Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co se s námi děje?

Co se s námi děje?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:31. 07. 2022 - 12. 08. 2022
Počet respondentů:796
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ve společnosti se objevuje řada názorů a bylo by dobré říci, co si myslíme my starší. Sám jsem rovněž v seniorském věku (nar. 1948). Výsledky nabídnu médiím. Sociologickými výzkumy se zabývám profesionálně, vím, co a jak se má dělat. Dotazník je určen pouze lidem, kterým je 60 let nebo víc (tedy i starší než 68). Tento mail můžete přeposlat svým známým, jestliže jim je letos alespoň 60 let. Děkuji vám za vyplnění dotazníku a přeji vám hlavně mnoho zdraví, bezpečí a pohody. 

PhDr. Oldřich Čepelka, sociolog

Osobní vzkazy (pokud je považujete fakt za významné) mi můžete psát na E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70 – 74 let24230,4 %30,4 %  
65 – 69 let23229,15 %29,15 %  
75 – 79 let15219,1 %19,1 %  
60 – 64 let9511,93 %11,93 %  
80 nebo více759,42 %9,42 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena62778,77 %78,77 %  
muž16921,23 %21,23 %  

Graf

3. V jak velkém místě bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha nebo jiné krajské město37446,98 %46,98 %  
středně velké město (nad 10 tisíc obyvatel)18423,12 %23,12 %  
malé město (2 až 10 tisíc obyvatel)13416,83 %16,83 %  
menší obec10413,07 %13,07 %  

Graf

4. Dostáváte starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano76896,48 %96,48 %  
ne283,52 %3,52 %  

Graf

5. Pečujete vy nebo váš manžel (vaše manželka) o někoho, kdo je vážně nemocen demencí nebo Alzheimerovou chorobou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepečuji já ani manžel(ka)74694,31 %93,72 %  
ano, již více než jeden rok364,55 %4,52 %  
ano, méně než jeden rok91,14 %1,13 %  

Graf

6. Někdo říká, že hlavně pro staré lidi je ve městech a obcích nedostatek laviček. Nemyslí se jen na náměstí, ale třeba před obchody, u hřbitova, na kraji obce nebo jen tak na ulici. Jak to je ve vašem městě nebo obci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na některých místech by mohly být další41853,32 %52,51 %  
myslím, že laviček je tu dostatek22929,21 %28,77 %  
ve městě je všude velký nedostatek laviček13717,47 %17,21 %  

Graf

7. Jak jste v současnosti spokojen(a) s vládou Petra Fialy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nespokojen(a)31139,37 %39,07 %  
těžko se vyjádřit, něco mezi14318,1 %17,96 %  
spíše spokojen(a)13517,09 %16,96 %  
spíše nespokojen(a)12115,32 %15,2 %  
velmi spokojen(a)8010,13 %10,05 %  

Graf

8. Od konce února trvá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Přispěl/a jste na pomoc Ukrajině nebo Ukrajincům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím nepřispěl/a38348,79 %48,12 %  
ano, jen finančně21527,39 %27,01 %  
ano, jen poskytnutím nějaké věci nebo služby10413,25 %13,07 %  
ano, a to jak finančně, tak nějakou věcí nebo službou8310,57 %10,43 %  

Graf

9. Kdybyste se měl(a) rozhodnout, kterou televizi byste pro sebe upřednostnil(a)? Vyznačte jednu možnost nebo zvolte „nevím“.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká televize (všechny kanály)30238,42 %37,94 %  
nevím18022,9 %22,61 %  
Televize Prima (všechny kanály)16120,48 %20,23 %  
jiné12215,52 %15,33 %  
Televize Nova (všechny kanály)212,67 %2,64 %  

Graf

10. V USA se v současnosti zpřísňují nebo i zakazují dosud legální potraty, tj. umělé přerušení těhotenství. Jaký je váš názor na potraty, tady v ČR? Zkuste se prosím ztotožnit s jednou ze tří možností:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím s dosavadní praxí, tj. povolit do 12. týdne těhotenství a s lékařským doporučením až do 24. týdne, v případě závažných problémů s plodem kdykoliv70288,97 %88,19 %  
podmínky pro provádění by se měly zpřísnit a měly by být možné jen z vážných zdravotních důvodů nebo v případě znásilnění597,48 %7,41 %  
nevím, nemám na to vůbec žádný názor232,92 %2,89 %  
všechny potraty by měly být zakázané a měly by být trestány jako trestné činy50,63 %0,63 %  

