Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chataři v moderní době

Chataři v moderní době

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matouš Gottvald
Šetření:09. 10. 2019 - 23. 10. 2019
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):23 / 11.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

představujeme vám náš dotazník, jenž se nazývá "Chataři v moderní době". Naším záměrem je zjistit, jak vypadá současné chatařství, zda splňuje stále stejnou úlohu jako v minulusti, nebo zda se v průběhu času pozměnilo. Dotazník použijeme pouze k osobnímu výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6063,16 %63,16 %  
Muž3435,79 %35,79 %  
Nechci uvádět11,05 %1,05 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let4850,53 %50,53 %  
30-40 let2627,37 %27,37 %  
41-50 let1515,79 %15,79 %  
více než 60 let55,26 %5,26 %  
51-60 let11,05 %1,05 %  

Graf

3. Jak byste charakterizoval/a své trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný dům se zahradou4143,16 %43,16 %  
panelák2829,47 %29,47 %  
bytový dům2021,05 %21,05 %  
rodinný dům bez zahrady55,26 %5,26 %  
jiné11,05 %1,05 %  

Graf

4. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský2324,21 %24,21 %  
Praha1920 %20 %  
Jihomoravský1212,63 %12,63 %  
Plzeňský77,37 %7,37 %  
Olomoucký66,32 %6,32 %  
Ústecký55,26 %5,26 %  
Moravskoslezský44,21 %4,21 %  
Vysočina44,21 %4,21 %  
Liberecký33,16 %3,16 %  
Zlínský33,16 %3,16 %  
Pardubický33,16 %3,16 %  
Jihočeský22,11 %2,11 %  
Karlovarský22,11 %2,11 %  
Královéhradecký22,11 %2,11 %  

Graf

5. Měli vaši rodiče chatu, když jste byli malí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5153,68 %53,68 %  
Ano4446,32 %46,32 %  

Graf

6. Jak často jste jezdili na chatu, když jste byl/a malý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně1840,91 %18,95 %  
1x za měsíc1329,55 %13,68 %  
méně než 1x za měsíc715,91 %7,37 %  
vícekrát do týdne613,64 %6,32 %  

Graf

7. Bydleli jste v paneláku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2965,91 %30,53 %  
Ano1534,09 %15,79 %  

Graf

8. Byla chata v blízkosti bydliště vašich příbuzných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2147,73 %22,11 %  
Ano, prarodičů1534,09 %15,79 %  
Ano, jiných příbuzných818,18 %8,42 %  

Graf

9. Jezdil/a jste na chatu z donucení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3477,27 %35,79 %  
Ano920,45 %9,47 %  
Nepamatuji se12,27 %1,05 %  

Graf

10. Máte chatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6871,58 %71,58 %  
Ano2728,42 %28,42 %  

Graf

11. Jak jste se k chatě dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdědil/a jsem ji1762,96 %17,89 %  
Koupil/a jsem ji z vlastní iniciativy622,22 %6,32 %  
Dostal/a jsem ji darem311,11 %3,16 %  
Koupil/a jsem ji z cizí iniciativy13,7 %1,05 %  

Graf

12. Jak daleko je chata od vašeho trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51-100km933,33 %9,47 %  
10-30 km725,93 %7,37 %  
Více než 100 km518,52 %5,26 %  
31-50 km414,81 %4,21 %  
Do 10 km27,41 %2,11 %  

Graf

13. Kde se nachází vaše chata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to součást vesnice1244,44 %12,63 %  
Je to součást kolonie chat1037,04 %10,53 %  
V uskupení několika domů na samotě518,52 %5,26 %  

Graf

14. jaká je velikost chaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menší rodinný dům1451,85 %14,74 %  
Zhruba velikost stavební buňky1037,04 %10,53 %  
Je to vlastně letní sídlo27,41 %2,11 %  
Velikost rodinného domu13,7 %1,05 %  

Graf

15. Jaká je velikost pozemku, na němž se chata nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-30 arů1348,15 %13,68 %  
do 10 arů829,63 %8,42 %  
více než 90 arů311,11 %3,16 %  
31-50 arů27,41 %2,11 %  
51-90 arů13,7 %1,05 %  

Graf

16. Máte zavedenou elektřinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2385,19 %24,21 %  
Ne414,81 %4,21 %  

Graf

17. Máte zaveden vodovod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1659,26 %16,84 %  
Ne1140,74 %11,58 %  

Graf

18. Jaké je vybavení chaty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybavená kuchyně2392 %24,21 %  
Koupelna1768 %17,89 %  
Domácí spotřebiče (např. vysavač)1768 %17,89 %  
Televize1664 %16,84 %  
Krb728 %7,37 %  
Stolní počítač28 %2,11 %  
Sauna14 %1,05 %  
Bazén14 %1,05 %  

Graf

19. Jak často chatu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za měsíc933,33 %9,47 %  
Méně než 1x za měsíc933,33 %9,47 %  
1x týdně622,22 %6,32 %  
Vícekrát do týdne311,11 %3,16 %  

Graf

20. Trávíte na chatě každoročně dovolenou (min. jeden týden vcelku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1762,96 %17,89 %  
Ne1037,04 %10,53 %  

Graf

21. Za jakým účelem chatu nejčastěji navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní odpočinek1659,26 %16,84 %  
Pasivní odpočinek933,33 %9,47 %  
Pouze práce13,7 %1,05 %  
Protože musím13,7 %1,05 %  

