce, ...

Když se daří jsme jednotní, pak se ale najdou jednotlivci, kteří toho využijí vše využijí pro sebe a na úkor druhých se obohatí.

Když tam nejsou zhúrta na ne, když tam sou, tak couvneme...

když teče do bot, držíme při sobě

kecat kolem všeho a nic pro to neudělat

Kladné: Silní, hrdí, houževnatí, se smyslem pro humor Záporné: Závistiví, povrchní, lhostejní, udavači

klaunování, švejkování, doma nadávají venku se bojí (viz. cikánská otázka, tunelování, korupce), odborníci na všechno: kutilové, zahrádkáři, kuchaři..., neskromnost

klid, pohodovost a tolerance, ale i závist, pomluva

klidná nekonfliktní povaha.Někdy až hraničící se zbabělostí

kňourání závist vyčuranost všestranná šikovnost

kolaborace, udavačství

Kolektivismus Závist Malé ambice Vynalézavost Skepse

Konformita, poslusnost

konzervativnost

Konzervativnost, opatrnost.

konzervativnost, vytrvalost, šikovnost

Konzervatizmus, věčná nespokojenost, závist

korupce a rozkrádání, bohatí nikdy nemají dost

Korupce, krádež a nerovnost.

korupce, pomlouvání, závist, neochota pomoci lidem v nouzi, sobectví

krade, lže, přetvařuje se, podvádí, závidí, bez morálky, bez víry, bez úcty, nulová národní hrdost,...

krademe, závidíme

kradení lhostejnost

krádeže,zbabělost,zručnost,

Kradou. Lzou. Improvizuji.

krátká paměť ("Z hrdinů rychle děláme padouchy.") vypočítavost (Za vše musím něco dostat, jinak je to nezajímavé.) nespokojenost (Pořád se na něco nadává, ale do nápravy se nikomu už nechce-až Zemanovo hrubiánství vzbudilo v lidech nějakou aktivitu, ale v porovnání s jinými státy je to málo.) nízké národní vědomí (Vlastenectví, ne krajní nacionalismus.) extrémní spořivost (Rozumná spořivost často přechází ve snahu ušetřit za každou cenu-viz Čech na dovolené.) PS: I já jsem vlastně nespokojený, takže z části popisuji sám sebe. :-)

Krátkozrakost, omezenost, Švejkovství, hulváckost, šetřílkovství, negativismus, přísná racionalita bez emocí, nedůvěra, zamračenost.

Kreativita, myšlení "outside the box", humor, podnikavost, nepoddajnost, odbojnost, soudržnost. Kritičnost, tendence k negativismu a pomlouvání.

kreativita, sebemrskacstvi, vtip, neduvera

Kreativita, systematičnost, remcání, egoismus, prospěchářství, pracovitost pod dozorem.

kreativita,smysl pro humor,střízlivý pohled na svět

Kritičnost-náročnost na druhé. Neustálá nespokojenost, malá národní hrdost. Výborný humor, pracovitost.

kritizovat, nerespektovat autority, ocházet pravidla

kutilství

Kverulování a věčná nespokojenost, vynalézavost a šikovnost.

lakomosť a pýcha

Lakomost, okradaní jeden druhého

lakomost, zlo, závist

Lakota, náckovství, závist, xenofobie, nenávist

lakota, podvody, lsti, zákeřnost, bezpáteřnost

lakota, schopnost nebrat nic vážně

lakota, závist, nepřejícnost ,lhostejnost pomáhat nezištně,hloupost...

Laxnost

lenost pasivita nadávání na systém pesimismus schopnost ozvat se, když je to třeba konstruktivní kritika

lenost

Lenost

lenost

lenost a pohodlnost, prospěchářství, závist, otevřenost, přátelskost, xenofobie

Lenost ve vsech smerech

lenost, být přátelský, být sprostý

Lenost, konformita, švejkovství, neustálá chuť, aby se o ně někdo (přinejlepším stát) staral. Nechuť přijmout odpovědnost za vlastní život. Závist.

lenost, kreativita v podvádění, i obecně kreativita

lenost, malost, závistivost

lenost, minimalizace odpovědnosti i za cenu jiných omezení

lenost, neprůbojnost, neaktivita něco dokázat

Lenost, neschopnost si vládnout, vycuranost, chytří jak radio, ale skutek, utekl

Lenost, plkání v hospodě, čekání na blanické rytíře (nebo kohokoli podobného), který udělá pořádek

lenost, pohodlnost

lenost, snaha obcházet snad všechna pravidla, nečestnost, nedotahování úkolů do konce

lenost, stádové chování, nepřemýšlivost, nezájem, závistivost, náchylnost k závislostem

Lenost, věčná nespokojenost

Lenost, vychcanost

lenost, vynalézavost

lenost, zbabělost

lenost, zlodějina

lenost,závist,podvádění

Levičáci ...

lezdoprdelizmus komukoliv

lež, kradení, brouko-pytlíkářství, vychcanost, zlaté české ručičky, chytré hlavy, vystudovat zadara a utéct do zahraničí za lepším, nechají se ovlivnit kdejakou pitomostí a kdekým, manipulovatelní, věčně nespokojení

Lhaní krádeže

Lhostejnost

Lhostejnost

lhostejnost a začít bojovat až na poslední chvíli (př islamizace, čekám, kdy to konečně všem dojde a postavíme se těm středověkým zaostalcům)

lhostejnost, hrabivost, neustále něco kritizovat, pasivita

Lhostejnost, nespokojenost s politikou a společností, ale neochota se zapojit do politického nebo společenského života, a ač to říkám nerad, tak někdy i xenofobie......na druhou stranu, když se třeba ztratíte a něco vám chybí, lidé v ČR většinou rádi pomůžou, a když se dozvědí o velké katastrofě, tak rádi přispívají finančně i materiálně.

Lhostejnost, vecna nespokojenost, nenazranost, pratelskost,

lhostejnost, závist, na druhou stranu pak čistá semknutost a schopnost nezištné pomoci.

Liberálnost, zvědavost, nespokojenost, fatalismus.

Lidé jsou hodně závistiví a chamtiví.......

Lidově se tomu říká "vlezdoprdelismus".Ty lepší vlastnosti Čechů zanikly po r.1989.

Líný, závistivý, podvádivý, pomlouvačný udavač, mající rád peníze bez práce.

lišáctví, sobectví, závist, xenofobie, intolerance díky bohu, také určitá tendence zajímat se, zpochybňovat, vést diskusi,...

lži, přetvářka, lakota a neupřímnost

malá sebedůvěra, odmítání odpovědnosti, pohodlnost

malá část populace je extrémně šikovná, větší část populace je líná, češi hodně lžou a okrádají se navzájem, což jejich lidskost naprosto degraduje - naštěstí ne všichni

malá domů, já na bráchu brácha na mě, co je zadarmo

malá hrdost na to, že jsme Češi, pořád musíme někomu lézt do zadku/dříve Rusko, nyní USA/

Malá národní hrdost, chamtivost, mírumilovnost, pracovitost, nepřemýšlet o ničem, co se mně zdánlivě netýká, naivita.

malá tolerance, úzkoprsost, bohužel hodně pomlouváme a jsme nespokojení a pemisimističtí

malé sebevědomí, bohužel malá hrdost na to, že jsme Češi, schopnost přizpůsobit se jakékoliv situaci (pozitivně i negativně vnímáno), zlaté české ručičky :-)

malé sebevědomí, nízká hrdost, zapouzdřenost

Malé seběvedomí, závist, malost, zaprděnost, vykořeněnost, život ve stínu velkého bratra Pracovitost, velká výdrž, touha po svobodném světě, ateismus, vzdělanost, šikovnost

malé sebevědomí,zabedněnost,netolerance,rasismus,diskriminace,přehlížení,neurvalost...

málo hrdí na svou rodnou zem

malomestactvi, pasivita, nepodctivost

Maloměšťáctví, kam vítr tam plášť, snaha věčně se někomu zalíbit a být papežštější než papež, Z předešlého režimu je společnost nastavená na hrabošení majetku, kradení, obelhávání, tunelování... dále malá soudržnost, nulová národní hrdost, závistivost. Paradoxně za minulého režimu (nejspíše proto, že se žilo "lépe") byla společnost více lidová, aktivnější a mezilidské osobní vztahy byly na vyšší úrovni.

maloměšťáctví, touha po klidu, upřímnost, smysl pro pořádek

Maloměštáctví, vazba k rodnému místu, domu, vztah ke spolkům a přátelům, chalupaření jako styl života týden práce ve městě a víkend mimo město, z toho plynoucí neochota cestovat za prací a silná vazba k místu, kde bydlím a žiju, ateismus.

Maloměšťáctví, závist

Maloměšťáctví.

malost

malost

malost, lakota a sobectví, zpátečnictví, nízká sebedůvěra, důvěřivost, pesimismus

Malost, neangažovanost, pesimismus, humor, vyrovnanost

malost, nespokojenost, svádění své viny na druhé (z těch pozitivních: šikovnost)

malost, prúměrnost, neschopnost rozhledu za hranice socialistické až komunistické myšlení

Malost, připosranost, zaprděnost. A omlouvám se za výrazivo.

malost, služebnost, poníženost ale i velkorysost, pracovitost, smysl pro humor

malost, vyčkávavost, vychytralost, nechtít se namočit

malost, zaprděnost, závistivost, schopnost improvizovat, humor

malost, závist, ateismus, absence národní hrdosti na druhé straně když jde do tuhého, umíme se semknout, ale dlouho to nevydrží

malost, závist, netolerance,

malost, závistivost

Malost,neprubojnost....ojedinely smysl pro humor a v neposledni rade vyjimecny ateismus

Máme rádi pohodu. Vychováváme děti dlouho. Učíme se cizí jazky. Máme vysokou rovonoprávnost mezi muži a ženami.

Máme stejné vlastnosti jako většina národů v Evropě.

manipulovatelnost, závist, vynalézavost

manuální zručnost, schopnost improvizace, sociální uzavřenost,

manuální zručnost,hloubavost i v negativní rovině,uzavřenost

materialismus

mazanost, schopnost improvizace, malověrnost, ustrašenost

méněcennost a z ní pramenící arogance, ustrašenost, závistivost, sebestřednost, nedostatek velkorysosti, zaprděnost, konzervatismus, umění udělat z vlastní blbosti přednost, šovinismus

menší otevřenost, nevybočovat z davu

Milujeme černý humor a víme, jak obejít zákony ještě dříve, než vejdou v platnost. Jsme závistiví.

Mírnost, ústupnost, hledání kompromisů, tzv. holubičí povaha.

mírumilovnost

mírumilovnost, alkoholismus, rovnostářství

Mirumilovnost, zavistivost.

Mírumilovný, holubičí, národ

mít jistotu

mit se dobre, moc se nenadrit

mít své jisté

Mluviti hodně konati málo.

mnichovský komplex

mnoho řečí, skutky ne raději se do ničeho neplést a nevyčnívat u televize každý umí radit rádi by víc peněz, ale nic pro to nechtějí udělat

Možná, že příliš nadáváme, jsme nespokojení. Ale přijde mi, že se u Čechů stále udržuje jakési zdravé a svobodomyslné jádro národa, které má tendenci měnit ve špatných dobách věci k lepšímu (odboj, disidenti, ale i další, většině neznámí).

Musím to napsat sem, protože do této kolonky se to asi nejvíce hodí. Mrzí mě, že student VŠ, navíc s takovým zaměřením, vytvoří takový dotazník (nejspíš neúmyslně), kde opomíjí velkou skupinu obyvatel, která je, kromě Čechů, v Česku také "doma" - a sice Moravany. Proto pokud se ptáte v jakékoliv otázce na něco ohledně Čechů, hodnotím opravdu Čechy, tedy obyvatele Čech. Doporučují Vám, abyste něco ohledně této problematiky nastudoval tak, abyste si nedělal (nejen) ostudu. A k otázce co je podle mě pro Čechy typické - alibismus, určitá míra sobectví a egoismu, šovinismus, velkopanskost, dělají věci tak, jak se to hodí jim bez ohledu na ostatní (ovšem ne všichni)

myslím, ž nejsme lepší ani horší než ostatní národy

myslím, že je to generačně různé, u třicátníků čtyřicátníků bych řekla pasivita, očekávání, že se o nás postará někdo jiný, malá ochota přijmout zodpovědnost za vlastní život, nadávání na nešvary namísto aktivního přístupu a snahy věci změnit k lepšímu. Závistivost. Nepřání úspěchu druhým, pokud sám úspěšný nejsem. U starší generace konzervativnost. U mladší generace naopak aktivita, snaha užít si, co život nabízí, snaha seberealizovat se, ochota pomáhat druhým. Celkově ale nemám pocit, že by to bylo úplně o češství jako spíš o tom věku, člověk, když je mladý, žije trochu v oblacích a chce všechno, když je starý, vzpomíná na to, jak se za mlada měl lépe ...

na jedné straně pracovitost,zaujetí pro své povolání,lidskost,na straně druhé je mnoho vypočítavých,šejdířů,podvodníků

Na jednu stranu furiantství a neochota podřizovat se, na druhou stranu malé sebevědomí a hledání "národních" chyb. Obecně jsou Češi ale přátelští a obětaví.

na první setkání chladní, s odstupem a nedůvěřiví, mají nedůvěru vůči lidem, kteří se usmívají když se s nimi člověk lépe pozná, tak jsou pak skvělí přátelé, rychle odsoudí, přesvědčení o tom, že mají vždy tu svou pravdu a jiné možnosti nejsou, nezdravé pouto k pivu, ženy pořád ještě lítají kolem domácnosti a muži "odpočívají" po těžké práci, kterou žena ovšem vykonává také, jsme teď méně sportovně zaměření, než jsme byli před těmi 20 lety, více konzumní společnost, ale zase máme příležitost si vybrat, tak je to na každém z nás

Na to nedovedu dát odpověď

na vše si stěžovat

Nacionalismus, závist, nenažranost, srabáctví

Nadávání a závist někomu, kdo něco dokázal, bohužel.

nadávání na vše...

Nadávání na všechno české.

Nadávání na všechno, závist, dělat že nic nevidím -to je dosti typické, ale nechci házet všechny do jednoho pytle.

nadávání u piva švejkování malá národní hrdost

nadavani u piva, strach vycnivat, schopnost improvizovat, negativni pohled na nabozenstvi

nadavani, kratka pamet, negativismus

nadávání, stěžování. Lidé si v každém režimu najdou to dobré a to opěvují

nadávat ale chybí aktivita aktivně řešit problémy, závist

Nadávat na všechno a za každé situace říkat, že bylo lépe. Netolerantnost ke všemu cizímu, neznámému Skuhrání

nadávat v hospodě a nic nedělat, nechodit k volbám

nadávat v hospodě a ničeho se osobně nezúčastňovat, starat se hlavně o sebe a svoji rodinu, závist,

nadávat, nestrhnout se, pasivita

Nadávat.ale nic neudělat proto, aby se něco mohlo změnit, závist, korupce ve vyšších vrstvách.

Nadužívání odkazů na negativní národní vlastnosti. Osobně si myslím, že Češi jsou příliš bohorovní a tolerantní k dění kolem sebe, ve světě, což se ovšem pozitivně obrací, jde-li skutečně do tuhého.

naivita, nezájem, neinformovanost

namručení, schovaní v ulitě, nepřístupní, závistivý, egocentričtí, vychloubaví

například ta, že neví, že v této zemi žijí i Moravané a Slezané. Zrovna Váš dotazník je toho typickým příkladem.

Například zlodějina, sobeckost

Národní hrdost o kladech bych nemluvil, ale po té slavné sam. revoluci ....závistiví, falešní, lakomý, agresivní a bezohlední / týká se většiny mladé generace - viz veřejná doprava a soužití se seniory/

Nazajem,az kdyz o neco jde se semknou.

ne typické, ale často vnímám nepřejícnost - oni mají to a tamto - já chci taky, nebo ať jim to seberou... když já nemám...

Neangazovani, stale si na neco stezujeme, úplatní, mame smysl pro černý humor a humor obecně, snažíme se z problémů vylhat, nesamostatni, přizpůsobivý, bez hrdosti a odvahy.

nedoceňovat významné osobnosti, sklon k pesimismu

Nedodržování pravidel a jejich obcházení.

nedokážeme sami sobě vládnout. Stále musíme mít někoho kdo nás řídí. Neumíme si prosadit svuj názor. Stále se někomu podřizujeme.

nedostatečná národní hrdost,závist, ovlivňování

nedostatek disciplíny a odhodlání, ale když už se něco dělá tak často pořádně

nedostatek hrdosti

nedostatek sebevědomí

nedostatek vlastního rozumu

nedůvěra, kritičnost

nedůvěra, strach z neznámého, vychytralost, nedostatečná národní hrdost, chamtivost

Nedůvěra, strach, nekonfliktnost, tvrdost, pohodlnost, zbabělost, laskavost, citlivost, syndrom oběti

neduverivost, nemame radi cizince takze takzvana xenofobie, porad si na neco stezujeme ale jiz nedokazeme zvednout zadek a udelat neco pro zmenu aj.

nedůvěřivost nespokojenost se vším neochota k něčemu novému

nedůvěřivost a opak, bohužel u hodně lidí i hloupost

nedůvěřivost, smysl pro humor, emotivnost v některých situacích (schopnost pomoci druhým, pokud je jejich situace osloví, schopnost spojit se), jsou spíše individualisté, nenechají se snadno přesvědčit k něčemu (zachovávají si odstup), jsou kritičtí, nemají potřebu předvádět své vlastenectví, ale když na to přijde, je v nich velký duch a velká síla, jsou liberální, ale zároveň jim občas chybí velkorysost, neradi se podřizují, mají typické vlastnosti malého národa (schopnost přežít a dělat si svoje, aniž by se stavěli prvoplánově tvrdě na odpor)... v tom nejlepším a možná někdy i nejhorším slova smyslu jsou "smějící se bestie", příliš si sebe sama neváží a někdy jsou automaticky ochotni uznat, že všichni okolní jsou lepší než oni (což je výsledek mnohasetleté masáže všemi, kdo je kdy měli v područí)

Nedůvěřivost, šetřivost, smysl pro humor, přátelskost

neexistují typické národní vlastnosti

Negativismus (všechno vidíme zbytečně černě), věčná nespokojenost, závist, málo respektu jeden k druhému, sobeckost (nezajímáme se o ostatní a málo si navzájem pomáháme). Na druhou stranu šikovnost, pracovitost, nebála bych se říct, že jako národ máme dostatek selského rozumu a dokážeme si poradit ve spoustě situací. Negativa českých vlastností jsou ale více viditelná, a proto trpíme nedostatkem národní identity, pýchy a sebeurčení.

negativismus, podezíravost, nedůvěra, vyčuranost, vychytralost,

Negativita, netolerance, lenost :-) nemít vlastní názor.

negativní - závistivost, maloměštáctví, xenofobie; pozitivní - schopnost improvizace, schopnost semknutí se v krizi

negativní : negativismus, všechno vědět nejlépe, závist pozitivní: smysl pro humor, ochota pomoct

negativní myšlení, schopnost velké improvizace

Negativni premysleni, nevychovanost, neslusnost, neucta

negativní: nadávaní si a stěžování na vše, negativní pohled na svět, pasivita, nerozhodnost pozitivní: pracovitost, zručnost, schopnost

negativnost, všeználkovství, závist, maloměšťáctví :P obchodníci, pyšní za svou historii

nechají se nachytat

Nechají si na sobě štípat dříví a nevyjdou do ulic, nezačnou stávkovat, ani když ví, jaké bezpráví vlády za posledních 25 let na nich dělají.

Nechávají si dlouho líbit křivdy, než se posbírají k odporu. Potom to ale bude stát za to. Jinak vynikají Češi svou šikovností, pracovitostí a vynalézavostí, schopností improvizovat. Např. německé fabriky, ale i německé domácnosti jsou mnohem lépe vybavené, ale český dělník i česká hospodyňka dovedou udělat stejně kvalitní práci i s použitím mnohem méně sofistikovaných prostředků a pomůcek. Prostě si lépe poradí, Němec musí mít všechno naservírované pod nosem. Proto máme tolik Nováků (tedy novátorů). Do otázky č. 5 bych zařadila Francouze, protože ti jsou povahově nejbližší.

nejde jednoznačně vlastnosti vyjmenovat, ale myslím si že jsme chytrý, šikovný a nadaný národ, akorát s tím neumíme moc zacházet, protože u mnoha jedinců jsou na prvním místě vlastnosti jako je závist, nenávist, nepřejícnost,sebestřednost

nejdeme do všeho do důsledku a do hloubky

Nejednota národa, závist, ulhanost

Nejednota.

Nejednoznačnost, s nikým si to nerozházet, umírněnost, jakási malost

nejlepší lidi

Nejsem hrdý národ - jednotně umíme držet jen ve vyhrocených situacích. Ve chvíli, kdy pocit ohrožení pomine, jsme opět národ "jásistů". A vlastnosti...??? Podlézavost, vypočítavost, kalkul, alibismus .....

nejsou vlastenci, nechrání si svou kulturu, nic kromě vlastního koryta a to aby v něm soused neměl náhodu víc je nezajímá, lhostejnost, lenost debilita, sledování mýdlových oper a neustálé debaty o nich, stěžování bez jakékoli snahy cokoli změnit, neschopnost jednat, neschopnost čís a pochopit text na to navazující nechuť získávat informace, chybí jakákoli snaha rozetnout začarovaný kruh ve kterém žijí, závist, bordelářství, špinavci, sledovači mainstreamových médií, požírači nezdravých potravin, otroci systému, hypochondři,

nejvíc asi závist, vytratila se národní hrdost,ohleduplnost,ochota :-/

Nejvíce asi "hospodské řeči", tam je každý chytrý a uměl by to nejlépe. Možná i proto je nyní deziluze občanů dost vysoká. Za komunistů všichni říkali: "Já, kdybych mohl", jenže už 25 let každý může dělat co chce, umí a dokazovat si denně, že je schopný. Ale protože to nejde samo, musí se hodně přemýšlet, neskončit při prvním neúspěchu, je to náročné a namáhavé, tak je lepší v hospodě vše kritizovat, na všechno nadávat, těm úspěšnějším závidět, atd. Teď mluvím o podnikatelích, kteří např. zachránili bývalý podnik, našli si odbyt v zahraničí nebo začali úplně novou činnost, ne o těch, kteří mají na svědomí LTO, metanolovou aféru, prodej drog, rozšíření automatů, atd.

někoho doběhnout, za málo práce chtějí hodně peněz, malé sebevědomí, chybí snaha celoživotně se vzdělávat se, sociální cítění s druhými

nekonečný smysl pro humor někdy používaný jako obrana v těžké situaci

Nelíbí se mi úsudky typu Češi jsou takoví a takoví. Podle mě je to nesmysl. Každý člověk je jiný a je jasné, že vliv na jeho chování či vlastnosti má spousta různých věcí.

Nemají hrdost

nemám ráda generalizace

Nemám ráda stereotypy o národech. Ale je pravda, že jeden svůj taky mám - česká legislativa i odborné názory má tendenci jít od zdi ke zdi a co je jednou zatracované, je záhy velebené a po pár letech zase klidně naopak. Což nějakým způsobem musí nějak souviset i s "typickými vlastnostmi" Čechů.

Nemám žádnou hrdost nad vlastnostmi a charakteristikou maločeského člověka.

nemáme rádi patos, skepse, fatalismus

Nemyslím si, že by existovaly vlastnosti typické pro jakýkoliv národ.

Nemyslím si, že by vlastnosti vyplývaly z národnosti, spíše z našeho smutného dědictví z minulého režimu. Nezájem o veřejný prostor, pasivita a hospodské kverulantství.

Nemyslím si, že existují typické vlastnosti jednotlivých národů.

Nemyslím si, že národy mají obecně své specifické vlastnosti. Je to lehce stereotypní pohled. Na druhou stranu bych zmínila určitou českou "malost". Jestliže se takový "malý" člověk dostane k moci, je zle. Také jsem zaznamenala u řady osob absolutní nerespekt k inteligenci a jedincům, kteří do společnosti nějakým způsobem přispívají a nemyslí pouze na sebe. Každý u nás dělá všechno lépe než vystudovaný člověk s letitou praxí. To je ale z mého pohledu spíše pohled hloupých lidí, ne většinové populace.

nemyslím, že by se naše národní vlastnosti nějak lišily od jiných národů

Nemyslím, že existuje něco jako typické vlastnosti nějakého národa.

nenásilí vůči ostatním/okolním státům smysl pro humor (byť černý) v jakékoli situaci

Nenásilnost, nechuť bojovat, slabší národní hrdost, dobrá schopnost přizpůsobení se špatným okolnostem a politickým systémům

Nenasytnost, bojíme se postavit čelem tomu co se nám nelíbí

Nenažranost, nesolidárnost, ...

Neodpouští úspěch, rozumí všemu, jsou vychcaní a mají tendence se porovnávat buď s USA nebo Ruskem. Jako by snad měli na chod světa obdobný vliv.

neochota angažovat se, jen sedět a nadávat na poměry

Neochota jednoznačně se rozhodnout a za svým rozhodnutím stát, neschopnost konsenzu, touha po sociálních jistotách i za cenu vzdání se osobních svobod

neochota se stěhovat za prací a od rodiny - považuji to za pozitivní, rodina je to nejdůležitější

nepořádek, sikovnost, nevkus, rozvaznost, pomalost

Nepořádnost, sklon k nedodržování pravidel, bezvěrectví, neúcta k tradicím, sklon k neuctivému jednání, láska k přírodě a zvířatům, štědrost.

Nepřejí úspěch. Kdo je ve svém oboru finančně úspěšný tak je to zákonitě podvodník.

nepřející, závistivý, věčně nespokojený

nepřejícnost

nepřejícnost, netolerantnost, lakota, nezájem o ostatní

nepřejícnost, závist, to ale jen u některých Čechů ale také dobrosrdečnost, laskavost a mírumilovnost

nepřejícnost;

nerozhodnost

Nerozhodnost, malé vlastenectví a nedůslednost

nerozhodnost, nespokojenost, lenost, predavani odpovednosti za sebe same ostatnim, vytrvalost, houzevnatost, lidskost

nerozhodnost, pocit bezmoci, ztráta identity, absence vize

Nerozhodnost, váhavost, nevšímavost. Ale i "zabejčenost", pokud už se k něčemu rozhodnou. A neustálá nespokojenost se vším. Vidím kolem sebe velmi málo optimismu, byť žijeme v jedné z nejbohatších zemí Evropy, vlastně i světa a opravdovou chudobu zná většina z nás jen z doslechu a z televize.

Neříkají, co si opravdu myslí.

Neříkat nahlas a veřejně svůj názor, nejít si za svým názorem a cílem. Názor projevit doma nebo v hospodě, ale pak raději strčit hlavu do písku jako pštros, když se něco děje.

nesamostatnost

Nesamostatnost- neutále musí být na někoho nalepení

nesebevědomí nečinost

Neschopnost sami si vládnout.

nesnášenlivost,zbabělost a sobeckost

nesnáším tohle typizování

Nespkonost, hledání kliček a bočních cest, malá důvěra v okolí

nespokojenost

nespokojenost houževnatost vynalézavost pohodlnost

nespokojenost sobeckost nepoctivost

nespokojenost

nespokojenost

nespokojenost

Nespokojenost

nespokojenost

nespokojenost - potřeba pořád nadávat - závist - nepřejícnost

nespokojenost a nadávání vlastně na cokoli

nespokojenost a pasivita; v jisté míře stádnost a maloměšťáctví; hodnotový systém je spíše materiální; velká míra resistence proti problémům, které řeší až ve chvíli opravdové nutnosti a to jen ve chvíli, kdy se objeví více lidí, kteří se problém odhodlají řešit

nespokojenost a to většinou z důvodu vlastní neschopnosti

nespokojenost s čímkoliv,závist,hulvátství

Nespokojenost s jakýmkoli režimem. Pivní politika. Humor v každé době a situaci.

nespokojenost s vlastním životem a zároveň neochota ho změnit, "bručounství" a škarohlídství, strach z jakékoliv společenské angažovanosti, negativismus, neochota změnit své myšlení (natož chování) a neschopnost logické argumentace, xenofobie ve smyslu strachu ze všeho neznámého (ať už se jedná o odlišný životní styl, stravování, náboženství, etnický původ nebo třeba i nová média), schopnost stěžovat si opravdu na všechno a na všem sebepozitivnějším najít něco negativního

nespokojenost, ale myslím že je to zapříčiněno právě tou dobou před rokem 89 nepřipouští si cizí lidi k tělu

nespokojenost, hrabivost, závist

nespokojenost, nedůvěřivost, závist

Nespokojenost, negativismus.

Nespokojenost, nechuť makat na sobě, hledat chybu v okolí a ne v sobě, vždy za všechno můžou tamti "nahoře" já svůj život nemůžu řídit!

Nespokojenost, neochota, humornost, pijactvi

Nespokojenost, netolerance, rasismus, uzavřenost, flustrace, sekularizace

nespokojenost, nevděčnost, neochota sám něco udělat pro pozitivní změnu

nespokojenost, opatrnost, obezřetnost, ješitnost, hamižnost

nespokojenost, pasivita, závist

Nespokojenost, pohodlnost

nespokojenost, pomlouvačnost, opatrnost, šikovnost

Nespokojenost, přizpůsobivost, odvaha v krizi, "stádový efekt", skrytý patriotismus

Nespokojenost, rýpavost, závistivost, nezodpovědnost.

nespokojenost, samostatne mysleni, zavistivost a srovnavani, schopnost pomahat slabsim a postizenym, laska ke zviratum, sportu, pivu a kamaradum

Nespokojenost, stezovani si, ale casto jen pro sebe. Nic moc s tim nedelame. Jsme pesimisticti a zavidime jinym

nespokojenost, stěžování

nespokojenost, stěžování si, maloměstskost

Nespokojenost, věčné remcání, málo osobní odvahy

nespokojenost, vychytralost, zručnost, netolerantnost, xenofobie... prostě "čecháčkovství"

nespokojenost, závist

nespokojenost, závist druhým, být výjimečný není žádoucí

nespokojenost, závist, neochota

nespokojenost, závist, nepřejícnost smysl pro humor, houževnatost, ochota pomáhat druhým

nespokojenost, závist, neúcta

nespokojenost, závist, sportovní fanda, smysl pro humor, kamarádství, nepořádnost, flexibilní apod...

Nespokojenost, závistivost ap., což se projevuje viditelně ve výrazu tváří na veřejnosti. Např. v Německu jsem potkával a jednal s výrazně větším počtem usmívajících se, empatických a evidentně pozitivně naladěných lidí.

nespokojenost,mudrlantství, obcházení zákonů

Nespokojenost.závist.bojují v skrytu a ven s tím vyjdou,až když opravdu něco mohou změnit. rádi se kamarádí,ale pouze pokud je po jejich. Neuctivost .Někdy pracovitost.Schopnost dokončit dobře práci i ve stížených podmínkách i třeba když budou muset porušit předpisy.Operativnost. Přizpůsobivost

nespolehlivost, línost, lidé si nestojí za vlastním názorem nebo ho ani nemají

Netolerance,závist, pomluvy, mladí lidé nesnášejí staršího člověka, rodiče jsou nekritiční k c hování svých dětí,

neúcta k vnuceným autoritám, smysl pro černý humor

neumí řešit problémy, jenom o nich mluví

Neumí se sami chovat, potřebují přísné vedení. Co není zakázáno, je dovoleno.

Neumíme být sami sebou, jsme buď nalevo nebo napravo....

neumíme se pochválit a být jako národ na sebe hrdí

Neupřímnost, uzavřenost, vlastní prospěch. Inteligentní ikdyž snadno ovlivnitelní.

neupřímnost,ale pokud se děje hodně velké bezpráví dokáže se semknout a prát se za správnou věc.

neustáe si stěžovat na cokoli

neustálá nespokojenost specifický humor

Neustálá nespokojenost a neschopnost nést osobní odpovědnost.

neustálá nespokojenost se vším možným závist

Neustálá nespokojenost, lenost

neustálá nespokojenost, lenost pohnout se dále, ručně zdatní

neustálá nespokojenost, negativní nálada a pesimismus

Neustálá nespokojenost, pokrytectví, závist

neustálá nespokojenost, závist,velký smysl pro humor

Neustálé nadávání na politiku, odmítání náboženství, obliba v pití piva, nošení si jídla s sebou

neustále nadávat na momentální situaci a tvrdit, že já nemohu nic ovlivnit a za vše mohou ti okolo...

Neustále podceňování se a hledání negativních vlastností typických pro Čechy...

Neustálé remcání a lenost něco udělat.

neustále se někomu podřizovat, neumíme si obhájit svůj názor

Neustále se někomu podřizujeme; Trochu sobečtí, ale i nesmírně chytří až vypočítaví

Neustále si na něco ztěžují. Všechno je hrozné a strašné. Neumí se radovat z maličkostí.

neustále si stěžovat a svalovat vinu za cokoliv na druhé

neustálé stěžování na vše, předjímání, nedostatek vlastenectví a solidarity s okolním světem,

Neustálé stěžování si, i když se mají lidé ve skutečnosti dobře. Obrovský nezájem o veřejné dění a politiku (v hospodě nadávají, k volbám ale nejdou). Nízká úroveň vstřícnosti, milosti, slušnosti a ohleduplnosti (ve srovnání s mnoha jinými národy).

neustálé stěžování., ničeho si neváží,

neustálé stížnosti legislativní kličkování pracovitost xenofobie předpojatost

nevážíme si dot toho co máme, nejsme vděční, hodně kritizujeme, přitom málo kriticky skutečně přemýšlíme a vyhodnocujeme, málo se usmíváme. Jsme poměrně opatrní, nejdeme do rizika...

nevážíme si sami sebe, národní hrdost zde neexistuje

Nevědomost.

nevelké sebevědomí, sebeironie, sklony k sebepodceňování

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím, ale poslední dobou je to závist a neupřímnost. Jinak jsou Češi šikovní...myslím tím, že né nadarmo se říká "zlaté České ručičky"

Nevím, nemám moc srovnání. Musela bych strašně dlouho přemýšlet, abych se vyhla stereotypum.

Nevím.

Nevím. Já osobně se považuji za Moraváka a i s tím mám tak trochu problém

nezájem o dění dál než za vlastním prahem ( problémy společnosti se netýkají jedinců) kritizování všeho, svalování viny na režim, politiku státu, bez snahy udělat něco sám :)

nezájem, myslet jen na vlastní blaho

Nic takoveho neexistuje

nijak se neliší od jiných národů

nízká aktivita (v práci, v politice, atp.), pohodlnost, strach ze změn x schopnost přizpůsobit se (podmínkám, v zahraničí ap.), tolerance (k náboženství, zahraničním zvyklostem), národní hrdost

Nízká národní hrdnost, která se zvyšuje na pár hodin pouze v případě sportovního úspěchu. Nízké sebevědomí a pocit méněcenosti.

Nízká národní hrdost, vlezdoprdelismus, snaha o přežití "za každou cenu", švejkovství, smysl pro humor, když je zle, ta pak teprve se dovedeme spojit, neuvěřitelná tolerance k nepravostem, nízká úcta k zákonům.

Nízké EQ, ateismus, neúcta k autoritám, psychopati politici, život ve stresu

nízké sebevědomí málo přemýšlení nad financemi, politikou přijímání masových názorů

nízké sebevědomí v mezinárodním měřítku, bez hrdosti na vlastní národ, mající smysl pro humor

nízké sebevědomí, pesimismus, přímočarost, srdečnost, pracovitost

nízké sebevědomí. Od Bílé hory velmi špatný epigenetický kód, proto musíme mít pevnou ruku nad sebou- Moskvu, ještě horší Brusel a Washington.

nyní korupce - ve vyšších vrstvách, rozkrádání státu - taktéž ve vyšších vrstvách a ty v nižších vrstvách se aspoň trochu snaží držet při sobě

o problémech diskutujeme se zaujetím v hospodě - těžší je vstát a udělat něco pro změnu...

Obecne si myslim, ze jsme snadno ovlivnitelni, neduverivi, neuprimni, prospecharsti. Na malych mestech v mene dulezitych cinnostech vsak napomocni svemu okoli.

Obecně slabší vnímání vlastního národa, spíše nižší sebevědomí a hrdost, do jisté míry vynalézavost, přemýšlivost, snaha jít vlastní cestou.

obezřetnost, láska ke zvířatům, široké spektrum zájmových činností

Obcházení zákonů a pravidel - švejkovství, nadhled - humor i v bezvýchodných situacích, schopnost nepodlehnout nátlaku a vždy si zachovat svoje, i když po nějakou dobu skrytě

obrovská trpělivost spojená y naivitou

ocas mezi nohama, ve skrytu nadávají, ale nedovedou za nic bojovat, nečestnost

odevzdanost

Odpor vážnosti a pompéznosti situace - věšení vlajek, projevy národní hrdosti, oslavy atp. Humor sloužící k odlehčování až bagatelizování situace. Odpor k politickému aktivismu, pasivita a "politická lenost".

odrbat, co se dá- typicky Švejk

odstup od druhých lidí, hmotařství

ochota pomoci jednotlivci, nenávist ke korporátům/státu

Ochota přijímat cizí nadvládu.

omezenectví, absence sebereflexe, pocit až přehnané národní hrdosti (přitom není na co), xenofobie u nižších sociálních skupin

Omezenost, zavist

Opatrnost

opatrnost, bojácnost, nekonfliknost, vynalézavost

Opatrnost, humor, přátelství - na druhé starně pokrytectví

opatrnost, chladnost, pohodlnost, schopnost sebeironie

opatrnost, nedůvěra, potměšilost, laskavost, soucitnost,vzdělanost

opatrnost, nevlasteneckost

Opatrnost, pracovitost, závist.

Opatrnost, trpělivost a trochu lenost

opatrnost, vyčůranost

opatrnost, vypočítavost, nemají odvahu

opilství, snobství

oportunismus, mírumilovnost, konzervatismus, odpor k autoritám, smysl pro humor

oportunismus, nemít vlastní názor, vše řešit jen povrchně bez důkladné a hlubší znalosti

Ostražitost, společenskost, pomlouvačnost

ošulit vše co jde, vynalézaví, vtipní

pacifismus, podceňování se

Papežštější než papež - předtím k Rusům, teď k Američanům a EU..

pasivita

pasivita (mudrcování nad pivem bez jakékoli snahy o změnu), rasismus, šovinismus, ignorace, žoviálnost, vynalézavost

pasivita a pesimismus

Pasivita v oblastech politiky, zručnost, vychytralost, velká míra ovlinitelnosti z venku, důvěra

pasivita, nízká sebeúcta, xenofobie, heteronomní morálka - u starších generací. mladší generace budou čim dál "stejnější", jako u jiných národů, takže těžko hovořit o "typických vlastnostech"

Pasivní agresivita. Málo koho najdete s vlajkou na náměstí, kromě sportovních událostí. Ale hodně lidí svou zemi miluje, jezdí na kole, stará se o zahrádku atd...

patriotismus

pernamentni nasranost, ze vseho a z kazdeho neco vytriskat, chytrost az vychytralost, sikovnost, umeni poradit si v kazde situaci, duvtip, delat si ze vseho srandu (ikdyz to neni vhodne)

pesimismus, kritičnost, věrnost a s tím spojená obava ze změny, smysl pro humor, cílevědomost

Pesimismus, nerozhodnost, nedůvěra.

Pesimismus, pohodlnost až lenost, nechuť k práci, věčná nespokojenost, nedisciplinovanost, neschopnost kritického myšlení

pesimismus, sarkasmus

pesimismus, sobeckost

pesimismus, stěžování si na situaci

pesimismus, věčné stěžování na všechno , lenost

pesimismus, závist

Pesimismus, závist, remcání bez činů, snaha ošidit platná nařízení, nádherné hrdinství hrstky lidí na pozadí kolaborující většiny, neschopnost jasného tahu na branku

Pití piva, snaha hledání oklik (expresivně "ojebat všechny a všechno"), krádeže, povyšování se nad Moravany a Slezany, snaha zalíbit se za každou cenu ("vlezdoprdelství"), bezohlednost (hlavně kuřáci vůči nekuřákům).

pití piva, závistivost, sport, hudební vlohy

Pivo Xenofobie Často "buranství" ala Zeman

pocit méněcennosti, představy že jinde by se to stát nemohlo

pocit,že stále někomu musíme poklonkovat

počkat a přidat se k davu, nespokojenost se vším, závist, nepřejícnost, humor, budování domova, rodinná sounáležitost,

Podbízení se malá hrdost.

podceňování se, smýšlení o naší zemi jako o malé a bezvýznamné, ohýbání pravidel a schopnost najít kreativní řešení

podceňování se, velkohubost, zbabělost, apatie, neochota něco řešit

Podceňování se.

Podceňování se.

podceňování, závist, sebemrskačství, zbabělost, pesimismus, lekhověrnost, smysl pro humor, sangvinické vlastnosti, nedůvěra ke všemu cizímu

podceňují se, dělají ze sebe ublížené

Poddajnost a také odevzdanost ve stylu "oni přišli, jednou zase odejdou", neustálé stěžování si na cokoli

Poddajnost silnějším národům, prospecharstvi

poddajnost, nerozhodnost, stádnost, přizdisráčství, vynalézavost, umění, inteligence, egoismus,

poddajnost, přizpůsobivost Ti nepoddajní zmizeli za hranicemi.

Poddajnost. Ovcanstvi. Malo sebevedomi. Zrucnost. Rodinna pouta. Chaluparstvi.

podezíravost

podle me je pro nas typicke, ze nam chybi jakasi narodni hrdost, to ze prijedeme do zahranici a s hrdosti prohlasime, ze ja jsem Cech z Ceske republiky a jsem na nasi zemi hrdy.... cesi se spise stydi nebo se svejkovsky sebezesmesnuji. Take neumime prijimat zodpovednost za sebe a sve ciny, ktere by meli nasledek do budoucnosti, radsi se nechame oblivnovat jinymi - temi vestsimi narody, protoze my jsme mali a nic nezmuzeme.

Podle mě je typický Čech nízký člověk. Člověk, který si dokáže poradit s kdejakou maličkostí a tuto drobnost zlepšit (odtud "zlaté české ručičky"), ale celkový směr vývoje, resp. velká témata jsou mu zcela cizí. Na můj vkus je typický Čech člověk bez zásad a typické je pro něj "proč bych nekradl, když krade i soused".

Podlejzat komu se da hlavde kdyz z toho pro me neco kapne

podlézavost, úplatnost, rozkrádání

podlézavost, vlezdořitizmus,proradnost a věrolomnost,závistivost,prodejnost, sobeckost,

podlézavost,závist,závislost na jiných lidech

Podlost.

Podvodnici a lhari a zavistivci

pohodářství a závist

Pohodářství, nesobectví - viz pomoc při sbírkách a humanitárních katastrofách, humor, píle, chalupářství.

pohodlní, přizpůsobiví

pohodlnost

pohodlnost

pohodlnost

Pohodlnost, humor, šikovnost

pohodlnost, chytračení, snaha obcházet daná pravidla,malé sebevědomí, na druhé straně houževnatost, sociální cítění, kreativita

Pohodlnost, kriticke mysleni

pohodlnost, lenost, nespokojenost, lhostejnost, neschopnost

pohodlnost, nechat si dlouho věci líbit, starat se jen o své, vynalézavost

pohodlnost, nespokojenost, soudržnost v krizi

Pohodlnost, pasivní odpor, tvrdohlavost, hrdost, smysl pro humor,

Pohodlnost, remcani, ustupovat

Pohodlnost, stěžování si na problémy, lenost, nudnost.

Pohodlnost, vychytralost, šikovnost

pohodlnost, xenofobie, vytrvalost

pohodlnost,nadávání v hospodě doma,ale něco proto udělat tak jsou líní

pohodlnost,ovlivnitelnost,nechuť být tu sám za sebe..... a nejhorší,že na každém se dá dříví štípat a jemu to nevadí.

pohodlnost,vypočítavost,závist

Pohodlnost.

pohrdání autoritami, sobectví, patolízalství

pochybovacnost, stezovani si, neschopnost vyrovnat se s minulosti, neustale srovnavani co by kdyby

Pokerové a vlezdoprdelkové

poklonkování nadřízeným

pokrytectví, slabost

pokrytectví, závist, alkoholismus

Pokrytectví, zbabělost, sebestřednost.

pokud existují nějaké typické vlastnosti (?) : schopnost přežít v jakémkoli režimu. naoko se podrobit a "myslet si svoje", nikdy nebýt spokojen s těmi, kdo nám vládnou a s gustem si na ně zanadávat....

pokud jsme v něčem nejlepší, nebo se lišíme, couvneme zpět, protože si myslíme že je to špatně, ikdyž to funguje. Pokud je něco špatné tak za to můžou komunisti i po čtvrt století. Pořád se vracíme a vymlouváme že za dnešní stav můžou ti kteří stát řídili před námi.

Politici - nejprve si nahrabat pro sebe, pak az ostatni, pokud zbyde. Vseobecne jsou Česi zavistivi, lhostejni, vychytrali

Politikaření; intriky; prospěchářství; inovace; zápal pro věc; estetické cítění; umělecká invence

Pominu to, že jde o nekorektní otázku, protože jsem přesvědčený, že nic takového jako národní vlastnosti neexistuje. Ale pokud přistoupím na to, co asi od odpovědi očekáváte, vyjmenuji hlavně: přizpůsobivost, schopnost improvizace, bažení po autoritách a zároveň jejich odmítání, obcházení pravidel.

pomluvy , intriky , špionážní činnost

pomluvy a intriky

ponozky v sandalech

Ponozky v sandalech a smrad z podpazi!

ponožky v sandálích, hledáme české pivo at jsme kdekoli

Porad si stezovat a neochota se zmenit

Pořád si stěžují

poslední dobou bohužel vnímám pouze sobectví, závist, nenávist, pohrdání

Posledni dobou sou to korupce,nasili a vselijake dalsi nesvary.O vlade se radsi ani nezminuji,,,

poslušnost

potřeba mít nepřítele, zručnost, vypočítavost

Pozitivní vztah k národním (popř. i lokálním) tradicím, schopnost přizpůsobit se, smysl pro humor ... ale i vychytralost, závist, nespokojenost (s čímkoli), nedostatek vlastenectví, nízká tolerantnost k odlišným názorům ...

pracovití, leč neustále si stěžující

pracovitost

pracovitost

pracovitost

pracovitost

Pracovitost

PRACOVITOST (I KDYZ U MLADE GENERACE POD 25 LET TO JIZ NEPLATI) KLID ZAVIST A NEPREJICNOST KLEVETIVOST A KVERULANTSTVI LHOSTEJNOST

pracovitost + prizpusobivost + i - schopnost improvizovat +

Pracovitost, flexibilita při řešení problémů. Negativní: rovnostářství, neúcta k autoritám, malý respekt k zákonům

Pracovitost, národní hrdost, příslušnost k evropské kultuře, dokázat si poradit.

Pracovitost, smysl pro pořádek, konzervatismus, přehnaně si stěžují, opatrnost, spořivost

pracovitost, sociální cítění, inteligence, malé sebevědomí

Pracovitost, spolehlivost, inteligence

Pracovitost, šikovnost, schopnost používat selský rozum. Na druhé straně - závist, lakota, práskačství, schopnost ve všem obcházet zákon ("cokoli obchcat"), průměrnost a xenofobie.

Pracovitost, šikovnost, zručnost, smysl pro humor, lhostejnost k veřejnému nepořádku, švejkovství

Pracovitost, tolerance, závist, hloupost, přizdisráčství

pracovitost, upřímnost (v dobrém i zlém), všeumělství Žiju v Anglii, tak to porovnávám s místním lidem.

pracovitost, vecna nespokojenost a stezovani si, invence, "vycuranost", nejdrive si udrzovat od lidi odstup ale posleze schopnost pevneho pratelstvi, nizka mira patriotismu

pracovitost, vynalézavost, úplatnost, nepřejícnost

Pracovitost, vynalézavost, opatrnost,vytrvalost, nedůvěřivost, snadno se necháme nadchnout a potom reptáme

pracovitosť, vytrvalosť niečo dosiahnuť

Pracovitost, závist

Pracovitost, závist, schopnost přizpůsobit se (v pozitivním i negativním slova smyslu).

pracovitost, zodpovědnost

pracovitost,tolerance a přizpůsobivost

pracovitost,tvořivost,vyčůranost

pracovitost,závist

pragmatičnost a "vyčůranost"

pragmatismus, pesimismus, racionalni uvazovani, sekuralismus - blize k nemcum a rakusanum, slovaci a polaci naopak jsou vice nacionalisticti, emocionalni, verici, konzervativni

praktičnost, zručnost, schopnost improvizace pragmatismus přizpůsobivost (v kladném slova smyslu)

Prilisna kriticnost, nadavani na pomery zde,delani si srandy ze sebe same a ze ave situace

prizpusobivost

Pro čecháčky bylo vždy typická vyčůranost dostat od moraváků co nejvíc nejlíp zadarmo nebo co nejlevněji a za draho prodat.

Pro Čechy po padesáti letech totality (nejdřív německé, pak ruské) a vyplenění inteligence jsou, bohužel, v popředí závist, vypočítavost ap.. Naštěstí zase fungují vzory (většinou ze zahraničí ), které mají vliv hlavně na mladou generaci.

Pro ty, co chtěli revoluci rozhodně tupost a vymletost nejvyššího kalibru!

prodejní

prodejnost

prodejnost, neupřímnost, sklony k podvádění a hledání kliček a obezliček k čemukoliv, papouškování, demagogie pozitivně: pracovitost, šikovnost, talenty a loajálnost

prolhanost, vypočítavost, hamižnost, pomlouvačnost, vtip, zbabělost, prospěchářství, maloměšťáctví, hrabivost, negativismus, lenost, závist

prospěchářství, šikovnost, schopnost improvizace, malost

prospěchářství, závist, takový ten strach stát si za vlastním názorem a bránit jej

Pružnost, Švejkovství, sebeanalýza

Před rokem 89 národní hrdost, po roce 89 krize hodnot a odliv hrdosti příslušnosti k národu.

předposranost

předposranost

Předposranost

předposranost (pardon), prospěchářství, klídek, hrdost

Předposranost a vypočítavost

Předposranost, jsme papežtější než sám papež, lezeme do zadku vždy tomu silnějšímu a ještě mu děkujeme, když si vezme kšandy ,abychom se měli čeho přidržet ( kam vítr tam plášť). Necháme se manipulovat médii a svůj vlastní rozum se bojíme nebo už neumíme používat.

předposranost, závist, zápecnictví

předposranost, zbabělost, vlezdoprdelismus, lhostejnost z těch lepších šikovné ruce a v některých případech i výjimečné mozky

předsudky, malá národní hrdost, přizpůsobivost

Přemoudřelost, závistivost, jistá bezcharakternost. To je zřejmě způsobeno esenciálním ateismem, z něhož se v Čecháchj stalo sui generis náboženství.

přetvářka, uzavřenost, bojácnost, sebestřednost, pracovitost,

při zdi sráči, všechno za mě zajistí stát, pohodlní, hlavně sví jistý

přidávat se k většině pro svůj prospěch snažit se pomoci člověku v tíživé situaci smysl pro humor v jakékoli době

přijdou na každou nedokonalost v jakémkoliv systému a okamžitě ji využijí :)

přílišná tolerance k cikánům, závist, orientace na peníze, vynalézavost, schopnost rozhodnout se

přiměřená pracovitost, sklon k filozofování, opatrnost v osobních i pracovních vztazích, neukotvenost v názorech,

připosranost, neochota nést za něco zodpovědnost

Připosranost. Vyčůranost.

přizdisráči

přizdisráčství

přizdisráčství

přizdisráčství

Přizdisráčství, lezprdelkovství, kam vítr tam plášť, chamtivost, nenažranost.

Přizpůsobíme se každé vládnoucí klace, nadáváme po hospodách, nejsme patrioti (snad jen u Plzeňské piva ano)

Přizpůsobit se, přežít, uhnout

Přizpůsobiví, šikovní, obezličkové.

Přizpůsobiví, vynalézaví, dokáží přežít za každých podmínek.

Přizpůsobivost Dlouho nám trvá, než se rozhoupeme k nějaké výraznější akci - váhavost Schopnost dělat si sami ze sebe, ale i ze všeho okolo sebe, legraci i ve vypjatých situacích - smysl pro humor, i černý

Přizpůsobivost

Přizpůsobivost, koumáctví, pohodářství, neformálnost.

přizpůsobivost, malost

přizpůsobivost, neprůbojnost

Přizpůsobivost, ochota jít s davem bez důvodu, slepé prosazování nesmyslných zákonů, protože "se to tak dělá".

Přizpůsobivost, podlézavost, nadávání na vše místo konání, nezájem o změnu, zavrhovaní všeho, co vytvořil někdo před námi (konkrétně politika, pracovní sféra)

přizpůsobivost, pokora, neschopnost radikálních řešení šikovné ruce, schopnost improvizace

Přizpůsobivost, pragmatičnost, vyrovnávání se s realitou.

přizpůsobivost, praktičnost

přizpůsobivost, spjatost v kritických momentech

Přizpůsobivost, šikovnost, schopnost improvizace, specifický humor, často zbytečně nízké sebevědomí.

přizpůsobivost, vyčůranost, někdy nerozhodnost

Přizpůsobivost, vyčůranost, schopnost improvizace, ale zároveň i neochota riskovat, jít s vlastní kůží na trh.

Přizpůsobivost, vychytralost, závistivost,nestatečnost, koumáctví, schopnost improvizace, pracovitost.

Přizpůsobivost, závist

přizpůsobivost, závist, lhostejnost, šikovnost, smysl pro humor, lenost

Ptát se ostatních Čechů co je podle nich pro Čechy typické.

Rádi pijí pivo

rádi se přizpůsobíme ostatním

Rasismus a xenofobie Berou sami sebe prilis vazne Ufnukanost (komplex obeti/ublizenosti) laska k prirode

rasismus, závist, zaprděnost, strach z cizího a neznámého, ..

rasová xenofobie,šikovnost,společné popíjení piva

rektální alpinismus

remcají,jsou jako ovce,ozývají se pozdě,když je rozhodnuto,někteří jsou pořád závistiví

remcání a nic nedělání

Remcání nespokojenost závisti pomlouvání nepřejícnost ale i schopnost improvizace smysl pro humor

reptani bez snahy skutecne neja zasahnout

Reptání na všechny a na všechno,

Rozmrzelost, nepoctivost, lajdactvi.

rozvážnost, pracovitost, schopnost improvizovat

Rychle jsou se vším hotoví v tom smyslu, že na všechno mají názor, aniž by o věcech více věděli, což se blíží ignoranci.

Rýpavost, nedůvěra, malé sebevědomí.

Řekla bych že je typické: závist, povrchnost, pomlouvačnost a věčná nespokojenost

Řekla bych, že ve většině vypjatých nebo důležitých chvil a období, se umíme semknout.

sarkasmus pesimismus malá tolerance specifický humor láska k pivu

sázka na jistotu, snaha o průměrnost

Sebelítost, malá snaživost, pocit, že mám vše dostat zadarmo.

sebelítost, pitvání se ve starých křivdách, věčná nespokojenost

Sebemrskačství.

sebenenávist provinčnost houževnatost přizpůsobivost

Sebepodcenovani a nadavani na svuj narod

sebepodceňování a nízké sebevědomí, snaha na sobě hledat pouze negativa a ne pozitiva

Sebepodceňování, závist, smysl pro humor

sebeponižování, nízká národní hrdost, potřeba být zalezlí v něčí prdeli (dříve SSSR, dnes USA), přitom jsme stejně kvalitní národ, jako všechny ostatní a v mnohém i lepší např. kvalita výrobků a s tím spojená vysoká produktivita práce

sebestrednost, vynalezavost, "priprdenost" = neschopnost rict, ze se stala nejaka chyba a velkorysost k druhym - dusevni

sedět u piva a nadávat

setrvačnost

schází soudružnost a hrdost národa.. bohužel

schopnost a ochota cokoli zesměšnit

schopnost dělat si legraci i z neveselých věcí (to se mi hrozně líbí :-)) občas (u některých) ubrblanost a stěžování

schopnost improvizace a poradit si s problémy, ale i určitá "vyčůranost"...

Schopnost improvizace, schopnost dělat si ze sebe legraci, časté stěžování si

Schopnost improvizace, smysl pro černý humor, jízlivost, nízké sebevědomí až jistý kolektivní mindrák, skepse a nedůvěra v instituce

schopnost improvizace, smysl pro humor, nízké sebevědomí, všeobecný negativismus, mírná xenofobie, nízké vlastenecké cítění

Schopnost improvizace, šikovnost, opatrnost, upřímnost, pracovitost, tolerantnost, konzervativnost, závist, nespokojenost, netrpělivost, částečná neschopnost se postarat o sebe bez asistence autorit a státu, malá národní hrdost...

schopnost některých za každého režimu využít situaci, kterou změna přinesla, ve svůj prospěch- ne národ, já...

Schopnost přežít

schopnost se přizpůsobit situaci (+), vynalézavost (+), tolerance/lhostejnost, nízké sebevědomí (-), reptavost (-), absence národní hrdosti (-)

schopnost se všemu přizpůsobit pocit, že nám pořád někdo ubližuje nespokojenost s tím, co máme

Schopnost vytvořit z ničeho něco - "zlaté české ručičky", sklon stěžovat si a nepřijímat zodpovědnost

Sikovnost, vynalezavost, malomestactvi, bojacnost,

silovnost, zlodeji, rozkradani, kriva povaha, zakernost

skepse

skepse a smysl pro humor

skepse vůči všem "nahoře", tedy nedůvěra ve vlastní představitele, ačkoliv jsme si je sami vybrali; schpnost improvizovat spojená s nechutí dělat něco podle předepsaného postupu

skepse, neustálé nadávání na poměry, negativismus

skepse, přízemnost, lidový humor

skepticismus, nízká narodní sebedůvěra

Skeptické a kritické vnímání současnosti, inklinace k rovnostářství, velká flexibilita při obcházení pravidel, nízké národní sebevědomí (hrdost), šikovnost, inteligence - kvalitní genofond "křižovatky Evropy"

skeptičnost, hnidopišství

skeptičnost, smysl pro humor, pohodlnost

sklíčenost, nadávání, neupřímnost, negativismus, hloupost, povrchnost

Sklopíme uši, nedovedem bojovat. Přitom na vše dost nadáváme.

skormnost, tolerance, obcházení pravidel, ochota pomoci, stěžovat si spíš, než něco udělat, hledat na věcech to špatné a zapomínat na to dobré, schopnost improvizace, houževnatost

skromnost až držglešlovstí, vlezprdelka, stěžovatel, závistivec, vlastenec na baterky (např. MS v hokeji), věcná nespokojenost (např. s politikou), ale žádná aktivní činnost k nápravě, materialismus

skromnost,stoupající emigrace

slabost, pokrytectví, sobeckost, nezájem o světové dění tvůrčí kreativita, pracovitost

smejici se bestie, ktere netoleruji drobnosti, jejich zivot zasadne neovlivnuji narozdil od velmi dulezitych veci, ktere toleruji svou necinnosti. I pres to, ze jsem Ceska, cesky narod nesnasim pro sve nadavani u piva, nekompetentnost, zamerne popousezni k nenavisti vuci odlisnostem, dusevni omezenost, neochote poznavat nove veci, uznat vlastni chyby a napravovat je, rigiditu... jsme slabosi, neumime bojovat, nechame si vsechno libit.

smíření se s ledasčím, žádný aktivní boj proti utlačování, jen sklopíme hlavu a jdeme dál

smířlivost

smysl pro černý hurmor, umíme si udělat strandu opravdu ze všeho i sami ze sebe....stěžování si na vše u piva..........pracovitost (pokud nás okolnosti donutí)

Smysl pro humor

Smysl pro humor

smysl pro humor

smysl pro humor

Smysl pro humor

smysl pro humor, chytrost

smysl pro humor, ne hrdinství, spíše se smíření se situací, tolerance

smysl pro humor, nic nám není svaté, zájem o soukromí převažuje nad věcmi veřejnými, a to ještě mnohem více v nových časech, než tomu bylo dřív

Smysl pro humor, poživačnost, zbabělost, podlézavost, maloměšťáctví, odpor k odlišnosti a rozmanitosti

smysl pro humor, pracovitost, bojovnost, odhodlanost padnout za nový řád, závist,...

smysl pro humor, sarkasmus, pohostninost, péče o domácnost, chuť slavit pozitivní i negativní události, přizpůsobivost, tělesné tresty, podceňování se, ignorance celosvětových vlivů na Českou republiku, nedůvěra v národ, nechrabrost, nespokojenost, neschopnost rozeznat nepřítele, pesimismus

smysl pro humor, schopnost improvizace, nespokojenost, nezodpovědnost

smysl pro humor, záporný vztah k romskému etniku, kutilství,vynalézavost, remcavost + ubrblanost, pomlouvačnost, nízká národní hrdost až její absence

Smysl pro humor, závist

smysl pro humor, závist,

smysl pro humor, závist, nedůvěřivost, nedostatek národní hrdosti

Smysl pro humor, zejména vidění sama sebe. Nerespektování jakéhokoli řádu.

smysl pro legraci, závistivost,

smysl pro sarkasmus, antinacionalismus

Snadná manipulace (např reklamy). Politická pasivita, sobeckost.

Snaha ba všem ušetřit Rezervovanost k lidem

Snaha nahrabat si co nejvíce pro sebe a pro svůj píseček, starat se jen o vlastní prospěch.

snaha o průměrnost - obavy z vyčnívání; umírněnost; hrubost

snaha obejít předpisy, krást (z cizího krev neteče), spoléhání se na kontakty, rezignace na vlastní identitu

Snaha obcházet zákony a předepsané normy, lenost, zahledění do sebe.

snaha odsouvat řešení

snaha rychle zbohatnout i nepoctivým způsobem, na úkor druhých snaha mít moc nad druhými lidmi strach

snaha to vždy nějak "zkoulet" - za každou cenu bez boje nějak vyjít...

Snažit se za všech okolností druhého nebo stát přechytračit, obejít pravidla.

snaživost, dobrosrdečnost, závist, chytrost, manuální zručnost

sobeckost ,ubližování a využívání druhých osob,povyšování.vulgarita v chování,jednání i ve vztazích mezi lidmi

sobeckost pomlouvačnost závist lenost

sobeckost, chamtivost, národní hrdost

Sobeckost, lhostejnost, kopírování,...

Sobeckost, maloměšťáctví

sobeckost, netečnost, neprojevují své vlastnosti ani názory navenek, příliš se zajímají co na to řeknou ostatní, pracovitost, odolnost, vytrvalost, kam vítr tam plášť

sobeckost, přivlastnovaní, hrabání majetku a penez na ukor všeho a všech

sobeckost, závist, humor

Sobectví

sobectví, nemají vlastní identitu

Sobectví, prospěchářství, alibismus, nezodpovědnost

sobectví, vychytralost

sobectví,lakomost,nezdvořilost

Sobectví.

solidarita a semknutost v neštěstí

specificky humor, ironie, zavist, malomestactvi

specifický humor, nechuť k pompéznosti, k sentimentálnímu vnímání symbolů

Specifický humor, otevřenost a liberálnost, náboženská tolerantnost, hloubka duše (část společnosti) a s tím spojená pokročilá spiritualita, malé sebevědomí, posunuté hranice mravnosti, pomlouvání, závist

spíš bych to nazvala "švejkovské vlastnosti" - tvořívý (obejdeme co se dá)

spíše převládají ty negativní (bohužel), poctivého a upřímného člověka aby člověk pohledal

Spíše ty negativní, jako závistivost, notorická nespokojenost, pomlouvačnost atd... Ale samozřejmě máme i mnoho pozitivních vlastností, jako kutilství a vynálezectví, zručnost a řemeslnou dovednost, kreativitu atd. Náš národ má už dávno svá specifika - většinou pozitivní :) Jen některé méně důležité faktory jsou spíše negativní, ale v podstatě jde spíš o kolorit než o něco co by vysloveně vadilo :)

společenská pasivita

Spolehlivost, pracovitost, iniciativa

Spořivost, otevřenost, přátelskost, negativismus.

srdečnost, dobromyslnost, nafoukanost, nesebevědomí, rezignovanost, bez ambicí

Srdečnost, u většiny nechuť /strach/ se angažovat.

stádnost

Stádovitost a strach z vlstního názoru.

stálé remcání na všechno

Stále si na něco stěžovat, závidět, podvádět a krást.

stále si stěžovat, lenost a neprůbojnost

starat se jen sám o sebe a nikde nevyčnívat

starost o druhé,závist,pracovitost,veselost

Stat jen vyuzivaji a kritizuji, nevdecnost, smysl pro dobrodruzstvi, sport, vynalezavost, sebestrednost, omezenost, smysl pro humor, bezohlednost vuci danym pravidlum a snaha je obejit, pomoc pratelum a blizkym

stěžování

Stěžování si

stěžování si na poměry

Stěžování si na vše.

stěžování si, ale sezení se založenýma rukama

Stěžování si, nedostatek národního cítění (pokud se ovšem nehraje hokej), švejkování.

stěžování si, nespokojenost

Stěžování si, přátelskost, láska k dětem

stěžování si, závist, lenost

Stěžování si.

stěžovat si za každých okolností

stěžovat si, ale nic neudělat pro změnu

stěžovat si, ale nic pro zlepšení situace sám neudělat, chybějící národní hrdost, konzervatismus, vynalézavost, xenofobie

Sťežuje si, vychytralý, pracovití

Stěžují si na všechno kolem sebe, ale jen mezi sebou, málokdy převezmou skutečnou odpovědnost, rádi se schovávají za druhé, nepálí si vlastní prsty, jakmile na ně někdo "zadupe", stáhnou ocas a vyjí s vlky, potichu zas nadávají. Nejsou hrdý národ.

strach vybočovat, praktičnost, svobodomyslnost

Strach z neznámého, přílišná kritika a věčná nespokojenost,...

Strach z veřejného dění, veřejně se prezentovat, říct svůj názor, pokud je odlišný od většiny. Schopnost přizpůsobovat se podmníkám

Strach, lakota

strach, vyčkávání nebo naopak netrpělivost

strach,podlézavost,otupělost,zrada,úplatnost...

Střízlivost, realističnost, nadhled, slušnost, ale i naivita a sebestřednost. Necháváme si příliš mnoho líbit od mnohem silnějších, mohli bychom hrát větší roli, než si myslíme.

Studenost, reservovanost, klid, nesdílnost, rozvážnost - uvážlivost.

Svádění problémů na vrchnost Hlavně klídek, a když nevím, co s problémem, tak si z něho dělám legraci. Kdysi se myslím někde objevilo označení Národ lokajů.

šetřivost, malost, závistivost

Šetřivost, závist, donášení

šikovné ruce a bohužel závist, negativní vměšování se do situací jiných

šikovní (až "vyčůraní"), přátelští, umí si poradit, v něčem "burani", málo sebedůvěry

šikovnost a schopnost improvizace, ale závistivost, soudržnost pouze v době ohrožení

šikovnost v mnoha podobách a odstínech (v pozitivních i negativních konotacích, od manuální šikovnosti po tzv. "vyčuranost") kreativita tolerantnost nepřejícnost prospěchářství a ´vlezdoprdelství´

šikovnost, inteligence, ale i přehnaná sebekritičnost, víra v sebe sama, stydlivost, závist

Šikovnost, nasranost, malá progresivita

šikovnost, pracovitost, smysl pro humor, závist, remcání na vše (proč píšete Čechy - co Moravané/Slezané, kteří tvoří přes třetinu ČR??)

Šikovnost, transparentnost, přehled.

šikovnost, vychcanost, sobeckost, talentovanost

šikovnost, vynalézavost, kutilství, nejhezčí ženy, kocourkov, nespokojenost s vizitkou Čechů ve světe dle chování prezidenta (hlava státu jakožto "vzor" národa), švejkovina

Šikovnost, závist, oportunismus, smysl pro humor

Šikovnost,pracovitost,přizpůsobivost,kladný vztah ke své vlasti a tradicím. (neplatí pro polistopadové politiky)

šikovnost,vynalézavost,ukrást cokoli

škarohlídství, šetřivost, apatie

Škudlení a závist

špatné: nadávání u piva a závist úspěchů jiným, kdo nekrade okrádá rodinu, průměrnost v zaměstnánímí si poradit,improvizuji, technicky zdatní, pracovití dobré: u

špatný politický vkus, snadná zmanipulovatelnost reklamami při volbách

Švejk, ale také dnes v málo podobách pracovitost a um

švejkování a ohýbání páteře

švejkování, hloupost, pohodlnost až lenost, se suverenitou lžeme, nevhodná tolerantnost (jsme tolerantní tam, kde bychom neměli být a naopak), vymlouvačnost proč to či ono nejde, tak to bych dala na první místo, zlodějíčci... bohužel nemám o našem současném českém národu příliš valného mínění....

švejkování, humor i když je nejhůř

švejkování, chtějí vše ale neradi se podřizují, záliba v černém humoru, vynalézavost v boji s byrokracií hraničící až s "vychcaností"

švejkování, šikovnost, opatrnost, odtažitost

Švejkování, uvnitř si žiju po svém, navenek, jak se ode mě vyžaduje.

švejkovina

Švejkovitost, podělanost, vychytralost. Ty něco udělej a já se budu dívat. Když se ti to povede, hned se přihlásím o svůj podíl. Když dostaneš po šňupáku, já nic, já s tebou neosuhlasil...

švejkovský humor za každé situace Antimilitarismus nedůvěřivost ke sdělovacím prostředkům a politice

Švejkovský přístup k životu na jedné straně a na druhé, neustálá nespokojenost, závist a negativní postoje,hledání viníků za vlastní nedokonalý "život" všude jinde než u sebe sama

švejkovství

švejkovství

Švejkovství a alibismus, závist, ale i pracovitost, zručnost, vynalézavost a kutilství-z dob před revolucí, kdy co sis nevyrobil to jsi neměl. Myslím si že Češi obecně špatně snášejí autority

Švejkovství, nadávání u piva místo činů

švejkovství, nadávání u piva, nízké sebevědomí, nadměrné požívání piva, stádovitost

Švejkovství. Snadná mainipulovatelnost.

Švejkovy vlastnosti

tak nějak nepochopitelně jít proti proudu, i když je to nesmysl; nadávat na poměry, ale de facto se z nich těšit

technická zdatnost přizpůsobivost přetvářka a pokrytectví bezpáteřnost

téměř nulová národní hrdost

Tendence si stěžovat a hledat vinu všude jinde, jen ne u sebe. Neustále spoléhat na "někoho" či systém, stát. Pomlouvání a závist. Raději být zticha a mít své jisté, než se projevit. Nezodpovědnost za sebe a výsledky své práce.

Tenlrít stáli všichno lidé při sobě,byla důvěra,spolehlivost.

Tezko rict, zalezu na prezentaci. To, co vnimam prostrednictvim medii je vypocitavost, snaha obohatit se na ukor ostatnich, zavistivost, neprejicnost. Na druhou stranu obyvatele CR oplyvaji solidarnosti, ochotou nezistne pomoct.

těžko definovat

těžko říci - asi tzv "švejkovství"

Těžko říct: nedokážu na to pořádně odpovědět sama sobě. Ale bojím se, že hodně Čechů je závistivých, předposraných, bojí se ozvat, na druhou stranu v nouzi se dokáží semknout, mají velký smysl pro humor a jsou schopní kutilové!

Těžko takto paušálně hodnotit, spíš mohu říct, jak nás někdy vnímají cizinci nebo jak to cítím, když vyjedu za hranice. Jsme dost uzavření a nedůvěřiví a také pořád čekáme, kdo za nás udělá to, co je potřeb udělat - nějaký zákon, úřad, stát...

težko zevšeobecňovat, ale občas si myslím, že Češi se podceňují

Tohle generalizování nemám moc ráda. Možná by se dalo říct, že pro dost Čechů je typická závistivost, takové to "hlavně aby se soused neměl lépe než já". Přijde mi to jako něcoz dob před revolucí, od čeho jsme se ještě nezvládli oprostit. Ale nemluvím tu o každém a rozhodně netvrdím, že jsme jediný národ, o kterém by se to dalo říct.

tohle nesnáším, každý jsme jednotlivec, vadí mi nadávání na vlastní národnost, zobecňování, neznám dva Čechy stejné

tolerance, šikovnost, laskavost

Tolerance,nepálit si prsty,dokud se daří.Stěžovat si,ale nic nedělat pro nápravu.Spoléhat,že to udělají jiní.Hodně řeči,mílo činů.Vláda je taková,jakousi zasloužíme svým myšlením.Někteří chtějí hodně za málo práce.Jiní se necháváme vykořisťovat.Na svobodu ještě nejsme připravení.Schází poslouchat morální hlas v sobě,

touha po moci a penězích, závist, vynalézavost

trochu pesimismus / opatrnost, snaha se do ničeho nezamíchat.

trpělivost vstřícnost důvěřivost naivita

Tunelování naší kasy,zlodějny,nenávist,drogy atd.

tvořivost, lenost,

tvořivost,poddajnost, nesmyslný strach z autorit,PŘÍZEMNOST, HUDEBNÍ SLUCH,LASKAVOST.

tvrdohlavost

tvrdohlavost, přetvářka, závist, sklon k přehánění

Typické jsou podle mě věcné stížnosti bez aktivní snahy se situací něco udělat. Proto vnímám sametovou revoluci jako jednu z mála událostí, kdy tomu bylo jinak

Typické? - moc si nezadat a brblat jen u TV či s nejbližšími.. Ale, bohužel, na tom má vinu naše geografická poloha, kdy se přes nás často valily mocenské hrátky, každou chvíli z jiné strany. Tudíž často bylo třeba se nějak srovnat s "novými" mocipány a jejich "zákony".

typický čech je kombinace včeličky a prasátka - taková pilná svině

Typický Čech se chová jako pes, který za plotem štěká na ostatní psy, jako by je chtěl roztrhat, ale jakmile ho páníček vezme na procházku, hned stáhne ocas mezi nohy a před každým skloní hlavu. Jak vidíte, typickou vlastností je i prakticky neexistující národní hrdost (vyjma sportu). O Švejkovi už Vám někdo psal, že?

ubohost a jinak není co dodat

Udavacstvi a neschopnost si vladnout.

udavačství

udavačství,závist

ufňukaní, závistiví, vypočítaví

ukrást co se dá

Umění udělat si z čehokoliv legraci, občanská neaktivita (ale neustálé nadávání), konformismus, závistivost (něco z toho ale přežívá kvůli komunistům a předtím to nebylo... :)), ale zároveň vyšší procento velmi inteligentních a schopných lidí, než u většiny ostatních národností

umět se zasmát sám sobě

Umi rici svuj nazor, ale jenom hromadne, umi jit proti proudu a bojovat.

Umíme si ze sebe udělat srandu. Závist, nepřejícnost, "hrabání" (peněz, majetku, ...)

Upřímnost, opatrnost, zodpovědnost, rezervovanost

Urážlivost, tvrdohlavost, závistivost, stresovanost, slušnost, přátelskost, ohleduplnost, ochota, tolerantnost, citlivost, důvěřivost, vlídnost, veselost, upřímnost, spravedlivost, dobráckost.

určitá míra oportunismu, vychytralosti, bezzásadovosti; na druhou stranu přímost, nezáludnost, dobromyslnost, sikovnost, smysl pro improvizaci. Protože není prostor pro komentář v následující otázce: otázka není postavena úplně nejlépe. Asi se u všech sousedních národů najdou vklastnosti, které s nimi máme stejné nebo podobné. Se Slováky jsme žili společně posledních asi 90 let, dost se s nimi promíchali, proto jsme si podobní, ale přesto jsou Slováci temperamentnější. S Rakušáky jsme žili cca 300 let, i tam docházelo k ovlivňování a míchání kultur. A tak by se dalo pokračovat.

určitý druh lenosti a pohodlnosti, fňukání a naříkání že to nejde

Určovat vlastnosti je v případě jakékoliv národnosti blbost.

Uremcanost s nespokojeností, pohodlnost, vnímáni pouze ceny výrobku bez ohledu na kvalitu, hloupost a buranství

Urvat pro sebe co nejvíc a vysmívat se ostatním, když nejsou na naší úrovni. Chlap s pivním mozolem v teplákách u televize, naprosto zakrnělý do světa. Ženská s natáčkama co závidí sousedkám bazén a nový auto, drbna.

usedlost, vtipnost, závistivost, hudební duch, odměřenost, solidarita, zručnost a kreativnost, vychytralost, přílišná obezita

Usnadnit si život, i kdyby to nebylo zrovna morální či legální.

Ustrašenost

Ustrašenost, nízké sebevědomí, ohnutá záda - jsou následkem už Bílé hory, kdy naše elita a inteligence byla vyvražděna nebo vyhnána do exilu. Na druhou stranu je tu nejvyšší procento skutečně duchovních lidí. Češi jsou velmi inteligentní a šikovní. Jen více posílit národní hrdost i příslušnost k Slovanství.

Uvážlivost. Nechat dojít věci do stádia plné zralosti. Schopnost přežít a zvednout se. Schopnost se domluvit. Snaží se nebojovat dokud to jde: když už to nejde, bojují maximálně efektivně. Když páchají hrdinské skutky, pak bez keců.

uzavřenost

Uzavřenost a nedůvěřivost. Nedůvěřivost v ostatní lidi a to, že se snaží chovat co nejlépe. Vnímám to velmi intenzivně po několikaměsíčním pobytu v Holandsku.

uzavřenost, bolestínství, vinění druhých. Na druhou stranu vtipnost a přátelství pro lidi, které si pustí k tělu.

uzavřenost, individualita, sebekritičnost, skepticismus, přizpůsobitelnost

Uzavřenost, jazyková nevybavenost, syndrom malého národa

uzavřenost, odevzdanost

Uzavřenost, odmítání menšin a jiných národností, snaha o to mít co nejvíc protože jsme za komunistů nic neměli, nakupujeme co nejlevněji místo kvalitně

Uzavřenost, rozvážnost, pomalost, dobrosrdečnost a štědrost.

uzavřenost, závist, lhostejnost k věcem veřejným

úzkočnost, závistivost, tradicionalismus

v době úspěšné být hrdým Čechem a v době neúspěchu obviňování ostatních z neúspěchu lepší vrabec v hrsti než holub na střeše chci se mít skvěle nyní, na budoucí dopady nemyslí, on se s tím popere někdo jiný neochota nést zodpovědnost za svoje rozhodování smysl pro humor a schopnost dělat si legraci sám ze sebe

v důležitých situacích dokážeme držet spolu

v hospodě jsou všichni rozumové, jak se jim nic nelíbí, ale aby se dnes šlo protestovat nebo se nějak projevit na veřejnosti to už se nestane

V krajních situacích vždy vyhrává "zdravý" rozum. Pracovitost, smysl pro pořádek.

V minulosti to byla pracovitost, vzdělanost, láska k ostatním Slovanům, vlastenectví, dnes z těchto pozitivních zůstává částečně jen pracovitost, za to jsme pod vlivem západu a globalizace bohužel získali spoustu negativních vlastností

v této době to už není tak jednoznačné....

ve vypjatých situacích se umíme semknout

Vecna nespokojenost, zavist, malost...

Věcně si stěžovat

věčná nespokojenost nechut brát na sebe a za svoje konání odpovědnost

věčná nespokojenost

věčná nespokojenost

věčná nespokojenost

věčná nespokojenost a nenažranost

věčná nespokojenost a poměrně i závistivost

Věčná nespokojenost a remcání, ale sám se nějak přičinit o nápravu nesnaží. U mladých lidí hrdost na dějiny a republiku, na svobodu

věčná nespokojenost nezávisle na vlastní úrovni života, závist, neochota se někam posunout

věčná nespokojenost s čímkoliv

věčná nespokojenost, nechut pracovat a dosáhnout něčeho vlastním úsilím

Věčná nespokojenost, buranství, lenivost

věčná nespokojenost, nyní se chválí doba která byla před rokem 89, dříve chtěli zase svobodu

věčná nespokojenost, podřazenost, lenost

věčná nespokojenost, touha mít stále víc, závist, hloupost, finanční a politický analfabetismus

věčná nespokojenost, závist

Věčná nespokojenost, závist

věčná nespokojenost, závist, lidé se obávají přiznat, že jsou úspěšní;

Věčná nespokojenost, závist, pesimismus

věčná nespokojenost, závist, poťouchlost, ateismus

věčná nespokojenost; stěžují si na všechno, ale zároveň nedělají nic pro změnu

Věčná nespokojenost.

věčné nespokojení, šetřiví, pesimističtí, nedůvěřiví, závistiví, mazaní, nesebevědomí, povrchní, lhostejní, xenofobní, rasističtí, ale i pracovití, chytří, šikovní, vzdělaní, vynalézaví a máme smysl pro humor

věčné remcání na všechno a na všechny

Věčné stěžování si na všechno, malá otevřenost vůči ostatním

věční stěžovatelé, závistivci

Věčný nespokojenec, umí si poradit (zlaté české ručičky), zkorumpovatelnost, nevdek, nepokora, hon za hmotnými statky, bezohlednost

Velmi složité obecně říci. Vidím velký rozdíl mezi generací, která je "u moci" (nynější řekněme padesátnící) a "nastupující" generací. V té první vidím "typickou" českou vychytralost, švejkovství, oportunismus, závist. Doznívající relikty komunismu. U druhé skupiny se dle mého více projevuje snaha dát najevo svůj názor, pevnější postoj. Větší splynutí se státem jako vlastním společenstvím (než jen jako prostředku k moci a nástroje, který bychom měli "okrádat" dle známého motta kdo nekrade, okrádá rodinu) a tedy větší vůle ke zlepšení státu a společnosti jako celku, nikoli jen vlastního prospěchu. Stejně tak menší strach říct svůj názor.

