Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Česká politika 20. a 21. století

Česká politika 20. a 21. století

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ma ToMa
Šetření:10. 11. 2018 - 10. 12. 2018
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro ůčely pololetní práce na ZSV.

Odpovědi respondentů

1. Vyjmenujte chronologicky všechny prezidenty státních útvarů na našem území od roku 1918

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Masaryk Beneš Hácha Beneš Gottwald Zápotocký Novotný Svoboda Husák Havel Klaus Zeman

Masaryk Beneš Hácha Beneš Gottwald Zápotocký Novotný Svoboda Husák Havel Klaus Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha pak dlouho nevím, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, ... Husák,... Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Šašek havel, Opět Šašek havel, zase Šašek havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, vepřová hlava

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hacha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

masaryk, beneš, hácha, beneš, gottwald, zápotocký, novotný, svoboda, husák, havel, klaus, zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman.

Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman.

Masaryk, Beneš, Hácha, Gottwald, Svoboda, Husák, Zápotocký, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Hácha, Gotwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Někdo, Novotný, Husák, Gottwald, Havel, Klaus, Zeman

Masaryk, Beneš, Svoboda, Gottwald, Hácha, Zápotocký, Novotný, Husák, Havel, Klaus, Zeman

masaryk, beneš, svoboda, husák, gotwald, havel, klaus, zeman

masaryk, hácha, gottwald, zápotocký, novotný, husák, havel, klaus, ten idiot zeman

Masaryk, Havel, Klaus, Zeman

masaryk,beneš,hácha,beneš,gottwald,zápotocký,novotný,svoboda,husák,havel,havel,klaus,zeman

Masarýk,Beneš,Hachá,Gottwald,Novotný,Zápotocký,Husák,Havel,Klous a Zeman.

T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman.

T. G. Masaryk, pak nevím nevím. Husák, Gottwald, Havel, Klaus, Zeman

T.G.M. Edvard Beneš Emil Hácha Klement Gottwald Antonín Zápotocký Antonín Novotný Generál Svoboda Gustav Husák Václav Havel Václav Klaus Miloš Zeman

TGM, E. Beneš, E. Hácha, E. Beneš, K. Gottwald, A. Zápotocký, L. Svoboda, A. Novotný, G.Husák, V. Havel, V. Klaus, M. Zeman

TGM, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman.

To asi přesně nikdo nezvládne. Masaryk, Beneš, případně by se mohl počítat Hácha, opět Beneš, pak Gottwald, a potom tam byl Zápotocký a Novotný (možná je pořadí obráceně, nejsem si jistá), pak Husák, a pak už myslím Havel, Klaus a teď je Zeman.

Tomáš Garrigue Masaryk Eduard Beneš Klement Gotwald Emil Hácha Zápotocký Novotný Gustav Husák Václav Havel¨ Václav Klaus Miloš Zeman

Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman

Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman

Tomáš Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman

2. S jakými státy sousedila ČSR mezi lety 1920-1930?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo43100 %97,73 %  
Rakousko4297,67 %95,45 %  
Polsko4195,35 %93,18 %  
Maďarsko3786,05 %84,09 %  
SSSR2148,84 %47,73 %  
Bulharsko49,3 %9,09 %  

Graf

3. Co znamenala Mnichovská dohoda pro tehdejší ČSR?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

formální destrukci

Hitler nás zaprodal a sebral nám pohraničí.

Nemám zdání

O nás bez nás

Obsazení sudet němci.

Odebrání sudet

Odevzdání pohraničních oblastí Německu, v praxi to bylo vydání ČSR na pospas Německu (naši spojenci pomocí ní vyjádřili, že nám nepomohou, pokud se budeme bránit), vznik Protektorátu

odevzdání Sudet nacistickému Německu

Odnětí průmyslových a vojensky důležitých oblastí v pohraničních oblastech s německou menšinou. Tedy rozvrat republiky

Odstoupení pohraničí ve prospěch Třetí říše.

Odstoupení Sudet Německu

Odstoupení sudetských úzení Říši.

Odstoupení všech okresů s nadpoloviční většinou Němců (pohraničí) Německu.

Okleštěné území, ztrátu území

podstoupení pohraničí sousedním států

Podstoupení Sudet Německu

postoupení pohraničních území Československa Německu

Postoupení Sudet Třetí říši

Postoupit sudety nacistickému Německu.