Graf

11. Kolik lidí včetně vás žije ve společné domácnosti? (Společně bydlíte a společně hradíte náklady na provoz domácnosti.) Jestliže bydlíte sám (sama), zapište 1.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
239149,12 %49,12 %  
135744,85 %44,85 %  
3324,02 %4,02 %  
460,75 %0,75 %  
560,75 %0,75 %  
620,25 %0,25 %  
1111110,13 %0,13 %  
710,13 %0,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.57
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.27
Směrodatná odchylka:0.52
Medián:2
Modus:2

Graf

12. Začali jste v domácnosti zhruba od konce minulého roku více šetřit na různých výdajích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne moc49462,69 %62,06 %  
ano, velmi14818,78 %18,59 %  
nezačali jsme šetřit skoro vůbec nebo vůbec14618,53 %18,34 %  

Graf

13. Jestliže alespoň trochu ano, na čem hlavně šetříte? Označte v každém řádku jednu ze tří možností:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Jestliže šetříte nebo se chystáte šetřit na energiích, jakým způsobem to bude? Opět prosím odpověď v každém řádku:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá54268,78 %68,09 %  
velmi dobrá13016,5 %16,33 %  
spíše těžká10212,94 %12,81 %  
velmi těžká141,78 %1,76 %  

Graf

16. Kdyby se příští týden konaly volby do poslanecké sněmovny, kterou stranu byste volil/a? Zvolte prosím jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím nevím, kterou stranu bych volil/a21527,22 %27,01 %  
ANO18022,78 %22,61 %  
ODS12115,32 %15,2 %  
SPD546,84 %6,78 %  
Piráti384,81 %4,77 %  
STAN364,56 %4,52 %  
ČSSD334,18 %4,15 %  
KSČM243,04 %3,02 %  
KDU-ČSL222,78 %2,76 %  
TOP 09192,41 %2,39 %  
Přísaha141,77 %1,76 %  
Trikolora70,89 %0,88 %  
PRO60,76 %0,75 %  
Svobodní30,38 %0,38 %  
Žádnou 20,25 %0,25 %  
trikolora,spd,ano,přísaha10,13 %0,13 %  
SZ10,13 %0,13 %  
Zelení10,13 %0,13 %  
PRO (Jindřich Rajchl)10,13 %0,13 %  
Koruna Česká 10,13 %0,13 %  
Nějakou novou nezkorumpovanou, myslící a pracující pro občany Česka10,13 %0,13 %  
Monarchistickou10,13 %0,13 %  
Nechodím k volbám10,13 %0,13 %  
\Žádnou10,13 %0,13 %  
švýcarský model10,13 %0,13 %  
stranu skutečných odborníků10,13 %0,13 %  
spíše k volbám nepůjdu,nejsou politici10,13 %0,13 %  
Perspektivní10,13 %0,13 %  
moravané10,13 %0,13 %  
stranu "Politgaunerůmpřesdržku"10,13 %0,13 %  
Tu která zatím ještě nevznikla. 10,13 %0,13 %  