Velmi zalezi na vekove kategorii, dnesni mladi jsou vsemu vice otevreni a umi se orientovat. Starsi generace zijici za komunismu jsou timto rezimem poznamenany.

věrnost, humor,

vlády nikdy nerespektovali vůli voličů

vlastenci, umíme se bavit a smát se, užívat si,

Vlastenectví jen u hokeje, lenost, tolerance k drogám, xenofobie, neschopnost si vládnout.

vlastenectví u piva, švejkování,

vlastnost všechno přelstít a přechytračit a všechno nějak obejít

vlastnosti Čechů? nesmyslná otázka

vlezdoprdelismus a švejkování

vlezdoprdelství

vlezprdelkové, bojící se světa,

Vstřícnost, schopnost improvizovat, humor.

vše chceme dělat po svém, vždy kritizujeme změny, v době krize cítíme s ostatními,

Vše špatné vyšlo z Čecha...

vše víme nic neděláme všude je líp

všechno jim trvá dlouho než se rozhoupou, je skoro pozdě, pak dokáží držet pohromadě

Všechno kritizovat a přitom nic moc pro dobro neudělat

všechno přežít

Všemu rozumíme, všechno známe a "spravedlnost" budujeme v hospodě u piva.

všeobecná nespokojenost a s tím spojené "brblání" na všechno, dále také vyčůranost, a okopávání kotníků, závist a pomlouvání

všeuměl, všude byl, všechno zná, věčně nespokojený, hrdý, zlaté ručičky

vším proplout s max. ziskem s min. náklady závistivost Rovnostářství odpor k autoritám atd. atd.

vtipní, nevlastenečtí, neprůbojní, inteligentní, nedůvěřiví

Vyčůranost

Vyčůranost

vyčůranost

vyčůranost

vyčůranost , smysl pro humor, manualní zručnost

vyčuranost ve všech oblastech

Vyčůranost, bonzování, kvalitní řemeslné práce,

Vyčuranost, jít s davem, kopat do mrtvoly,

Vyčůranost, kreativita, smysl pro humor, negativní vztah ke státu a jeho institucím, což je dle mého názoru způsobeno dlouhými obdobími v naší historii, kdy nám vládl silou někdo jiný. S tím souvisí i časté vidění sebe jako oběti a svalování viny za životní neúspěchy na někoho jiného. To poslední zmíněné platí zejména pro národní identitu.

Vyčůranost, neúcta k zákonům, podlézavost vůči velkým národům

vyčůranost, prospěchářství, potřebujeme pořád někomu přikyvovat, nemám národní hrdost, smysl pro humor

Vyčůraný,šikovný,zručný,stádovitý,připosraný...

vydrží dlouho odolávat režimu....

Vychcanci, ojebavaci

Vychcanost Cynismus Absence patriotismu/autority (byť mnohdy to nelze mít nikomu za zlé) Zdrženlivost Strach především o vlastní bezpečí Ateismus

vychcanost - umení najít si kličku v jakemkoli pravidlu, jen aby se nemusela dodržovat

vychcanost, remcání bez činů...

vychytralost buranství zbabělost absence národní hrdosti

Vychytralost a závist.

vychytralost, kritičnost, nespokojenost (ale zároveň malá snaha vystoupit z řady a namísto remcání něco s tím či oním udělat), snadno si zvykneme na něco pohodlného

vychytralost, kritika všeho, majetkářství, podvodnictví na druhé straně se v době krize umíme semknout

vychytralost, lenost

Vychytralost, nedostatek hrdosti, malé sebevědomí. Na druhé straně jsou Češi velmi šikovní a manuálně zruční, obecný přehled je na dobré úrovni, každopádně jsou Češi čistotní.

vychytralost, nepoctivost, národní hrdost

vychytralost, schopnost improvizace

vychytralost, vykutálenost, s prominutím vyčůranost...

vychytralost, závist, vynalézavost, smysl pro humor, přizpůsobivost

Vychytralost. Nedůvěra ke státním institucím, ale současně touha, aby nám stát vše zajistil. Podlézavost. Závistivost. Zápecnictví. Trvalá nespokojenost se vším a s každým. Pasivita.

vyjádřila bych to asi takto: Kam vítr tam pláž.

Výmluvy, vyčůranost, kličkování, závist, relativizování, upřímnost, svojskost (i když se to nezdá)

vynalézavost

vynalézavost

vynalézavost až vyčůranost

Vynalezavost, humor

vynalézavost, nevážení si hrdinů,

vynalezavost, obchazeni pravidel

Vynalézavost, velký smysl pro humor, ale i určitá závistivost a škodolibost. Ale to jsou jen přibližná zobecnění.

vynalézavost, vychytralost

Vynalezavost, vychytralost, myslim, ze komunismus naucil cesky lid nehezke vlastnosti a nedokazal se jich dodnes zbavit, viz korupce. Ale myslim,ze cesky narod ma i dobre vlastnosti, socialni citeni, vlastenectvi. Jo a jsme pastikari :--)) - dovolene u jadranu s majkou

vynalézavost, závist, hrabavost

Vypadá to jako lenivost, závistivost, vyčůranost.... Ale není to tak. Češi jsou ve skutečnosti chytří, pracovití a obětaví, nechtějí to však příliš dávat najevo, ne ze skromnosti, spíše se stydí. Proto se navenek chovají tak jak se chovají. Ale když přijde k opravdové krizi, tak to vycítí.

Vypočítavé sobecké svině

Vypočítavost, chamtivost, závist

vypočítavost, skepse, vynalézavost

vztahovační, závistiví, pracovití

vždy jsme nespokojení

vždy na všechno nadávat, ale málokdy dělat něco pro změnu

Vždy nespokojení, stěžují si, závidí úspěch ostatním, ale zase jsme schopni samostatně myslet

xenofobie

xenofobie

Xenofobie, ustavičná nespokojenost, "šmelinárství" (= obejít co se dá)

Xenofobie, zášť, negativita

xenofobní, netolerantní, závistiví, na druhé straně pracovití a ochotní cestovat a poznávat svět (což je potom trochu v rozporu s tou xenofobií)

z pozice Cecha zijiciho jiz 20 let v cizine.... narodni "pycha", srdecnost, obetavost, smysl pro spravedlnost (vetsinou kladnejsi vlastnosti, spise typicke pro chudsi a stredni vrstvy) a pak vypocitavost, chamtivost, a zavist (bohuzel, spise typicke pro vyssi vrstvy).

Z pozitivních: soucit, sebereflexe, vzdělanost, zručnost, jsou přátelští, Z negativních: závist, zbrklost, sobeckost, pohodlnost,

Z těch negativních bohužel závist a "vyčůranost" ( hledání cestiček, jak obejít systém, jak z mála vytěžit moc apod.) Z těch pozitivních bych vyzdvihla solidárnost, schopnost semknutí se (i když jen v případě hokejových mistrovství světa či OH)

z těch špatných asi závist, s těch lepších jsme družní a přátelští, máme rádi humor

Za peníze prodat i vlastní rodinu.

Zadne

zahleděnost do sebe, pokryteckost

zahořklost, znechucení, kutilství

Zajistit, aby se někdo lepší nebo slušnější nedostal k rozhodování (v politice, v občanském i firemním životě).

zakomplexovanost, nepřejícnost

Zakomplexovanost, nevyrovananost, závist, na druhou stranu dobrota, když druhému ukážete, že se nemusí bát, vstřícnost.

Záleží na věku. Starší jsou méně sebevědomí, mladí (bohužel většinou takoví, kteří pro to nemají žádné opodstatnění) jsou někdy až příliš. Lidé jsou hodně ovlivnitelní různými mediálními "masážemi", ve stylu "nevaž se odvaž se", "zkraťte si cestu domů"- přeloženo do čestiny, zadlužte se nadosmrti :-). Většina populace má nedostatek finančních prostředků, mnozí se snaží obcházet co se dá a vychází z toho vlastnost nazvaná slušně vykutálenost. Lidé u nás jsou povětšinou pracovití a snaží se udržovat staré zvyky a hodnoty.

zápecnictví, pohodářství, nespokojenost

Zapojit se do věcí až když běží, lenost

Zapomínání.

Zapomnětlivost vlastních dějin a špatných zkušeností v nich.

Zásadně odmítám "typické národní vlastnosti".

zasmušilost, stěžování, zlaté české ručičky, přizpůsobivost autoritám

Závidí, žalují. Kam vítr tam plášť

Závist

závist korupce

závist rovnostářství rasismus a xenofobie sportovní nacionalismus :) schopnost vyřešit (technický) problém s minimem nástrojů ("technická improvizace")

závist schopnost improvizace

závist švejkoství

závist žárlivost korupce udavačství

závist xenofobie nenávist

závist

závist

závist

Závist

Závist

závist

zavist

Závist

Zavist

závist

závist

závist

závist

závist

Závist

zavist

závist

závist

Závist

závist

Závist

závist

závist

závist

závist

závist

zavist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

Závist

Závist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

Závist

Závist

závist

závist

závist

závist

Zavist

Závist

závist

závist

závist

Závist

závist

závist

Závist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

závist

ZÁVIST

Závist

Závist

závist

závist

závist

závist

Zavist

závist

ZÁVIST

Závist

Zavist

Závist

závist

Závist

závist

závist a zloba a šikovnost

závist pokrytectví

Závist - bohužel opět z velké části vzešla ze Sametové revoluce. Myslím, že tolik milionářů, miliardářů není v žádné postkomunistické zemi. Člověk, rodina, která přišla k jmění prací nebo se zázemí dědí, je ve valné většině skromný. Tudíž ho můžeme obdivovat. Lidé, kteří se k penězům dostali lehkou cestou se opět ve velké většině svým majetkem chlubí, jsou arogantní a tzv.nadlidi....a to bohužel dělá "zlou krev" tedy závist. A protože je těchto lidí hodně, je i hodně závisti....

závist (ale to je asi všude, jenom my jsme si to přivlastnili :)

závist a "malost" maskovaná světáctvím (viz paštiky v chorvatských kempech ;))

závist a často neschopnost vidět věci z globálního pohledu

závist a hrabivost

závist a malost, neschopnost vlastního rozhodnutí převzetí odpovědnosti za něj, pokrytectví

závist a nepřejícnost

závist a nepřejícnost

závist a nepřejícnost, mnohdy i ztráta sebedůvěry a také mají někteří lidé nesmyslný pocit, že naše republika je pupek světa

Závist a nepřejícnost.

Závist a nepřejícnost. Smysl pro humor.

Závist a nevraživost, ale za to může především kapitalismus a demokracie. Tento režim potřebuje rozbít soudržnost lidu aby mohl zničit zemi.

závist a pocit malosti

závist a pomluvy

závist a pomluvy

závist a pomluvy těch co nic nedokázali a ani se o nic nesnažili

závist a schopnost se bavit

závist a švejkovina

Závist a švejkovství

ZÁVIST A VĚČNÁ NESPOKOJENOST

závist a zbabělost

závist a zbabělost oproti jiným národům

Závist hloupost neangažovanost kecy bez činů

Závist pesimismus ignorace

Zavist Remcani Vycuranost

závist úspěšným

závist,

závist,

ZÁVIST,

závist, nadávání, ale při tom sedět na zadku a nic nedělat, když je lidem okolo zle, dokážeme se stmelit a pomoci

závist, lenost

Závist, pomluva, korupce

závist, přizpůsobivost( nechají se snadno manipulovat)

závist, "maloměšťáctví"

závist, bezohlednost, v případě nějaké katastrofy i pospolitost, soudržnost

Závist, bohužel.

závist, čecháčkovství, netolerance

závist, čecháčkovství, solidarita

závist, čecháčství

závist, černý humor, přizpůsobivost

závist, dobrosrdečnost

závist, drzost, nevychovanost

závist, hamižnost, lhostejnost

závist, hladovost, malá schopnost dobrovoné práce

Závist, hloupost, nespokojenost s úplně vším,...

závist, honba za mamonem

zavist, hovani se jako ovce

závist, hrabivost, milování starých bolševických pořádků( 75%lidí), snaha prosadit se za každou cenu,elitářství,nezájem o politické dění, -negativa pozitiva-um,vzdělanost, solidarita

Závist, hrabivost, nesamostatnost, lenost

závist, hrabivost, ukázat že mám víc než ten druhý

Závist, humor v každé situaci, umění si poradit (domácí kutilství)

závist, chamtivost,

závist, chamtivost, naštvanost, nezájem

závist, chamtivost, nepřání úspěchu, xenofobie, věčně nespokojení, pořád nám něco vadí, někteří jsou až moc chytří, ale sami nehnou ani prstem. Každý samozřejmě není takový, ale obecně mě napadnou tyto bohužel negativní vlastnosti, které nemám na české populaci ráda.

závist, chamtivost, šetření (např. při nákupech spousta slev)

Závist, chuť vydělat na ostatních, ale i inteligence - místy až vychytralost ovšem

Zavist, chytractvi, pomluvy

Závist, chytračení, kutilství, neochota ke změnám, ateismus

Závist, intolerance, uzavřenost, pesimismus, zpátečnictví, zručnost, schopnost improvizovat, vzdělanost, hrdost

závist, ironie, nespokojenost, chováme se jako stádo ovcí a necháme si všechno nechat. Pak bych ale ráda uvedla, že se situace mění a lidé jsou více otevření a snaží se (hlavně mladí) vrátit se k zásadám, které byly před komunisty

závist, když o něco jde, jsme schopni držet pohromadě a organizovat např. stávky, demonstrace apod....

závist, krást

závist, kutilství, remcání nad vším u piva, hrabání všeho pro sebe - "nenažranost"

závist, lakota

závist, lakota, žádná národní hrdost, podvolování se jiným, potlačování Moravy a Slezska

závist, lenost

závist, lenost vs. obětavost, pracovitost :) Záleží na skupině lidí.

závist, lenost, hamižnost, přeceňování vlastního já, pesimizmus

závist, lenost, chytrost, humor

Závist, lenost, nepřejísnost, podlost, hospodský rozum+koule, uplakanost, celková malost a nízkost ducha.

Závist, lenost, nicnedělání

závist, lenost, sobeckost

Závist, lhaní, intrikaření, sebestřednost a namyšlenost - jsme lepší než všichni ostatní!

Závist, lhostejnost

závist, lhostejnost, bezohlednost, vychcanost

Závist, lidská malost, zapouzdřenost, buranství a zbabělost.

Zavist, malomestactvi, sikovnost

závist, maloměšťáctví

závist, maloměšťáctví

Závist, malost, furiantství, pokrytectví

závist, malost, netolerance, lenost, křivé jednání

závist, malost, pesimismus

Závist, malost, xenofobie, pracovitost, humor, odtažitost...

Závist, malost, zahořklost, šikovnost, smysl pro zesměšňování

Závist, nabručenost, kritičnost (negativně), pracovitost, malost

Závist, nadávání na politiku v každé situaci.

Závist, nadávání na všechno a na všechny

závist, najít šeření jak obejít jakýkoliv problém

závist, navzdory zkušenostem nepochopitelná víra ve stát

Závist, nedochvilnost, nespolehlivost, lhostejnost

Závist, negativismus, neupřímnost, škudlivost

Závist, negativismus, smysl pro legraci a nadsázku.

závist, negativní myšlení, ochota držet spolu až, když jde do tuhého

závist, necháme se sebou mávat :(

závist, nekorektnost, plané slibování, smysl pro humor a otevřenost

Závist, nenávist

závist, nenávist Cigánů, korupce

závist, neohleduplnost, lakomství, sobectví

závist, neochota být aktivní a pomoci třeba i ostatním, raději se starají jen o sebe a svou rodinu (u mladé generace se to mění, ta je otevřenější) schopnost improvizace, zodpovědnost, umí udržovat pevná přátelství

závist, neochota, pohodlnost

Závist, nepořádnost, pracovitost, věčná nespokojenost, touha mít se co nejlépe s minimální námahou

zavist, neprejicnost, sobectvi, svejkovani ("ocuravani" systemu, jakehokoliv, jakkoliv zadouciho ci nezadouciho), neochota prevzit odpovednost za neco (vsechno je vsech, tak co bych se snazil, delaji to vsichni, tak proc ne i ja). Vyjimkam cest :)

Závist, nepřejícnost

závist, nepřejícnost

závist, nepřejícnost

závist, nepřejícnost

Závist, nepřejícnost

Závist, nepřejícnost úspěchu, srovnávání se s druhými, primární nespokojenost se vším.

závist, nepřejícnost úspěšným lidem

Závist, nepřejícnost, ale mám pocit, že v tomto směru bývalo hůře. Co je úplně nejhorší je neomalenost, vůbec nás nezajímá, jak může naše jednání a chování ublížit či ohrozit naše okolí a lidi. Příklad-chování na silnicích, nedodržování zákonů, krádeže..... Taky kdo nekrade okrádá rodinu, to je asi nejhorší zbytek z komunismu. Kdo neplatí daně je frajer a nakrást milióny je kavalír skýtá delikt.

závist, nepřejícnost, lehká uvěřitelnost klepům

Závist, nepřejícnost, malichernost, malá schopnost myslet v širších souvislostech, oportunismus.

závist, nepřejícnost, nenažranost, vypočítavost, maloměšťáctví

závist, nepřejícnost, nespokojenost, pesimismus, škarohlídství, věčné stěžování si, pracovitost, malé sebevědomí

Závist, nepřejícnost, nízké sebevědomí

závist, nepřejícnost, tvořivost, smysl pro humor, smrádek ale teploučko, zápecnictví

závist, nepřejícnost, zákulisní chování stále poměrně údržná rodinná atmosfera - mezigenerační, nelibost odpoutávat se od kontaktů s přímou základní rodinou, rodiči...mít je na "dosah ruky" humor, vtip - srdečný, neironický

Závist, nepřejícnost, záludnost, pomlouvačnost, neustálé stěžování, nemáme svou hrdost a čest, nestojíme spolu za jednou věcí, na druhé straně máme svůj typický humor, jsme vzdělaný národ s historií, když chceme umíme pracovat, máme výbornou národní kuchyň a hodně odborníků a vědců, kteří za málo, dokázali nemožné.

Závist, nepřejícnost, zvědavost, střídmost

Závist, nerozhodnost, xenofobie

závist, nespokojenost za jakýchkoliv okolností, na otázku jak se máš nejde přece říci, že fajn :-), ze všeho co nejvíc vytěžit, na druhou stranu si Čech umí poradit za každé situace a je flexibilní

závist, nespokojenost, honba za penězi a majetkem

závist, nespokojenost, nadávat na vše

závist, nespokojenost, naštvanost na všechno a na všechny, šetrnost

závist, nespokojenost, srovnávání s lepším

závist, netolerance

Závist, netolerance

Závist, netolerance, rasizmus, na vše nadávají, s ničím nikdy nejsou spokojení .

závist, netolerance, uzavřenost

závist, netolerance, zahořklost

závist, neupřímnost, nepřejícnost

závist, neupřímnost, nespokojenost, vlastenectví pouze při sportu, sobectví

závist, neupřímnost, vynalézavost

závist, nevkus, neochota, maloměšťáctví

závist, nezájem o dění a lidi

závist, nezájem o druhé

Zavist, nezajem o ostatni, udrzovani odstupu

závist, nízké sebevědomí

závist, nízké sebevědomí,

zavist, odrazovani svych blizkych od cinu, ktere se zdaji moc tezke, riskantni. negativita,

závist, ohýbání hřbetu

Závist, ochota ohnout se

závist, pasivita, neustálé stěžování si na všechno, negativismus (úsměv se u nás nenosí), alkoholismus, schopnost improvizace

závist, patolízalství, lenost, malá ctižádost nebo naopak velká, zdravá nesoutěživost

závist, patolízalství, Švejkovství, přízemnost, strach vyčnívat, donášení

Závist, pesimismus

závist, pesimismus, malost

závist, podbízení,

Závist, podlézavost, nečestnost, šikovnost, schopnost se přizpůsobit dané situaci

Závist, podrazáctví, neupřímnost. Každý se stará jen o sebe.

ZÁVIST, PODVODNÉ JEDNÁNÍ, KRÁDEŽE, POMLOUVÁNÍ

závist, pohodlnost, neustálá nespokojenost, lhostejnost

Závist, pokrytectví, nenávist k nositeli jiného názoru

závist, pokrytectví, podvádění, lhaní

Závist, pomlouvačství, negativismus. Spíše vidím ty špatné, než ty dobré.

Závist, pomlouvání, osobnostní "krátkozrakost", pábitelství, nepřejícnost...a mnoho dalších (vesměs negativních), o kterých momentálně nemám čas ani chuť mluvit

závist, pomluva

Závist, pomluvy, v krizi je to ale nejpevnější skála!

závist, potlačení každého, kdo se trochu vymyká od ostatních. Na druhou stranu solidarita s obětmi nějakých katastrof a ochota pomoci

závist, pracovitost

Zavist, pracovitost

závist, pracovitost,

závist, prospěchářství, chytračení, smysl pro humor, kutilství

závist, prospěchářství, schopnost improvizace, přizpůsobivost cizímu okolí

závist, provinčnost

závist, rasová a národnostní nesnášenlivost, neochota dělat něco jiného než většina

zavist, rovnostarstvi

Závist, rozdílnost názorů, věčně stěžování...

závist, servilita k mocným, ponižování bezmocných

závist, smířlivost, pokrytectví

Závist, smysl pro humor

závist, smysl pro humor, nechuť se stěhovat za prací

Závist, smysl pro humor, přizpůsobivost, "vyčůranost", solidárnost, jednota

závist, smysl pro humor, strach, občasné bratrství, nedůvěra

závist, snaha se ulít, šikovnost

závist, sobeckost,

závist, sobectví

závist, sobectví, sebestřednost, pýcha, pomluvy, opilectví, nadávají na všechno možné nad sklínkou piva, ale pro změnu nic neudělají - rezignovanost

Závist, Soudržnost a solidarita v těžkých chvílích, Nedůvěra.

závist, srovnávání se, neustálá nespokojenost, malá skromnost

závist, stěžovat si na všechno a ba všechny

Závist, strach z nového, uniformita

závist, strach, rasismus,

závist, šetrnost - ale možná můžeme říct i lakota, otevřenost

Závist, šikovnost, chamtivost

závist, škodolibost.Při povodních či jiných pohrom obrovská SOLIDARITA

Zavist, touha po bohatstvi bez prace, touha po nadrazenosti a vlivu

Závist, touha po penězích.

Závist, umět si poradit, dobrosrdečnost

závist, upřednostňování vlastního prospěchu tak aby to nikdo nevi(ě)děl, ochota, pohodovost, nekonfliknost

závist, ustrašenost

Zavist, vecna nespokojenost, neustale se spolehat na nekoho jineho a svadet na nej neuspechy

závist, věčná nespokojenost

závist, věčná nespokojenost

závist, věčná nespokojenost

Závist, věčná nespokojenost

Závist, velkohubost, nepotismus, přesvědčení o své výjimečnosti, obecná nevzdělanost, snaha o manipulaci

Závist, vlastenectví

závist, vlastenectví, odvaha

závist, vyčůranost

závist, vyčuranost, flexibilita

závist, vyčůranost, naivita

Závist, vyčůranost, nesnášenlivost, neznalost, žádná snaha se zdokonalit

Závist, vyčůranost, přirozená inteligence - schopnost si všechno zlehčit nebo obejít

závist, vyčůranost, šetřivost smysl pro humor, poctivá práce

závist, vychcanost, šikovnost

závist, vychloubání

Závist, vychytralost, ale zároveň kreativita.

závist, vypočítavost, umění dělat si legraci sami ze sebe, kutilství

závist, vypočítavost, zručnost

závist, vypočítavost,mírumilovnost, ,spořivost, hamtivost, neurvalost, Češi jsou v některých případech nepříjemní, arogantní a nedokáží říct ne

závist, závist a ještě jednou závist

Závist, zloba, švejkovství, humor, srdečnost

Závist, zloba.

Závist, zlodějina, tvořivost

závist, zlomyslnost

závist, zlomyslnost, homofobie, xenofobie

závist, zlost

Závist, žárlivost, nepřejícnost, lakota. Kladný je akorát humor. Češi umějí vymyslet okažitě na jakoukoliv událost černý humor.

závist, žárlivost, sobectví, nezájem o společnost, schopnost improvizovat, vědomí možnosti volby alesoň v některých lokalitách, touha po informacích, schopnost nebýt vždy poslušný alespoň v některých oblastech

závist, žárlivost, tolerance

Závist,faleš,zloba,pomluvy,bonzáctví

závist,hamižnost,udavačství

závist,humor,slabost

ZÁVIST,jinak jsme celkem přátelští.

Závist,kouření,a nadávky na vládu.

závist,lenost

závist,lenost rozhodovat o svém životě,nespokojenost se vším,vším nějak proplout aby s toho člověk měl maximum výhod při minimu práce.

Závist,lenost,neomalenost.

závist,národ stěžovatelů...věčně s něčím nespokojení...

Zavist,neochota,sobectví

zavist,neprejicnost lidem v okoli uspech, mnohdy neochota pokusit se vzit svuj zivot do vlastnich rukou

Zavist,neprejicnost,pomlouvacnost...

závist,nepřejícnost,hamižnost

závist,nepřejícnost,namyšlenost

závist,nepřejícnost,šetřivost,skromnost,hamižnost

závist,netolerance,

závist,opatrnost, maloměšťáctví, bojácnost

závist,pomlouvání

závist,pomluva,napodobování,zbabělost,specifický humor,

závist,schopnost přizpůsobit se, pohotovot, využití situace,nápaditost, inteligence, nadšení, pracovitost

závist,škodolibost,neochota-ale najdou se i vyjímky,lidé kteří rádi pomohou,ale bohužel jen ojediněle

závist,švejkovství( ze všeho se vymluvit)

závist,vychytralost,nespokojenost

závist,xenofobie,

závist,zvědavost,lidskost

Závist.

Závist.

Závist.

Závist. Černý humor. Vynalézavost.

Závist. Nepoctivost

Závist. Nepoučitelnost se z chyb.

závist.zloba

závistivci

závistivost

závistivost

Závistivost

závistivost

závistivost a neprejicnost hrdost na "hrdiny" nutnost mít známé

Závistivost a podrazáctví

Závistivost, "čechocentrismus" / pupek světa - vše se točí kolem ČR, neschopnost dělat si legraci ze sebe samých, případně přijmout, že o nás někdo žertuje - ať už jako o jednotlivcích nebo jako o společnosti / národu.

závistivost, "za málo práce hodně muziky", kritizovat u piva, ale nic pro změnu aktivně nepodniknout, řešit problém až když na něj někdo doplatí a a nezaměřovat se na prevenci. A přitom jsme národ značně chytrý a šikovný.

Závistivost, frajerství. Družnost, ochota navzájem si pomáhat.

Závistivost, již bez pokory.

Závistivost, lenost, smysl pro humor.

Závistivost, lenost.

Zavistivost, neprejicnost, "predposranost", xenofobie, hamiznost, stadovost, neschopnost mit vlastni nazor

Závistivost, nepřejícnost, nulová religionizita.

závistivost, nepřejícnost, pomlouvání, nevkus, zpátečnictví, bezpáteřnost

závistivost, nesdílnost - neochota k spolupráci, zručnost, selský rozum, skepticismus, odpor k autoritám, smysl pro černý humor a satiru

závistivost, netolerance a strach

Závistivost, neupřímnost, naivita, sobeckost, otevřenost, důvěryhodnost

Závistivost, občasná určitá malost, pomalu mizející kutilství, nadávání a stížnosti. Umění černého humoru, určitá houževnatost a schopnost se přizpůsobit (v dobrém i špatném slova smyslu).

závistivost, pasivita, smysl pro humor

závistivost, podezíravost

závistivost, pohodlnost, svádění vlastních problémů na politiky/komunisty/národnostní menšiny/narkomany/homosexuály/... prostě "ty druhé"; smysl pro humor, učenlivost

závistivost, pokrytectví, pracovitost

závistivost, přizpůsobivost, rozežranost

závistivost, skeptičnost

závistivost, skromnost, zbabělost

ZÁVISTIVOST, SOUDRŽNOST MAXIMÁLNĚ TAK 14 DNÍ OD SILNÉHO IMPULZU, DESPEKT VŮČI AUTORITÁM, AŽ NA VZÁCNÉ VÝJIMKY (NESCHOPNOST VZEPŘÍT SE

Závistivost, touha po penězích, pokrytectví

závistivost, vypočítavost,

závistivost; velká neochota pomoci druhým; nadávat, ale nic neudělat pro nápravu; sportovní nadšenci hlavně pro fotbal a hokej :-)

Závistivý

Závistivý, chamtivý, zadumaný, malá ochota podat pomocnou ruku a chybí usměv

zavyst, udavani, okradani, pomlouvani

Zbabělci

Zbabělost

zbabělost

zbabělost a servilnost

Zbabělost a zaprodanost.

Zbabělost, bezpáteřnost, "vyčuranost"

Zbabělost, devotnost k moci, neschopnost se poučit z minulosti, závistivost

zbabělost, pohodlnost

zbabělost, rezignovanost

zbabělost, závist, pomluvy

zbabělost,ponižování se

Zbabělost. Velkohubost. Vyčůranost.

Ze Saturnina se stáváme tetou Kateřinou

zlaté české ručičky

zlaté české ručičky, obecně české vlastnosti mají podle mě určitý nádech východní evropy

zlaté ručičky (zručnost udělej si doma sám), vychcanost (heledání kliček v nařízeních), pohodlnost a nekoukání za obzor.

zloději křiváci

Zrucnost, skromnost.

Zručnost, praktičnost.

zručný a vynalézavý, závistivý, málo se sebeprosazuje a vše komentuje maximálně z hospody u piva, neangažuje se, pokud to není nutné, raději vše shodí zvláštním typem humoru, uzavřený

zvídavost, schopnost improvizace, flexibilita, učenlivost, závist, maloměšťáctví, nepřejícnost, neloajálnost, vypočítavost

Žádná národní hrdost, věčně si na všechno stěžujeme a nic neděláme (volby)

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné povahové vlastnosti (v každém národě jsou různí lidé s různými charaktery)...., kdybych měla hodnotit společnost: např nadměrná tolerance k pití alkoholu

Žádné vlastnosti typické pro nějaký národ nejsou.

žádné, jsme stejní jako občané jiných států

žádné, každý člověk má dobré i špatné vlastnosti a přijde mi hloupé, házet všechny lidi do jednoho pytle

žádné, nelze zobecnit

Žádné, vlastnosti nosí lidé, ne národnosti.

Žádné, všude žijí lidé takovi i makovice.

Žádné.

Žárlivost, zlost

Že jsme negativistický, ateistický národ.

5. Který ze sousedních národů je podle Vás Čechům co se týče vlastností a charakteru nejblíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slováci196971,76 %71,78 %  
Rakušané35512,94 %12,94 %  
Poláci30411,08 %11,08 %  
Němci1164,23 %4,23 %  

Graf

6. Který ze sousedních národů se podle Vás od Čechů nejvíce liší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Němci150654,88 %54,9 %  
Rakušané70525,69 %25,7 %  
Poláci46917,09 %17,1 %  
Slováci642,33 %2,33 %  

Graf

7. Co si podle Vás myslí cizinci o Češích?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čechům moc nevěří, jsou nespolehliví

cizinci, se kterými jsem přišla do styku říkali, že jsme národ pohostinný, vstřícný, milý, příjemný, ale také málo hrdý na svou minulost

K cizincům docela tolerantní, ochotní pomoci či poradit, pohostinní, hrozně málo vybavení aktivními znalostmi cizích jazyků.

-

- nelze jednoznačně říci, záleží vždy i na národnosti cizince

-že jsou nepoctiví -že nemají dostatek národní hrdosti

, že jsme ovce , které dost vydrží...

:)

.. že si neumíme užívat života

... že jsme prasata, neschopní, vychytralí a vlezlí

... že nosí ponožky v sandálech

...netuším,ale myslím,že nic lichotivého

...že hodně pijeme pivo, že umíme tvrdě pracovat, jsme ochotní a velkorysí - v cizině jsem byla 10 let

"a kdo jsou ty Češi?"

"Czech your pockets" alias Klausova kauza v Chile byla třešničkou na dortu. Bezohledné chování.

"jen to dobré" hlavně ti pozůstalí po těch nebožácích, kteří byli rukou nějakého Čecha zavražděni...

"měkký" národ, zvyklý na svoje jistoty

A kdo si jejich zem zabere příště?

ad. otázka 5. a 6.: Rakušané nejsou národ (jsou to rakouští Němci) ad. otázka 7. to co u odpovědi č. 4.

alkoholici, ignoranti často ale cestuju a vím, že mladá generace v EU nás bere jako střední/západní evropu, starší gnerace nas berou pořád jako východní blok

Ani bych se nedivil, kdyby si mysleli, že jsme hlupáci...

ani se k tomu nechci vyjadřovat, musela bych brečet, co my jsme za národ

asi jak kdo, ale např. že nejsme moc přátelští (oproti třeba Američanům)

Asi jak kteří cizinci. Na západě jsem se setkala s tím, že si nás pletli s Poláky - nerozeznali naši řeč. Jinak pracovníci z "Východu" jsou v západní Evropě dle mých zkušeností považováni za dříče. Možná na některé cizince působíme trochu neotesaně, že si moc neděláme hlavu s nějakým stylem, uhlazeností a formalitami.

asi každý něco jiného

asi nás mají za úplné hlupáky

Asi nic moc lichotivého, ale ti, co se s námi spřátelí, obdivují smysl pro humor, společenský život - posezení v hospůdce či na kafíčku...

Asi nic moc pěkného, ve světě si - kromě sportu - moc dobré jméno neděláme, a současný prezident jako hlava státu tomu moc nepomáhá.

asi se to nedá zevšeobecnit, jak který národ

ASI TO, CO MY O UKRAJINCÍCH - tedy nás podceňují a neváží si nás

Asi to, že Češi chtějí ze všeho za každou cenu něco vytřískat (peníze, výhody).

Asi to, že jsou příliš šetřiví, kradou a podléhají alkoholismu.

Asi to, že všude jsou lidé lepší i horší. Snad také, že mají smysl pro humor.

Asi záleží na tom, jak vzdálení cizinci to jsou a s tím konkrétně se dostali do styku. Někdo vůbec neví, že nějaké Čechy existují, někdo si nás spojuje se spoustou vynikajících odborníků (například ve vědě, hodně našich lidí působí v zahraničí) a pro někoho, kdo o nás třeba nic neví a jen navštívili Prahu, jsme třba národ lidí, co nosí sportovní bundy, legíny a v restauracích vám nedají čistou vodu zadarmo, jak je jinde běžné. Velmi to záleží na úhlu pohledu a zkušenosti.

Asi záleží odkud ti cizinci jsou. Věřím, že předsudky mnohé nutí k tomu, vidět nás podobně, jako se třeba my díváme na Ukrajince. Pro jiné můžeme být zase úžasný národ, který nechává každého žít, jak sám uzná za vhodné (i když je kolem toho plno keců, v podstatě tu je dost velká svoboda, kterou si lidé sami mezi sebou tolerují). Bohužel, pro mnohé budeme asi také zloději, nějaký bezvýznamný malý pseudonárod, nebo jsme jim jednoduše lidově řečeno ukradení. A vůbec bych se nedivila, kdyby si nás pletli třeba s Poláky, Slováky a ostatními, se kterými mají jiné země své zkušenosti.

asi že jsme přátelští, i když ne zrovna bystří, taky si myslím, že jsme nikdy nempůsobyli jako dominantní či suverénní národ

Asi že jsou docela zábavní, ale taky líní a bez pevné morálky.

asi že máme krásný holky a dobrý hokejisty

banda buranů

banda trotlu

banda vyčůraných Slovanů v zaprděném dolíku uprostřed Evropy

Beer.

Berou je jako levnou pracovní sílu.

Bez emocí, pasivní. Se smyslem pro "divný" humor.

bezvýznamná menšina

bezvýznamní

bídná hygiena, uzavřenost, xenofobie

Blbá otázka, záleží jací cizinci, zda měli nějakou osobní zkušenost s Čechy v jejich zemi, zda navštívili Česko, zda jen z médií... Takhle se může zeptat jen naprostý idiot, absolutně nesmyslně položená otázka, autor je kretén...

blbci

bohužel asi to horší ze zkušeností s českými turisty

bohužel nic moc dobrého.

Bohužel nic moc pozitivního. Že se tu krade, jsme závistiví a ne příliš přátelští, většina z nás jsou alkoholici (díky prezidentovi)..

Bohužel to, že jsme hrozný socky, zloději a problematický národ

Bohužel, nejsme moc populární a těžko říct proč. Možná proto, že jsme zaškatulkováni mezi ty post-sovětské krajiny, které moc oblíbeny nejsou.

Bohužel, u většiny stále jsme z Východního bloku.

Bohužel, západní státy nás berou jako méněcenné, a jak se říká, jsme "odpad Evropy".

bojí se toho, že je okrademe

Buď o nás neví vůbec, nebo nás mají spojené s nějakou vtipnou, popř. trapnou záležitostí na mezinárodním politickém poli. S těmy pozitivnímy věcmy se ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR) nedostatečně chlubí, popř. jich neumí využít ve svůj prospěch (objevy, technické inovace, medicína...)

burani, zloději

Bývalé západní země, že jsme právě slezli ze stromu

Cesi jsou pro ne prilis uzavreni.

cikáni

cizinci Čechy moc neřeší, pokud na ně reagují, tak skrze pivo, hokej a Havla

Cizinci hodnotí Čechy vesměs pozitivně, většinou jim vadí, že Češi jsou hodně pesimističtí a málo se usmívají.

Cizinci je moc obecný pojem. Ale zhruba bych řekl, že evropské národy na nás mají vesměs pozitivní názor, berou nás jako "východní" zemi, kde ale žijí vcelku slušní lidé, vzdálenější názory o nás buď to neví, nebo nás příliš nechápou. Tíhnou k tomu si nás spojovat s pár zvláštními informacemi - spotřeba alkoholu, marihuana, slavní hudební skladatelé...

Cizinci nás posuzují tak, jak ve světě momentálně "záříme". Myslím si, že nějaký trvalý názor v cizině o Češích nepřevládá. Maximálně nás některé státy mohou zařazovat jako zemi, kde vládl komunismus, což pro nás muže mít negativní, byť jen malé, důsledky.

Cizinci odkud? Ze západu: na první pohled chladnější, pak dobrý. Pivaři. Chudí a vše, co se s tím pojí. Pracovití. Z východu: Že si nežijeme vůbec špatně.

Cizinci se na Čechy dle mě dívají spíše s posměšným úšklebkem, neboť ví, že jsme národ, který je západním mocipánům vždy k dispozici a nedokážeme jednat ani jednotně, ani samostatně. Přijedou-li k nám na návštěvu, mohou vidět nepořádek v ulicích, posprejované fasády a zdi, opuštěné chátrající továrny, zničená vlaková nádraží a soupravy, bezdomovce v ulicích, rozbité dálnice apod. Smějí se naší hlouposti, neboť jsme jim za hubičku předali většinu našeho národního majetku a nyní pro cizince otročíme za mzdy, za které by v jejich zemích nikdo nebyl ochoten pracovat. Cizinci, kteří se k nám chtějí přistěhovat, se smějí nejspíše také, protože nejsme schopni vůči nim náš národ nijak zabezpečit, nedokážeme dostatečně potírat jejich kriminalitu, ochotně preferujeme jejich zájmy nad zájmy vlastních lidí. Úšklebek na rtech mohou mít i Němci, neboť jsme se jich ani nepokoušeli dožadovat o odškodnění za škody způsobené 2. světovou válkou, zatímco jiné státy jako POlsko si toto odškodnění vydupalo.

Cizinci si myslí, že jsme málo komunikativní, uzavření, že jsme líní, že nás nic nedokáže vytrhnout z našeho klidu, že jsme laxní a nespolehlivý, ale zároveň jsme velmi hodní a laskaví, dokážeme pomoci

Cizinci si o Češích často myslí, že nejsou příliš přátelští, jsou z počátku uzavření a moc si stěžují. Na druhou stranu často oceňují české ženy

co čech to muzikant

co Čech, to zloděj.

Co Čech, to zloděj. "Socky". Ulejváci.

Co jsem slyšela od cizinců přes hry, tak Češi hlavně nadávají a to zcela bezdůvodně.

Co si myslí cizinci mne nezajímá.

Co si o nás cizinci myslí? Že jsme chladní, odtažití,ale taky zdvořilí a pohostinní.

co vím, tak názory jsou kupodivu docela kladné, ale vždy záleží na konkrétních zkušenostech

cokoliv, podle toho kteří, podle toho co čtou, koho potkali, atd.

částečně to, co jim předkládá mediální obraz, vůči kterému se Češi nebrání, pokud Čechy skutečně znají, pak většinou že jsou pohostinní, vtipní, milí lidé a že mají krásné ženy

často je vůbec neznají, myslí si například, že jsou součást Ruska, ale když už ano nevnímají je negativně

Čech=Švejk

Češi jsou líní, podvádějí, snaží se získat koláče bez práce. Na druhou stranu zahraničí uznávalo naše lékaře, vědce, spisovatele.

Češi jsou netolerantní kverulanti.

Češi jsou pracovití, mají smysl pro humor

Češi kradou a mají holubi povahu

češi kradou,

Češi mají strach z něčeno neznámého, nejsou srdeční, na ulici se neusmívají, jsou oproti západním zemím stále pozadu

Češi nemají hrdost

Češi, národ ve Východní Evropě, který má pivo a Prahu

Čím dále od naší země, tím je povědomí o češích pozitivnější.

dá se říci že jsme dost oblíbení, ale tak trochu smějící se bestie

Diví se našemu výběru prezidenta.Je to pro nás ostuda.

divní lidi

divný národ vysmívají se všemu nelze jim věřit, nic

dle průzkumů v blesku co jsem četla to celkem jde

Dobri kamosi, co maj levny a dobry pivo

docela to ujde

Domnívám se, že v očích cizinců jsme hodnoceni negativně, a to zejména co se týče chování, kultury a celkové úrovně

Domnívám se, že záleží na tom, kde. Na západ od nás, že hodně pijeme. Na východ od nás, že pijeme málo.

Doufám, že jen to nejlepší. Dobré pivo, hezké holky, svobodné uvažování

Doufám, že vnímají spíš ty pozitivní jevy, jako jsou úspěchy ve sportu a kultuře.

Evropané nevím, ale Ti vzdálenější často ani netuší, kde Čechy jsou nebo nás stále vnímají jako Ćeskoslovensko

fajn, zas s nima vydrbem

Hezké Češky, dobré pivo, neznabozi, neřeší sexuální nevěru. Jinak si mohou myslet cokoli, ale to spíš zrcadlí jejich vlastnosti - je to princip zrcadlení známý z psychologie...

Hezké holky, levný alkohol

Hlavně že máme hodně promiskuitní holky, dále že se u nás hodně pije alkohol, hlavně pivo (které máme skvělé) a že je u nás silně rozšířená konzumace měkkých drog. jsou to všechno negativní věci, ale bohužel ted máme takovou pověst..

Hlupáci

Hlupáci, kteří si zvolili prezidenta k obrazu svému...

hlupáci,kterým stačí cosi naslibovat a oni potom udělají všechno proto,aby se zalíbili

hlupáci,kteří věří každému slibu,velmi levná pracovní síla

hodně pijí, kouří, stěžují si; ale když se k nim dostanete blíže, jsou skvělí kamarádi

hodne siroka otazka, asi zalezi jak ktery cizinec. V zamori nas neznaji a v evrope nas moc nemusi :)

hrůza radějí nepsat...

cha cha chá

chudáci

chudáci

Chudáci a zloději

chuďasové z východu...

Chudí, mají rádi pivo, dobrosrdeční, pracovití

chudí, zaostalí, podvodníci

chudý póvl

Chytrý a vzdělaný národ,bohužel amorální

chytří, neschopní využít potenciálu

Jak mám vědět co si kdo myslí?

Jak kde :-)

jak kde, čím dále od hranic tím jsou pozitivnější (jezdí tam lidi, co utrácejí, nebo co tam pracují), ale blízko hranic nás mají za cikány

jak kde, třeba v USA si stále myslí že patříme k Jugoslávii,Němci na nás koukají skrz prsty atd.

Jak kde. Očividně si EU myslí, že týráme Rómy, jsme zasedlí na jejich děti, neumíme se postarat o své postižené.....

jak kdo

jak kdo a jak o kom

jak kdo a jak o kterých asi ne?

jak kdo jak kdy, podle toho s kým se setká

jak kdo, je rozdíl, jestli je ze Západu nebo z Východu

Jak kdo, na to se nedá obecně odpovědět. Jinak nás asi vnímají např. Poláci, Maďaři či Slováci a jinak Američané, Britové a další národy s dlouhou demokratickou tradicí.

Jak kdo, někdo nás miluje, jiný na nás nevidí nic dobrého

Jak kdo,někteří ani neví, kde Česko leží,znají jen pár sportovců

Jak kdo. Cizinci, v Česku žijící, by tu asi nežili, kdyby byli nespokojení.

Jak kdo. Nemam rada otázky tohoto typu.

jak kdy jak kteří

Jak kteri..pro nektere jsme narod nevkusnych smradochu, pro jine jsme prilis otevreni ve sdelovani kritiky.

Jak který národ,někdo že švejkujeme a nebo že jsme moc "vlezdoprdelkove",nemám pro to jiné slovo.

jak který, podle toho jaké má zkušenosti

Jak kteří

Jak kteří

jak kteří cizinci

Jak kteří cizinci, v Americe ani nevědí kdo Češi jsou

Jak kteří cizinci. Slováci a Poláci se k nám stavějí velmi pozitivně a jsme v různých průzkumech jejich nejoblíbenějším národem. Co se týká západu, zvláště v Německu a Rakousku jsme ještě poměrně často vnímání jako národ zlodějů a kriminálníků a je na nás ještě nahlíženo s určitým despektem.

jak kteří-někteří nevědí ani kde leží ČR

Jak kteří, ale hodně lidí uznává V. Havla, znají české sportovce, povahově nás berou asi jako přátelské, šikovné, ale trochu nepřístupné, nekomunikativní a celkově uzavřené bytosti.

jak kteří, jsou tací co vzhlíží i tací pro které jsme plevel

Jak kteří, nejlepší vztahy jsou ze Slovákama.

jak kteří, nelze odpovědět paušálně

jak kteří, nelze říct

jak kteří, nevím : někdo si váží českých ručiček a schopnósti si poradit.

jak kteří, paušalizovat se nedá, něco jiného si myslí Poláci na Novém Zelandu, když jim Češi konkurují v práci, něco jiného si myslí světoví muzikanti atd. Tohle paušalizování není dobré.

Jak kteří, většina o nás neví prakticky nic. Pokud už něco vědí, tak převážně to, že jsme menší, snaživý, ale málo sebevědomý národ.

Jak kteří, záleží na tom, co akcentují a kde by nás chtěli mít. Kdo nerozumí českému jazyku, těžko pochopí duši národa, myslím že to co se nazývá národní vlastnosti je z velké míry formováno jazykem. Jeho logika, struktura a asociace ovlivňují způsob myšlení.

Jak kteří, západoevropané jsou povýšení- Němci, Rakušani

jak kteří,někdo soudí podle řečí,jiný podle zkušeností,ale zřejmě oceňují vstřícnost,ale také mají špatné zkušenosti s různými šejdíři

Jak kteří. Ale ti na západ od nás zhruba to, co si typický Čech myslí o Romech

jak kteří. Někteří (na západ od nás) se o Česko téměř nezajímají. Takže nevím, na východě jsem nežila. Rusové prý Česko berou jako starou dobou milou lokalitu k dovolené.

Jak kteří. Někteří v nás vidí celkem levnou pracovní sílu (třeba Němci), ale oceňují pracovitost většiny. Myslím, že si mnohem raději řemeslníky a jiné odborníky zvou z Česka, než často z vlastní země. Slováci z nás mají velmi často mindráky.

Jak kteří. Tedy, předpokládám, že se bavíme o stereotypech, ne o názorech jedinců, postavených na poznání konkrétních jedinců - Čechů. Němci a Rakušané si možná myslí, že jsme škudlíci, kteří si radši přivezou vlastní svačinu, než by utráceli v místních obchodech, případně si raději něco ukradnou. V Anglii jsou české au-pair považované za nižší sortu, podobně jako u nás Ukrajinky. A většina ostatních národů ani netuší, že nějací Češi existují, natož, aby si o nás něco mysleli :-D Jen v Austrálii jsem se setkala s pozitivními reakcemi a znalostí české kultury, díky mnoha, zřejmě slušným, českým emigrantům a celkové vstřícnosti té země.

jak mi jednou bylo řečeno: smějící se bestie. Všemu se smějeme, ale dokážem se pozabíjet pro hlouposti

jak o kom

Jak to mám proboha vědět?! To je naprosto nesmyslná otázka, taková jaké kladou v ČT ti velechytří redaktoři, kteří ani neumí česky.

Jde o to, jací cizinci. pro Němce jsme póvl, pro Slováky bratia, pro Italové nás mají rádi, atd....

Jde to, jací cizinci...Slováci nás mají za zbabělce a cítí k nám i trochu té křivdy, Chorvati v nás vidí staré známé, Francouzi a Angličané hulváty...Američané znají Jágra a ví, že Čechy leží někde mezi západní Evropou a Mongolskem.

jdou s hlavním proudem a za žádnou cenu nehodlají vybočovat;v mnoha ohledech jim chybí sebevědomí; kritizují cokoliv za každou cenu

Je mi to fuk.

je mi to jedno, nikdy mě to nezajímalo, ať si myslí, co chtějí

Je rozdíl, zda jsou to cizinci žijící tady nebo ti, kteří tady nikdy nebyli...ti, co tady žijí většinou oceňují naši pohostinnost, ti co žijí v cizině nevím, co si myslí,moc jich neznám....

Je škoda, že se více nesnažíme prosadit.

Je těžko tuto odpověď jakkoliv paušalizovat, ale když pominu ty, kteří neví, kde je ČR, tak ve většině případů jsme pro cizince chudá rozvojová země někde ve východní Evropě, kde lidé mají rádi pivo a hokej.

Je to asi dost individuální, ale obecně máme jako národ dobré jméno v oblasti techniky a technologií, vědy a podobně, ale poměrně horší jméno pokud jde o vlastnosti "lidu".

je to individuální, rozhoduje vlastní zkušenost a mediální obraz.

je to individuální... lidé, kteří nejsou příliš bohatí nemají cizince moc rádi...

Je to národ zlodějů

je to národ, který se díky svým vlastnostem dá dobře využít

je to různé tak jako v jiných zemích

Je to různé, někteří vidí Čechy jako pracovité lidi, to jsou ti v jejichž zemi Češi pracují. Nškteří říkají, že Češi jsou hodní a tolerantní, jiní vidí Čechy jako dost konzervativní a uzavřené.

je to velmi různé

je u násd moc zlodějů

Jeden blbec vedle druhého,zvláště v politice.

Jeden Němec vyprávěl, že si myslel, že jsou všichni Češi jako cikáni, co jezdí do Německa brát věci z "hromad před barákama" určených na odvoz - že tohle dělá typický Čech. Takže asi takhle. Ale obecně si myslím, že celkový pohled na Čechy nikterak tragický nebude.

Jedí knedlíky a pijí pivo. Nikdy nic sami neudělají, pokud by bylo ohroženo jejich pohodlí.

Jelikoz ziji v zahranici, tak budu mluvit z vlastni zkusenosti. Vetsina cizincu je hodne pozitivni, nekteri ale nevi kde cesko je, casto si ho pletou s Polskem, a nekteri dokonce s Cecenskem. A treba takovi Polaci nas primo zboznuji.

jen to nejhorší

jen to špatné

ještě stále jsme porobeni

jsme "švejkové", obcházíme příkazy....

Jsme alkoholici, máme hezké holky a pitomé politiky

Jsme alkoholici, protože pijeme dost piva a navíc máme slivovici a pálíme alkohol i doma. Jíme nezdravá jídla, která by nestrávil ani jak ze 4 žaludky. Jsme veselí a vstřícní, nezkazíme žádnou srandu, máme rádi párty. Máme vytříbený smysl pro humor (někdy až černý, brutální, sarkastický, fekální...) ne každý náš humor pochopí. Jsme hrdí na svůj národ, protože často v konverzaci říkáme..."in the Czech republic..."

jsme banda ovcí

jsme burani

Jsme dost uzavření, ale s dobrým jádrem, jsme spíš pesimisté a introverti, máme ale ohromné kulturní i historické dědictví a skrýváme velký potenciál.

Jsme chladní,závistivci, nejsme otevření vůči světu , nemáme dobrou povahu, když se to hodí podlézáme komukoliv kdykoliv

jsme jim úplně ukradení

Jsme konzervativní národ, který cizince vesměs nemá rád, takže nic dobrého.

Jsme lakomý,hloupý. Naše vláda k tomu dost přispívá. Podle chování a vyjadřování některých názorů.

jsme líní na cokoliv a necháme na sobě dříví štípat

Jsme malý národ s odpovídajícím komplexem.

Jsme národ, který si poradí za každé situaci, jsme inteligentní národ, ale také jsme národem chamtivců, zlodějů, vychcánků

jsme nepoctiví a neustále si na něco stěžujeme

jsme neporadni, moc pijeme, mame krasnou Prahu

jsme nerozhodní

jsme nespolečenští, nesebevědomí

Jsme nespolehliví

Jsme ňoumové

Jsme póvl, který krade, v Kanadě se bílým Čechům diví, že nejsou černí. Jsme sportovně nadaná země.

jsme pro ně méněcení

Jsme přátelští

Jsme přátelští, ochotni pomoct ikdyž jejich jazyk neumíme, škudlíme každou korunu, jsme "studení" a bez emocí.

jsme rasisté (problémy s Romy)

jsme Rusáci, zaostalý

jsme ubozí ve svých názorech

jsme ušlápnutí, přejímáme cizí názory, nepořádní, prodejní, snadno zkorumpovatelní

jsme zloději,"papežtější než papež"

jsme zloději...

Jsou lehce manipulovatelní

jsou národy,které nás maji rády/Poláci,možná i Slováci/,národy,které nás možná měly rády-Chorvati,či všeobecně Jugoslávci,Francouzi,Rusové...Anic moc nás asi nemusí Němci,Rakušáci-ti asi nemohou úplně zapomenout Rakousko-Uhersko, a taky doba 90-tých let,kdy jsme vyrazili do světa,najednou jsmebyli chytřejší než celá Evropa a chtěli bychom asi vše mít takzv. "Za pět prstů"...

Jsou nepochopitelní a mají podivný smysl pro humor.

Jsou neupravení,neví,co je to čistit si boty, mají uvnitř šatstva neodstřižené visačky ,po sňatku jim nezáleží na osobní úrovni jak vzhledu, tak vzdělání

jsou neupřimní, věčně nespokojení

jsou pohostinni, pratelsti,

Jsou pracoviti a chteji něco dokázat, prosadit se.

jsou prodejní

jsou přátelští

Jsou přizpůsobiví, pragmatičtí, dovedou se vyrovnat s realitou.

Jsou společenští, solidární, uzavření, nedůvěřiví, milují vtipy, pivo, sport

Jsou sví, závidí si a kradou.

Jsou šikovní a schopní, ale uzavření a nevěří si tak, jak by mohli Nedívají se při setkání do očí

Jsou šikovní, ale raději na ně nespoléhat a stále je kontrolovat.

jsou tlustí a pijí pivo. Smrdí

Jsou to hlupáci, ze kterých se dá snadno vytřískat prachy.

jsou to švejci

jsou uzavření

jsou z Evropy

Jsou zajimavy, trochu divny, maji specifickou kulturu, literaturu, film... a kradou a smrdi (napr. V MHD)

K ot. č. 6 - nejsem si jista odpovědí - zatrhla jsem Němce, ale pro mě je to tak naroveň - Němci a Poláci, zatrhnout obojí však nelze.

k otázce číslo 5 bych odpovědela, že nikdo. Každý stát má jiné charakteristické vlastnosti. Spousta významných států ani netuší, že je nějaká ČR. Slováci si myslí jenom to nejhorší, mají v sobě pocit ublíženosti. Ovšem na rozdíl od čechů mají smysl por národní hrdost a identitu svého národa.

Kam vítr, tam plášť, uplatitelní, závistiví.

Každý něco jiného a srovnává to podle sebe a svého národa.

Každý něco jiného.

kdo to jsou Češi?

Kdyz o nich neco vi, tak si mysli, ze jsou to opicky, pripadne, ze maji par dobrych sportovcu.

Když do Česka třeba přijedou na delší pobyt, tak si myslím, že budou překvapeni jak si Češi dokáží navzájem podkopávat nohy.

když vidí ten bordel, silnice v jakým jsou stavu atd, tak asi to stejný co já

Klidný nezajímavý národ, pijí hodně piva a alkoholu, jsou líní, nadruhou stranu dost lidí studuje i pracuje a to jsou dle cizinců blázni

Kontejner Evropy

Korupčníci a okrádající taxikáři. Zaostalý národ ohledně všeho díky komunistické brzdě.

kradou mají nereprezentativního prezidenta mají dobré/schopné/úspěšné osobnosti

kradou

Kradou, flákají se, jen nadávají, kam vítr, tam plášť.

Kradou, jsou "bordeláři", korumpují. Jsou "masožravci" a vypijí hodně piva. Umějí být kamarádští a umějí se bavit. Jsou ateisté, v nic nevěří.

kradou, jsou vypočítaví

kradou, nejsou přímí, přemýšlí zákulisně cizinci nerozumí humoru českých lidí - význam dvou smyslnosti, široký jazykový rozsah s různým významem a použitelnosti

kradou, žijí stále jako za dob socialismu

Kradou....

Kradou.Nemají pevnou morálku a špatné vedení.

krajina vychytralých

krásné holky, šetřílci, nevhodnost oblečení, šikovné české ručičky a hlavičky

krásné slovanské ženy, nepříjemní, zamračení lidé, telefonujeme na veřejnosti, všichni pijeme pivo jako o závod, muži často zapáchají, máme špinavé boty, jsme bezvěrci

krásné ženy, umíme hokej,

kšeftaři

Kteří cizinci? Je přeci rozdíl mezi rakušanem, američanem nebo afričanem. Pokud máte na mysli členy vyspělé euroamerické kultuty, tak nejsme pro ně rovnoprávní partneři. Něco jiného si myslí, něco jiného říkají a něco jiného pak dělají. Jsme pro ně zajímaví, dokud potřebují prosadit svoje zájmy

Kteří cizinci? Ti, co se s nimi bavím, přede mnou negeneralizují (ačkoli jsme pro ně, pravda, východní Evropa). Když už, tak pochválí pivo a Prahu.

Lakomci, burani

lakomí turisti

lakomí, podáš prst a urvou celou ruku, vše by chtěli zadarmo, ale jsou dobrosrdeční, pomůžou, veselí, páchnou, líní

leniví

lenost, zloději, ale naopak šikovní lidé

Levná pracovní síla, mluvící klingonštinou, prý věčně opitá a kšeftující s pornem, nevážící si svých památek a historie, která se snadno nechá napálit, když jim hodíte cukříček (o biči nemluvě), ufňukaná a lehce tyranizovatelná, poukazující jen na to, jak se v minulosti měla špatně a jak jí bylo vždy jen ubližováno (o biči nemluvě). Shrnuto jedním trapným polským vtipem: „Nejkratší knížka na světě? Hrdinové českého národa." A cizinci také nevěří, že máme tak krásný holky, ke škodě jsou i německé názvy plzeňského a budějovického piva.

Levná pracovní síla, ne moc významní

lidé na západě si myslí, že jsme ti z východního bloku lidé východně od nás si myslí, že je fajn zde pracovat

Lidé s masochistickými choutkami v období voleb, konzumují alkohol ve velkém množství a neváží si pozitivních symbolů (všechny dobré nápady dokážou dokonale zazdít)

Lidé z východního bloku - bohužel stále. Po návštěvě České republiky většinou, že jsme milí a pohostinní.

lide ze Zapadu, ze jsme Rusko. Lide z Vychodu, ze jsme Zapad a mame uvolnene mravy

Líní

líní bordelářští Švejkové

líní zloději

líní zloději.ať se jedná o profesní zaměření nebo vzdělávání (nejvíce podvádíme, bez dozoru přestáváme pracovat)

líní, kradou

líní, neschopní zloději

Lini,hloupi

Lini. Neporadni. Zabavni.

lubia vela rozprávať

lumpové, podvodníci a zloději

Mají dar improvizace, nicméně jsou ne zcela seriozní

mají divné politiky, "kam vítr tam plášť", ČR je v USA, vcelku milí hostitelé, nedomluví se moc anglicky

Mají hezké ženy, dobře vaří pivo. Milují posezení s přáteli. Jsou vzdělaní.

mají kulturní dědictví a dobrou kuchyni, je to bezpečná země, okrádání cizinců

mají nádherné památky

Mají nás nás za hlupáky se současným děním v naši republice,že necháme sebou manipulovat a netrváme na tom,aby okrádání politiky nebylo zametáno pod koberec a jejich prohřešky se jen mlčky přehlíželi.

mají nás rádi

Mají nás rádi, protože se tady hodně chlastá.

Mají pěkné hlavní město ...Nevychovaní

mají z nás legraci, dobří odborníci

malá země,

Malá země, levný alkohol.

málo nás znají.

Málo otevření, neupřímní, trochu lajdáci, ale jinak fajn.

málo pozitivního. U každé otázky problém. Dal jsem u 6. ot. Němci, proč mě to nevezme.

Málo práce, hodně peněz...

Malo pracoviti

málo pracují, starají se jen o to, co je uvnitř "jejich plotu", neumějí jazyky

málo průbojní

málo se radujeme, jsme "křečovití"

malo se smejeme (ale kdo by se v yime usmival, ze :D..)

málo vstřícný a usměvavý národ, politicky nevyzrálý

Málo vůbec ví, že existuje Česká republika a když jo, tak že se tu krade, okrádají se tu cizinci a jsme stále zaostalí.

Malý národ. Dají se uplatit.

malý nevýznamný národ, který má to nejlepší už dávno za sebou

Máme úžasné vědceru, výtečné sportovce, ale jinak nic moc.

máme výborné hokejisty :D

mélo se usmíváme

méně vzdělaní, poznamenaní totalitou

menší otevřenost, nevybočovat z davu

milí a přívětiví lidé (k cizincům) z mírně zaostalé země, kde je levný alkohol, dobré pivo a malebná historická města

milí, ale národ zlodějů

mlhavě tuší, kde se nachází čr

Mluvim o nas casto s francouzi, ti ale netusi,ani kde lezi nase zeme. Mysli, ze jsme vedle Ruska. Radi nas mezi vychodni kuktury.

Mnohdy nevědí, kde země leží a mnohdy lecos nedobrého. Nicméně dle osobní zkušenosti: mají smyl pro humor

mnoho inteligentních lidí, které brzdí postkomunistická minulost země, která je v současné době velmi výrazná a zemi ve všech sférách devastuje.

Mnoho jich nemá o Češích povědomí, pokud ale ano, tak že máme dobré pivo.

Mnozí o Češích nic moc neslyšeli, takže si tím pádem nemyslí nic. Nicméně, ti, co o Češích jakš takš něco slyšeli, tak si myslí, že máme dobré pivo a dobré fotbalisty a hokejisty, ale jestli máte na mysli vlastnosti, tak to asi nemají tušení. A pak je tu druhá skupina cizinců, kteří o nás teda nic moc neslyšeli, ale mají dojem, že všechno od nás (včetně) na východ je Rusko.

mnozí o nás ani nevědí

moc dobrého asi ne, bohužel

Moc dobrého to není, jak jsme psal v bodě 4, posuzují nás na základě pohledu, ale není to tak, jak to vypadá.

Moc je nechápou.

moc je neznají

moc mluvíme málo konáme,nestojíme při sobě

moc si úctu nezasloužíme

mračí se, mají zvláštní humor, jsou milí a přítelští, když na to příjde.

můžu posuzovat pouze cizince ze západu: ti, kteří se nezajímají o zeměpis a cestování si myslí, že jsme tak trochu chudáci z východní Evropy, Ti, kteří se zajímají si to nemyslí, jinak ve světě vzhledem k velikosti ČR nejsou stereotypy o vlastnostech Čechů (možná v sousedních státech, ale nevím jaké)

Mysli si ze nějak patříme k Rusku

Myslí si že kradou a jsou úplatní.

Mysli si, ze maji podivny nebo spise neexistujici smysl pro humor, ze jsou hrubi jeden na druheho, a tim vice vuci mensinam a cizincum. Na druhou stranu nekteri cizinci si mysli ze s Cechami je dobra zabava a ze jsou inteligentni. I kdyz tento nazor je ohrozen pusobenim Klause a Zemana.

Myslí si, že jsme hloupější, zaostalejší, neumíme se sjednotit.

myslí si, že jsme nevychovaní, nepořádní, že krademe, nemáme vkus a styl... dřívější české zlaté ručičky a co Čech to muzikant již dávno neplatí, alespoň podle mého názoru...

Myslí si, že jsme rájem feťáků (což je celkem pravda), že jsme jedna z levnějších lokalit, že jsme občas nekulturní hovada!

Myslí si, že jsme zloději. Popřípadě, že ČR je něco jako Ukrajina nebo Bělorusko.

myslim si ze Cesi nejsou prilis znami v zahranici, pokud otazka miri primo na prislusniky naroda tak urcite kverulantstvi, pesimismus, stezovani, rasismus a xenofobie.

myslím si že ne moc dobré věci

Myslím si, že Češi mají v Evropě dobrou pověst, pouze v Rakousku a Slovensku můžeme být vnímáni občas jako konkurence.

Myslím si, že záleží na tom, co který jeden cizinec sám preferuje. Pravičák - že jsme levičáci. Levičák asi povšechně opačně. Stoupenci EU - že jsme rebelové. Myslím, že nás cizinci berou šmahem stejně jako Slováky, Rakušany apod. Jistě nás neberou příliš rozdílně od Němců, jen že nejsme tak důslední pracanti..

myslím že nic výrazně kladného

Myslim, ze nic hrozneho.

myslím, že jsou obecně Češi mezi cizinci oblíbení, setkala jsem se spíše s pozitivními reakcemi

Myslím, že nás vnímají asi jako městští vnímají vesničany.

Myslím, že poslední dobou nemáme v očích okolních národů žádný respekt, což je škoda, vzhledem k důležitosti ČR před začátkem totality (průmyslová a hospodářská rozvinutost apod.)

Myslím, že si myslí méně negativních věcí nežli si myslíme my, že si myslí.

myslím, že záleží na jedincích a jejich zkušenostech, ale pro ty, kteří s Čechy nepřišli žádným způsobem do styku, jsme něco jako Rusové, východňáci.

Myslím, že západní civilizace považuje čechy za méněcenný národ. Pro židy jsou češi gojimové, jenž by jim měli sloužit, jako všichni nežidé. Pro slovanské národy jsou češi stejní, nebo alespoň velmi podobní. Pro národy z východu jsou češi zajímaví, pokud je znají, ale nepřeceňují je ani nepodceňují.

na "západě" se na nás dívají stále jako na občany východního bloku, mimo Evropu si nás dost pletou s Poláky

Na co příjdou, to ukradnou

na první pohled uzavření, ale nakonec přátelští smysl pro humor

na to se nedá paušálně odpovědět

na základě stupidní knihy si myslí, že jsme Švejci

naprosto chaotický stát, často pro smích všem okolo

národ "Švejků"

národ blbců a rozkradačů

národ knedlíků

národ kradláků

Národ neandrtálců

národ pivařů

národ pivních skautů, předražená Praha

Národ pohodářů, žádná dramata, žádné revoluce, žádná hrdost. Kreativita, společná kulturní základna, značné volnomyšlenkářství.

národ Švejků

národ švejků

Národ věčně si stěžujících pivařů

národ zlodějů

Národ zlodějů.

Navenek morousi, v jádru hodní, nedůvěřiví, ale pohodáři (tak trochu hobiti s míň chlupama, no...)

neberou je moc vážně

nebojují , nevyčuhují z davu, jsou nepořádní, závidí si mají podivný smysl pro humor pohostinnost u piva

nedá se zevšeobecnit

Nedokáží dodržet jak mluvené slovo, tak napsané smlouvy na papíře.Jinde se uzavírají smlouvy o dílo a penězích pouze rukoudáním, u nás neplatí ani to co se dohodne písemně.

Nedokážu posoudit

nedůvěryhodní korupce zloději

Negativní milovníci piva

Negramoti, asociálové, burani, zkrátka eastblockaři a redneci.

necháme si spoustu věcí líbit a nejdeme demonstrovat

Nechapou nasi sebekriticnost a nas humor a maji radi nasi presnost, pracovitost a zodpovednost

Nechápou naše myšlení. Naše přemýšlení o věcech - jak určité věci pokazit, jak určité věci ukrást, ...

nechci vědět

Nechtějte to vědět.Nic dobrého to není.

nějaká klišé - pivo, hokej, hezký holky (možná), Havel

Nejblizsi cizinci - viz vlastnosti cechu Vzdalenejsi nas moc neznaji a jen tak nejake osobnosti. Zbytek cerpaji z pruvodcu takze sí maj davat pozor na kriminalitu a ze jsou cesi pratelsti a spise pasivni

Nejlepe vystihuje asi slovo "vychcankove" Mazani, protreli.

Nejsem si úplně jistá, ale je to podle mě hodně různé a záleží to třeba na tom, zda někdy navštívili ČR nebo zda nějaké Čechy znají osobně. Věřím, že spousta cizinců si o nás nemyslí vůbec nic (třeba v USA), jelikož jsme malá země a nijak zvlášť významná. Někteří si stále představují ČR jako nějakou díru ve východní Evropě, kde je stále komunismus (skutečný zážitek), dalším se možná vybaví typické stereotypy (národ pivařů, český humor, krádeže). Zbytek nás podle mě vnímá takové, jací jsme.

Nejsou přátelští.

nejsou příliš ochotní

někde ve východní/jižní evropě, národ, myslím, že si dělají obrázek na základě své vlastní zkušenosti s Čechy, zejména potom díky vlastnostem, kterými je překvapí nebo se jimi liší

někdy pohrdají bývalým" Východem"

nekomunikativní, uzavření, vážní, máme předsudky

někteří ani nevědí, kde Čechy jsou, někteří znají sportovce ev olymp. vítěze, pokud se s nimi blíže setkají zdají se jim nespokojení, málo se usmívají, neustále si stěžují, nevidí svou budoucnost, nepracují na sobě

Někteří obdivují český humor, někteří nás mají za Švejky. Němci nemají rádi českou improvizaci, i když občas žasnou, jak si Češi umějí poradit bez příručky.

někteří si nás pamatují jako výrobce zajímavých věcí (traktorů, skla), jako rodnou zemi někoho známého (jágr, havel, forman) nebo kvůli praze... ti nejstarší si nás pamatují jako pracovitý národ... někteří mají za to, že se u nás točí hodně porna, chlastá a hulí a to vše za levno!... poláci si myslí, že jsme srabi, slováci si myslí, že jsme studení... někteří nás mají za východní evropu (což nás štve), nejbližší sousedé ale ví, že jsme přímo na přechodu mezi západem a východem (ve velmi podobné situaci je slovensko, polsko a slovinsko)

někteří že jsou přátelští, jiní že jsou vyčůraní... Je to různé.

Nelze generalizovat. Čínané ani nemusejí vědět, že existujeme. Jeden japonský ynámý spisovatel mi řekl, že jsme tichá, intelektuální země. Takový imidž máme...prý.

nelze jednoznačně odpovědět, záleží na jednotlivci a jeho zkušenostech

Nelze jednoznačně říci, co kultura, to jiná očekávání

Nelze paušalizovat, záleží na národu, ale i na pracovních či společenských vztazích ...

nelze podle mě zevšeobecnit, každý národ se vymezuje vůči jiným dle vnímání sebe sama - př. Poláci nás hodnotí především jako ateisty, temperamentnější Slováci nás vidí jako flegmatiky zesměšňující složité společenské události, Rakušané kvůli Temelínu jako antiekology, Němci z hlediska ekonomie jako maloměšťáky.

Nelze to říci obecně.

nemají je rádi

Nemají na nás moc dobrý názor. Jsou přesvědčení, že jsme stále naštvaní, prahneme po bohatství a jsme líní

Nemají nás rádi a ani se jim nedivím.

nemají smysl pro módu a nestarají se o hygienu

Nemám ánung....asi každý dle své povahy.

nemám informace

nemám ponětí

nemám představu

nemám žádnou představu

nemohu odhadnout

Nemohu posoudit. Ale celkově asi nic dobrého, až na spotrovce.

nemohu říci, to opravdu nevím ( i když jsem byl 2x krátce ve Skotsku )

nemyslím, že by na tuto otázku existovala jednoznačná odpověď

nenároční, odpad Evropy (nekvalitní potraviny), spokojí se s málem, burani (díky prezidentovi), pivaři

Není to vůbec nic hezkého, a to ať se to týká politické sféry, jak se sebou necháme jako občané manipulovat, jaká je u nás korupce, včetně mafiánských praktik a v neposlední řadě, jak se k sobě chováme navzájem.

neochota poradit, okrádají

neochotný, utrápený, líný, vyčůraný národ

Neomaleni

Neotesaní burani.

Nepoctivy maly narudek, kde jsou nesympaticti lide..

nepohostinní

nepracující, líní, závistiví

nepřátelskost, zahořlost, neřešení sociálních problémů

nepřístupní, vychytralí

Nerudnost

nesebědomí

nesetkala jsem se s negativním přístupem

Neschopní popíječí piva. Holky co roztáhnou za "dobrý slovo" každýmu. Chudý národ.

Neschopni samostatnosti

nesnáší je

nespokojený, váhavý, nemají odvahu vyject žít pracovat v jiné zemi

nestaly maly narudek, ktery po staleti trpel pod botou stridajicich se vetsich risi a s kazdou se snazil naoko vyjit a v realu, pokud mozno, jim vrazit alespon malou kudlicku do zad take ze jsme oportunisti (napriklad v cizine Cesi casto kradou, zneuzivaji slevovych akci jinak nez bylo zamysleno a podobne)

nestojíme za řeč

Nesympatičtí

netuším

Netuším

Netuším.

neumí jíst

Neumí řeči, nadávají jen u piva, závidí, jsou rezervovaní a rychle se vzdávají

Neumí se oblékat a žel mnohdy i chovat..

Neumíme se oblékat

Neumíme se pro nic nadchnout jen tak, pouze za něco či při úspěších (viz sportovní utkání)

neumíme se radovat a užívat si života, nevážíme se hodnot

nevědí, co si mají myslet, vlastnosti jsou dost rozporné. Duchovně si jich váží, oficiálních kroků si už tolik neváží a Češi jsou pro ně trochu jako Indie: Široké spektrum různých lidí

Neví, kdo jsme, neví, kde jsme a pokud ví, pokládají nás za zloděje... bohužel, ve světě asi nemáme nejlepší pověst.

Neví, že existují.

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevim

Nevím - asi šeď a neochota, ne - úsměv, uzavřenost ....

Nevim a je me to srdecne jedno.

nevím a je mi to jedno ...

nevím ale myslím ne nic dobrého

nevím, asi je to národ od národu trochu jiné

Nevím, asi že jsme zloději

nevím, nejsem cizinec. Asi záleží, kteří cizinci - z USA? často ani neví, že existuje ČR... vietnamci?? země, ve které najdou uplatnění... není cizinec, jako cizinec, a občan národa, jako druhý občan národa...

Nevím, nejsem cizinec.:-) Ale zřejmě jsme hodně uzavření.

Nevím, pokud se jedná o vlastnosti, avšak co se týče životní úrovně - nežijem si nad poměry ani v chudobě, podle srovnání s ostatními zeměmi.

Nevím, s těmi, se kterými jsem se setkala, byli zdvořilí

Nevím, vždyť kolikrát ani netuší, kde leží Česká Republika

Nevím, že jsou to zloději (viz taxislužba)

nevim?

Nevím. Němci nás chtějí sundavat ze stromu. Rakušani se nadřazují jako my nad Ukrajince.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím. Občas, když se stýkám s vietnamskými kamarády si říkám, že být já asiatem, tak Čechy neuvěřitelně pohrdám. Jsou líní, drzí, nemají úctu k autoritám ani vůči své rodině.

nevychovaní, smutní,

Nevyspělý, zaostalý národ- díky tomu, že jsme byli ve východním bloku.

Nevýznamný národ, který si myslí, že je ve středu světa. Poměrně neškodní, více mluví než činní.

neznají Čechy, tak si nic nemyslí

Neznám zádné cizince takže nevím.

Nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

Nic čistě pozitivního. Každý národ který reprezentuje někdo jako pan Zeman se tomu nemůže divit

nic dobrého

Nic dobreho

nic dobrého

Nic dobrého

nic dobrého

nic dobrého

nic dobrého

nic dobrého

nic dobrého

nic dobrého

Nic dobrého

Nic dobrého

nic dobrého - že jsme "z východu", součást totalitního Ruska

nic dobrého a my jim k tomu jen napomáháme

Nic dobrého, bohužel.

nic dobrého, jsme ostudou Evropy....

Nic dobrého, spousta ani neví kde leží Česká republika

Nic dobrého.

Nic dobrého.

Nic dobrého. Pohlaváři naší země, haličský židák Václav Pružinský-Klaus, opilec, křupan, lhář a intrikán, mstivý Milouš Ovar Zeman a ostatní "reprezentace" našeho národa k tomu velmi vydatně napomáhají.

Nic dobrého. Pokud tuší, že existujeme, opovrhují námi. A sami si za to můžeme - národ, který si rozkrádá vlastní majetek nic jiného nezaslouží.

nic dobrého...hlavně jak je obrat

nic dobrýho

nic hezkého

nic moc

nic moc

nic moc

Nic moc

Nic moc a Češi jim kvalitně nahrávají že mají pravdu...

nic moc dobrého

nic moc dobrého a jestli říkají něco jiného, tak to až tak nemyslí.

Nic moc dobrého.

Nic moc dobrého.

Nic moc hezkého to nebude ;)

nic moc o češích neví, proto se jich sem taky tolik nestěhuje

nic moc pěkného

Nic moc pozitivního

Nic moc pozitivního: chudáci, málo pracují, špatně volí

nic moc si nemyslí, protože většina národů nás vůbec nezná

Nic moc, asi si nás idealizují.

nic moc, většinou neví že existujeme. západní sousedé že sme sto let za opicema, neumíme jazyky, nemáme kvalifikaci. Obecně prostě nejsme moc významní tak se o nás moc nemluví.

Nic moc, ze kradou...

nic moc, že jsme "nemastní, neslaní"

Nic moc. Ze jsme pesimisticti. Pracujeme za malou mzdu, nemame hrdost

Nic moc... Spíš je nezajímáme, jsme malý nárůdek.

nic pěkného

nic pěkného :-D

Nic pěkného.

Nic pěkného.

nic pěkného.

Nic pěkného.

Nic pěkného.

nic pěkného...to co o Polácích

Nic pozitivního.

Nic příliš dobrého.

Nic světoborného.

Nic zvláštního, protože si o nás zpravidla nemyslí nic.

Nic zvláštního.

Nic, nezajímáme je

Nic, nijak výjimečně je nevnímají.

Nic. I Němci mají problém si vzpomenout, že Čechy jsou země, se kterou sousedí. A ti, kteří o nás někdy slyšeli, akorát jako o "zemi někde na východě Evropy".

Nic.

nic.

No - podle toho, co se píše v novinách, tak asi nic moc dobrého. Negativního hlavně asi to, že Češi kradou. A například někteří Američané ani neví, kde naše republika leží.

normálně

nyní už zase nicmoc

O Češích jen to dobré, ovšem reputaci nám kazí hnědočeši. Když čtu zprávy o krádežích, mám dojem, že jsou redaktoři barvoslepí.

Obávám se, že cizincům připadají Češi coby národ sebestředný, a to pohříchu najmě sebemrskačský a pesimistický.

Obávám se, že názor na Čechy není příliš příznivý.

obávám se, že nic moc dobrého, pokud si vůbec něco myslí

občas mají různé předsudky, často podle Švejka, ale není to tak hrozné...

obecně nic moc dobrého, o jednotlivcích pak podle osobní zkušenosti

obyvatelé země piva

Oceňují naši slušnost a bezkonfliktnost.

