České politicko-společenské vnímání

Konec vyplňování 30. 11. 2024 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 40   Průměrná doba vyplňování: 00.07:58

Dotazník ohledně názorů lidí na českou politiku a společnost.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.