Především zabrání území v pohraničí a nucené vystěhování z onoho.

Přišly jsme o část území - pohraničí

Rozdělení území, NQĚMECKO MŠLO VŠTŠÍ MOC

rozpad, zábor, anšlus

těžko říct, co by bylo, kdyby jí nebylo

To nevím

tzv. dohoda o nás bez nás, kdy představitelé VB, FR,Německa a Itálie rozhodli o odstoupení československého pohraničí (Sudet) Německu.

území ČSR pro Německo

Velmi skutečná jenom špatná zpráva pro celý národ tenkrát.

začala patřit Německu

zradu

Ztráta suverenity, okupace, ztráta sudet

Ztrátu pohraničí a obranyschopnosti.

Ztrátu pohraničí a opevnění.

Ztrátu pohraničního území (tzv. Sudety) a velké části průmyslu + přezaměstnanost díky potřebě uživit uprchlíky z pohraničí.

Ztrátu Sudet a vznik 2. republiky. Mimo to například pouze 2 politické strany mohly fungovat.

Ztrátu velké části území

4. Kdo ji podepsal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hitler3687,8 %81,82 %  
Chamberlain3482,93 %77,27 %  
Mussolini3175,61 %70,45 %  
Daladier2970,73 %65,91 %  
Stalin717,07 %15,91 %  
Beneš512,2 %11,36 %  
Masaryk24,88 %4,55 %  

Graf

5. Jaká strana zavedla v ČSR autoritářský režim po únoru roku 1948?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KSČ42100 %95,45 %  

Graf

6. Co se stalo v ČSSR v noci z 20. na 21. srpna 1968

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Začala invaze vojsk Varšavské smlouvi4197,62 %93,18 %  
Skončila 2. světová válka12,38 %2,27 %  

Graf

7. Čím končí komunistická diktatura v ČSSR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sametovou revolucí4297,67 %95,45 %  
Ještě neskončila12,33 %2,27 %  

Graf

8. Kdo podepsal roku 1992 dohodu o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mečiar3479,07 %77,27 %  
Klaus2967,44 %65,91 %  
Havel1432,56 %31,82 %  

Graf

9. Jaké strany v současnosti zasedají v Poslanecké sněmovně PČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO41100 %93,18 %  
ODS4097,56 %90,91 %  
KSČM3995,12 %88,64 %  
Piráti3790,24 %84,09 %  
ČSSD3790,24 %84,09 %  
TOP 093380,49 %75 %  
KDU-ČSL3380,49 %75 %  
SPD3073,17 %68,18 %  
STAN2765,85 %61,36 %  
KSČ921,95 %20,45 %  
Zelení512,2 %11,36 %  
Úsvit512,2 %11,36 %  
SPO37,32 %6,82 %  
Svobodní12,44 %2,27 %  

Graf

10. V jaké straně je premiér?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4197,62 %93,18 %  
TOP 0912,38 %2,27 %  

Graf

11. Jak se jmenuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Andrej Babiš4195,35 %93,18 %  
Bohuslav Sobotka12,33 %2,27 %  
Miloš Zeman12,33 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. S jakými státy sousedila ČSR mezi lety 1920-1930?

4. Kdo ji podepsal?

5. Jaká strana zavedla v ČSR autoritářský režim po únoru roku 1948?

6. Co se stalo v ČSSR v noci z 20. na 21. srpna 1968

7. Čím končí komunistická diktatura v ČSSR?

8. Kdo podepsal roku 1992 dohodu o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky?

9. Jaké strany v současnosti zasedají v Poslanecké sněmovně PČR?

10. V jaké straně je premiér?

11. Jak se jmenuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. S jakými státy sousedila ČSR mezi lety 1920-1930?

4. Kdo ji podepsal?

5. Jaká strana zavedla v ČSR autoritářský režim po únoru roku 1948?

6. Co se stalo v ČSSR v noci z 20. na 21. srpna 1968

7. Čím končí komunistická diktatura v ČSSR?

8. Kdo podepsal roku 1992 dohodu o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky?

9. Jaké strany v současnosti zasedají v Poslanecké sněmovně PČR?

10. V jaké straně je premiér?

11. Jak se jmenuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

ToMa, M.Česká politika 20. a 21. století (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://ceska-politika-20-a-21-stole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.