Odsuzují naše chování vůči menšinám, protože vlastní situaci nezažili, nemohou to chápat, jaké jsou zde problémy.

odtažití, pohostinní, bručouni

oni ví že existujeme?

Osobně jsem se nesetkal s žádnými předsudky, takže si myslím, že většina cizinců vnímá Čechy pozitivně. Ale samozřejmě vím o tom, že v některých státech mají Češi pověst zlodějů.

otázkou je, jaké cizince máme na mysli, zda v blízkém okolí čr, nebo z východu, nebo západu nebo máme na mysli ti kteří čr navštívili? otázka je hodně všeobecná, ne dobře položená

otevřený, pohostinný stát

paštikáři

Paštikáři, snad už ne tak moc zloději, Švejkové

patolízalové

patrime spis na vychod nez na zapad

Pijáci piva, ale zároveň hodní. A pokud se to již nepovedlo vyvrátit, tak ochránci svobody.

pijeme moc piva, jsme zamračený, máme hezký holky a v posledních letech i groteskní vládu

Pijí jen pivo a poznávací značka jsou ponožky v sandálech. Umí být hluční.

Pitomci.

Pivaři

pivaři

pivaři

Pivní pupci, kočí a služky, chechtavá hovada

Pivo, jinak vcelku kladné postoje, někteří, že jsme zaostalí

Pivo. Dvořák. Celkem nás mají rádi.

pleps

pletou si nás s čečenci

pletou si nás s Rusy a Poláky, dost námi pohrdají

plno cizinců nemá přehled a netuší kde vlastně Česká republika je. Pokřivený obraz o Češích v cizině pak vytvářejí naši politici a představitelé a jejich hloupé výroky a aféry o kterých hned ví celý svět

Po 40 letech budování socializmu nás většinou považují za zaostalé. Podle mých zkušeností nás mají nejvíce rádi Slováci a Poláci

Po osobní zkušenosti kupodivu většinou český národ chválí a líbí se jim naše povahy. Ti, kteří se z Čechy osobně nesetkali, si stále myslí, že jsme Československo.

podceňují je

Podle mě si cizinci o češích myslí, že jsou burani.

Podle mého názoru nic dobrého. Některé státy ani neví, že existujeme.

Podle toho jak se k nám chovají......tak nás řadí k východuEvropy, a ne ke středu, kam patříme a pak záleží na jejich zkušenostech s námi jednotlivci

Podle toho kteří, odkud. Škála od obdivu až po burany, kteří se neumí chovat.

Podle toho z kterém země. Mám však zkušenosti jak dobré renomé je kvalitní český výrobek a sport.

Podle toho, co jsem od cizinců slyšela, jsme prý často negativní, nevrlí, neotevření druhým lidem.

Podle toho, co si nechají nakukat. Někomu vadí ponožky v sandálech, jiní hodnotí kulturnost, vzdělanost.

Podle toho, jak daleko jsou od čechů. Američani si nás pletou s Čečnou, Slováci nás znají. Rozhodně si ale všichni myslí, že jsme popelnicí Evropy.

podle toho, s kým se setkali

Podle toho, s kym se setkali. Pokud meli stesti na odborniky, remeslniky, kteri se dokazali prosadit, tak nepochybne dobre veci. Obecne jsou asi prekvapeni moralnim "upadkem" (nevera je bezne tolerovana a akceptovana jako skutecnost, korupce je na kazdem kroku, politici si hrabou pro sebe, lid se o to nejak prilis nestara, rezignoval, hlavne "abych ja mel svuj klid"..) Pokud se dostanou az tak blizko, tak jsou timto prekvapeni.

podobne, co my si myslime o ukrajincich atd.

podvádí, nedá se jim věřit

podvody,pozor na kapsáře, jinak pohoda,

pohledné české ženy, kvalitní sportovci, soutěživost, pracovitost

Pohrdají námi.

Pokud nejde o sousední národy, tak si nemyslí nic (neznají nás). Sousední národy nás často vidí stereotypně (viz například slovenská reklama trefující se do Čechů a jejich "půjčování si" věcí)

pokud neškodí,nevadí jim

Pokud tedy vůbec ví, že jsme z ČR a ne z Československa, tak že patříme k východní Evropě. Alkoholici. Neusmíváme se. České ženy čekají jen na cizince, aby se mohly vdát. Krademe. Stěžujeme si.

Pokud vědí, že ČR existuje (a nejsou Němci), tak vcelku pozitivní věci, mnohdy mají lepší mínění, než mají Češi o sobě sami.

Poláci si o nás myslí, to co si myslíme my o Slovincích

Pořád si na něco stěžujeme, práci, peníze, politiku apod.

pořád v nás mají levnou pracovní sílu, hlavně Němci

Postkomunistický národ, který 25 let po revoluci má a ještě dlouho bude mít hluboko do kapsy

Považují nás za nerozhodné, ne moc odvážné, ale za lidi se smyslem pro humor.

pracovití, uzavření do sebe, málo průbojní

Pracovití, vzdělaní ale nedůvěryhodní

pracovití, vzdělaní, nespokojení

pratelsti, hystericti, ukecani, alkoholici

pro Němce jsme levná síla pro Poláky někdo, kdo by je měl chápat a podporovat je v jejich mocenském snažení; oni potřebují spřízněnou duši a nikoho jiného nemají, resp. my jsme jim (i osudem) nejblíže; pro Slováky jsme něco jako pražští pepíci pro brňáky; a Rakušáci? Podle mě je to neutrální vztah, možná s trochou hořskosti z minulosti, kdy jsme byli v jejich monarchii.

Pro západ jsme póvl a pro východ přestupní stanice do bohatých zemí.

problémový národ

pru zvoleni zemana prezidentem, ze jsme opilci.

Prý jsou málo srdeční a pořád si stěžují. Nedostatečné rodinné vazby.

Prý si myslíme, že jsme významný národ, ale nejsme, jsme jen jeden z mnoha dalších

prý že jsme jako hobiti (zalezlí v noře u piva - Kanaďan)

přátelští, snad i dobrosrdeční

přátelští, specifický smysl pro humor

především, že Češi jsou zloději

Předchozí dvě otázky předpokládají "typické národní vlastnosti", které odmítám, proto jejich platnost je pouze relativní. Myslím, že o Češích si různí cizinci myslí různé věci. Snad nás častěji považují za chytré, šikovné, informované, ale i za nespolehlivé a cynické.

Příšerná obsluha v restauracích, neumíme anglicky, že Kafka je náš spisovatel, nic

Pusobime na cizince uzavrenym a permanentne nastvanym dojmem.

Radeji hledame zpusob jak neco nedelat nez primo celit

raději o tom nepřemýšlím :)

rádi k nám přijedou na návštěvu, ale moc nám nerozumějí, uznávají naši pracovitost, díky níž jsme po převratu nedopadli tak bídně jako některé jiné země

Rádi obchází zákony, jsou společenští a hodně rádi se baví.

radši nemyslet

Radši nevědět.

Rakušené tvrdí že jsme normálně nenormální

roztomilí troubové

Rusové jsou znepokojeni tím, že nepřátelé našeho národa, především v TOP09, KDU, ODS a dalších stranách, jsou zcela v područí zájmů amerického imperialismu, který v rámci lidských práv ničí vše, co se mu staví do cesty.

různě

různé

Různě.Většinou,když nás poznají udělají si jiný obrázek. Pracovití, koumáci, schopni improvizace.

Říkají, že jsme uzavření, neradi mezi sebe pouštíme kohokoliv cizího. Ale jakmile tou hradbou jednou proniknou, umíme být přáteli, na které je spoleh. K předchozí otázce: mladá generace Čechů se také velice podobá Rakušanům svou otevřeností

Se jich zeptejte..

setkal jsem se jen s pozitivními reakcemi, jsou oblíbeni

Schopní se rychle adaptují, běžní jsou k cizincům spíš nedůveřiví

Schopni, sikovni, bez narodni hrdosti, mozna zlodejicci;)

skoro jako Balkán

slabí, zakomplexovaní, prodejní

slyšela jsem kupodivu jen velmi kladné reakce, např. ochota, usměvavost

Smrdí, ale jsou šikovní

smutní

Smysl pro humor, hlavně černý, kradou, při dovolené by si nechali koleno vrtat, schopnost improvizace.

snad toto: určitá míra oportunismu, vychytralosti, bezzásadovosti; na druhou stranu přímost, nezáludnost, dobromyslnost, sikovnost, smysl pro improvizaci

Sobecti vychcanci

Socky

spíš o nás nic neví, nebo jim jsme lhostejní

spíše negativní věci

spodina Evropy-vlastní zkušenost

společenští,kamarádští,cizincům pomohou,nechají si toho dost líbit

Srdečnost, lenost, zaostalost, určitá ušmudlanost

stádo co si nechá všechno líbit

stále nespokojení, ubrblaní - ale jak kde, třeba na Moravě jsou lidé usměvavější a vstřícnější

Státy západní Evropy námi spíše pohrdají, východní státy nás berou stejně jako sebe (možná mohou mít pocit že se máme lépe než oni díky naší zeměpisné poloze) a lidé z ostatních částí světa ani neví, že existujeme.

Stáváme se odpadem Evropy.

Stěžují si, pořád naštvaní, málo empatičtí

šašci co si nechají všechno líbit (okupaci,jedovaté potraviny, poučování z EU)

šetřílci

šetřílci

Šetřílci, "vyčůránci",

Šikovné ručičky, ale hlavně klídek.

šikovní přátelští

šikovní

Šikovní lidé (vědci, sportovci), ale v globálním politickém měřítku snadno ovlivnitelní a manipulovatelní.

šikovní, ale zloději

Šikovní, dají se využít, ale člověk si na ně musí dát pozor.

šikovni, uměji z ničeho udělat něco

Šikovní, úplatní,

Široká otázka, někteří ani neví, kde se ČR nachází, Západ nás považují za nepředvídatelný, prospěchářský avšak také odvážný a vzdělaný národ. Naši východní sousedé nás vnímají spíš pozitivně - pro Poláky jsme v mnoha ohledech vzory. Jsme podle nich pracovití, cílevědomí..

Špatně položená otázka. Kdo je to cizinec? Číňan nebo Slovák? Každý národ si přece logicky musí myslet o Češích něco jiného..

Špatné věci (zloději a tak) Na druhou stranu zlaté české ručičky

Špatné věci.

Špatní řidiči, líní a neupřímní.

špinaví lidé

špinavý

švejci, schopní, ale všeho, nespolehliví. chytří a schopní když jim něco nabídnete...myslím tím jejich osobní profit...

Švejkové

Švejkové

Švejkové, pivaři

švejkové, zloději, podvodníci, nemakačenkové, hlupáci, nevzdělanci

Švejkové.

tak to nemohu posoudit

tak to netuším

tak to netuším. asi jak kdo...

tak to se skoro bojím o tom přemýšelt :-))) ale všichni znají Haška, Králíka, Jágra a další. Doufám, že si myslí pořád "Co Čech, to muzikant" a že maj Češi krásné a pilné ženy :-) A asi si taky myslí, že jsou Češi pivaři a na Moravě vinaři.

Tak trochu problémová země, která nikdy neví, kterým směrem se vydat.

tak trošku burani

ťažko povedať

těžko odpovědět, "cizinci" je příliš široký pojem, například pro Poláky jsme víceméně vzorem a považují nás za západ, Němci se vůči Čechům často i dnes chovají přehlíživě, Britové (průměrně vzdělaní) nás často považují za Poláky, jižní národy nás často mají za uzavřené a málo projevující emoce.. většinou jsou samozřejmě podobné představy značně povrchní

těžko říci

těžko říci.

Těžko říci... ono jde o to, kteří cizinci. Také každé vnímáme jinak a jejich vnímání nás je stejně bohaté.

těžko říct

těžko říct

Těžko říct, je to asi hodně individuální.

Těžko říct, nevím - možná něco z toho, co jsem uvedl v bodě 4

Těžko říct...dle mého názoru není možné soudit celý národ z pár zpráv či jedné návštěvy země.

těžko určit,záleží s kým se zde setkají.....pro obyč. turistu představujeme jen tzv. slouhy,poskoky....pro pár euro se přetrhneme...a nebo ukradneme...

Ti rozumní nic dobrého. Protože u povinných otázek není možnost "ostatní ",vyjádřím se k otázce č. 8 tady, protože mi na odpovědi dost záleží. před r. 1989 jsem byl hrdý že jsem Čech, jak šel čas a jak jsme světu předváděli ještě větší Kocourkov a Absurdistán než zde byl do r. 89 , tak už jsem spíš málo hrdý. K otázce č. 9- my si neuchováváme vlastní tvář a identitu.

ti rozumní nic zvláštníhoje jichhodně, z

ti, kteří tu nebyli: že jsme nevzdělaní, chudí ti kteří tu byli: neobvykle klidný národ, převážně přátelský

to by mě také zajímalo;

To by mě také zajímalo...

To bych taky rád věděl.

to co jsem napsala do vlastností

To je různé podle národností. Pro národy na východ jsme "Němečtí Slované" pro národy na západ jsme lůza, méněhodnotní (untermensch)

To je různé podle toho s kým se potkají.

To je různé, podle toho, jaké mají o nás informace či vlastní zkušenosti.

to je různé, pro některé jsme pohostinný, přátelský národ se smyslem pro humor, pro jiné jsme neschopní ovladatelní hlupáci a odpad, který spolkne vše

to nedává smysl - jací cizinci? Z vlastní zkušenosti vím, že názor cizinců není jednotný, velmi záleží o "jaké cizince" jde (Poláci? Slováci? Němci? Rakušané? atd. můžeme pokračovat i mimo "sousední" země...

to nechtějte vědět.. :D

to nejhorší

to netuším

To netuším :-) Asi, že máme dobré pivo.

to nevím

To nevím

To nevím, ale pokud jsem byl v USA, tak ani neví, kde Česko leží !!!

To opravdu nevím.

To radsi nechci vedet :) ale co vim, tak zejmena starsi generaci vnimani jako podezirave a odmerene. Je to ale tim, ze strasi generace s cizinci do kontaktu tolik nemohla prijit

To samé co si myslí o ostatních postkomunistických zemích a jejich občanech, že se snažíme o zlepšení, ale trvá nám to...

To samé jako my, o nich.

to samé, co já

to se raději optejte cizinců ...

To se výrazně liší, nelze určit konkrétní postoj.

to si netroufnu soudit

To vím naprosto přesně, jsme pro ně pakáž

To záleží jak kteří. Každý cizinec má úplně jiné zkušenosti. Těžko zobecňovat. Už tahle otázka ale vlastně ukazuje, jak jsme sebestřední a jak jsme přesvědčeni, že nás svět pozoruje a porovnává. To jsem také od jednoho cizince slyšela. A taky, jak lpíme na čemsi, co jsou vlastně jen hluboko zakořeněné pověry typu: "zlaté české ručičky", "co Čech, to muzikant", "nejlepší pivo je české pivo" atd.... Často si nevidíme na špičku nosu a svět pořádně neznáme. Podotýkám, že jsem vlastenka a Čechy mám moc ráda! Jen se snažím být objektivní.

To záleží na tom, kteří cizinci. Ti, s nimiž jsem se setkal, mají k naší zemi a k jejím obyvatelům obvykle kladný vztah.

to záleží, jak o kterých...

To, co slyší v médiích

Toto nelze jednoznačně zodpovědět.

trochu se jich bojí a některým vyspělejším i závidí

tschechische schwein

Tuneláři,zloději ,ale s určitou inteligencí.

ubrečený,věčně si stěžujicí,nepřející a závistiví národ který sebou nechává vláčet a místo aby něco změnil tak brble jen u piva ale skutek utek a radši čeká kdo jim co dá místo aby se o to sám něčím přičinil

Uchlastaní švejci co kradou jak u sebe tak jinde.

uchovávají si "dištanc" - jako jednotlivce je mají rádi, ale myslím, že většina obyčejných lidí si myslí, že by měli zůstat tam, kde jsou a nestěhovat se do Čech

Ukradnou na co přijdou, jsou šikovní a umí si poradit hlavně proto, aby se mohli rychleji zdejchnout z práce, nechají si rozkrást republiku a ještě dají vládě zlaté padáky.

umíme si poradit

Uřímně: verkäuflich die Hure. Česky a slušně: bezpáteřní individua.

Uvažují ve stejných stereotypech jako Češi o ostatních.

uzavření, ale rádi posedí u piva, mají zvláštní humor

Uzavření, dříve i chudí, ale to už dnes zase tak moc neplatí. Hodně pijeme pivo. Podvodníci

Uzavření, nedůvěřiví.

Uzavření, schopní, opilí

uzavřenost, trochu nepořádek, na všechno dost času, opilci ale pohodáři a dobří kamarádi, když se více poznají

V kladném smyslu : Mají šikovné ručičky, dovedou dobře manuálně pracovat, poradí si, mají schopnost improvizace. V záporném smyslu : Kradou v obchodech, vozí drogy na západ, je tam levná prostituce, zneužívají západních sociálních dávek (teď mám na mysli Cikány, ale to západní státy údajně nerozlišují. Použijí slova "Čech").

v kritické situaci se dovedou semknout

V nejlepším případě nic..

V Norsku nás maji za zloděje, ve francii za opilce a v chorvatsku za zlatý důl... nejde obecně soudit

v okolních státech asi nic extra pozitivního

V poslední době se dle mého názoru mínění cizinců na Čechy velmi zlepšuje. Domnívám se, že nás přestávají vidět jen jako slabý národ uprostřed Evropy, který sice vaří dobré pivo, ale jinak se jim nedá důvěřovat a zjišťují, že i Češi jsou spolehlivý národ, který udělal od Sametové revoluce obrovský pokrok.

V současné době jsou na stejné ve vzdělání úrovni jako cizinci

v USA řada občanů ani neví, kde ČR leží. Sousední státy nas čechy bere jako partnera

Vcelku vreli lide,ale kdyz je moznost tak radi prijdou k penezum.

Ve Švýcarsku jsem zažila, že se smáli expremiéru Grossovi, když si nemohl vzpomenout, jestli dostal peníze od tetičky nebo strýčka... Takovéhle tahání za nos by tam nesnesli a zlodějíček by hned seděl. To tady na ně koukáme a čekáme na Boží mlýny.

věční nespokojenci

věční stěžovatelé

Velkohubí hlupáčci, kteří za pár euro skáčou, jak se píská

Většina asi nic, Češi umí být nenápadní. O Češích se prý říká, že jsou sobečtí, závistiví.

Většina cizinců si před návštěvou myslí o Češích, že jsou příjemní a sympatičtí, po návštěvě mění názor.

Většina nás podle mě nezná, pokud nás znají, tak nás znají jako ty ukřičené od piva.

Většina nic - vůbec netuší, že ČR existuje. Pro ně jsme prostě součástí Ruska či Polska. Češi ve světě nikoho nezajímají.

Většina vůbec nic. Ti co nás znají si jistě všímají neúcty ke všemu a nesnášenlivosti vůči jiným.Zároveň však věřím že oceňují pracovitost,spolehlivost,kvalitu vzdělání a práce.Jistě si také všimli,že i když jsme téměř stále v někoho područí,tak si zachováváme vlastní hlavu a dokážeme i slušně rebelovat.

Většinou nám závidí a obdivují nás.

Většinou nás mají rádi.

Většinou nic bobrého

většinou si myslí, že žijeme v Československu a jsou překvapení, když zjistí, že to nesousedí s Ukrajinou. Kdo byl v čr (= většinou v Praze), tak je nadšený místní kulturou a cenami alkoholu... jinak těžko říct.

viacero z nich sa nezmenili

Více kradou

viz 4

Viz odpověď na otázku č. 4, ale současně, že lidé v ČR jsou pracovití, umějí se bavit, ale zároveň neumějí otevřeně vyjadřovat své názory nebo říci, že jsou s něčím nespokojeni a přijímají věci tak jak leží a běží bez odporu (vztahuje se k pracovnímu životu ve vztahu k nadřízeným)

viz vlastnosti - v Anglii navíc (společně s přistěhovalými Poláky a Slováky), že jsou to příživníci, kteří přišli jen za prací

Viz výše

viz výše, zlomek velmi schopný, ale zbytek šedý průměr a spíše špatné morální vlastnosti

viz. otázka 4

viz.bod 4

vlezdoprdelističtí Švejci

vnímají nás jako destinaci kde dostanou alkohol a ubytování levněji

Vstřícní, srdeční.

Vsude tahame rizky z domova, mame mezery v etice, nerespektujeme pri navstevach v zahranici pravidla, kulturu, jsme sikovni, uspesni podnikatele, uzavreni do sve rodiny, ale pratelsti

Vše chceme mít zadarmo, závidíme, krademe

vše zadarmo

Všecko možné a často taky vůbec nic.

všechno možné - dle toho odkud přijeli...

vtipálci, pivaři

vtipní, chladní, šetřílkové

vůbec se na sebe neusmíváme, nejsme na sebe dost milí při běžném kontaktu

vyčůránci

vyčůraní

vyčuranost,zbabělost

výchoďáci patřící k Rusku

východní evropa

východní nevzdělanci, korupce

vysoká konzumace alkoholu (piva) dobří v hokeji malý stát, snažící se propojit své zájmy jak na západě, tak na východě

Vzdálenější země -jsme Československo Píšete azbukou? Znají Havla,Jágra.. Praga!! Na gut... Jsme tečka někde na východě,ztotožňují s Ruskem

Vzhledem k nepříliš pozitivním projevům české zahraniční politiky, nejednotnosti a zřejmému oportunismu - na západě nic moc a neschopnost být jednotný a pevný v postojí. ale např. Rusko v češích vidí velký potenciál stát se jejich loutkami.

Vzhledem k politické situaci (dlouhodobé), vztahu k životnímu prostředí apod. asi nic hezkého

vzhlížím k národům na západ a straníme se a podceňujeme národy z východu

Xenofobní národ s předsudky

Z mé zkušenosti většinou nic.

Z reakcí ze zahraničí - mnoho cizinců neví, kde leží ČR (ve Švýcarsku nás půlka umístí někam za Ukrajinu a druhá půlka vítězoslavně prohlásí, že zná Československo). Myslím, že jsme pro většinu cizinců bezvýznamný národ.

z vlastni zkusenosti vim, ze vetsina cizincu si o cesich nemysli nic spatneho, vlastne si o nas nemysli skoro nic.... v lepsim pripade vi, kde cesko lezi, znaji prahu, ktera se vsem libi a pokud zde byli, tak maji vesmes pozitivni zkusenost, pak znaji treba pivo, mozna hokej.... osobne si myslim, ze vetsina veci, co si mysli cesi, ze si o nic cizinci mysli, neni pravda....

Z vlastní zkušenosti vím, že NIC. Samostatný český stát neexistuje...pouze Československo, Praha a jinak nic. Pokud už někdo tuší, že Češi jsou opravdu samostatný národ, nepřipisují nám nic víc než dobré pivo a s tím spojené vlastnosti - družnost, upovídanost a touha být ve všem nejlepší.

Za peníze prodají z 70% i vlastí rodinu.

zábavní, neriskují nic zbytečně,

Zachmuření.

zalezi na zkusenosti. Cizinci nas mohou vnimat jako osoby zivot oslavujici vecne v hospodach, vesele kopy, ktere schizofrenne nadavaji na vsechno, i pres to, ze se maji dobre.... nekteri jako zavistivce, neznale cizich jazyku a neochotne snazit se komunikovat i jinym zpusobem nez slovem, jako xenofoby, ... tak i jako pratelske, napomocne apod. Zalezi na zkusenosti cizince s Cechem, to plati i obracene, narazite na skvelyho cloveka, tak i na blbce a to bez rozdilu puvodu.

Zalezi odkud jsou. Ti ze zapadu,pokud vubec vi,kde je CR,ze jsme balici z vychodu co smrdi.Ti z vychodu,ze se mame jako prasata v zite a nevazime si toho.

Záleží na tom, kdy se cizinci a Češi potkají v obchodu nic moc, v turistice - vstřícní a milí.

zálěží asi, kteří cizinci. V severní Africe jsme jako turisté zdrojem peněz, v Německu nejsme moc populární, takový chudší, neatraktivní. Západní Evropané nás znají podle mého málo, v Americe se ptají, jestli jsme z východu někde u Ruska, v lepším případě Československo..

záleží jak kteří - v Polsku si Čechy glorifikují, většina světa o nás nic neví

Záleží jaké cizince máme na mysli vietnamci se snaží nikdo z nich není na pracáku nikdo není nemocný,ale cikáni ať naši nebo i z jiných zemí jsou vyžraní jak prasata nikdo z nich nedělá nebo jen mizivé procento co ve dne uvidí v noci ukradnou! Co je tedy pro nás lepší? Za komunistú museli dělat všichni buď budeš dělat nebo tě zavřem za příživnictví.

záleží kteří cizinci ... odkud...

Záleží na tom jací cizinci, a jakého rozhledu a vzdělání. Osobně je mi to úplně jedno a nevím, proč se v tom někdo pořád šťárá. Asi to bude tím sebemrskačstvím a tím, že musíme bůhvíproč pořád někomu lézt do análu. Pokud se někomu nelíbíme tak ať sem neleze.

Záleží na tom jací cizinci. u národů západně od Německa je úspěch, pokud vůbec tuší, že Češi nejsou Rusové. Obecně si ale nemyslím, že by češi měli v zahraničí takový nebo jiný image.

Záleží na tom jací, průměr bude velmi od toho, jak diametrální budou rozdíly mezi národy, lidmi zde pracujícími, turisty či podnikateli. Ale každopádně se většina shodne na tom, že vaříme dobrý pivo, máme hezký holky a převážně si na něco stále stěžujeme.

záleží na tom kteří. snad jsme pro západní sousedy přestali být zloději

Záleží na tom, odkud ti cizinci pocházejí.

Záleží na tom, s kým se setkají - a taky s jakou generací... obecně asi máme pověst takovou, že šmelíme a že neumíme cizí jazyky... to se ale mění v posledních letech a mladí Češi jsou podle mě vnímání jako otevření, vzdělaní a společenští

Záleží na zemi. Něco jiného si myslí Kanaďan, něco jiného Němec a úplně něco jiného Číňan. V podstatě nesmyslná otázka.

Záleží na zemi. Západní Evropa nás má spíše za chudáky a "socky", mimo Evropu nás většinou prakticky neznají

záleží odkud cizinci jsou, jeslti už v ČR byli..... myslím, že hodně lidí z ostatních států ani o existenci ČR nevědí....

Záleží odkud jsou, široká škála

Záleží odkud. Pokud vezmeme v potaz blízké okolí, tak lidé moc dobře ví, jací Češi jsou, tedy závistivý a nabručení, nicméně s tím musí i vědět, že jsou pracovití. Pokud vezmeme země vzdálené, je to dle mého kladný názor - především kvůli Havlovi a jeho šíření lidských práv ve světě.

Záleží, jestli jsou z východu nebo ze západu :-). Pro západ jsme banda líných podnapilých mračounů s vysokou korupcí, kteří utlačují Romy, ale mají hezkou architektoniku a dobré pivo. Z východu nikoho neznám, ale ti se k nám stěhují, tak třeba k nám mají povahově blíž.

záleží, odku jsou - hodnotí nás relativně k sobě

Záleží, z jaké země cizinci jsou.

zamračení, nespokojení

zamračení, neumí žít, neumí se radovat

zaostalá ale levná země plná zlodějů a krásných památek

zaostalý národ každý jen pro sebe

zápaďáci: že jsme chudáci a onuce bez národního uvědomění východ : jsme stejní jak oni

Zapadni evropa si mysli ze jsme vychod, trochu jako rusko, mimo evropu v podstate o nas nic nevi

Západoevropané nás příliš neuznávají, pro východoevropany jsme oázou blahobytu nebo přestupní stanicí na Západ.

zápecníci a vyčuraní lidé

závist, nepřátelství (naštvaný výraz, mnohdy druhým nepomůžou)

závistiví, pasivní, nespokojení

zažil jsem dobu, kdy si nás velmi považovali v technickém směru a nebo nápisy " cechi nekradte "

zbabělci

Ze hodne pijeme.

Ze je chteji okrast, osidit

Ze je okrádají, žea ji pěkně holky, že dobře hrají hokej

ze jsme banda negramotu

ze jsme fajn, ale chybi nam rychlost, napr. v modernizaci urcitych postupu ci zakonu a statni zpravy

ze jsme chuda republika

ze jsme moc mecci, naivni, zaostali

ze jsme narod zlodeju

Ze jsme pozadu

Ze jsme sice schopna, ale levna pracovni sila

ze jsme veseli lide, co piji hodne piva a hrajou dobre hokej, trochu zaostali, ale lepsi se to

ze jsme xenofobni narod, nemame radi Romy, porad si stezujeme

ze jsme zaostali nechapou jak muzeme s takovejma pidi penezma vyzit podle nich jsme zebraci kteri vse jen rozprodaji a nedokazou si udrzet ekonomiku

ze jsme zlodeji a banda debilu co si rozkrada stat

Ze jsme zlodeji. Zacina to na letisti v taxiku pokracuje to v restauracich a nocnich clubech. Konci to opet na letisti podivejte se na ceny obcerstveni.

ze jsou idioti, svejci

Ze jsou kolonii Nemecka

ze jsou lini a porad si stezuji

ze jsou převážně ateističtí

Ze jsou Svejci co chteji za malo snahy hodne penez

Ze jsou vypatlaný?

ze kradou

Ze maji dobre pivo a pekne zeny, polaci si mysli ze jsme vtipny narod a maji nas za "usmevave cechy", typickou ceskou postavou je pro ne svejk.

ze mame dobre pivo, dobry system verejne dopravy, ze jsme vykutaleni a ze lzeme bez mrknuti oka

Ze piji prilis moc piva

Ze se vsem podrizujeme, nechame si vsechno libit a mame spatny politicly system

ze tu mame dobry pivo :P

Ze vsechny okradame a osulime

ze zkusenosti z Velke Britanie - pracoviti, inteligentni a ochotni

Zeman :D

země nepořádku, prostitutek a drahých taxikářů

zeme prezidenta Vaclava Havla, dalsi prezidenti byli rozporuplni zeme s lehce nadprumernou zivotni urovni skoda auto, pivo, vino, slivovice, becherovka

zlaté české řečičky ... nebo ... vyžírkové

Zlodeji

zloději

zloději

zloději

Zloději a korouhvičky bez vlastního názoru.

Zloději a ziskuchamtivci

zloději,

Zloději,

zloději, ale šikulové?

zloději, ale zlaté české ručičky

Zloději, flákači a lehké dívky

zlodeji, hlupaci

zloději, lidé kteří nechtějí pracovat,

Zloději, neusměvaví, neumí mluvit v cizí řeči.

Zlodeji, v mensim poctu pripadu schopni vytrvali lide jdouci za svym cilem s mizernou moznosti uplatnit se v narodnim prostredi. Danove ocenuji schopnost se nepodrizovat narozdil od nemcu. Ve svete jsme brani za ty vzdelanejsi, vetsinou na cestach vime kde momentalne jsme.

Zloději, víceméně nezajímavý národ

zloději, vychcánci, díky některým kauzám i xenofobové a rasisti

Zloději, vychytralí

Zloději,Kurvy,Kolonie USA a EU,odpad EU

zloději; zlaté české ruce

zlodějíčci, vyčůránci

znají nás spíše přes mediální ikony - sportovce, umělce, špičkové lékaře - nebo díky Václavu Havlovi, jinak jsme pro ně poměrně nezajímaví

Zneužívají naše nízké sebevědomí a slovanskou pohostinnost -anglosaské národy. Jižané, černoši - těm připadáme příliš ustaraní, zamračení, uzavření.

Znormalizovaní polokomunističtí anální alpinisti, kulturní barbaři a podvodníci.

Zřejmě to nejhorší co si myslím já

zvláštní národ, nic moc

zvláštní uzavření lidé se sklonem k nevychovanosti, hrubosti

Že až na vyjímky pijou pivo a kradou.

Že bychom prodali vlastní mámu, když jde o peníze, Češi umějí pomoci, když jde o něco, když je nějaká katastrofa, umíme se stmelit, měli bychom se více učit cizí jazyky

že češi jsou divní

Že Češi kradou, že jsou zábavní, ohební a že je to národ hudebníků. Záleží na tom, kteří cizinci.

Že češi nic neumí a že si nechají všecko líbit

že děláme dobré pivo, že hodně reptáme, že se držíme vlastních zájmů

Že furt pijou pivo.

že hodně chlastáme :)

že hodně pijí, pravděpodobně nás řadí mezi země jako Ukrajina, Rumunsko a jiné

že hodně pijí, že jsou velmi přítelští, ale neumí nebo se bojí používat cizí jazyky

že chlastaj

že jako všude jinde jsou zde lidé dobří i špatní, chytří i hloupí...

že je okradou nejsou serioznínnedá se jim tak úplňe věřit

že je těžké jako čerstvě vystudovaný člověk sehnat práci

že je to národ vlezdoprdelů

že jedí odpad a náhražky

že jsem rozežraní a pořád si na něco stěžujeme

že jsme 100let za opicema

že jsme alkoholici

že jsme alkoholici

že jsme banda cikánská

že jsme banda idiotů

že jsme banda ovcí

Že jsme barbaři, kteří se přijeli jen najíst a možná něco ukrást.

že jsme bezvýznamné nuly

Že jsme blázni, kteří 25 po pádu komunismu zvolí věčně ožralého bolševického hulváta. A taky že jsme tak trochu srabi, když jsem se komunistům nepostavili dřív. A že máme rádi pivo :)

že jsme blbí

že jsme burani

Že jsme burani

že jsme burani a prasata

Že jsme burani.

Že jsme burani.

Že jsme burani. Oni ale zase na oplátku většinou nevědí, kde leží ČR, takže si nemáme co vyčítat.

Že jsme Čečna

že jsme dementi - výsměch

že jsme dobří ve sportu

Že jsme dojná kráva co vozí zlato pro jejich nenažrané banděra.

že jsme hloupí

že jsme hloupí a krademe a neumíme mluvit cizími jazyky

Že jsme hloupí.

že jsme hlupáci a také nás tak využívají

že jsme chudáciv evropě

Že jsme chudí blbci

Že jsme jedna ze svazových republik ruska

Že jsme kam vítr tam plášt. A ještě horší věci.

Že jsme levna pracovni síla

Že jsme levná pracovní síla z východu, jsme zloději a ožralové.

že jsme líná pakáž

že jsme líní a že krademe

Že jsme líní,na vše nadáváme a nevážíme si toho,co máme.

Že jsme líní.

Že jsme mazaní.

Že jsme milý národ s levným a dobrým pivem.

že jsme moulové

že jsme na stejné úrovní jako Bulhaři, Rumunsko,Slovensko. Ani neví kde ČR leží.

Že jsme národ "pivních Pepíků", bojující o vlastní identitu

Že jsme národ alkoholiků.

Že jsme národ cikánů.

že jsme národ který kde přijde tam krade

že jsme národ malý co do rozměrů i co do velikosti uvažování

Že jsme národ poflakačů a povalečů a záleží nám jen na pivu a jídlu.

Že jsme národ Švejků a málo bojovný, ale oceňují naší demokratičnost a kulturnost.

že jsme národ Švejků a zlodějů

Že jsme národ vandráků (a to možná jsme). Nemáme ucelené názory - projevuje se ve vládě a v zahraniční politice. Jinak jsou spíše pozitivně překvapeni, pokud ale sami přijedou do ČR, že jsme vlastně vcelku kultivovaní a přátelští, i když se málo navenek smějeme a hodně pijeme (jsou tímto negativně překvapeni, že se to děje na ulici i za bílého dne). Že se tady hodně berou drogy. Vnímají nás i jako relativně levnou pracovní sílu s ochotou pracovat i tam, kde mnozí cizinci nechtějí.

Že jsme národ vypočítavců

že jsme národ zlodějů

Že jsme národ zlodějů

že jsme národ zlodějů

že jsme národ zlodějů

že jsme národ zlodějů

že jsme národ zlodějů a nejsme milí, ani usměvaví

že jsme národ zlodějů a tunelářů

Že jsme národ zlodějů,podvodníků a ovcí.....

Že jsme národ zlodějů.

že jsme nepořádní a krademe

Že jsme neuctiví a bezvěrci.

že jsme neustále zamračeni

Že jsme nevychovaní, neumíme se chovat dobře k ženám, jsme zamračení, negativní, nevěříme v Boha.

že jsme nuly

Že jsme oslové a necháme sebou lomcovat EU a levná pracovní síla a dáme se koupit

Že jsme paka

že jsme pakáž

Že jsme piče

že jsme pitomí potomci Ruska

Že jsme pivaři, kteří nic moc neřeší

Že jsme Poláci nebo Ukrajinci.

že jsme pracovití (až ne výjimky), vzdělaní, ale nevážíme si toho, co máme doma

že jsme primitivní

že jsme prochlastaná rasistická sexistická sebranka

že jsme proruští přizdisráči

že jsme přátelští a líbí se jim náš smysl pro humor

Že jsme přátelští, a dobrosrdeční, ale neumíme bojovat sami za sebe, jsme tak trochu "přizdisráči"

že jsme přátelští, nedostatečně jazykově vybavení, příliš zahleděni samido sebe

že jsme příliš nestálí ve svých názorech, a krademe

Že jsme se z minulosti moc nepoučili

že jsme sebranka

Že jsme sice chytrý národ, ale hodně se u nás krade a jsme nepořádní. Plivání, odhazování nedopalků a papírků je velký nešvar...

že jsme silně rasistický národ uvalující stereotypy, kam jen to jde; jsme neslušní (nevychovaní) a máme nulový smysl pro pořádek, krademe

že jsme slabí

Že jsme slaboši

že jsme slaboši a chudobní zloději

že jsme slezly ze stromů

Že jsme sociální stát.

že jsme socky

že jsme součástí "sovětského bloku", že zde žijeme strašně chudě

že jsme spíše patolízalové, než lidé s vlastním názorem, za kterým si stojí

Že jsme sráči.

že jsme stále Československo, náš prezident je ožrala

že jsme stále komunistický národ

Že jsme stále rozvíjející se ekonomikou někde ve východní Evropě.

že jsme šikovní, ale vyčuránci

že jsme Švejci

že jsme švejci

že jsme Švejci (klauni) levná pracovní síla a co není na papíře není pro nás svaté.

že jsme švejci, že nemáme sebevědomí

že jsme troubové?

Že jsme trubky,které se sobou nechají orat.

že jsme tupci a otroci svého strachu postavit se tomu, co se nám nelíbí

že jsme tupé stádo měkkoňů

Že jsme tvořiví, šikovní a hudební. Že máme bohatou historii. A často nechápou náš humor.

že jsme Ukrajina

Že jsme velmi hloupí a co čech to zloděj.

Že jsme velmi talentovaný národ, který však neumí zúročit svůj potenciál kvůli zvláštní pro ně nepochopitelné směsi nevyzpytatelnosti, dosebeuzavřenosti, rozhádanosti a sebepodceňování. Nelze se tomu divit, když navenek krom negativ již dlouhá léta neumíme prezentovat žádný srozumitelný národní zájem, ideály, vizi ani zahraniční politiku. Máme spousty v zahraničí známých a úspěšných osobností, které často zůstávají doma nedoceněny či rovnou ostouzeny, ale čím se můžeme prezentovat jako národ? Hokejem? Fotbalem? A sem tam nějakými jinými sportovci?

že jsme velmi tolerantní, pohostinní a přátelští

že jsme vožungři

že jsme vstřícní, ale ustrašení z nového a je potřeba si dávat pozor při jednání s námi

Že jsme vychytralí, lstiví a rádi podvádíme (někdy i krademe), nectíme autority ani zákon, je s námi celkem legrace a jsme i dobrosrdeční, když je člověk v nouzi, tak většinou pomůžeme.

že jsme vyžírci. že máme levné a dobré pivo. že jsme samá sranda a že náš bývalý prezident(Klaus) je zloděj.

Že jsme z druhého světa

že jsme zakomplexovaný,neprůbojný,posraný

že jsme zaostalí

Že jsme zaostalí, bez schopnosti fungujícího systému a národní identity

že jsme zaostalí, nenároční, jednodušší

že jsme zbytečně ,,hlupáci"

že jsme zloději

že jsme zloději

že jsme zloději

že jsme zloději (kapsáři) a že jsme odtažití při styky s cizinci

že jsme zloději a podvodníci

Že jsme zloději a rasisti

že jsme zloději a že vaříme nejlepší pivo

že jsme zloději, ale také šikulové

že jsme zloději, neumíme jazyky, jsme nedisciplinovaní

že jsme zloději, zlaté české ručičky už dávno nejsou

Že jsme zloději.

že jsme zlodějíčci

že jsou alkoholici, zachmuření nenávistní

Že jsou blby

že jsou bojácní a "vyčůraní"

Že jsou Češi burani.

Že jsou Češi prolhaní a vychytralí. Chtějí zbohatnout na všem.

že jsou Češi věčně nespokojení

že jsou Češi zloději a podvodníci

Že jsou Češi zloději, ale mají nejlepší pivo, berou nás jako postkomunistickou zemi, která ale pořád komunismus ve velké míře toleruje a obhajuje a leze do zadku Rusku, že nejsou Češi schopni chytit příležitost za pačesy a posunout se dál, být úspěšnější a něco dokázat.

že jsou hloupí

Že jsou hodně sami pro sebe, ale když se potkají s někým, jsou ochotni se hned kamarádit.

Že jsou hrdí, pracovití, zásadoví.

že jsou hrubý

že jsou chladní a uzavření.

Že jsou chudí a podmínky života zde se podobají východní Evropě

že jsou chudí a zaostalí

Že jsou chudí příbuzní, dobrá pracovní síla, skvělí hostitelé

že jsou jednodušší a nechce se jim moc pracovat, že podporují rasismus

Že jsou kamarádští, otevření, závistivý, že pomlouvají, zábavní, precizní ale i lhostejní, korektní...

že jsou kvalitní řemeslníci, ale jinak že jsou líní

že jsou lenoši

že jsou líní

že jsou líní, nepřátelští

že jsou low-cost národ že kradou že si neumí volit své delegáty že vyrábějí stále kvalitní výrobky pod značkou MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Že jsou malá, chudá zem, občas kradou, ale mají krásné ženy a nádherná historická města.

Že jsou málo otevření a milí, ale pracovití.

Že jsou mnozí z nás prodejní.

že jsou národem škarohlídů, kteří se málo usmívají a ač jsou často vzdělaní a mají přehled, působí jako burani

že jsou naštvaní

že jsou nedůslední bez disciplíny

že jsou negativističtí, podmračení, ale mají smysl pro humor

že jsou negativní, líní, vypočítaví, ne příliš odvážní, úplatní, alkoholici, nemají národní hrdost, mají smysl pro humor, inteligentní

Že jsou negativní, závistiví a že kradou jak straky.

že jsou někdy moc uzavření, zapšklí, málo se usmívají na ulici (venku), přatelští ...

že jsou někteří - hlavně starší generace: hodně nabručení, pesimističtí, neumějí pořádně žádný cizí jazyk. Na druhu stranu: mladší generace hlavně studentské vrstvy: jsou přátelští, milí a ochotní ukázat vše potřebné, důležité a zajímavé a navíc v angličtině.

že jsou nepoctiví, ale pracovití

že jsou nepoctiví, dobří ve sportu

že jsou nepochopitelní

Že jsou netolerantní hlupáci

že jsou nevýrazní

že jsou nezdvořilí a hrubí a příliš zahledění do sebe

že jsou odnárodnění

že jsou pesimističtí, zamračení a nesebevědomí, přitom dokáží být velmi zruční, improvizující a pracovití

Že jsou pohostinní /Moraváci/ a celkově Máme nemilou nálepku coby zloději.

Že jsou póvl

Že jsou pracovití a příliš spořiví

Že jsou pracovití, kamarádští, ale nemají velký respekt k zákonům, autoritám, nadřízeným.

Že jsou prasata a neumí zacházet s cizinci.

že jsou přátelští, vřelí,

že jsou předposraní, závistiví zápecníci

že jsou příjemní, ale neupřímní

že jsou příliš pragmatičtí

Že jsou příslušníci nezajímavého národa,který si to však o sobě nemyslí.

Že jsou sice pohostinní, ale věčně si na něco stěžují ;-)

Že jsou sikovni,ale neprubojni

že jsou šedí, uzavření a neschopní dotáhnout věci do jasného závěru

ŽE JSOU TO HLUPÁCI A DAJÍ SE ČÍMKOLIV OBALAMUTIT, COŽ NAŠE VLÁDA OBČAS I POTVRZUJE

Že jsou to hňupové, kteří se neumí poprát o své práva, jen sedí doma u bedny nebo nadávají u piva. Ani k volbám nejdou jen nadávají.

že jsou to napůl Rusové.

že jsou to nicky, kteří sežrali všechnu moudrost světa, ale přitom jsou blbí a nechají se opít rohlíkem

Že jsou to pracovití a aktivní lidé, soudí podle těch, kteří odvážně vycestovali do zahraničí.

Že jsou to rezervovaní chudáci z Československa, případně Ruské federace. Po osobním kontaktu snad to, že nejsou tak rezervovaní, že životní úroveň nemají tak děsnou a že jsou z České republiky.

že jsou to švejkové

že jsou to takoví Švejkové že mají smysl pro humor

Že jsou to vidláci z východní Evropy.

že jsou to zloději

Že jsou to zloději a lháři a poserové.

že jsou to zlodeji a paštikáři

Že jsou to zloději a podvodníci.

že jsou trochu chladní a odtažití

Že jsou uzavření, opatrní, nekomunikativní, konzervativní

že jsou úzkoprsí

Že jsou v mnoha ohledech šikovní a přemýšliví, na druhou stranu jsou bezvěrci, ničí své památky, neudržují své tradice.

že jsou vcelku primitivní

Že jsou vcelku šikovní, pracovití, bodří, otevření, že sice umí improvizovat, ale že jsou zvyklí si stále na něco stěžovat... Nelze asi více definovat - závisí na konkrétních zkušenostech...

že jsou věčně nespokojeni ze vším

Že jsou verbež Evropy.

Že jsou vyčůraní, ateističtí, dobrosrdeční.

že jsou vyčuraní, schopní,

že jsou východní země

že jsou xenofobní a depresivní

že jsou zachmuření,ne příliš přátelští

že jsou zloději

že jsou zloději

že jsou zloději

že jsou zloději

že jsou zlodějí

že jsou zloději a alkoholici

že jsou zloději a burani

že jsou zloději a neschopáci, neznají řečí,

Že jsou zloději a rasisti.

že jsou zloději a že jsou pozadu

že jsou zloději, Švejkové, že se málo starají o svoji vizáž, mají originální nápady, nesolidní obchodníci

Že jsou zruční, trochu vychytralí a nesoudržní

že jsou žoviální,

Že jsoucna v pohodě

že krademe

že krademe

že krademe

že krademe a jsme špatní

Že krademe a když chceme tak jsme šikovní.

že krademe, jsme líní a neumíme cizí jazyky

že kradou

že kradou

Že kradou

Že kradou

že kradou

Že kradou

že kradou

že kradou :-)

že kradou a dobře hrají hokej že mají levné a dobré pivo

že kradou a neumějí se chovat

že kradou a pijí pivo

že kradou a podvádějí

že kradou jako straky, mají národní hrdost pouze při sportovních kláních, mají vědecké a lékařské kapacity

Že kradou kam přijdou. Že mají smysl pro humor.

že kradou, jsou nespolehliví, nesnášenliví, charakterově "malí"

že kradou, někteří si asi ještě myslí, že jsou součástí Ruska nebo jiné země V bloku, že jsou hamižní, přehnaně šetřiví, doufám, že někteří si ale také myslí, že jsme schopní, inteligentní

že kradou, podlézají a pořád řeší jen jak se mají ostatní.

že kradou; že nejsou české výrobky kvalitní; že žijí "na východě", nemyslí si o nás nic - neví o nás

že kradou?

Že mají dobré srdce, ale jsou zaostalí.

že mají nízké sebevědomí,šetřivost

Že mají pěkné ženy

Že máme divného prezidenta

Že máme dobré pivo a hezké ženy

Že máme dobrý levný pívo a hezký holky:)

Že máme dobrý pivo, pěkný holky a Praha je krásný město

ŽE MÁME HEZKÉ HOLKY

že máme ještě co dohánět

že na sobě šetříme, že si vše necháme líbit

Že nás nedokáže nic rozházet, že jsme líní, ale když je potřeba dokážeme všechno.

že naši muži jsou zanedbaní; nepijeme nic jiného než pivo

že nedáváme příliš najevo emoce

že nedokážeme táhnout za jeden provaz

Že nejsme iniciativní

že nejsme špatní

Že nejsou dostatečně hrdí na svou vlast.

že nejsou moc inteligentní

Že nejsou přátelští, neochotní, nepomohou (v Praze už tento problém je menší)

že nemají vlastní hrdost že jsou otevření a přátelští

Že nemáme národní hrdost (Maďaři, Indové).

že nikdy nebudou tak dobří jako Češi, ale přitom se jim snaží vyrovnat

Že o nic neusilujem a že je nán jedno, co s náma bude.

že pijeme hodně pivo, a hodně krademe, ateistický národ

Že pijeme moc piva :)

že pijí pivo a kouří trávu

že potřebují někoho (hlavně cizí vládu) nad sebou

že příliš jíme, kouříme a pijeme mnoho alkoholu

Že se Češi pořád mračí.

Že se dá v ČR levně najíst a napít a že jsme krásná země, hlavně Praha

Že se divně oblékají, mají problémy s higienou a je s nimi zábava.

že se mračí a kradou

že se nebereme vážně, umíme se zasmát smi sobě

Že se necháme ovlivňovat velkými státy a bolševickými stranami.

Že se nejraději vezeme na lodičce socialismu nic nedělat když tak na černo a jen nadávat. Za 25 let nikdo nikoho nenaučil vážit si lidí kteří něco dokázali nebo podnikají ba naopak ještě jim závidí

že se neumí chovat

Že se neumí smát...

Že se neumíme usmívat, že máme dobré pivo a velmi pohodovou zemi bez přírodních katastrof, že moc nemáme vkus, že jsme občas nečitelní.

Že se neusmíváme, máme čisté metro a že pivo nepovažujeme za alkohol. Dokonce jsem četla článek, kde se dotazovaný divil, že je normální potkal ve dvě odpoledne chlapi u piva a nejsou opilí! :)

že se ničemu nesmějí, pořád se mračí a stěžují si

že se snadno nechají ovlivnit a můžou si s čechy dělat, co chtějí

Že se tady krade, všichni pijí ve velkém pivo a jsme zapadákov - východ.

že se tu dá dobře nakoupit i poznat historii,jinak asi moc valné mínění nemají

že se tu mluví Rusky, od Moskvy co by kamenem dohodil.

že se umíme všemu podřídit

že se zbytečně podceňují

že si necháme vše líbit

že si necháme vše líbit a jen nečinně přihlížíme....

že si necháme všechno líbit a že co můžeme, to ukradneme

že si poměrně dost stěžujeme, jsme vynalézaví, pohostinní

že si pořád stěžujeme (slyšela jsem od Čechů, že to tak prý je...)

že si stále stěžujeme, že jsme kulturní národ, jsme profesně šikovní, jsme sportovní fandové

že si z Čechů můžou dělat "rohožku"

že smrdí potem, po revoluci kradli v cizině v supermarketech

že smrdíme a máme tu nepořádek

že za nic nestojíme

že zde není potrestání

Že žijeme stále za komunismu, nedokážeme se prosadit. Na druhé straně jsme pohostinní, hlavně na Moravě.

Že žijeme v jeskyni.

žijeme na stromech

8. Cítíte národní hrdost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano113541,36 %41,38 %  
rozhodně ano62722,85 %22,86 %  
spíše ne55420,19 %20,2 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom27910,17 %10,17 %  
rozhodně ne1495,43 %5,43 %  

Graf

9. Kam v rámci Evropy dle Vašeho názoru spadá Česká Republika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsme střed Evropy, přijímáme vlivy jak ze západu tak z východu a přitom si uchováváme vlastní tvář a identitu188468,66 %68,68 %  
na Východ, se značnou částí národů Východní Evropy nás pojí slovanský původ49418 %18,01 %  
logicky na Západ, se kterým nás tradičně pojí kulturní vazby36613,34 %13,34 %  

Graf

10. Jakých českých osobností si nejvíce ceníte?

nezáleží na tom, v jaké oblasti osobnost působí/působila (politika, kultura, sport, věda...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jan Hus ,Karel IV, J.A.Komenský, prof.Pirk, P.Pafko

Karla IV. K. Čapka, A. Dvořáka, V. Havla,

Otto Wichterle

Sv. Václav,J.A.Komenský, J.Ressel, T.G.Masaryk, K. Čapek, Gabčík, Kubiš, Valčík, Opálka, V. Havel

- Karel IV - Václav Havel - všichni sportovci a umělci, kteří proslavili naše jméno ve světě

-Jaroslav Seifert -Václav Havel -Jan Palach

???

1. Rozhodně sportovců - v tak maličké zemi se jich u nás najde nepřeberné množství a to je úžasné !!! (Od Zátopka až po Samkovou...důležité však nepřehlížet i méně komerční sporty jako např. judo a Krpálek atd.) 2. Věda - myslím, že my sami Češi ani netušíme jaké všechny vynálezy a objevy vzešly ze zlatých českých ručiček (či mozků) 3. Kultura - tady také není nutno dodávat (ikdyž v této oblasti v průběhu let ztrácíme) - zlatá éra Voskovce + Wericha, Formana, Kundery, Seiferta, Medřické, Menšíka, Suchý, Šlitr atd. atd. není plnohodnotně nahrazována... snad už jen Cimmrmani a kultura pojde. :(

2 světoví praví Češi a spravedlivý prezidenti - Masaryk a Havel. Cením si všech spisovatelů, duchovních a sportovců a všech Čechů kteří se postavily totalitním režimům a snaží se zabránit jejich návratu!

A jsou u nás osobnosti,kterých si národ může cenit?

A. Dvořák, Karel IV, B. Smetana, T.G. Masaryk, Wichterle, V. Havel, J. Jágr,

A. J. Liehm

Alberto Vojtěch Frič, Emil Zátopek, Václav Havel

Aleš Brichta, Lou Fanánek Hagen

Alois Rašín, Karel Havlíček, Václav Klaus

Andrej Babiš, Karel Gott, Lucie Bílá

Anežka Česká Zdislava z Lemberka T. G. Masaryk

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jan Ámos Komenský, Tomáš Garriguje Masaryk, František Fajtl, Karel Janoušek, Daniel Landa, Taťana Fišerová, generál Petr Pavel, Otto Wichterle, etc.

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Josef Škovercký, Milan Kundera, Alfons Mucha, Karel Kryl, Svěrák, Leopold Pospíšil, Mnislav Zelený

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Karel IV., T.G.Masaryk, Václav Havel

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský

Antonín Dvořák, J. Wichterle, Karel Čapek, ze současných spíš lidí, kteří nejsou tak známí

Antonín Kalina, Arnošt Lustig

Antonín Švehla Hans Ledwinka Karel Hrdlička Karel Loprais Václav Toušek Miloš Zeman Jan Železný

Arnošt Lustig, Václav Havel, Milada Horáková

Asi Andreje Babiše. Vypadá to, že má snahu něco s tím udělat. A potom některých sportovců.

asi fakt toho Cimrmana (pak to jsou vědci, Karel IV, i K. Gott je dle mého názoru žijící osobnost)

asi nejvíce některých lékařů/vědců a spisovatelů (např. Bohdan Pomahač, Karel Čapek, Božena Němcová,..)

Asi... ani nevím, cením si mnoha lidí ale teď nemám v hlavě ani jednoho

B Hrabal, K Kryl,D Hašek, V Cílek

B. Pomahač, P. Kohout (ekonom), M. Navrátilová, J. a O. Bubeníčkovi, M. Kožená, E. Jiřičná

Babiš

Babiše, a ten co stavěl knihovnu chobotnici a naši mu ji nedovolili postavit. Je -byl-to významný stavitel, ceněn v zahraničí. Bohužel si nyní nemohu vzpomenout na jeho jméno.

Baťa

Baťa, Kolben a Daněk atd.

Baťa, Masaryk

Baťa, Škoda

Baťa, Wichterle, Bican, Masopust

Bátora

Beneš,gen.Svoboda,Klaus.

Beneš,Svoboda,Masaryk,cením si lidí ,kteří se podíleli na obrazu naší země v letech 1918-1938

Benjamin Kuras, Karel Čapek

bezejmenných hrdinů, kteří jsou čestní a nikde se neprodávají. Z vědy Hollý, ze sportovců všech hendikepovaných. Z politiků nikoho, z kultury nevím

Bezruč, Havel, Babiš

Bohdan Pomahac, Jaromir Jagr, cesti vedci

Bohdan Pomahač Jaromír Jágr Václav Klaus ( i když ten je po anestii s oatzníkem) Jaroslav Dušek

Bohdan pomahač

Bohdan Pomahač

Bohdan Pomahač

Bohdan Pomahač

Bohdan Pomahač (chirurg), Petr Pithart (politik), Martina Sáblíková (sportovkyně)

Bohdan Pomahač (plastický chirurg)

Bohdan Pomahač a hokejisté

Bohdan Pomahač, Bedřich Smetana, Svatopluk I, Otto Wichterle, Jaromír Jágr, Edvard Beneš, Václav Klaus, Palacký, Palach, Gabčík/Kubiš

Bohdan Pomahač, Jaromír Jágr, Petr Čech

Bohdan Pomahač, Karel Čapek, T.G.Masaryk

Bohdan Pomahač, Karel Čapek, Zděněk Svěrák (+ celá sestava divadla Járy Cimrmana), Šimon Pánek, Vladimír Menšík, Rudolf Hrušinský

Bohdan Pomahač, Václav Havel

Bohdan Pomahač,Barbora Špotáková,Jarek Nohavica

Bohdan Pomahač,Jaroslav Seifert

Bohumil Hrabal, Karel Kryl, Jarek Nohavica, prezident Zeman, podnikatel Dědek, žurnalista Petránek,soudce Rychetský, ...

bohužel nikdo takoví se tu nenachází i když trochu věřím v Babiše i když jsem ho nevolila :-D

Božena Němcová

Božena Němcová - svým životním příběhem, tvorbou ovlivněnou jejím civilním nelehkým životem sportovci obecně, kteří trénují v podmínkách ČR, nikoliv za sponzorské dary pochybných příjmů v zahraničí herci, zpěváci, kteří svou cestou životem obsáhli praktickou stránku života - od ochotnických zkušeností až do velikosti profesionálů uznávaných i mimo rámec ČR - vlastní aktivitou, prací, sebevzděláváním

Božena Němcová, Bedřich Smetana, Jaromír Jágr

Božena Němcová, Gustav Husák, Jarmila Kratochvílová, Hurvínek a Spejbl

Božena Němcová, Václav Havel, Jaromír Jágr

Boženy Němcové,J.A.Komensky,K.Čapek,K.J.Erben,H.Haas,J.Werich,M.Kopecký,V.Havel,O.Havlová...

Bylo by jich moc na to, aby se dali vypsat jednotlivě. Zkrátka všech co něco dokázali, ať už to bylo cokoliv :)

bylo by jich víc, ale bohužel to není nikdo ze současnosti, což je asi ten hlavní problém

bývalého prezidenta pana Havla, předtím p. Masaryk a ze současných - lidí, kteří svou poctivou prací posunuli pozitivní názor na Českou republiku

bývalý ministr Pospíšil - ví, co říká skladatel Horáček - s jeho komentáři se shoduji a samozřejmě Jára Cimrman ;-)

Capek, Masaryk, Wichterle, aj

Cením si lidi jak význačných,kteří pro stát,Evropu i Svět něco udělali v době dávné i nynější,tak i obyčejných lidí,kteří dělají tu drobnou,každodenní práci a tím možná více prospějí vlasti,vědě,zdravotnictví,umění,průmyslu než kterýkoliv politik.... Jen škoda,že nežil Jar(da)a Cimerman,či Zimmerman.

Cením si všech co se starají o druhé, ale nejsou to osobnosti

Cením si všech vědců, politiků, lékařů, sportovců a dalších osob, které se zvládly prosadit i v zahraničí a které si vydobyly u ostatních národů respekt a úctu (drtivou většinu zpěváků a herců z mého hlediska výjimaje)

cením si všech, kteří něco dokázali poctivě a vlastním úsilím

Cílek, Komárek, Hoeschl, Dušek, Petr Velechovský, Jan Hnízdil, Helena Máslová, Bára Hrzánová, Ilona Švihlíková, ....

cimmrman

Cimrman

Cimrman

cimrman

Cimrman

Cimrman

Cimrman, Hus, Masaryk, Mucha, K. Čapek, Kafka, V+W, S+Š, Š+G, M. Kundera, Havel

Cimrman,havel,masaryk

Cimrmana, Komenského, Masaryka, Vichterleho, prof. Holého

Cimrmann Havel, Masaryk, Jagr, Kaplicky...

co něco dokázal a zůstali sví!! Gott,Havel,Bílá apod.

Ctím prvorepublikové politické osobnosti. V té době jsme dle mého názoru měli opravdu něco podobné naší vlastní národní identitě. Dlouhá doba komunismu a útlaku že strany jiných toto podle mě nenávratně poškodila

Čapek, Havel, Dvořák, Vichterle.... mnozí se vybaví a mnozí již působí spíš psvětě

Čapek, Heyrovský, Karel IV, Jágr

Čapek, Heyrovský, Wichterle, Čáslavská, Masaryk, Havel, Pomahač

Čapek, Hlávka, Masaryk, MUDr Albert, Karel IV, Petránek, Grygar, František Koukolík, Kryl, Heger, Munzar,Pešek, Kemr... všichni kdo mají otevřené oči a nikdy nevysloví, že peníze jsou až na prvním místě, mají poctivou duši a nmají sebe na prvním místě, jako většina "veleúspěšných", nesmíří se sbulvárem a falešnou cestou trhu

Čapek, K. H. Borovský, dr. Antonín Holý, a další.

české šikovnosti a vynalézavosti

český král Jan Lucemburský, nebyl sice Čech, ale pro Čechy hodně udělal

Čeští králové, císař Karel IV., národní buditelé, Masaryk, legionáři, vojáci bojující za svobodu ve II. světové válce.

čeští letci 2. sv. války, Komenský, spisovatelé - např. Čapek, Erben

čeští sportovci - pozitivní reprezentace státu

Čuba, Cimrman

Dan Přibáň, Přemysl Otakar II., Bohumil Hrabal

Defakto všichni panovníci v historii čekých zemí si zaslouží být oceňováni, více či méně, ale přece. Máme spoustu skvělých sportovců, herců (dost jich často hraje v zahraničních filmech), vědců. Zkrátka dost lidí, kterých bychom si měli cenit.

dnes již žádné nejsou

Doc. Mudr. Pavko, Karel Gott, Lucie Bílá, a všichni ti, kteří jsou poctiví a pracují a žijí pro Českou republiku, (moc jich není, alespoň já jich moc neznám)

Doktori a vedci (pirk treba), pak hudba (skladatele nebo zpevaci) - got, smetana, dvorak, janacek, herci - roden, vasut, werich,

Doktorů

doktorů kteří operují a působí v nemocnicích

DOMINIK DUKA,MUDr.PIRK, MAREK EBEN, JOSEF KEMR, RADOVAN LUKAVSKÝ,JOSEF ZVĚŘINA, POLITIČTÍ VĚZNI, MAREK ORKO VÁCHA, KAREL OTČENÁŠEK, JOSEF BERAN, ŠTĚPÁN TROCHTA,MUDR. PAFKO A VŠICHNI KTEŘÍ TUTO ZEMI NĚKAM POSUNULI A PŘITOM MRAVNĚ NESELHALI(NEPLATÍ PRO TOPOLÁNKA KLAUSE A ZEMANA, a jinou havěťATD.).Ze všeho nejvíc si cením manželky a rodičů.

Dominik Hašek, Kodym, Daniel landa

dr Hácha dr Husák František Josef I

Dr. Beneš, Karel Kryl, Miloš Forman,

Dr. Jánský, Masaryk, Havel, Karel IV.,

Dr. Jánský, T.G. Masaryk, Václav Havel, Milada Horáková, plk. H Píka, Karel Kryl, Jan Palach, Zdeněk Adamec,

dr. Pirk

Dr.Miroslav Tyrš a Dr.Fugner a Sokolské hnutí a jeho nejvýznamnější osobnosti T.G.Masaryk J.E.Purkyně arch Hlávka a jeho mecenášství

Dvořák, Smetana, Mucha, Heyrovský

Eduard Tomáš - mystika František Drtikol - mystika, umění

Eduarda Beneše,Wichterlrho,Tomáše Bati st.

Edvard Beneš

Edvard Beneš, Václav Havel, Václav Klaus, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, prof. Wuchterle, Bohdan Pomahač Pavel Tigrid, Jiří Kodet, Rudolf Hrušinský, Jan Saudek

Egon Bondy

Egon Bondy, Vladimír 518, TGM, František Fajtl, Winton, Karel IV, Václav Klaus

Emil Hácha

Emil Hácha

Emil Zátopek, Jan Železný

Emil zátopek, Karel Čapek, Forman atd.

Emil Zátopek, Karel IV., Tomáš Garik Masaryk, Karel Kryl, Aleš Sekot, Benjamin Kuras

Erazim Kohák Rudolf Hrušínský st. Josef Kemr Matěj Stropnický Jaroslav Heyrovský Otto Wichterle Bohumil Hrabal Jaroslav Hašek

filosofie - Prof. Jan Sokol lékařství - Dr Pomahač

Forman miloš

Forman, Lendl, Jagr, Hasek, Navratilova, Bata

František Fajtl, Otto Wichterle, Viktor Kaplan, Zdeněk Burian, Radomír Tichý

František Palacký, Jan Hus, Antonín Dvořák, Emil Hácha, Karel Kryl, Marie Terezie, Josef II., Jaroslav Heyrovský, Jára Cimrman, princezna Mlada

František Tomášek, Richard Sacher, Jan Keller

Franz Kafka, Miloš Forman, František Křižík. Velmi si cením našich lékařů, jsem přesvědčená, že jsou na světové špičce.

gen. Jaroslav Eminger, gen. Alois Eliáš, gen. Radola Gajda

generál Petr Pavel, Václav Havel

gott

Gott

Gott, Jágr, Petr Čech, Havel, Forman, Klaus, Wichterle, Seifert, Masaryk, Smetana, Dvořák, Šebrle, Karel IV.,

Gott, Jágr, Zeman

Gott, sportovci

Gott,Klaus,Jágr

Gottwald, Husák,

Gustav Husk

Gustáva Husáka, prezidenta Československé socialistické republiky. Za komunistů jsme se měli lépe jako občané a pracující, rovněž jako stát a měli jsme zlatý poklad (kde je dnes?) měli jsme vyrovnaný státní rozpočet, dluhy ČSSR byly kryty pohledávkami a na bankovkách bylo jasně deklarováno, že bankovky státní banky československé jsou kryty zlatem a jinými aktivy Státní banky československé. Dnes jsou peníze kryty dluhy a vše je na dluh. Měli jsme špičkové zdravotnictví, školství, volnočasové kroužky pro děti, dopravní obslužnost, bydlení bez nutnosti zadlužovat se na celý život a hlavně JISTOTU PRÁCE !!! Otec dostával v práci zálohu i výplatu v termínu a na čas, a po zaplacení nutných životních nákladů rodičům zůstalo ještě na další věci. Dnes po zaplacení složenek nezůstává nic. Zaměstnavatel mnohdy dává zaměstnanci smlouvu na dobu určitou 1-ho měsíce nebo maximálně půl roku a člověk nemá jistotu, že uživí rodinu. Například VŠ vzdělaní učitelé mají smlouvy po dobu školního roku tj. od září do června na 10 měsíců a pak jdou na pracák, aby je ředitel o prázdninách je nemusel platit (případ mé manželky) Dovolenou si vybírají v průběhu svátků, kdy děti nejsou do školy. Ta nedostane po dobu evidence ani podporu v nezaměstnanosti, protože nemá odpracováno 12 měsíců. Je to zhovadilost této doby nejvyššího kalibru !!! Proto se tolik mladých lidí v tomto kapitalismu nežení a nerodí, když na to nemají materiální zabezpečení. Z toho vyplývá, že populace stárne a nemá kdo platit daně na důchodce, kteří si svůj důchod právem zaslouží. Vzpomeňme si na "Husákovy děti". Byly lepší časy, hned bych se vrátil například do roku 1970 a měl bych před sebou 19, téměř 20 let v socialistické vlasti, které jsem přísahal věrnost a k obraně socialistické vlasti buď připraven - VŽDY PŘIPRAVEN !!! Dnes máme jistotu, že zemřeme. To je vše.

Gustava Husaka,spicek padleho,komunistickeho rezimu.

Halík

Hana Hegerová

Hanzelka a Zikmund, Jaroslav Seifert, Heyrovský, E. a D. Zátopkovi, Václav Havel, J.G.Mendel, Bohuslav Reynek, Eduard Ingriš ... Ze současnosti (hledá se mnohem hůře): Luděk Munzar, Jan Petránek, Jiří Tichota, Martina Kociánová... V historii i současnosti by se našli ještě další. Jen o nich média téměř nemluví. Neumíme být hrdí!

Havel Eben M.

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

havel

Havel

havel

Havel a Dienstbier st.

havel a klaus

Havel Halik Komensky Sverak st.

Havel Pomahac Forman

Havel,

Havel,

Havel,

Havel,

Havel, Baťa, Svěrák, Jan Patočka, kardinál Beran etc

Havel, Bohdan Pomahač, Emil Zátopek, Havelka, Zikmund, Komenský, Karel Čapek, Josef Čapek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Karel Gott, Marta Kubišová

Havel, Capek, T.G.M.

Havel, Cílek, Hladílek, vědci všeobecně, Babiš

Havel, Čapek, Wichterle, Jánský, Berdych, Kvitová

Havel, Dvořák skladatel, gott

havel, forman

Havel, Heyrovský, Josef Vavroušek

Havel, Jagr

Havel, Jagr, Cimrman

Havel, Jágr, Hašek, Sáblíková

Havel, Jágr, Pomahač

Havel, Jágr, Wichterle, Svěrák

Havel, Kaplický, Forman

Havel, Karel IV, a spousta vědců, ˇbratři Čapkové...

Havel, Karel IV.,

Havel, Karel IV., Jágr, Gott

Havel, Klaus

Havel, Kubišová, Masaryk, Čapek, Němcová, J. Hašek, Baťa,...

Havel, Masaryk

Havel, Masaryk, čeští hudebníci (Dvořák, Smetana, Destinnová, Gott, Pilarová), mnoho výtvarníků minulého a předminulého století, spisovatelé (K. Čapek). V současnosti asi nikoho.

Havel, Masaryk, Edvard Beneš

Havel, Masaryk, Gott, Bohdan Pomahač,

Havel, Masaryk, Jágr, Pomahač...

Havel, Masaryk, Karel IV.

Havel, Masaryk, Komenský, Hus, Karel 4., Dvořák, Smetana, Forman, Smoljak, Svěrák, Pomahač, Kemr, Čapek, Skácel, Klus, Palach a spousta dalších historických i současných... Škoda, že si jich často tak málo vážíme.

Havel, Masaryk, Patočka

Havel, Masaryk, Zikmund, Hanzelka, Roithová, Jágr a jistě desítky dalších, kteří se mi ihned nevybaví

Havel, Palach,

Havel, Pirk

Havel, sv. Václav

Havel, Svěrák

Havel, Svěrák, Jágr, Gott

Havel, svěrák, Schwarzenberg, Bursík, ten mládej ekonom,...

Havel, Svěrák, Smoljak, Masaryk, Jágr, Eben,

Havel, Trojan, Svěrák, Cimmrman

Havel, Vladimir 518

Havel, Werich, Zátopek, T.G.Masaryk, S. Grof

Havel, Zátopek, Karel IV, Baťa, Čáslavská, Masaryk

Havel, Zeman, dříve Klaus

Havel,Jirous,Capek

Havel,Kvitova, Forman, Karel IV.

Havel,Masaryk,B.Němcová,KarelIV,M.Terezie

Havel,Svejnar,Jagr

Havel; Masaryk; p. Toufar, Milada Horáková a další oběti komunismu; Radoslav Brzobohatý, Jiří Sovák a jejich herecká generace; Židé a to co dokázali během nacismu přežít; Hanzelka a Zikmund

Havel...

Havel(politika), Masaryk (politika), Klimentová(kultura), bratři Bubeníčkové(kultura),

Havla pak našich špičkových lékařů, nedokážu je všechny vyjmenovat...

Havlíček, TGM, Beneš, Čapek

Helena Vondráčková, Karel Gott, Jiřina Bohdalová.. Jako každý správný Čech od praotce Čecha přes Komenského až po Gotta.

herců

herců starší generace, těch duchaplných, např. Werich, Marvan, Kopecký, Kemr, Zázvorková, Kabátová, atd.

Herců.

Heyrovský obecně vědců

Heyrovský

Heyrovský, bratři Čapkové, Hus, Hladík, Kryl.

Heyrovský, Havel, Němcová, Zátopek a Zátopková,TGM,Wichterle, Čepek,Svěrák

Heyrovský, Masaryk, Dvořák, PhDr. Pavel Horák, Vít Slíva, PhDr. Petr Krátký, Karel Čapek.

Heyrovský, Wichterle, Čapek, Smetana, Dvořák, Havel, Antonín Holý, kardinál Tomášek, Masaryk, Zátopek, Tomáš Sedláček, Václav Cílek

Heyrovský, Wichterle, Seifert, Michal Horáček, sportovci

Heyrovský,Janský,Komenský

Historicky: Přemysl Otakar II., Karel IV., T. G. Masaryk, V. Havel Kultura: A. Dvořák, B. Smetana, B. Martinů, L. Janáček, M. Forman, K. Seifert Věda: J. Heyrovský, O. Wichterle, B. Pomahač Sport: hokejisté, tenisté, špičkoví atleti, biatlonisté...

Historických pamatek

historie - Karel IV., Jan Amos Komenský, Jan Hus sport - Jágr věda - Heyrovský, Říhová, Wichterle, Holý, ze současnosti například Jan Keller, Václav Bělohradský ... je jich spousta a i z tohoto důvodu by Češi měli být více hrdí, ne neustále někomu lézt do ´prdele´ (nejdříve Rusům, teď jsme vazalem Američanům a možná přijde doma, kdy budeme lézt do rektální oblasti Asiatům), chce to více zdravé národní hrdosti a uvědomit si, kam opravdu patříme (JSME STŘEDOEVROPANI, SLOVANÉ, národ s bohatým kulturním a historickým odkazem, v němž vždycky žilo spousta inteligentních, vzdělaných lidí, v mnoha oborech je česká stopa, opravdu nemáme zapotřebí být vazaly kohokoliv, bohužel u mladých lidí zdravé vlastenectví příliš nevnímám a často lidem asociují hesla jako ´národní hrdost´ a ´vlastenectví´ spíše extremistické strany než společenskou hodnotu, kterou je třeba si hýčkat.

Hlavně, těm, kteří něco udělali pro vědu, jako vynález penicilinu, kontaktní čočky a další.

Hokejista Jágr, brankář Hašek a starších českých herců (Munzar, Hlaváčová a dalších, kteří odešli z Národního divadla s hrdostí a nepodlehli novému vedení.

Holý, Hejrovský, Havel, Křižík, Tesla, Baťa, Železný...

humor

Hus, Borovský

Hus, Komenský, Babiš

Hus, Komenský, Čapek, Jára Cimrman a jeho táta Svěrák

Hus, Komensky, Jiri z Podebrad, F. Ferdinand d Este, Svehla, Farsky - soucasny politik, dalsi si ted nevybavuju ale bude jich vic

Hus, Komenský, Koperník

Hus, Komenský, Masaryk, Zeman

Hus, Komenský, TGM, Havel, Karel Čapek, Kupka, Hrabal, Jaroslav Hašek i brankář v hokeji, Jágr, Železný, Zátopek, Špotáková, Bican, Masopust, F.Jícha, Sourozenci Romanovi, Martin Doktor atd.

Hus, Masaryk, Šverma, Hašek, Vančura, Werich, Voskovec,

Hus, Žižka

Hus, Žižka

Hus, Žižka, KareI IV, Alois Jirásek, Smetana, Čapek,

Hus, Žižka, Komenský, Masaryk, Havel, Kundera, Forman, Menzl, národní obrozenci

husité, Karel IV, Wichterle, Heyrovský

Chelčický, Komenský, Křižík, Heyrovský, Wichterle, Antonín Dvořák ......

chytré hlavy - věda a výzkum

Ivan Medek,Dana Zátopková,Zdeněk SVĚRÁK,

Ivo Stejskal, prezident Zeman, bývalý prezident Václav Klaus, Jan Hus, svatý Václav

J. A. Komenský

J. A. Komenský

J. A. Komenský - stále nedoceněný v našich zemích Antonín Dvořák Gregor (Řehoř) Mendel František Drtikol Jaroslav Heyrovský Václav Havel Zdeněk Svěrák

J. A. Komenský, Božena Němcová, Karel IV., T. G. Masaryk, Václav Havel, Jan Werich, Miloš Kopecký

J. A. Komenský, Jan Hus, Václav Havel

J. A. Komenský, Karel IV., TGM, V. Havel, spisovatelů a vědců, objevovatelů

J. A. Komenský, Martina Sáblíková, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Josef Mánes, Josef Suk, Přemysl Otakar II., Tomáš Baťa, MUDr. Jan Pirk,

J. A. Komenský, prezident Masaryk, prezident Zeman, senátorka Horská, akademik Heyrovský, Emil Zátopek, Barbora Špotáková

J. A. Komenský, T. G. Masaryk, V. Havel

J. A. Komenský. J. Hus, V. Havel

J. Heyrovsky, O. Wichterle, A. Dvorak, R. Friml, J. Skvorecky, M. Forman, V. Mensik, K. Čapek, O. Filla, B. Hrabal, Voskovec+Werich+Hornicek, a mnoho dalsich Mezi politiky a sportovci nema cenu hledat osobnost. Vsichni kdo se dotkli politiky jsou nakazeni jeji nutnou spinou. Neni mezi nimi "cista"osobnost. I takovy Karel IV musel lavirovat a prebihat a slibovat a neplnit A sportovci se zabyvaji necim co ma byt jen uvolnenim. Penize vpustene do "sportovni areny" sport a sportovce "pohrbivaji" A chybi tu jeste Nejhorsi osobnost. Neco jako pred 100-120 lety K. Sabina :-)

J. Heyrovský, prof. Wichterle

J.A. Komenský, V. Havel, Jan Hus

J.A.Komenského,Mistra J.Husa,presidenta J.G.Masaryka,Sv.Václava a Karla IV

J.A.Komenský, Jan Hus, Karel IV.,J.Masaryk.,Prof.Vavrik.

J.A.Komenský, Jan Hus, Petr Chelčický, Václav Klaus, Petr Nikl,Julius Eduard Mařák, Antonín Slavíček,

J.Á.Komenský, Karel IV., Václav Havel, Jaromír Jágr, Ivan Lendl, Petra Kvitová, Mudr.Pomahač

J.A.Komenský, Milada Horáková, Josef Zvěřina, Tomáš Halík, Roman Šebrle, Pavle Šporcl, ale nejvíce Václav Havel

J.A.Komenský, T.G.Masaryk, V. Havel, osobnosti českého národního obrození

J.G.Masaryk

Jágr

jagr-sport,nohavica-hudba

Jágr, Čapek,

Jágr, Dominik Hašek, Gott

Jágr, Hašek, Wichterle

Jágr, Havel, Forman

Jagr, havel, masaryk, karel 4., sv. Vaclav

Jágr, Pavel Nedvěd, otto wichterle, masaryk, karel čapek, mánes, jirásek, ivan hlinka

Jágr, Sáblíková, Okamura, hokejisti, sportovci, co něco vyhráli

Jágr, Sáblíková, T. Dvořák, T.G. Masaryk, E. Beneš, Wichterle, Heyrovský, Karel IV, Smetana, Dvořák, D. Klimentová, I. Bugár, Kratochvílová, Fibingerová, Hejnová, M. Straka, Pašek, Červený, Nezval, Gellner, Hašek, Čapek, Běhounek, Z. Burian, E.F: Burian, Chittusi, Kaván, Mařák, Preisler, Švabinský, Kremlička, atd.

Jágr, Zeman

Jágr,Zátopek, Mucha,Dvořák a mnoho dalších velikánů na tak malý národ

JAK, TGM, A. Dvořák, Jan Hus, Karel IV., Václav Havel

Jakub polák, Táňa Fischerová, František Kriegel

Jan Ámos Komenský

Jan Amos Komenský, Alfons Mucha, TG Masaryk, Jan Werich, Němcová Božena, Antonín Dvořák, Václav Havel,MUDr Stanislav Grof, Martin Hilský,Michal Kocáb.......

