Chování uživatelů sociálních sítí

Konec vyplňování 28. 02. 2019 08:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 28   Průměrná doba vyplňování: 00.09:14

Prosím každého o pomoc s vyplněním tohoto dotazníku.

 

Průzkum je součástí mé diplomové práce zabývající se problematikou sociálních sítí, a to především Facebookem. Dotazník je určen pro všechny uživatele, kterým je alespoň šestnáct let.

 

Děkuji tímto každému, kdo věnuje chvíli vyplňování. Velmi si toho vážím, protože bez Vás bych svou práci nemohl dokončit.

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.