Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Český jazyk

Český jazyk

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Myslivec
Šetření:04. 01. 2022 - 25. 01. 2022
Počet respondentů:398
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že věnujete pozornost tomuto krátkému dotazníku ohledně českého jazyka a jeho pravopisu. Bude dobře, pokud budete upřímní, tato anketa je součástí mé seminární práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je pravopis českého jazyka složitý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30877,39 %77,39 %  
ne9022,61 %22,61 %  

Graf

2. Zjednodušil/a byste nějak český pravopis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22255,78 %55,78 %  
Ano17644,22 %44,22 %  

Graf

3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psaní i/y5028,41 %12,56 %  
Velká písmena3620,45 %9,05 %  
Psaní mě/mně (u příslovcí)2916,48 %7,29 %  
Psaní předpon s-, z-, vz-2111,93 %5,28 %  
Psaní čárek (interpunkčních znamének)2011,36 %5,03 %  
Skloňování zájmena „já“116,25 %2,76 %  
pro začátek bych zrušil "ů"10,57 %0,25 %  
V předchozí otázce by měla být možnost NEVÍM 10,57 %0,25 %  
asi bych zrusila vyjimky10,57 %0,25 %  
co to je za nesmyslný výběr odpovědí?10,57 %0,25 %  
všechna a ještě i další10,57 %0,25 %  
otazka je mimo kontext, nedava smysl10,57 %0,25 %  
vše uvedené výše10,57 %0,25 %  
Celkově zjednodušit10,57 %0,25 %  
Část ze zmiňovaných 10,57 %0,25 %  

Graf

4. Víte, co znamenalo slovo „čamrda“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dětská hračka25062,81 %62,81 %  
velký knoflík9423,62 %23,62 %  
pohodlná sedačka8120,35 %20,35 %  

Graf

5. Co naši staří předci označovali slovem „letadlo“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chmýří ze staré pampelišky23458,79 %58,79 %  
ptáky8421,11 %21,11 %  
létací balóny8020,1 %20,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zjednodušil/a byste nějak český pravopis?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psaní čárek (interpunkčních znamének) na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psaní i/y na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psaní mě/mně (u příslovcí) na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psaní předpon s-, z-, vz- na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skloňování zájmena „já“ na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká písmena na otázku 3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je pravopis českého jazyka složitý?

2. Zjednodušil/a byste nějak český pravopis?

3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?

4. Víte, co znamenalo slovo „čamrda“?

5. Co naši staří předci označovali slovem „letadlo“?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je pravopis českého jazyka složitý?

2. Zjednodušil/a byste nějak český pravopis?

3. Jestliže byste chtěl/a zjednodušit nějaké pravidlo, co by to bylo?

4. Víte, co znamenalo slovo „čamrda“?

5. Co naši staří předci označovali slovem „letadlo“?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Myslivec, P.Český jazyk (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://cesky-jazyk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.