Jan Amos Komenský, Bedřich Hrozný, Antonín Dvořák, Emil Zátopek

Jan Amos Komenský, Bedřich Smetana

Ján Amos Komenský, Bedřich Smetana, Dvořák Antonín, Zdeněk Svěrák, Jára Cimrmann :D

Jan Amos Komenský, Edvard Beneš, Jan Hus

Jan Amos Komenský, Jan Hus, Karel IV, TGM, Josef Čapek, Voskovec + Werich, Suchý + Šlitr, Vodňanský + Skoumal, Václav Havel a Jára Cimrman i s jeho duchovními otci

Jan Amos Komenský, Jan Hus, Václav Havel, Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, Jaromír Jágr, Tomáš Garrigue Masaryk, Magdalena Kožená

Jan Amos Komenský, Jaroslav Seifrt, Václav Havel

Jan Amos Komenský, jiné známé osobnosti českého původu jsou s ním nesrovnatelné.

Jan Amos Komenský, Johan Gregor Mendel, Antonín Dvořák, Václav Havel

Jan Ámos Komenský, Karel IV., Václav Havel

Jan Ámos Komenský, Karel IV., Václav Havel, Tomáš G. Masaryk, Zdeněk Svěrák

Jan Amos Komenský, mistr Jan Hus, Karel IV.

Jan Amos Komenský, T.G. Masaryk , Václav Havel, Jan Hus, Jan Palach

jan amos komenský, václav havel

Jan Čep, Karel Čapek, Antonín Dvořák, gen. Heliodor Píka, kardinál Beran, kardinál Tomášek; z dnešních Pavel Bělobrádek, Zdeňka Rybová (mluvčí Hnutí Pro život, zakladatelka poradny pro ženy v tísni Aqua vitae)

Jan G. Masaryk, Otto Wichterle (kontaktní čočky), Tomáš Sedláček (ekonom), Václav Havel, Jaromír Jágr, Karel IV.

jan hus karel capek

Jan Hus Karel Jaromír Erben, Božena Němcová Karel Loprais, Sáblíková,

Jan Hus

Jan Hus - Jan Amos Komenský - T.G.Masaryk - Emil Zátopek - Jan Werich

Jan Hus Masaryk Havel Hrabal Milan Kundera Antonín Dvořák Martina Navratilova Jaromír Jágr

jan hus,

Jan Hus, Baťa,Bedřich Smetana,Karel IV,Jánský, Karel Čapek, Jan Werich a Jára Cimrman :-)

Jan Hus, Jan Amos Komenský, Bedřich Smetana, Karel Gott

Jan Hus, Jan Amos Komenský, prezident Ludvík Svoboda, Lubomír Štrougal, lékař Miroslav Pekárek, Jiří Janča, Josef Zentrich, Emil Václav Havelka, Ing Josef Kulovaný, Anna Strunecká,

Jan Hus, Jan Amos Komenský.

Jan Hus, Jan Žiška, Komenský, Smetana, Dvořák

Jan Hus, Jan Žižka, TGM, Rudolf Hrušínský

Jan Hus, Karel 4., Jan Ámos Komenský, Edvard Beneš

Jan Hus, Karel IV, Jan Ámos Komenský, Jiří z Poděbrad, František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Tomáš Garigue Masaryk,Oto Wichterle, Jaroslav Heyrovský, Rudolf Jedlička, Eduard Beneš,

Jan Hus, Karel IV., T.G. Masaryk

Jan Hus, Masaryk

Jan Hus, Masaryk, Emil Zátopek, Gott, pak spíš jsou to lidé neviditelní a neznámí

Jan Hus, T.G. Masaryk,

Jan Hus, T.G.M., Vaclav Havel, Karel. Schwarzenberg

Jan Hus, TGM

Jan Hus, ze současných hlavně mladí umělci jako Marek Kettner a tak

Jan Hus,Hejrovský, Wichtrle

Jan Hus,J.A Komenský,TGM a další.

Jan Hus,Karel Kryl,Antonín Sochor,Jan Keller

Jan Jánský, Bohdan Pomahač, Miloš Forman, Karel Roden,

Jan Kaplický, Eva Jiřičná, Václav Havel, Petr Čech, Petra Kvitová

Jan Keller - sociolog, Ilona Švihlíková - ekonomka

Jan Perner, Jára Cimrman, Franz Kafka (lze-li ho považovat za Čecha), Karel Čapek, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Jaroslav Heyrovský, Bohuslav Balbín

Jan Sokol, Jan Svěrák, Tomáš Halík, Václav Benda, Václav Havel, Josef Lux,

Jan Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Karel Got, Lucie Bílá, Lucie Vondráčková, Sobotka, Babiš

Jan Švankmajer, Oldřich Lipský, obecně čeští vědci

Jan Werich, Jan Masaryk, T.G. Masaryk, Havel

Jan Werich, Karel Gott, Miloš Forman, Jaromír Jágr

Jan Werich, Miloš Forman, Karel Gott, Miloš Zeman, Bohdan Pomahač, Emil Zátopek, Ludvík Svoboda, Andrej Babiš, (čestní, slušní, češi)

Jan Werich, prof. Pafko, Dana Drábová

Jan Werich, Václav Havel, Ivan Lendl, Milan Kundera, Miroslav Švandrlík, Karel VI, Dr. Horáková. Je jich v našem národě dost.

Jan Werich, Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk

Jan Železný, Bohdan Pomahač, Veronika Vítková, Zdeněk Svěrák ...

Jan Železný, Jan Jakub Ryba, Karel Gott, pan doktor Pomahač, obecně lékaři

Jan Žižka

Jan Žižka, Jan Hus, Karel IV, Emil Zátopek, Oto Wichterle,

Jan, Hus, Karel IV., Masaryk, Dvořák (skladatel), Heyrovský

Jana Třísky

Jana Wericha

Jana Wericha, Tomáše Bati, Tomáše Garika Masaryka, Eva a Pavel Romanovi,

Jana Žišky z Trocnova

Janouch, Klaus

Janoušek, Kožený

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman

Jára Cimrman :-), P.Fiala (zpěvák Mňága a Žďorp), až za nimi T.G.M., Karel IV, V.Havel, V.Klaus, M.Zeman, J.Jágr, P.Nedvěd,

Jára Cimrman,

Jára Cimrman, Jarda Jágr, Přemysl Oráč

Jára Cimrman, Jaroslav Heyrovský, Ladislav Klíma, Tomáš Garrigue Masaryk, Otto Wichterle, Emil Zátopek, Milan Knížák, Miloš Forman, Rudolf Hrušínský, Jaromír Jágr, Tomáš Baťa, Václav Havel, Václav Klaus, Antonín Dvořák, Jiří Menzel, Ivan Lendl.

Jára Cimrman, praotec Čech, Jan Amos Komenský, sv. Václav, Jan Hus, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová :---) Václav Havel, Otto Wichterle, Ignác Stuchlý

Jára Cimrman, Tomáš G. Masaryk, Tomáš Baťa, všichni čeští bojovníci/letci RAF, všichni, kdo během válek udrželi národní hrdost a lidskost a odvahu. Ze současnosti chirurg Pomahač, Jan Pirk, Cyril Hoschl, prezident Zeman (byť má svá negativa, ale lepšího v tuto chvíli nemůžeme mít), a další podobní, na které si v tuto chvíli nemám čas vzpomínat

Jára Cimrman, Václav Havel,

Jára Cimrman,Karel Čapek

Jára Cimrman,Václav Klaus

Jara Cimrmann

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr, Bohdan Pomahač, Marek Orko Vácha

Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Pavel Nedvěd, Karel IV.

Jaromír Jágr, Eva Samková, Jaromír Nohavica, Karel Schwarzenberg

Jaromír Jágr, Ivan Lendl, Tomáš Baťa, Antonín Dvořák, Václav Havel, Emil Hácha, T.G.Masaryk, Otto Wichterle, Lucie Bílá, Karel Gott

Jaromír Jágr, Josef Bican, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Petr Čech

Jaromír Jágr, Karel Gott, T. G. Masarygue

Jaromír Jágr, Miloš Forman, Karel Gott, Bohdan Pomahač, Pirk

Jaromír Jágr, Pavel Bělobrádek, Antonín Holý, všichni čeští vědci, Václav Havel

Jaromir Jagr, TGM1

Jaromír Nohavica, Václav Havel, Jaromír Jágr,

Jaromíra Jágra, Přemysla Otakara II.

Jaromýr Jágr

Jaroslav "Caine" Matějovský - hudebník Zuzana "Sasanka" Hájková - hudebnice Herci z Divadla Járy Cimrmana Karel Řežábek, Lukáš Targosz, Karel Vepřek, Pavel Kábrt, Pavel Steiger - chytrý náboženský pánové

Jaroslav Bašta, filosofů, spisovatelů,

Jaroslav CIMRMAN; Karel IV.; Jan Nepomuk František hrabě HARRACH; Alexander DUBČEK; František KRIEGEL; Bedřich SMETANA; Ema DESTINNOVÁ; Jaroslav HAVLÍČEK; Ivan OLBRACHT; František KAVÁN; Bohumil HANČ; Václav VRBATA; Šárka ZÁHROBSKÁ; Roman KOUDELKA; František Josef GERSTNER; František KŘIŽÍK; prof. Ing. Petr MOOS, CSc.

Jaroslav Dušek, Jarda Jágr (za osobnost, ne za medaile), moje maminka, moji přátelé, je jich poměrně dost...

Jaroslav Hašek, Jaroslav Heyrovský, Božena Němcová, Josef Lada, Jiří Trnka, Vladislav Vančura Jiří z Poděbrad, Jan Hus, Jiří Grossman,

Jaroslav Heyrovský, Antonín Dvořák, bratři Čapkové, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, František Kupka, Antonín Holý, Alois Eliáš, letci v Anglii za WW2, Otto Wichterle, Bedřich Smetana, Miloš Forman, manželé Škvorečtí, těžko si rozpomenout hned na všechny, obecně by se to dalo shrnout do kategorií "lidé, co po sobě něco důležitého zanechali" a "tragičtí hrdinové"

Jaroslav Heyrovský, Gerty Coriová, Andrej Warhola, Jiří z Poděbrad, Juscelino Kubitschek de Oliveira

Jaroslav Heyrovský, Karel Čapek, Bohdan Pomahač, Otto Wichterle, Otakar Motejl, Tomáš Halík, Radovan Lukavský

Jaroslav Heyrovský, Karel IV., Cimrman, Jan Pirk

Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle

Jaroslav Heyrovský, Vojtěch Jarník, Otto Wichterle

Jaroslav Holík, Andrej Babiš, Marta Kubišová

Jaroslav Ježek Češi v RAF Bohdan Pomahač Václav Havel Tereza Maxová Miloš Forman Zdeněk Lukeš Jiří Stránský Jiří Strach Martina Navrátilová ... (bylo by jich ještě dost)

Jaroš, Mach, Klaus

Járy Cimrmana Karla IV Václava Havla T. G. Masaryka

Járy Cimrmana ; Jaromír Jágr ;

Járy Cimrmana ;-)

Járy Cimrmana :-)

je jich hodně v různých oborech : namátkou V.Havel, Přemysl Pitr, farář Toufar, Ant.Dvořák, Jos.Mánes, prof.Křivohlavý, bratři Jungwirtové, prof.Pomahač, prof.Wichterle, Max Kašparů, všichni, kdo nezištně pomáhají potřebným.........

Je jich hodně, ale jsou to například Tomáš Halík, Jan Rychetský, Petr Sýkora – spoluzakladatel DOBRÉHO ANDĚLA a všichni lidé, kteří pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou.

je jich hodně, namátkou Havel, Němcová, Krása, Motejl, Kolář, Šporcl, Pecková ...

Je jich hodně,vědci,sportovci,lékaři,učitelé,historické osobnosti

je jich mnoho

Je jich mnoho - například Masaryk, Čapkové, Smetana, Dvořák, Havel, A. Holý, Heyrovský, Wichterle, Palacký, Kryl, ...

Je jich mnoho - všichni ti kteří dle mého názoru nekradou, jsou skromní, nebojí se vyjádřit svůj názor a bojovat za spravedlnost. Např. J. Grygar, prof. Pafko, Ivan Hoffmann (žurnalista), členové skup. Spirituál kvintet, Vladimíra Dvořáková (akreditač. komise) atd.

Je jich opravdu hodně

je jich spousta ze všech oborů....

Je jich spousta,těžko můžu jmenovat všechny.Jsou mezi nimi politici,umělci,vědci i sportovci.Jedná se o osobnosti z minulosti i současnosti.Ale co se týká politiků tak současní určitě ne.

je jich více

je jich více, např. J. Grygar, V. Větvička, L. Munzar aj., ale především těch "bezejmenných", kteří odvádějí dobrou práci ve svých oborech...

jednoznačně Petr Pithart, Havel

Ještě dodám poznatek k otázce výše. Spadáme k západu, protože to chtěj média. Já Rusy moc nemusím, protože historii známe, ale jsou mi rozhodně blíž, než spojené státy.

Jiří Grigar, Václav Havel, Karel Gott, Zdeněk Svěrák

Jiří Grygar, Václav Cílek

Jiří Hanák, Erazim Kohák, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Marta Kubišová, Petr Uhl, Karel Kryl, František Kriegel, Jiří Dienstbier, Věněk Šilhán, Jan Palach, Jan Zajíc, Pavel Landovský,

Jiří Suchý, Jan Werich, Vlasta Burian, Waldemar Matuška, Vlasta Průchová, Marta Kubišová, Martin Koubek, Jiří Grossmann

Jiří Vokáč Čmolík

Jiřina Šiklová, Jan Werich, T.G.M., čeští vědci

John Vanhara Roman Stanek Marek Rosa

Josef Bican, Jaromír Jágr, Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, sv. Václav, Karel Gott, Božena Němcová, Bedřich Smetana, Miroslav Sládek, Václav Klaus, Petr Hájek, Dominik Hašek

Josef Čapek, Emil Hácha, Jan Werich, Milada Horáková ,T.G.Masarik, E.Beneš. T.Hlík.B.Sobotka

Josef Hlávka, Antonín Dvořák, Jiří Hejda, Josef Masopust, Tomáš Masaryk

Josef Klíma - novinář, Jan Saudek, Josef Sudek, František Drtikol, Kája Saudek, Tomio Okamura,

Josef Lux

Josef Lux, Miloš Zeman, František Dohnal, Věra Jourová, Dominik Duka, Marek Eben, Jolana Voldánová, Michaela Drtinová, Jan Železný, Gabriela Kratochvílová, Josef Abrhám, Martina Sáblíková, Zuzana Hejnová, Marek Orko Vácha

Josef Zezulka, Karel Čapek, Tomáš Pfeiffer

Jungmann, Kramérius, Chelčický, Hus, Kálalová, Erich Wolfgang Korngold, Dobrovský, Světlá, Rieger, Palacký, bří Mašínové + jejich otec, Kubiš, Fajtl, Vacátko, M Kožená, R Kubelík, O Batlička, F Peroutka, Smetana, Dvořák, Karel IV, Havel, T Masaryk, T Baťa, Náprstek, J V Frič, K Thám, V Thám, Borovský, Tyl,

Junková; Fr. Šťastný; jan Železný; H. Mašková; Jágr; Antonín Dvořák, K a J Čapek; Prokop Diviš; Viktor Kaplan; Wichterle

K.Čapek, T.G.M., Jan Masaryk, O. WIchterle, Jánský, atd.

Kardinál Beran, Karel IV., Václav Havel, Štěpán Trochta, Tomáš Sedláček, Josef Kemr, Prokop Diviš, Gregor Mendel..nevím, je jich spousta. MUDr. Lázníčková, ....

kardinál Dominik Duka,

Kardinál Tomášek, V. Havel, Čáslavská, V. Hudeček, ..

KARel 4, čapek , Hejrovský,Masarik , BATA, HAVEL, Božena Němcová, BOHDALOVá jiřina.. k. GOT,

Karel 4, Dientsbier

Karel 4,W+V,

Karel 4., T.G.Masaryk, Václav Havel, Zrzavý, Smetana, Mysliveček, Jan Hus, Palach, K.Kryl, A.Mucha, Zátopek, Kubišová.....

Karel Čapek Bedřich Smetana Leoš Janáček Jaromír Jágr Pavel Nedvěd Petr Čech Dominik Hašek Oto Vichtrle G.J.Mendel Arnošt Mach František Křižík Bohdan Pomahač Jan Jánský Jan Werich ... je jich spousta, na které si teď nevzpomenu, hlavně vynálezci a objevitelé všeho možného, co změnilo svět

Karel Čapek Josef Čapek Jan Patočka Tomáš Halík Václav Vacek

Karel Čapek Otto Wichterle J. E. Purkyně Jar. Hašek T. G. Masaryk Fr. Palacký Ema Destinová K. H. Borovský Vančura Skupa, Štáchová, Kirschner, Klásek A. Dvořák B. Smetana K. Höger M. Eben Ludvík Svoboda Heliodor Píka Milada Horáková Jiří Menzel Bohumil Hrabal a spousta dalších

Karel Čapek Václav Havel Karel Schwarzenberg

Karel Čapek Václav Havel Karolina Světlá Karl Huss Jan Evangelista Purkyně

Karel Čapek

Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Jan Sokol, Václav Havel

Karel Čapek, Ivan Klíma, TGM, František Palacký, Jan Palach, Slečna Cori (laurelátka nobelovy ceny jakožto první žena v oblasti mediciny. Objevila a popsala s manžele Coriho cyklus - metabolismu glukosy, jedna z cest)

Karel Čapek, Jan Hus, TGM, Václav Havel

Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Jan Hus, Božena Němcová, sv. Anežka

Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský, T. G. Masaryk, Edvard Beneš

Karel Čapek, K. H. Borovský, Dana Drábová

Karel Čapek, Martina Sáblíková, Daniel Landa, Tomáš Garryque Masaryk, Tomáš Klus,... je jich hrozně moc, tak jsem zkoušela vybrat tak nějak napříč celým tím spektrem. Osobně obdivuji každého, kdo něco umí, nebo mě zaujal svým přístupem, který obnáší odvahu, rozvahu a lásku (ať už k lidem, národu, umění...)

Karel Čapek, Otto Wichterle, TGM, Václav Havel, Věra Čáslavská, Jan Hrušínský

Karel Čapek, Šimon Pánek, T.G.Masaryk, Jaroslav Heyrovský

Karel Čapek, TGM, Jan Patočka, Jan Palach, Václav Havel, Vladimír Franc.

Karel Čapek, Václav Havel, T. G. Masaryk

Karel Čapek. František Křižík. Otto Wichterle. Jaroslav Heyrovský.

Karel Gott

Karel Gott

Karel Gott, Babiš, již zemřelá Helena Růžičková

Karel Gott, Jaromír Jágr, Monika Žídková, Petr Kellner, Jiří Bartoška, Lucie Bílá

Karel Gott, Jaromír Jágr, T.G.Masaryk, Edvard Beneš, Otto Wichterle,MUDr.Pomahač, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana

Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil, Tomáš Rosický

Karel Gott, Lucie Bílá, ...

Karel Gott, Marek Eben, maminka

Karel Gott, Marta Kubišová, Karel Roden

Karel Gott, Martina Sáblíková, dá se říct, že každého co něco ve světě dokázal:)

Karel Gott, Milan Chovanec

Karel Gott, Václav Havel, Jaromír Jágr

Karel Gott, Václav Havel, Jaromír Jágr,

Karel Gott, Vaclav Havel, Milos Forman

Karel Gott, Zuzana Bubílková a Miroslav Šimek

Karel Gott,Jaromír Jágr

Karel I.

Karel IV

Karel IV

KAREL IV

Karel IV a T.G.Masaryk

Karel IV, Anežka česká, Komenský

Karel IV, Anežky České, Jan Amos Komenský, Václav Havel, Boženy Němcové

Karel IV, Baťa, Heyrovský, Komenský, Forman, Jágr,

Karel IV, dale znami lekari, vedecke kapacity a sportovci.

Karel IV, Emil Hácha, Mistr Jan Hus a T. G. Masaryk

karel IV, havel, jágr, wichterle

Karel IV, J.Werich, J.Marvan, J.Vojta,T. G. Masaryk, M.Horníček, M.Šimek, V.Menšík

Karel IV, Jágr, Gott

Karel IV, Jágr, Smetana, Dvořák, Svoboda, MUDr Bojar,

Karel IV, Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk

Karel IV, Jan Hus, Božena Němcová, Emil Zátopek

Karel IV, Jan Hus, J. A. Komenský

Karel IV, Jan Hus, Jan Žižka, - historických.

Karel IV, Jan Hus, Jan Žižka, Oto Wichterle, Sigmund Freud, Ludvík Svoboda, Tomáš Masaryk, Tomáš Baťa,

Karel IV, Jiří z Poděbrad, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Emil Škoda, Tomáš Baťa, a další.

Karel IV, Karel Gott, T.G.Masaryk, Edvard Beneš

Karel IV, Karel Janoušek, TGM

Karel IV, Komenský, Havel, Mendel, Čapek

Karel IV, Komenský, Seifert, Heyrovský

Karel IV, Masaryk, Havel

Karel IV, Masaryk, Havel

Karel IV, Masaryk, Havel a mnoho dalších zejm. z kultury

karel IV, Masaryk,Havel, Oldřich Kulhánek,Werich,Kubišová, Beneš, Dubček...spousta umělců

Karel IV, O. Wichterle, J. Heyrovský, V. Havel, B. Pomahač

Karel IV, Roman Šebrle, Jaromír Jágr, Lucie Bílá, Václav Havel, Miloš Forman, Milan Kundera, Franz Kafka, Božena Němcová.

Karel IV, sportovci, vědci, za politiky, jako takové se zhluboka stydím

Karel IV, T.G. Masaryk, Eva Samková

Karel IV, T.G.M., Václav Klaus

Karel IV, T.G.Masaryk, Otto Wichterle, . .

Karel IV, Václav Havel

Karel IV, Václav Havel,

Karel IV, Václav Havel, Karel Gott, Tomáš Garrigue Masaryk, Tomáš Baťa, Zdeněk Svěrák, František Křižík, Lucie Bílá, Karel Kryl

Karel IV, Zátopek, Wichterle.

Karel IV,Cimrman, TGMˇgen.Šnejdárek

Karel IV,J. A. Komenský,K. Čapek,

Karel IV,Jan Žižka,Josef Dobrovský,T.G.Masaryk

Karel IV,T.G.Masyryk,Václav Havel,Karel Gott,Emil Zátopek,Jaroslav Heyrovský,Antonín Holý

Karel IV. Karel Čapek Zátopkovi Baťové Věra Čáslavská Jiřina Švorcová Martina Navrátilová Hanzelka a Zikmund Ema Destinová

Karel IV. Karel Gott Václav Havel

Karel IV. TGM

Karel IV. Václav Havel Karel Roden Petr Čech Božena Němcová Milada Horáková Eliška Krásnohorská Všichni velikáni, co přinášeli radost a smích: Vlasta Burian Vladimír Menšík Jiřina Bohdalová Iva Janžurová Jiřina Jrásková a Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Svěráci, Smoljak, Šíp, Uhlíř... no prostě chápete tu plejádu kulturního života... Jiří Macháček, Ivan Trojan, Jitka Schneiderová, ten z nudy v Brně.... Sedláček, Havlík a tak vůbec... a samozřejmě Jára Cimrman :-)

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV. , Hus, Komenský

Karel IV. , Jan Ámos Komenský, Jaroslav Seifert, Karel Čapek

Karel IV. , Komenský, Smetana, Ryba, Wichterle ... ale zejména si cením těch tisíců, kteří udělali pro naši zemi mnohé ale zůstali skryti.

Karel IV. , T.G. Masaryk, Václav Havel, J.A. Komenský, J. Dobrovský, J Jungmann, J. Werich, Karel Svoboda, Karel Gott,

Karel IV. , Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Karel Čapek, Miloš Forman, Antonín Dvořák a Bedřich Smetana, sport: Jaromír Jágr a Dominik Hašek, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak (nejen kvůli Cimrmanovi)

Karel IV. , všichni lékaři a vědci, kteří pomohli k objevům ve zdravotnictví a technice

Karel IV. (kultura, politika) Jára Cimrman (věda, kultura, sport) T. G. Masaryk Havel (za západní hodnoty) Zdeněk Svěrák st. + Ladislav Smoljak (kultura) Karel Čapek (kultura, čeština) J. Heyrovský (věda, prestiž)

Karel IV. Božena Němcová

Karel IV. Jan Hus, T.G. Masaryk, Radola Gajda, Karel Kryl, Bohdan Pomahač, Otto Wichtrle,

Karel IV.,

Karel IV., Andrej Babiš(?), Jaromír Jágr, Vlasta Burian,

Karel IV., Antonín Dvořák, Jaroslav Seifert, Alfons Mucha, Hašek, Jágr, Wichterle, Holý, Pomahač

Karel IV., Božena Němcová

Karel IV., Hus, T.G. Masaryk, Havel, Kohout

Karel IV., J.A.Komenský, TGM, Tomáš BaŤa atd.

Karel IV., Jan Amos Komenský

Karel IV., Jan Amos Komenský, Jan Hus, Bedřich Smetana, Božena Němcová, Alois Jirásek, Antonín Dvořák, ze současnosti Miloš Zeman, je jich hodně.

Karel IV., Jan Amos Komenský, T.G. Masaryk, Karel Čapek, Václav Havel, Věra Čáslavská, Olga Havlová, Bohdan Pomahač, Ivan Hlinka

Karel IV., Jan Hus, Jiří z Poděbrad a Kunštátu, Palacký, T.G. Masaryk, Ludvík Svoboda, Alexandr Dubček,Jan Palach a jan Zajíc, Karel Kryl, Václav Havel, Karel Gott, Gustav Brom, ...

Karel IV., Jára Cimrmann, Heyrovský, Jan Eskymo Welzl

Karel IV., Jiří Grossmann, Karel Gott

Karel IV., Karel Čapek, Miloš Forman, Václav Havel, Bedřich Smetana, aj.

Karel IV., Karel Gott, je jich mnoho - vynálezci, špičkoví lékaři, vědci, sportovci, umělci

Karel IV., Karel Gott, Stanislav Vydra, Karel Kramář, Josef Dobrovský

Karel IV., Karel Havlíček Borovský, Karel Čapek, bratři Mašínové, Václav Benda, Václav Havel, Václav Malý, Alois Rašín, František Fajtl, Jaroslav Seifert, Antonín Dvořák, je jich plno

Karel IV., Karel Havlíček Borovský, Tomáš Garrigue Masaryk, Tomáš Baťa

Karel IV., Komenský, Hus, Masaryk, V. Havel, Borovský, J. Hašek, K. Čapek, Kafka, Seifert, K. Zeman, Z. Svěrák, Forman, Kupka, Toyen, Malich, Gočár, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Křižík, E. Holub, J. Janský, Heyrovský, Wichterle, Zátopek, Čáslavská, Jágr, Železný

Karel IV., Masaryk, Havel, Zátopek, Svěrák, Smoljak

Karel IV., Masaryk, Heyrovský, Erben, Horáková, Smetana, Dvořák, Havel

Karel IV., Otto Wichterle, Antonin Dvorak, Rettigová

Karel IV., svatý Václav, Václav Havel, Rudolf II.,

Karel IV., T.G. Masaryk

Karel IV., T.G. Masaryk, Václav Havel, MUDr. Pomahač

Karel IV., T.G. Masaryk, Václav Havel, Michal Horáček, Jan Pirk

Karel IV., T.G. Masaryk, Václav Klaus

Karel IV., T.G.Masaryk, toto jsou první, kteří mě napadli, avšak vesměs vždy cítím národnostní hrdost, když jakýkoliv Čech dosáhne nějakého úspěchu.

Karel IV., TGM, Václav Klaus, Jaromír Jágr, Wichterle, Tomáš Baťa, Radim Jančura, Daniel Křetínský, mistr Jan Hus

Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Baťa, Václav Havel, Marta Kubišová,

Karel IV., Tomáš Garrique Masaryk, Václav Havel

Karel IV., Václav Havel, Božena Němcová, Jan Hus, .... v podstatě jen těch historických, z novodobých dějin rozhodně nikoho z politiky

Karel IV., Václav Havel, kardinál Špidlík, farář Toufar

Karel IV., Václav Havel, T.G. Masaryk

Karel IV., Václav Havel...

Karel IV., Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Jaromír Jágr, Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Božena Němcová, Arnošt Lustig, Ota Pavel

Karel IV., Zikmund Lucemburský, Vojtěch Náprstek, Eliška Krásnohorská, Josef Hlávka, Ferdinand V. (Ferdinand I. Dobrotivý), Jan Neruda, Karel Čapek, Tomáš Garrigue Masaryk, Tomáš Baťa st., Václav Havel, Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Bohdan Pomahač (plastický chirurg), Josef Váňa (žokej), Jaromír Jágr, Nataša Gollová, Oldřich Nový, Adina Mandlová,

Karel IV.,Komenský, Čapek, Seifert, Heyrovský, Vichterle,Zátopek, Železný...

Karel Janeček

Karel Janoušek, Vojtěch Preissig,

Karel Kramář, Radola Gajda, Viktor Dyk, Jan Žižka, Jan Hus, Konstantin a Metoděj, Rostislav velkomoravský kníže

Karel Kryl Daniel Landa Václav Havel Gregor Mendel

Karel Kryl Václav Havel Jan Skácel Jára Cimrman :)

Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl

Karel Kryl, Miloš Forman, Ladislav Smoljak

Karel Kryl, T. G. M., 7 parasutistu v čele s Gabcikem a Kubisem, Jan Hus, Antonín Kalina, Jan Palach, Jan Zajíc, Milada Horáková, ...

Karel Kryl.

Karel lV., Hus, Komenský, Havlíček, Masaryk, Čapek, Baťa, Zátopkovi, Zikmund, Hanzelka, Hrabal, Horáková, Wichterle, Šiklová, Pomahač, Halík...

Karel Raška

Karel Schwarzenberg, Tomáš Halík

Karel VI, František Palacky, Kubiš, Jožka Jaburkova, Jan Jessenius, Anežka Česká, Stanislav Grof, Erazim Kohak

Karel4, vědci

Kari, Jágr, TGM, všichni muzikancti, co vyjedou za hranice a seznámí se s jinejma lidma.

Karla Gotta, Josefa Lady, Jágra, Wichterleho, Karla IV., Karla Zemana (filmový režisér)

Karla IV

Karla IV

KARLA IV, T. G. MASARYKA, E. BENEŠE, J. HEYROVSKÉHO, R. KUBELÍKA, J. SEIFERTA, E. ZÁTOPKA (ROZHODNĚ NIKOHO Z POPŘEVRATOVÉ GARNITURY !)

Karla IV,Palackého,T.G.Masaryka,Jana Husa,Jana Želivského a jiné

Karla IV.

Karla IV. (byť to byl Lucemburk), J.A. Komenského, J.Nerudy, K. Čapka, M. Sáblíkové, O. Wichterleho (dodnes si myslím, že pan Wichterle měl získat Nobelovu cenu)

Karla IV., Václava Havla

kazdeho, kdo neceho dokazal a nezapomnel, ze je Cech

Každého, kdo ať už v rámci ČR, nebo i navenek staví pomoc ostatním nad vlastní bohatství.

Každého, kdo je odvážný, je vlastenec, nebojí se říci vlastní názor a je ochoten bojovat za svou zemi. Takže Hus, Zeman, Okamura, Konvička, Klaus.

každý kdo v dobrém slova smyslu vyniká ve svém oboru ať je jakýkoliv - kultura, sport, věda,

Kdyz se podivam do minulosti, uzasny je uz kupec Samo, ktery dokazal vybudovat risi v te dobe nevidanou. Postupne dal a dal dozadu, zustavam v uzasu nad zarputilosti narodnich obroditelu, kteri dokazali "vydupat ze zeme" skomirajici jazyk a kulturu. A tem cnejicim vyjimkam v prubehu i novodobe historie, ne vzdy si cenim vseho na nich, ale mame hodne osobnosti, ktere byly prozirave, prorocke, obdivuhodne. Treba takovy Karel Capek, ale naslo by se jich mnohem vic.

Když se přidržím předepsaných kategorií, mohou jimi být například Václav Havel, Jaroslav Seifert, Richard Konkolski, Otto Wichterle...

Klaus Hejrovský

Klaus, Váňa, Kodeš, Lendl, Wichterle, Gott, Železný, Šebrle,

klid

kníže Boleslav, Kosmas, Přemysl Otakar II., Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, František Palacký, generál Ludvík Svoboda

Knížete sv. Václava a ostatních světců a zemskch patronů českého národa, kterých není málo, českého krále a římského císaře Karla IV., v současné době pana prezidenta a ušlechtilého člověka Václava Havla a pana kardinála Františka Tomáška, arcibiskupa pražského, duchovního otce národa.

Kohokoliv, kdo reprezentuje svou zemi a dělá dobré jméno své vlasti

Komenského,p.Špidlíka,p.Halíka,doktorů z Ikemu,Radovana Lukavského,S.Zindulky,prof.Hezrovského,J.Seiferta,Wichtrleho,Havla a národních světců

Komenský,

Komenský, Cimrman :), Šimek+Grossmann, Jan Palach, Milada Horáková, Jan Kaplický, TGM, Havel, Rettigová, národní obrozenci, Baťa, Smetana, Zátopek, Jágr, Kryl, Karel IV., Heyrovský, Wichterle, Seifert, Hus, Werich, Dvořák, Jánský, Lada, Allbrightová, Mendel, Freud,

Komenský, Čapek, Zátopek, Seifert, Heyrovský

Komenský, Dvořák, Smetana, Janáček, Alfons Mucha, Masaryk, Čapek, Ferdinand Peroutka, Věra Čáslavská, z těch v současnosti činných např. Tomáš Halík, Zdeněk Svěrák ad.

Komenský, Havel, Čapek,

Komenský, Havel, Jágr,...

komensky, holy, heyrovsky

komenský, hus, edv. beneš, v. havel hud. skladatelé (j.j. ryba, zelenka, mysliveček, ant. dvořák, janáček, martinů, hába, vítězslav novák, jan novák, luboš fišer)

Komenský, Hus, Masaryk, Havel

Komenský, Chelčický, Hus, Žižka, Jiří z Poděbrad, Šmeral, Ludvík Svoboda, Větrovec, Florián, Švorcová, Semelová...

Komenský, Karel IV., Přemysl Otakar I., Václav II., Jiří z Poděbrad, Jirásek, bratři Čapkové, Mucha, Heyrovský, Neff, bylo by jich mnohem víc ...

Komenský, Masaryk

Komenský, Masaryk, Baťa doc. Kolář, doc. Pirk J. Jágr

Komenský, Masaryk, Havel, Čapek, ...

Komensky, Masaryk, Hus

Komensky, Wichterle, Hus

Komenský,Václav Havel

Konkrétně mě nikdo nenapadá. Vážím si všech lidí , kteří se v minulosti nebáli vyjádřit svůj názor a nebáli se žít podle svého přesvědčení i za cenu politické a společenské perzekuce , a to v jakékoli etapě dějin naší země.

Král Jiřík z Poděbrad, autoři Cimrmana, pan Okamura a pan Klaus mladší

král Karel IV.

Králové Přemyslovci, čeští šlechtici z dob do Bílé hory. Karel IV., Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský, Božena Němcová, František Palacký, Z dneška Jan Hnízdil, Helana Máslová, Petra Sovová, Anna Strunecká,...

Kreativita, zejm. v nouzi a stresu.

Kubišová, Havel, Masaryk, Gott

kultura

kultura - hudební skladatelé, spisovatelé a vědci; nemám jednu vybranou osobnost, která by vyčnívala

kultura, divadlo, sport-hokej, lekari

Kundera, Kryl, Smetana, Svěrák, Pafko, Pomahač

kutilství

Landa, Karel IV., Masarik, Baťa

Laskavých

lékař- Bohdan Pomahač, Václav Havel, Karel Kryl

lendl, hácha, vichterle

letců a vojáků, kteří bojovali za svobodu a demokracii v různých válkách, politici první republiky, Přemysl Pitter, Svojsík, lidí z třetího odboje, Seifert, Heyrovský, Wichterle, lékařů s lidským přístupem,

letců z II. sv. války, V. Havla, Karla IV., A. Dvořáka a mnoha dalších

Lidí zapojených do druhého a třetího odboje.

lidí žijících ve vnitřní pravdě - Svěrák, Halík, dříve Havel, Kryl

literátů, vědců a některých politiků, na sportovce jsme pyšní celý národ

lucie bila

Lucie Bílá Vaclav Havel Karel Gott

Lucie bílá,Jaromír jágr,T.g.Masaryk,Phdr Miloš čižmář

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda, Miloš Zeman

Ludvík Svoboda,Antonín Dvořák,Emil Zátopek

M.J.Hus,sv.Vojtěch,Komenský,Palach,Havel

MÁME SPOUSTU SKVĚLÝCH SPISOVATELŮ A HUDEBNÍCH SKLADATELŮ A URČITĚ I VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ ,ALE Z POLITIKŮ BY TO BYL SNAD JEN KAREL IV

manželé Havlovi, Lustig, Albreitová, Mládková, Tigrid

Marek Eben

Marek Eben

Marek Eben (inteligence, nadhled), Lucie Bílá (člověk se srdcem, zpěvem strčí ostatní zpěvačky do kapsy), pak asi i vědci, kteří posunuli lidstvo o nějaký ten krůček dopředu. Jinak dost bída - sport (o ničem, jedině připomínka světu, že nějaká ČR vůbec existuje), politika (žumpa a "výkvět" národa)

Marek Eben,

Marek Eben, Ladislav Špaček, Jaromír Jágr, Jan Železný, Martina Sáblíková, Ondřej Vetchý, Ivan Trojan a všichni čeští vědci

Marek Eben, Václav Dvořák, Emil Zátopek

Marek Eben, Václav Havel, Olga Havlová, TGM, Jarek Nohavica, Pavel Šporcl, Jagr - majstr, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Jaroslav Seifert, Karel Kryl, Hana Hegerová, Ema Destinová, atd. atd. atd.

Marek Kaleta, Jaroslav Dušek, Karel Kryl, Tomáš Klus

Marie Terezie

Marie Terezie, Jana Ámose Komenského, Jana Husa, Václava Havla, Jana Wericha, Věry Čáslavské, Františka Kupky, Otty Wichterleho a dalších

Marie Vodičková - péče o děti, Tomáš Halík,

Marka Ebena, Dr. Edvarda Lotka, MUDr. Bohdana Pomahače

maršál Radecký, vojenští veteráni včetně dnešních,

martin konvička

Martina Navrátilová, Bohdan Pomahač, Antonín Holý, Tomáš Halík, Tomáš Baťa, Jiří Hlavatý, Radim Jančura,...

Marty Kubišové a jí podobným. Skromných, kteří nejsou tak profláklí. (Dát na první místo politiku a sport řadit před vědu je trochu crazy!)

Masarik, Havel, Hus, Pomahač a spousta slušných lidí

Masaryk Čapek Beneš Jágr (_jen_ ve sportu) Wichterle Heyrovský Werich Hrabal Komenský Hus Žižka

Masaryk dr. Horáková A. Lustig K. Čapek Olga Havlová

Masaryk oba bratři Čapkové Havel Karel IV.

Masaryk

Masaryk

Masaryk

Masaryk

Masaryk

Masaryk

Masaryk - prezident, Beneš - prezident, Havel-prezident

Masaryk Havel

Masaryk TGM

Masaryk,

Masaryk, a ti, co podnítili a organizovali sametovou revoluci, chartu...

Masaryk, A. B. Svojsík, Baťa, K. Nešpor, Karel IV, sv. Václav, E. Zátopek

Masaryk, Antonín Dvořák, Wichterle, Antonín Holý, Komenský, Hus, Chelčický

Masaryk, Baťa

Masaryk, BAŤA, Havel, Čunek, Gott, Zikmund a Hanzelka, Jágr, Hašek, Ivan Hlinka, Čajánek, Pavel Nedvěd, Petr Čech, Jan Koller, Otto Wichterle,Karel Čapek

Masaryk, Beneš

Masaryk, Beneš, Havel

Masaryk, Beneš, Havel, Halík, kardinál Tomášek, Čapek, Sáblíková, ....

Masaryk, Beneš, Palach, Dvořák

Masaryk, Beneš, Štefánik, Havel, J. Grygar

Masaryk, Beneš, Tomáš Dvořák, Karel Gott, Arnošt Goldflam, Karel Roden, Ivan Trojan, Voskovec a Werich, Vlasta Burian a mnoho dalších

Masaryk, Beneš, Zátopek, Jágr, atentátníci na R. Heydricha

Masaryk, Čapek, Havel, Palacký, Přemyslovci

Masaryk, Čapek, Jágr, Dobrovský, Jungman, Palacký

Masaryk, Dubček, Kryl

Masaryk, gen. Pavel, Václav Klaus sr., Václav Klaus jr., Miloš Forman, , Karel Kryl, Sáblíková, Kvitová, Antonín Holý.

Masaryk, Havel

Masaryk, Havel

Masaryk, Havel

Masaryk, Havel

Masaryk, Havel

Masaryk, Havel , Železný

Masaryk, Havel, Cimrman

Masaryk, Havel, Čapek

Masaryk, Havel, Forman, Hejrovský, Seifert

Masaryk, Havel, Hašek, Karel IV., Jan Hus, Čelakovský, Palacký, Mácha, Tyl, ...

Masaryk, Havel, Jágr, Patočka, Tigrid, Karel Čapek, Martina Navrátilová, Lendl, Čáslavská, K.H. Borovský, Jan Hus, Karel IV. (ač se dá pochybovat o tom, zda to byl Čech), Jan Kubiš, Marta Kubišová, Milada Horáková, Milan Kundera, Balabán, Mašín, Morávek

Masaryk, Havel, K. Čapek, Poláček, Křižík, prof. Holý, Hus, Jiří z Poděbrad, Dvořák, Smetana

Masaryk, Havel, Karel Čapek

Masaryk, Havel, Karel IV, Přemysl Otakar II, Jiřík z Poděbrad, Jan Hus, Jan Amos Komenský, Madlain Albrightová, Karel Čapek, vojáci bojující na všech frontách (od počátku věků až do teď).

Masaryk, Havel, Klaus, Kubera, Jiřina Jirásková, Jágr,Prof. Holý

Masaryk, Havel, Komenský, Němcová, Palacký, Dobrovský, Erben, Josef Lada, M. Aleš, H. Zmatlíková, Z, Burian, B. Smetana, Milada Horáková, Mendel, Wichterle, Čapkové, Hrubín, Štorch, Foglar, herec Karel Höger, Zdeněk Svěrák, Baťa, Zikmund + Hanzelka, cestovatel Jiří Kolbaba.

Masaryk, Havel, Roden,

Masaryk, Havel, Svěrák - osobností, které jsou na český národ hrdí, jsou civilizovaní a kultivovaní

Masaryk, Havel, Tabery

Masaryk, Havel, Werich,

Masaryk, Havel, Zátopek, Cílek, Čapek

Masaryk, Havel, Zátopek, Lendl, Jágr

Masaryk, Heyrovský

Masaryk, heyrovsky, gabcik a kubis, legionari, odboj a cesti letci v anglii,klapalek, horakova, heliodor pika,

Masaryk, Heyrovský, Ressel, Jan Železný, vlastně všichni sportovci reprezentanti, Hus, Karel IV., ...

Masaryk, Heyrovský, Wichterle, Čapek, W+V...je jich moc

Masaryk, Hus, Karel IV, Sv. Václav, Komenský, Palacký, Smetana, Dvořák, Aleš, Čapek, Werich, Burian, Wichterle, Foglar, Křižík, Gott, Klaus...

Masaryk, J.Čapek, Havel, Škvorecký, Dvořák, Hašek, Jágr, Nedvěd, Werich, Dienstbier st. i ml., Trojan, Macháček, Sáblíková, Kvitová, Tarra White...

Masaryk, Jágr, Lend, Havel..

Masaryk, Jágr, Nedvěd

Masaryk, Jára Cimrman, MUDr. Pirk, je jich spousta

Masaryk, Jirásek, Zátopek

Masaryk, Karel Čapek, Jágr,

Masaryk, Karel IV., Wichterle, Heyrovský, Čapek...

Masaryk, Komenský, Hus, Borovský, Palacký

Masaryk, Kubiš a gabcik, piloti RAF, Karel Iv, Rudolf ii , je jich mnoho

Masaryk, Kundera, Wichterle, Jánský, Seifert...

Masaryk, Menzel, Svěrák mladší, Zátopek, Kemr, Svěrák starší, Cimrman

Masaryk, Němcová, Zátopek, Jánský, Heyrovský, Sáblíková,

Masaryk, Rašín, Pomahač, Holý.. spíše vědci než politikové

Masaryk, Seifert, Komenský, Mendel, Havel, Dvořák, Matějček, Prekopová, Zátopek, Kuchařová

Masaryk, Svěrák, Werich

Masaryk, Švehla, Palach, Havel, Zeman, Kriegel

Masaryk, Vetchý, Jágr, profesor Pirk, Menšík, Pomahač, Izer, Gott, Bohdalová, Forman

Masaryk, významní vědci a špičkoví lékaři

Masaryk, Werich, Dvořák

Masaryk, Zátopek, Wichterle, Zikmund-Hanzelka

MASARYK,HAVEL

Masaryk,Havel, Golonka,Hlinka

Masaryk,Jágr,Gott,dr.Janský,Komenský,Mudr.Koza

Masaryk,Jágr,Zátopek

Masaryk,Kramář, Wichtrle, Svoboda

Masaryk,Zátopek,

Masaryk...

Masaryka a Beneše.

Masaryka, Komenského , Holého, Wichterleho, Bati,

Masaryka, pokud to není jen "kult osobnosti", Čapka... a všech čestných a slušných lidí

Matěj Hollan, Jan Sokol, Karel Schwarzenberg, Kardinál Špidlík, Jan Toufar, Josef Lux, Marek Vácha, Zuzana Roithová

měli jsme a máme hodně vynikajících osobností, nelze u nich říct koho ci nejvíce cením

Mendel, Dvořák, Smetana, Wichterle

Mendel, Heyrovský, prostě vědci, inženýři

Menšík, Hrušínký, Werich

Mí rodiče a prarodiče, má manželka, mé tety, Petr Bezruč, Jan Sarkander, Antonín Hýža, Jiří Grygar, K.J.Erben, kníže Břetislav, J. Heyrovský, Peter Grünberg, J. Foglar, J.E.Purkyně, B.Hrabal .... tisíce jsou jich, nemohu je sem vypsat.

Mikoláš Aleš, Karel Hašler , Alois Jirásek, Přemysl Otakar II. Jan Hus, Jan Žižka,prof. Wichterle, Ludvík Svoboda, atd.

Milada Horáková - žena, která konečně vystoupila z davu ovcí a řekla něco, co si ostatní mysleli a neměli odvahu to říct Cením si všech lidí, kteří nejdou s davem a nebojí se říct svůj názor. A co za to... smrt?... Ubohé...

Milada Horáková, František Gellner, František Palacký a další NO

Milan Cílek, Zdeněk a Jan Svěrákovi

Milan Kundera, Karel Kryl, T.G. Masaryk, Jan Jánský, Jaromír Nohavica, Bohumil Hrabal, Karel Čapek,

Milan Kundera, Václav Havel, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal

Milos Zeman, David Rath

Miloš Forman

Miloš Forman

Miloš Forman, Jan Kraus, Zdeněk a Jan Svěrákovi.

Miloš Forman, Karel a Josef Čapkovi, Jan Hus, Přemysl Otakar II., Jaromír Jágr

Miloš Forman, Tomáš Garyk Masaryk,

Miloš Forman, Václav Havel, Jaromír Jágr

Miloš Zeman

Miloš zeman

MILOŠ ZEMAN

Miloš Zeman

Miloš Zeman

Miloš Zeman - prezident naši sportovci čeští vědci a vynálezci ti všichni to mají těžké, a přesto podávají výkony. Hanbou jsou politici a herci.

Miloš Zeman, Karel Gott

miloš zeman, karel kryl, tomáš garrigue masaryk, edvard beneš, františek ringo čech

Miloš Zeman, Martina Sáblíková, Gabriela Soukalová,

Miloš Zeman, Petr Cassanova

Miloše Zemana

Miroslav Kalousek, Karel Gott, Václav Havel

Miroslav Kalousek, Václav Havel, Karel Schwarznberg, Karel Gott, celá řada úspěšných vědců a sportovců, TGM, velké množství technických konstruktérů (tatra, škoda, aero...) a vůdčí poctivé podnikatele (Baťa, Jančura...)

Miroslav Marvan, Hugo Haas, Karel Kryl, Otakar Motejl, Václav Láska

Mist Jan Hus,Jan Žižka,Jan Amos Komenský,Jiří z Poděbrad

mistr Jan Hus ,Karel IV, tatíček Masaryk

Mistr Jan Hus, Jan Ámos Komenský.

mnoha

Moji oblíbenci? Karel Čapek, bratři Mašínové, Milan Paumer a nad nimi Václav Švéda, Mašín starší, Balabán, Morávek (tři králové), František Kriegel, Václav Havel

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

MUDr. Bohdan Pomahač vojáci sloužící v zahraničních misích - Jiří Schams alias Regi

Mudr. Pirk

Mudr. Pomahac Vaclav Havel W+V

MUDr. Pomahač, hokejista Jágr, skladatel Smetana, zpěvák Gott

MUDr. Pomahač, Mudr.Pirk,

MUDr. Pomahač, sportovci kvalitně reprezentující ČR včeobecně.

MUDr. Pomahač, T. Maxová, J. Jágr, M. Navrátilová, T. Sedláček, Karel IV, T.G., CH. a J. Masarykovi, Dr. M. Horáková, V. Čáslavská Jára Cimrman

Myslím, že český národ může být hrdý na svou kulturní sféru. I přesto, že jsme malá země, máme ohromné kulturní dědictví. Přes výborné hudební skladatele, hudební kapely, zpěváky, zpěvačky, až po herce, herečky, komiky, spisovatele....... Nemohu jmenovat, bylo by jich mnoho. :-) Každý čech, který má hlavu na svém místě jistě ví, které velikány mezi OSOBNOSTI řadit.

Myslím, že Češi jsou pracovití.

namátkou J. A. Komenský, Jan Hus, E. Zátopek a mnoho dalších, kteří nemysleli jen na svůj prospěch a ve světě Čechy dobře reprezentovali

Nápaditost, česká inteligence, zdravotnictví na dobré úrovni

např. prof. Koutecký, Erazim Kohák, Václav Hudeček ale také lidí v neziskovkách a malých městech, kteří tam dělají většinou zadarmo něco pro lidi

např.: Woskovec a Verich, Menšik,Doc. Burian, Sáblíková, Hokejisté, Biatlonisté, Samková, ...

nárosní hrdost,pospolitost,ochota a ohleduplnost k druhým

Naši sporvotci obecně

naší vědci,umělci

našich sportovců

našich vědců

Ne

Něco by se našlo ale nechce se mi to vypisovat, jednalo by se hlavně o vědce, sportovce, sem tam nakej panovník a politici první republiky to je tak vsechno.

Nedá se jmenovat jedna.Je jich spousta.Vážím si všech,kteří něco dokázali.

nedokážu říct

nejmenovitě - ten, kdo pro nás něco dělá - vědci, lékaři, ap. - zkrátka ti, kteří to s námi myslí opravdu upřímně

nejsou tací

největší čech byl karel čapek

Nejvíce asi sportovců a spisovatelů. Z prezidentů si vážím pouze Masaryka, to byla skutečná osobnost. Českých politiků si bohužel moc nevážím, spíš se za ně stydím.

Nejvíce jsem si vážila Ludvíka Svobodu bývalý prezident

nejvíce Karel Gott, ale ostatní starší zpěváci a herečtí umělci - dnešní mladá pakáž stojí za velké h...o

Nejvíce si cením čestných lidí, kteří nejsou vidět, nepíše se o nich. Jsou to pracovití, spolehliví a přitom skromní lidé.

Nejvíce si vážím herců, kteří za nejasných okolností nesedí ze dne na den na nejvyšších poslaneckých místech.

Nemám favorita

nemám takové osobnosti (ani v Čechách, ani zahraničí)

nemám žádný český jakoby vzor

nemohu říci, že bych si cenil někoho nejvíce.... ( snad T.G.Masaryk )

není koho si cenit,politici se perou o svoje korýtka,kultura nic moc,ve sportu je korupce a o vědu se stát moc nestará a přitom máme hodně chytrých osobností,ale o tom se mluví jen okrajově

není koho si cenit.

Nepřemýšlel jsem o tom. Ti, kteří by si to zasloužili - Palacký, Komenský, Masaryk, Karekl starší ze Žerotína - nebyli Češi, ale Moravané.

nepříliš známých charakterních lidí, známé osobnosti neznám osobně, přesto některé obdivuji

Nevážím si žádné osobnosti,hlavně co se týká politiků.

neviem

nevim

nevím, asi nějakého neznámého Jendy, který zachránil dítě z hořícího domu s nasazením vlastního života jinak také pilotů z 1. a 2. sv. války manžela-působí společensky

nevím, jací ve skutečnosti byli, takže těžko hodnotit, ale kdybych si měla vybrat, tak asi: Masaryk, Havel, všech sportovců, všech vědců, všech z oblasti kultury, ...

Nevím, zda se otázka ptá pouze na žijící osobnosti, každopádně si velmi vážím Václava Havla, Milady Horákové a dalších, kteří bojovali proti minulému režimu.

Nikdo mě nenapadá.

nikdo mě nenapadá.. snad nějací vědci, lékaři, kteří se nenechali zkorumpovat ze současné politické scény tak leda Bartoš, Dientsbier

nikdo mně nenapadá

nikoho

Nikola Tesla, Jiří Korn, Marcel Vašinka

no rozhodně prezidenta.. (sarkasmus) :)

Nohavica má v hlavě, Gott dobře reprezentuje, Babiš to umí zařídit. Bohumil Klepetko, moderátor v čt. Nemáme s Madlenkou televizi, jako médium to neuznávám, koukáme na netu na čt24 a on je hodně zkušený moderátor, máme ho rády.

nositelů Nobelovy ceny. Dále lidí, kteří nejsou a nebyli vyznamenaní ani veřejně známí, ale drobnou a usilovnou prací udělali mnoho dobrého. Např. zesnulý prof. MUDr. Václav Vojtěch Tošovský, chirurg, zesnulý MUDr. Zdeněk Hejl, zakladatel chronobiologické sekce bioklimatologické společnosti ČSAV a zakladatel Hnutí Pro život ČR, z žijících si vážím hudebníka Jiřího Pavlici, Marka Ebena a dalších.

nynějšího prezidenta Zemana

O.vichterle. masaryk

obecně českých vědců

Obecně lidé, kteří pracovali pro to, aby se měl národ (obyčejní slušní lidé nikoli nenažraný ksindl) dobře - např. Gustáv Husák.

Obecně si cením schopných lidí, kteří jsou špičkou ve svém oboru a opravdu něco dokázali a příliš nepřikládám váhu, z jaké země tento člověk pochází.

Obecně těch, které prokázaly charakter a odhodlání v často těžkých dobách. Tomáš G. Masaryk, Karel Čapek, tři králové, bratři Mašínové, odbojáři obecně, Pavel Tigrid, Václav Havel, ale třeba také Jana Hrdá.

Obecně vědců a lékařů, kteří se prosadili ve světovém měřítku. Z politiků snad jen T.G.M

Obecne vedcu, lekaru a vynalezcu.

Obecně vědců.

Obecně všichni, kteří se nějakým způsobem podílejí na zkulturnění českého národa, namátkou K. Čapek, V. Havel, možná nakonec i ten T. G. Masaryk. Ze starších J. A. Komenský, Karel IV. (dá-li se Lucemburk počítat za Čecha). Tyhle a podobné osobnosti by se měly vyzdvihovat, přijde mi, že Čechům chybí idoly, které by v nich budily národní hrdost a snahu po přijímání nějakých ideálů západní civilizace.

obecně vzato vědců, výzkumníků,lékařů,někteří dokázali v nepříliš příznivých podmínkách mnoho

Obrozencu v cele se Stefanikem a Masarykem. Dale profesoru ve vsech odvetvi vedy a techniky.

obyčejných lidí co bojují o přežití

Olga Havlová

osobností kulturního života a vědců

osobností z oblasti vědy

Osobností, které se prosadily nejen v Česku, ale i ve světě Jan Lucemburský a Karel IV. Hus Palacký Borovský Masaryk Čapek Kryl Havel

Oto Wichterle (vynalezl kontaktní čočky)

Otto Wichterle Čermák - starosta Chicaga Karel Gott JUDr. Pomahač - plastický chirurg Jiří Kodet - herec

Otto Wichterle Karel Čapek Bohdan Pomahač

Otto Wichterle, František Křižík, Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Bedřich Smetana, František Kupka, Jan Zrzavý, J.K. Tyl, Vendelín Budil, Josef Skupa, bratři Čapkové,Milada Horáková, Božena Němcová, Marie Terezie, Madeleine Albrightová a ze současnosti třeba Bohdan Pomahač a také samozřejmě Jára Cimrman a mnoho dalších neuvedených, cením si všech, co něco dokázali

Otto Wichterle, Heyrovský,

Otto Wichterle, Jaromír Jágr, Bohdan Pomahač

Otto Wichterle, Josef Dvořák, Tereza Maxová, Lenka Bradáčová, Václav Havel, Antonín Dubček, Jára Cimrman, Emil Boudník, Jan Palach, Milada Horáková, Marek Eben, Petra Gomba, T. G. Masaryk, Hrušínský nejst., Jan Werich, Jan Slavík, Kamila Vorlova, Matějček, Komenský, Tomáš Ovesný, ...

Otto Wichterle, Julius Mařák, Božena Němcová

Otto Wichterle, Karel Čapek, Bohdan Pomahač, a všichni další lékaři a vědci, kteří posouvají své obory dál.

Otto Wichterle, Přemyslovci, T.G. Masaryk, Josef Čapek, současní vědci pracující na VŠCHT a Akadmiích věd, UJV,...

Otto Wichterle, Tomáš Baťa

p. Babiš, pí. Maciuchová, p. Čenský,dr. Pirk

p.Havla

Palacký, Baťa, Smetana

Palacky, Celakovsky, Masaryk

Palacký, Palach, Jágr, Heyrovský

Palacký, TGM, Ladislav Špaček, bratři Kameničtí, Sigmund Freud

Palacký,Hus,Komenský,Šalda a Landa,Jágr

pan Diensbier, pan Babiš, Jaromír Jágr,

Pana Jana Wericha

pana prezidenta: Havla, Masaryka sportovci: Jaromír Jágr; Sáblíková

paní Špotákové,Šafránkové, pana Šafra

páter Toufar

Pavel Kristián z Koldína

Pavel Tigrid

Petr Nedvěd, Jaromír Jágr

Petr Pidhart, Ivan Vyskočil (starší, katedra autorské tvorby), Zdeněk Neubauer (biolog, filosof), Zdeněk Kratochvíl (filosof), Tomáš Halík, Pavel Poc, Antonín Baudyš, Jaroslav Tulka (učitel), Pavel Kolář (rehabilitační lékař), Aveta Langerová, Tereza Pergnerová,

Petr Pithart, Jan Palach

Petr Pithart, Martina Sáblíková

Petra Janu, Jaromir Jagr, Vladimir Dlouhy

politika - V. Havel,

politika:T. G. Masaryk, V Havel, sport: J Jagr, D Hašek,

Pomahac, Wichtrle, Seifert, Havel,Zrzavý, Mucha, Karel IV, Jiří z Poděbrad

Pomahač B., Havel V., Wichterle O., Čapek K., Vetchý O., Komenský J. A., Schwarzenberg K., Karel IV., Dvořák A., Horáková M.

Pomahač-chirurg, Hanuš-výzkum cannabis, Jágr-hokej, Havel,

pracovitost a schopnost v těžkých chvílích stát při sobě (povodně apod.)

Praotce Čecha - vybral dobře

Praotec Čech, J. Hus, J. Žižka, J. A. Komenský, K. H. Borovský, J. Seifert, J. K. Tyl, B. Smetana, M. Aleš, A. Mucha, T. G. Masaryk, E. Zátopek, O. Wichterle, J. Werich, B. Hrabal ... a J. Cimrmann :-)

praotec Čech, Karel IV., sv. Václav, sv. Anežka Česká, Václav Havel. J.A.Komenský, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jan Patočka, Jan Skácel

Premysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav Havel,

presídenta Havla

Pretr Chelčický, Jan Ámos Komenský, Tomáš Garrique Masaryk, Václav Havel.

prezident

prezident Zeman, špičkoví vědci a lékaři

prezidenta Zemana

prof. Antonín Holý Poslední přemyslovští králové (Přemysl I. Otakar až Václav II.) Karel Kryl

prof. Holý, Wichrterle, veteráni všech bojů - i současní

Prof. Holý, Wichterle, Kaplický, Seifert, Pavel Wonka, Škvorecký.

Prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc. Edvard Beneš ... příslušníků odboje v době války i komunismu

Prof. Otto Wichterle, Karel a Josef Čapkovi, Jan Hus

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Miloš Forman, sportovci a umělci kteří mezinárodně reprezentují ČR

prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. prof. PhDr. Jan Keller, CSc. JUDr. Vojtěch Filip Karel Gott

prof. Tomáš Halík

prof. Tomáš Halík, Tomáš Hanák, Václav Havel, Ondřej Kobza

prof. Wichterle, Dr. Pomahač, kardinál Tomášek, kardinál Špidlík, prof. Holý, prof. Kunc, prof. Bedrna, prof. Stefan, J. Šuláková, prof. Freund, Dr. Pondělíčková - Mašlová, Dr. Brichcín,

profesor Holý,Havel,Heyrovský,Seifert,Pavel Nedvěd...

Profesor Koutecký, Babiš, Jurečka, Lux

Prokopa Diviše Emila Škody Tomáše Bati

Přátelskost.

především sportovci obecně Karel Gott někteří vědci

Především vědců

předních vědců i nejlepších sportovců (rozhodně ne politiků po r. 1989 ! )

Přemysl Otakar I., Karel IV., TGM, Karel Čapek

Přemysl Otakar II, J. Jágr, Jan Hus, M. Zeman

Přemysl Otakar II, Karel IV, T.G. Masaryk, Edvard Beneš, sv. Václav a sv. Vojtěch.

Přemysl Otakar II. Jan Lucemburský Karel IV. Miloš Zeman

Přemysl Otakar II., Božena Němcová, Oto Wichterle, Jan Železný, Pavel Ploc, Václav Havel, Skvorecky , Jan Amos Komenský, Jan Hus, atd.

Přemysl Otakar II., Karel IV., František Palacký, E.Beneš.,Václav Havel, Karel Čapek, Karel Gott

Přemysl Otakar II., Přemysl Otakar I., Jan Amos Komenský, Jan Žižka, Jan Hus, Jaromír Jágr, Tomáš Gariggue Masaryk, Jan Werich, ...

Přemyslovci, Lucemburkové, Jn Hus, J. A. Komenský, T. G.Masaryk, V. Havel

přiznávám, že hrdá na Čechy jsem už asi jen, když vyhrají naši hokejisté JInak jednoznačnou osobností pro mě byl, je a bude navždy pan Karel Kryl

Purkyně,

Radecký z Radče, A. Lustig, I.M. Jirous, V. Havel, M. Konvička

Reprezentační hokejový tým, prezident Václav Havel

režisér Forman, herec a herečka Miroslav Donutil a Stella Zázvorková, Zdeněk Matějček, Olga Havlová.

Roman Šebrle, Jaromír Jágr, Sábliková, Tomáš Berdych

rozhodně sport, věda..

rozhodně těch z bohaté české minulosti - Jan Hus, Jan Amos Komenský, čeští přemyslovští králové, Karel IV, obrozenci - František Palacký, Erben, Němcová Hudební skladatelé, spisovatelé, malíři, vědci - to by se mi tady ani nevešlo pan Masaryk, Havel

rozhodně vědců, co dokázali něco udělat, bez ohledu na politickou příslušnost

Rožmberkové, Křižík. Holub, Fichterle, Bělohrádek

řada umělců od Smetany přes Wericha po Kryla; TGM, Václav Klaus starší, Havel a Peroutka, Václav Malý.... dlouhý zástup, jehož čelo je nezřetelné a konec v nedohlednu :)

římského císaře Karla IV. a Václava Klause. Toho prvního snad nemusím zdůvodňovat, toho druhého nechci srovnávat s tím prvním, ale znám jeho politické kroky prakticky po celou jeho kariéru a nesmírně si vážím jeho schopnosti a nebojácnosti nazývat věci pravými jmény, hovořit jasně a nevyhýbavě i v době, kdy to bude v jeho neprospěch, ale ve prospěch státu, jeho úsilí vždy jednat ve prospěch našeho státu. V tom je, bohužel, v současné době, ojedinělý.

Sáblíková, Kvitová, Loprais

Samozřejmě Václav Havel (a to i před rokem 1989!) a pak všichni nositelé a laureáti Nobelových cen, i ti, kteří je nakonec v konkurenci jiných nezískali

Seifert, Havel, Sudek, Wichterle, Werich, Parléř

schopnost improvizace

Schopnost prosadit se.

skladatelé (Janáček, Smetana, Martinů, Dvořák), spisovatelé, vědci

Skladatelé /Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček.../, spisovatelé /Jirásek, Neruda, Jirotka, Očenášek,.../, Karel Gott, Miloš Zeman, Bohuslav Sobotka..... Z historických Karel IV, Jan Hus.

Smetana, Hus, Jirasek, K.V.Rais, T.G.Masaryk,

Smetana, Karel IV, sv.Václav, všech současníků , kdo se snaží šířit dobro a pečují o druhé, aniž by si tím dělali mediální image

Smetana, Komenský,Dvořák,Gott

Smysl pro humor

smysl pro humor, vtipnost, nápaditost, zpěvnost,

Smysl pro humor.

Snad jen Tomáš Garyk Masaryk a Ludvík Svoboda.

snad úspěšných vědců

Sobotka, Čapek,Wichterle, Hilský, Eben, R. Brzobohatý

současného prezidenta Zemana

soudržnost v kritických okamžicích

spisovatelé 19 a 20 století, vědci ve všech kategoriích věd

Spíše z kultury, vědy a sportu

SPOROVCŮ,VĚDCŮ A OSTATNÍCH LIDÍ KTEŘÍ KLADNĚ ČR PREZENTUJÍ

sport

sport, věda, církev

sportovci

sportovci - Jágr, Hašek, Nedvěd, Čech Karel IV.

sportovci i sportovkyně všeobecně, K.Gott,Olga Havlová,Miloš Zeman

sportovci individuálních sportů-Sáblíková, Strachová, Vítková, Soukalová, Špotáková+ další atleti, kanoisté,

sportovci obecně, TGM, Havel, vědci taky obecně

sportovci, ale jen ti, co nejsou placení z našich daní herečky a modelky

sportovci, lékaři,

Sportovci, vědci

sportovci, vědci, lékaři

sportovců

Sportovců a vědců.

Sportovců žádných - na sportu není co obdivovat, člověk to má dělat pro zdraví, ne pro slávu a peníze. Jinak si asi nejvíc cením T. G. Masaryka.

sportovců, vědců, lékařů

sportovců,kteří nás reprezentují,osob s zdravým selským rozumem a nepokřiveným názorem,ochotným bránit ve všech směrech ČR

sportovní osobnosti

spoustu lidí si cením, sportovci, herci, vědci, lékaři...atd. Pouze politici zaostávají.....

stále málo doceněného prezidenta Václava Havla (nemyslím až tak soukromí život), Michala Velíška (spíše nenápadných obyčejných lidí, kteří náhle svými činy zahanbí nás ostatní), Josef Lux, ze současných politiků spíše nikoho, Marek Eben, Věra Čáslavská, Milada Chudlařská-moderní gymnastika Plzeň-letos jí bude 90 let!

Stanislava Hložka,protože takových lidí jako je on, by mělo být víc.

starší sportovci

stát si za vlastním názorem, podpora české identity a národních hodnot

Sv. Anežka, Karel IV, Žižka, Havel, Božena Němcová, M.D. Rettigová, paní Náprstková, Čapek a spousta jiných....

sv. Anežka, sv. Ludmila, Karel IV, J.A. Komenský, Jan Hus, Karel Čapek, TGM, Jan Masaryk, Tomáš Baťa, Marta Kubišová, Václav Havel, Olga Havlová, můj otec,

Sv. Jan Nepomucký, bratřží Mašínové

sv. Václav, Karel IV,

Sv. Václav, Karel IV. Jan Hus, K.H. Borovský, Tyl, B. Němcová, Palacký, T.G. Masaryk, E. Zátopek, J. Heyrovský, J.Seifert,

sv. Vaclav, Karel VI., Jan Zizka, Vaclav Havel, TGM,

Sv. Václav, Masaryk, Beneš, Havel

svatá Anežka, její sestra Vilemína, sv. Zdislava, Karel IV., Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Purkyně, Karel Čapek, Antonín Kalina, Milada Horáková, Karel Kryl... je jich moc, určitě jsem někoho hodně důležitého zapomněla

Svatý Václav, Václav Klaus, Jaroslav Seifert, profesor Grygar

Svěrák, Jágr

světci - Václav, Vojtěch, Ludmila, Anežka, Jan Nepomucký, Jan Neumann... Karel IV., Santini, Antonín Dvořák, Jaroslav Seifert, Zátopkovi, Jiří Raška, Jan Železný, Věra Čáslavská, atentátníci na Heydricha, Oto Wichterle, Jan Jánský, Dana Němcová, Radim Palouš, Václav Havel,

Šikovnost

šikovnost a vynalézavost jak si zjednodušit práci zemana

šikovnost,pracovitost

šikovnost,pracovitost,

šimon pánek, vendula chalánková, zuzana candigliota

Škvorecký

špatně položená otázka....z dnešní doby, z 20.století, z historie všeobecně Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský, Josef Jungmann, Ivan Hlinka, Emil Zátopek, Josef Václav Myslbek, Matyáš Bernard Braun, Antonín Dvořák a Bedřich Smetana, Zdeněk Burian, Voskovec a Werich, František Křižík, Emil Škoda a Tomáš Baťa, Karel a Josef Čapkovi, Josef Lada, Jaroslav Seifert, Jaroslav Vrchlický..... je jich hodně

Švejka v žádném případě Havla a šláfenberka Zátopka Heyrovského a Wichterleho

Švejka byl to politik a lidi se smáli, dnes se jen usmiváme

T G. Masaryk, B. Němcová, Jan Werich, V: Havel, J. A. Komenský, E.Zátopek, sv. Anežka, všichni ti, kteří nás ve světě reprezentují v dobrém světle napříč staletími i různými povoláními

T. G. M.

T. G. Mararyk, Karel Kryl

T. G. Masaryk

T. G. Masaryk

T. G. Masaryk, Baťa, reprezentantů ve sportu

T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Masaryk, K. Čapek, J. Werich, V. Čáslavská, V. Havel, ...

T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, Václav Havel

T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Milada Horáková, Emil Zátopek

T. G. Masaryk, J. Masaryk, E. Beneš,

T. G. Masaryk, J. Vavroušek, I. Dejmal, K. Čapek, B. Němcová, E. Zátopek, prof. O. Wichterle, J. Grygar, prof. P. Pavko, MUDr. B. Pomahač a mnozí další

T. G. Masaryk, K. Čapek, všeobecně uznávaní vědci

T. G. Masaryk, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Josef Lada, Alfons Mucha, Jan Zrzavý, Karel Čapek, Karel Havlíček Borovský, Václav Havel, Marta Kubišová...

T. G. Masaryk, letci RAF, J. Jágr,

T. G. Masaryk, Pavel Tigrid, Václav Havel, Václav Bělohradský, Jiřina Šiklová,

T. G. Masaryk, Tomáš Baťa, Jan Ámos Komenský, Jiří z Poděbrad, Antonín Dvořák, Alfons Mucha

T. G. Masaryk, V. Havel, Jaroslav Dušek, Ondřej Vetchý, Ladislav Špaček, Jan Werich,

T. G. Masaryk, Václav Havel

T. G. Masaryk, Václav Havel, Jaromír Jágr, Radim Jančura

T. G. Masaryk, Václav Havel, Jaroslav Seifert, Milan Kundera, Jan Neruda

T. G. Masaryk, Václav Havel, Milan Kundera

T. G. Masaryk, Werich, Cimrman, Havel, Saudek, Karel Čapek

T. G. Masaryk, Werich, Svěrák

T. G. Masaryk,Božena Němcová

T. G. Masaryk. A. Dvořák, J. Jágr,

T. G. Masaryk. Václav Havel, Václav Klaus.

T. G. Masaryka

T.Baťa, M. Forman, P.Šimůnek, ...

T.G. Masaryk Edvard Beneš Václav Havel Emil Zátopek Bohdan Pomahač

T.G. Masaryk

T.G. Masaryk

T.G. Masaryk

T.G. Masaryk

T.G. Masaryk, Bozena Nemcova, Viktor Preiss, Vilma Cibulkova, Jirina Bohdalova

T.G. Masaryk, E. Beneš, V. Havel, odbojáři z druhé světové války (Tři králové, členové operace Anthropoid, členové výsadků Silver A a B a všichni další, kteří se podobného úkolu zhostili), letci RAF atd.). A všichni, kdo nepodlehli nacistické ani komunistické moci a zachovali si si vlastní přesvědčení bez ohledu na represe.

T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel, obrozenci

T.G. Masaryk, F. Křižík, J. Neruda, A. Dvořák... a spousta dalších, dnes spíše zemřelých

T.G. Masaryk, Havel, Halík, kardinál Vlk, Milada Horáková, K.Čapek, Jarosl. Hašek, B. Němcová, J.A. Komenský, Jiří Orten, Jan Palach, Petra Procházková, Eva Kantůrková, Věra třeštíková, Jiří Menzl, B. Hrabal, většiny umělců, lékařů, sportovců, vědců......taky učitelů - hlavně na ZŠ

T.G. Masaryk, Jan Werich

T.G. Masaryk, Jára Cimrman, V. Havel, prof. Holý

T.G. Masaryk, Jaromír Jágr, Emil Zátopek, Patočka, F. Palacký, K.H. Borovský, Karel IV.

T.G. Masaryk, národní obrozenci, Václav Havel, Karel IV., Milan Kundera, Miloš Forman, Jaroslav Seifert, Jan Skácel, Jan Werich, legionáři, Jan Amos Komenský.

T.G. Masaryk, obecně sportovci, kteří nás úspěšně vrcholově reprezentují

T.G. Masaryk, V. Havel, J. Hus, K.H. Borovský, K.H. Mácha, E. Zátopek, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Burian.

T.G. Masaryk, V. Havel, rodačka Madeleine Albright,

T.G. Masaryk, Václav Havel

T.G. Masaryk, Václav Havel, Otakar Motejl, Vlasta Burian, Hugo Haas, ČSl.letci v RAF, J.Werych, Šimek+Grossman

T.G. Masaryk, Václav Havel,Marta Kubišová, Jaromír Jágr, oštěpař Jan Železný, Bára Špotáková,

T.G. Masaryk, vědci, technici, stavitelé

T.G. Masaryk,Dana Medřická,Vítězslav Nezval,Karel Čáslavský,Jaroslav Dietl,Jaroslav Foglar,Jindřich Plachta ,Jiří Raška ,Jan Werich,

T.G. Masaryka, E. Beneše, H. Borovského

T.G. Masaryka, E. Beneše, V. Havla, všech našich velkých umělců, vědců a myslitelů minulosti - Heyrovského, Wichterleho a dalších, ze sportovců asi Zátopka; ze současných představitelů asi T. Halíka

T.G. Masaryque, Vaclav Havel, Bedrich Smetana, MUDr. Pomahac, vsech slusnych lidi

T.G.M

T.G.M, Emil Zátopek, Karel Gott, Ludvík Svoboda, hlavně ne V.Havel

T.G.M, Havel, a obecne vedcu (myslim, ze v otazce vedy a vyzkumu muzeme jako stat velmi nabidnout)

T.G.M, Jan Žižka, Martin Konvička, Miloš Zeman, Jaromír Jágr, Přemysl Otakar II.

T.G.M. V. Havel

T.G.M.

T.G.M.

T.G.M.

T.G.M. Beneš Kaarel IV. Palach Kryl

T.G.M. J. A. Komenský a všech významných představitelů, kteří se prosadili v zahraničí jako češi

T.G.M., Karel Čapek,

T.G.M., Prof. Wichterle, Tomáš Baťa, Václav Havel

T.G.Masarik, Werich, Smetana, Wichterle

T.G.Masarik,Daniel Landa

T.G.Masarik,Václav Havel,Pavel Nedvěd,Josef Masopust,Jaromír Jágr

T.G.Masaryk Václav Havel Karel Gott Lucie Bílá Michal David Karel Svoboda Dominik Hašek Jaromír Jágr

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk

T.G.Masaryk - vzdělanec, politik, president; Václav Havel - dramatik, disident, politik, president; A.Dvořák, L. Janáček - hudební skladatelé, M. Aleš, J. Mánes, Alfons Mucha - malíři, Jaroslav Heyrovský - držitel NC v oboru chemie; Jaroslav Seifert - nositel NC za literaturu; František Kupka - malíř; Josef Sudek, Jan Saudek - fotografie, Bořek Šípek - archtekt, designér, Jan Kaplický - architekt; apod.

T.G.Masaryk, Alice Masaryková, Edvard Beneš, Václav Havel, Karel Schwarzenberg

T.G.Masaryk, Antonín Dvořák, prof.Heyrovský, Emil Zátopek,

T.G.Masaryk, E.Beneš, V.Havel, O.Wichterle, J.Seifert, K.Čapek, E.Zátopek, V.Čáslavská, Jára Cimrman

T.G.Masaryk, Eva Urbanová

T.G.Masaryk, gen. Karel Janoušek, gen. Píka, gen. Fajtl, Václav Havel, Tomáš Baťa, Gen. Pavel, Dr. Pomahač, ještě naštěstí jsou.

T.G.Masaryk, J. Železný, V. Havel, Bratranci Veverkové,

T.G.Masaryk, Jan Evangelista Purkyně

T.G.Masaryk, Jan Werich, Jan Svěrák, Ivan Trojan

T.G.Masaryk, Miloš Zeman, Tomáš Vandas

T.G.Masaryk, Tomáš Baťa, Václav Havel, Miloš Forman, Jiřina Šiklová, Zdeněk Pohlreich, Jan Kraus

T.G.Masaryk, V. Havel

T.G.Masaryk, V.Havel, R.Kubelík, M.Kundera

T.G.Masaryk, Václav Havel

T.G.Masaryk, Václav Havel

T.G.Masaryk, Václav Havel, Jaromír Jágr, Karel Gott, Jaroslav Dušek

T.G.Masaryk, Václav Havel, Karel Čapek - tito tři dle mého absolutně nejvýznamější, Antonín Dvořák, Jaroslav Heyrovský, Otto Wuchterle, Václav Pačes, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Miloš Forman, František Vláčil, Václav Klaus, Václav Tyrš, Jaromír Jágr

T.G.Masaryk, Václav Havel, Mikoláš aleš, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Karel JAromír Erben, Jan Werich.

T.G.Masaryk,A.Dvorak,B.Smetana,,,,proste stara generace,dnes je to spis ostudne

T.G.Masaryka Náprstka,Tyrše Křižíka i Gotta

T.G.Masaryka, Václava Havla, Zdeňka Svěráka, Marka Ebena, Tomáše Halíka, Bedřicha Smetany, Anonína Dvořáka a všech ostatních, kteří dokáží brát život s humorem a nadhledem, kteří mají ideály a jsou ochotni o nich nahlas mluvit a těch, kteří Čechům dělali/dělají ve světě takové jméno, na které může být člověk pyšný.

T.G.Masryka,E. Zátopka, O.Wichterle, J. Wericha apod.

Tak rozhodně ne Havla. Asi Jana Wericha.

Takových osobností je samozřejmě velmi mnoho, od Karla IV. přes T. G. Masaryka až například k Zdeňkovi Svěrákovi.

Takových, kteří něčeho dosáhli a zůstali normální. Konkrétně: Antonín Holý, Jaroslav Heyrovský, Berta Suttnerová, Eva Jiřičná, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, Karel Loprais, Václav Bělohradský, Tomáš Halík, Antonín Dvořák, Jan Ámos Komenský, Adam Václav Michna, Eliška Hašková Coolidge, Madeleina Albrightová a spousta dalších...

Táňa Fischerová, Marek Eben, Gabriela Soukalová

Táňa Fišerová, Eduard Tomáš

Táňa Fišerová, Tomio Okamura

teď už žádné

teď už žádných

těch bezejmenných - vědců, lékařů, učitelů, poctivých pracantů

Těch by bylo...cením si například svých oblíbených spisovatelů Jáchyma Topola, Ladislava Fukse, Milana Kundery, Egona Bondyho, Jana Pelce, Vladimíra Körnera...

těch co stačili včas vzít nohy na ramena...