Graf

22. Jaká zvířata chováte na chatě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná (tak akorát myši)2177,78 %22,11 %  
Kočku/y311,11 %3,16 %  
Drůbež13,7 %1,05 %  
Psa/y13,7 %1,05 %  
Jiná13,7 %1,05 %  

Graf

23. Co pěstujete na zahradě chaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ovocné stromy1659,26 %16,84 %  
Květiny1659,26 %16,84 %  
Užitkové plodiny1244,44 %12,63 %  
Nic622,22 %6,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Měli vaši rodiče chatu, když jste byli malí?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x týdně na otázku 6. Jak často jste jezdili na chatu, když jste byl/a malý/á?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za měsíc na otázku 6. Jak často jste jezdili na chatu, když jste byl/a malý/á?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Bydleli jste v paneláku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Bydleli jste v paneláku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, prarodičů na otázku 8. Byla chata v blízkosti bydliště vašich příbuzných?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Byla chata v blízkosti bydliště vašich příbuzných?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Jezdil/a jste na chatu z donucení?

10. Máte chatu?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdědil/a jsem ji na otázku 11. Jak jste se k chatě dostal/a?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást kolonie chat na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Menší rodinný dům na otázku 14. jaká je velikost chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhruba velikost stavební buňky na otázku 14. jaká je velikost chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-30 arů na otázku 15. Jaká je velikost pozemku, na němž se chata nachází?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte zavedenou elektřinu?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Máte zaveden vodovod?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Máte zaveden vodovod?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí spotřebiče (např. vysavač) na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koupelna na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vybavená kuchyně na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Trávíte na chatě každoročně dovolenou (min. jeden týden vcelku)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Trávíte na chatě každoročně dovolenou (min. jeden týden vcelku)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní odpočinek na otázku 21. Za jakým účelem chatu nejčastěji navštěvujete?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná (tak akorát myši) na otázku 22. Jaká zvířata chováte na chatě?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Květiny na otázku 23. Co pěstujete na zahradě chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ovocné stromy na otázku 23. Co pěstujete na zahradě chaty?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užitkové plodiny na otázku 23. Co pěstujete na zahradě chaty?

16. Máte zavedenou elektřinu?

 • odpověď Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Menší rodinný dům na otázku 14. jaká je velikost chaty?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Máte zaveden vodovod?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí spotřebiče (např. vysavač) na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koupelna na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdědil/a jsem ji na otázku 11. Jak jste se k chatě dostal/a?

18. Jaké je vybavení chaty?

 • odpověď Domácí spotřebiče (např. vysavač):
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
 • odpověď Koupelna:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
 • odpověď Televize:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
 • odpověď Vybavená kuchyně:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí spotřebiče (např. vysavač) na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užitkové plodiny na otázku 23. Co pěstujete na zahradě chaty?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 18. Jaké je vybavení chaty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Květiny na otázku 23. Co pěstujete na zahradě chaty?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to součást vesnice na otázku 13. Kde se nachází vaše chata?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná (tak akorát myši) na otázku 22. Jaká zvířata chováte na chatě?

21. Za jakým účelem chatu nejčastěji navštěvujete?

 • odpověď Aktivní odpočinek:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Máte zaveden vodovod?

22. Jaká zvířata chováte na chatě?

 • odpověď Žádná (tak akorát myši):
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Máte zaveden vodovod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak byste charakterizoval/a své trvalé bydliště?

4. Z jakého kraje pocházíte?

5. Měli vaši rodiče chatu, když jste byli malí?

6. Jak často jste jezdili na chatu, když jste byl/a malý/á?

7. Bydleli jste v paneláku?

8. Byla chata v blízkosti bydliště vašich příbuzných?

9. Jezdil/a jste na chatu z donucení?

10. Máte chatu?

11. Jak jste se k chatě dostal/a?

13. Kde se nachází vaše chata?

14. jaká je velikost chaty?

15. Jaká je velikost pozemku, na němž se chata nachází?

16. Máte zavedenou elektřinu?

17. Máte zaveden vodovod?

18. Jaké je vybavení chaty?

20. Trávíte na chatě každoročně dovolenou (min. jeden týden vcelku)?

21. Za jakým účelem chatu nejčastěji navštěvujete?

22. Jaká zvířata chováte na chatě?

23. Co pěstujete na zahradě chaty?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak byste charakterizoval/a své trvalé bydliště?

4. Z jakého kraje pocházíte?

5. Měli vaši rodiče chatu, když jste byli malí?

6. Jak často jste jezdili na chatu, když jste byl/a malý/á?

7. Bydleli jste v paneláku?

8. Byla chata v blízkosti bydliště vašich příbuzných?

9. Jezdil/a jste na chatu z donucení?

10. Máte chatu?

11. Jak jste se k chatě dostal/a?

13. Kde se nachází vaše chata?

14. jaká je velikost chaty?

15. Jaká je velikost pozemku, na němž se chata nachází?

16. Máte zavedenou elektřinu?

17. Máte zaveden vodovod?

18. Jaké je vybavení chaty?

20. Trávíte na chatě každoročně dovolenou (min. jeden týden vcelku)?

21. Za jakým účelem chatu nejčastěji navštěvujete?

22. Jaká zvířata chováte na chatě?

23. Co pěstujete na zahradě chaty?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gottvald, M.Chataři v moderní době (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://chatari-v-moderni-dobe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.