Těch je mnoho. ( A.Dvořák, Heyrovský, Seifert...)

těch je moc od Karla IV až k Sáblíkové

tech kteri v poslednich 1400 letech ubranili stredni evropu pred islamem.Nebyli to sice cesi, ale diky nim se da rict, ze jsme nejklidnejsi zemi na svete.

těch osobností, ať v minulosti, nebo žijících je opravdu hodně a vypsat jich jen tolik, na kolik si právě vzpomenu, nemá smysl

těch poctivých

Těch šikovných, co uspěli (sport, lékaři, výzkum, IT oblast)

těch, co něco dokázali, a nemysleli přitom jen sami na sebe

Těch, kteří dobře prezentují naši republiku.

Těch, kteří něco dokázali - ve sportu Emil Zátopek, Věra Čáslavská, v kultuře třeba hudební skladatel Karel Svoboda a z herců Rudolf Hrušínský nebo Josef Kemr, ve vědě Jaroslav Heyrovský nebo Otto Wichterle. Z politiků nikdo.

těch, kteří něco tvoří

těch, kteří pomáhají lidem změnit jejich osudy, kteří to opravdu dělají a jen o tom nemluví, např Roman Hassmann

těch, kteří se prosadili celosvětově Otto Wichterle Antonín Dvořák, Bedřich Smetana Ivan Lendl, Martina Navrátilová

Těch, kteří se zasadili o vznik samostatné republiky

Těch, kteří skutečně něco dokázali, jako např. Baťa, Wichtrle a řady lékařů, inženýrů a vědců

Tereza Maxova, Jaromir Jagr, Lenka Bradacova, Vaclav Havel, Sverak + Smoljak

těžko identifikovat, každý člověk, který poctivě pracuje je přínosem pro stát a nikoho zvlášť neobdivuji určitě si necením sportovcům s trvalým pobytem ve státě daňového ráje

TG Masaryk. Edvard Beneš byť s výhradami. Václav Havel. Jan Hus. Milada Horáková. Jan Palach. a mnoho dalších...

TG Masaryka, V.Havla, A. Lustiga, B. Němcové, Medy Mládkové, A. Muchy

TGM Vaclav Havel Jagr Kundera Jan Svejnar Zdenek Sverak

TGM

TGM

TGM

tgm

TGM

TGM

TGM, Beneš, Havel, doc. Rudolf Kučera, Petr Fiala, Seifert, Lustig, Otto Wichterle

TGM, Beneš, Havel,Karel Čapek, Jan Werich, Jiří Voskovec, Jan Sokol, Jiřina Šiklová, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Květa Fialová...

TGM, Havel, JAK, Jágr, Jan Železný, Špotáková,...

TGM, Jan Kudrna

TGM, Jaromír Jágr, dr. Pomahač a celá řada vědců a lékařů, jejichž jména nejsou obecně známá

TGM, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle

TGM, Karel a Josef Čapkovi

TGM, Kundera, Karel IV., Jiřík z Poděbrad, Havel, Škvorecký, Lustig

TGM, V. Havel, Jiří z Poděbrad, Balbín, Komenský, Karel IV., M.D.Rettigová, ...

TGM, V. Klause, pana Cyrila Höschla.. dříve p. Horníček, Werich, Josef Škvorecký, Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Jan Železný, je jich mnohem víc, jen si momentálně nevzpomenu jména.. Prostě všech lidí, kteří o něco usilují a HLAVNĚ stojí nohama pevně na zemi.. nejsou alibisti, nectí politickou korektnost..

TGM, Václav Havel

TGM, Vaclav Havel, dr. Pomahac, Jaromir Jagr, Martina Navratilova, Madelaine Albright, Ivan Lendl...

TGM, Václav Havel, Jan Čep, Karel Čapek, Božena Němcová, a další. Bohužel ze stále žijících nemohu napsat nikoho, koho bych si cenila.

TGM, Václav Havel, kníže Schwarzenberg, Dominik Duka

TGM, Václav Havel, Marta Kubišová, Jan Kraus, Nagano :D, Špotáková, Věra Čáslavská, Otto Wichterle, Pomahač, ....

TGM, Václav Havel, Pavel Tigrid, všeobecně vědci, Alfons Mucha, známí spisovatelé, je jich spoustu. :)

TGM, Vaclav Havel, prof. Otto Vychterle, Edvard Benes, Emil Hacha, Karel IV, Premyslovci, Jiri z Podebrat, Jarda Jagr, Jan Zelezny, Milada Horakova,

TGM, Václav Havel, profesor Otto Wichterle

TGM, Vaclav Havel, Schwarzenberg, Spacek

TGM, Wichterle, MUDr. Pomahač

TGM. Nedved. Havel.

To se dá opravdu těžko říci, poněvadž jsme to vždy měli pestré. Např. Přemysl Otakar II, Jan Žižka, Prokop Holý, Jiří z Poděbrad, J.V. Radecký, K.H. Borovský, B. Smetana, Lev Prchala, Josef Mašín (pouze otec!), Josef František, Josef Ocelka, Otakar Jaroš, Jaromír Jágr, Ladislav Smoljak, Jára Cimrman..

Tomas G. Masaryk, bratri Capkove, Voskovec a Werich, Vaclav Havel, Karel H. Borovsky, ing. Emil Zimmler, Vera Caslavska

Tomas Halik, P.Prokop Siostrzonek, Vaclav Maly

Tomáš (senior!) a Jan Antonín Baťa, Prof. Holý...

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, J.Antonín Baťa, Karel Čapek, Klement Gottwald, Gustáv Husák, Antonín Holý, Otto Wichterle

Tomáš G. Masaryk

Tomáš G. Masaryk, Václav Havel, Jaroslav Šabata

Tomáš G. Masaryk, Václav Havel, Karel Čapek,

Tomáš G. Masaryk, Václav Havel, Václav Klaus, Ivan Trojan

Tomáš Garique Masaryk, Otto Wuchterle, Karel Gott, Zátopkovi, všech, kteří se snaží důstojně naší republiku reprezentovat na poli kultury a sportu, pana primáře Procházky z Ostravské nemocnice, který pomohl nám "pražákům"....

Tomáš Garrigue Masaryk Dominik Hašek Karel Čapek Karel Kryl

Tomáš Garrigue Masaryk Karel Čapek Václav Havel Edvard Beneš

Tomáš Garrigue Masaryk Václav Havel MUDr. Pomahač Milada Horáková

Tomáš Garrigue Masaryk (převážně jako filosof), Jan Patočka, Jan Ámos Komenský, Milan Kundera.

Tomáš Garrigue Masaryk, Adam Ondra, Emil Škoda, Otto Wichterle,

Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Jan Hus, Václav Havel

Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel, Marta Kubišová, Petr Pavel, Vladimír Špidla, Jan Švejnar, Tomáš Halík, Petr Pithart

Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Peroutka, Tomáš Baťa, Václav Havel, Erazim Kohák

Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský, Jan Hus, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Václav Havel, manželé Zátopkovi, Věra Čáslavská,...

Tomáš Garrigue Masaryk, Karel IV., Bohumil Hrabal, Jaroslav Seifert, Jan Amos Komenský, Karel Poláček, Jaromír Jágr, Zdeněk Svěrák, Tomáš Halík, sv. Václav

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Bělohradský

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Dominik Hašek, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Martina Sáblíková

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Karel Havlíček Borovský

Tomáš Garrique Masaryk, Emil Zátopek, veteráni světových válek a odboje proti nacismu

Tomáš Garyk Masaryk, Václav Havel, Karel IV., Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Karel Čapek

Tomáš Halík

Tomáš Halík

Tomáš Halík, Oldřich Navrátil

Tomáš Halík, Václav Havel, Soňa Červená, Antonín Holý, Petr Lébl

Tomáš Halík, Václav Havel, Zdeněk Svěrák

Tomáš Klus

Tomáš Ortel Vaclav Havel

Tomáše Bati, Tomáš G. Masaryka, Petra Macha, Wichterleho, Zátopka, Jágra

Tomáše Halíka

Tomáše Halíka. Radima Ucháče, Karla Schwarcenberka, Jana Sokola

Tomáuš Garrigue Masaryk

Tomio Okamura

Tuto otázku s dovolením (tedy i bez něj) vynechám a okomentuji ty dvě klikací výše: tedy: cítím národní hrdost? Klikla jsem nevím, nepřemýšlel jsem, ale nějak to nevystihuje skutečný stav věcí, neboť přemýšlení se konalo. Jen nevím, co to vlastně znamená, cítit národní hrdost. Znamená to, že mám radost, když *naši* hokejisti porazí Rusy nebo Amíky? Pak ji rozhodně cítím. Znamená to, že mám radost, když nám ke korunovačním klenotům přibude šavle? Pak ji rozhodně necítím.

Učitelů, lékařů, dobrovolníků.

umělci (např. Alfons Mucha, Miloš Forman, Jan Švankmajer, Franz Kafka, Milan Kundera, Ladislav Fuks)

Umělců a lidí, kteří se nebáli a prosadili se ve světě.

Umělců obecně

Umělců tzv. první republiky.

umění improvizace bez ohledu na obor

Úplně nejvíce ze všech českých osobností si vážím pana Václava Havla.

Určitě bych na někoho zapomněl, ale jsou to osobnosti z oblasti vědy, kultury i sportu. V těchto okamžicích cítím národní hrdost - viz bod 8. Ale nedělalo by mi problém, dokonce se o to snažím, žít mimo ČR a získat cizí státní občanství.

Úspěšní sportovci, lékaři, vědci.

Úspěšní vědci, sportovci, z kultury lidí jako např. Svěrák, Gott, Menšík, Antonín Dvořák, Smetana, Mucha... z politiků snad Jiří Dienstbier - sen. i jun.

v dnešní době tak pan Okamura...

V minimální míře snaha poznat, o co v současnosti jde.

v minulosti Masaryk, později Dubček a dnes převládají ti, kterých si nevážím, není totiž za co.. (v politice), v medicíně je jistě spousta skvělých lékařů, je mnoho kvalitních umělců z nejrůznějších oborů, jsou sportovci, kteří nás dobře reprezentují, ale to nic nevypovídá o jejich lidských kvalitách, které jsou pro mě zásadní při hodnocení člověka.

V politice neexistuje jediný člověk, který by stál za ocenění. Cením si lidí, kteří něco dokázali vlastní pílí a přitom zůstali lidští...např. Pan K.Gott

v současnosti si nikoho ze známých osobností nemohu vybrat, není mezi nimi nikdo, koho bych si mohla vážit

V. Havel

V. Havel

V. Havel - politika

V. Havel,

V. Havel, B. Pomahač a každý, kdo pomáhá ostatním lidem.

V. Havel, J. A. Komenský, MuDr. Pomahač, E. Zátopek, D. Zátopková, T. Baťa, Karel Zeman, M. Sáblíková, T. Rosický, B. Polívka, i. Janžurová, J. Bohdalová, K. Šíp, P. Šporcl, Spejbl a Hurvínek,...

V. Havel, J. Grygar

V. Havel, kardinál Beran, A. Dvořák, J. Jágr, Pavel Tigrid, Petruška Šustrová, Václav Benda, František Radkovský, T. Halík, Marek Eben, Josef Kemr

V. Havel, Karel IV., Jára Cimrman, Josef Jungmann, František Palacký, Josef Dobrovský

V. Havel, T.G. Masaryk, F. Kupka, A. Mucha, A. Dvořák, J. Švorecký, J. Stránský, C. Höschl, F. Koukolík... obecně chytrých a vzdělaných lidí, ale obdivuji i ty, kteří se dokázali prosadit v cizině i jinak a zviditelnili ČR - J. Jágr, I. Lendl, T. Maxová, K. Kurková...

V. Havel, vědci jako celek - každý kdo přispěl nějakým vynálezem nebo zlepšením stávajícího

V. Havla, J. H. Krchovského (básníka), Z. Svěráka, Egona Bondyho, J. Cimrmana :)

V. Havla, T. Halíka

V. klaus

V. Klaus, všech vědců, protože čeští vědci mají nejvíc vynálezů, které se používají po celém světě

V.Havel

V.Havel

V.Havel- pak už nikdo ze současných T.G.Masaryk, ale štěstí, že se nedožil...

V.Havel, Komenský, A.Dvořák,P.Tigrid, K.Čapek, Karel IV, T.G.Masaryk, L.Janáček, Sourozenci Hlávkovi, O.Motejl, O.Wichterle, M.Forman,

V.Havel, M. Eben, Táňa Fischerová a všech , kteří opravdu ve svém oboru něco dokázali i když nejsou mediálně známí

V.Havel, M.Hilský, M.Forman, Z.Svěrák, J.Jágr, A.Dvořák, B.Smetana, J.Jungman, T.G.Masaryk

V.Havel, T.Baťa, M.Horáková, J.Jágr

Václak Klaus,Jaromír Jágr,Karel IV.,Jan Hus,prof.Holý,prof.Pomahač.....

Václav Cílek, Pavel Tigrid , Alois Rašín

Vaclav Fischer, Meda Mladkova, docent Pavko, momentalne Andrej Babis

Václav Havel

vaclav havel franz kafka

Václav Havel Jaroslav Heyrovský T. G. Masaryk Zdeněk Svěrák Jaroslav Seifert Jiří Suchý Jiří Šlitr V+W Emil Zátopek Marta Kubišová Jan Palach J.A. Komenský

Václav Havel Milada Horáková císař Karel IV. Anežka Česká Kosmas Mendel

Václav Havel Táňa Fischerová a mnho lidí v mém okolí, kteří nejsou "veřejně známí"

Václav Havel Tomáš Baťa TG Masaryk

Václav Havel Václav Klaus

Václav Havel Jan Werich

Václav Havel Karel Kryl Marta Kubišová Daniel Landa

Václav Havel Marta Kubišová

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Vaclav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Vaclav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Vaclav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Vaclav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Vaclav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel Jarosla Seifert Karel Kryl Věra Čáslavská Jaroslav Heyrovský prof Holý MUDr Pomahač

Václav Havel - je to osoba, ke které budu asi už vždy vzhlížet a moc pro mě znamená. Mrzí mě, že v zahraničí je více uznáván než u nás. Pochází z rodiny, která něco dokázala za což musela potom trpět. Neberu ho jako velkého politika, ale jako normálního člověka. Bohdan Pomahač - takových lidí jako on si opravdu vážím

Václav Havel , Antonín Panenka, Bedřich Smetana,

Vaclav Havel a Klaus, Sablikova

Václav Havel a mnoho jiných v různých oblastech

Václav Havel je asi největší inspirací a pak každý "obyčejný" člověk, který právě dokáže vstát od toho piva a dělat něco "málo" pro druhé, pro své nejbližší okolí

Václav Havel, Alice Herzová-Sommerová, Jiřina Šiklová

Vaclav Havel, Antonin Dvorak, Milan Kundera, Marta Kubisova, Cenek Ruzicka, Sasa Uhlova

Václav Havel, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Karel Čapek, Josef Čapek, Toyen, Štýrský

Václav Havel, Antonín Dvořák, Jára Cimrman, Jan Werich, Bohdan Pomahač, Jaromír Jágr, Dominik Hašek, J.K. Tyl, Kája Saudek, Zdeněk Burian, Leoš Janáček...

Václav Havel, Antonín Dvořák, Pavel Tigrid, Zdeněk Svěrák

Václav Havel, Antonín Holý, Tomáš Baťa

Václav Havel, Antonín Holý, Tomáš Halík

Vaclav Havel, Arnost Lustig

Václav Havel, Bohdan Pomahač, Jan Skácel, T.G.Masaryk, Miloš Forman, Věra Chytilová, Helena Třeštíková, Emil Zátopek, Jaromír Jágr,

Václav Havel, Bohumil Hrabal, bratři Čapkové, Jan Evangelista Purkyně, Antonín Holý, Bohdan Pomahač a samozřejmě Jára Cimrman:) (takže bych vlastně ráda zařadila i osobnosti Divadla Járy Cimrmana, minimálně Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka) a mnoho dalších osobností, které mě zrovna nenapadly, ale myslím, že z Česka pochází mnoho obdivuhodných osobností, působících v různých oblastech

Václav Havel, Bohumil Hrabal, Tomáš G. Masaryk, Miloš Forman, atd.

Vaclav Havel, Cyril Hoschl

Václav Havel, Dominik Hašek, Jaromír Jágr, Milan Kundera, Milada Horáková

Václav Havel, Emil Škoda, Jiří Trnka, Jiří Suchý, V&W, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Antonín Holý, TGM, Baťové, J.A. Komenský, Karel IV., ....

Václav Havel, generace národních obrozenců, Tomáš Masaryk, Jiřina Šiklová, Karel Nešpor

Václav Havel, Ivan Medek, Jiřina Šiklová, Meda Mládková, Otakar Motejl, Iva Bittová, František Kupka, Karel Čapek,

Václav Havel, J.A.Komenský, T.G.Masaryk

Václav Havel, Jan Ámos Komenský, Karel IV., Karel Schwarzenberg, Karel Čapek, Jaromír Jágr

Václav Havel, Jan Amos Komenský, T. G. Masaryk, Karel IV., Karel Čapek, Milan Kundera

Václav Havel, Jan Hus, Jan Žižka, TGM, Karel Janoušek

Václav Havel, Jan Kaplický

Václav Havel, Jan Palach (více pro to, co symbolizují, než kým byli)

Václav Havel, Jan Palach, Karel Kryl, Barbora Špotáková

Václav Havel, Jan Palach, obrozenci, národní hokejový tým

Václav Havel, Jan Werich, Jaromír Jágr, Karel Gott

Václav Havel, Jaromír Jágr, Bohdan Pomahač

Václav Havel, Jaromír Jágr, Jakub Vágner, Josef Klír, Erik Tabery

Václav Havel, Jaromír Jágr, Jan Kraus

Václav Havel, Jaromír Jágr, Petr Čech, Karel Svoboda, Richard Krajčo, Michal Malátný

Václav Havel, Jaromír Jágr, T.G.M.

Václav Havel, Jaromír Jágr, Tomáš Berdych, Jiřina Bohdalová,

Vaclav Havel, Jaroslav Heyrovsky, Otto Wichterle, Karel Capek, Jara Cimrman

Václav Havel, Jaroslav Saifert, Karel Čapek, Jaromír Jágr

Václav Havel, Jaroslav Seifert, Otto Wichterle, Jaromír Jágr, Dominik Hašek,

Václav Havel, Jindřich Šídlo

Václav Havel, Jiří Bělohlávek

Václav Havel, Jiřina Šiklová, Šimon Pánek

Václav Havel, Karel Čapek

Václav Havel, Karel Čapek, Karel IV., T.G.Masaryk,

Vaclav Havel, Karel Gott,

Václav Havel, Karel Gott, Karel Svoboda

Václav Havel, Karel Gott, T.G.Masaryk

Václav Havel, Karel Gott, T.G.Masaryk, J.A.Komenský, B.Němcová, Leoš Janáček, Karel IV

Václav Havel, Karel Gott, všichni Čeští sportovci, kteří Česko reprezentují

Václav Havel, Karel IV.

Václav Havel, Karel IV., Antonín Holý, Otto Wichterle, Bohdan Pomahač

Václav Havel, Karel IV., bratři Čapkové

Václav Havel, Karel IV., Kouhout,

Václav Havel, Karel IV., TGM,

Václav Havel, Karel Kryl

Václav Havel, Karel Kryl, Jára Cimrman

Václav Havel, Karel Kryl,Daniel Landa

Václav Havel, Karel Schwarnzenberg

Václav Havel, Karel Schwarzemberk

Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Dominik Duka

Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Jan Kubelík, Kateřina Neumannová

Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Miroslava Němcová, Michal Horáček, Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Simona Stašová

Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Masaryk, Antonín Dvořák, Karel a Josef Čapkovi, Karel IV., Dagmar Burešová, Igor Chaun, Dana Zátopková, Martina Navrátilová,...

Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Václav Moravec, Petr Čech, Tomáš Rosický, František Duka

Vaclav Havel, Komensky, Capek.... Z zijicich: Bohdan Pomahac, Martin Hilsky, Eva Jiricna....

Václav Havel, Komenský, Němcová, svatý Václav, svatá Anežka česká

Vaclav Havel, lekari, vedci a sportovci

Václav Havel, letci RAF

Václav Havel, Marek Eben, Jára Cimrman :)

Václav Havel, Marek Eben, Tomio Okamura, Pavel Liška, Ondřej Liška, Ivan Bartoš

Václav Havel, Marek Orko Vácha, Tomáš Halík, Jaroslav Dušek, Madeleine Albright, Zdeněk Svěrák, Tomáš Baťa, Karel Kryl, Jan Palach, Věra Čáslavská, František Tomášek, Jaromír Jágr, Pavel Tigrid, Miroslav Herold

Václav Havel, Marta Kubišová, Jaromír Nohavica,

Václav Havel, Marta Kubišová, Karel Kryl

Václav Havel, Martina Sáblíková, Jaromír Jágr, Ivan Hlinka,

Václav Havel, Martina Sáblíková, Karel Čapek, Tomáš Baťa, Anna Strunecká

Václav Havel, Martina Sáblíková.

Václav Havel, Michael Kocáb, Dominik Duka, kardinál Tomášek - politka, filosofie MUDr.Pírk, MUDr.Pomahač

Vaclav Havel, Michal Horacek, Petr Pithart, vsichni sportovci a vedci, kteri nam delaji dobre jmeno

Václav Havel, Michal Horáček, Daniel Kroupa, Karel Čapek, Vojtěch Cepl, Tomáš Halík, Jiřina Šiklová, Hana Marvanová, TGM,

Václav Havel, Michal Horáček, Jan Werich

Václav Havel, Michal Horáček, Šimon Pánek, Zdeněk Svěrák, Karel Kryl, Jaromír Nohavica, Bohumil Hrabal...

Václav Havel, Michal Viewegh,

Václav Havel, Milan Kundera, Miloš Forman

Václav Havel, Miloš Forman, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr

Václav Havel, Miloš Kočka (spisovatel), Zdeněk Mahler, Miloš Forman, Tomáš Bím, Josef Velčovský, Maxim Velčovský, Oldřich Kulhánek, Bohdan Holomíček, František Drtikol, Toyen .... je jich opravdu hodně :)

Václav Havel, Miloš Zeman. V poslední době hlavně Zeman,. konečně někdo, kdo mluví pravdu i mimo ČR a jeho zájmy jsou občané a nikoli on sám.

Václav Havel, MUDr. Pomahač, doc. Pirk

Václav Havel, Olga Havlová, Milan Smrž, a spousta veřejně neznámých lidí :)

Václav Havel, Olga Havlová, Miloš Forman, MUDr. Pomahač, Václav Cílek, Tomáš Sedláček, Tomáš Baťa,...

Václav Havel, Otto Wichterle, Karel Gott, T.G. Masaryk, Jan Hus, Šebrle

Václav Havel, Otto Wichterle, Leoš Janáček, Jan Palach, Karel Čapek, Tomáš Baťa, Milada Horáková, Antonín Dvořák, Bohumil Hrabal, Věra Čáslavská, Emil Zátopek.

Vaclav Havel, Stanislav Grof

Václav Havel, Šimon Pánek, Meda Mládková

Václav Havel, Šimon Pánek, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Petr Čtvrtníček, Tomáš Halík, Marek Vácha

Václav Havel, Šimon Pánek.. + řada vědců

Václav Havel, T. G. Masaryk

Václav Havel, T. G. Masaryk,

Václav Havel, T. G. Masaryk, Bedřich Smetana, Antonín Dovřák, Leoš Janáček, Karel IV, Jan A. Komensky, Jan Hus

Václav Havel, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Otto Wichterle, Karel Čapek, Jan Palach atd.

Václav Havel, T. G. Masaryk, Jan Pirk, Bohdan Pomahač, Karel Čapek, Miloš Forman, Helena Třeštíková, Ivan Trojan

Václav Havel, T. G. Masaryk, Jaromír Jágr, Kateřina Neumannová, Šárka Strachová, atd.

Václav Havel, T. G. Masaryk, K. Gott

Václav Havel, T. G. Masaryk, Otto Wichterle, Božena Němcová, Jarmila Loukotková, Emil Zátopek

Václav Havel, T. G. Masaryk, prof. Korbel, František Langer

Václav Havel, T.G. Masaryk, J. Jágr, T. Nedvěd

Václav Havel, T.G. Masaryk, Jiří Škvorecký, Jiří Menzel, Miloš Forman

Václav Havel, T.G. Masaryk, Karel IV.

Václav Havel, T.G. Masaryk, M. Navrátilová, I. Lendl, Mucha

Vaclav Havel, T.G. Masaryk, Tomas Bata, J. A. Komenstky, Karel Capek,..... a samozrejme Jara Cimrman

Václav Havel, T.G.M, Bohdan Pomahač, Oto Wichtrle

Václav Havel, T.G.M.

Václav Havel, T.G.Masaryk,

Václav Havel, Táňa Fischerová, Jaroslav Dušek

Václav Havel, Táňa Fišerová, TGM,

václav havel, tg masaryk, jan železný, jaromír jágr, mudr. pomahač

Václav Havel, TGM, Milada Horáková, Jaromír Nohavica

Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, Jaromír Jágr

Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, Marta Kubišová, Karel Kryl, Jan Palach, všichni letci RAF, všichni členové partyzánských organizací či legií.

Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, Miloš Forman, Zdeněk Svěrák, Karel Čapek, Jaroslav Hašek, K.H. Borovský, Karel IV., Přemysl II. Otakar, Svatý Václav.

Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, Tomáš Töpfer.

Václav Havel, Tomáš Halík

Václav Havel, Tomáš Halík, František Segrado, Táňa Fišerová, Vlasta Chramostová

václav havel, tomáš halík, jan sokol, erik tabery - obecně to, čemu se hanlivě říká pražská kavárna

Václav Havel, Tomáš Halík, Jiří Bělohlávek, Marek Vácha, Jan Sokol

Václav Havel, Tomáš Halík, Karel Schwarzenbeg, Dana Drábová, Martina Sáblíková

Václav Havel, Tomáš Halík, Miloš Forman, Karel IV., Bohuslav Martinů, Jakub Schikaneder, Jan Blažej Santini, Kilián Ignác Dienzenhoffer, Josef Lada.

Václav Havel, Tomáš Sedláček, Zdeněk Svěrák, Jára Cimrman :)...

Václav Havel, Václav Malý

Václav Havel, Všech úspěšných českých sportovců, kteří naši zemi skvěle reprezentují

Václav Havel, všeobecně sportovci

Václav Havel, všichni vědci a spisovatelé

Václav Havel, Zdeněk Svěrák

Vaclav Havel, Zdenek Sverak

Vaclav Havel, Zdenek Sverak,

Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Jan Svěrák, Ladislav Smoljak

Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Michal Horáček, Věra Čáslavská, Meda Mládková, Václav Cílek

Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Tomáš Töpfer

Václav Havel, Zuzana Roitová, Tomáš Halík

Václav Havel,Dominik Hašek,Jaromír Jágr,T.G.Masaryk

Václav Havel,Karel IV.,

Václav Havel,Klaus,Ivan Langer-jediný který se komunistů a korupčníků nebál tak z něho udělali špínu, tímto se naše socialistická elita vyznačuje. Kdo zkusí ukázat prstem na bývalé komunisty a jejich synáčky kteří viděli jak tatínkové bezpracně kradou, tak je pošpiněn a zlikvidován vždy se na každého něco najde (metody STB fungují dodnes)

Václav Havel,T.G.Masaryk,Tomáš Šebrle,Petra Kvitová,Tatana Kuchařová.

Václav Havel; Andrej Babiš;

Václav Havel; sportovci, kteří reprezentují naši zemi;

Vaclav Havel. Roman Hassmann

Václav II., Karel IV, Josef Pekař

Václav II., V. Havel, Zátopek

Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus, doktor Bohdan Pomahač, Petr Mach, Jaromír Jágr, Tomáš Haas...

Václav Klaus, Jaromír Jágr, Eliška Coolidge, Václav Havel (před a v období revoluce), čeští vědci (bohužel si nevybavuji jména), sportovci na všech úrovních

Václav Klaus, Karel Gott, Přemysl Otakar II

Václav Klaus, Karel IV, Ivan Trojan

Václav Klaus, Miloš Forman

Václav Klaus, Miloš Zeman - mají vlastní názor

Václav Klaus, Václav Havel, Daniel Landa, Jaromír Nohavica

Václav Klaus, Václav Havel, Wichterle a další vědci z minulosti, hokejisti z Nagana, olympijští sportovci (biatlonisti, lyžaři, ... )

Vaclav Klaus. Bohdan Pomahac. Karel gott

Václav Neckář, Hana Maciuchová, Undergroundoví umělci

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla

Václava Havla - mnoho pro nás udělal!

Václava Havla-myslel to dobře,ale měl kolem sebe špatné lidi,kteří naši republiku rozprodali a rozkradli dříve než komunisti za celou dobu

Václava Havla, Jana Sokola, Jana Patočky, J. A. Komenského,

Václava Havla, Marty Kubišové, Zdeňka Svěráka

Václava Havla, Masaryka, Járy Cimrmana

Václava Havla, TGM, sv. Václava, dr. Tomáše Halíka a mnoha dalších

Václava Havla, Tomáše Halíka, Tomáše Sedláčka, Marka Ebena, Karla Schwarzenberga, psychologa Vladimíra Smékala, sociálního pracovníka Pavla Navrátila

Václava Havla, Tomáše Halíka, Václava Malého a mnoha dalších

Václeva Havela, Madeleine Albrightové,

Valdštejn, Radecký, Dvořák, Smetana, Cimrman

Vandas,Okamura

Vážím si čechů, kteří svojí pílí pomohli společnosti, ať už jde o jakoukoliv oblast a přitom zůstali hrdí na svoji vlast.

Vážím si pana Babiše a lidí, kteří sami něco dokázali

Vážím si všech dobrých lidí,zvláště těch,kteří něco dobře umí a pomáhají tím druhým. Zvláště oblíbení: T.G.M., Legionáři, Vojáci AČR, Bojovníci z 2 s.v.(letci z Anglie apod.), Karel IV., Jan Hus a husitští bojovníci, Příslušníků složek IZS, Sportovci co se nestydí za to že jsou z ČR

Vážím si všech osobností kultury (tím nemám na mysli popík, ale opravdovou kulturu), ze sportu i z vědy, kteří jsou nejméně vidět, ale dělají nejnáročnější práci. Politika Masaryk a pár současníku.

věda

Veda

věda, sport

Vědci apolitičtí.

vědci, lékaři

vědci, lékaři, spisovatelé (Antonín Holý, Bohdan Pomahač, )

vědci, sportovci

vedcu lekaru jako prof.Pafko nebo prof.Pirk vojaku bojujicich na misich,jako byl Jiri Schams nebo je Miroslav Lidinsky

vědců

vědců

vědců

vědců a lékařů, sportovců pod českou vlajkou

vědců a odborníků - kapacit ve svém oboru

Vědců a sportovců

Vedcu predevsim, dale pak vyznamnym literarnim postavam minulosti, kteri se vyznamnr zaslouzily o zachovani narodnich zvyku atd

Vědců, kteří uspěli v zahraničí, když u nás jsme jim nebyli schopni nabídnout odpovídající podmínky. Někde objektivně (CERN), jinde díky nedostatku peněz na seriozní výzkum (ESA).

vědců, např.: Wichterle hudebních skladatelů, např.: Smetana, Dvořák Karla Schwarzenberga

vědců, spisovatelů, sportovců

Vědců,lékařů a řemeslníků - poctivě pracujících obecně. Neadresně a nejmenovitě.

Vědec a vynálezce Otto Vichterle, Prof. MUDr. Jan Pirk, psychlog Zdeněk Matějčka

Vědeckou společnost s omezenou skupinou ekonomů a minimálním počtem politologů.

vetsina ceskych osobnosti nebyla ceskych - nebo odkud se to posuzuje jako ceska osobnost - pr. Karel IV. ale jinak u tech, kteri pochazeli z uzemi CR - Havel, Kryl, Palach, Horakova,

Vladimir 518 Václav Havel Jungmann

Vlasta Burian

Vlastenectví

Vlastenectví, nacionalismus

Vojta dětský lékař ortopéd, Mojžíšová rehabilitační sestra,

Voskovec a Werich, Masaryk, Lucie Bílá,

Všech slušných lidí a těch co něco dokázali ku prospěchu lidí.

Všech co dělají a dělají vše pro svou vlast. (Věrni zůstaneme)

všech co dokázali zviditelnit (v tom dobrém náš stát) umělce, sportovce, vědce, záchranáře . . . . ale určitě ne politiky

všech českých vědců a myslitelů

všech českých vědců, kteří něco dokázali

všech vědců a vědeckých pracovníků

Všech, co něco dokázali. Nerad bych na někoho zapomněl, ale třeba Otto Wichterle, kardiolog Jan Pirkl, ze sportovců Emil Zátopek.

Všech, které v životě něco dokázaly.

Všech, kteří bez ohledu na překážky dokázali uspět ve svém oboru či si zachovali svou identitu.

Všech, kteří něco dokázal, aby zviditelnili Česko.

všech, kteří něco dokázali a hlásí se k vlasti

všech, kteří svojí píli, prácí a nadáním dokázali/dokáží kvalitně reprezentovat českou zemi - např. Emil Zátopek, Jaromír Jágr, Václav Havel, Heyrovský, Ivan Hlinka, Antoním Dvořák ...atd.

Všech,kteří něco dokázali.

všech,kteří se snažili a snaží,aby čech zůstal čechem a nelezl stále někomu do pozadí

všeobecně vědců a dalších intelektuálních osobností, sportovci jsou mimo mě

vynalézavost smysl pro humor

vynalézavost, selský rozum a manuální zručnost

vynálezců obecně

Vytrvalost

Vzdělanosti a pracovitosti.

Werich, Wichterle, Heyrovský, Masaryk

Wichterle

Wichterle, Havel

Wichterle, Jágr

Wichterle, Masaryk, Havel, Patočka, Zátopek, Plastic people, Potůček, Šiklová, Zázvorková, Janžurová.... mnoho jmen

Wichterle, prof.Holý

Wichterle, Werich, ..

Winton

z dávných svatý Václav, svatá Anežka Česká,svatý Vojtěch a jeho bratr Radim, svatá Zdislava z nedávných císaž Karel I. Rakouský a jeho manželka císařovna Zita, kardinál Beran, kardinál Tomášek, čihošťský farář Josef Toufar, řádová sestra Stanislava Ernstová, vědec Otto Wichterle ze současných arcibiskup Graubner, kardinál Duka, spisovatel Radomír Malý, redaktor Josef Vlček a další

Z historického hlediska boje za republiku určitě T. G. Masaryka a Havla. Nicméně země je plná tisíců dalších "menších" hrdinů, kteří nejsou tak známí, přesto jsou úžasní... Anketu nej osobnosti v MF Dnes za minulý rok vyhrál Bohdan Pomahač, s tím též souhlasím.

Z historie ? Ze současnosti ?

Z historie Hus, Komenský, Koperník, Dobrovský, Erben, Masaryk, Havel.

Z historie Karel IV., Přemysl Otakar II. Z těch současnějších T.G. Masaryk, Karel Čapek, Vlastimil Brodský, Karel Čáslavský, František Drtikol, Antonín Dvořák, Vladimír Smetana, Jan Hnízdil, Miloslav Šimek. Je jich víc, nebudu vypisovat všechny...

Z minulých: Karel IV., Přemysl Otakar 1., 2., Masaryk, národní buditelé, Smetana, Dvořák, Wichterle, Radecký, Peroutka, Havel, Janáček, Křižík, Baťa Současnost: K. Schwarzenberg, ekonom Sedláček, D. Dědek, Kundera, E. Tabery, Halík ale i Jágr, Hašek, Nedvěd, Kvitová...

z oblasti vědy - Wichterle, Pomahač...

z politiků nikdo bohužel, Marta Kubišová, Bohumil Hrabal,

z politiků Václava Havla, pak všech vědců, kteří věnují veškerou svoji energii na vývoj nových technologií, léků apod. ve prospěch lidí, učitelů, lékařů

z těch žijících prezident Miloš Zeman, V. Remek, spisovatel Vondruška, Blanka Matragi z těch nežijících je to Otto Wichterle, B. Smetana, A. Dvořák, Karel IV, bratři Čapkové, Masaryk

Z veřejného života skoro nikoho. Za inspirující považuji V&W, bratry Čapkovy, Š+G. Dále máme spoustu výborných vědců a odborníků.

zajímavé je, že významné české osobnosti jsou zpravidla více docněny "venkuů, než-li doma. A to ať se týká třeba umění (např. Jan Dismas Zelenka) či techniky (např. Josef Sousedík). A na to, kolik máme v historii v mnoha ohledech skutečných duševních velikánů, tak se o nich neučí, nepíše, nijak se "nemedializují", takže se identifikujeme akorát se Švejkem, v lepším případě s Járou Cimrmanem...

Zápotocký Masaryk

ZARPUTILOST, TOUHU PO VÍTĚZSTVÍ A VYTRVALOST U SPORTOVCŮ A NĚKOLIKA JEDINCŮ.

Zátopek, Jágr, Dominik Hašek, Kundera, Antonín Dvořák, Karel Gott, Karel Kryl, Božena Němcová, Martina Navrátilová,

Zátopek, Masaryk

Zátopek, Zeman, Okamura, Babiš

Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Svěrák, Barbora Špotáková, Vladimír Růžička, Jaromír Jágr, T. G. Masaryk

Zdeněk Svěrák, David Vávra, Václav Havel, Jaromír Jágr

Zdeněk Svěrák, Karel Gott, Miloš Zeman, Eliška Balzerová, Tomáš Töpfer

Zdeněk Svěrák, Karel Šíp, Karel Hoger, Radovan Lukavský

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, František Vláčil, Tomáš Klus

Zdenek Sverak, Marek Eben, Martina Navratilova,

Zdravotnictví to je pro všechny nejdúležitější bez něj by nebyl ten zbytek sport atd.

ze soucasnych (tj. zijicich) - Jan Culik, Karel Dolejsi, Jan Keller, Jiri Pehe, Jakub Patocka. z tech co neziji - T. G. Masaryk, Vaclav Havel, Oldrich Novy

Ze současných asi nikoho, možná několik profesorů, které ovšem znám osobně. Politiků v žádném případě, z oblasti kultury nikoho pozitivního neznám, sportovce uznávám pouze amatéské a tací dnes nemají šanci na prosazení. Takže obecně: nejvíce si cením lidí, kteří dobře dělají něco užitečného, ale jen to, co umí, a nekecají přitom kvůli zmatení svých dojmů do všeho (konkrétní případ: Zdeněk Svěrák byl excelentní umělec, ovšem všechno spláchl svou schwarzenberskou proklamací během prezidentský voleb). Takže si cením asi pěti milionů českých osobností, rozhodně však mezi ně nepatří ani jeden politik, profesionální sportovec a velká část umělců (u nich se mohou najít výjimky).

Ze žijících osobností si cením Karla Gotta.To,coon dokázal,před tímto se skláním.Na poli kulturním,je to současně veliký člověk,s obrovským charismem.V politice si cením správných názorů našeho pana prezidenta.Nebojí se říci naplno o "stavu věci".

Zeman

Zeman, Bělohradský, Keller, Švihlíková, Středula, Páral, Drábová, Žaloudík, Koukolík, Pirk

Zeman,BabišGott

zeman,werich,zbořil,wichterle,růžička,jágr

Zenkl, Wichterle, Josef Čapek

Zikmund, ta liška rezavá

zlaté české ruce

zlaté české ručičky. Dokážeme si poradit, někdy tím, že se sehneme, zalezeme.

Značná část emigrantů,, kteří proslavili ČR svoji nápadivostí a myšlením,.

zručnost, nápaditost, vtip, umění semknout se, bohužel zřídka

zručnost, podnikavost, chytrost, pracovitost, ochota se učit novým věcem , národní hrdost.

Zvěřina, Mádr, Halík, Seifert, Čapek, Patočka...

Žádné

žádné,jsou to zloději pro sebe

žádných

žádných

že se dokážou spojit, když o něco jde

žijících či všech? Karel Čapek, Josef Bryx, Bohdan Pomahač, Karel IV., Václav Havel a mnoho bezejmenných hrdinů...

Třetí (a poslední) okruh otázek se týká týká toho, z jakých zdrojů obyvatelé Česka získávají informace a jak jsou spokojeni s vlastním životem.

11. Zajímáte se o aktuální dění a politický či společenský vývoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajímám se a aktivně sledujiotázka č. 12, zajímám se, ale spíše okrajověotázka č. 12, nezajímám seotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímám se a aktivně sleduji143052,11 %52,13 %  
zajímám se, ale spíše okrajově116642,49 %42,51 %  
nezajímám se1485,39 %5,4 %  

Graf

12. Z jakých zdrojů získáváte informace o aktuálním dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet250396,34 %91,25 %  
veřejnoprávní televize170965,78 %62,3 %  
denní tisk102539,45 %37,37 %  
komerční televize87533,68 %31,9 %  
časopisy55521,36 %20,23 %  
jiné43316,67 %15,79 %  

Graf

13. Zaznamenal/a jste v posledních letech televizní pořady (dokumenty či hrané filmy/seriály) s retrospektivní tematikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano237586,55 %86,58 %  
ne36913,45 %13,45 %  

Graf

14. Sledujete/ sledoval/a jste některé tyto pořady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas143159,87 %52,17 %  
ano, často a rád/a62226,03 %22,68 %  
ne, nezaujaly mě33714,1 %12,29 %  

Graf

15. Jaké z těchto pořadů si vybavujete a jaký je Váš názor na prezentaci minulosti v nich?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vypravej-serial. velmi dobra

není zachycována skutečnost, což ani není možné, pořady jsou poplatné době v které vznikají, tvůrci nemají hluboké znalosti o minulosti

seriál Vyprávej - jak to doopravdy bylo,

-

....částečně povrchní...bohužel neúplně objektivní... poplatný době a "všeobecnému názoru"

" Vyprávěj "

"Historie CS".

"prezentace" je záležitostí současného vidění a porovnávání, pořady byly točené v prostředí dané době, nedokumentovaly danou dobu, ale přirozeností v ní účinkovali ... pořady, seriály, filmy, pořady pro mládež, děti, komedie ... z běžného civilního života

"Příběhy železné opony"

"Vyprávěj" - čím více dílů, tím nudnější a horší, ale začátek super. Nejde podle toho posuzovat historii - je to jen jeden náhled na věc. Každý to měl v té době asi trochu jinak.

"Vyprávěj". Ale nesledovala jsem to. Ani "První republiku".

1. republika, Vypravej, Hlídač č. 47, Pelisky, Pupendo, Lidice, aj.

1.republika-hezky zpracováno Vyprávěj-nejvíc se mi líbilo zpracování 1. řady,pak se to už natahuje Zdivočelá země-úžasné zpracování,hodně mi to připomíná mládí mých rodičů,kdy obsazovali pohraničí,bylo tam víc národnostních menšin,jeden nemohl věřit druhému,protože se donášelo tajným...persekuce...Znám to z vyprávění,navícmi p.Dejdar i typově silně připomíná mého otce,moc krásně to hraje.

100 let od Velké války - konečně se začíná mluvit o našich! vojácích, bojujících za Rakousko-Uhersko.

25 let staré televizní zprávy objektivně připomínaly doby doufejme navždy minulé

30 případů majora Zemana odpovídající době

30 případů Majora Zemana - něco překroucené; Colette - z 2.sv.války,

30 případů majora Zemana, zobrazuje dobu a situace , ve kterých jsme žili

30 PŘÍPADU MARORA ZEMANA MYSLÍM ŽE JE DOBRÉ UKÁZAT JAK SE DŘÍVE ŽILO

Abslotutně zkreslená. Americká propagace novodobých hrdninů válek, zkreslování dějin, absolutní absence dokumentů z druhé strany. Vyložená propaganda války.

Aktuality. Velmi dobry.

Archiv ČT24, Retro, Před 25 lety,... Myslím, že to jsou velmi seriózní programy.

Archiv ČT24, Zprávy po 25 letech, ČST týdenník, Hledání zreaceného času - prostě sestřihy, prostá prezentace bez současného komentáře

Archiv ČT24,Retro

Barevná třicátá léta vysílaná na ČT a jiné dokumenty vysílané na Prima ZOOM. Mám ráda objektivní a seriózní retrospektivní pořady a dokumenty

Bigbeat, dokumenty Heleny Třeštíkové, Vyprávěj - seriál, Retro, Týdeníky a největší dojem na mne udělal pořad z domácích filmových záznamů se čtenými vzpomínkami z první republiky. Člověk má dnes možnost, díky množství zdrojů, udělat si svůj obrázek o minulosti.

Blbost!

Bratrstvo neohrožených, Vyprávěj ...

bylo jich několik, ale protože jsem se na ně nedívala, tituly si nepamatuji Vím, že některé ukazovaly na ty těžší části života za socialismu, zatímco jiné se zaměřily spíš na to pozitivní, ale já televizi moc nesleduji (mám 4 děti, studuji, pracuji a čas mám jen na to, co mě nějak obohatí a české filmy to nejsou) a na českých filmech mi vadí časté používání sprostých slov a nutnost mít v každém z nich pod jakoukoli záminkou alespoň jednu erotickou scénku (proč???) - takže českou tvorbu vůbec nesleduji. To už se raději s dětmi podívám na pohádku.

Byly to asi seriály...Zdivočelá země, První Republika, České století, Vyprávěj. Sledoval jsem zdivočelou zemi, to je můj asi nejoblíbenější český seriál. líbí se mi tam hlavně příběh hlavního hrdiny a komunistický režim je tam podle mého názoru celkem dobře zobrazen. Jenom čtvrtá řada seriálu už mi připadla příliš nudná. Teď jsem se začal dívat na Vyprávěj, jehož děj se nyní odehrává právě v období kolem sametové revoluce. Tam už však jisté události nejsou zcela věrohodné. Sametová revoluce vypadala podle mojí mamky, která ji na vlastní kůži zažila dost jinak než v seriálu a i další věci tam neodpovídají realitě.

Byly to rádoby retro pořady, kde mi bylo zle z toho přehršle kýče a podsouvání názoru, že tam, kde žijeme, je to nejlepší a že i štěstí se dá koupit.

Ceske stoleti

Ceske Stoleti - nazor na prezentaci minulosti mam vice nez pozitivni, protoze si myslim ze tenhle serial pro me osobne prinesl hromadu otazek..., nezobrazoval ceske dejiny idylicky jak si je predstavuji....

Ceske stoleti - nesledovala jsem, nemohu posoudit Vypravej - videla jsem nekolik dilu a moc s provedenim serialu nesouhlasim Zdivocela zeme - tento serial priblizil lidem udalosti, o ktetych tehdy nemela vetsina obyvatel ani potuchy.

Ceske století - neviděl jsem, ale uz podle vyvolané diskuze se asi jedna o docela zásadní dilo

Ceske Stoleti - velice zdarile Horici Ker - poplatne dobe Vypravej - plne klise Ve stinu - sablonovite postavy, cernobily dej

ceske stoleti - vyborne zpracovane, logicky odvozene, byt moderne pojate - nepodleha hipsterskym zjednodusovacim a vsezpochybnovacim vlivum

Ceske stoleti (a vetsina) - dejiny pisi lide u moci. Katolici tvorili legendy svatych, komuniste legendu Fucika a spol a soucasne vedeni vytvorilo legendu Havla a disidentu. Ze vseho se soucasna generace dozvi jen tu POVOLENOU cast. O zakulisi, skutecnych jednanich, dohodach apod. ani slovo. Dejiny se opakuji. Jen bohuzel v tomto pripade, kdy jsem cast minuleho rezimu zazil, mi pri prezentacich v oficialnich mediich pripada, ze jsem nezil asi jen v jinem state, ale nejspis i na jine planete a privezli me sem az v roce 1990.

Ceske stoleti.... skvele.

Cesty domů

cyklus GEN

Č.století, Habermannuv mlýn, Colette, Vypravej plus dokumenty na ČT 2

Čáslavského pořad ...ztraceného času, pěkný asi i pravdivý, pořady BBC - myslím, že vždy jde trochu o subjektivní pohled, ale založený na časovém odstupu a studiu objektivních zdrojů

částečně zkreslují skutečnost

často zkreslující, přizpůsobené cítění autorů

Česká republika Olga dokumenty o V. Havlovi fenomen undengroud

České dějiny - příjemně překvapilo, historicky věrohodné, hodně mile zapůsobily citace z různých pamětí. Líbilo se mi, jak se scénáristi poprali s moderní dobou (druhá polovina 20. století) a událostmi vcelku živými. Měl jsem strach, že budou lehce tendenční.

české století naše první válka největší chyba byla se spojit se Slováky a odpojit se od Rakouska. Na Slováky jsme dopláceli 75 let.

České století Vyprávěj nesledovala jsem je, jenom Vyprávěj, a to kvůli dobové módě

České století Vyprávěj Většinu událostí si nepamatuji, ale podle vyprávění pamětníků a dostupných dokumentů byly oba pořady víceméně věrné.

České století Četnické humoresky První republika

České století

České století

České století

české století

české století

České století

České století

České století

České století

ČEské století

České století

České století

České století

České století

České století

České století

České století

České století

české století

České století

České století

České století

České století

České století - asi bych nesouhlasil úplně se vším, ale respektuji pohled autorů Historie.cs - jakožto student historie tento pořad patři mezi mé oblíbené

České století - asi více snaha o dramatizaci některých událostí než historická věrnost

České století - dobrá prezentace

České století - dobře natočené a snad i celkem podle pravdy.

české století - dost velká suchařina, nelíbilo se mi ztvárnění havla a spol. nic jiného jsem neviděla

České století - důležité pro mládež Historie.cz obecně pořady 2. programu ČT a Zoom

České století - hodně složité, vyjadřující soustředění a historický přehled, Vyprávěj - více populární avšak často nepřesné viděla jsem také několik dokumentů na ČT s tématikou událostí 17. listopadu, jejich názvy s bohužel nepamatuji

České století - hodnotím velice kladně a přínosně. Rád bych pokračování ale také daleko podrobnější zpracování.

České století - hrůza a děs; "rozumím", za co Zeman Sedláčka vyznamenal Fenomén underground - palec nahoru

české století - je to pokus o rekonstrukci, nelze brát doslova ale jako informace určitě dostatečné

České století - konečně hraný seriál, který se nesnaží historii přiklášlovat.

České století - krásné Občan Havel - -//- Magický hlas rebelky - -//- Film Protektor - jakš takš ... mnoho dalších

České století - kvalitní retrospektivní dílo Hořící keř - vyrazil mi dech První republika - zajímavé Vyprávěj - dobrý způsob, jak ukázat minulé fungování v našem státu mladším generacím

České století - kvalitní, informativní, až na výjimky nezkreslující

České století - líbilo se mi, jedná se o fikci, ale zábavnou, podmětnou

České století - myslím, že celkem pěkně vykreslené situace a dění Vyprávěj - pravděpodobně dost objektivní prezentace (podle mých rodičů často velmi přesné)

České století - myslím, že tento seriál ukázal dost detailů, které Češi neznali, nadruhou stranu ne vše bylo zcela dle pravdy

České století - nádherný alternativní pohled na naši minulost Zdivočelá země - tak to opravdu bylo

České století - navzdory vesměs negativní kritice mi seriál pomohl pochopit některé souvislosti, např. Slánského proces, okupace 1968 ... Hořící keř - hodně dobrá a věrná záležitost

České století - nejlépe udělaný seriál o české historii. Další dobré: Dějiny udatného národa českého, Historie CS.

České století - některé díly byly docela povedené, jiné bohužel ne.

České století - některé díly jsem ještě neviděl (mám je nahrané), ty, které jsem viděl, jsem vnímal víceméně objektivně a pravdivě

České století - neotřelé pohledy na zásadní momenty novodobé české historie První republika - zklamání, vůbec se nezabývá zobrazením doby, jak bylo inzerováno

České století - nuda

České století - o.k. Vyprávěj - nesleduji, dle zaznamenaných ukázek minulost idealizuje První republika - velmi špatné

České století - originální, ale místy historicky nepřesné

České století - podle mě je to velmi kvalitně odvedená série s ohlédnutím na historii První republika - slátanina

České století - pohled na nedávné dějiny z jiných úhlů, než je ten zakořeněný, a pravděpodobně i bližší realitě: události nejsou zobrazovány černobíle. První republika - spíše nostalgický pohled na minulost.

České století - poměrně dobré a poutavé zachycení klíčových událostí

České století - povedené Vyprávěj - četl jsem jen kritiku, nesleduji

České století - prezentace událostí mi nepřišla úplně věrohodná.

České století - pro mne věrohodné, snad jen Gottwald byl na můj vkus moc polidštěn a Havel naopak příliš karikován

České století - překvapivě nezaujatý a až nepříjemný pro havlisty. Historie.cs - neuvěřitelně poznamenaný "nestranným a inteligentním" moderováním pana Kučery. Seriál o českých legiích, zejména jejich cestě z Ruska - velmi dobrý, bohužel ostatními prostředky i vlastní ČT poněkud odsunutý stranou, protože úplně nesedí do paradigmatu ČT.

České století - přesvědčivě podáno, historicky v rámci možností spíše přesné

České století - přišlo mi, že minulost je podává vcelku objektivně

České století - silnýz podnět k přemýšlení a diskusi

České století - sledovala jsem, snaha o hraný dokument, tzn. zásadní události by měly být podle pravdy Vyprávěj - nesleduji, seriál zasazený do doby, význanmé politické události se tam objevují

České století - sleduji Vyprávěj - nesleduji

České století - snaha o objektivitu, netroufám si soudit. Hořící keř - velmi povedené zpracování, vesměs bez výtek. Vyprávěj - viděl jsem jen pár dílů, netroufám soudit. Občanský průkaz - dobře vykreslující tehdejší realitu.

České století - snaha o věrnou prezentaci historických událostí, popisné, nudné, hrdinové vypadali spíš jako mentorující figury.

České století - snaží se o věrnost a věrohodnost, ovšem všechno už je jen interpretace a je třeba určitý nadhled.

České století - téměř výborné Historie.cs - často problematické - např. dnes o Rusku Vyprávěj - občas tendenční, povrchní Občanský průkaz - silně tendenční, manipulativní

České století - těžko říct, jak moc je důvěryhodné, ale díl Zabíjení soudruha by se měl pouštět dětem před spaním Vyprávěj - nelíbí se mi tento zidealizovaný rodinný seriál, na té době v celkovém důsledku nebylo nic dobrého, i když se zažívaly hezké chvíle Zdivočelá země - věrně zachycená doba a životní osudy

České století - trochu nevěrohodné. Vyprávěj - nevěrohodné

České století - úplně mě to neoslovilo

České století - úžasné! Mělo by být povinné sledovat jako součást výuky druhého stupně na základní škole. Výpravěj - sledovala jsem jen okrajově. + Mnoho filmových dokumentů o významných osobnostech našich dějin...

České století - velice zajímavá a poutavá interpretace určitých významných momentů českých dějin 20. století; První republika - romantická freska na retro prostředí oblíbené doby první republiky; Vyprávěj - oblíbený retro námět, dobové reálie značně zkresleny a buď zcestně zveličeny nebo naopak přehnaně zesměšněny.

České století - velice zajímavý pořad, který měl sice jistou míru autorské interpretace, ale dokázal mi vysvětlit lépe historii našeho státu, než tomu bylo na základní a střední škole.

České století - velmi dobrá série ukazující známé události jinak Osmy - komediální pohled na dění okolo Charty 77, více než historický rozbor je to komedie Vyprávěj - nesledoval jsem, ale vím o něm

České století - více umělecký záměr nežli dokument

České století - viděl jsem jeden díl, který mě zaujal a mám v plánu shlédnout tento seriál celý.

České století - všechny podobné počiny jsou autorské, proto je třeba je brat s rezervou

České století - vyznělo trochu neživotně

české století - zajímavě podané, těžko hodnotit podání, avšak je to filmová adaptace, nikoliv dokument, beru tak, že věrnost nemusí být 100%.

České století - zajímavé pohledy, leckdy odlišné od tradice Převzaté historické dokumenty (BBC aj.) - velice dobré Některé filmy (Všichni dobří rodáci, Ucho, Skřivánci na niti, Obsluhoval jsem anglického krále, filmy podle O. Pavla, ... zčásti i Pelíšky, Musíme si pomáhat - přístupnější pro široké publikum

České století -zajímavé, některé pasáže nadsazené

České století (střízlivý pohled na minulost), Vyprávěj (trochu naivní, ale sranda), První republika (víceméně úplně mimo)

České století a považuju ho za velmi kvalitní

České století a Zdivočelá země jsou asi nejvíc věrohodné, Retro je taková příjemná nostalgie, staré týdeníky jsou zajímavé, i když jou tendenční

České století- příliš hutné Vyprávěj - občas trochu limonádové

České století- zvlášť díly z období komunismu a postkomunismu byly velmi zajímavé a ukazovaly známé události v jiném světle, seriál Vyprávěj je jeden z nejlepších za poslední dekádu a dokladem příšerné komunistické doby co se týče především sociální stránky

České století-dobře zpracované

České století, bylo to jistě zajímavější, než čtení wiki

České století, byly tam samozřejmě ústupky reality ve prospěch dramatického zpracování, ale když si vzpomenu na vlastní pocity z období těch událostí, tak to sedělo.

české století, dobrý startér pro to zjistit si seriozní fakt a informace v lepších zdrojích a přemýšlet o nich

české stoleti, dokumenty na ct2 Nemyslím, že seriál České století pravdivě popsal vše. Popisoval minulost,jen ve špatném. Bylo to neobjektivní.

České století, dokumenty o V.Havlovi

České století, Expremiéři,...

České století, Expremiéři. Vždy třeba nahlížet tak, že se jedná o interpretaci někoho.

české století, historie.cs (některé díly); snaží se o objektivitu (a víceméně jim to vychází)

České století, Historie.cz. Nepřekvapující

České století, Neznámí hrdinové

České století, První republika, Zdivočelá země, Vyprávěj

České století, snažil se být objektivní, lehce rýpavý. Bohužel místy velmi nepřesný.

České století, tendenční a poplatná době vzniku. Což je obvyklé nejenom u nás.

České století, viděl jsem jen pár scén, líbily se mi, ale na celkové zhodnocení seriálu to nestačí. Celkově mne ale seriál nezaujal natolik, abych mu věnoval svůj čas, proto jsem ho neviděl.

České století, Vprávěj. Odlišné žánry ale obojí poměrně povedené

České století, Vyprávěj Velmi pravdivá prezentace

České století, Vyprávěj Vesměs pozitivní hodnocení, i když se pojetí liší. Vždy jde však o umělecké ztvárnění, ne historickou věrnost.

české století, vyprávěj

České století, Vyprávěj

české století, vyprávěj

České století, Vyprávěj - snaží se

České století, Vyprávěj- hraná dramata, dle mého s historickým dokumentem nemají nic společného Retro- trochu bulvární prezentace toho, jak se žilo dřív Historie.cs- zajímavá debata o historii naší země

České století, Vyprávěj, Habrmanův mlýn, Ve stínu, Hořící keř. Nevadilo by mi, kdyby byla ta prezentace méně monolitická, méně politicky korektní. A vnímám negativně nevyváženost toho, jaký prostor dostává v českých médiích (včetně veřejnoprávních) tzv. sudetoněmecká interpretace českých dějin.

Česke stoleti, Vypravej, občansky prukaz, pupendo, pelisky, kawasakiho ruze,

České století, Vyprávěj, Pelíšky, Pupendo

České století, Vyprávěj, První republika

České století, Vyprávěj, První republika, Hořící keř, Čtyři sezony v pekle, Občanský průkaz, Anglické jahody, Lidice, Habermanův mlýn, Alois Nebel. Vše jsou jen interpretace tvůrců. Sleduji je z toho důvodu, abych získal jiný uhel pohledu a mohl jej porovnat s tím mým.

České století, Vyprávěj; nemám vyhraněný názor

České století, Vyprávěj. Jsou poměrně dobře zpracované, ale je potřeba si uvědomit, že jde vždy o subjektivní zpracování režiséra a jeho týmu.

České století, zaujalo mne hodně, zatím jsem si nenašel na shlédnutí dostatek času.

České století; Vyprávěj;

České století; subjektivní pohled, ale může poučit či ilustrovat dobu.

České století: Vcelku to šlo,ale bylo to spíše omílání faktů bez děje.

České století. I přes to, že se snaží zůstat neutrální, je zde podle mě celkem věrně vystižena jak atmosféra, tak historické události a osobnosti

České století.

České století. 1. série skvělá, následující velké zklamání.

České století. Jak prezentují historii je mi jedno. V historických filmech mi jde především, jestli je film dobrý nebo ne.

České století. Líbilo se.

České století. Pavel Wonka se zavazuje. Vnímám je jako snahu vypořádat se s naší minulostí a pohlížet na ni z více úhlů.

české století. zajímavé zpracování historických událostí, které ale vyžadovaly mít určité povědomí o historii.

Československý týdeník

Četla sjem o nich - třeba tren film o Palachovi - ale neviděla jsem je.

Četnické humoresky

Četnické humoresky - minimálně atmosférou velmi povedená prezentace. Vyprávěj - skvělé kostýmy, asi i celkem trefně vyjádřená minulost.

Čs. film. týdeník, Hledání ztrac. času- prezentace pravdivá odpovídající době

ČT 24 myslím, že odpovídal taku, co bylo

čt prima retro , špatně prezentované, vynechávají to, že jsme prošli celou vědeckotechnickou revolucí a tak nechápu co je k sníchu třeba na mléce v sáčku a pod. to by bylo na dlouhé povídání

deformují a zjednodušují minulost, reflektují především názory tvůrců se skutečnou historií mají jen málo společného, používají ji pouze jako kulisu

Dějiny undergroundu, výborný dokument,odpovídajcí skutečnosti.

Deník retro. Je to zajímavé. Pak jeden dokument o Havlovi, byl plný propagandy a lží. Neříkal pravdu o jeho životě, měli ho pověsit vlastizrádce jednoho

Děti sametu, Underground

Divné, nereálné

Docela objektivní se mi jeví "Historie CZ" jinak jsou pořady hodně jednostranné.

dokument o undergroundu, Občan Havel, seriál Vyprávěj

dokument Stalin, film Václav Havel, dokument Z Deníku Ivany A., dok. Magický hlas rebelky Olgy Sommerové, Černí Baroni

Dokumenty a Retro. Pořady typu Vyprávěj značně zkreslují dobu před rokem 1989. Působí to na mne dojmem brain washingu.

dokumenty o druhé světové válce, dokumenty o sametové revoluci, seriál Vyprávěj

dokumenty o Revoluci, některé jsou objektivní, ale zbytek jenom překrucuje fakta

Dokumenty o sametové revoluci a snaží se ukázat, jak moc to bylo důležité a co pro to kdo musel udělat

dokumenty si názvy nepamatuji, filmy pelíšky, občanský průkaz,atd. atd.

dost se trefují

Dříve byly filmy i seriály bohužel kvalitnější

Dříve překrucovali komunisti, dnes překrucujeme my

dva seriály- Vyprávěj + První republika

Estebak, POUTA ,VYPRÁVĚJ, KDE DOMOV MŮJ tyto porady vcelku spojují do příběhů nejhorší prvky minulého režimu

fair play české století vyprávěj osmy

Fair Play, Vyprávěj - slušná snaha o zachycení doby Z deníku Ivany A., Postavení mimo hru - skvělé výukové materiály

Fenomén Underground

Fenomen underground - pravdivě Bigbít - pravdivě Vyprávěj - trošku "učesané" (Hořící keř, Občanský průkaz, Pelíšky, Ve stínu, Habermannův mlýn - se sice netýkají přímo Sametové revoluce, ale minulost, dle mého názoru, je v nich vykreslena pravdivě.)

Festival jeden svět

film Pelíšky - mnoho nostalgie, ale velmi autenticky působící seriál Vyprávěj - podobně jako předchozí, nekonfliktní, nostalgický film Hořící keř - objektivnější, rovněž autentický Pořad Retro na ČT ...

film vyprávěj - výborný

Filmovy tydenik - jasna manimupalce s informacemi

Filmový týdeník - umožňuje uvědomovat si rozdíl mezi zpravodajstvím a propagandou

Filmový týdeník .Moc zpolitizované.

Filmový týdeník před 50 lety, nezkresluje tehdejší dobu tak , jako se tomu děje dnes.

Filmy

Filmy - Pouta, Ve stínu, Československo

Filmy a seriály - v drtivé většině přehánějí a ukazují minulost hnanou do extrémů. Zapomínají, že drtivá většina obyčejných lidí prostě normálně žila v rámci daných možností a přesto byla šťastná. Jen malá skupina lidí byla utlačovaná totalitním režimem (nemyslím tím samozřejmě 50. léta). Neukazují to dobré, co v minulém režimu bylo.

Habermannův mlýn - velmi mě film zaujal

Habrmannův mlýn, Lidice, Konfident, Zdivočelá země, Občanský průkaz. Prezentace je zdařilá.

historické události na čt a různé historické pořady, perfektní, ale jej jich málo, chtělo by to přidat. Zdá se mi, že se na takové pořady dívá málo lidí :(

Historie CS, české století

Historie CS, Retro, České století, Vyprávěj - snaha o poctivou interpretaci, u Českého století domýšleli autoři detaily, které nebyly známé

Historie CS, Vyprávěj

Historie cs, Vyprávěj, Zdivočelá země... Snaha podat to pravdivě tam je, ale je jasné, že ne vždy se to podaří přesně. Co nesnáším tak podání nedávné historie podle pana Kosatíka. To je s prominutím tendenční, fanatický, antikomunistický hňup.

historie cz

Historie cz na čt24, Vyprávěj na čt 1, První republika

Historie cz. na 24. Protože jde o setkání různých názorů při besedě, jeví se mi to vstřícné vůči divákovi, aby přemýšlel.

Historie zapomina a ruzne se zkresluje

Historie.cs Zdivočelá země České století

Historie.cs

Historie.cs - odborné, Retro - populárně naučné, Četnické humoresky, České století - seriály. Ačkoli České století se snažilo být věrohodné, stále jej řadím mezi seriály. Zahraniční seriály z historického prostředí...

Historie.cs - odborný pořad. České století - historický seriál s prvky dramatických zápletek

Historie.cs - zajímavé a vždy přínosné diskuse

Historie.cs - zajímavý pořad, prezentace minulosti je objektivní, člověk se občas dozvídá i nečekané souvislosti Československý filmový týdeník - autentický pořad z oné doby, je na člověku, jaký obrázek si udělá Retro - seznamuje s praktickým životem lidí v dané době

historie.cs, odborný, není tolik citově podbarvený v duchu národní hrdosti

Historie.cs, Retro, České století, O poklad Anežky české..nevzpomenu

Historie.cs, stopy fakta tajemství,.. některé díly vysoce kvalitní.

historie.cz

historie.cz - velmi dobrý pořad

historie.cz v ČT - velmi dobré

HistorieCS, Retro

Hledání ztraceného času - K. Čáslavský - vynikající. Retro - připomíná. Četnické humoresky - příjemná oddychovka, vzpomínka na staré časy.

Hledání ztraceného času - myslím, že je objektivní, prezentuje spíš fakta, než názory Kalendárium - myslím si totéž

Hledání ztraceného času, seriály Vyprávěj a Zdivočelá země

Hledání ztraceného času, Vyprávěj, Retro - vzhledem k věku, mi přijdou, tedy Vyprávěj, tak jak známe z vyprávění rodičů

hnůj

Horici ker, obcansky prukaz, vypravej,... Myslim si ze tyto porady jsou skvele v kontrastu poradu drive politicky proklamovanych

Hořící keř

hořící keř

Hořící keř - autenticky zaznamenává atmosféru doby

Hořící Keř - realitě se velmi blíží Habermannův mlýn - věřím, že to takto vypadalo České století - autorská invence, ale některé situace skutečné Občan Havel

Hořící keř - relativně zajímavě vykreslená doba a dění okolo Jana Palacha

Hořící keř - skvělý Ve stínu - taktéž povedené

Hořící keř - velmi působivé dokudrama; Vyprávěj - zajímavý nápad ukázat život za komunismu, zkažený trapným scénářem

Hořící keř, České století, Ex-premiéři... Prezentace by měla být v rámci mezí historicky akurátní, jelikož na tom pracovali historici. Je tam možná jistá zkreslenost, ale je nutné brát vše s odstupem a nevěřit všemu co je v televizi. Nicméně jako pořady nastinující některé zásadní události České republiky slouží momentálně skvěle.

Hořící keř, seriál Vyprávěj. Celkem slušně podaná minulost.

Hořící keř, Vyprávěj - myslím si, že prezentace minulosti byla reálná

Hořící keř, Vyprávěj, Občanský průkaz

Hovory H

idealizují to

Interpretace je ve všech nějak nepřesná. Nejvíce sleduji České století.

J. Stránský: Zdivočelá země - myslím, že dost věrně zobrazil poválečný stav + 50. léta v kriminálech, především těch, kterým by měl národ děkovat.. Vyprávěj, I. republika - mydlinkové zobrazení, myslím, že autoři nezažili např. tvrdou normalizaci, pokud bude mládež přesvědčená, že to tak bylo, pak se nedivím hlášce "zlatí komunisti", to já řici nemohu, i když dnes je nezaměstnanost a spousta dalších problémů, které tehdy byly v menší míře nebo se o nich na základě cenzury nesmělo psát.

Jak fungovala komunistická propaganda, veřejnoprávní sdělovací prostředky převzali vzor a jen jej vylepšily!!!!

jak se pomalu odkrývá zákulisí dění, to se mi líbí a zavzpomínání na tu dobu, porovnání, jak jsem to vnímala a že náš ve škole učili blbosti

Jak se žilo v minulosti, První republika, České století ...

Jako poslední jsem sledoval filmový cyklus České televize České století. i když si jistě scénáristé mohli psát po svém a věci domýšlet - to by mi ovšem nevadilo, nejsem vševědoucí a takových dokumentů je málo. Literaturou si vše člověk může doplnit. Horší bylo vynechání důležitých dějinných událostí, jako např. legionářské zlato (a vůbec zlatý poklad republiky), zákulisí bojů z druhoválečných front či Košický vládní program. Čili za tento cyklus jsem rád, ovšem co se týče například amerických válečných a filmů a presentací americké armády - hodně to ovlivňuje vývoj a názory mladých lidí, což se skoro neliší od propagandy z dob minulých.

Jaksi se raději zeptám pamětníků, dokud to ještě jde.

Jde o dokumenty, na které náhodou narazím, pravidelně sleduji asi jen pořad Slavné dny na internetové televizi Stream.cz. Tam jsou krátká dokumentární shrnutí dělaná tak, aby diváka zasáhla, a proto je ta forma hodně oslovující. Když mě něco zaujme více, dohledávám si pak informace z jiných zdrojů, případně o tom diskutuji s přítelem historikem.

Je jich halda, první republika, vyprávěn, retro, směr listopad, velká válka, neznámí hrdinové, Lidice, habermannuv mlýn, zdivočelá země, hlídač c 47, collet, poslední vlak, české stoleti

je to řada filmů - třeba seriál Vyprávěj je moc pěkně zpracovaný, protože ukazuje život obyčejných lidí.

Je větší možnost sdělovat historické momenty na pravdivější bázi.

Je zajímavé, že všichni modří ptáci vyskakují, že seriály a filmy z let socialismu jsou poplatné době a přesto je všechny televize donekonečna opakují (jak se tenkrát Železný na Nově dušoval, že "MAJORA ZEMANA" NIKDY!!!!, že je to komunistický seriál a v této době ho protočily už všechny televize). Pročpak neopakují hry Havla, když byl přece zakázaný a jeho hry také (je natočená Audience a Zahradní slavnost). Nebude to tím, že na jeho hry se NEDÁ koukat a jelikož televize koukají na sledovanost a na tyto hry by nikdo nekoukal (a tudíž by nebyl ani příjem z reklam), tak se všechny televize BOJÍ zařadit tyto bláboly do svých programů?

jednoduchý

Jednostranne zemerena

jenom dokumenty, názvy nevím

Ještě jsem tady. Objektivní, protože každý díl je o někom jiném.

Jsou poplatné současné době stejně jako ty co byly v minulém režimu.

jsou pořady týkající se válečné minulosti, života naší země v různých obdobích, míra objektivity je různá.., ale to je již typické, dnes mají média prodávat nikoliv poskytovat relevantní data

Kdyby mě zabili - bylo by fajn, kdyby ten film neříkal pravdu

Když náhodou něco vidím, občas je tam některý trefný postřeh, ale dost často popisují něco o dost jiného, než jsem tady skutečně zažil.

když třeba v seriálu Vyprávěj jsou hrubě zkresleny i ty Události, které si pamatuju (např. časy zápasů v díle o olympiádě v Naganu), asi bude totéž platit o zobrazení těch událostí, které si nepamatuju

Konkrétně si nevybavím, ale dokumenty s historickou tematikou a těch pár českých filmů s tematikou z dob před 1989.

konkretni nazvy poradu neresim. Obsahem to byvaji dokumenty poplatne dobe vzniku a autorovi. Co vznikli drive pracuji s informacemi v dane dobem co vznikly v nedavne dobe maji dat vice a spise srovnavaji. Pokud je dela neobjektivní autor tak tihnou spise k jednomu nazoru a pohledu na tema.

Konkrétní názvy si nepamatuji, hlavně jsem sledoval období kolem 2. sv. války a poté 70. - 80. léta. Beru to jako další zdroj informací s možností chyby/ vlastní interpretace historie tvůrcem filmu.

Konkrétní názvy si nevybavím, ale ve většině byla prezentace minulosti objektivní, i když samozřejmě autoři vycházeli z toho, že situace byla ve celé republice stejná. Což však není pravda. Byla města a okresy kde byla situace jiná než třeba v Praze.

Konkrétní pořad si nevybavuji, nicméně prezentace minulosti v těchto pořadech v nich byla většinou závislá na době vzniku pořadu a posouzení odpovědných osob. Pořad se tak stal následně buď propagandou/ nebo za tímto účelem vznikl/ nebo trezorovým pořadem.

kultúra vždy sa niečo nové dozviem

ležáky

Mám v oblibě spíše dokumenty, které se drží touhy dokumentovat nezkresleně

Manipulace, polopravdy, překrucování skutečností, zvýrazňování a zveličování chyb socialistické éry, minimalizace a zamlčování chyb současnosti.

Minulé století? Viděl jsem film o Benešovi, Havlovi...

Minulost je až na výjimky prvoplánově úmyslně zkreslovaná a lživě interpretovaná.

Minulost je mnohdy podávána jako humorná, což není ani v nejmenším pravda.

Minulost je prezentována dle zájmů a potřeb jejich tvůrců a cílů, které sledují.

minulost je prezentována značně vylepšeně a zjednodušeně s výjimkou tematiky o světových válkách

minulost je překroucená v rámci nové "demokracie"

Minulost je v nich většinou prezentována velmi sentimentálně a naivně "růžově"

Minulost je vždy vykládána zabarveně v závislosti na prezentujícím či vybraném hledisku

minulost se často zkresluje...

minulost se prezentuje, tak aby se to hodilo, tomu , kdo to platí

minulost se zkresluje

Mojžíš, Ježíš, Hus

Mojžíš, Ježíš, Hus,

Mojžíš, Ježíš, Hus.

Momentálně si vybavuji pouze České století, které bylo připraveno poměrně netradičně.

Na České televizi u rodičů. Já TV nevlastním

na ČT 24 - snad název Retro ... a Vyprávěj - seriál , České století - seriál , - na základě vlastních zkušeností mám pocit,že minulost poněkud idealizují ! Pravdivěji se mi jevil seriál České století...

na čt 24 byl vysílán dokumentární cyklus, který znovuobjevoval zašlapané projekty českých firem a inženýrů, které byly na danou dobu naprosto nadčasové. Nejen v těchto dokumentech, ale i v jiných pořadech, je dle mého názoru cítit pýcha k našim předkům.

Na ČT Retro

Na ČT2 dost často běží dokumenty a seriály zejména o druhé světové válce, ale tyto programy nesleduji - jednak to není oblast mého zájmu a raději se vzdělávám v jiných oblastech, jednak na mě válečná atmosféra těchto dokumentů působí negativně.

Na ČT24 - Retro, Archiv, Neznámí hrdinové,

Naposledy dokument o Jugoslávii, jak tam vedle sebe v klidu žijí lidé různých náboženství. Bohužel to již je hodně retro.

Naposledy to byly střepiny na téma Osvětim. Tentokrát musím pochválit Novu, že prezentace minulosti zde byla tak nějak přesná a zajímavá.

napr. ceske stoleti rada se z nich dozvim "nove" veci, ale nejde o dokumenty, takze je tam promitnut nazor autora

Naprostá většina prezentuje minulost zkresleně, jednostranně a propagandisticky. Ptají se pouze disidentů a podobných tupců, běžní lidé nedostanou prostor pro názor.

Naprosto stěžejní vnímám dokumentární cyklus ČESKÉ STOLETÍ, režiséra Sedláčka. Tato série bravůrně zpracovaných hraných dokumentů ukazuje zákulisí klíčových událostí našeho národa. Doporučuji tuto televizní sérii zařadit do výuky a každý by měl minimálně jednou celou sérii shlédnout!

Naprosto zkreslující minulost. Autoři nemají přehled o minulosti.

např. BBV 25 let poté - působí velice komunisticky

např. Retro - výborný pořad, člověk se doví i věci, které nevěděl a také se pobaví. seriál Vyprávěj, taky velmi povedený a mnoho pořadů na ČT24 (sestřihy z týdeníků, dokumenty apod.)

NAPŘ. SERIÁL "VYPRÁVĚJ". TENDENČNOSTÍ SI V NIČEM NEZADÁ SE ZPRAVODAJSTVÍM TELEVIZE (JAK VEŘEJNOPRÁVNÍ, TAK KOMERČNÍ).

Např. seriál Vyprávěj je dost pravdivý, seriál 1. republika je trochu zidealizovaný, pořady Z. Jičínského, o legionářích a pod. jsou výtečné.

např. Vyprávěj - myslím, že vcelku pravdivě zobrazuje dění v dané době - soudě podle toho co slyším od známých, přátel, rodičů, kteří v té době žili

Např. Vyprávěj, První republika, České století. Retro. Líbí se mi. Z let, která si pamatuji, nebo mi vyprávěla rodina, to většinou souhlasí.

např. Zdivočelá země

Například serál VÝPRÁVĚJ. Myslím, že je velmi pěkně zpracován. Pak to byl i nějkaý film, už si nevzpomenu na přesný název.

Například seriál Vyprávěj podle mě celkem věrným obrázkem minulého režimu, odmyslíme-li dějovou linku.

Například v rámci Pamětí národa, Neznámí hrdinové, .. Poměrně dobře zpracované vzpomínky více či méně známým hrdinů. Bigbít - mapuje tehdejší hudební scénu disidentu. Velice dobrá prezentace "téměř zapomenuté revoluční úlohy" hudební subkultury.

Naše Velká válka - dokument - seriál, Zdivočelá země, Vlak dětství a naděje, Vyprávěj, F.L.Věk, První republika - hrané seriály. Jsem spokojena s prezentací minulosti /pokud mohu soudit/ možná někteří hnidopiši nebudou souhlasit, ale chybičky se vždycky vloudí. Hlavní a důležité je, že se takové dokumenty čihrané filmy vůbec točí a bylo by jich potřeba víc!

název nevím ale převážně na ČT 1

název nevím, nestál za zapamatování - měla jsem pocit, že se na spoustu pozitivních věcí zapomnělo; ať už to byly naše strojařské a elektrotechnické vynálezy, podíl na vesmírném výzkumu, různé objevy, vynálezy už z dob 1.republiky, kvalita školství, která vzala za své, když nastoupil jako ministr školství Pilip a pak Buzková, naše lékařství, péče o rodinu, ozdravovny pro děti, lázeňská péče o pracující, systém zvláštních a praktických škol, české filmy, doprava a obslužnost i těch malých obcí, jejich zásobování, soběstačnost ve většině pěstovaných komodit ... a ještě by se našlo .. a co mi vadí, téměř glorifikace disidentů ... Havla "udělala" Olga, Klaus byl kapacita v době komančů, když publikoval do Hospodářských novin (které nemají vůbec nic společného s těmi současnými), ožralý Lanďák, který v opilosti vybekoval, co by si za střízliva nikde nedovolil říct; taky mi vadí, jak se traduje, že kdo byl proti režimu, neměl šanci studovat - BLBOST! - napadá mě ten spratek Benda - nestudoval jen ten, kdo na to neměl, já měla kamaráda, jehož otec nikdy nešel k volbám !!! kdo si to dovolil!?! podle dnešních skazek byl odepsaný, no a tento můj kamarád, UDĚLAL PŘIJÍMAČKY a vystudoval - v té době - prestižní vojenskou školu; můj otec nadával na komunisty kudy chodil, a taky jsem vystudovala VŠ ... kdo nedělal doslova bordel, neporušoval zákony, mohl být v klidu - a to platí v každé společnosti, za každého režimu, že protizákonné jednání je trestné (bohužel, dnes to platí jen pro obyčejné lidi), taky mi vadí, jak se v dnešní době povoluje "za korunu" zabrat - zastavět ornou půdu - vystudovala jsem stavárnu a vím, že v té době byla orná půda posvátná, dnes se pole zabetonují markety a nikdo neřeší, že v centru měst jsou nevyužité tovární objekty (někde se pomalu začínají rekonstruovat, ale to už je asi pozdě bycha honit ...)

název si nepamatuji, byl o tom, co se dříve nesmělo

Název uvádět nebudu,bylo jich více,ale nemám rád pořady,které retro uvádějí jako nějakou sci-fi dobu.

Názor je většinou zkreslený.

Názvy pořadů si již nepamatuji, ale poslední dobou jsou tématicky zaměřena proti době mezi léty 1948 - 1989.

Názvy přesně neznám asi Retro v Tv a pořad, který zajišťuje Postbelum (?)m, ne vždy objektivní

Názvy si nejsem jistý, ale většinou se k minulému režimu staví v smířlivém až nostalgickém duchu.

Ne příliš objektivní, ale o totalitě není možno mluvit jinak, než záporně.

Ne vždy objektivní. Vzhledem k trestnosti propagace totalitních režimů je prakticky znemožněno uvádět i úhel pohledu "normálních" lidí na socialismus u nás, lidí, kteří si zkrátka žili, jako to dělají teď, které režim nepronásledoval, protože neměl proč. Ale myslím, že celkově se umí lépe pracovat s tématy "dobovými", už opadla hlavní vlna afektivní nenávisti a nadšení, nyní se celkově na společnost a historii začínáme dívat objektivněji než dřív.

Něco na tom pravdy je ale není celá.Dostaly jsme se z rodiči dvakrát k moři.

Nedávná historie Je tam "patřičně deformovaná"

nedívám se na filmy a seriály s retrospektivní, líbil se mi dokument na ČT 24 - spíše zaměřený na techniku, než na politickou situaci a nesvobodu (nevím název)

nedokážu posoudit, ročník 88

nějaký seriál, ale nezaujal mne. Spíš mne zajímají staré Týdeníky

Nejlépe hodnotím "České století" a publicistický pořad "Historie.cz"

nejlepší byl asi seriál Vyprávěj

Nejradši mám dokumenty o 2.světové válce--- díky nim se hodně dozvím.

Největší Čech, Znovu 89

nejvíc se mi líbí Retro-věrohodný, taky si to tak jak je to v tomto pořadu pamatuji, Fenomén Underground ( a podobné pořady k tomuto tématu). V podstatě všechny, které uváděla veřejnoprávní televize jsou zajímavé a pravidelně je sleduji.

Někdy je to trochu jinak, bývají zkreslené.

někdy se objevují záměrné lži

Některé trochu pokřivují historii

některé události mi vadily tenkrát a vadí mi i nyní

Nelíbí se mi obecně, jak je ve většině dnes natočených pořadů zobrazen život před r 1989 . Spoustu lidí v té době žila normální život, vychovávala děti, chodila do práce. V pořadech je zpravidla propagandisticky zobrazováno jak vše bylo špatné. I to potom jako by podporuje názor, který byl často slyšet, že kdo nebyl chartista, ten kolaboroval.

nemám televizi

nemám televizi, takže nemůžu tyto pořady sledovat, ale z tisku o nich vím

nemám TV, ale určitě by mě zajímaly staré dokumentární filmy, třebas i ty propagandistické, aby člověk věděl, co už NEMUSI prožívat...

nemám vyhraněný

nemyslím si, že vyjadřují jak to skutečně bylo, jak se žilo ve všech částech republiky

není objektivní

nepamatuji si přesně...

nepamatuji si. Ale patrně na mne nezapůsobili

nesleduji podobné pořady....

Nesmyslné lakování minulosti na růžovo - TV seriály Vyprávěj, První republika...

neumím odpovědět

nevím

Nevím

nevím přesně název, ale prezentace některých situací je zkreslená

nevím, První republika, ... historie je zajímavěší než ScienceFiction

Nevlastním televizi, ale postřehla jsem Vyprávěj...viděla jsem pár kousků a přišlo mi to fajn...

nevlastním televizi, čas trávím jinak než ztrátou před bednou

nevybavím si konkrétní pořad, ale vybavuji si, že většinou je tón spíše smířlivý: "taková byla doba, bylo to těžké, nelíbilo se mi to, jsme rádi, že je to pryč a měli bychom se poučit a posunout dál" - a s tím i souhlasím

nevybavuji

nevybavuji si název

nevzpomenu si momentálně na název, ale je to seriál o životě třech generací až do součastnosti

Nevzpomenu si na název

Nevzpomenu si na název, snad Retro. Pohled na minulost není objektivní. Stále mi připadá, že se tu vysmíváme lidem žijícím před revolucí, ale oni přeci žili, jak nejlépe uměli. A situace v naší republice byla jiná, stejně tak jiná byla situace ve světě. Nemůžeme minulost porovnávat s dneškem, to je přeci zavádějící.

nevzpomenu si, ale minulost je vždy upravována tak, aby se to hodilo současnému vedení

Nevzpomenu si, ale obecně ukazují o dost jiný svět, než jaký pamatuji.

Nevzpomenu si.

nevzpomínám si

nevzpomínám si na přesný název

neznám jména pořadů, nemám TV - pořady jsem zachytila jen náhodou, když jsem byla na návštěvě u rodičů, ale česká tvorba už mě řadu let nezajímá, takže jsem si nedohledala jména a ani jsem je nezačala sledovat

Neznámí hrdinové

Neznámí hrdinové, Zdivočelá země, Vyprávěj - dojem dobrý

nic moc

Nostalgie a zároveň prvoplánová ideologie, zjednodušování (Vyprávěj). Dobrá byla Zdivočelá země (s výhradami).

Nutně subjektivní, některé jevy idealizující, jiné naopak přehnaně negativizující (např. Šabachovy povídky). Ale celkově podávající poměrně reálný obraz.

O atentátu na Heydricha, o vzniku Československa, ale názvy si nepamatuji

O minulosti by mela vedět omladina více a ne co jim kdo a jak napovída. Tvz ukrivdenci a trestanci socialismu, ale i lidé co měli svou hrdost a klidný život

O minulosti se lže.

O Palachovi (Hořící keř), o sametové revoluci, je to celkem O.K.

O první světové válce. Historie.cz

občan havel

Občan Havel, dobrý

Občanský průkaz Něžné vlny

Občanský průkaz - pitomina, snaží se to dobu líčit tak, že je to až nesmyslně přehnané. Jestli tohle hustí do mládeže, tak je to horší vymývání mozků, než bylo před r. 1989

Občanský průkaz - smutná komedie na zamyšlení

Občanský průkaz - určitě je minulost prezentována jednostranně, nicméně mě osobně je tento pohled velmi blízký. Habermannův mlýn - opět jednostranný pohled na minulost, nicméně ve filmu to nejspíš jinak nejde. Hořící keř - film zaměřený na konkrétní událost a události navazující. Minulost je zde prezentována sice opět jen jednostranným pohledem, nicméně je určitě důležité si takové události připomínat.

Občanský průkaz, Pelíšky, Vyprávěj. Minulost je zde, v rámci možností, dle mého vystižena objektivně.

Občanský průkaz, Pelíšky.

Občanský průkaz, Pupendo - filmy, výstižné Pelíšky - film, stylizovaný Retro - TV pořad, příliš konkrétně tematizovaný, než aby bylo lze posoudit celkové vyznění Zašlapané projekty - dokument. cyklus, výstižný

Občanský průkaz, Vyprávěj obraz vypovídá o dané době dobře

Občanský průkaz. Pelíšky, Vyprávěj - vzpomínky na realitu

občas je minulost podávána zkresleně

občas tam jsou chyby

Obraz minulosti je značně zkreslený. Tak, jako před rokem 89 byl zkreslený pohled na vše, co nemělo červenou barvu, tak nyní je opět dle českého zvyku obrácený trend všechno, co bylo před rokem 89 negovat a zlehčovat.

Odpověd presahuje rámec otázky

Okres na severu, 30případu majora zemana-přehnaná propagace ksč nelíbily se mi ale jsem ráda že jsem je viděla. Žena za pultem ,Vyprávěj líbily se mi osudy hlavních hrdinu-vzpomínky. Ráda se podívám znova

Opět by jich bylo moc, ale jeden za všechny - seriál Vyprávěj. Samozřejmě nejde ani zdaleka o nějaký "dokument", ani nezaujatý pohled na minulost, ale myslím, že může alespoň v obecné rovině přiblížit mladším generacím dobu před jejich narozením, a to poměrně stravitelnou a "přirozenou" formou, bez příliš konkrétního zaměření na některé konkrétní období nebo nějaký specifický problém dané doby. Neposkytne samozřejmě komplexní obraz doby, ale spíš obecnou představu o naší nedávné minulosti z pohledu "obyčejných lidí".

Opravdu rád mám Manželské etudy od Heleny Třeštíkové.

pad treti rise.muj nazor je takovy,ze lide umirali a bylo jim ublizovano uplne zbytecne.jenom ze se nekomu proste chtelo jim ublizovat.lide si museli vytrpet strasna muka.

Pelíšky

Pelíšky - podle mého názoru jedno z nejlepších vyobrazeních nynější doby

Pelíšky-ano, komunisti jsou svině Hořící keř-ano, komunisti jsou svině

Pelíšky, Musíme si pomáhat, úsměvná, ukazuje že se dá žít v každé době

Pelíšky, Občanský Průkaz - filmy zasazené do období komunismu, vtipně kritizují tehdejší dobu

Pelíšky, Pupendo, Občanka Vyprávěj, Retro, České století v ČT Převážně je v souladu

Pelíšky, Rebelové, Četnické humoresky - zrovna tyto zmíněné pořady podle mě minulost moc nekritizují, spíš ji podávají úsměvně až malebně.

pelíšky, vyprávěj, občanský průkaz, retro

podle autora, zkreslující s výjimkou dokumetů, ale i ty jsou často účelové

Podle mě dobrá je Zdivočelá země pak filmy podle scénářů Jiřího Křižana, méně už třeba Vyprávěj

pohádka

Pohled každého je subjektivní

Pokud by to bylo tak, jak uvedeno, byl by zavrenej kazdej druhej...

Pokud jde o filmy a seriály, ukazují spíše zkreslenou situaci a to z horší stránky.

Pokud nejde o dokument, tak prezentace minulosti je vždycky trochu zkreslená (i když zkreslený může být i dokument). Občas sleduji seriál Vyprávěj, tam mi to připadá celkem v pohodě, u seriálu Zdivočelá země už si tak jistá nejsem, nic totiž nebylo ani tak dobrýho ani tak strašnýho, jak se líčí. Staly se hrozné věci, ale nestávaly se pouze hrozné věci. Před 89. se komunismus idealizoval, po 89. se komunismus démonizoval, obojí názory jsou extrémy a pravda je tak někde uprostřed. (část té doby jsem zažila a přes občasné buzerace jsem nějakou větší persekuci nepozorovala, ani u sebe, ani u mých kamarádů a známých. Buzerace se projevuje nezávisle na režimu, v dnešní moderní takzvaně demokratické době existuje buzerace v zaměstnání, takových rozměrů, že to občas hraničí s týráním. Argument, že lze z práce odejít, je trochu jalový, v době, kdy je o práci nouze.)

politicky/oligarchicky zadané

pomluvy

Poplatné mainstreamu, co bylo před VKP (Velký kabátový převrat) bylo všechno špatné. Většinou velmi primitivní.

Poplatný dnešní době - tzn. vše co bylo za komunistů bylo špatné..........

Pořad ČT "Retro" - seriál ukazoval různé aspekty života v socialistické společnosti a ukazoval jak světlé, tak stinné momenty Seriál "Vyprávěj" - sám jsem tuto dobu bohužel nezažil ve věku, kdy bych si něco zásadního pamatoval, ale místy mi seriál přišel trošku idealistický. Ale hrál na strunu starší generaci, která v té době vyrůstala a cítí určitou nostalgii po minulém režimu.

Pořad Retro na ČT 24 podle mne vykresluje naši minulost přehnaně báječnou. Díváme se na seriál Vyprávěj, z oddychových důvodů, mnohé informace v seriálu pak hodnotím s maminkou a babičkou, ale nepokádám to za důvěryhodný zdroj, spíš zábavu. Nejraději mám pořad se snímky z archivů a ztracených filmů.

pořad Retro, a pdle mého názoru dobu před revolucí dost zkreslují a ukazují ji horší, než by skutečnosti byla

Pořad Retro. Docela se blížil realitě. Seriál Vyprávěj. S realitou ještě ujde.

pořad stejná politika KSČ

pořady jsem nesledovala nikoliv proto, že by mě nezaujaly, ale proto, že nemám televizi

pořady jsou poznamenány ideologií-to není objektivní názor

Pořady jsou tendenční. Jsem pamětník a proto můžu říci, že tyto pořady neodpovídají realitě a neříkají divákům pravdu. Není to nic nového. Každý režim, stát či kdosi přetváří historii k obrazu svému. Jen poznámka: nejsem zastáncem bývalého režimu! Ale irituje mě glorifikace nýmandů!

pořady o holocaustu,

Pořady o revoluci s Kleplem v ČT (název nevím)

pořady zkoumající zločiny minulosti, jak válečné tak z doby komunismu - myslím, že se snaží o objektivní náhled

Poslední, co jsem v tomto směru viděl, byly prvorepublikově-nostalgické komedie à la Četnické humoresky. Takové to snění o starých zlatých časech, neškodí, nepomáhá, může navozovat pocit, že nebylo vždycky zle...

pouze propaganda, osobní zkušenosti jsou zcela jiné

Povídej, První republika- strašné České století- většinou zajímavé

Povídej, První republika, jsou dobré a jsou potřebné.

Právě sleduji Vyprávěj online :))

Predevsim dokumenty na CT.

prezentace je stejna jako v minulosti jen s tim opakem ze ted je nepritel ten druhy,drive bylo vse spatne od zapadnich kapitalistu nyni co bylo za komunistu bylo zle...popravde nebyla objektivita tehdy a neni ani nyni

prezentace je taká,jak se to současným pol.subjektúm zrovna hodí tzv.do krámu.

Prezentace je vždy zkreslená. Ale - protože neí jinde prostor to napsat - od studenta etnologie, navíc na brněnské Masarykově univerzitě, bych očekával, že zohlední, že v České republice žijí i jiné národy, než Češi. U Pražana by mne ta přezíravost nepřekvapila...

Probudím se včera - reálná a dobře povedená Vyprávěj - reálná a ještě lepe provedená

Probudím se včera-legrační prezentace minulosti (Sametové revoluce), Střepiny speciál o Osvětimi-dost živé, na to, že to je minulost, ...

Průchod doby o transplantacích. Kultůra dříve a dnes.

První republika

První republika

První republika - idealistické, Retro - občas zesměšňující, Filmové týdeníky

První republika - idealizace doby, Vyprávěj - celkem dobré

První republika - nadmíru spokojen Colette - nádherná prezentace

První republika - nebylo zdařilé spíše mi to připomínalo dnešní dobu v jiných krojích Vyprávěj - nenáročné, viděla jsem několik dílů, ale nesleduji České století - velice vydařený cyklus

První republika - nemohu posoudit, v té době jsem nežila Downton Abbey - myslím, že věrný Králova řeč - nemám výhrady Králova přízeň - myslím, že autoři pojali celý film dobře

Prvni republika Ceske stoleti

První republika, České století, Hořící keř, Osmy... záleží na typu pořadu či filmu a jeho režisérovi, nicméně můj názor je spíše kladný, ne vždy se ta prezentace ale povedla (viz poslední díl Českého století)

první republika, hořící keř..minulost podaná pouze z jednoho úhlu. Doba měla své nedostatky, avšak slušní lidé v ní neměly problémy a žilo se jim podle mého názoru lépe, (nevím zda kvalitněji) než dosud.

První republika, líbilo se mi to.

První republika, Naše velká válka

První republika, Vyprávěj

První republika, Vyprávěj - považuji je za kvalitně zpracované a celkem reálné, se samozřejmou měrou nadsázky

První republika, Vyprávěj a některé dokumenty. Seriál Vyprávěj obsahuje autentické záznamy médií z minulosti pro větší věrohodnost, což je dobré.

První republika, Zdivočelá země

První republika,Vyprávěj...hezké a povedené

Přehání se negativa totalitní doby

přehnané

Přesné názvy si nevybavím. jedná se o dokumenty s válečnou tématikou, vhledy do let 1968 - 1969 vč. následné normalizace, dokumenty v rámci výročí dalších událostí - 1989, rozdělení Československa atd.

Příběhy železé opony. Zkreslené informace v tom směru, že lidé na hranicích žili jako v protektorátu apod.

Přijde mi, že doba před rokem 1989 je vykreslována jako to nejhorší, co mohlo být, vše bylo špatně a vnucuje nám (dle mého názoru mylně), že dnes je stav mnohem lepší.

Případy majora Zemana, Žena za pultem, Zdivočelá země - na každém filmu je něco pravdy a něco smyšleného

Ráda jsem sledovala seriál Vyprávěj, který byl podle mě velmi vydařený. Také sleduji ráda pořad Retro.

Raport o velké válce - výborné téma i zpracování Vyprávěj První republika - myšlenka dobrá zpracování slabší Naše velká válka

Realne provedeno

retro manželské etudy

Retro

retro

Retro

retro

Retro

Retro

Retro

Retro

Retro

Retro

retro

Retro

Retro

Retro

Retro

Retro

retro

Retro

Retro - celkově dobrý pořad, prezentace historie je příliš laskavá Příběhy 20.století - naprostá špička, velmi věrná prezentace, škoda že není i v televizi

Retro - ČT. Vyprávěj - ČT. Řada dějů byla konstruována tak, jak se hodí dnešní společnosti. Proti Retru nic nemám.

Retro - ČT1 - líbí se mi, že jen ukazuje, moc nehodnotí

Retro - dobrá prezentace Vyprávěj - prezentace zábavná, ne vždy přesná

Retro - dobrý Vyprávěj - tendenční a zaujatý

Retro - dobrý Vyprávěj - trapný

Retro - docela dobré Vyprávěj - poněkud zkreslené podání Nejvíc na mne zapůsobil film Občanský průkaz. Dobře vystihl atmosféru té doby.

Retro - jak se techdy žilo, Archiv ČT 25 - jak nás media manipulovala a ovlivňovala

Retro - mám za to, že je to zjednodušený, ale pravdivý popis skutečnosti

Retro - myslím, že se snaží být objektivní

Retro - na ČT 24, jinak ČT již dávno není česká a právě kvůli manipulaci s naší historií i současné lhaní o situaci u nás i ve světě mnoho lidí od sledování odrazuje. Jediný skutečně kvalitní dokumentární seriál vysílaný v současnosti je Brána smrti od Viliama Poltikoviče na ČT 2.

Retro - názor mám pozitivní

Retro - nevím, minulost jsem nezažila

Retro - objektivni, poutave

Retro - objektivní, zajímavý Vyprávěj - objektivní, velmi dobře zpracovaný, reálný Hledání ztraceného času - objektivní dokument

Retro - prezentace je taková, aby se to líbilo širokému spektru diváků.

Retro - pro mě velmi zajímavé tím, že se dozvídám zajímavé informace o době, kterou jsem nezažil, minulost je prezentována někdy nostalgicky, ale zároveň nechybí ani kritické pohledy na komunismus. seriály Vyprávěj, První republika - taktéž pro mě zajímavé tím, že ukazují běžný život v daném období, a to jinak mnoho seriálů nesleduji. České století - jeho konec byl asi částečně zkreslený, když to srovnám s názory lidí, kteří se na daných událostech podíleli, pro mě to byl ale také velmi zajímavý pohled na minulost. celá řada filmů, jako je Občanský průkaz

retro - shrnuje minulost poměrně objektivně vyprávěj - minulost příliš idealizuje

Retro - snaží se pokrýt různé oblasti života spíše deskriptivně, něco jiného jsou pak hodnotící názory hostů.

Retro - trochu názorově ohnuté Historie.CS - poměrně kvalitní debata Vzpomínej - nesleduji

Retro - ukazuje jak se žilo Vyprávěj - ukazuje, že ne všechno bylo před "listopadem" růžové, ale dalo se žít První republika - z prostředí střední až vyšší vrstvy, myslím že může v mnohém odpovídat realitě

Retro - ukazuje to hezké Vyprávěj - příběh na pozadí skutečných dějin

Retro - ukazuje, že i v době, která není prezentována vždy pozitivně, se také dalo "žít", vznikly zajímavé projekty a výrobky

Retro - uvádí témata, ke kterým se vyjadřují odborníci, kteří v daném oboru pracovaly. je to hezký vzpomínka na minulou dobu.

Retro - v 99% souhlasí se skutečností

Retro - vcelku zajímavý retrospektivní dokumentární cyklus. Vyprávěj - obecně sračka, nicméně pár momentů se povedlo připomenout.

RETRO - výborné, sleduji pořád Hledání ztraceného času ČS. filmové týdeníky

Retro - výstižný Vyprávěj - nepřesné, není tak výstižné, některé věci byly mírně poupravené, ale líbilo se mito

Retro - výstižný

Retro – skvělý pořad.

Retro (Česká televize) - dramaturgicky velice dobré Takové ty retrospektivní události na ČT24 (nevím, jak se to jmenuje, ale je to vždycky nějaký konkrétní den ve zpravodajství ČST & ČT za posledních např. 30 let) - taky hodně zajímavé. Hledání ztraceného času - taková klasika, díval jsem se na to jako děcko, ale nevím jestli to ale ještě vůbec běží.

Retro (ČT) - myslím, že je objektivní

Retro (ČT), Vyprávěj

Retro (čt24) - velmi objektivní zpracování toho, jak se žilo v minulosti Dokumentární cykly na ČT2 případně ČT24 - vždy konkrétní téma, takže také dobré zpracování Historie CS - skvělý diskuzní pořad s odborníky na konkrétní a důležité téma z naší historie

Retro (mix subjektivity a objektivity - nahlíží i pozitivně a to je dobře); Kalendárium (objektivní pohled do životů významných Čechů); něco jako zapomenuté projekty - zde byl negativní pohled na tehdejší režim, který zabránil realizovat mnoho převratných strojů, výrobků, patentů či projektů té doby.

Retro (vynikající pořad ČT), První republika (trapná, nevěrohodná a nepovedená vykradačka Downton Abbey), Vyprávěj (místy až trestuhodné lakování na růžovo naší komunistické minulosti - vhodné tak akorát pro socialistické nostalgiky bez vkusu)

retro = ideově nezávadný

Retro a cs tydenik

Retro a podobně... každá doba (totalitní i tzv. ´demokratická´ - demokracie v čisté podobě je samozřejmě utopií, stejně jako například komunismus) má svoji propagandu a zjednodušeně řečeno "historii píšou vítězové", takže je třeba brát to se značnou rezervou, ale rád se na to podívám...

retro ct24 - velmi dobré

Retro ČT

RETRO ČT, Vyprávěj, fajn, zajímavé, vzpomínky na normální každodenní život.

Retro ČT, záznamy vysílání

Retro je zajimave

Retro magazín - líbí se mi, že ukazuje minulé poměry v různých oborech lidské společnosti a každodenního životy, ale nesnaží se vnutít divákovi názor na jejich hodnocení

Retro na ct24

retro na ct24, filmový týdeník

Retro na ČT

Retro na ČT, dobře, že to vzniklo... alespoň si mladá generace, pokud to sleduje může ověřit, že ne všechno bylo před rokem 1989 špatně, jak se nám to snaží vládnocí garnitůra vštěpovat.

Retro na ČT, Vyprávěj, Hledání ztraceného času

Retro na čt2, myslím,že prezetace není žádným způsobem zaujatá.

retro na čt24 - moc se mi líbí

Retro pořady a seriály všeobecně. Prezentaci vnímám jako méně zkreslenou a zavádějící než co se týká dnešních pořádů. Zpravodajství obvzláště.

Retro TV, poučné pro všechny nespokojence

retro zprávy - vzpomenu si na své mládí, na dobu v které jsem žila starší filmy - na dobu, kterou znám s úsměvem dokumenty na osvěžení paměti

Retro- objektivní Vyprávěj-někdy líčí minulost příliš růžově, ale bavil mě

Retro- pěkný porad

Retro- ukazuje to, co dříve bylo v médiích

Retro-minulost je prezentována vhodně a zároveň zábavně.Perfektní je seriál Vyprávěj.Nabízí pohled na minulost z více úhlů.

Retro-minulost prezentují zajímavě a zároveň zábavně. :)

Retro-skutečné zobrazení s trochou humoru,Vyprávěj - rozhodně barevnější a trochu zidealizované, Pouta - drsné, ale asi pravdivé

Retro,

Retro, ale nerada na ty časy vzpomínám.

retro, archiv čt24

Retro, České století - poměrně kvalitní.

retro, čs. filmový týdeník

Retro, ČT..připomíná mi dětství, myslím, že odpovídá realitě

Retro, dokumenty o 2. sv. válce

Retro, důležité pro připomenutí horších časů

Retro, filmy odehrávající se v době minulé - jako např. Pelíšky, Rebelové, Vyprávěj

Retro, Historie

Retro, Historie.cs, Archiv ČT, Zapomenuté projekty - s prezentací minulosti jsem spokojen

Retro, Historie.cs, České století, Vyprávěj, Naše velká válka, dokumenty o nacismu

Retro, Hledání zraceného času atd

retro, hledání ztraceného času + dokumenty o válce, vynálezech, starověkém egyptě a starověkém Římě, putování s dinosauty, archeologická tematika každá doba se nějakým způsobem zapsala do hostroie - ať už pozitivně, tak negativně

retro, komerční kvákání

Retro, Občan Havel, dokumenty o listopadu 1989. Prezentace většinou odpovídala mým vzpomínkám a působila reálně

Retro, Pelíšky, Pupendo, Probudím se zítra... V Probudím se zítra mi vadily špatné realie.

Retro, pořady Josefa Klímy. Hrané seriály (Vzpomínej apod.) nesleduji, jejich sledování považuji je za ztrátu času - nepřinášejí nová ani zajímavá fakta.

Retro, seriál Vyprávěj

Retro, seriály. Pro mladší ročníky by měl být k těmto pořadům komentář nebo aktuální pořad o dané události.

Retro, sledování zaniklého času, dokumenty. Nutno brát ohled na dobu vzniku.

Retro, Tenkrát na Východě - objektivně prezentováno, subjektivní názory odděleny, byly pestré

retro, udalosti pred 25 lety

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj

retro, Vyprávěj

Retro, Vyprávěj - baví mě a myslím, že minulost zobrazují věrně se svými klady i zápory (tvrdí to totiž moji rodiče a prarodiče)

Retro, Vyprávěj - lidské

Retro, Vypravej - vzhledem ke svemu veku nemohu uplne posoudit, zda je vse opravdu verohodne..

Retro, Vyprávěj, ... Skutečnost je v nich hodně zkreslená a často neodpovídá.

Retro, Vyprávěj, atd. Nekonfliktní a v podstatě solidní dílka

Retro, vypravej, atp. nostalgie ale spis z odstupem casu

Retro, Vyprávěj, České století

Retro, Vyprávěj, České století aj. Minulost je v nich většinou zkreslována, aby doba před r. 1989 vyzněla co nejhůře.

Retro, Vyprávěj, Historie.cs

Retro, Vyprávěj, Občanský průkaz...

Retro, Vyprávěj, První republika, idealizace minulosti, negativa vypíchnuta jen jako humorný prvek nebo problém někoho jiného než hlavního hrdiny

Retro, Vypravej, Prvni Republika, vse v produkci CT. Vsechny tyto porady, snad s vyjimkou Retra, jsou hodne emotivne pribarvene, revoluce, konkretne ve vypravej ta sametova, jr v nich jako to dobre. S timto pohledem souhlasim ale je mi jasne, ze z jineho pohledu by se to dalo natocit jinak. Taktez Prvni republika je znacne idealisticke zobrazeni tehdejsi doby. Retro se snazi zachytit zvolene tema, zda se mi, docela presne, nepribarvene.

Retro, Vyprávěj, První republika... Je to zajímavé a poučné.

Retro, Vyprávěj, Příběhy železné opony, Zdivočelá země... vesměs objektivní

Retro, Vyprávěj, staré Televizní noviny

Retro, Vyprávěj; snaží se ukázat jak to tehdy bylo

Retro, Vyprávěj. Minulost je velmi zkreslená

Retro, Vyprávěj. Myslím že oba celkem objektivní.

Retro, Vyprávěj. Myslím, že události jsou prezentovány docela reálně

Retro, Vypravej. Ukazuje, ze at byla doba jakakoliv, lidi meli sve sny a chteli se posouvat dal

retro, vyyprávěj

retro, z archivu ČT

Retro, Zdivočelá země, Hledání ztraceného času, atd...

Retro,díky němu se mi vybavují vzpomínky na dětství,takže jsem s prezentací spokojena

Retro.

Retro.

Retro. Je to spíše zábavní pořad.

Retro. Pořady jsou hodně manipulativní až propagandistické.

Retro. Skvělá prezentace s nadsázkou. Bez výsměchu.

RETRO. Ta doba byla součástí našeho života a je třeba si ji připomínat.

Retro. Vypravej

Retro. Zábavná prezentace minulosti, hodně zajímavých věcí podané vždy v rámci jednoho dílu s tématikou

RETRO.. je to snesitelné...

retro(pokud je název správný) - vcelku objektivní

retrománie poněkud povrchní

Retromanie

Retrománie - dobrá Vyprávěj - kolorované.....vzpomínkově optimistické.

retrománie - kvalitní

rozhodně seriály Zdivočelá zeme a Vyprávěj, oba velice zdařile natočené. Nevnucují žádný názor o té době, jestli byla dobrá nebo špatná, velice dobře jen ukazují, jak to tenkrát fungovalo, jak se žilo a je na každém divákovi, jaký si udělá názor.

Rozporuplný, někdy se přikrášluje, až idealizuje.

ruzne, jsou to pohledy a postoje tvurcu poradu, snazici se ukazat minulost

S výjimkou dokumentů, které si zaplaťpánbůh zachovaly jistou míru objektivity, je prezentace minulosti v ostatních pořadech poplatná dnešnímu režimu a době, tak to ale bylo vždycky a současnost není jiná.

Sametová revoluce, Holocaust, Václav Havel - Praha Hrad - rež. Maryška, Jančárek aspol. - excelentní

sametovou revoluci.Jak to bylo s dvojčaty po pravdě.Hplokaust.Válečné filmya letecké útoky.Hrůzy válek.

Sedm studentů po dvaceti letech, Mrtvý student, který se nenarodil , Za co jsme cinkali klíči, Jak nás viděl svět, Ženy Charty 77, Neznámí hrdinové, Retro, nyní Československý filmový zázrak, Fenomén underground

Seriál - Vyprávěj - celkem dobrý

seriál České století dokumet o roce 1968 - název nevím

seriál České století - velmi se mi líbil

seriál ČT Vyprávěj - líbí se mi zakomponování dobových záběrů do děje

seriál o svatých Cyrilu a Metodějovi, líbí se mi

seriál Povídej,

Seriál První republika - nesledovala jsem, ale části, které jsem zahlédla mi přišly nepřesné k minulosti

Seriál případů majora Zemana, krásně je ukázána zrůdnost minulého režimu.

seriál Retro

Seriál Retro na ČT, filmy Pelíšky, Občanský průkaz, dokumenty ČT k 25. výročí Sametové revoluce. Filmy beru s rezervou, zajímá mě názor lidí, kteří tu dobu ve filmu zachycenou zažili a podle toho si dělám obrázek.

seriál Vyprávěj české století myslím si, že je minulost prezentovaná vcelku realisticky

seriál Vyprávěj film Občanský průkaz film Probudím se včera

seriál Vyprávěj Retro

seriál Vyprávěj

seriál Vyprávěj

seriál Vyprávěj

seriál Vyprávěj

Seriál Vyprávěj - pobavil, stotožnila jsem se s tou dobou, všichni stejné kuchyňské spotřebiče, tapety, názory, strach. Seriál se povedl.

seriál Vyprávěj - dobře zpracované

seriál Vyprávěj - moc se mi líbí nebo RETRO na ČT1 je moc fajn

Seriál Vyprávěj - myslím si, že v tomto seriálu je dobře zachycené dění té doby. A film Probudím se včera je také velice pěkně udělaný a vtipný.

seriál Vyprávěj - názor pozitivní, ukazuje dobu tak jak byla.. sama jsem to ale nezažila tak nemohu s určitostí posoudit

seriál Vyprávěj - nechápala jsem, proč to tvůrci vydávali za obraz doby. Podle mě byli úplně mimo mísu, a těch pár "retro" rekvizit to nezachránilo

seriál Vyprávěj - oddechovka, pěkný pohled do minulosti. dokumenty Ještě jsem tady - velmi zajímé a pravdivé osudy lidí, opravdový život.

seriál Vyprávěj - pojato trošku jako komedie. Moc se mi to nelíbí. Zkresluje informace o minulosti a dnešní mládeš si může myslet, že to nebylo tak špatný.

Seriál Vyprávěj - poměrně dobrá prezentace

seriál Vyprávěj - pravdivé vzpomínky

seriál Vyprávěj - pravdivý

seriál Vyprávěj - prezentace minulosti je zdařilá, i když je ovlivněna pohledem jedné rodiny, spíše dávám přednost dokumentárním snímkům s různou tématikou - ty vykreslují události z minulosti poměrně přesněji

seriál Vyprávěj - seriál se hodně přiblížil tomu, jak to dřív doopravdy bylo

seriál Vyprávěj - skvěle zpracováno a natočeno

seriál Vyprávěj - spíše však prezentuje dobu jako špatnou a ukazuje spíše to negativní, co občany trápilo ( není zde např.nějakým způsobem vyzdviženo, že měl každý práci a neměl tudíž starosti jako nynější pracující a nezaměstnaní)

seriál Vyprávěj - to by měla být součást výuky dějepisu na základních školách seriál První republika

seriál Vyprávěj - trochu "ostalgicky", ale podle mého názoru celkem hezké zpracování

seriál Vyprávěj - u seriálu se dá tolerovat, že neprezentoval minulost vždy dle pravdy, bohužel hodně lidí již zapomnělo, jak jsme se měli za komunismu a mají pocit, že to vlastně bylo v pohodě

seriál Vyprávěj , České století , filmy: Občanský průkaz, Osmy Bohužel si nepamatuji život lidí v době před Sametovou revolucí. Mohu hodnotit jen podle vyprávění rodiny a komentářů svých rodičů , se kterými tyto pořady rádi sledujeme. Všeobecně si myslím, že se tyto projekty snaží připomenout dnešnímu člověku , jak se dříve žilo, jaké společenské a politické problémy postihovaly lidi, kteří vybočovali z řady a to je pro mě nejdůležitější poslání těchto pořadů.

Seriál Vyprávěj a První republika a dále dokumenty o osmdesátých letech...Líbilo se mi zpracování a zároveň historická fakta a pravdivé události.

Seriál Vyprávěj dopodrobna vystihuje právě období totality a trefně popisuje průběh Sametové revoluce.

seriál Vyprávěj je z pohledu obyčejného člověka hodně dobře prezentován seriál První republika - hodně nesrovnalostí , nutno chápat spíše románově seriál Zdivočelá země - dost dobrý co do výpravy i obsahu

seriál Vyprávěj- doba a události je poutavou formou vykreslena poměrně realisticky

Seriál Vyprávěj- prezentace Ok, film Občanský průkaz- prezentace Ok

Seriál Vyprávěj-100%, Retro 100%

seriál Vyprávěj, hledání ztraceného času

seriál Vyprávěj, asi dobré, ale nebaví mě

seriál Vyprávěj, celkem odpovídal skutečnosti, ale neviděla jsem všechny díly

Serial Vypravej, dobove zabery z revoluce, ze zprav, jak byly skutecnosti prezentovany a jak se staly, Zdivocela zeme, film Obcan Havel, dokumentarni film Olga......mnoho a mnoho

seriál Vyprávěj, dokumenty k Sametové revoluci

Seriál Vyprávěj, film Občanský průkaz, Pelíšky. Přesně popsané.

seriál Vyprávěj, film Občanský průkaz. OP na mne působil mnohem realističtěji než spíše zlehčený a přibarvený seriál.

seriál Vyprávěj, film Osmy,... prezentace minulosti v nich se mi líbí

Seriál Vyprávěj, líbí se mi jak to pojali.

seriál Vyprávěj, Pelíšky, Collete, Lidice. Myslím, že preztentace v nich je objektivní a hlavně válečná tematika je třeba připomínat mladým lidem. Oba filmy ( Lidice. Collete) se mi zdály výborně a poutavě natočené i kdžy ukazovaly otřesné věci.

Seriál Vyprávěj, Pelíšky, Musíme si pomáhat -minulost je v nich romanticky upravena. U Vyprávěj jsou události zjemněné, skutečnost byla podle mně tvrdší a nekompromisnější

Seriál Vyprávěj, podle mě dobře a zajímavě zobrazuje, co za hrůzy se v té době děly, ale také, že ne všechno bylo úplně špatné, podle mě by se mladí lidé měli na tento seriál podívat, mě hodně dal, protože jsem tu dobu už nezažila.

seriál Vyprávěj, poměrně přesná prezentace minulosti, ale do značné míry zromantizovaná Občanský průkaz, dost přesná prezentace minulosti, ale záměrně ve vyhrocených situacích

seriál Vyprávěj, růné dokumentární pořady - názvy si nepamatuji. Prezentace výborná

seriál Vyprávěj, seriál První republika a pořad Retro ....skvělé

Seriál vyprávěj, solidně udělaný seriál.

Seriál Vyprávěj, tendenční, poplatný dnešku/všichni komouši byli zlí, všichni jsme proti nim bojovali/

Serial vyprávej, tydenik, atd.

Seriál Vyprávěj, v tomto seriálu byla doba před r. 1989 nadnesene vykreslena. Žil jsem v této nelehké době, ale tak jak jí přehnaně vykrslují si myslím, že to není pravda

seriál Vyprávěj, výborně zpracovaný seriál, který ukazuje minulou dobu

Seriál Vyprávěj, zpracování se mi líbí, jde o poutavou formu, jak se dozvědět něco o naší minulosti a životě v ČSR. Vzhledem ke svému věku (26) ale bohužel nemohu posoudit, jak věrně je historie zobrazena.

seriál Vyprávěj,snaha byla ale každý má vzpomínky docela rozdílné,chtít z nic udělat průřez,je docela blbost. Ale herecké výkony skvělé ,napsáno taky docela dobře. NAOPAK DOST DOBRÉ BYLO ČESKÉ STOLETÍ,NA TO SE DALO DÍVAT,I KDYŽ KOSATÍKA NESNÁŠÍM,CHLAPEC SI OBČAS NEVIDÍ DO HUBY. DOKUMENTY O HAVLOVI A OLZE BYLY TAKY MOC FAJN.

Serial Vypravej,Ta nase pisnicka Ceska 2

seriál Vyprávěj. Myslím, že je dost autentický. Ale mnoho dílů jsem neviděla.

seriál z československých dějin ve 20. století (název si nepamatuju)

seriál: Vyprávěj - věrohodně popsané události, 1.republika - líbilo se mi jejich pojetí a oblečení, které údajně nebylo až tak dobové. dokument:Raport o Velké válce - úžasné. Konečně si někdo vzpomněl i na naše pradědečky. Byli jsme i na výstavě na Žižkově. Působivé, poučné, děsivé, když si představím mé pradědečky, kteří šli do války a doma nechali manželku s maličkými dětmi. Jaké utrpení museli ožívat.

seriály - Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Chlapci a chlapi dokumenty o Václavu Havlovi ve spojení se Sametovou revolucí seriály byly poplatné době, přesto se na ně ráda dívám, mají určité kouzlo

seriály typu Vyprávěj pojaté celkem idylicky; České století na hraně co se týče historického pohledu, výrazný vliv osobního názoru autorů

seriály Vyprávěj Zdivočelá země První republika, film Občanský průkaz

seriály Vyprávěj, Četnické humoresky, Zdivočelá země

seriály Vyprávěj, Nemocnice na kraji města, Sanitka, Letící delfín zábavné pořady typu Televarieté, Šance, Možná přijde i kouzelník Je dobře, že se tyto pořady vysílají a umožňují nám zavzpomínat na starší časy. Jejich kvalita je na vyšší úrovni než je průměrná současná TV tvorba.

skutečnost byla jiná

Skvělé České století, dokumenty o revoluci

Sledoval jsem pořad České televize "České století" a jsem s prezentací velice spokojen.

Sleduji na ČT 24, myslím, že se to jmenuje Retro a mapuje život v minulých letech, které si pamatuji. Tento pořad považuji za velmi dobrý

sleduji skoro všechny, jen v některých případech RETRO se mi zdá, zda to není nevhodná reklama minulého režimu. Jinak od ČT sleduji vše.

Snímky jsou často poplatné tomu, kdo je produkuje a tak není divu, že se i ve veřejnoprávní televizi dočkávám dokumentů ve stylu "Rudá záře nad Kladnem" až po "Smuteční slavnost". Osobně dávám přednost prezentaci osobních zážitků od konkrétních lidí. Mezi oblíbené bych zařadil cyklus Ústavu paměti národa SR, Retro ap.

socialistická éra je podávána jako idylické období, dokumenty o druhé světové válce považuji za kvalitní

speciální tématické bloky ČT24, Historie ČT24 - podle mého názoru se snaží informovat objektivně s důrazem na zajímavé detaily

Stejně jako pře listopadem 89 je historie překrucována, jen opačným směrem.

Stopy, fakta, tajemství - úžasné rozhlas Jak to vidí - dobré rozhlas Vyprávěj - zkreslené negativně Toulky českou minulostí - nádherné rozhlas

synové a dcera Jakuba skláře, pravdivé.

Šmejdi

tady u posledních 3 je špatně položená otázka, protože není jasné zda jde autorovi o české pořady o nás, a nebo zahraniční. Takže namátkově mě zaujal John Adams či seriál Kennedys.

Tak třeba Retro, zajímavý pořad zaměřený spíše na to jak se žilo než na politiku, je to pořad který vyvolává nostalgii a mladším ročníkům ukazuje jak se žilo. Hledání ztraceného času...

teď se mi žádný nevybavuje....

Televarieté - v té době hodnoceno jako dobrý pořad

Televizi doma nemáme, sleduji ji jen zřídka z internetu (vybírám si hlavně dokumenty, které mě zajímají), seriály pro většinovou populaci jsou dost zoufalé co se historických reálií týče (Vyprávěj, 1. republika), dokumentární cykly (české století a pod.) jsou na tom o dost lépe

Televizi nemám a většinou nesleduji, ale nějaký příběh mám dojem že z cyklu Paměť národa se mi líbil.

tendenční

těžká doba podaná vtipnou komedií nebo vážným dramatem s humornou vložkou

Tichá bolest – velmi věrná. Albertov 16.00 – pěkně dokumentární. České století – velmi osobitá,

Tmavomodrý svět, Hořící keř

Tmavomodrý svět, Zdivočelá země, Pelíšky, Pupendo, ...prezentace relativně přesná - odpovídající.

To by bylo na dlouho, obecně seriály špatný (Vyprávěj, První republika), některé filmy ucházející (Občanský průkaz, Pelíšky), jiné velmi dobré (Colette), dokumenty povětšinou slušné

Totální zkreslenost podle pár ukřivděných jedinců

trochu zkreslený

třeba na Facebooku, nějaké rádio (Rozhlas) nebo to byla ČT? Udělali stránku s událost¨mí z roku 1968, pak 1989 a bylo to jakože online v té době... Taky to ta¨khle bylo v nějakém rádiu - online přenosy reportérů jakože z té doby

Třeba Sedláčkovy pořady jsou nechutné. Uráží Čechy bez ohledu na téma; kdyby se jmenoval Sedlatschek a byl ze Sudet, nebylo by tak do očí bijící.

Třeba Vyprávěj. Seriál se mi moc líbil

třeba Zdivočelá země- pokus o český western, Vyprávěj- pouze smích

TV jsem dlouhou dobu nevlastnila, ale pokud myslíte třeba pořady, vztahující se konkrétně k době před Sametovou revolucí v ČR, zaznamenala jsem seriál Vyprávěj, lidé v mém okolí se o něm bavili, přestože já jsem ani jeden díl neviděla. Jinak příliš nerozumím otázce, prakticky všechny dokumenty, hrané filmy či seriály mají retrospektivní tematiku. Hodně mě zaujal v poslední době třeba film Pianista, který, jak jsem si v úvodu dotazníku vzpomněla, hezky zobrazuje Poláky (nemají jen pozitivní vlastnosti, vím) a staví jejich povahu a národní vlastnosti do kontrastu s těmi českými.

TV seriál Vyprávěj, Filmy: Pelíšky, Občanský průkaz, Tmavomodrý svět, Ve stínu...Podáváme svou totalitní minulost s až perverzní nostalgií, která v pamětnících vyvolává pocity na „staré dobré časy“ a mladé generaci to pokřivuje náhled na absurdní, totalitní zlo, které „reálný socialismus“ byl.

týdeníky,vyprávěj.......ujde pravdivost

Umělecká fronta chce okrást stát a má k tomu své figury

určitý úhel pohledu

V částech dějů od r.1960 po současnost je toto odbobí v běžném životě většiny lidí prezentováno v horším světle,než ve skutečnosti bylo

V hraných filmech a seriálech se mi zdá, že je minulost prezentována taková jaká byla (s jistými výhradami, aby "tam nebylo něco špatně proti tehdejšímu režimu").

V současné době holokaust - OSTŘESNÉ!!! Každý občan by se měl zajímat a na ta inkriminovaná místa poovinně zavítat

Vaprávěj

Ve stínu, dokumenty o Miladě Horákové a různé příběhy z 50. let - myslím, že názorně a pravdivě ukazují, co se tady tenkrát dělo.

Ve Stínu, Hořící keř, Habermannův mlýn, Colette, Vyprávěj minulost prezentují poměrně věrohodně a objektivně

ve většině z nich je to spíše klišé, zavedené stereotypy o minulé době a mnohdy i idealizace na základě neznalosti mladých tvůrců, kteří v té době nežili

Velká říjnová revoluce byl brutální zásah do života našeho největšího spojence Ruska. Nejvíce trpěli právě Rusové. Krym byl odjkživa Ruský, právo o sebeurčení Donbasu, které Ukrajina ignorovala již v roce 2004. Válečné zločiny USA - za posledních 70 let bylo bombardováno téměř v 40 zemích, státní převraty jsou v režii amerických násilníků a zločinců

Velká válka, vynikající První republika, schematické

Velmi zkreslené

Vesměs tendenční až lživý !!!

Většinou jde o značné zkreslení se zveličováním role některých Pražáků a velmi přehnaným hodnocením komunistů a protektorátních politiků.

většinou je to nenáročná limonáda bez větší hodnoty (seriály vyprávěj, 1.republika apod.), větší hodnotu mají některé filmy (pouta, protektor, ale i obč.průkaz) a samozřejmě velmi hodnotný seriál české století

Většinou nevím, jak se to jmenuje, TV moc nesleduji.

Většinou to jsou agitky, dnešní filmaři buď neumí nebo nechtějí barevně zobrazovat historii (vše je černobílé)

Většinu dělají nezaujatí lidé, takže prezentace mi přijde objektivní a pravdivá

Viděl jsem pár dílů seriálu Vyprávěj a zjistil jsem, že se do téhle doby nejsem ochotný vracet ani na obrazovce.

Viděla jsem jen kousek, koukala to mamka. Myslím že to ale byl archív zpráv ještě za komunistů. Moc EGOistický.... Ukazovat jen to dobrý, nic špatného co se dělo... a to toho bylo.

viděla jsem pouze zlomek z nich, někdy jen jeden díl - logicky podléhající stávající ideologii, zkreslené, což je historie vždycky. Vadí mi však příliš velká snaha o "hraní na city" místo historické přesnosti

Vlasovci na ČT 2

Všechny jsou zajímavé, televizní počiny v poslední době si v této zemi vůbec velmi všímají negativ minulosti - filmy jako Pelíšky, Pupendo apod. na pozadí dobu jasně podtrhují. Dále seriál Vyprávěj - byť do značné míry idealizovaný...

Všechny práce Heleny Třeštíkové (naprosto skvělé), dokumenty Remundy a Klusáka, seriál Vyprávěj (tady jsem měla spoustu výhrad, protože knih s touto tématikou mám přečtených moc)

Všechny týdenníky vysílané v ČT, Retro, dokumenty Olgy Špátové, Olgy Sommerové, seriál Vyprávěj..... Některé jsou objektivní a mnoho z nich samozřejmě vykresluje minulou dobu optimisticky.

Vybavuji si české století. Líbilo se mi zpracování historických událostí, protože bylo zobrazováno především (ať už smyšlené nebo ne) zákulisí těchto událostí, nepovažuji to ovšem za historicky přesné.

Vybavuji si Hořící keř, Občanský průkaz, seriál Vyprávěj, České století a určitě další, na které si teď nevzpomenu. Myslím, že většinou je minulost líčena pozitivněji, než jaká ve skutečnosti byla. Možná je to tím, že o minulosti často vznikají komedie. Například z Pelíšků člověk získá pocit, že si lidé v období komunismu říkali soudruhu/soudružko, ale jinak že ta doba vlastně byla docela fajn. Snímků, které v plné míře ukazují zrůdnost období komunismu, jako třeba Hořící keř, podle mě moc není. Nebo třeba o tom, co Češi provedli Němcům po válce, se taky nijak zvlášť filmy netočí.

Vybavuji si např. Hořící keř, Fair Play, Habermannův mlýn, Nickyho rodina, Zlodějka knih, Lidice - vše pochopitelné (částečně i líbivé), lidské a dotýká se...je důležité mít některé momenty z minulosti na očích.

Vybavuji si průřez vzpomínkami u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 - příjemně mě překvapil realistickým pohledem

Vyhlazení: Záhuba evropských židů, Zamilovaná do Adolfa Hitlera, Útěk z hradu Colditz, Fenomén underground, Winston Churchill, Století létání, Cesta k válce: Konec říše, Karpov vs. Kasparov, Olga, Souboj vojevůdců, Tajná válka, Tajemství války,... Nemám výhrady k těmto zajímavým pohledům do minulosti.

Vyprávěj České století Ani jedno jsem nesledoval.

Vyprávěj České století

Vyprávěj Líbilo se mi, že se seriál nebál řešit i nepříjemná témata a věci nazýval "pravými jmény"

Vyprávěj No dle mého co se týče revoluce tak je to s Havlem jedna velká komedie,,,,byl ''týrán''a přitom šuplíky plné cizích peněz viz. Dopisy Olze...v Praze se protestovalo a na Moravě se nic nevědělo...a cinkání klíčů nikam nevedlo..po 89' se vše rozkradlo a státní podniky si rozdělil Klaus s Havlem (on si nechal navrátit ukradený majetek)...

Vyprávěj První republika - prezentují minulost realisticky

vyprávěj první republika hezké seriály, ale nevím do jaké míry odpovídají tehdejší skutečnosti

Vyprávěj První republika

Vyprávěj První republika - to až tak realistické nebylo a šlo tam spíše o detektivku, než nastínění doby

Vyprávěj Příběhy železné opony celkem věrohodně ukazují minulou dobu

Vyprávěj Retro

Vyprávěj Retro

Vyprávěj velice podařené

Vyprávěj verohodne prezentováno

Vyprávěj Zdivočelá země dokumenty o 1. a 2. světové válce ... seriály jsou výtvor režišérů, objektivnost záleží na nich. Dokumentární snímky by měly být objektivní, ale těžko říct, dějiny píší vítězové...

Vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravej

vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravej

Vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravej

Vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravej

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávej

Vyprávěj

Vypravej

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravěj

Vypravej

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

vyprávěj

vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vyprávěj

Vypravej

Vyprávěj

Vyprávěj Do jisté míry zkreslený a poplatný dnešní náladě a situaci, ale vcelku pravdivý a objektivní

Vyprávěj - příliš idylické, rodina inženýra, vystudoval bez problémů, na škole žádná šikana, nestřihalai mu vlasy když je měl dlouhé, nebrali mu křížek když ho měl na krku, neříkali mu, že je špatný pionýr atd.

vyprávěj a názor mám nevalný. prožíval jsem to trochu jinak

Vyprávěj nevím, nejsem vzhledem k věku posoudit, jestli to opravdu bylo nebo ne Retro, hezké vzpomínky, je to tak jak to bylo, je to taková sonda

Vyprávěj - ale nesledoval jsem

Vyprávěj - asi to tak bylo, považuji to za věrně vykreslený Dokumenty považuji za nevyvážené

Vyprávěj - autentické pojetí minulosti

Vyprávěj - bohužel jsem neměla čas sledovat v televizi.

Vyprávěj - celkem povedené, relativisticky popisuje, jak to vypadalo

Vyprávěj - celkem pravdivé

Vyprávěj - celkem realisticky

Vypravej - celkem souhlasi, ovsem zhusteno do pribehu jedne rodiny pusobi ponekud neverohodne. Realie, scena, vsechno pusobi velmi skutecne.

Vyprávěj - částečně idealizovaná minulost těžící z vlny "ostalgie" Kapitoly z českých dějin - celkem věrný obraz minulosti... nějaké debaty Historie.cs

Vyprávěj - dle mého názoru zobrazili celkem věrně dobu co pamatuji = od 80. let 20. stol.

Vyprávěj - do zančné míry réálné České století - místy zavádějící Různé dokumenty - různá kvalita

Vyprávěj - dobré

Vyprávěj - dobrý

Vyprávěj - docela dobře prezentovaná minulost

Vyprávěj - docela se jim podařilo minulost vystihnout i v souvislostech, které měly dopad zejména na běžný život rodiny

Vyprávěj - docela výstižné a zábavně natočeno

Vyprávěj - dost autentické, líbí se mi

Vypravej - historie podana divakum velice chytlavou formou

Vypravej - hodne autenticky

vyprávěj - hodně věrné, pelíšky, občanský průkaz - paráda jinak ostatní většinou dost trapné

Vypravej - humorna sonda do minulosti

Vyprávěj - idyla pro pamětníky První republika - limonáda Zdivočelá země České století - skvělé

Vyprávěj - jako seriál dobré, jako připomínka minulosti příliš "růžové". České století - díly o 50. letech velmi dobré, poslední díly - snaha o skandál za každou cenu, můj pocit byl, že se tvůrci snažili např. Václava Havla vykreslit tak, aby se zalíbili někomu konkrétnímu, ač nevěrohodnost jeho ztvárnění byla až trapná.

Vyprávěj - lehce romanticky laděné, podání historických skutečností je však poměrně věrné.

Vyprávěj - měl by pro něktéré z nás být povinný, aby nezapoměli.

Vyprávěj - milou formou dokázal převyprávět dobu minulou a ukázat, proč plno lidí tvrdí, že za komunistů nebylo tak špatně - osobní život i v takové době může být šťastný České století - historie bez příkras Post bellum a ceny národa (či tak nějak) - neuvěřitelné příběhy právě obyčejných, neznámých hrdinů

vyprávěj - minulost je překroucena a prezentována v neprospěch KSČ a socialismu, určitě je to propaganda placená pravicí, tak to vůbec nebylo pamatuji si to jinak

VYPRÁVĚJ - minulost jsem osobně prožila, něco sedí a něco jsou naprosté bludy

Vyprávěj - minulost se snaží podávat věrohodně dle vlastních zážitků

Vyprávěj - mládeži může pomoci v hrubé orientaci v časoprostorové problematice, ale ideologicky je samozřejmě ovlivněn. Některé věci jsou v seriálu silně zdeformovány. 1. republika - obrovské zklamání, o životě té doby jsem se dozvěděl málo.

Vyprávěj - moc nevím, viděla jsem asi 1 díl 1. republika - totéž

vyprávěj - moc pěkně uděláno

Vyprávěj - moc se mi líbili dobové záběry ze zpravodajství, nenásilná forma vzdělávání, která perfektně zapadala do celku a děje seriálu Fenomén Underground České století - tento cyklus byl velmi zajímavý. Nejvíc mne bavila forma dílů, které vypadaly jako krátké vhledy do naší minulosti z trochu jiného úhlu pohledu

Vyprávěj - myslím, že odpovídá tehdejšímu dění, kdy je ukazován pohled z více stran

Vyprávěj - myslím, že podává pravdivou informaci o dřívějším životě

Vyprávěj - myslím, že to bylo trochu moc optimisticky podané

Vyprávěj - naprosto 100% pravda, ukazuje i klady, ale i zápory dřívější doby

Vyprávěj - nejlépe přiblížen život obyčejného člověka Občanský průkaz, Pelíšky - nejlépe zachycena atmosféra (přestože byla nějaká doba, život šel dál, děti se rodily, zlobily, každý nějak dospěl,...) Osmy - úplně mimo tehdejší realitu Kawasakiho růže - dobře zachycená snaha pochopit tehdejší dobu, kterou nelze posuzovat dnes z hlediska těch, kteří tehdy nežili

Vyprávěj - někdy si říkám, že by se ten seriál mohl jmenovat Přeháněj, pak Historie Bigbeatu nebo pořad Retro, oba tyto pořady byly zpracovány objektivně.

Vyprávěj - nenucené, vtipné, různé dokumenty - otevřené, bez pozlátek Hořící keř - skvěle zpracované a mnoho dalších, jejichž jména si nevybavím

Vyprávěj - nesleduji

Vyprávěj - nesleduji to pravidelně, ale myslim, že tento seriál zajímavě zobrazuje novodobé dějiny.

Vyprávěj - nezaujalo mě. moje rodina má bohatou a pohnutou historii z období před r. 89, nevím, proč koukat na vykonstruovaný příběh, když máme v rodině naše vlastní. První republika - naprosto tristní snaha zachytit tehdejší dobu

Vyprávěj - nezaujalo, takže nakonec nesledováno. Pelíšky - moc dobře pobavilo, hezký průřez danou dobou.

Vyprávěj - nostalgie, hledání pozitivního České století - o zákulisních jednáních

Vyprávěj - občas lehce pritazene za vlasy, to Hořící keř (zatím jsem neviděla)

Vyprávěj - opravdu podle skutečnosti.

Vyprávěj - pěkná sonda do života v minulém režimu, hlavně pro ty, co opravdu neví, nezajímají se.. Spíše dokumenty - životopisné medailonky, Dopisy z cely smrti například. Zapomenutý svět komunismu.. Názor na prezentaci: těžko říct, spíše se z nich snažím něco nového dozvědět, což se děje, srovnávám už získané poznatky, nic není černobílé...ale přesto si myslím, že o té "černé" z doby minulé se pořád mluví ještě hodně málo.

Vyprávěj - pěkně zpracované

Vyprávěj - pěkný průřez, historií novodobou, Zdivočelá země - dobrá ukázka, jak jedná totalitní režim

Vyprávěj - perfektní Historie cs - zajímavé Retro - perfektní

Vyprávěj - podle mne velmi reálný pohled na minulost

Vyprávěj - politické dění dobře zařazené do dějové linie První republika - seriál moc nepopisuje dobu Retro - zdařilý pořad

Vyprávěj - poměrně věrná rekonstrukce, Retro - reportážní pořad, takže odpovídá dobovým reáliím, film Občanský průkaz - filmová licence, odchylné od skutečnosti

Vyprávěj - povedený seriál

Vyprávěj - povrchní prezentace, která odpovídá většinové představě o dané době

Vyprávěj - pravdivý seriál

Vyprávěj - prezentace minulosti spíše věrná.

Vyprávěj - prezentace minulosti super!

Vyprávěj - prezentace se mi líbila České století - prezentace se mi líbila

Vyprávěj - prezentuje minulost povrchně, bez většího zapojení politiky České století - výborně mapuje minulost, ale je třeba mít poměrně široké znalosti o jednotlivé době, kterou seriál mapuje.

Vyprávěj - Překroucený a lživý, "politicky korektní" pohled na období komunismu.

Vyprávěj - připadá mi, že se v tomto seriálu dívá na staré časy skoro s láskou. A pak Hořící Keř, který ukazoval tvrdou stránku minulého režimu.

Vyprávěj - realita

Vyprávěj - romantizují pohled

Vyprávěj - rozhodně nebyly tak prázdné regály, jak bylo uvedeno.

Vyprávěj - seriál zkresloval minulost a značně nějaké části přibarvoval, takže to vypadalo mnohem lépe, než to skutečně bylo (moje rodiče to vytáčelo k nepříčetnosti).

Vyprávěj - skvělé a reálné zpracování

Vyprávěj - skvělý seriál

Vyprávěj - slabší, České století - silnější, První republika - tragédie. Filmy o 20. století - Pelíšky, Musíme si pomáhat, Hořící keř většinou kvalitní.

Vyprávěj - souhlasím

Vyprávěj - souhlasím s prezentací Retro - souhlasím s prezentací

Vyprávěj - super

Vyprávěj - tendenční

Vyprávěj - trochu líbivě natočené, ne vše podle skutečnosti

Vypravej - uboze pomlouvacny serial

Vyprávěj - v pořádku

Vyprávěj - vcelku reálné vykreslení tehdejšího období

Vyprávěj - velice dobře udělaný seriál, dobře poznamenané události naší republiky

Vyprávěj - velice věrné, byť se snaží neprovokovat lidi, kteří mají různé názory, takže je dosti opatrný, já bych byla mnohem konkrétnější, přesto však podle mne příliš nepřekrucuje, oceňuji i použití autentických záběrů

Vyprávěj - velmi autentické

Vyprávej - velmi dobře a vtipně prezentoval minulost Zdivočelá země - úžasný a poučný seriál

Vyprávěj - velmi dobře podané, oceňuji orientaci na osudy konkrétních lidí První republika - nedobře natočené, spíše rádobyhistorická telenovela České století - zajímavé podání, donutí k zamyšlení různé dokumenty - vždy poučné

vypravej - velmi poucny a realisticky

Vypravej - Videl jsem jen malo dilu, moc se nelibil

Vyprávěj - viděla jsem první díly a dost se mi to líbilo, jinak na TV nekoukám už 11 let, takže to byla tenkrát spíš náhoda.

Vyprávěj - výborná prezentace Retro na ČT 24 - také dobré

vyprávěj - vydařené

Vyprávěj - vypovídal o době podobně jako mí rodiče.

Vyprávěj - z mého pohledu zdařilé přiblížení atmosféry minulého režimu - vyvážené, tj. nepůsobí jako politická agitka, ale realistický mix radostí i starostí běžných lidí. Zdivočelá země - velmi dobře vykreslená charakteristika totalitního (později autoritářského) režimu, nutící k ústupkům až přisluhovačství. Dobře popsaný přechod od brutálních padesátých let po gulášový socialismus konce sedmdesátých let a osmdesátá.

Vyprávěj - zřejmě objektivní

Vyprávěj – skvělé!

Vyprávěj , dobrý

Vyprávěj ... prezentace byla hezky zpracována, i když některé rekvizity do té doby nepatřily

Vypravej (libil se mi, ale docela povrchni) Ceske stoleti (z 20. stoleti jsme toho ve skole moc nemeli, po 2.SV vubec nic, takze jsem to brala spis jako vzdelavaci program, zaujal me vcelku kriticky pohled na Havla) Prvni republika (velmi okrajove; castecne kriticky nahled na dobu, ktera je obecne glorifikovana)

Vyprávěj (ostatní jsem zaznamenala, ale nesledovala) - příjemná nostalgie, zdůraznění subjektivní důležitosti malých/osobních dějin na pozadí dějin velkých/světových.

Vyprávěj / docela dobré

vyprávěj a české století obojí dobře zpracované ale je třeba pamatovat, že historii píšou vítězové..

Vyprávěj a další

Vyprávěj a je super

Vyprávěj a je to typicky bídné jako všechny pořady ČT. Téma dobré, ale mizerný scénář a provedení jako z Růžové zahrady obkreslené. Nedá se na to koukat. ITroška by z toho vykřesal víc.

Vyprávěj a minulost je vykreslena vzhledem k příběhu podle mého názoru vcelku reálně

Vyprávěj a První republika - skvěle a nenáročně podaná interpretace dějin

Vyprávěj byl velice vydařený seriál.

Vyprávěj bylo celkem pravdivé

Vypravej se mi vybavi jako takovy nejvyraznejsi. Je to idylictejsi ztvarneni (je to moje detstvi, takze ty uniformni interiery, obleceni, ucesy, je to vzpominka na detstvi..) Nejaky film s Jirim Madlem, neco snad jako Probudim se zitra? Totez, spousta veci je brana s nadhledem u vedomi toho, ze hlavni hrdina uz vi, ze vse bude jinak.. Neni to typ poradu, u kterych bych dlouho vydrzela, a serial rozhodne nesleduji.

vyprávěj skreslování historie historie na čt 24 lhaní a bludy

Vyprávěj slyšela jsem ,neviděla

Vyprávěj- bez chyby

Vyprávěj- myslím, že je seriál poměrně věrohodný, nejvíce po stránce kulis, kostýmů atd., ale vzhledem k tomu, že se jedná o seriál rodinný obsahující i komediální prvky, zdá se mi, že ve výsledku vypadá celkový obraz života snadnější, veselejší, tedy idealizovanější. V seriálu ale nechybí dramatické a tragické události, které jsou podle mě vykresleny věrohodně (sledování rodiny StB, problémy pokud měl člověk rodinu v západní Evropě, nedostatek zboží)

Vyprávěj- úžasné zmapování doby a nejzásadnějších událostí naší historie

Vyprávěj- vcelku pravdivá prezentace

Vyprávěj- velmi povedené

Vyprávěj-neobjektivní

Vyprávěj-přesná prezentace minulosti Četnické humoresky-moc dobře zpracovaná prezentace minulosti a velice zábavnou formou První republika-nepřesná prezentace minulosti

Vyprávěj-přikrášlené, ale kostra minulé doby tam je

Vyprávěj-super seriál ve kterém se vracím do svých mladých let...

Vyprávěj-takový život opravdu nebyl.

Vyprávěj-velmi dobrý Naše velká válka - výborný Historie CS - velmi poučný

Vyprávěj, není to špatné, snaží se ukázat typické jevy té doby, takže je to pochopitelně trochu schematické"

Vyprávěj, První republika, .. Ne vše sedí, ale pro představu, jak se žilo, určitě vypovídající.

Vyprávěj, . . dále si nepamatuji. Někdy se prezentace minulosti povede dobře, někdy je to horší.

Vyprávěj, asi poměrně realistický, i když těžko říct, nežila jsem v té době.

Vyprávěj, autentický seriál

Vyprávěj, Báječná léta pod psa, Obecná škola

Vypravej, celkem to slo. Sami proti zlu - moc dobry

Vypravej, Ceske stoleti

Vyprávěj, Cesty domů

Vyprávěj, Cirkus Bukowski

Vyprávěj, České století prezentace: přijde mi, že se ČT snaží být historicky přesná, přestože je to stojí určité zvýšené náklady (ale je to dobře!)

Vyprávěj, České století

Vyprávěj, České Století

vyprávěj, české století

Vyprávěj, České století

Vyprávěj, České století - hodnotím pozivitně, klíčové historické události prezentovány nenáročnou formou

Vyprávěj, České století - objektivní zhodnocení

Vyprávěj, České století - obojí výborné

Vyprávěj, České století (trochu jednostranný pohled), První republika ( :-) )

Vyprávěj, České století. Nemám výtky, je jasné, že historii nelze zobrazit objektivně ani komplexně.

Vyprávěj, České století. Pohled to bude vždy částečně zkreslený, záleží, kdo píše scénář.

Vyprávěj, České století. Vyvážený pohled.

Vyprávěj, Četnické humoresky...

Vyprávěj, doba byla prezentována poměrně věrně, až na oblečení a podobné věci

Vyprávěj, docela věrohodné

Vyprávěj, dokumenty k výročí Sametové revoluce

Vyprávěj, dokumenty o Havlovi - beru prezentaci minulosti jako reálný obraz

Vyprávěj, dost dobré a výstižné

Vyprávej, filmy, ale jejich názvy neznám

vyprávěj, hezky zpracované, ale minulost idealizující

Vyprávěj, hodnotím kladně

Vyprávěj, Hořící keř,

vyprávěj, hořící keř, občanský průkaz nemůžu posoudit, ale řekl bych, že to je věrohodné

Vyprávěj, i když vnějškově se snaží pomocí okolí zachytit realitu, dějově je zjednodušující a ideologicky ovlivněný tím co se očekává.

Vyprávěj, je to hezký seriál, ale myslím si že je to hezky udělané aby se na to dalo koukat

Vyprávěj, leccos si pamatuji sama na sobě.

Vyprávěj, líbil se mi.

Vyprávěj, má jistou vypovídací hodnotu, ale je dost černobílý.

Vypravej, Major Zeman ... kazdy má něco do sebe ;-)

Vyprávěj, Major Zeman, atd...

Vyprávěj, minulost jsem nezažil, ale z vyprávění příbuzných si myslím, že je seriál velmi věrohodný a bohužeel pravdivý.

Vypravej, minulost prezentoval velice dobre.

Vyprávěj, moc se mi v tomhle seriálu líbily významné události, vstup sovětských vojsk do ČSR, Sametová revoluce apod.

Vyprávěj, někdy se tam hodně přehání,aby se ukázalo, jaké to bylo dřív špatné. Ale tak hrozné to zase nebylo.

Vyprávěj, nepamatuji si název hrál tam dejdar a byly tam koně, asi každý film serial má své pro a proti, ti kdo v době nežili i určitě vytváří díky těmto pořadům názor na dobu.

Vyprávěj, Občanský průkaz Myslím, že dané příběhy jsou koncentrované do té jedné rodiny či skupiny hlavních hrdinů, aby byl pořad zajimavější, avšak vychází se ze skutečnosti.

Vyprávěj, Občanský průkaz, Pelíšky, Pupendo...

Vyprávěj, Občanský průkaz, Probudím se včera

Vyprávěj, Občanský průkaz; současné retrospektivní pořady se zaměřují nejvíce na vyobrazení rodinného a pracovního života v minulých obdobích, rozhodně si nemyslím, že by byli zcela objektivní, ovšem dobře a pro diváka pochopitelně ukazují danou dobu.

vyprávěj, občasnský průkaz, hořící keř

Vyprávěj, Obecná škola,

Vyprávěj, pěkný serilál, ale některé věci neodpovídají skutečnosti

Vyprávěj, Pelíšky, Pupendo, A bude hůř Komunistický režim SSSR je v nich prezentován jako něco, co je čechům cizí a proti čemu je třeba se vzepřít

Vyprávěj, Pelíšky, vůbec tyhle filmy, Osmy atd, fakta jsou v nich velmi koncentrovaná, ale myslím si, že víceméně odpovídají skutečnosti

Vyprávěj, podle mě je tam minulost prezentována realisticky a poutavě.

Vyprávěj, prezentaci považuji za zdrařilou

Vyprávěj, Prní republika, České století, Historie cs

Vyprávěj, První rapublika. Samozřejmě to beru s rezervou, ale jedná se o povedené seriály.

Vyprávěj, První republika

Vyprávěj, První republika

Vyprávěj, První republika

Vyprávěj, První republika

Vyprávěj, První republika - odpovídá skutečnosti

Vyprávěj, První republika - zabarvování minulosti do růžova bez pohledu na sociální boje, které tuto dobu doprovázely

Vyprávěj, První Republika - zidealizované

Vyprávěj, První republika- hezký, u historie toho mnoho nepřinesl, seriál režiséra Sedláčka - teď si nevybavím název - zajímavé informace, dost zvláštní zpracování dost jsem díky němu zapřemýšlela o naší minulosti, Zdivočelá země

Vypravej, Prvni republika, Ceske stoleti - pojeti je ruzne, vetsinou je to zajimave se na to divat... pak nejake dokumenty, tam si nevybavuji nazvy

Vyprávěj, První republika, České století

vyprávěj, první republika, líbili se mi biser arichtev je skvělý

Vyprávěj, První republika, noc kdy vysílali předrevoluční pořady(nevím jak to nazvali a kde to bylo). Tyto seriály ani pořady nejsou objektivní, buď ukazují jen to pěkné nebo úsměvné(pořady přímo z té doby) nebo tuto dobu zbytečně demonizují.

Vyprávěj, První republika, pěkkně zpracované

Vyprávěj, První republika, Prezentace minulosti je evidentně jednostranně zaměřená, hlavně ve Vyprávěj, ale na pobavení dobrý.

Vyprávěj, první republika, retro

Vyprávěj, převážně pravdivý.

Vyprávěj, připadá mi trochu přepálený; Ve stínu, trochu naivní scénář, ...

Vyprávěj, Rebelové, Občanský průkaz, Pelíšky, Fair play - byla to krutá doba která netolerovala neposlušnost a svobody lidí. Nebylo možné cestovat, studovat (pokud jste nebyl komunista), nedostatek potravin, oblečení (které bylo z nemožného materiálu), elektroniky. Vše bylo doprovázeno totálním výmazem mozků národa a snaha udržet je v nevědomosti aby všichni přijali skutečnost že komunismus a rusáci jsou nejlepší. Nikdy bych ji nechtěla zažít.

Vyprávěj, Retro Viděla jsem vždy jen okrajově, nemůžu si tedy udělat komplexní obrázek k zaujmutí postoje. Ale ráda bych se některé seriály viděla více, vím, že se teď vysílá nějaký seriál o 20. století.

Vypravej, Retro

Vyprávěj, Retro, Padesátiletý týdeník, Archiv (čt24), škála těchto pořadů je pestrá - Vyprávěj se snaží být objektivní, Retro vyloženě pozitivní, Padesátiletý týdeník samozřejmě plně zobrazuje tendenčnost doby stejně jako Archiv.

Vyprávěj, Retro.

Vyprávěj, Retro. Většina retrospektivních seriálů a pořadů jsou hodně zaujaté. Velmi se zaměřují jen na negativa, popisují záměrně jen to nejhorší

Vyprávěj, sem tam filmy např. Rebelové.....

Vyprávěj, seriál se mi líbí, ale myslím, že skutečnosti podává změkčile

Vyprávěj, snaha popsat život v totalitě jako idylku

Vyprávěj, Spálená země...

Vyprávěj, Ve stínu - v obou je minulost prezentována tak, jak byla

Vyprávěj, Vlak dětství a naděje, ... - zkreslené

Vyprávěj, vzhledem k tomu, že jsem v období před revolucí nebyla na světě, nemohu porovnat, zda se seriál alespoň částečně přibližuje realitě či je naprosto smyšlený

Vyprávěj, Zdivočeá země

Vyprávěj, Zdivočelá země

vyprávěj, zdivočelá země - neviděl jsem

Vyprávěj, Zdivočelá země - tak snad snaživě objektvní a trochu filmově přitažený za vlasy a přehnaný

Vyprávěj, Zdivočelá země - velmi reálně, uvěřitelně

Vyprávěj, Zdivočelá země ... ale nesledovala jsem

Vyprávěj, Zdivočelá země, dokumentární pořady např. o protikomunistických odbojářích, 1. a 2. světové válce, legionářích atd. Minulost je zde podle mne zpracována dobře. Pouze se mi nelíbil seriál České století, zejména pojetí postavy V. Havla.

Vyprávěj, Zdivočelá země, Hořící keř - prezentace minulosti se v těchto pořadech zdá být velmi trefná

Vyprávěj, Zdivočelá země, Major Zeman. Tyto seriály České televizte vnínám jako autentické a věrohodné s ohledem na dobu a události, které popisují.

vyprávěj, zdivočelá země, občanský průkaz -prezentováno je dosti zkresleně

Vyprávej, Zdivočelá země, První republika. Povětšinou s tím sousouhlasím :)

Vyprávěj, Zdivočelá země...

vyprávěj,celkem vydařený seriál

Vyprávěj,České století

Vyprávěj,pořad o pezidentech a předsedech vlád na ČT2,film o V.Havlovi

Vyprávěj,První republika

vyprávěj,retro pravdivý

Vypravej,vcelku se priblizuji realite.

VYPRÁVĚJ,ZDIVOČELÁ ZEMĚ - NEVÍM ,ALE ASI KAŽDÝ VIDÍ MINULOST JINAK A PO SVÉM,JINAK ŽILI TENKRÁT UMĚLCI A INTELEKTUÁLI A JINAK OBYČEJNÍ DĚLNÍCI

Vyprávěj,Zdivočelá země-jsou to dobře udělané pořady ideově zaměřené.Nedovedu zcela přesně posoudit pravdivost a autentičnost,především u Zdivočelé země a také v této době každý prožíval jiný příběh.Jsou ale napsány tak a to se týká i Vyprávěj,že jsou jakoby vytrženy ty nejhoší okolnosti a prožitky těch nejvíce postižených a je vše vztaženo na jednoho hrdinu,hrdiny.Z pohledu dnešní doby by takto napsaný seriál byl také horor a děs.Dále První republika,kde tento seriál považuji za zdařilý.

vypravej,zeman

Vyprávěj,zhruba odpovídá realitě těch let

Vyprávěj; zajímavě podaný pro starší děti a mládež, ale příliš idealizovaný, neobsahuje pravou děsivost komunistické mašinérie.

vyprávěj: minulost je silně zkreslená v neprospěch socialismu a ksč, myslím že je to film vytvářený na objednávku lidí blízkých ods

Vyprávěj. Retro Líbí se mi

Vyprávěj. Celkem věrohodné.

Vyprávěj.

Vyprávěj.

Vyprávěj. Díky tomuto seriálu si i mé děti umí alespoň trochu představit rozdíl mezi totalitou a demokracií. Hodně jsem s nimi o tom mluvila, co je v seriálu trochu přehnané, na to jsem je upozornila.

Vyprávěj. Docela věrohodný

Vyprávěj. Minulost (zlatý socializmus) je podán tak barevně, idylicky, s retro dobovými rekvizitami (pytlík Melty na poličce) ..., velebnosti. Vypadá to, že to dělal někdo, komu je 30, no co, retro zrovna frčí...

Vyprávěj. Minulost je trochu zkreslená, je ukázána subjektivně.

Vyprávěj. Myslím si, že je to dobře udělaný seriál, který se snaži vysstihnout dobu, jaká tehdy byla (realisticky provedené se všim všudy)

Vyprávěj. Myslím, že jde o velmi věrné podání. Autoři totiž neglorifikují žádnou ze stran. Dost objektivně poukazují na to, že bylo mnoho problému v minulém režimu, ale sami si můžeme odvodit, že podobné problémy se vyskytuijí i dnes.

Vyprávěj. Prezentace vcelku věrohodná.

Vyprávěj. Reflektuje realitu

Vyprávěj. Trochu vyumělkovaný, ale jde vidět, jak lidé stáli více při sobě, více se sdržovali, což dnes není samozřejmé. Naproti tomu je smutné vidět přístup k odpůrcům režimu.

Vyprávěj.. nikdy to není úplně objektivní, je to umění

Vyprávěj... ale nesleduji, takže no comment

Vyprávěj... moc povedené První republika - ne zcela reálné. Život v té době (především žen) byl mnohem těžší.

Vyprávěj......velmi zdařile podaná retrospektiva daného období

Vyprávěj...Nesleduji ho často, ale líbí se mi provedení tohoto seriálu.

Vyprávěj...vhodné připomenutí minulosti zejména nejmladší generaci

Vyprávějí - pochopitelná minulost

Vyšší princip, Všichni moji blízcí - realistické zobrazení minulosti

Vzpomínám si na TV seriály Vyprávěj, První republika a film Ve stínu - autoři se nepochybně snažili o věrohodnost, přesto řada věcí nebyla správně (ať už šlo o historické události či jen použité rekvizity), celkový dojem byl přinejmenším sporný. Seriál Vyprávěj byl ke konci (90. léta až současnost) nepřiměřeně zrychlený a vyloženě odfláknutý. To by bylo na delší diskuzi.

Vzpomínej - sledoval jsem jen trochu, hodnotím jako docela zajímavé

Vzpomínej, Jedná se spíše o kulturu než o politiku, - móda, film, design

vzpomínka na dobu kdy panoval pořádek, klid a bylo relativně dobře

Vždycky je to přehnané do extrému - buď moc velká idyla, nebo příliš velké utrpení a blbá nálada. Bylo to nějak mezi tím

yyprávěj, retro, historie.cs ... Politicky účelově deformováno, posuzuji jako pamětník

z českých např. Hořící keř, Lidice, Vyprávěj - kvalita se různí ze zahraničních mě zaujal seriál The Knick - velmi kvalitní

z mého pohledu je prezentace minulosti mnohdy pouze negativní a tím pádem zbytečně neobjektivní

Z novějších České století, které dle mě vykreslovalo historii poměrně objektivně i tehdy, kdy se to týkalo nedávné minulosti a politiků, kteří ještě žijí (rozdělení Československa apod.) Líbí se mi Četnické humoresky pro jejich precizní ztvárnění doby první republiky a práci s historickými reáliemi. Pohrdám seriálem První republika, který se oproti tomu skutečnosti ani neblíží.

Zajímají mě osudy lidí postižených nacistickým a komunistickým režimem.

zajímavý

zalezi na poradu

Zdivocela zeme - bohuzel realita

Zdivočelá zem,....je nutné stále dokola ukazovat jak se dříve "žilo" a co to bylo za lůzu komunistickou

Zdivočelá země Vyprávěj

Zdivočelá země - nevím, kolik z toho je skutečně pravda, nicméně mě seriál zaujal

Zdivočelá země - prezentace je drsná, seriál se zaměřuje na to podle mého nejhorší z té doby, co se mohlo týkat obyčejného člověka

Zdivočelá země - prezentace minulosti o.k., z vyprávění prarodičů vím, že to tak bylo

Zdivočelá země - ukazuje zrůdnost komunistů v plné šíři.

Zdivočelá země - velice zdařilé

ZDIVOČELÁ ZEMĚ-VYNIKAJÍCÍ PRAVDIVÉ- I KDYŽ JEŠTĚ MÉNĚ REÁLNÉ(BYLO TO JEŠTĚ HORŠÍ), VYPRÁVĚJ- 1.REPUBLIKA-NIC MOC

Zdivočelá země, dle mého názoru to bylo někdy až děsivě podobné tehdejší realitě.

Zdivočelá země, dokumenty, které uváděly na pravou míru Třicet případů majora Zemana, Příběhy železné opony, Pelíšky, Pupendo, Vyprávěj (líbilo se mi, jak je minulost prezentována) a určitě spousta dalších.

Zdivočelá země, Vyprávěj Znám jen názvy.

Zdivočelá země, Vyprávěj

Zdivočelá země, Vyprávěj - pračka mozků s úmyslem očernit období, kterého se týkají před těmi, kteří ho osobně nezažili

Zdivočelá země, Vyprávěj, České století

Zdivočelá země, Vyprávěj. Primitivní antikomunistická propaganda. Takhle to nebylo.

Zdivočelá země, Vyprávěj. Trochu zkreslené. Komunisti se nadělali o mnoho více svinstva, ale na druhou stranu zde nejsou prezentovány tzv. výdobytky socialismu, jako např. sociální vybavenost sídliš, či míst pro bydlení. Všichni byli zaměstnaní vč. Romů. Ve všech filmech se poukazuje pouze na nedostatky doby.

Zdivočelá země,České století

Zdivočelá země,Vyprávěj

ze seriálů Vyprávěj (více o příbězích jednotlivých postav, řada věcí zde působí trochu zjednodušeně, asi i zkresleně, myslím ale, že určité povědomí o době před r. 1989 si člověk prostřednictvím seriálu udělat může), České století (prezentuje vybrané kapitoly českých dějin, zaměřuje se jen na některé aspekty, z mého pohledu jde o projekt, který více ocení již nějakým způsobem obeznámený divák, než člověk, který o věci nemá moc potuchy), z dokumentů mě napadá např. dokument Magický hlas rebelky o Martě Kubišové (zobrazuje, jak některé dějinné události zasáhly do osudu jednotlivce - talentované zpěvačky, dokument se mi líbil jako skoro všechny, prostřednictvím kterých si mohu utvářet určitý obraz o určité události či člověku, dozvídám se něco nového či rozšiřuji povědomí o něčem, co již trochu znám)

zkreslená, viz, alá "tatíček" Masaryk, je to hanba jak se choval k obyčejným lidem... Havel, měl se před revolucí materiálně dobře, nebyl to žádný chudák...

zkreslené pojetí

Zkreslení - vnímala jsem to jinak v té době...někdy jsou pravdivé....Vyprávěj apod. čerpající z dobových dokumentů apod.

Zkreslující

Změna perspektivy na Václava Havla (historická rekonstrukce a divadlo).

značně tendenční a zkreslené

zpracováno tendenčně

žádný :-(

žádný z pořadů nevybarvuje minulost dokonale, vždy jsou zaměřené jen na jednu otázku (situaci) z minulosti

že je to předčasné na to, aby to bylo objektivní.

Život podle Václava Havla - mírně idealistický

16. Jste spokojen/a se svým současným životem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano146356,46 %53,34 %  
rozhodně ano64324,82 %23,44 %  
spíše ne37314,4 %13,6 %  
rozhodně ne1124,32 %4,08 %  

Graf

17. Co je podle Vás potřebné pro to, aby byl člověk spokojen se svým životem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mit praci,domov a rodinu. nebat se, ze bude vyhozen ze zamestnani ,

dobré rodinné zázemí a sociální vazby, životní úroveň umožňující nežít od výplaty k výplatě, práce přinášející uspokojení

Uspokojující práce

- fungující zdraví , dobré zdraví blízkých, trochu pokory před životem , uspokojivé vztahy s blízkými

- mít smysl života - smysluplnou práci - šťastný vztah - žít v míru

- Uspokojení základních potřeb, najít smysl své práce, úspěch v partnerství, zdraví, svoboda, mír, mít naději, že bude líp a že si svoje podmínky můžu ovlivnit sám.

:-)

"Happiness is a state of mind." = Spokojenost je stav mysli. Je potřeba uvědomovat si, co všechno máme (v ČR je to dostatek jídla, vzdělání, svobody...) a být za to vděční. Jen to člověku stačí ke spokojenosti. Je pravda, že většině Čechů se to nedaří a můj osobní tip je, že v anketě o spokojenosti bychom se umístili velice nízko, třeba i za africkými státy.

1. mít vlastní fungující rodinu a děti (ale člověku dlouho trvá, než na to přijde). 2. být schopen tu rodinu uživit. 3. mít vlastního výrazného koníčka, který člověka naplní (ideální, když se shoduje s bodem 2, ale to se podaří málokomu). 4. zdraví. 5. víra v boha (i když je otázka, jestli by tento bod neměl být spíš na 1. místě).

1. Vědět co je můj smysl života 2. Naplnit můj smysl života 3. Splnit si alespoň nějaké sny

1.zdraví vlastní a všech blízkých, 2. všeobecná spokojenost, 3.dobré vztahy kolem sebe, 4.dobré hmotné zajištění

8 hodin práce, 8 hodin spaní, 8 hodin vzdělávání (myšleno volný čas) je heslo doby socialismu. Jelikož jsme pokročili a technologie a stroje umožňují vykonávat práci s menším podílem lidské práce a větší efektivitou, dozrál čas i na všeobecný základní příjem: http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/ , https://www.youtube.com/watch?v=PUYTtluGu4A Odbourat stress, neustálý nátlak na zaměstnance s vyhrůžkou, kterou jsem slyšel mnohokrát: "Pokud se ti nelíbí pracovat na štědrý den a o svátcích Vánočních, na tvé místo čeká vagon nezaměstnaných za dveřmi, pokud chceš, můžeš být pak s rodinou pak celé dny." Dále je třeba odbourat práci od nevidím do nevidím za minimální mzdu, minimální v tom smyslu, že po zaplacení všeho nutného člověku zůstává 5000 Kč na jídlo a ostatní hygienické prostředky, prášek na praní, čistící prostředky atd. pro 4 člennou rodinu na měsíc (!!!). To je 5000/31=161 Kč na den na 4 lidi, tj. 161/4=40 Kč na den na jednoho. To je při dnešním (31.1.2015) kurzu USD 24,59 Kč přesně 40/24,59=1,63 dolarů na den !!! Není to náhodou pod hranicí chudoby rozvojových zemí??? A to se prosím děje v kapitalistickém Česku !!!

Aby byl spokojený, aby mu vycházela většina jeho přání. Nemám rád slohová cvičení

Aby byl bran dustojne a dostal za svou praci adekvatni ohodnoceni a nebyl ponizovan radoby bossy jak v soukromem, tak verejnem sektoru

Aby byl člověk pokorný.

Aby byl člověk spokojený, musí být především zdravý a aby měl práci a mohl zajistit rodinu.

aby byl na sebe pyšný z toho co udělal

aby byl rád hlavně to co dělá, ve všem

aby byl respektován jako člověk

aby byl sám sebou

Aby byl spokojený sám se sebou, vážil si toho, co má, snažil se být prospěšný

Aby byl spokojený sám se sebou.

Aby byl spokojený v osobním a pracovním životě a byl zdráv on i jeho blízcí

aby byl štastný

Aby byl vyrovnán

aby byl zdráv aby měl práci (když se mu chce pracovat) a tím aby byl materiálně zajištěn aby se mu splnily alespoň ty nejdůležitější sny

Aby byl zdráv a mohl pracovat.S tím je spojeno vše.

Aby byl zdravý a nechtěl všechno, co mají ostatní. Aby se zbavil závisti

Aby byl zdravý, byl spokojený v práci a měl dobré zázemí ve státě a neviděl kolem sebe nespravedlnost, korupci, nezájem, přehlížení a nadržování. A obklopoval se slušnými lidmi a lidmi, kterých si váží a má je rád a respektoval své okolí a byl respektován.

Aby byl zdravý, dařilo se mu nejen v profesním, ale i osobním životě.

Aby byl zdravý, měl dostatek financí na slušný život, měl někoho, kdo ho má rád a koho on má rád..

aby byl zdravý, měl trochu štěstí, práci, peníze pro pokrytí základních životních potřeb (složenky, nájem, jídlo)

Aby byla oceněna jeho práce

Aby byla spokojena přinejmenším drtivá většina národa.

Aby byly naplněny jeho základní potřeby a aby spokojenost prožívat chtěl.

Aby byly uspokojovány jeho základní potřeby (potrava, sex, ošacení, bydlení) a jiné potřeby (seberealizace, transcendence), dosažení vytyčených cílů, pocit příslušnosti někam, úcty, apod.

aby dělal něco, co ho naplňuje a v čem vidí smysl

aby dělal práci, která ho baví, spokojenost v rodině

Aby dělal to co ho baví a ne to co musí;

aby dělal to, co ho baví

aby dosahoval toho, co považuje za štěstí

Aby ho práce bavila a měl finační svobodu na zábavu

Aby jednal čestně a upřímně sám se sebou i s ostatními, obklopil se lidmi, které má rád a kteří mají jeho, a aby si našel něco, co ho naplňuje, ať už se jedná o práci či volnočasové aktivity. A nejlépe aby se snažil pomáhat ostatním a oprostil se od své "sebestřednosti".

aby jeho snaha slušně a poctivě žít nevyšla vniveč (dobrá práce a dobře placená, rodina, kamarádi, zdraví, střecha nad hlavou)

Aby měl alespoň většinu toho, čeho chtěl dosáhnout.

Aby měl cíl, cíle se snažil dosáhnout, mít kolem sebe rodinu a přátele, kteří podrží v nesnázích a zaměstnání, která alespoň vyloženě neprudí...

Aby měl co jíst, kde bydlet, čím topit, do čeho se obléci, dobré rodinné vztahy

aby měl dobrou práci a zázemí v rodině

aby měl jistotu práce, bydlení a zdravotnictví

Aby měl kde složit hlavu. Nelíbí se mi, že je spousta bezdomovců, kteří za svůj současný stav nemůžou. Já mezi ně nejspíše na stará kolena budu též patřit, jelikož mi družstvo prodává střechu nad hlavou. Jako mladší jsem si byt nemohla koupit, jelikož jsem byla samoživitelka a vychovávala dvě děti. V současné době jsem již v důchodu a z té almužny, které se říká důchod, si byt nemůžu dovolit. Nemějte mi to za zlé, ale za komunistů by se toto stát nemohlo.

Aby měl kvalitní zázemí, stálou práci a dělal něco, co zůstane jeho odkazem

aby měl nějakou hrdost

aby měl nějaký cíl, kterého chce dosáhnout a když má kolem sebe lidi, které mu v případě potřeby pomohou a se kterými má uzavřené přátelské pouto

aby měl práci

Aby měl práci a to v této době není možné.

Aby měl práci, mohl slušně žít, nezáviděl jeden druhému, byl psychicky v pohodě, protože smrt si jednou vezme všechny:-)Slušné stáří v důchodovém věku.

Aby měl práci.

aby mel slusnou praci slusne placenou aby moh uzivit byt a sve dite

Aby měl smysluplnou práci s odpovídajícím finančním ohodnocením.

Aby měl splněny základní potřeby - zdraví, jistoty (bydlení, práce), vztah

aby měl spokojený rodinný život, dobrou práci a byl zdravý

Aby měl střechu nad hlavou, jídlo, kolem sebe své nejbližší, harmonickou atmosféru a finanční prostředky na nezbytné výdaje.

Aby měl střechu nad hlavou, pár blízkých lidí a občas si mohl dovoli dovolenou či někam vyrazit

aby měl šanci prosadit a realizovat své názory... aby mohl ovlivnit co se kolem něj děje, aby zkrátka nebyl jen vagón v dlouhém vlaku

Aby mel v zivote nejaky cil a cestu...

Aby mohl realizovat své sny a touhy, aby měl harmonickou rodinu.

Aby mu do života zasahovaly neschopné instituce, plné neschopných úředníků ospravedlňující se svou důležitostí

Aby mu stát umožnil důstojný život,plat za těžkou práci,osobní svobodu myšlení i počínání.....

aby na své spokojenosti sám pracoval

Aby nebyl ničím a nikým příliš omezován, aby dostatečný přísun radosti a štěstí.

aby nebyl úplný lajdák a aby se po něm stát nevozil

aby nečekal, že za ním život přijde sám

aby nehleděl jen sám na sebe

Aby nepodlehl penězům a zůstal spojený s přírodou.

Aby pozitivně myslel, těšil se z každého okamžiku, uměl žít "Tady a teď". Aby fungovaly dobře jeho mezilidské vztahy.

Aby pro to udělal vše co je v jeho možnostech

Aby přizpůsobil své očekávání svým schopnostem a nevytvářel si ho podle jiných lidí a vzorů vtloukaných médii.

Aby se cítil šťastně - každý má jiné hodnoty, které ho dělají šťastným - obecně určitě možnost vzdělání, dobré práce, otevřené možnosti pro naše rozhodnutí co dělat, koho si vzít, kde bydlet, kam cestovat...

Aby se kolem Vás beztrestně nekdradlo, a aby mohl i obyčejný člověk něco ovlivnit.

Aby se má stát nesral do života.

aby se naučil spokojit se s tím co má.Nakonec v určitém věku vám nic jiného nezbývá

aby se nemusel neustále bát o práci a měl z čeho a jak žít jako člověk a ne skončit jak zvíře na ulici a být šťastný

Aby se smířil s tím jak se věci mají, a pokud tak nechce učinit, aby vzal svůj život do svých rukou a něco s tím udělal. Každý má možnost volby a defacto, každý je strůjcem svého štěstí. Ve všem se dá najít radost, jen ji člověk musí chtít vidět.

Aby se snažil být šťastný a šel si za tím, aniž by ubližoval někomu jinému.

Aby se stal pokorným. Přestal za vším vidět sebe sama. Aby znal svoji minulost, minulost národa a vážil si toho, co má. Pokud nezná a neví, lehčeji se stane sobcem, nebo věčným ubrečencem nad tím, jak se mu nedaří a jak by se chtěl mít lépe. A měl by vědět, že práce šlechtí. :-) Poctivá práce! :-)

Aby se vyrovnal s výzvami negativními i pozitivními a zůstal relativně zdráv.

Aby si plnil vlastni vnitrni cile a smeroval ke svemu smyslu zivota

aby si určil (realistické) cíle, kterých chce dosáhnout a dosahoval/dosáhnul jich

Aby si uvědomil, co ho šťastným dělá.

Aby si vazil sam sebe

aby si vážil sám sebe, obklopil se lidmi, kteří ho dělají šťastným, aby byl otevřený novým informacím a nejspíš aby nebyl moc inteligentní - chytrý člověk s trochou morálky na téhle planetě nebude nikdy šťastný

Aby stát přestal diskriminovat a okrádat všechny slušné občany , aby tady byla rovnoprávnost a spravedlnost. Aby byla práce pro všechny. Aby grázli neměli navrch. Aby se odstranila korupce. Aby se dbalo na zdravé životní prostředí.

aby své požadavky stavěl kriticky podle reálných možností daných prostředím, ve žije

aby vedel, jakym smerem chce jit a veril v sebe sama, ze tam muze dojit a zustal podctivy a otevreny ke svému okoli

aby viděl jeho smysl, dělal něco smysluplného, měl se na co těšit a aby nemusel počítat každou korunu - žít z o málo vyššícho platu, než je minimální.

Aby viděl stále dopředu a mohl se stále na něco těšit, aby měl ruku, jejíž tepot stále cítí, přátele, o něž se může opřít, mít zkrátka blízké okolí, jemuž se může svěřit, kolem sebe spolupracovníky, s nimiž má dobré vztahy, příjemný domov, v němž je nám dobře a nemusí to být architektonický skvost, včetně interiéru.

Aby využil svůj potenciál.

Aby získal to co chce

Ač to může znít jakkoliv, peníze jsou prostě v dnešní době nezbytný základ. Samozřejmě na prvním místě je zdraví, o tom není pochyb, ale ani stoprocentně zdravý člověk zdaleka nebude šťastným, pokud nebude mít dostatek peněz na alespoň základní potřeby, a jejich cena, na rozdíl od možností příjmu, roste bohužel obrosvkým tempem. Přibývají nové daně a poplatky, ty staré se zvyšují, rostou ceny potravin, paliv, bydlení, energií... Ale příjem přinejmenším stagnuje, a to nejen v sumách jako takových, ale zejména v kupní síle za danou sumu. Zatímco v období krátce po revoluci příjmy rychle rostly, a průměrný zaměstnanec - muž si vydělal bez větších potíží 20-25 tisíc, ale ceny byly proti těm dnešním nesrovnatelně nižší, dne má příjem často mnohem menší, ale ceny jsou i několikanásobně vyšší, přibyly daně a poplatky, nezbytné výdaje atd. Navíc stoupá nezaměstnanost, a uměle vystoupala i "úroveň" vzdělanosti (přesněji tedy jen teoretický dosažený stupeň, který ale reálně nemá zdaleka takovou kvalitu a hloubku skutečné vzdělanosti, jakou měl dříve. Výsledkem je tedy mnohem obtížnější hledání zaměstnání, hlavně pro starší generaci, která ještě nepovažovala maturitu/VŠ za nutnost pro relativně běžné pracovní pozice, ale i pro nové absolventy, kterým dříve vycházely vstříc velké podniky. Celkově je tedy těžší najít jakékoliv zaměstnání, a i pokud ho máte, vaše životní úroveňn je nesrovnatelně nižší než tomu bylo krátce po revoluci, a dost možná i horší než v dobách komunismu (který měl ale samozřejmě jiné vážné problémy).

Ačkoli to možná zní jako fráze, tak - pozitivní myšlení. Dále: fungující rodina; zaměstnání, které baví; dělat něco pro druhé; pár přátel a aktivně provozované koníčky.

adekvátní platové ohodnocení za práci, kterou dělám /jsem pedagog, takže práci miluji, ale žít se z výplaty nedá :-( (viz úvazky apod. )

aktivní rozhodování o svém směřování, sebedůvěra, emocionální zázemí, odvaha ke změně

alespoň 2 z následujících 3 věcí musejí fungovat : vztahy s lidmi zájmy, práce. To není z mé hlavy

alespoń trochu pozitivní ladění povahy

asi dostatečné finanční zabezpečení a nějaké jistoty, jako práce, rodina, partner/ka, zdraví

Asi nejdulezitejsi veci je pracovat v oboru, ktery cloveka bavi (preci jen prace zabere min. 8hodin vaseho dne), mit cas na kamarady a rodinu. Nezit pouze prace-spanek.

Asi nejsem normální - spokojený budu, jestli si budu moci na smrtelné posteli říci, že jsem život neproflákal a něco dobrého tady po mě zůstalo.

Asi pocit úspěchu pracovního nebo osobního. Já jsem spokojená se svým osobním životem, nicméně jako začínající podnikatel je těžká otázka pracovní - a ne že by v tom člověku tento stát nějak moc pomáhal.

Až si člověk bude vážit maličkostí a života jako takového, vážit si druhých a ctít jejich svobodu, pak bude spokojen.

Balance mezi jednotlivými stránkami života.

bohužel-peníze

Brát život s nadhledem a pozitivně. Vzít svou výchozí situaci za danou a pokusit se dostat na úroveň těch, kteří ji měli lepší.

Brát život tak jak je

Buď žít v Německu, nebo (a to nevím jakým) nějakým způsobem změnit mentalitu, uvažování českého národa. Narovnat páteř.

byl svobodný, rozhodný a optimistický a bral život z nadhledem a uměl se radovat z mála

Byl zdravý - jak fyzicky, tak duševně. Měl zajištěny své statky - mít co jíst, kde bydlet (tedy mít práci). A mohl se dále radovat a poznávat - kulturně, sportovně, cestoval a celý život se neustále vzdělával - v různých ohledech.

byl zdravý pro práci,kterou chce dělat a uživila ho a zbylo mu i na věci pro radost ze života

byl zdravý, měl peníze na jídlo a bydlení, měl zajímavou práci a spokojený rodinný život

byl zdravý, měl stálou práci, která je dobře ohodnocena a fungující rodinu

Být aktivní a pracovitý

Být aktivní fyzicky i duševně, věnovat se osobnímu růstu, protože co neroste, odumírá. Vzít odpovědnost za svůj život do vlastních ruk, ať už je to zdraví nebo finance. Žít v souladu s přírodou, nebrat žádné farmaceutické jedy, které jen vyvolávají nové nemoci, stejně i náhražky potravin. Proč je někdo zdravý a s jiným zamává vánek. Nejsme otužilí. Není na škodu se co nejvíc se odstřihnout od médií a informace vyhledávat aktivně. Sovětský i americký úhel pohledu si nezadají, velmi špatné. Buďme autentičtí, ne podle vzoru EU apod.

Být bohatý a zdravý? ...mít dobrou práci a být bohatý asi u nás moc nejde, ehm

Být dobrým člověkem.

být finančně a fyzicky nezávislý , konat dobro

být materiálně a profesně zajištěn, mít práci, která člověka baví a naplňuje, najít smysl svého života, sám se sebou být spokojen, věřit si a jednat podle svého svědomí

být neustále aktivní

být obklopen správnými lidmi a dělat to, co ho baví a přináší užitek

být optimista, přát a nezávidět

Být otevřený k ostatním, pozitivně myslet a mít nějaké to sebevědomí

Být pánem svého života, resp. svoboda

Byt pravdivy, cestny (mit vnitrni pokoj), milovany, nekam patrit a znat smysl sveho zivota

být realistou

Být rozhodným

být sám se sebou spokojený

být sám se sebou vyrovnaný, vědět na co má a na co ne a toho se držel a pracoval na sobě, aby byl ještě lepší, věděl kam patří, staral se o rodinu

být sám sebou a vědět proč jsem

Být sám sebou a vidět svoje chyby. Mít se rád a zároveň i ostatní. Mít svůj koníček a dělat ho pro zábavu a nestydět se za to. Být Člověkem.

být sám sebou, žít přítomností, bez stresu a emocí

Být schopen se přijímat veškeré pozitivní myšlenky, těšit se, že se snad zlepší mezilidské vztahy a nastane čas vzájemné důvěry a tolerance

Být smířen a odevzdán, nebo se nezajímat o to, co se děje okolo a jako měřítko spokojenosti přijmout vlastnictví lepšího vozu, nežli má soused z Boleslavi. Osobně si myslím, že nespokojenost je to, co lid žene kupředu, ale záleží samozřejmě i na povaze každého konkrétního člověka.

Být spokojen s málem :-)

Být spokojen s tím co mám a neplakat pro to co nemám. Zkuste si někdy sepsat na papír, co všechno máte (věci, lidi - rodinu, přátele atd.) a pak to, co nemáte a myslíte si, že bez toho nemůžete být. Porovnejte ty seznamy. Peníze jsou v tomto případě relativní.

byt spokojen s tim, co je, co jsem dosahl, hledat v zivote to dobre a krasne, zle vyhodit ze vzpominek

být spokojen sám se sebou

být spokojen sám se sebou a mít se rád

být spokojen sám se sebou a uvědomovat si, že i když se nemá zrovna nejlépe, má se líp než dost jiných lidí

Být spokojen sám se sebou a zdraví.

Být spokojen sám se sebou, dělat to, co ho baví a mít kolem sebe lidi, kterým může věřit

Být spokojen sám se sebou, se svými činy a rozhodnutími

být spokojen sám se sebou, zdraví

Být spokojen sám se sebou.

Být spokojen sám se sebou. :-) Rodina, čas na své zájmy a motivující práce,která poskytne právě takové finanční ohodnocení,které je k životu potřebné. Nadbytek financí ještě nikoho šťastným neudělal.

Být spokojen sám se sebou. Nejsem spokojena s náladou ve společnosti - nesmějeme se, nemluvíme spolu, podezíráme se vzájemně - tyto relikty z dob komunismu doufám, že brzy naši spoječnost opustí.

Byt spokojen se sebou

být spokojen se sebou samým ...

Být spokojen se svým životem!

být spokojen se všemi (nebo téměř všemi) dílčími částmi života; z potíží si nedělat těžkou hlavu a spíše se je pokusit s úsměvem překonat; být spokojený s tím, co je, nechtít zbytečně příliš

Být spokojena sama se sebou, tzn. jednak tak, abych byla se sebou spokojena, mít reálné nároky a umět se těšit z každého dne.

být spokojení s tím co má

být spokojený a vyrovnaný sám se sebou

Být spokojený a vyrovnaný sám se sebou.

být spokojený sám se sebou

byt spokojeny sam se sebou

Být spokojený sám se sebou a s tím co má.

Být spokojený sám se sebou. Mít se rád.

Být spokojený sám se sebou. Nehodnotit se podle ostatních a jejich finančních možností. Většinou se nejdná o reálný úspěch, ale pouze o sadu úvěrů.

být srovnán sám se sebou

Být srovnaný sám se sebou a zodpovědný za svůj život. Nečekat, že stát to vyřeší za něj.

být svobodný

Být štasný. Kařdán jiná odpovby byla moc komplexní.

Být šťastný

Být šťastný a milován, mít nějaké peníze a stálou práci

být šťastný a vyrovnaný

být šťastný a zdravý, mít dobré rodinné zázemí, mít milující rodiče a milující děti, mít dobrou práci, abychom mohli své děti a rodiče podporovat, protože si to zasouží

být šťastný je věcí rozhodnutí

být štastný s tím co mám...

Být štastný, mít pro koho žít, dostávat za svoji práci přiměřenou zaslouženou odměnu.

Být v co nejlepším souladu sám se sebou :)

Být v rovnováze ve sféře materiální(musme bydlet a jíst) duševní rozvoj(umění,správné myšlení, duchovno-snažit se pochopit zákonitosti a vliv srávného myšlení na každém z nás.

být vděčný za svobodu a usilovat o lepší budoucnost

byt vyrovnany sam se sebou

být zdráv a neosamocen

být zdráv,mít práci,mít dobré rodinné prostředí

být zdraví, soběstačný a být obklopen kvalitními kamarády

Být zdravý (a mít zdravé děti), dobrého partnera a dobré vztahy v rodině.

Být zdravý a být radostného srdce

Být zdravý a lidsky šťastný.

být zdravý a mít nějaké jistoty, které však dnes už nejsou samozřejmostí, ač by měly být...

Být zdravý a mít práci

Být zdravý a mít práci, která ho baví.

být zdravý a mít rodinu,která ho podporuje

Být zdravý a spokojený sám se sebou - vyrovnaný, ostatní přijde samo

Být zdravý, bez zdraví nejde nic.

Být zdravý, být obklopen hodnými lidmi, nemít velké finanční starosti, umět si života užívat

být zdravý, mít co jíst a kde bydlet dále práce, která je člověku koníčkem a spokojený vztah

být zdravý, mít hodné děti, slušný příjem

být zdravý, mít oporu v rodině a přátelích - mít zázemí, mít práci

Být zdravý, mít práci a kolem sebe hodné lidi :)

Být zdravý, mít práci odpovídající své kvalifikaci, mít kolem sebe pohodu

Být zdravý, mít práci, která mě baví, zdravý partnerský vztah, přiměřeně peněz

Být zdravý, mít práci, která vás baví a uspokojuje, mít dobré rodinné zázemí a nestydět se za své politické představitele a jejich vystupování na veřejnosti

Být zdravý, mít rodinu a práci.

být zdravý, mít rodinu, člověka kterého miluji a jeho podporu

být zdravý, mít solidní práci, slušný příjem, mít možnost samostatně se rozhodovat, nemuset lhát svým dětem

Být zdravý, mít uspokojující práci, dobré vztahy v rodině, kamarády, koníčka,

být zdravý, mít zaměstnání

Být zdravý, plus mínus zaopatřený finančně, mít kolem sebe dobré lidi - rodina, kolektiv v práci

Celkove si myslim, ze nespokojenejsi je stara generace nasich prarodicu, ktera vzpomina na sve mladi a proto casto soudi, ze predchozi retim byl lepsi, maji ho spojeny se svym mlafim, silou, zakladanim rodiny atd.

Celkový balík spokojenosti...se vším

Cetl jsem o jednom vedeckem vyzkumu - kde jsou lide nejstastnejsi. Pominme verohodnost prokazovani skutecnosti - slo castecne o subjektivni pocity. Ve vysledku bylo zjisteno, ze nejstastneji ziji lide ve velmi chude indicke vesnici. Cemuz naprosto verim. Soucasny zapadni typ civilizace zalozeny na zvysovani vseho (vyroby, spotreby, prozitku,...) je jen spirala hrozici kolapsem ve svem stredobodu. ...."Civilizace, ktera potrebuje pro pouziti paratka prilozeny navod je evidente ve fazi pocinajici degenerace."...

cítit pevnost v rodině a nemít strach z okolí?

Cítit se svobodně

cítit, že je potřebný a užitečný

čas na rodinu,čas na své koníčky,uspokujující zaměstnání.

čisté svědomí

čistý štít

Člověk by měl mít nastaven svůj vlastní žebříček hodnot a neměl by se podřizovat diktátu doby. Spokojenost a štěstí vidí každý v něčem jiném, někdo v penězích a luxusu, jiný ve spokojeném rodinném životě atd atd. Člověk by se měl věnovat tomu, co jej naplňuje a co jej činí šťastným a vnitřně vyrovnaným.

Člověk by měl mít své cíle a aktivně příspívat k jejich plnění. Měl by si udržovat zdravé kontakty s rodinou a přáteli a umět přijímat jiné názory, ačkoliv s nimi nesouhlasí a umět o tom diskutovat.

Člověk by měl mít tolik, aby uživil svou rodinu a zároveň ustál nenadálé finanční výdaje, aniž by se zadlužoval.

Člověk by měl nají především svobodnou seberealizaci a nehledat pouze zdroje peněz.

Člověk musí být hlavně srovnaný sám se sebou a se svým životem, být spokojený v práci, v partnerském vztahu, mít kolem sebe přátele, mít koníčky a realizovat se. Člověk na sobě musí pracovat a naplnit svůj čas něčím, co ho uspokojuje. Pak je jedno, v jaké době žijete, kdo je u moci atd. To jsou druhotné věci. Člověk může zažívat chvíle štěstí v jakémkoli systému, ať se s vládou své země ztotožňuje nebo ne. Je to vždy o přístupu.

Člověk musí být spokojený sám se sebou, s tím, jak žije a jestli si plní svá přání. Jestli žije tak, jak by chtěl žít v ideálu. Jestli ho naplňuje jeho práce.

Člověk musí mít pocit, že to jak žije a to co dělá má smysl, a že osobní cíle, které má, si plní.

Člověk musí věřit sám sobě, v sebe!! a lidem kolem

Člověk musí žít ve společnosti opravdu demokratické a né v takové společnosti jako je u nás. Společnost lhářů, zlodějů, mafiánů atd.

Člověk potřebuje příjemný život, který zajistí především dobrá finanční situace, fungující manželství, spokojený život potomků a čas na činnosti, které ho baví.

Člověk si musí ujasnit, co je pro něj důležité.

Človek, aby bol spokojný, musí prijať život taký, aký je.

Dělání toho, co člověka dokáže vyléčit ze všech černých myšlenek. Pro mě je to skalní lezení.

dělat alespoň ze dvou třetin to, co jej naplňuje

Dělat co člověka baví a snažit se o duševní a materiální vyrovnanost.

Dělat co ho baví a zajímá. (což mnohým nebylo v minulosti umožněno)

dělat co mě zajímá, mít někoho s kým si rozumím, pocit důležitosti pro druhé, nemít nouzi, být zdravý

Dělat druhé spokojenými.

Dělat něco smysluplného. Podílet se na činnosti, která je prospěšná druhým lidem. Věnovat se dobročinné činnosti a nedělat vše pouze zištně s vidinou osobního přínosu. Mít přátelé a pevné rodinné vztahy.

dělat něco, co má smysl (alespoň pro něho)

Dělat práci co ho baví, mít kolem sebe lidi se kterými si rozumí a umět se radovat i z maličkostí.

Dělat pro svůj život maximum, co je v našich silách, jít krok po kroku kupředu a nespoléhat se na to, že nám něco spadne do klína.

dělat svou práci s radostí, být užitečný, mít koníčky

Dělat to co ho baví, ale zároveň uživí

dělat to co mě baví, nebýt šikanován vládou a úřady

Dělat to, co člověka baví a naplňuje, nestěžovat si - hledat na všem to pozitivní, zbavit se stereotypu předsudků a výmluv proč nemůže být šťastný

Dělat to, co člověka baví a pracovat na sobě.

Dělat to, co člověka baví, být s lidmi, kteří jsou pohodoví

dělat věci co ho baví

Dělat věci co mají smysl, umět se radovat a spokojit se s tím, co máme

Dělat věci které člověka baví a mají smysl Motivace cestou, správné návyky, sebedisciplína

Dělat věci, které mají smysl; mít podporu okolí; být zdráv

Dělat, co ho naplňuje.

Denně radost z maličkosti, denně krůček ke zlepšení, neztrácet čas problémy, které jsou zástupné a nebo nejsou moje

Době před 1989 se nemůžou upřít lepší vztahy mezi lidmi.

dobrá práce - abych dokázal uživit rodinu, rodina, volný čas na aktivity s dětmi a vlastní koníčky

dobrá práce s finančním oceněním na základě odvedené práce jak pro ženy a muže bez rozdílu , soudružnost rodiny a dobré přátelé

Dobrá práce s hodně dobrým příjmem, která člověka baví. Spousta přátel a holek, možnost věnovat se koníčkům a cestovat, šťastná rodina

Dobrá práce, dostatek financí, zdraví členů rodiny, střecha nad hlavou

Dobrá práce, hezký domov, zdraví, svoboda

Dobrá práce, láska, zdraví

Dobrá práce, materiální zabezpečení, kvalitní politická a společenská situace v zemi, dobré sociální vztahy, láska

Dobrá práce, zázemí, zdraví celé rodiny, ne nutně v tomto pořadí.

dobrá práce,dobré ohodnocení v práci,rodina,zdraví

dobrá rodina, dobrá práce a poctivost

Dobrá vláda

dobré a pevné vztahy zdraví seberealizace

Dobré mezilidské a přátelské vztahy

Dobré mezilidské vztahy

dobré mezilidské vztahy doma i v práci, pocit naplnění ze své činnosti, naplnění ze své rodiny, žití v klidu, v míru, v pokoji a alespoň v základních životních jistotách

Dobré mezilidské vztahy, alespoň přibližný soulad mezi očekáváními a skutečností, schopnost radovat se z maličkostí, úspěch v práci, štěstí.

dobré mezilidské vztahy, naplňující práce

dobré mezilidské vztahy, rodina, human touch

dobré mezilidské vztahy, spokojenost v práci a odpovídající finanční ohodnocení, zdraví

dobré partnerské vztahy, uspokojující práce, zdraví

dobré podmínky pro život single žijících i rodin, právní spravedlnost ve státě, která tu není, slušné a humánní jednání v zaměstnání

Dobré rodinné zázemí a možnost velké seberealizace v práci, za kterou bude mít člověk alespoň minimální vážnost a více než žebrácký žold.

Dobré rodinné zázemí, jistota práce, dělat práci, která má smysl, nějakým způsobem člověka naplňuje.

dobré rodinné zázemí, přátelé a práce

Dobré rodinné zázemí, smysluplná práce, žít aktivně (sport, kultura...cokoli dělat) a s někým, koho mám ráda, dělat věci společně.

dobre rodinne zazemi, spokojenost v praci a financni zajisteni

dobré rodinné zázemí, stabilní práce, věnování se svým zálibám a mít přátelé, které podrží

Dobré vztahy a zázemí; práce, která člověka baví a je slušně ohodnocena

dobré vztahy s druhými

dobré vztahy s lidmi okolo

Dobré vztahy s okolím a nebýt dušen chudobou a podlomeným zdravím

Dobré vztahy s okolím, zdraví, peníze.

Dobré vztahy s rodinnými příslušníky, je lépe si s dětmi povídat, než jim koupit kde jakou blbost.

dobre vztahy s rodinou a bliznimi mit nekoho na koho s muze spolehnout mit volny cas pro odpocinek neustale se ucit a zdokonalovat

dobré vztahy s rodinou a přáteli zdraví spokojenost v zaměstnání

dobré vztahy s rodinou, přáteli, příjemné prostředí, ve kterém žije a v neposlední řadě dostatečné finanční ohodnocení za práci (což je o dost víc, než si politici/zaměstnavatelé myslí, že nám, obyčejným lidem stačí)

dobré vztahy v rodině a práce, která člověka uspokojuje

dobre vztahy v rodine, zdravi (vlastni i blizkych), naplnujici prace a moznost vyziti pri oblibenem konicku ve volnem case

Dobré vztahy, možnost seberealizace.

dobré vztahy, přátelé, milující žena, práce která baví a má smysl

Dobré zaměstnání,zdraví.

dobré zázemí

Dobré zázemí, správný kolektiv (rodina, zaměstnání), přiměřený plat (zajištění rodiny, koníčky, bydlení)

DOBRÉ ZDRAVÍ, DOBŘÍ PŘÁTELÉ, DOBRÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

dobre zdravi, trochu peněz, a hlavně umět přijmout život jaky je

dobré zdraví, žít v lásce s partnerem. mít dostatek financí na normální život Oproti USA máme nižší úroveň než nezaměstnaní v USA

dobrý zdravotní stav, dobré zázemí, vzdělání, finanční stránka, stabilní socioekonomické postavení země

Dobře placená práce a práce vůbec, nebo levnější potravin, služby, bydlení a další

Dobře placená práce, která má smysl.

dobří lidé kolem, rodina, zdraví

dokázat přijmout sám sebe a naučit se bez rozdílů milovat..

Dokázat se radovat i z maličkostí, nebrat život a sebe příliš moc vážně, mít nějaký ideál, nebo sen a čas od času zkusit dělat nové věci. Také je důležité zažít pocit úspěchu a potkat ty správné lidi, se kterými člověk souzní, něco s nimi zažije a vytváří. Také je důležité dobře se vyspat a vyrovnat hladinu hormonů (obzvláště u žen).

Domov, rodina, zaměstnání, kulturní vyžití, studium...

Dosáhnout svých cílů, pokud jsou a jsou reálné.

dosáhnout svých vytyčených cílů

Dosáhnout většiny toho, co chtěl a finančně nestrádat.

dostatečná sebeláska a sebedůvěra, neupínání se pouze k jednomu cíli či jednomu člověku, duchovní zakotvení (víra, národnost, rodina), dobré rodinné vztahy, naplňující zaměstnání, schopnost nebrat se příliš vážně

dostatečně dobrý zdravotní stav, rodinné a/nebo vztahové zázemí, práce, která jej naplňuje, přiměřené materiální zajištění, soulad se sebou samým, pocit svobody a otevřené budoucnosti (mohu dosáhnout toho, po čem toužím, a mohu se o to aktivně zasadit), absence vnějšího ohrožení (válka, totalitní režim, ekologické či přírodní katastrofy)

Dostatečné finanční zajištění- aby člověk nemusel přehazovat každou korunu v ruce a měl přinejmenším na nájem se vším všudy, jídlo a další základní věci. Trocha volného času a prostředky pro jeho vyplnění zájmy.

dostatek financi

dostatek financí na živobytí, zaměstnání, bydlení

dostatek financí, by mohl založit rodinu a dopřát svým dětem

Dostatek lásky,rodina a seberealizace

Dostatek peněz a smysluplná práce

dostatek peněz, aby člověk nebyl nucen dělat práci, která jej neuspokojuje a jen nedostatek peněz ho odrazuje od seberealizace

Dostatek pro zajištění životních potřeb

Dostatek prostředků pro zajištění základních životních potřeb (jídlo, domov, pití), fungující rodina, okruh přátel či komunita (aspoň jedno, ideálně to první + nějaké z těch dalších), příroda, dělat to, v čem vidím smysl (resp. umět si najít smysl v tom, co dělám). schopnost užít si přítomný okamžik, zastavit se (v tom spěchu a shonu a ustavičném řešení všeho možného), přijímat se takový, jaký je a pracovat s tím

dostatek přátel, rodinné zájmy, dostatek příležitostí k seberozvoji, dostatek financí, nepřítomnost strachu

Dostatek rovných příležitostí

Dostatek sebevědomí, sebekritiky a lásky k lidem

dostupné bydlení, dobré životní prostředí, dostatek zeleně, dostupnost kvalitních potravin (i po finanční stránce), dostupnost dobré zdravotní péče, dostatečný výběr ve školství...

Duchaplnost, zdraví a peníze - aby nežil od výplaty k výplatě jako většina obyvatel

Důležité je mít práci, která odpovídá dovednostem člověka a dle odvedených výsledků a odbornosti i ohodnocená.

dum na samotě a nevědět o okolním světě. Nevědomost je spokojenost. :o)

Důstojné žití bez finančních problémů, spokojený partnerský život, zdraví všech, na kterých nám záleží

Duševní pohoda, spokojený vztah, dostatek peněz.

důvěra v sebe sama,vnitřní rovnováha,podpora a láska lidí,kteří naplňují váš život,vyrovnanost,víra a touha

ekonomická jistota, jistota práce, zdraví

Ekonomické zajištění

Finance sice nejsou vše, ale v dnešní době člověk bez peněz bohužel nemůže být šťastný. Svoboda a nezávislost, pocit jistoty, stabilita

Financni zazemi. Kvalitni politicka sprava. Svovoda. Zdravi. Laska.

Finanční nezávislost

Finanční zajištění rodiny, mít možnosti, jak ve vzdělání tak v práci, výběr, rozvíjet se.

Finanční zajištěnost, rodina, střecha nad hlavou přátelé a pocit bezpečí.

fungující a podporující rodina

fungující rodina

fungující rodina s dobrými vztahy, zdraví, prostředky na uspokojení svých potřeb a zájmů, pár dobrých přátel

fungující rodina, dobrá uspokojivá práce - od toho se odvíjí všechny další radosti a potěšení

Fungující rodina, práce dostatećně ohodnocená

fungující rodina, úspěch, uznání, finanční standard

Fungující rodina, zdraví, práce.

Fungující systém logiky a morálních hodnot

Harmonie

harmonie, uvědomění

hlavně mít v pořádku rodinný život (myslím tím vzájemně k sobě vhodného partnera a přiměřeně hodné děti), pak se myslím překoná všechno.

Hlavně nalezení vnitřní harmonie.

hlavně práce, peníze na živobytí, zdraví

hlavně rodina a lidé okolo sebe, na který se můžeme spolehnout, taky zdraví..

hlavně se ze života neposrat a nezávidět

Hlavně to mít srovnané v sobě - duchovní život. Jako křesťanka si myslím, že základ je v tom poznat Boha, vše ostatní, co potřebujeme, z toho vyplyne.

hlavně zdraví

hlavně zdraví

Hlavně zdraví a dobrá práce, a spokojený obyčejný život.

hlavně zdraví a rodinné zázemí

hlavně zdraví a svoboda

Hlavně zdraví aby toho mohl dokázat a v dnešní době i peníze za co by si pořídil vše co pro spokojený život potřebuje.

Hlavně zdraví, ale i dostatek peněz na slušný život

hlavně zdraví, potom úcta k sobě i druhým

Hlavně zdraví, rodina, přátelé...

Hlavně zdraví, vše ostatní si ovlivňuje každý sám.

Hlavní je zdraví, mít pro co žít a taky za co žít.

Hledat pravdu a prožít pravdu, nebýt ovcí

Chovat se morálně a ohleduplně, (chovat se tak, jak chci, aby se jiní chovali ke mně), nezávidět, nestěžovat si pořád, spokojit se s málem, nelpět na materiálních věcech, vážit si zdraví, své rodiny a přátel, pokusit se být za všech okolností trochu nad věcí a myslet pozitivně, nepatlat se v minulosti a radši si užívat přítomnost.

chtit

Chtít být spokojen a pracovat na tom, být si vědom toho, co tu spokojenost přináší, umět být vděčný za to, co mám a jaké mám možnosti a zároveň vždy tak trochu chtít víc a snažit se o to...

chytrou hlavu, sebereflexi

Identifikace ve společnosti

Inteligence a psychika v pořádku

jak pro koho, asi záleží na ambicích, někomu stačí málo, někomu ne,někdo potřebuje lásku a rodinu, jiný je radši sám nebo každou chvíli s někým jiným, jednotný vzor není

Jaký si ho uděláš,takový ho máš

jasna otevrena mysl

Je to celý komplex okolností, nemyslím, že to jde shrnout do jedné věty, ale zkusím to. Pokud se jedinec narodí do "zdravé" společnosti, pak je předpoklad, že se vyvine zdravý jedinec, který se může zdravě realizovat a žít spokojeným životem. Pokud se narodí jedinec do nemocné společnosti, musí zápasit o svou spokojenost ve školce, ve škole, někdy i v rodině, musí zápasit se spolupracovníky, se šéfy, se zdravotnickým systémem, pokud podniká zápasí s neplatiči, podvodníky, lháři, s nenasytným daňovým systémem, se státem který vyžaduje maximum od člověka a na oplátku nenabízí téměř nic... a na to aby se člověk realizoval v tom co má rád mu většinou nezbývá ani čas ani energie - může tohle dopadnout dobře? Většina lidí z toho onemocní a umírají v podstatě nespokojení... i když si to většina neuvědomuje, ale zdravá společnost neplodí nemocné jedince.

Je to jen pár základních věcí. 1. Rodina - má nyní velmi nízký společenský status, podléhající tlaku EU. Je snaha, aby kdekdo měl možnost se vměšovat do výchovy dětí, manželství bylo degradováno povolením homosexuálních sňatků, mým dětem vtloukají ve škole do hlavy nesmysly o normálnosti homo orientace a o multikulturalismu a poskytují jim předčasnou sexuální výchovu. 2. Práce - je třeba, aby člověk, který chce pracovat, se měl MNOHEM lépe než parazit. 3. Peníze - je ponižující vidět, jak vlivní lidé kradou a poctivý člověk žije z ruky do úst, bere za stejnou práci zlomek "západního" platu a přitom má zboží dražší. 4. Právo - jednoznačné a průhledné zákony, vymahatelnost práva. 5. Politika - hmotná odpovědnost politiků za každé jejich rozhodnutí. Jsou to přece jen zaměstnanci, tak musí být odvolatelní a postižitelní za každé pochybení nebo zpronevěru.

Je to subjektivní; já upřednostňuji nezávislost a spokojenost v mé rodině.

Je to určeno tím, co člověk upřednostňuje... Poctivý člověk to v dnešní době daleko sice nedotáhne, protože by vyčníval. Může být ale spokojený se svým životem díky tomu, jak se choval a co říkal. To je pro mě osobně podstatné.

je toho víc a sem by se to nevešlo

Je treba toho,co bylo za komunistickeho rezimu,praci,ze ktere nevyhodi jen tak,treba kvuli nemocnemu diteti,levne zbozi,jako mleko 2 kc a podobne a plat 6 tisic hrubeho,jako mel treba obycejnej prodavac kobercu a to prosim v 18 letech a k tomu nevyucenej.

Je třeba se radovat z toho, co máme. Ne se trápit tím, co nemáme.

Jednat podle svého svědomí.

Jednoducha odpoved neexistuje..urcite pracovni seberealizace s dobrym platem, moznost zabezpecit rodinu a nebyt ve financnim presu. A zdravi!!!!

jidlo, postel, pratele, rodina

Jistota

Jistota jak v rodině tak v republice.

Jistota práce.

Jistota práce. Dobrý poměr pracovní doba/volný čas.

Jistota stálého a dobře placeného zaměstnání, klid a smír v rodině, zdraví.

jistota střechy nad hlavou, zdraví a peníze ( bohužel poslední dvě spolu dnes úzce souvisí, což již zažívám na vlastní kůži)...

JISTOTA v životě což ted tu není . Práce nejistá

jistota zaměstnání

Jistota zaměstnání, rodinná pohoda, zdraví,

Jistota, že pokud poctivě pracuje, bude mít práci další léta - ideálně až do penze. Bezpečí doma, na ulici apod pro sebe a především pro své děti. Přiměřená dostupnost lékařské péče a základních potřeb. Lidská vstřícnost a ne drsný konkurenční boj i mezi lidmi na pracovišti apod.

Jistotu do budoucna

Jistotu v práci a sociálním zabezpečení, jistota penze apod. Člověk by měl mít jisté některé věci, aby se nebál zakládat rodinu a vytvářet trvalé závazky.

Jistoty - práce, zdraví, mít co jíst a mít kde bydlet.

Jistoty, plat (s čímž se samozřejmě pojí i práce), úspěchy

jistoty,práce

Jistoty. Pracovní i osobní.

jít si za svými cíly

Jít za svým snem a cílem

jít za svým snen

Jsou to jednodoché věci, potřebuje mít co jíst, kde bydlet, mít co na sebe. Od toho se pak rozvíjí další věci, jako je zábava, práce, která je placená alespoň takovým průměrem, jak je tomu v zahraničí atd atd...

kašlat na všechno a nelámat si hlavu z blbostí ostatních

Kazdy by mel pracovat na tom, co ho naplnuje ci priblizuje k jeho cilum. Pro nekoho je to prace, pro nekoho rodina, verejne zajmy, ..

Každý ctí jiné hodnoty, já jsem často rád za štěstí jiných.

Každý má jiné priority. Dnešní doba klade obecně velké nároky a bohužel vedle zdraví, rodiny či přátel jsou to také dostatečné finance. Člověk by podle mne ale neměl žít život tak, jak si myslí, že se to hodí, ale tak, jak to chce on sám.

Každý má své priority, tudíž každý potřebuje něco jiného.

každý má svůj pohled...nejde generalizovat

každý máme jiné potřeby pro spokojený život

Každý musí projevit zodpovědnost k sobě samému.

Každý potřebuje něco jiného ale všichni potřebují svobodu. Ne, že když člověk řekne dobrý návrh na změnu, na věc, na realitu, tak ho zavřou. Každý je si rovný, dokud si to nepokazí sám. Ale když lidi jsou v davu ovcí, těžko může být někdo spokojený s tím, s čím jiný, když se mu to nelíbí. Lidstvo momentálně vážou peníze. Kde jste, když je nemáte, kde jste, když je máte... Co můžete, co nemůže. Co jste, co nejste. Jak vypadáte. Jaké máte vzdělání. Morálku - ta je díky tomu totálně zkažená.

každý správný čech nebude nikdy spokojen se svým životem. Vždycky by to chtělo lepší místo, více peněz, hezčí ženu, větší dům, více aut..............

Kdybych to věděl, tak v předchozí otázce označím odpověď "ANO". Ale asi tuším, že základní předpoklad k životní spokojenosti je reflexe životní kontinuity, zejm. té související s anticipací budoucnosti.

Když člověk ví, co chce, něco pro to dělá, má radost i z maličkostí, všímá si okolního dění a akceptuje dané skutečnosti.

Když má člověk k životu všechno, co potřebuje

Když ví, kdo je, ví kam patří a že někam patří, dělá co ho baví a žije si

ke spokojenosti by mi stačilo, kdybych byla dostatečně finančně, ale i společensky ohodnoce vzhledem k profesi, kterou vykonávám. Aby obecně byl ohodnocen morálně, ale i materiálně pracující občan a nebyl nijak trestán státem za to, že pracuje, odvádí daně. A v případe náhle nouze mu bude pomoženo a ne, jak je tomu momentálně. Kdy lidé nepracující a parazitující na dávkách v hmotné nouzi a soc. dávkách mají daleko vyšší příjmy, než např. lidé pracující ve směnných provozech, lidí VŠ vzdělaní, atd.

Klid duše.

klid k práci, rodinná spokojenost, zdraví

Klid na práci, jistota, že když dobře pracuji, nejsem ohrožena politickou nestabilitou. Zázemí v rodině a v partnerství. Podpora státu vůči rodině! Perspektiva pro děti. Naděje do budoucnosti.

klid odpočinek

klid v dusi

Klid v duši, mít se rád a žít s hlavou i očima otevřenýma... předvídat špatné příští, nachystat se na ně... a věřit, že tak zle nebude. A ono skutečně není!

klid, volnost, naplnění vlastních ideálů

klid, zdraví, spokojenost, finanční zajištění

klidné manželství, uspokojivá práce

klidné svědomí a minimum potřeb

Kromě zdraví a férových vztahů v rodině je to seberealizace v práci (nebo aspoň v koníčku).

kvalita služeb, zdravotnictví, školství , odměna dle vykonané práce, méně korupce

kvalitní lidské vztahy, zdraví, vyrovnání se se sama se sebou, finanční zázemí

Kvalitní mezilidské vztahy, důstojné pracovní podmínky, mzda a bydlení, možnost seberealizace

kvalitní rodinné vztah, vzdělání, naplňující práce a tolik peněz, abych nemusel na konci měsíce počítat každou korunu a mohl si koupit co chci.

kvalitní rodinné zázemí, přátelé a alespoň částečná seberealizace v zaměstnání

kvalitní vzdělání, naplňující zaměstnání, stálý partner a dobré rodinné zázemí (hlavně podpora), schopnost relaxace a to nejlépe prostřednictvím nějakého hezkého hobby =)

kvalitní vztahy

kvalitní zázemí, práce/činnost, která člověka naplňuje, blízkou osobu/y, svobodu v myšlení a rozhodování

Láska Jídlo Domov Práce, která baví

láska práce rodinné zázemí

láska

láska

láska a peníze

Láska a pokora

láska a zaměstnání

láska a zdraví

Láska, Rodina

Laska, financni zajisteni, rodina a pratele, konicky

láska, jistota, rodina, nesledovat poliku

Láska, mír a svoboda

Láska, nalakované nehty

láska, peníze a zradví

Laska, penize, rodina, pohodli

láska, pokora, skromnost

láska, porozumění, tolerance, práce, střecha nad hlavou

Láska, přátelství a spousta dalšího... ale hlavně zdraví :)

Láska, přátelství a tolerance, ne k islámu

laska, seberealizace, zdravi, svobodna volba

láska, sebeúcta, pozitvní pohled na svět

Láska, smysluplná práce, sociální jistoty ...

láska, sny a peníze, přestože se to zdá přízemní

Láska, svoboda, přátelství, dostatek peněz, dobrá práce

láska, zábavná práce

Laska, zazemi-prace a bydleni

Láska, zázemí, dobré vyhlídky.

láska, zdraví

Láska, zdraví a peníze

Laska, zdravi, deti

láska, zdraví, koníčky, rodina, peníze také

láska, zdraví, rodina, smysl života, cítit se užitečný

Láska, znalost sebe sama

Láska.

Lasks, zdravi, penize, stesti

Lásku, zázemí, dostatek peněz (ne nadmíru)

lepší zákony, vyšší důchody a péče o staré lidi, více pečovatelských domů, lepší podmínky pro mladé rodiny z dětmi, menší doplatky za léky...

lidé, co vás mají rádi; pozitivní myšlení

Maslowova pyramida. Doplněná o internet, pěkně vespod.

mať dostatočný príjem na to, aby mohol svoje základné potreby uspokojiť a niečo aj viac

mať prácu, ktorá ho baví, dobré rodinné zázemie

materiální zabezpečení, dobré vztahy, vnitřní pokoj - čisté svědomí

materiální zabezpečení, zdraví své i rodiny

Měl by ho žít naplno bez strachu,stresu,mít životní jistoty,zaměstnání,mít na všechno dostatek finančnich prostředku,aby nehladověl,měl střechu nad hlavou,atd

Měl by mít určitou jistotu - dobré vztahy s přáteli, rodinou, partnerem, bezpečný domov, práci, dostatek jídla apod a zároveň dosažitelné cíle, které by ho motivovaly k tomu, aby se dál rozvíjel a prostředky k tomu, aby na ně dosáhl

Měl by mít život v rovnováze - práce - rodina - volný čas

měl by si vážit sám sebe a toho, co dělá (práce, výchova dětí, zajištění životních jistot, ..)

Měl dobré přátele, věnoval se práci/koníčkům, které má rád, byl zdravý, měl dost peněz, uměl si užívat života

Měl dost práce pro vlastní realizaci, měl by být svobodný, mít dost přátel, fungující rodinu a mohl si říct: něco jsem udělal a zanechal pro dnešní či budoucí generace

měl jistotu slušného života. Zajíštěné sloušné a né degradující až ponižující podmínky v zaměstnání. Nebát se bezpečně pouště děti si hrát ven i do školních zařízení na zastávky do obchodních domů. Slušné chování mezi lidmi...

měl práci, byl optimista, měl bezva rodinu

měl práci, spokojený v rodině

Mel rad sam sebe, byl podporovan v tom co dela (rodina, okolni spolecnost), respekt vuci ostatnim

Mel slusnou praci, prostredky na zivobyti plus uspory na zajisteni nastadardnich pozitku, socialni a zdravotni zabezpeceni.

Měl srovnané priority a chápal, že to není stát kdo ovlivňuje život, ale já sám

Mel zamestnani a zil v miru. Soucasna politika statu nas privedla do valky, vz Afghanistan a pod.

méně pracovat a více žít

méně rozčilování s nynější politikou a politiky

Měnit to, co měnit mohu, přijmout to, co měnit nemohu, a mít dobré vztahy s těmi, kdo jsou v mém dosahu

MILUJÍCÍ A FUNGUJÍCÍ RODINA, ZDRAVÍ A ŽÁDNÉ STRESOVÉ SITUACE

Míň řešil druhé, více se staral o svoje věci a v tom co dělá aby viděl smysl.

Minimum

mír

mír, zdraví, trvalou zaměstnanost

mít klid, mít možnost si vydělat normální prací a neřídit se pořád nějakými tabulkami, které jsou nastaveny tak, že limity nejdou splnit ani kdyby se člověk postavil na hlavu.

Mít základní jistoty jako je bydlení, dost finančních prostředků na základní potřeby jako je jídlo, nutná lékařská péče a vše co souvisí s péčí o děti a jejich vzdělání - to znamená mít slušně placenou práci. To je to nejnutnější - cestování a finance na koníčky už jsou jen třešnička na dortu.

mít blízko rodinu a přátele, nemít strach, zda se uživím a zda budu mít střechu nad hlavou.

mít cíl za kterým si člověk má jít

Mít co jíst, kde bydlet a mít dobré zaměstnání /nebo jiný zdroj dostatečných pravidelných příjmů - nemyslím ale sociální dávky. A příliš se nestresovat (z jakýchkoli důvodů).

Mít co jíst, kde spát, čas odpočívat a vědět, že o to jen tak nepřijdu.

mít co nejvíce peněz a být nezávislý

Mít dobré rodinné vztahy, důstojné bydlení, slušnou práci, přátele, pevné zdraví.

Mít dobré vztahy se svou rodinou, přáteli, Bohem

Mit dobre zazemi

Mít dobré zázemí, finanční a psychickou podporu, dosáhnout toho, co chcete.

Mít dobrou rodinu- zázemí, mít pro co žít, mít dobrou práci a pak musí být člověk spokojený, ale nečekat, nenadávat na jiné, spíše aktivně působit a pokusit se přijmout spoluodpovědnost.....

Mít dobře placenou práci,aby jste byli bez dluhú a mohli žít normálně ne z ruky do pusy od vyplatě či almužně z pracáku k druhé. Větši tolerance vstřícnost, když je dítě nemocné nebát se že dostanu výpověď to je smutné kam ten dnešní svět spěje.

mít domov - někoho s kým jsem spokojen (nejlépe milující rodina) mít střechu nad hlavou mít co jíst být skromný a i z mála si dokázat ušetřit mít dobře nastavené priority - rodina na prvním místě

Mít dostatek financí

mít dostatek financí na základní věci - bydlení, jídlo, oblečení, školy

mít hlavně práci a za ní dostávat příměřený plat aby se lépe žilo, pak už je život asi fajn

mít jasné a splnitelné cíle, za kterými si však člověk musí jít, ...dokázat dělat kompromisy... mít štěstí, snahu, nevzdávat se... neřešit trendy, nebýt ovcí...

mít jasný základ a směr života (u mě je to víra v Boha a s tím související příslušnost ke katolické církvi), pěkné manželství, dobře vychované děti (které si dobře vybraly manžely/manželky a dobře vychovávají svoje vlastní potomstvo), práce/povolání, které je prospěšné pro ostatní a které mě hodně naplňuje

mít jistotu práce,střechy nad hlavou.učit mládé a děti že respekt k životu patří bez toho to nejde jinak to vypadá jak to v současnosti je.(velmi špatné!!!)

mít jistotu, že bez vlastního přičinění neskončím hladový pod mostem

Mít jistoty - práce, bydlení. Dále si jen správně určit priority

mít jistoty a být zabezepčen - práce, partner, rodina

Mít kde bydlet, mít práci, mít co jíst a mít rodinu nebo dobré přátele, čili zázemí, zdraví

Mit kde spat a co jist. Mit moznost delat to, co ho bavi.

Mít klid a životní jistoty. Ty jsme dřív měli, ale za to jsme nemohli bez víza do Jugoslávie. Ale řekněte, - co je výhodnější, dovolená v ČR a klid a jistotu nebo být bezdomovcem a nemít na jídlo.

mít kolem sebe blízké lidi a přiměřené množství prostředků, aby člověk nemusel počítat, jestli má ještě na jogurt, nebo jen na rohlíky.

Mít kolem sebe dobré zázemí (rodina,přátelé,kolegové) a být jimi uznávaný.

Mít kolem sebe přátele, rodinu, poznat svět, mít možnost svobodně se rozhodovat, co se svým životem provést.

Mit kolem sebe rodinu a přátele, co ho maji radi a jsou tu vždy, když je potřeba. Prace.

mít kolem sebe ty pravé lidi

Mít milujícího partnera a rodinu. Mít práci, která ho baví.

mít naději do budoucnosti, vážit si sám sebe

Mít nějaké jistoty, které dnes nikdo nemá a zelenou mají pouze gauneři ....

mít nějaké životní jistoty, kterých je v naší zemi čím dál méně

Mít nějaký cíl, jít za ním, pracovat na sobě a radovat se z maličkostí

Mít nějaký cíl, za kterým člověk jde a na jehož splnění se může těšit. Dobré lidi kolem sebe, kteří se od člověka v nouzi neodvrátí.

Mít nějaký smysl života, a vědět, kam člověk směřuje a co chce dokázat.

Mít někoho, kdo vás miluje. Usměrnit ty, co vás nesnáší a dívat se na svět s úsměvem.

Mít okolo sebe lidi na které se může kdykoliv obráti

mít okolo sebe lidi, se kterými má určité pouto, má si s nimi co říct; dělat to, co ho baví (ideálně přímo v práci, případně prostřednictvím volnočasových aktivit); mít kde bydlet; mít co jíst; ve společnosti musí fungovat určitá spravedlnost, právo

mit penize pro deti ale z materske dovolene to nejde protože stat nas skube tak to jen jde

mít pevné zdraví

mít potomka

Mít pozitivní přístup, být spokojen s tím co mám já a nedívat se na to co mají jiní (vždy bude někdo kdo bude ještě bohatší)

mít práci (zaměstnání) jinak je to hrůza

Mít práci a bydlení pro všechny, nebýt ohlupován reklamou a trhem, nebýt otravován šmejdy, být nastavena morální pravidla ve společnosti - srozumitelné zákony v souladu se zdravým rozumem, nebýt ortokem a lidským zdrojem cizích firem a nemuset potkávat rostoucí armádu bezdomovců a lidí pronásledovaných exekutory a vymahačskými šmejdy. Neznám nikoho, kdo by byl šťastný z kariéry, pokud nemá dobrou rodinu a přátele, přitom kariéra je z větší části o sobectví a individualismu.

mít práci a být zdravý

Mit praci a smysluplne vyuziti volneho casu

mít práci a zázemí

Mít práci a životní jistotu.

mít práci, (kterou po 50 letech těžce hledáte) a mít dobré zdraví

mít práci, být zdravý, spokojená rodina

Mít práci, kde bydlet, mít spřízněnou duši, mít co číst a společenské vyžití. Dala jsem "spíše ano", protože jsem od zítřka bez práce :-)

mít práci, která ho baví, zdravé a spokojené děti a milujícího partnera

Mít práci, která ho naplňuje a mít vedle sebe člověka, o kterého by se mohl opřít. A samozřejmě mít rovněž střechu nad hlavou.

Mit praci, ktera me naplnuje, spokojeny rodinny zivot, moznost prosadit svuj nazor, dobre spolecenske, politicke a ekonomicke podminky

Mít práci, která Vás baví, zdravou a "zabezpečenou" rodinu, blízké přátelé...

mít práci, peníze, uspokojující zaměstnání, dobré zdraví, rodinné zázemí a přátele

Mít pro co žit a práci ktera ho bavi

Mít přátele a práci.

Mít rád lidi takové, jací jsou. Dle svých schopností a zájmů pracovat a uspokojovat svoje krátkodobé i dlouhobobé potřeby v mantinelech výdělků či zisků, na které svými aktivitami dosáhnu.

mít rád sám sebe a vážit si i běžných věcí

mít rád sám sebe a vidět svůj život pozitivně

Mít rád sám sebe, mít v sobě pokoru, smír a lásku, a určitě víru /v cokoliv , v něco, v někoho/

mít rád sám sebe, zajímat se o lidi kolem sebe, pomáhat a odpouštět pokora

Mít radost ze života.

mít rodinu a radost z maličkostí, užívat si každého dne, plánovat budoucnost a plnit si drobné cíle

mít rodinu, práci, být spokojený sám se sebou, rozhodně být zdraví, mít přátelé, na které se můžete obrátit

mít rodinu, přátelé a cíl za kterým "úspěšně" směřovat (Doprá práce studium, koníčky ,...)

Mít rodinu, vychovávat potomky, dobrou práci, kamarády,mít kde bydlet, co jíst a radovat se i z maličkostí, které život přináší.

mít rodinu,práci

Mít rodinu/přátele, o které se člověk může opřít a nějaký cíl nebo smysl bytí. I kdyby to byla jen nějaká volnočasová záliba. Být svobodný bez omezení.

Mít se o koho opřít a mír ve světě.

mít se o koho opřít, mít stabilní práci, která ho baví

mít se rád a chápat, že život je dar

Mít se rád a vážit se sám sebe

mít se rád, umět milovat, umět vidět pozitiva, umět přetvořit negativní zkušenost ve svůj prospěch, nelpět na materiálních věcech, ale umět si jimi dělat radost, vážit si dobrých vztahů s lidmi, rodiny, toho, že nemusím řešit základní životní potřeby a čím je zaplatím, umět být vděčný a upřímný, neubližovat, mít čisté svědomí atd.

Mít se rád.

mít slušnou práci, bydlení a zdraví

mít smysl života, přátele, rodinu

mít sny

mít splnitelné cíle, být optimistou alespoň částečně

Mít srovnaný žebříček hodnot a v souladu s ním vést svůj život...

mít střechu nad hlavou

mít střechu nad hlavou a jídlo do žaludku, okruh přátel a rodiny, kteří ten život vyhoupnou na mnohem lepší příčky

mít střechu nad hlavou a pracovat skromnost a plnit si cíle mít čas na rodinu a přátele mít klid

Mít své jistoty.

mít své záliby a přátele, nepodléhat davovým psychózám a médiím (a ovšem také nemít příliš hluboko do kapsy (;-) ).

Mít svůj smysl života a možnost ho naplňovat.

Mít šanci, netřídit lidi po padesátce do smetí

Mít širší okruh rozhledu - zajímat se a stále něco dělat nejen pro sebe ale i pro druhé

mít v životě jistoty. dnes je jediná jistota a to že Václav a Václav dovedli repobliku do pěkné p.....(trestní řád a privatizace pardon - rozkradení státu)

Mít víc peněz.

Mít více sociálních jistot , třeba jako mají nepřizpůsobivý...

Mít vlastní hrdost

Mít vlastní životní cíle a jít si za nimi

mít vše co on sám chce

Mít vše po čem jeho dušička baží

mít zajištěné bydlení, nebýt hladový, zajistit dětem vzdělání, mít práci

Mít zajištěnou práci, o kterou se nemusím bát - stálý příjem, ovšem ne minimální plat/důchod, slušné bydlení atp.

mít základní jistoty - tzn. zaměstnání (a tím i příjem), zázemí rodiny, fungující mezilidské vztahy; v současné době má ale člověk jistotu, že se na nic nemůže spolehnout...

mít základní jistoty, mít možnost rozvoje, svoboda

Mít základní jistoty: práce, příjem k uživení rodiny, podpora rodiny a rodina, zdraví

Mít zaměstnání s důstojným postavením zaměstnance a jistotou, být zrdravý (relativně), vědět to, že co dělám, má smysl. Mít takové představitele, za které se nemusíme stydět.

mít zázemí, jak materiální, tak hlavně citové; mít pocit bezpečí a vědět kam patří a kam chce směřovat

mít zázemí, stát na vlastních nohách a čelit realitě, jaká je, kolem sebe opravdové přátele, být fyzicky i citově spokojený

mít zdraví a perspektivu, rodinu, štěstí

mit zdravi, mit nezavislost resp. svobodu (vc. financni), mit deti

Mít zdraví, práci, trochu slušnou mzdu, pár dobrých kamarádů a harmonickou rodinu.

mít zdravou rodinu, finanční zabezpečení, spokojenost v práci

mít život ve svých rukou, nebýt pasivní, studovat, dělat, co mě baví, mít rodinu, přátele, hobby, CESTOVAT, sportovat, umět cizí jazyky, mít profesi, být v něčem dobrý/-á, být optimista, být otevřený lidem - novým vztahům, jiným kulturám, učit se od druhých

Mít životní náplň; milující velkorodinu; zaměstnání které je potřebné a děláte ho rádi; mít zázemí, kam se člověk rád vrací

Mnoho peněz

moc věcí prace peníze a myt kde bydlet a dat co dětem a sobě do ust

Money, money, money,... - zabezpečení a lidi o kolo, přibuzní + přátelé

Motivující práce, pěkný a hodnotný partnerský vztah

moudrost,klidná mysl,přátelské a vřele vztahy

možnost pracovat v slušném prostředí bez stresu /jako prostředku na vedení - řízení lidí/ mimopracovní život v slušném,tolerantním prostředí

Možnost růstu. Mít vůli a píli.

Musel by mít právo na práci a ne se bát že když se nějaký de..... blbě vyspí tak i když jste vzorný pracovník tak o práci přijdete. Mít jistotu, že v případě nemoci se mu dostane okamžitě potřebné péče a ne že stát bude dávat nemalé částky na cizince a pro léčení vlastních lidí budeme muset sbírat víčka od PET lahví. Sociální menšiny by se měly přizpůsobit a ne si diktovat. Každý politik by si měl vyzkoušet žít na hranici životního minima a korupce by měla být trestána odebráním veškerého majetku.

Musí aktivně pracovat na tom, aby žil život podle své představy, ale hlavně je to v hlavě, kdo chce být spokojen, je, kdo nechce být spokojen , není

Musí brát život,tak jak jde a víc myslet na druhé lidi a zvířata než na sebe.

Musí být sám se sebou smířen (tzn. přijímat se, být s vědom svých předností/slabostí), aby mohl být smířen i s ostatními. Musí vědět, co chce a že to, co dělá, má smysl.

musí být spokojený a srovnaný sám se sebou, mít své cíle, byť třeba malé, za kterými může jít, je důležitý i optimistický pohled na život, nemyslet jen na sebe a žít i pro druhé

Musí být spokojený především sám se sebou

musí být spokojený sám se sebou a být dostatečně vyrovnaná a sebevědomá osobnost aby si uchoval chladnou hlavu pod tlakem konzumu a syndromu většiny - všichni to mají/dělají tak je to správně a já musím taky. Musí se umět orientovat v informacích aby odhalil podvody - reklamy, půjčky atd.

musí být spokojený sám se sebou, dostatečně sebevědomý a schopný kriticky nahlížet realitu, zodpovědně nést důsledky svých rozhodnutí, umět se učit ze svých neúspěchů a mít podporu svých blízkých

Musi byt stastny s zdravi:)

musí být svým pánem a jednat podle svého svědomí, nehledět tolik na názory druhých

musí být vyrovnaný s tím jaký je a kdo je a čeho je schopný v životě dosáhnout

Musí být zdráv a nesmí závidět.

Musí dělat to co ho baví, do ničeho se nenutit.

Musí míd dobře nastavené vnímání a vážit si maličkostí. Nejchudší člověk na světě někdy může být i tím nespokojenějším. Je to o vnitřních hodnotách. Je rozdíl mezi tím co chceme a co si myslíme, že chceme.

Musí mít dobrý, kvalitní vztah s partnerem, dobrou práci (nebo živnost, prostě možnost seberealizace), alespoň trochu dobré zdraví a alespoň trochu peněz. Nesmí mít dluhy.

Musí mít nějaký směr, cíl, a být spokojen především sám se sebou

musí mít práci, která ho uživí a alespoň trochu uspokojuje, a hlavně uživí jeho rodinu, protože ta je nejdůležitější, dále mít kde žít a mít přátele a nějaký koníček, který ho hodně baví. A dále musí vidět, že na světě fungují zákony i nepsaná pravidla soužití, aby se nemusel bát....

musí mít rád mimojiné sám sebe a předávat lásku ostatním

Musí mít životní a sociální jistoty.

Musí sam chtít

Musí se na svět dívat optimisticky, musí se chovat tak, aby jej lidé měli rádi, musí na sobě pracovat, aby dosáhl úspěchu, v kterémkoli oboru. Musí být sebevědomí, musí umět dávat a zkrátka umět žít a bavit se.

Musí se radovat ze života, i když zrovna všechno neklape tak jak by chtěl :-)

musí se snažit

musí se snažit něco dokázat, nebo si zajistit vše, po čem touží a rozumově si říct, že někteří lidé nemají ani polovinu toho, co máme my (češi)

Musí se snažit.

Musí si vážit sám sebe a v dnešní době je důležitá práce, protože od peněz se odvíjí moc věcí.

Musí si vážit zásadních věcí a odlišovat nepodstatné blbosti...

Musí to umět, na tom záleží daleko víc než na okolnostech. A musí pro to něco dělat.

Musi umet zit sam se sebou

Musí vědět, co ho dělá šťastným a toho se pevně držet. A nemyslet jenom na sebe, ale i na ostatní.

musí věřit, že vychoval své děti se smyslem pro spravedlnost a lidskost

musí žít, ne přežívat

Mzda by měla být ve výši alespoň na pokrytí nezbytných výdajů, výběr práce, jistota práce a bydlení, po rozvodu alespoň trochu vyvážená životní jistota pro děti - ne, že chlap dostane 2 byty a žena 2 děti a musí sehnat bydlení a na bydlení, pro děti zájmové činnosti zdarma - něco jako byl Pionýr, na středních školách za odměnu čehokoli vstupenky na koncerty a kina, ......

Na to jsem za svůj krátký život (23let) ještě nepřišla :)

na to musí každý přijít sám

Na toto platí pořekadlo ''Jaké si to uděláš, takové to máš.'' Ale určitě společnost, zájmové aktivity, vzdělání a práce a určitě i politická situace ve státě.

nadhled

Nadhled, láskyplnost, tolerance, poctivost, práce, která člověka baví a přejícnost.

nadhled, smysl pro humor, snaha, vlastní názor

nadhled, vděčnost a trpělivost

náhled na život

Najít dobrou práci se slušným příjmem

Najít pravou lásku

Najít sám sebe

najít sám sebe a žít v harmonii

Najít si své místo v životě, a zjisti proč tu jsem.

najít si svůj cíl, smysl života

Najít si životní cíl a jít si za ním.

najít smysl života

Najít smysl života a být schopen se mu věnovat U každého může být smyslem něco jiného a proto se nedá obecně říct, co by měl člověk mít, aby byl spokojen. V minulosti bylo hlavní jídlo a voda, poté svoboda a dnes se to uchyluje k penězům.

najít smysl života a lásku

Najít své kořeny, držet se jich, pěstovat lásku k vlasti, národu a zvelebovat místo kde žiji, jakkoliv. Dál je třeba držet se naděje a ne depky co nám mainstream ze všech médií pouští žilou. Je třeba jíst dobře, spát dobře, mít naše české vzory, a snažit se žít tak, aby na nás byli hrdí. Je třeba být vlastencem, což je opak všech typů lhostejnosti a konzumu. Vyjel jsem si nahoru na název vašeho dotazníku, jeho druhá část mluví o hrdosti 25 let po té, a ono to o letech není, když na školách učí tolik demotivovaných kantorů, pak lásku k vlasti nepředaj, ale naopak, a řetěz jede dál. A 25 let s tím nemá co dělat.

Najít vnitřní klid, smysluplný cíl, nemontovat se zbytečně do záležitostí cizích, být pokorný uvnitř a silný vně.

Naplnění

naplnění

naplnění základních potřeb, pocit smyslu života, pocit že věci se progresivně mají lépe

Naplnění.

Naplněnost života

Naplněný život užitečným a prospěšným dílem, pomocí společnosti, žijící mezi věrnými přáteli a pracující v dobrém kolektivu.

Naplnit svůj potenciál a být smířený se sebou. Nadhled taky pomůže.

naplňování svých vizí a schopnost nějaké mít

naplňující zaměstnání a rodinné zázemí

Naprostá svoboda jednotlivce v rámci toho, co zaručuje ústava. Jednoznačné zákony respektující ústavu, znemožňující několikerý výklad.

narodit se jako ja :)) tezka otazka a odpoved na ni v teto rychlosti bude stejny blabol jako predchozi veta, takze potreba je byt stastny (:)). svobodny a naplneny (pocit potrebnosti ci "dulezitosti" vlastniho ja v zivote ci spolecnosti)

narodit se se šťastnou povahou

Narodit se v jiném zemi, kde ti nahoře nerozkládají stát. majetek a hledí především na blaho lidu viz. Švýcarsko.

nastavení mysli

Nastavit si mantinely, nechtít to, co nepotřebuji. Nepodléhat trendům, které nám nutí komerce. Mít rád svou práci a mít svoje záliby.

naučit se být spokojený s tím, co člověk má

naučit se radovat z toho, jak se člověk má, a ne se upínat na to, čeho by chtěl dosáhnout

nebaát se využít příležitosti a cestovat a tak mít možnost porovnat, jak to chodí jinde na světě.

nebát se a nekrást

Nebrat všechno vážně a co nejvíc se životem bavit. Pokud je to po boku někoho koho milujete, tak je to podle mě šťastný život

Nebýt ani chudý ani bohatý. Dobré rodinné vztahy. Koníčky a věci které baví.

Nebýt negativista, nečekat, že mu vše spadne samo do klín, vlastní pílí se pricinit o to, aby byl spokojenější, nečekat, že za něj někdo vyřeší jeho trable.

Nebýt omezován ostatními (kuřáci, automobilismus, kriminalita)

Nebýt paranoidní a brát život s vědomím, že i negativní zkušenosti jsou v důsledcích potřebné a poučující.. A snad nejdůležitější - být striktně objektivní !!! Odmítat dvojí metr, manipulaci médií, černobílé vidění.. Brát každičkou infomaci v celém kontextu, ne jen vytžené výroky..

něco pro tu spokojenost dělat :)

Nečekat až se o mě postará někdo jiný,ale starat se o své blaho sám.

Nečekat, že za člověka všechno udělají ostatní, ale sám se aktivně snažit. Nepodléhat rizikům (půjčky, šmejdi, hazard, návykové látky).

nedávat si nereálné cíle a starat se o sebe a ne čekat, že to někdo udělá za něj.

Nedělat věci, za které bych se musel stydět.

Nechtít nemožné, pracovat na svém životě, vycházet s druhými, nestydět se za své jednání a "nejít přes mrtvoly" - za každou cenu

nechtít od života mnoho a mit jasne cile

nejdulezitejsi je to aby byl clovek zdravy a na ostatnim nezalezi,protoze pokud neni clovek zdravi,tak si nevydela penize ......

Nejdůležitější je mít dobrý vzath se svým okolím - rodiči, kamarády, partnery. A také v životě "neustrnout", směřovat k nějakým cílům.

Nejdůležitější je uvědomit si důvody své nespokojenosti a aktivně pracovat na jejich odstranění. Naprostá spokojenost s vlastním životem je utopií a vždy je co zlepšovat, ale člověk se k ní může alespoň přiblížit. Pokud má ovšem dost odvahy vzít osud do vlastních rukou.

Nejsou důležité hmotné statky, ale nebýt ve stresu kvůli ztrátě zaměstnání, kvůli tomu, že nebudu mít na doktora a léky, že budu pracovat ve stálém kolektivu několik let a ne, že za rok budu muset obejít 4 zaměstnání (jako se mně to už několikrát stalo) a od padesáti nemít strach ze ztráty zaměstnání kvůli tomu, že firma potřebuje mladší a výkonnější lidi.

Nelhat sám sobě.

Nelíbí se mi chování mladé generace k nám seniorům.My jsme v mladém věku měli úctu nejen ke svým rodičům,ale všem starším lidem včetně starších kolegů v zaměstnání.

nelpět na materialismu a hmotných statcích, nepoměřovat se s okolím, zda mám víc/míň než ostatní

nelze odpovědět, je to individuální

nemít dluhy

nemít existenční potíže, klid, pohoda, harmonie, láska, zdraví

nemít komplexy, být vyrovanyný, nezávidět jiným lidem bohatství - kdoví jak k němu přišli a jak jednou skončí, být pokorný a brát život takový jaký je a pokud se mu nelíbí, snažit se ho změnit ( např. přivydělat brigádou) a ne jenom nadávat. Těšit se z maličkostí, třeba, že svítí sluníčko a že naše rodina je zdravá.

Nemit prehnana ocekavani, zit skrome a poctive a radovat se i z malickosti.

nemít přehnané cíle

nemít přehnané cíle

nemít příliš vysoká očekávání

nemít žádné peníze a užívat si života.

Nemuset řešit existencionální věci, mít dostatek příjmu,abych nežil jako otrok. Mít rád sám sebe, pracovat na sobě.

Nemuset se za sebe stydět. Dělat to, co člověka baví, ale zároveň dělat něco, co má pro člověka nějaký smysl (ať je to studium, práce, budování domu, charita...). Mít přátele. Mít smysl pro humor. Každý den se naučit něco nového (třeba i nějakou hloupost). Umět si užít hezké věci.

neohížet se na to, co si o vás myslí ostatní. Myslet na sebe.

Neohlížet se co bylo a jít si dopředu za lepším

neřešit kraviny, a neřídit se většinou

Nespolehat se na druhe. Bez prace nejsou kolace.

Nestresovat se. Znát své priority a vizi, být schopný jít za nimi.

neškodit druhým

netrápit se věcmi, které neovlivním optimistický přístup k životu samozřejmě že zaleží i na předchozím období - mne práce vždycky bavila, z toho pocitu čerpám i v důchodu

Nevidět vše tak černě, myslet spíše pozitivně

Nevím proč ale v dnešní době jsou důležité peníze, bez peněz to dnes nejde....

Nevím, ovlivňuje nás spousta faktorů a není dobře, že se lidé uzavírají do sebe.

nezajímal se o politické české hovada

nezávidět

nezávidět ostatním že mají víc než já a radovat se i z maličkostí, zastávat názor, že "každý je svého štěstí strůjcem", uvědomovat si, že v našich podmínkách máme úplně všechno, netrpíme hladem a nejsme bezprostředně ohroženi na životě válečným konfliktem

Nezávidět, radovat se z maličkostí, nenechat se otrávit lží a propagandou, utratit míň peněz, než si vydělá, dosáhnout své nezávislosti.

nezávidět, umět se radovat z dobrých věcí, být zdravý a obklopený přejícími a milujícími lidmi. peníze jsou plus.

Nezávislost.

nežít v nejistotě a stresu

Nic.

No tak hlavně znát sama sebe a vlastní žebříček hodnot. A umět se zbavit škodlivých programů v hlavě - pokud mi ztrpčují život k neúnosnosti.

Nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Být spokojen sám se sebou. Poté až se svojí rodinou, blízkými. Stanovit cíle, splnit je. Neřešit nevyřešitelné.

obecně zaměstnání, rodinné zázemí, přátelé, možnost věnovat se svým zálibám

obklopit se lidmi, se kterými si rozumí a je s nimi šťastný a samozřejmě dostatek peněz

Odejít do "vnitřní emigrace", nepřipouštět si, co se děje ve společnosti a ve světě.

Ohleduplnost, tolerantnost vůči ostatním,

On sám a jeho pohled na sebe, druhé a život jako takový

Opora v rodině a přátelích, živil se tím, co ho baví

OPTIMISMIS,HUMOR,ODVAHA

Optimismus

optimismus

Optimismus, nezabyvat se malichernostmi a vecmi, ktere nemohu zmenit

optimismus, radost z vykonavane prace, rodina, pratele, konicky

optimismus, radost ze života, rodina, přátelé, domácí mazlíčci, zdraví, štěstí, láska, sport, zájmové činnosti

optimismus, víra ve vlastní schopnosti

optimismus, víra, důvěra, rodina nebo dobří přátelé kteří jí nahradí

Optimismus.

osobní nastavení "vnímání štěstí", tj. i člověk v blahobytu může být nešťastný, a strádající šťastný

Osobní pohoda.

Osobní přístup k životu

osobní spokojenost, dobré zaměstnání, klid v rodině, přátelé

osobní úspěch, zdravá mysl, optimistický přístup, láska, zdraví, ocenění, radost sám ze sebe, umět relaxovat a cítit s okolím (přírodou)

osobní uspokojení v partnerském vztahu, z vykonávané profese, ze životního standardu

Osobní vnitřní svoboda, zdraví , smysl života, víra v cokoli přesahujícího naší existenci

osobní zadostiučinění

peníze zdraví cílevědomost

peníze

peníze

peníze

Peníze

peníze

peníze

peníze :-)

PENÍZE A PAK PENÍZE

Peníze nebo zaměstnání, kde se dají vydělat, rodina, zdraví, slušné bydlení, perspektiva

Peníze, zdraví a vypadat hezky. Všechno ostatní plyne z předchozích 3 bodů.

peníze, zdraví,

Penize,zdravi

Peníze. Prace. Vzdelani

Peníze. To je jediné dnešní měřítko spokojenosti.

peníze+zdraví+štěstí

Pevné morální zásady, dobré zdraví, příjem, který mu umožní slušně žít a životní optimismus, uspořádané rodinné poměry a dobří přátelé

pevné nervy a spousta empatie

píle a pracovitost, humor, trpělivost, partnerství, děti

Planovat, mit se rad a mit nekoho rad, pomahat, realizovat se, netrpet nouzi.

Plnit si své sny, a tudíž být svobodný.

pocit bezpečí a jistoty, láska, sounáležitost, možnost seberealizace

Pocit bezpečí a vědomí, že mám možnost svůj život ovlivňovat

Pocit bezpečí a zdraví sebe i svých blízkých, zajištění bydlení a jídla, možnost kulturního vyžití, možnost věnovat se činnosti, která člověka těší.

Pocit bezpečí v kontextu nejen fyzickém, ale i sociálně politickém.

pocit bezpečí, svobody, rodinné i pracovní zázemí, dostatek financí

Pocit jeho naplnění.

pocit jistoty, že mu nikdo nesebere děti, nezastřelí ženu a neshodí na jeho dům bombu

pocit naplnění (prací, rodinou) - zdraví - děti

pocit naplnění, a jistota alespoň ve dvou z následujících oblastí: práce, rodina, vztah

Pocit spokojenosti :)

Pocit štěstí a spokojenosti doma i v profesním životě...

Pocit štěstí.

Pocit štěstí.

Pocit, že je užitečný nebo přímo potřebný.

pocit, že zajistil sebe a svou rodinu (odrůstajhící děti), které se umí a mohou již o sebe postarat samy, mít pocit, že i své zdraví mohu ovlivnit svým chováním a postojem k životu, trénováním a sportovním tréninkem se připravit na zdolávání neúspěchů a složitostí i v běžném životě, naučit se přijímat i drobné prohry, které nejsou fatální pro další život

podle mě je důležité, aby lidé měli pocit svobody. Je důležité aby měli práci, která je alespoň trochu baví a aby dokázali zaopatřit sebe a své blízké. Je také důležité mít pár přátel a pocit, že někam patříme a že jsme užiteční a dobří.

Podle mého názoru je zapotřebí, aby člověk vyrůstal ve slušné rodině, viděl kolem sebe každodenní příklad svých rodičů, kteří pracují, zodpovědně vychovávají svoje děti, nepodvádějí, nezávidí sousedům např. větší dům a lepší auto, protože spokojený je jen ten, který je spokojený s tím, co má. Také je důležité cestovat, aby člověk viděl, jak to vypadá jinde - v bohatší nebo chudší společnosti, aby pak zjistil, že my v ČR patříme k té bohatší části světa a tyto generace mají nadbytek ve srovnání s tím, co bylo možné dříve. Samozřejmě vím, že existují lidé chudí, zadlužení, bezdomovci, apod., ale kdybychom měli možnosti posuzovat jednotlivé případy, kolik by jich bylo, že si za to mohou sami...

pohoda v duši

Pohoda v rodině, zdraví, přátelství fungující, víra.

Pohoda v rodině, zdraví, přiměřené množství peněz

Pohody v rodině,přátelé a na prvním místě zdraví.Rovněž není možno do určité míry zapomenout finanční zajištění.

Pokoj v duši a zdraví

pokoj v duši, zdravý životní styl ale i zábava, kamarádi, spokojenost ve vztahu

pokora

pokora a skromnost

Pokora, pozitivní přístup, zodpovědnost k sobě, ostatním i státu, zdraví, láska a rodina.

Pokora, smíření

poprat se sám se sebou...bohužel v dnešní době se musí spolehnout člověk už jen sám na sebe ...

Postavení, práce, dobré zázemí rodiny, spolehlivý a milující partner

potřeba cítit v zádech silný stát,který není ustrašený.

potřebné jsou vhodné podmínky pro život jak pracovní tak společenské, které mi tato doba absolutně nenabízí

Potřebné jsou zákony, které fungují a nepodtrhují obyč lidem nohy.

používat zdravý rozum, mít přiměřené cíle a očekávání

Povaha :)

Povaha (+ takové ty věci jako zdraví, přátelé, nepřítomnost existenčích problémů apod.)

Pozitivně myslet, někdy stačí jenom myslet. Klást si dosažitelné cíle a nezávidět.

Pozitivní motivaci a pravdivé informace ve sdělovacích prostředcích. Ne tu demagogii, cenzuru a katastrofické scénáře massmédií včetně veřejnoprávních, které si platíme.

Pozitivní mysl.

pozitivní myšlení potěšení z toho, co zrovna dělám (v zaměstnání, koníčky, aktivity s rodinou, ...) kvalitní vztahy s jinými lidmi (rodina, přátelé, spolupracovníci)

Pozitivní myšlení

pozitivní myšlení a pozitivní přístup k životu

Pozitivní myšlení,chuť pracovat a koníčky,které nás baví

pozitivní myšlení,práce,bydlení,trochu solidní zázemí finanční

Pozitivní myšlení.

pozitivní náhled na život, neočekávat, že se lidi ke mně zachovají a priori špatně, neztrácet naději, že všechno bude zase lepší

Pozitivní náhled.

Pozitivní pohled na věc... a pak všechno přijde samo ;)

Pozitivní přístup a vlastní snaha změnit to,co mi nevyhovuje

prace zdravi rodina

práce

práce

práce , která člověka baví dobře vychované a slušné děti nutná pracovitost a snaha o celoživotní vzdělávání

práce , která člověka naplňuje a baví a zajišťuje slušný životní standard podpora partnera / rodiny

Práce (peníze & smysluplnost), zdraví, vztahy (v rodině i mimo ni)

práce a její spravedlivé ohodnocení,

práce a rodina

Práce a s ní dobré ohodnocení

práce a spokojenost v rodině

práce která baví, evropa bez cikánů

práce, bezpečnost

Práce, bydlení

práce, bydlení a draví

práce, bydlení rodina, peníze, láska,

Práce, která ho baví a uživí. Klidný rodinný život, zdraví

Práce, která ho bude bavit a přitom nebude jejím otrokem !!

Práce, která ho naplňuje. Zdravé a bezproblémové děti. Hmotný dostatek - aby měl na základní nutné výdaje plus na vzdělání dětí. Zdraví.

Práce, která Vás baví, mít bydlení, které si mohu dovolit zaplatit, a peníze na uživení a trochu navíc.

práce, láska, zdraví

práce, peníze, láska

Práce, peníze, rodina, zdraví

Práce, rodina, zdraví, bydlení, peníze, přátelé, koníčky, brát život, jaký je.

práce, rodinné zázemí, zdraví

Práce, spokojená rodina, pocit seberealizace a samozřejmě zdraví.

Práce, zázemí, dostatek času na záliby

práce, zdraví

Práce, zdraví, čas a energie na rodinu

Práce, zdraví, rodina, koníčky

práce,bydlení,zdraví

práce,koníčky

Prace,rodina,zdravi

Prace,spokojena rodina,penize a hlavne zdravi

Práce,zdraví a umění relaxovat

Práci

práci a zdarví

Práci, která člověka uspokojuje a naplňuje a je patřičně finančně ohodnocena.

Práci, která ho naplňuje, finanční zajištění, zdravou rodinu

Pracovat a dostatečně si vydělat na své koníčky. Práce koníčkem se málokomu poštěstí.

Pracovat a mít zdravé vztahy i s širší rodinou a také s ostatními lidmi, umět odpouštět, nelitovat se. Tvořit rodinu, aby děti vyrůstaly v lásce, dávat dětem lásku a dobrý příklad. Ne střídavou péči rozvedených rodičů. (mimochodem, jak by se to dlouho líbilo rodičům, kdyby se měli po týdnu balit a nemít svoje pevné místo a ještě poslouchat případné poznámky, vrtochy dospělých, jednání na úřadech)

pracovat na sobě, snažít se být pořád lepší věnovat se svým blízkým starat se o své zdraví, sportovat vzdělávat se

pracovat na zničení EU

pracovat, mít dobré zázemí v rodině, kde bydlet, dobré přátele; za práci slušné ohodnocení, aby nemusel "žít v chudobě" a mohl poznávat (studovat, cestovat, věnovat se svým koníčkům, ...)

pracovistost, skromnost, pokora

pracovitost

Pracovitost, pohoda, zájmy, rodina,

pracovní naplnění, dobré rodinné zázemí, prostor pro osobní rozvoj a materiální zajištění

Pracovni realizace, optimalni casova napln, vnejsi spolecenska a vnitrni rodinna spokojenost. I kdyz je to pravdepodobne individualni pro kazdeho z nas.

prachy

prachy ROH KSČ

Pravdivé vzdělání, vedoucí k moudrosti a mravní osobnosti, čisté svědomí, krásná a vnitřně bohatá duše, charakter, vnitřně kvalitní a hodnotný život, zájem o druhé lidi, obohacování a obdarovávání jiných...

Prestat se obklopovat negativnimi lidmi, prestat se zabyvat a trapit vecmi, ktere se jej netykaji. Jit si za tim, co jej bavi, byt stastny a delat jen to, co jej cini stastnym.

prijmout sam sebe jaky jsem byt pokorny neztratit moralni zasady

Primárně musí být vyrovnaný sám se sebou, dále pracovat na změně k lepšímu v oblastech, kde nedostatky pociťuje; zároveň musí myslet pozitivně

Pro každého to je asi jiné. Obecně asi naplňování smyslu života (což je dost individualní - pro někoho práce, rodina, majetek apod.)

pro každého to znamená něco jiného

PRO MNOHO ČECHŮ A TAKÉ PRO MNE JE ROZHODNĚ POTŘEBA,ABY MOJE ZEMĚ MĚLA KVALITNÍ POLITIKY,KTEŘÍ TU NAŠI ZEMIČKU BUDOU HÝČKAT ,JAKO MALÉ DÍTĚ

Propojení s vlastní duší a duší blízkých lidí, přátelská komunikace s neznámými lidmi, fungující strátní správa a zdravotnicví, zákony platné pro všechny stejně, zdravé tělo.

prožít náročné životní období, aby si člověk uvědomil, jak moc dobře se má. Většinu Čechů netrápí existencionální otázky (např. nemají na jídlo nebo na zimní boty, většinu lidí trápí, že nemá na boty za několik tisíc a že nemají byt o sto metrech čtverečních).

přátelé, láska, zdraví, dobré zaměstnání, spokojenost blízkých

přátelé, pozitivní myšlení

především aby fungoval dobře nastavený systém v republice - ten bohužel není ani zdaleka

Především aby poznal důkladně sám sebe.

Především být pokorný.

především zdraví a rodina

Především zdraví, rodinné zázemí, přátelé, pracovní zařazení které nás uspokojuje

především zdraví,pohyb,aktivní vyplnění volného času

Přestat se starat o to, co si o nás budou myslet ostatní a dělat prostě to, co chceme.

Převzít za sebe a svůj život odpovědnost.

Přičinit se

přijímat věci tak, jak jsou - i sebe. A pracovat na tom :-)

Přijímat věci tak, jak jsou. Být spokojený s tím, co je.

Přijímat vše,co život přinese s kladným nábojem

Přijmout sám sebe a nehledat viníky všude kolem sebe.

přijmout sebe sama takového jaký jsem

Přijmout svůj úděl a snažit se

přijmout život takový jaký je se vším všudy

přiměřeně peněz ( velmi škodí kritický nedostatek peněz i velký nadbytek ) člověk musí něco pozitivního udělat během života musí být v pohodě - ne žádné stressy ze starostí, ze spěchu, ze zdraví

Přiměřené požadavky.

Přístup k životu

Přizpůsobit se, mít dobré přátele, vzdělání, pracovitost a samostatnost - rozhodně se nespoléhat na stát

psychická vyrovnanost

radost ze života, láska, svoboda

radovat se z malickosti a usmev na rtech :)

radovat se z maličkostí

Radovat se z maličkostí a brát věci takové jaké jsou

realizace užitečných nápadů, cestování, společnost

realný pohled na svět, aktivní ppřístup a vlastní snaha změnit alespň něco k lepšímu.

Relativní nezávislost, pocit jistoty do budoucnosti

rodina

rodina

rodina

rodina

rodina + vztahy, zdraví, bydlení, jídlo, seberealizace

rodina a práce co vás baví

Rodina a přátelé

Rodina a styl života podle svého přání, zdraví

Rodina a zdraví

Rodina zdraví

Rodina, cíl, zdraví, sebedůvěra

rodina, dobrá práce v dobrém kolektivu, zdraví no a trocha peněz neškodí

Rodina, jistota zaměstnání, rozumný příjem

Rodina, láska, práce, splnění snů.

Rodina, možnost uplatnění, prezentace svých názorů a postojů.

Rodina, partner, přátelé, v rámci mezí i peníze, necítit se sám a žít svůj život, ne jen přežívat.

rodina, podporující partner, slušná práce, dostatek finančních prostředků

rodina, práce, a i když je to klišé - světový mír

rodina, práce, koníčky

Rodina, práce, přátelé a optimismus

rodina, práce, relaxace

Rodina, práce, volný čas

rodina, práce, zázemí

rodina, přátelé, dobrá ekonomická situace, demokracie, možnost říct svůj názor, pocit svobody, možnost ovlivnit, či změnit to, co se člověku nelíbí

Rodina, přátelé, domov, alespoň nějaké peníze

rodina, přátelé, koníčky, práce, bydlení, schopnost radovat se z maličkostí, schopnost z ničeho nedělat vědu, mít oporu v lidech kolem a ZDRAVI !!!

Rodina, přátelé, práce jenž ho baví a naplňuje, láska

rodina, přátelé, zaměstnání

Rodina, přátelé, zdravotní stav, priority každého jedince.

Rodina, smysluplná práce, která uživí a nadměrně nestresuje, dobří a věrní přátelé.

Rodina, zabezpečení, práce

rodina, zázemí, práce, přátelé

Rodina, zdraví, dobrá práce, bydlení ,přátelé, koníčky

Rodina, zdraví, dostatek volného času a přiměřeně peněz.

Rodina, zdraví, láska, práce

rodina, zdraví, láska, sociální jistoty

rodina, zdraví, práce

rodina, zdraví, práce, přátelé

Rodina, zdraví, přátelé, dostatek financí

rodina, zdraví, přátelství

rodina,klid ,pohoda,zdraví,něco peněz,

rodina,klid v práci

Rodina,prace,konicky,zdraví. Politika apod. Nehraje příliš velkou roli

rodina,zdraví

Rodina,zdraví,svoboda.

Rodinná podpora, zabezpečení, dobré vztahy, umět využít správně svůj volný čas

rodinná pohoda, pěkný vztah s partnerem, uspokojení ze svého zaměstnání

rodinná pohoda,zdraví a dostatek financí na přežití

rodinná spokojenost a dobrá práce

rodinné zázemí, práce, která ho naplňuje

rodinné zázemí, dobré zaměstnání, přiměřeně peněz

rodinné zázemí, odpovídající bydlení a zajímavá a stabilní práce

rodinné zázemí, peníze

Rodinné zázemí, podobně smýšlející lidé v okolí, stabilní zázemí, láska a tolerance.

rodinné zázemí, porozumění blízkých

rodinné zázemí, práce, přátelé

Rodinné zázemí, realizace v práci

rodinné zázemí, trvalý jistý příjem (nemusí být extra velký), spokojenost na pracovišti, pár přátel kolem sebe, minimální dluhy

rodinné zázemí,odpovídající zaměstnání,zdraví

rodinu, práci a přátele

Rodiny, přátelé, peníze (bohužel, ale je to tak)

Rovná společnost. Statusově i ekonomicky.

rovnováha

rozhled,vlastní cíle,rodina

Rozhodně cestovat! - člověk vidí, co má a neváží si toho. uvědomit si, že 6 miliard lidí se má hůře než my. Poté naše "problémy" vypadají téměř banálně. Vzdělání Rodina

Rozhodně víra v Boha

Rozhodně žít ho podle sebe,ne podle toho,kam Vás někdo chce "zašatulkovat".

Rozhodnout se, že bude spokojený. Jinak se to nepodaří.

rozhodnutí

rozhodnutí být spokojen a uvědomění si, že nemá proč být nespokojen

Rozhodovat se nezávisle na okolí a financích

rozum

rozum

Rozum v hrsti.

rozumět sám sobě

Rozumět sám sobě a znát své potřeby.

Rozvaha.

Řazeno dle důležitosti: zdraví, peníze, uznání okolí.

Řídit se Božími zákony.

Řídit se Božími zákony.

Řídit se Božími zákony.

S ohledem na globální vývoj po celém světě, kdy doba je více a více hektická a požadavky stoupají (kvalifikační předpoklady pro práci a konkurence), je to spíše utopistická myšlenka, nicméně jsem toho názoru, že by se zejména měla zlepšit sociální politika a politika zaměstnanosti.

sebedůvěra, podpora okolí, seberealizace

Sebeduvera, zazemi

Sebedůvěra, zdraví

Seberealizace dle vlastní vize, svoboda, duševní vyrovnanost, všestrannost

seberealizace v osobní, rodinné, vztahové i pracovní rovině

seberealizace, dobré rodinné a partnerské vztahy

Seberealizace, hmotné zajištění, dobrý osobní život, slušné společ. klima

Seberealizace, prostor pro kreativitu, svoboda

seberealizace, smysl života a životní cíl, ke kterému člověk směřuje

Seberealizace, uplatnění se, uživení rodiny.

sebereflexe

sebereflexe, skromnost

sebeúcta

sebeúcta

sebeúcta, možnost uplatnění pracovního, sociálního, možnost srovnání, nebýt připoután na místě

Sebeuvědomění

sebeuvědomění sám sebe, pokora, nic si nenalhávat láska k bližním cílevědomost, ochota jít za svým snem

sebevědomí a pokora, rodina,

Sebevědomí, hrdost, podpora

sebevědomí, sebeuplatnění, zdraví, vztahy

sebevědomí, spokojenost se sebou

sebevědomí,být někde ukotven

Sedmdesátka na krku, tak zdraví...sice dukátků málo...

Sex, pivo, přátelé, zábavná práce či studium

Schopnost sebemotivce a sebeuspokojení, k čemuž velmi hodně pomáhá spokojenost s vnějšimi podmínkami života ( zákony apod), funkčností spravedlnosti a možnost ovlivnění tohoto

schpnost myslet, VÍRA

silné rodinné zázemí,sociální jistoty a důstojné příjmy

skromnost

skromnost

skromnost

skromnost

skromnost, nadhled.

slušné zaměstnání s odpovídající mzdou, čas a peníze na volnočasové aktivity a spokojená rodina (děti, manželky)

smíření se sebou

Smířit se s tím jak žije.

Smířit se s tím kdo jsem.

smířit se s tím, co nejde změnit, snažit se měnit to, co změnit jde, a rozeznat jedno od druhého

smířit se sám se sebou

Smířit se sebou samým a svým životním standardem

smysl

Smysl

smysl :-) (práce, zdraví rodina, přátelé, bezpečí)

Smysl pro humor, praví přátelé, milující rodina, zdraví, láska, naděje, optimismus.

smysl pro realitu pokora

smysl života, vědět jaký zde má ůkol

smysluplna prace, dostecne placena, fungujici rodinne zazemi, podpora rodiny/pratel

smysluplná práce, která člověka naplňuje zdraví, zabezpečení základních životních potřeb partner, přátelé

Smysluplna prace, pratele a rodina, mit moznost volby zivotniho stylu, vzdelani

Smysluplná práce, rodina

smysluplnná činnost, prožitá láska, chápání světa, mít rodinu nebo opravdové přátele, hezké vzpomínky

smysluplnost

smysluplnost

smysluplnost

Snažit se

Snažit se a nespoléhat moc na pomoc ostatních.

Snažit se aktivně zapojit do dění ve svém okolí, nečekat, že můj život zlepší někdo jiný. Např. Babiš sotva zařídí, že "bude líp" mě... A taky být tolerantní k názorům jiných lidí a nebrat každého, kdo trochu vybočuje, jako riziko pro společnost, na které je třeba zaměřit svou nenávist.

Snažit se něco dělat pro sebe, pro své blízké, děti a pomáhat těm, kteří to potřebují (i když je v dnešní době opravdu spousta asociálních jedinců).

Snažit se žít život tak, aby se za své činny ani názory nemusel stydět.

snížit daně

soběstačnost, odpovědnost, zaměstnání a zdraví

sociální a finanční jistota

sociální jistota - mám postižené dítě

Sociální jistota, dostatek kultury, možnost seberealizace, možnost zjistit pravdu nezkreslenou komerčními médii, a tedy možnost mít skutečně vlastní názor.

sociální jistota, práce, která ho baví fungující rodina, přátele, zdraví, překonávat překážky

Sociální jistota, stav společnosti neorientovaný na finance a rázné zakročení proti cikánům a radikálním islamistům

sociální jistoty

sociální jistoty a zdraví

sociální jistoty, přátelé a klid.

sociální jistoty, rodiné zázemí

Sociální jistoty, zdravá rodina, dobré zaměstnání, úspěch a kolektiv v něm a čas ne koníčky.

socialni kapital - mezilidske vztahy financni zabezpecenost zazemi spolecenske uplatneni

sociální vazby, zázemí, rodina, peníze, láska, radost, koníčky...

sociální zázemí

sociální zázemí (rodina a přátelé), práce (a z toho plynoucí důležité peníze), zdraví (pro sebe a své blízké)

Solidni socialni jistoty a dobra kupni sila

Sosiální jistoty !

soudržnost a komunikace s lidmi, zábava to vše po revoluci upadlo, každý se stará sám o sebe.

Soulad mysli, srdce a rukou. Tady dělat to co si myslím a cítím, že je správné.

spánek, zdravá strava, práce která baví, sport, sex, dobré víno a pivo, a zase sport

splnit si některé cíle, mít další (splnitelné) cíle, které mě motivují a osoby, které mě budou při jejich dosahování podporovat

spokojen sám se sebou samým

Spokojená rodina

spokojená rodina a zdraví

spokojennost... a dobré zázemí

Spokojenost s povoláním. Rodina a přátelé. A také štěstí :)

spokojenost sám se sebou

Spokojenost sám se sebou

spokojenost sám se sebou, schopnost aktivně se zapojit

Spokojenost se odvíjí z 10% tím, co člověk má a z 90% od toho, jak to bere. Podle mě je potřeba si průběžně a stále připomínat, čím se ke mě osud zachoval příznivě a být si vědom, že tyto nesamozřejmé dary jsem mít nemusel. Vždy je srovnání s těmi, kdo takové štěstí neměli. Mám své desatero: 1) narodil jsem se v civilizovaném světě, 2) v ideální době vyspělé techniky, která ulehčuje život na každém kroku, 3) v mírném pásmu bez hurikánů, třeskutých mrazů - ani na poušti, ani v pralese, 4) nehladovím, 5) nestrádám, 6) jsem zdráv a schopen uvažovat, 7) mám rodinu, potomky jako zrcadla, odrážející vše dobré, 8) jsem schopen milovat a je mi opláceno, 9) žiji svobodně v demokracii, 10) zapomínám špatné, raduji se z dneška, doufám v budoucnost. Ani jeden z bodů není významně důležitější, než jiný...

spokojenost se sebou samým, mikrookolím (rodina, práce) a i se zbytkem světa, který ho přío ovlivňuje (to bude jiné u člověka, který se o okolní svět aktivně zajímá, někoho ovlivňuje dění v africe, jiný si ani neuvědomí, že ho ovlivňuje to, co se děje v Praze)

Spokojenost v oblasti zdraví, partnerských a rodinných vztahů a v profesní oblasti.

spokojenost v práci a následné adekvátní ohodnocení (finanční, slovní...)

Spokojený osobní život, zaměstnání, které baví a je přiměřeně ohodnoceno.

spokojený rodinný život a dobré vztahy se svým okolím

Spokojený vztah, pravidelný příjem, spokojenost v zaměstnání, čisté domácí prostředí

spokojit se sám se sebou a dělat něco pro druhé

Společenství blízkých lidí, fungující rodina, jisté materiální zabezpečení, seberealizace v práci nebo prostřednictvím koníčků, klidná celospolečenská a politická situace.

spousta prachů

Spravedlnost pro všechny, ne jen pro "vyvolené"

Správný úhel pohledu na život, vůle být s ním spokojený a odvaha ho změnit, když spokojený nejsem. Na každém životě i každé situaci se najde něco pozitivního a negativního.

Správný způsob myšlení, psychická stabilita, sebeúcta a zdravé sebevědomí, umět nést odpovědnost za své činy, být aktivní a snažit se v rámci morálky a zákonů žít po svém. Pochopit, že svůj život žiju jenom já a nikdo jiný mi nepomůže a ani nemá právo do toho kafrat.

Správný žebříček hodnot

stabilita okolního prostředí

Stabilita, úspěch a podpora v rodinném i pracovním životě. Jejich vzájemné sladění

stabilní rodinné a finanční zázemí zdraví práce, která člověka naplňuje, a jeden stálý koníček, kterému se člověk ve volném čase může plně věnovat

Stabilní zaměstnání a zdravou rodinu

Stálé a dobře zaplacené zaměstnání a ne dnešní nejistota

stanovení osobních priorit, dobrá psychohygiena, rodinné zázemí, pár dobrých přátel, vzdělání a zájem o okolní dění, trocha pokory a víry - ať už životní filosofie, nebo náboženské víry

Stanovit si cíl a jít za ním, nenechat se zrazovat okolím

stanovit si priority a podle nich se řídit

Starat se o sebe (rozuměj nezávidět ostatním) a starat se o své okolí (rozuměj o životní prostředí), žít tak, aby se člověk nemusel stydět sám před sebou, má-li svědomí.

Starat se sám o sebe, nečekat, až mi někdo něco dá a nefnukat

Stát na zemi, ale nebát se podívat na hvězdy

Stát nohama na zemi (nemít přehnané nároky) a uvědomovat si to dobré, co člověk má a co ho potkalo.

stát nohama pevně na zemi

Stat, resp. jeho zastupci, by se mel konecne zajimat o sve obyvatele, mel by prestat chranit gaunery, nemel by podporovat vyzirky, kteri hen natahuji ruce po penezich, ale sami se o nic nepricini. Nemely by se dotovat organizace, ktere nemaji adekvatni vysledky ci prinos pro spolecnost.

stesti, prace, penize, rodina

stesti, zdravi, laska

Strechu nad hlavou,slusnou praci

střecha nad hlavou, práce, mít co jíst a mít kolem sebe lidi, kteří vás milují

Střecha nad hlavou, prostředky pro obživu, naplňující činnost (souvisí s předchozím bodem) a fungující vztahy (souvisí s předchozími body)

svoboda

svoboda

svoboda

svoboda a financni jistota

svoboda a možnost řídit svůj život, základní potřeby k životu, zdraví, zdravé vztahy s blízkými

svoboda a vlastní uvědomění

svoboda a zázemí

svoboda a život v demokratickém právním státu

svoboda v duchu, pocit užitečnosti, jistota přijetí, absence nelogických překážek

Svoboda v tom, co chce člověk udělat se svým životem - vybrat si, zda se chce věnovat práci/rodině/cestování nezávisle na pohlaví, etniku, třídě. Dále je podle mě důležité mít soukromí.

Svoboda všem. Bezdomovci a senioři at mohou žít jako lidé.A at se necpe jen Romum.či Cikanum

svoboda-tu máme a trochu peněz navíc k důstojnému životu, úcta ke stáří a lidem vůbec radost z práce

svoboda, čestnost, hrdost, charakter člověka - aby se nemusel stydět za činy, které dělá píle, pracovitost, sebevzdělávání,

Svoboda, láskyplné zázemí v rodině, dobrá práce

Svoboda, možnost volby

svoboda, možnost volby vlastního rozhodnutí

svoboda, práce, vztahy, přiměřený blahobyt

Svoboda, práce, zázemí - emocionální i materiální

Svoboda, sociální spravedlnost, láska, přátelství, zdraví.

svoboda, spravedlnost, rovné příležitosti, láska

svoboda, tolerance a zároveň pravidla a řád ve společnosti (skutečně respektovaný a dodržovaný, nikoliv chaos označovaný za demokracii, mít možnost pracovat a zabezpečit alespoň základně sebe i svoji rodinu, nejen práce, ale také volný čas pro své zájmy a záliby

svoboda, volnost, kvalitní zázemí (rodina), dostatečné finanční ohodnocení za svoji práci, jistotu, že se může spolehnout na politiky, justici i obranu (policie, armáda)...

Svoboda, vůle, čisté svědomí, vědět, co chci, a jít si za tím.

Svoboda, vzdelani, zabezpečení materiálniho razu

svoboda, zaměstnání a relativní jistota, že svou práci bude mít i během následujících let, aby si mohl zorganizovat život (hypotéka, rodina...)

Svoboda, zdraví

svoboda, zdraví (fyzické i psychické), bezpečí, jídlo, bydlení, oblečení, práce, odpočinek, citové naplnění, osobní rozvoj, kondice

svoboda, zdraví, rodina a přátelé

svoboda!

Svoboda.

Svoboda.

Svobodu, lasku, uplatneni

Šťastná a zdravá rodina

štěstí - tj. být ve správný čas na správném místě mezi správnými lidi, fungující rodina, zdraví, peníze

štěstí a také životní zajištění

Štěstí, láska a peníze

Štěstí, láska a penize

štěstí, láska, peníze

štěstí, láska, přátelé, zdraví, materiální zabezpečení

Štěstí, zdraví

štěstí, zdraví a přiměřené množství prostředků, aby člověk nemusel jen od rána do večera pracovat

štěstí, zdraví, dobré zaměstnání, hodní lidé kolem

Štěstí, zdraví, přátelé a dobrá práce

štěstí, zdraví, rodina, koníčky, finance, zázemí, dobrá práce, vzdělanost

štěstí,peníze,zdraví,práce

Tak hlavně finance, potom mít někoho milovaného u sebe a posouvat se stále dál ve svém životě a překonávat překážky.

Tělesné a psychické zdraví a dostatek peněz

Tělesný, intelektuální, sociální i duchovní rozvoj. Dělat něco, co má smysl, a přitom materiálně nestrádat.

těžké říct, určitá vize - proč ráno vstávat

To aby byl jednoduše spokojený s tím, co je.

To by mne zajímalo

To bych taky chtěl vědět :)

to je na dlouhou debatu, ale komu se to nedaří, patrně trpí rozhodně to nebude urputná snaha cokoliv změnit - politiku, lidi okolo sebe, počasí sebeobětovat se - pro politiku, pro lidi, pro počasí :-) jde vlastně jen ve zkratce život žít (a teď ta klišé: teď a tady, s radostí)

to je pro každého jedince různé,

To je velice individuální, a proto je tuto otázku takřka nemožné zodpovědět. Jednomu ke spokojenosti a štěstí stačí 16ti hodinová pracovní doba na lukrativním postu, druhému velká rodina, o kterou by mohl pečovat, třetímu hromada peněz. Mě osobně ke spokojenosti stačí fungující a šťastná rodina, spousta zvířat, dostatek volného času a moje práce, která mě baví, je v podstatě nenáročná a přesto mi přináší dostatek prostředků na živobytí.

to je velmi individuální, jsem spíše konzervativní a myslím si, že lidem chybí v mnoha případech pokora, stále se za něčím honí, kariéra, peníze, materialismus obecně atd. unikají jim ale velmi důležité aspekty života, rodina, soudržnost, takové to teplo domova kde se scházíme, povídáme nejenom potkáváme..

To je velmi individuální. Pro mě to znamená mít práci, být relativně zdravá, spokojené manželství.

to je značně individuální, někdo je spokojený, že je zdravý a má rodinu, někdo není spokojený, i když má všechno

To se nedá jen tak říct

To, aby si člověk vždy, když něco udělá, mohl říct, že je to dobrá práce v mezích slušnosti a nemusel se sám před sebou stydět.

to, aby stat zajistil jeho bezpeci pred valkou apod., ale take nebezpecim a kriminalitou uvnitr aby stat zajistil zakladni potreby obcana, pokud to nezvladnou jeho pribuzni atd., ale nadale nechal lidi na pokoji a nevmesoval se do jejich zivotu

tolerance a láska

tolerance, pokora, vnitřní klid

tolerance/pokora/ nechtít všechno a hned / mít realistické očekávání od života optimismus "tah na branku", vůle vyřešit problémy stojící v cestě ke spokojenosti zdraví (ne plně, někdy i naopak postižený si víc váží toho co má) rodina (obecně ano, ne nutně pro všechny)

Trocha toho štěstí, zdraví, dobrá práce

tvořivá a uspokojující práce a naplněný vztah s partnerem, rodinné zázemí, přátelé a aktivní přístup k životu

Tvrdá práce a kvalitní prožití volného času.

Tvrdě a poctivě pracovat pro svojí rodinu a nepoměřovat se s ostatními. Nikam nepospíchat :)

Úcta k bližním, skromnost, pokora, víra.

úcta k věcem a druhým lidem přátelství

úcta, spravedlnost, čestnost, pracovitos. poctivost, žádní vyžírkové a rozkrádači státu

Udělat si pořádek ve své vlastní hlavě, ujasnit si co chci a podle toho jednat. Ne jen nadávat, jak se ostatní mají líp, ale i se o to snažit. Většinou to jde, když se chce.

Ujasnit si žebříček hodnot a žít podle něj, mít cíl, někam směřovat

Úklid ve vlastní hlavě.

umění skromnosti

Umět být šťastný.

umět házet nějaké věci za hlavu, mít záliby a dobrého přítele zpovědníka, nebrat si řeči od jiných k srdci

umět se podívat sám sobě do očí

umět se radovat i z maličkostí a mít pevné morální hodnoty, pro které je člověk schopen se obětovat - co na tom, když má člověk všechno, ale nemůže se na sebe podívat do zrcadla nebo druhému člověku do očí?

umět se radovat z maličkostí a mít se rád takový jaký je.

umět se radovat z maličkostí všedního dne

Umět se spokojit s tím co mám a nebýt na všechno sám/-a.

Univerzální základní příjem, díky kterému by měl zabezpečené náklady na základní životní pořeby. Možnost a motivaci vyvíjet vlastní snahu a prosadit se ve společnosti.

Určit si co je pro něj důležité, jít si za tím a žít podle toho

určitá společenská prestiž vzhledem k zaměstnání, nepoměřování člověka podle společenského postavení, vlivů a majetku, ale podle toho, co přináší společnosti

určitě zdraví a velice důležitá je finanční svoboda, bez této svobody jsou všechny svobody na nic!

úspěch

úspěch, šance, soudnost, trocha štěstí, ...

uspokojení tří potřeb: zdraví, peníze, práce

Uspokojeni zakladnich zivotnich potreb a pak uz je to jen o tom, jestli clovek vubec chce byt spokojeny

Uspokojující práce, kvalitní vztah s partnerem, možnost cestování a obrovská knihovna doma.

Usporadani priorit, vnitrni hodnoty, nejaky zpusob seberealizace. Spis otazka vnitrnich postoju.

Utřídění priorit, na předních příčkách mít nehmotné priority, spokojit se s tím co člověk má a neporovnávat s ostatními

Uvědomění

Uvědomění si, jak luxusně si dnes žijeme.

Uvědomit si pozitiva

Uvědomit si smysl života a naplňovat jej. Milovat a být milován. vědět, že dílo Stvořitele je dobré. Soucítit s bližními, pomáhat. Život je krásné dobrodružství - je třeba neustále jít vpřed, ptát se, objevovat svět a sám sebe. Život zde na zemi je dar.

Uvědomit si, co chceme, vyrovnat se s tím, co mít nemůžeme a žít skromně a v harmonii a myslet pozitivně. Ve všem se dá najít něco kladného.

uvědomit si, hodnotu svobody jednotlivce i společnosti

Uvědomit si, kolik lidí je na tom hůře.

Uvědomit si, o co může přijít. Nehledět na to, co nemá, ale na to, co má.

Uvedomit si, ze jsme na tom oproti pulce sveta jeste opravdu dobre, radovat se z malickosti a neresit kraviny

Uvědomnění toho, že může být ještě hůř než teď. Kdysi dávno říkal kníže v jednom pořadu, že úroveň chudoby se zjistí podle vrstvy másla na chlebu. Vždycky, když používám máslo, tak si na to vzpomenu a vždycky poděkuju za to, že máme kde bydlet, čím topit, že mám zdravý dítě a že v peněžence mám dost peněz na to, koupit si další máslo. Stačí si to uvědomit, že člověk nemusí mít auto, televizi metr na metr, bazén, šperky v šuplíku, aby byl šťastný. Stačí být skromnější a pak se zjistí, že může být spokojenější, než když je zahlcen materiálem kolem sebe.

Uvědomovat si, kolik radosti nám každý den přináší

uznání, dobré rodinné vztahy, finanční zabezpečení, uspokojivá a naplňující práce

Uznání, láska (v širším slova smyslu, přátelství a rodina sem spadají taky), jistá materiální nezávislost (tj. být se sám schopen uživit), perspektiva vytvoření díla/odkazu

Užít si ho podle předctav

V dnešní době je skutečně důležité mít dost peněz na živobytí.Nemyslím nadbytek,ale tolik,abych nemusela přemýšlet jestli je skutečně nutné koupit svému synovi tenisky již dnes a nebo jestli to počká do výplaty.Abych si mohla koupit novou pračku,když doslouží ta stará a nemusela si na ni brát úvěr.Je důležité mít stabilní zaměstnání kde se zaměstnanci nezacházejí jako s věcmi,ale komu se to dnes podaří.Je důležité být zdravý,mít kolem sebe lidi na které se můžete spolehnout.

V dnešní době jsou to bohužel peníze. Když nemám peníze, nemohu nic, kdo má peníze má moc, a to jak nad zaměstnanci, tak nad úředníky i státem, kdo nemá peníze ani známé tam, kde je to potřeba, musí dřít donekonečna za pár korun za které nemlůže žít plnohodnotný život, musí stále bojovat za svou existenci místo toho, aby si užíval života. Lidi se dnes bojí o práci, bojí o střechu nad hlavou a nedobrovolně jsou nuceni se zadlužovat, aby mohli přežít,.

V dnešní době převážně mít práci, silné rodinné zázemí, a umět si odpočinout / relaxovat / užít si volného času

V prvni rade se nesmi bat, ze jeho deti budou opet rasove napadeni. V druhe rade by mel clovek mit jistotu, ze vetsina jeho sousedu a kolegu ho bude soudit podle charakteru a inteligence misto puvodu. Nejvice dulezita je ale podpora rodiny.

v současnosti je to kombinace peníze + zdraví

V součsnosti jednoznačně peníze

V tomto státě absolutně nefunguje sociální sféra. Tam by se mělo začít.

Vážení si sama sebe, spokojená rodinna a okolí, zdraví nejbližších.

vážit si sám sebe, být poctvivý k sobě i ostatním, aktivní způsob života, pomáhat ostatním, poziitní přístup k životu

vážit si sebe sama, umět jít za svým cílem, slušnost, zdraví, láska

Vážit si toho, co člověk má.

Vážit si toho, co má

Vážit si věcí, které má.

Vážit si života a mít ho rád

vděčnost za to co má, uvědomit si, že je na každém jak se k věcem postaví a jak je ude vnímat. Uvědomit si, že radost můžu mít navdzory tomu co se děje ve světě a bohatá jsem i když mám průměrný plat. Mít dobré vztahy v rodině, mít rád svou práci, mít rád sebe a být zdravý. Chovat se mravně, neubližovat ostatním a postavit se zlu když je to potřeba. To je celé :)

vděčnost, víra v sebe a svou rodinu, pozitivní přístup k životu

věděl, kam patří a kam směřuje

vědět co chce a snažit se o to

Vědět jaké má v životě cíle a hodnoty a jít si za nimi, pokud vsadí opravdu na smysluplné hodnoty a pokud se to daří, tak člověk bývá spokojen.

Vědět proč jsme tady a co je účelem. Vědět, co je pro člověka v životě to nejdůležitější a tomu se věnovat - pro mě je to rodina, přátele, víra v Boha, víra v to, že smrtí to vše nekončí, ale že se i potom máme na co těšit. Dělat takovou práci, která člověka baví a naplňuje. Být aktivní, celý život se učit a studovat a poznávat nové věci. Být s lidmi a užívat si je. Mít svobodu se rozhodovat sám za sebe a brát tuto svobodu zodpovědně s ohledem na druhé. Brát těžkosti jako něco, co nám pomáhá se o sobě naučit něco víc, jako příležitosti k růstu.

Vědět že nad ním máte moc...

vedet, co clovek od zivota ceka a snazit se toho dosahnout, a hlavne vazit si vseho, co clovek ma, protoze vetsinou se nam nevede tak spatne....

vědomí- zdravý rozum, soudnost

Velká a soudržná rodina materiálně dostatečně zabezpečená.

verit sam sobe a jit za svymi cily a sny

Věrnost sobě sama, optimismus, rozhled

věřit sám v sebe, nestydět se za svou práci, své názory..., dokázat vysvětlit pádné argumenty

věřit ve spravedlivost společnosti a státu

více peněz... tedy stejné finanční podmínky,srovnatelné se Západem.Pak by tu bylo všem fajn.

Vice vzajemne komunikace,naslouchani,duvery,duveryhodnosti, slusneho chovani,spravedlnosti,uprimnosti,cestnosti a odvahy k nestadovosti

více životních jistot

Vidět smysl svého konání a konání svých blízkých

víra

Víra jen v sebe. A vůbec už ne v stát.

víra v Boha

Víra v Boha, hodný partner a smysluplné zaměstnání.

VÍRA V Boha,pokora, dobrota, VĚRNOST ŽIVOTNÍMU PARTNEROVI,ŠTĚDROST.

Víra v Boha,zdraví (mám ANEMII) A klid v politické sféře.

Víra v něco, společnost, do které člověk může patřit, relativní zdraví, střecha nad hlavou, práce a seberealizace.

Víra, laskavost, pracovitost, smysl pro humor, hledat stále oblasti, kde můžu být užitečná, nebabrat se v hloupostech

Víra, rodina, zdraví, práce.

Vize a disciplina

Vlastní ambice a chuť něco dělat.

vlastní nastavení

Vlastní názor a přiměřené cíle.

Vlastní názor a vědomí, že může dosáhnout toho po čem touží.

vlastní pocit a naplnění

vlastní psychická vyrovnanost, ekonomická dostatečnost

vlastní rozhodnutí

VLASTNÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ!!! Dívat se pod povrch a nebát se být "svůj"... bořit hranice a radovat se z maličkostí... mít rád bližní své i neznámé...

vlastní spokojenost je záležitostí mysli a ne životních podmínek

Vlastní záchod, jedno teplé jídlo denně, smysluplná činnost, citová naplněnost, sranda.

Vnímat smysluplnost svého bytí.

Vnitrní vyrovnanost,rodina a láska :-)

Vnitřní harmonie

vnitřní harmonie, rodina a kamarádi, práce, která těší

vnitřní klid - rovnováha, odvíjí se od: pohoda ve vztazích, zdravá rodina, práce, která člověka uspokojuje a dostatek peněz, solventní klienti, štěstí na lidi

vnitřní klid a spokojenost

vnitřní nastavení, povaha, způsob uvažování

Vnitřní nastavení: Touha růst a být šťastný a vděčný za všech okolností, být pravdivý k sobě i k ostatním, nebýt na hraně (extrémní zima a hlad)

Vnitřní rovnováha

vnitřní spokojenost

vnitřní spokojenost a vědět, co chci

vnitřní spokojenost, zdraví, rodina

vnitřní srozumění se sebou, pokora

Vnitřní svoboda

vnitřní ukotvenost-spokojenost, humor... zjistit, co chci od života a mít odvahu udělat to

Vnitřní vyrovnání a dostatečná sebedůvěra

vnitřní vyrovnanost

vnitřní vyrovnanost

Vnitřní vyrovnanost a sebedůvěra.

Vseho tak akorat. Mit rodinu, praci, zdravi a nemuset koukat na kazdou korunu

Vůle, disciplína, motivace, cíl. Štěstí a zdraví. Pak se člověk může seberealizovat a zvyšovat svou vnitřní sebehodnotu a mířit k úspěchu. Podmínkou nutnou, nikoliv postačující je nalezení partnerky pro život a zplození dětí.

Vůle,sebevědomí,zázemí,charakter ....

vyhovující zaměstnání

Vyhrát hlavní cenu ve sportce.

Vyhýbat se blbcům, a když už na ně narazíte, tak se jimi nenechat otrávit, a když to trochu jde, tak to otrávit jim.

Vyjasnit si priority životy, objektivně zhodnotit své možnosti (finanční, intelektuální apod) a netrápit se tím, že něco jednoduše nemohu mít. Užívat si přítomnosti a chovat se zodpovědně k sobě i okolí.

Vyjít sám se sebou

Vymahatelnost svých práv, ničím nelimitované možnosti vzdělání a seberealizace, pracovní uplatnění s finančním ohodnocením, které dovolí mladému člověku se osamostatnit.

vyrovnání se(přijetí) vlastních okolností života a snaha jít za svým cílem. Žít tak, abych se za sebe nemusela stydět.

vyrovnanost

vyrovnanost

Vyrovnanost,sebekriticnost,ptehled a nadhled

vyrovnaný vztah k Bohu a lidem okolo

Vyrovnat se sám se sebou a nepěstovat si křivdy.

vyrovnat se sám se svojí existencí a nedbat na zrazování od svých cílů

vyrovnat se sama se sebou,věřit si a nelhat si

Vytrvalost jít za SVÝMI cíli.

vzdělání dobří lidé okolo

Vzduch, voda, oděv, střecha nad hlavou, trochu tepla a jídla, dobré vztahy. To stačí.

Vzdy si uvedomit, ze plno lidi na svete se ma podstatne hur nez my, radovat se z malickost a pripravovat radosti ostatnim

Vztahy Naplnění prací pro společné dobro Sebepřijetí a duchovní naplnění života

vztahy - rodina, přátelé, pracovní kolektiv slušné materiální zajištění

Z mého pohledu: zdraví, funkční rodinné zázemí, určitá svoboda - moci studovat to, co chci, pracovat v oboru v jakém chci, moci cestovat, moci si vybrat místo k životu apod. Možnost osobní realizace, určité finanční zabezpečení (jehož výše je individuální), funkční a dostupná zdravotní péče, sociální zabezpečení atd.

Z mého úhlu pohledu víra (v nějaké principy, něco, v sebe, ne přímo náboženství), naděje, láska (k partnerovi, rodině, zvířatům, lidem, umění, přírodě, dobrému čaji, rozumíte obecně láska k něčemu) a svoboda. Mám za to, že jen tu svobodu může ovlivňovat stát. Ohledně mé spíše nespokojenosti, jsou v tom osobní a profesní věci, stát na to vliv nemá. Soudím, že podmínky pro život jsou naopak dobré, i když ne idylické.

za své činy si vážit sám sebe

Zabezpečení základních lidských potřeb. Uplatnění ve společnosti. Opora v rodině.

Zachování si svébytnosti aniž by tím někoho zraňoval, což je dosti těžké. Hlavně by měl člověk vědět, že jeho směr života je správný, lidský a prospěšný pro společnost.

Zachovat si tvář

zajímavá práce s alespoň nějakými pozitivními výsledky, bezproblémový rodinný život, přátelé, koníčky, samozřejmě zdraví a přiměřené materiální zabezpečení.

Zajímavá práce- zaměstnání, uspokojivé vztahy v rodině, přátelé, a hlavně mít štěstí a narodit se na správné místě a ve správné čase a správným rodičům.......

zajistit si práci, která ho bude bavit a dobře ho uživí, snažit se mít pěkné vztahy s lidmi

zajištěná práce,fungující rodina,věrní přátelé,zdraví.........

zajištění

zajištění základních lidských potřeb

základní jistoty - práce a mít kde bydlet,podpora státu při řešení složitých otázek

základní jistoty a svoboda, použitelná vláda na všech úrovních

základní sociální jistoty,přiměřený příjem a vládu,která pracuje pro lidi a ne pro sebe

Záleží na člověku, někomu stačí ke štěstí bohatství, jiným moc, dalším láska.

Záleží na povaze. Někteří lidé nebudou spokojeni nikdy. Světu vládnou peníze, proto si spoustu lidí představuje, že nejvíce spokojení budou s hodně penězi. Nejdůležitější je být zdravý, mít rodinu a přátele, práci

Zaměřovat se na to pozitivní, obklopit se kvalitními lidmi.

Zaměstnání, zdraví, peníze

Zázemí - rodina a právní stát s mnoha svými možnostmi nabídnutí pomoci (spolupráce, solidarita).

zázemí práce, rodiny. Uznání.

zázemí rodiny, přátelé, mít práci, se kterou jsem spokojená, zdraví, nemít finanční problémy, mít čas na svoje koníčky

zázemí v rodině, přátele, svoje bydlení...

zazemi, dobre zamestnani - penize

Zázemí, jistoty a perspektiva do budoucna.

Zázemí, práce která člověka baví, osobní svoboda.

zázemí, práce, která jej naplňuje

Zázemí, příznivé společenské klima.

Zázemí, rodina, klid

zázemí, rodina, peníze, práce

Zazemi. Vzdelani. Sebevedomi. Pozitivni pristup.

zbavit se podobných komunistů jako je Klaus,Zeman,Diensbier,Rychecký,Šabatová,Jourová,Marksova atd.

zbavit se závislostí, oprostit se od veškerých tužeb

zdraí láska štěstí

Zdravá rodina, finanční zabezpečení, možnost cestovat, poznávat nové věci, studovat, rozvíjet se, být svobodný a moci si život užít.

zdravé ruce a zdravý rozum, optimistická mysl a dobré rodinné zázemí-domov

zdravé sebevědomí, tedy být především spokojen sám se sebou

zdraví přístřeší, nemyslím pod mostem peníze na důstojný život přátele

zdraví rodinné zázemí zaměstnání svoboda láska smysluplná činnost

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

Zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

zdraví

Zdraví

zdraví

zdraví

zdraví a mír

zdraví (své i blízkých), partnerske porozumění, děti, domov, práce a odpovídající plat - pocit seberealizace

zdraví + fungující rodina

Zdraví a aby člověka obklopovalo vše, co ho dělá šťastným či úspěšným.

zdraví a dobrá rodina

zdraví a dobré mezilidské vztahy, a také slušná práce

Zdraví a ekonomická nezávislost.

zdraví a jistoty (práce, sociální zabezpečení)

Zdraví a láska

zdraví a nadhled

Zdraví a nějaká ta koruna na účtu

zdraví a osobní pohoda

zdraví a pevné zázemí rodiny

zdraví a plnění svých potřeb včetně koníčků.

Zdraví a potrestání zlodějů.

zdraví a práce, být užitečný

zdraví a prachy

Zdraví a prachy.Pak je život brnkačka. :D

zdraví a rodina

zdraví a rodina

Zdraví a schopnost uživit se tak, aby nestrádal, rodina a dobří přátelé.

zdraví a skromnost umění radovat se z toho co mám a nesmutnit pro to co nemám

zdravi a slusna prace

Zdraví a slušné ekonomické zázemí,rodina

zdraví a smysluplná práce

zdraví a spokojenost v rodině

zdraví a spokojenost v rodině, seberealizace v práci

zdraví a svoboda

zdraví a šťastná rodina,

Zdraví a štěstí

zdraví a štěstí

zdraví a umět se radovat z maličkostí

zdraví a zabezpečení

zdraví a zdravé rodinné vztahy, příjem dostačující na důstojný život

Zdraví a zdroj obživy

zdraví celé rodiny a spokojenost svých dětí

Zdraví celé rodiny. Moje babička říkala, peníze nejsou k životu potřeba, ale když nejsou, tak je to blbý.... myslím, že je to výstižné - takže i peníze, které osvobozují.

Zdraví je na prvním místě,se zdravím je spojena současná honička za prací,aby člověk mělpráci,aby se nebál o práci,aby uživil rodinu,aby ho nesejmuli exetutoři.A stále dokolo,astrach na každém kroku o životní jistoty.

Zdraví mé i mých blízkých Pohoda v rodině a v práci Dostatečné finanční zázemí

Zdraví rodiny a nemít strach o práci. S tím souvisí i finanční zabezpečení rodiny.

zdraví své a celé rodiny

zdraví své i rodiny, adekvátní bydlení pro rodinu, dostatečný příjem na zajištění běžných životních potřeb, svoboda pohybu, slova, výběru ve všech oblastech života

zdraví své i zdraví blízkých, to je moc důležité. Spokojenost, dobré vztahy v rodině. No a dnes je velice důležité mít práci - bez ní nejsou peníze, které ke svému životu nutně potřebujeme.

zdraví vlastní i zdraví všech blízkých

zdraví, rodina a dobrá práce

Zdraví, a pak aby člověk neměl roupy a byl spokojený s tím, co má, neb jsou na tom lidé i hůř. A pokud je někdo nespokojen, tak ať napleno nepičuje a snaží se to aktivně změnit.

zdraví, ať chceme či nechceme také peníze

zdraví, bezpečí, rodina

Zdraví, bezpečné místo pro život (bydlení), práce.

Zdraví, bydlení, práce, peníze, samozřejmě fungující rodina.

Zdravi, darici se plneni snu

zdraví, dobrá práce (= která člověka baví) a šťastná rodina

zdraví, dobrá práce s uspokojivým příjmem, spokojená rodina, okruh dobrých přátel, možnost věnovat se svým koníčkům

zdraví, dobrá práce, dobré bydlení a dobré osobní vztahy

zdraví, dobrá práce, dostatek peněz

Zdraví, dobrá práce, rodinné zázemí, přátelé a také peníze

zdraví, dobrá práce, stabilní rodinné zázemí

Zdraví, dobrá rodina, finanční zajištění

zdraví, dobré a dobře placené pracovní místo nebo alespoň dostatek financí, rodinný život, klidná politická a sociální situace v zemi, A v současné době i klid ve světě viz. teroristické útoky, islamisté atd.

zdraví, dobré rodinné prostředí, štěstí, vzdělání, peníze

Zdraví, dobré vztahy s partnerkou, rodinou, přáteli, zajištěné bydlení, jídlo, peníze a práce, která alespoň minimálně baví.

zdraví, dobré vztahy s rodinou, přátelé, bydlení a finance na slušný život

zdraví, dobré vztahy v rodině (dobré rodinné zázemí), smysluplná práce, přátelé

zdraví, dobré vztahy v rodině, smysluplná práce ( činnost, koníčky....), optimismus

Zdraví, domov, přátelé, bezpečí a dostatek peněz

Zdraví, dostatek peněz, aktivita co má smysl, boj za lepší společnost

Zdraví, důstojná práce, rodina, čas na odpočinek a vlastní zájmy, bezpečí, sociální jistoty.

zdraví, finance pro důstojný život, rodinné zázemí, práce

zdraví, finanční zajištění, rodina

zdravi, fungujici rodina, prace

zdraví, fungující rodinné vztahy, alespoň průměrné materiální zabezpečení

Zdraví, fungující rodinné zázemí, smysluplná práce, volnočasové aktivity

zdraví, fungující rodinný život, naplňující zaměstnání, volný čas na koníčky, peněz tak akorát, aby člověk nemusel obracet každou korunu ale taky aby se nemusel bát, že mu ty miliony někdo ukradne

zdraví, jistota, která není bez peněz, takže peníze jsou až na prvním místě

zdraví, kariéra, peníze, vztahy,

zdraví, láska a spokojený rodinný život, práce, která je zároveň i koníčkem, relax, aspoň pár dobrých a slušných přátel okolo sebe (pár jich mám a velmi si jich v dnešní době vážím), samozřejmě peníze, bez nich by to nešlo

zdraví, láska rodiny , přátelství a práce která baví

Zdraví, láska rodiny a okruh přátel, kterým mohu věřit. Přiměřený úspěch v povolání, patřičně honorovaný. Koníčky přinášející uspokojení.

Zdraví, láska, dobrá práce - mám zatím aspoň to zdraví, takže si nemůžu stěžovat.

zdraví, láska, dobré vztahy, práce, finance,relativně čisté svědomí, ....

Zdraví, láska, klid a mír, svoboda projevu

Zdraví, láska, peníze na pokrytí běžných potřeb.

zdraví, láska, pocit užitečnosti, naplnění alespoň některých snů a očekávání

Zdraví, láska, spokojená rodina, práce která uspokojuje, přátelé. Spravedlivá společnost bez korupce, nepostavená na penězích.

Zdravi, laska, stesti, vira v Boha

Zdraví, láska, štěstí a trocha těch peněz

zdraví, láska, úspěch v tom, co dělá

Zdraví, láska, žádaná práce, společenské uznání a peníze.

Zdraví, lásku a hmotné statky

Zdraví, lidé, práce

Zdraví, mít co jíst a mít kde spát. Všechno ostatní je už luxus.

Zdraví, mít práci dobře finančně ohodnocenou, mít kde a slušně bydlet, pro děti mít místo ve školce resp. škole v místě bydliště.

zdraví, nadhled

zdraví, nebýt v bídě

Zdraví, nějaké peníze k životu, tolerance a láska

zdraví, optimismus

zdraví, optimismus, životní nadhled

zdraví, osobní štěstí - partner, rodina, práce schopnost vážit si toho, co člověk má, netrápit se tím, co nemůže změnit

zdraví, ostatní se dá ovlivnit

Zdraví, peníze

zdraví, peníze

ZDRAVÍ, PENÍZE

zdraví, peníze, dobrá práce, fungující rodina

zdraví, peníze, láska, rodina

zdraví, peníze, osobní pocit štěstí

zdraví, peníze, přítelkyně - ani jedno nemám

zdraví, peníze, sociální jistoty

zdraví, peníze, zaměstnání

Zdraví, pevné rodinné zázemí, slušná práce, být obklopen slušnými lidmi.

Zdraví, plnění snů a cílů, možnost seberealizace, uznávání určitých hodnot platných pro všechny v dané společnosti

zdraví, pocit rovnováhy, spokojená rodina

Zdraví, pohoda, materiální zabezpečení.

Zdraví, pokora, smíření

zdraví, pozitivní přístup k životu

zdraví, práce

Zdraví, práce, finance

zdraví, práce, jistoty,

zdraví, práce, láska

zdraví, práce, láska, přátelství

zdravi, prace, penize,rodina

zdraví, práce, rodina

zdraví, práce, rodina

Zdraví, práci mít jako koníčka, dostatek peněz na kvalitní sociální život (rozhodně ne přepych a tzv. nadstandard) a především dobré mezilidské vztahy

zdraví, práci, rodina

zdraví, pravidelný přísun finančních prostředků

Zdraví, protože bez něj nic nefunguje tak, jak bychom si představovali, a peníze, protože dávají člověku volnost.

zdraví, protože bez zdraví můžete mít spoustu peněz a je to k ničemu. poté láska- mít se o koho opřít a s kým žít a užívat si života,důležitá je také rodina

Zdraví, přátelé a peníze

zdraví, přátelé, pocit naplnění, práce, která mě baví

Zdraví, přátelé, rodina, peníze

zdraví, přiměřený objem peněz, cítit se dobře ve své práci, fungující rodinu - partnera

Zdraví, rodina

zdraví, rodina

Zdraví, rodina a dostatek financí.

zdraví, rodina a láska

Zdraví, rodina a přátelé, mít cíl(e).

Zdraví, rodina a přiměřené zabezpečení rodiny

Zdravi, rodina a trocha stesti

zdraví, rodina a vytvořený pasivní příjem na místo čekání na důchod, na který už nejsou peníze dnes, ale přesto důchodcům stále chodí

Zdraví, rodina, aktivita (tělesná a duševní), život bez drog a alkoholu, pocit uznání a možnost seberealizace, mít práci/zaměstnání v dobrém kolektivu (práci, která naplňuje a má smysl), hojnost sexu

Zdraví, rodina, bydlení, práce, peníze, koníčky.

zdraví, rodina, finanční vyrovnanost

Zdraví, rodina, láska, vzájemná komunikace a tolerance, ochota a schopnost povznést se nad daný problém, případně odpustit, materiální zabezpečení.

zdraví, rodina, mír, peníze

zdraví, rodina, partner, práce, která ho baví

Zdraví, rodina, peníze, kulturní a společenský život, přátelé, osobní svoboda

zdraví, rodina, peníze, záliby - až na to zdraví je ale vše v rukou každého jedince, no a i to zdraví se dá ovlivnit, ale hodně málo.

Zdraví, rodina, peníze.

zdraví, rodina, pohoda, zaměstnání

zdraví, rodina, práce

zdraví, rodina, práce

Zdraví, rodina, práce, koníček.

zdraví, rodina, práce, životní pohoda

zdraví, rodina, přátelé, dělat co ho baví, peníze

zdraví, rodina, přátelé, finanční zabezpečení, svoboda

zdraví, rodina, přátelé, peníze

Zdraví, rodina, přátelé, peníze

zdraví, rodina, přátele, práce

zdraví, rodina, přiměřené finanční zabezpečení

zdraví, rodina, vzdělání, práce, ve které se člověk realizuje, bezpečí

Zdraví, rodina, zajímavá práce

Zdraví, rodina, zaměstnání

zdraví, rodina, zaměstnání, přátelé, peníze

Zdraví, rodina, zázemí, zajímavá práce, dobří kolegové, přátelé, sousedi, vlastní bydlení, koníčky, trocha peněz

zdraví, rodina,práce

zdraví, rodinná pohoda, peníze

zdraví, rodinné zázemí

Zdraví, rodinné zázemí a solidní ekonomická situace.

zdraví, rodinné zázemí, slušná práce

Zdraví, rodinný život, láska (vztah s osobou mimo rodinu), hmotné zabezpečení, pozitivní přístup a nadhled

zdraví, sebevědomí a skromnost, okruh blízkých osob, možnost seberealizace.

zdraví, slušná a nezkorumpovaná společnost ve které by člověk měl své vlastní vzory

zdraví, smysl života, naděje do budoucna, vlastní dům na vlastním pozemku, soběstačnost člověka i státu, rodina, nepoškozená příroda, podobné finanční zázemí všech lidí ve státě bez extrémních chudáků a boháčů, mír v naší zemi, práce pro každého co ho uživí

Zdraví, sociální kontakty, peníze, celkově pozitivní stav mysly.

zdraví, spokojená rodina, peníze, svoboda

Zdravi, spokojena rodina, prace

Zdraví, spokojená rodina, práce a peníze kílik je třeba na klidný život.

Zdraví, spokojené partnerství.

zdraví, spokojenost se situací, jaká je, umět se radovat z maličkostí

Zdraví, spokojenost v rodině a v práci

zdraví, spokojenost, peníze

Zdraví, stálou práci, hmotné zajištění pro důstojný život

Zdravi, stesti, dobre rodinne zazemi a take penize

zdraví, střecha nad hlavou, postel, mít co jíst a já osobně drahý automobil

zdraví, školství a v neposlední řadě jistota práce, což dnes bohužel není

zdraví, štěstí

zdraví, štěstí

Zdraví, štěstí

zdraví, štěstí

Zdraví, štěstí a dobří lidé okolo

zdraví, štěstí a láska

Zdraví, štěstí, láska, práce, rodina a peníze.

zdraví, štěstí, materiální zajištění, láska

zdraví, štěstí, přátelé, rodina

zdraví, štěstí, spokojenost, střecha nad hlavou

Zdraví, v první řadě. Bez něj to jde velmi těžko, jak jsem si sám mohl ověřit. Okruh lidí, na které je spoleh a o kterých vím, že mě mají rádi. Bez toho to jde také velmi těžko... Láska. Přátelství. Přiměřené sociální jistoty.

zdraví, vyrovnanost, nadhled, spokojenost ve vztahu

Zdraví, zaměstnání, bydlení, rodina, přátelé

ZDRAVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, SPOKOJENÁ RODINA

zdraví,dostatečně ohodnocená práce

zdraví,klidné prostředí v okruhu blízkých

zdraví,láska

Zdraví,láska,spravedlnost,určitá volnost žití ne však anarchie

zdravi,lasku,spravne lidi kolem sebe a socialni jistoty

Zdravi,moznost delat,co chci a na co mam....,

zdraví,optimismus

zdraví,pár korun,volnost,láska a hlavně mír,aby to vše mohlo se v klidu prožít.

zdraví,peníze,

ZDRAVÍ,PRÁCE KTERÁ JE DOBŘE PLACENÁ

Zdraví,práce rodina a zájmy které vás naplnují

zdraví,práce,bydlení,peníze

zdraví,práce,peníze,dobří lidé

Zdraví,práce,rodina,bydlení

ZDRAVÍ,PŘÁTELÉ,KONÍČKY,PARTNER,DOBRÁ PRÁCE A URČITÉ HMOTNÉ ZÁZEMÍ

Zdraví,psychická odolnost a hlavně,finanční ocenění za vykonanou práci,aby nemusel i pak žebrat o nějaké dávky.

Zdraví,rodina

zdravi,rodina,prace,financni zajisteni,?pratele

Zdravi,rodinna podpora, pratele

Zdravi,rodinu

ZDRAVÍ,SPOKOJENOST V ZAMĚSTNÁNÍ,SOULAD V RODINĚ,PŘIMĚŘENÉ FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

zdraví,svoboda

zdraví,tolerance,pravdivé politici a né co někteří gauneři předvádějí

zdraví,zajištěnou práci a domácí zázemí

zdraví,zaměstnání,rodina

Zdraví.

Zdraví. Aby člověk mohl fungovat, měl by být bez vážnějších zdravotních problémů a s dobrou imunitou. Veselá mysl (půl zdraví, říká se), tedy trocha optimismu. Smysl pro humor a trocha tolerance a laskavosti k sobě i okolí. A dost důležitá položka, finanční zabezpečení, takové, aby se z toho dalo žít a ne jen přežívat.

zdraví...a v dnešní době peníze.....

zdravíčko, pivíčko a máslíčko

zdravie,peniaze,rodina

Zdravím práce, láska

zdravotní stav, soužití v rodině, zaměstnání a okolí, přátelé, kultura

Zdravý rozum a vlastní názor.

ze strany společnosti - svoboda, příležitosti k realizaci, základní jistota, že mě společnost nenechá padnout do bídy ze strany člověka - zdravá sebereflexe

Zit podle sveho presvedceni a zivotniho nazoru a slusnosti a moralky.

zkušenosti

Změna společenského systému zvaný Kapitalismus !!!

změnit věci, které se mu nelíbí

změnit způsob myšlení

znát svá práva, být stoikem praktikujícím filosofii stoicismu

Znát svou pravou hodnotu, původ a účel života, naplnit pravý důvod své existence místo hledání si nějakého vlastního "smyslu života"!

Zodpovědně pracovat za práci nízkou daň snížení byrokratických zákonů nezasahování do soukromí vládními nesmysly a bude všem dobře

Zvýšit mzdy. Neustále se vše zdražuje a obyčejný člověk dře na přesčasech za pár korun. Vyděláváme jen na placení daní a život si vůbec neužíváme.Chce se mi zvracet ze situace v čechách.

Žil tady a teď.. získal nadhled nad svým životem

Žít čestně, optimisticky, být otevřený a citlivý k druhým, radovat se z práce a využívat volný čas.

Žít ho tak jak chce.

žít naplno svůj život, nebát se dělat rozhodnutí a přijímat za ně odpovědnost, moc to nehrotit

Žít přítomností a zaměřit se na to, co nám činí radost a nebabrat se v maličkostech.

žít sám pro sebe

Žít spokojený život, dle svých možností a schopností, bez závisti a zášti s lidmi, kteří k životu přistupují obdobně

Žít svůj vlastní život, být si vědom svých vlastností a dělat to, co člověka baví, naplňuje jej. Ideálně tak, aby tím pomáhal i dalším lidem/společnosti. Bude-li člověk dělat co jej baví a pomáhat ostatním, bude šťastný a v důsledku úspěšný.

žít tak

Žít tak jak člověk sám chce, nekoukat na televizi a nečíst názory jiných lidí. Češi jsou zvláštní národ, protože i lidi co mají vše nedokážou být spokojeni, pokud mají špatnou vládu. O tom život není. Já na vládu kašlu. Nejsem vlastenec. Žiju si podle svého a jsem šťastný.

Žít v bezpečí, v přátelském prostředí, s dostatkem lásky, sebeúcty, seberealizace, potravy ...

Žít v pravdě a se ctí.

žít v přátelství s okolím a snažit se pomáhat

Žít v realitě. Skromnost, neubližování, láska v obecném smyslu (křesťanská). K otázce 21 a 22: Není zcela jasná. Pocházím z vesnice, žiji v Praze.

Žít ve svobodné společnosti

život s Kristem

Život v pravdě se sebou samým, právní stát, svoboda, demokracie

Životní cíle, vědět, kam směřuji a čeho chci dosáhnout. Dělat to, co nás baví. Uchovávat si optimistický pohled na svět, obklopovat se milujícími lidmi - rodinou, přáteli. Být aktivní, chodit do společnosti, vzdělávat se, sportovat, chodit za kulturou, nezakrnět, rozvíjet se a posouvat své hranice.

životní filosofie, trojnožka zájmy, rodina, práce. Ideálně čtyřnožka, kde jsou, krom uvedeného i přátelé :-)

životní jistota - práce,mít kde bydlet,peníze na základní živobytí a potřeby

životní jistoty

Životní jistoty - práce s patřičným ohodnocením, kompletní spokojená rodina

Životní jistoty, funkční a spravedlivý sociální systém.

životní jistoty, nepoškozená příroda, srovnatelná životní úroveň všech lidí v dané oblasti, zdraví

Životní jistoty, rodina, zdraví.

životní naplnění, seberealizace, harmonie (důležitou úlohu hrají vztahy mezi lidmi), životní rovnováha - mezi povrchnější a hlubší duchovnější stránkou života, mezi pracovním a soukromým životem, atd., pozitivní myšlení (nikoliv však "americké" naoko, ve smyslu ´keep smiling´), dobrý zdravotní stav, finanční stránka

Životní optimismus, kladný vztah k lidem, vztahy v rodině...

životní prostředí a vnitřní politická situace

životní smysl a podmínky pro jeho uskutečnění

18. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena164960,09 %60,12 %  
muž109539,91 %39,92 %  

Graf

19. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3570625,73 %25,74 %  
16-2564923,65 %23,66 %  
36-4553319,42 %19,43 %  
46-5545716,65 %16,66 %  
56-652749,99 %9,99 %  
66-75963,5 %3,5 %  
0-15220,8 %0,8 %  
76-70,26 %0,26 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské120243,8 %43,82 %  
maturita103337,65 %37,66 %  
vyučen/a2338,49 %8,49 %  
vyšší odborné1615,87 %5,87 %  
základní1154,19 %4,19 %  

Graf

21. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice56920,74 %20,74 %  
Praha54419,83 %19,83 %  
město do 15 000 obyvatel50518,4 %18,41 %  
město 31 000 - 100 000 obyvatel44016,03 %16,04 %  
město nad 100 000 obyvatel37613,7 %13,71 %  
město 16 000 - 30 000 obyvatel31011,3 %11,3 %  

Graf

22. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha50418,37 %18,37 %  
Jihomoravský kraj31011,3 %11,3 %  
Středočeský kraj30411,08 %11,08 %  
Moravskoslezský kraj2729,91 %9,92 %  
Ústecký kraj2097,62 %7,62 %  
Královéhradecký kraj1595,79 %5,8 %  
Zlínský kraj1455,28 %5,29 %  
Olomoucký kraj1455,28 %5,29 %  
Kraj Vysočina1354,92 %4,92 %  
Jihočeský kraj1344,88 %4,89 %  
Plzeňský kraj1304,74 %4,74 %  
Liberecký kraj1214,41 %4,41 %  
Pardubický kraj1104,01 %4,01 %  
Karlovarský kraj662,41 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 21.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 na otázku 19. Váš věk?

21. Odkud pocházíte?

  • odpověď Praha:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 22. Z jakého kraje pocházíte?

22. Z jakého kraje pocházíte?

  • odpověď Hlavní město Praha:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 21. Odkud pocházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že se žilo lépe před sametovou revolucí roku 1989 nebo se žije lépe dnes?

2. Jak vnímáte vliv lidu na události listopadu 1989?

3. Zaznamenal/a jste nějaké konspirační teorie či příběhy týkající se Sametové revoluce? Pokud ano, jaké?

4. Jaké vlastnosti jsou podle Vás pro Čechy typické?

5. Který ze sousedních národů je podle Vás Čechům co se týče vlastností a charakteru nejblíže?

6. Který ze sousedních národů se podle Vás od Čechů nejvíce liší?

7. Co si podle Vás myslí cizinci o Češích?

8. Cítíte národní hrdost?

9. Kam v rámci Evropy dle Vašeho názoru spadá Česká Republika?

10. Jakých českých osobností si nejvíce ceníte?

11. Zajímáte se o aktuální dění a politický či společenský vývoj?

12. Z jakých zdrojů získáváte informace o aktuálním dění?

13. Zaznamenal/a jste v posledních letech televizní pořady (dokumenty či hrané filmy/seriály) s retrospektivní tematikou?

14. Sledujete/ sledoval/a jste některé tyto pořady?

15. Jaké z těchto pořadů si vybavujete a jaký je Váš názor na prezentaci minulosti v nich?

16. Jste spokojen/a se svým současným životem?

17. Co je podle Vás potřebné pro to, aby byl člověk spokojen se svým životem?

18. Vaše pohlaví?

19. Váš věk?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Odkud pocházíte?

22. Z jakého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že se žilo lépe před sametovou revolucí roku 1989 nebo se žije lépe dnes?

2. Jak vnímáte vliv lidu na události listopadu 1989?

3. Zaznamenal/a jste nějaké konspirační teorie či příběhy týkající se Sametové revoluce? Pokud ano, jaké?

4. Jaké vlastnosti jsou podle Vás pro Čechy typické?

5. Který ze sousedních národů je podle Vás Čechům co se týče vlastností a charakteru nejblíže?

6. Který ze sousedních národů se podle Vás od Čechů nejvíce liší?

7. Co si podle Vás myslí cizinci o Češích?

8. Cítíte národní hrdost?

9. Kam v rámci Evropy dle Vašeho názoru spadá Česká Republika?

10. Jakých českých osobností si nejvíce ceníte?

11. Zajímáte se o aktuální dění a politický či společenský vývoj?

12. Z jakých zdrojů získáváte informace o aktuálním dění?

13. Zaznamenal/a jste v posledních letech televizní pořady (dokumenty či hrané filmy/seriály) s retrospektivní tematikou?

14. Sledujete/ sledoval/a jste některé tyto pořady?

15. Jaké z těchto pořadů si vybavujete a jaký je Váš názor na prezentaci minulosti v nich?

16. Jste spokojen/a se svým současným životem?

17. Co je podle Vás potřebné pro to, aby byl člověk spokojen se svým životem?

18. Vaše pohlaví?

19. Váš věk?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Odkud pocházíte?

22. Z jakého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Polouček, O.Sametová revoluce a česká národní identita: 25 let poté (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ceska-narodni-identita-25-le.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.