Graf

17. V lednu 2023 se budou konat volby prezidenta. Nemůžeme v seznamu uvést všechny ty, kteří kandidaturu ohlásili nebo ještě zvažují, proto vypisujeme - abecedně podle křestních jmen - jen ty, kteří podle dosavadních celostátních průzkumů dostali hodně hlasů. Jsou tu tři otázky, na každou je třeba odpovědět. - Kdybyste měl(a) uvést jediné jméno, koho byste si přál(a) jako prezidenta?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Petr Pavel17622,68 %22,11 %  
Andrej Babiš16521,26 %20,73 %  
Danuše Nerudová10413,4 %13,07 %  
Alena Vitásková617,86 %7,66 %  
Pavel Fischer587,47 %7,29 %  
Josef Středula415,28 %5,15 %  
Miroslava Němcová384,9 %4,77 %  
Josef Skála222,84 %2,76 %  
Marek Hilšer172,19 %2,14 %  
Jiří Drahoš121,55 %1,51 %  
Miloš Vystrčil121,55 %1,51 %  
Karel Janeček91,16 %1,13 %  
Tomáš Březina81,03 %1,01 %  
nevím70,9 %0,88 %  
Jiří Paroubek70,9 %0,88 %  
Tomáš Zima60,77 %0,75 %  
Zatim nevim20,26 %0,25 %  
Nevím koho 10,13 %0,13 %  
Kdokoliv, mimo zločineckou petikoalici a senát 10,13 %0,13 %  
???10,13 %0,13 %  
Paní Jourová10,13 %0,13 %  
nevím asi10,13 %0,13 %  
Nikoho10,13 %0,13 %  
Daniela Kovářová10,13 %0,13 %  
Rajchl10,13 %0,13 %  
Vůbec nevím10,13 %0,13 %  
Z Vaší nabídky nikdo za nic nestoji10,13 %0,13 %  
Pí drábová10,13 %0,13 %  
M. Kocáb 10,13 %0,13 %  
nezkorumpovaný10,13 %0,13 %  
?10,13 %0,13 %  
Zyrtek - Hamplová10,13 %0,13 %  
Václav Klaus10,13 %0,13 %  
Agáta Hanychová10,13 %0,13 %  
Josef Vyskočil10,13 %0,13 %  
Jára Cimrman10,13 %0,13 %  
neíím , není z koho vybrat, Babiš by byl lepší premiér, 10,13 %0,13 %  
Miloš Zeman10,13 %0,13 %  
JUDr. Daniela Kovářová 10,13 %0,13 %  
Bradáčová - ASI10,13 %0,13 %  
z evedených žádného10,13 %0,13 %  
Okamura 10,13 %0,13 %  
havlicek10,13 %0,13 %  
Drabova Dana 10,13 %0,13 %  
chybí tu Tchajvanec10,13 %0,13 %  
já bych to vzal10,13 %0,13 %  
kovanda10,13 %0,13 %  
Neznámý10,13 %0,13 %  

Graf

18. Kdyby to z nějakého důvodu nebylo možné, koho jiného byste volil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Petr Pavel10013,37 %12,56 %  
Danuše Nerudová9212,3 %11,56 %  
Andrej Babiš7510,03 %9,42 %  
Alena Vitásková668,82 %8,29 %  
Josef Středula648,56 %8,04 %  
Pavel Fischer628,29 %7,79 %  
Miroslava Němcová456,02 %5,65 %  
Miloš Vystrčil405,35 %5,03 %  
Marek Hilšer334,41 %4,15 %  
Jiří Drahoš304,01 %3,77 %  
Jiří Paroubek233,07 %2,89 %  
Nevím 182,41 %2,26 %  
Tomáš Zima172,27 %2,14 %  
Josef Skála131,74 %1,63 %  
Karel Janeček111,47 %1,38 %  
Nikoho91,2 %1,13 %  
Tomáš Březina60,8 %0,75 %  
Michal Kocáb30,4 %0,38 %  
Nikdo20,27 %0,25 %  
Nevolila bych20,27 %0,25 %  
Všichni jsou stejni10,13 %0,13 %  
Alena Schillerová10,13 %0,13 %  
Cimrman10,13 %0,13 %  
Patrik Nacher10,13 %0,13 %  
Jaromír Soukup10,13 %0,13 %  
Kateřina Konečná10,13 %0,13 %  
Kocáb10,13 %0,13 %  
Pavel Fischer10,13 %0,13 %  
neím10,13 %0,13 %  
Bradáčová10,13 %0,13 %  
Vondráček (ANO)10,13 %0,13 %  
Hana Marvanová10,13 %0,13 %  
sebe10,13 %0,13 %  
Nikdo10,13 %0,13 %  
čestný10,13 %0,13 %  
?10,13 %0,13 %  
nebo nepůjdu k volbám10,13 %0,13 %  
Marek Eben10,13 %0,13 %  
Petr Fiala10,13 %0,13 %  
nevím, asi nevolila10,13 %0,13 %  
Alena Schillerová, Radek Vondráček10,13 %0,13 %  
Jan Kačer10,13 %0,13 %  
Hanychová10,13 %0,13 %  
Tomáš Fuk10,13 %0,13 %  
JUDr.Nielsen10,13 %0,13 %  
Ggggg10,13 %0,13 %  
asi Bradáčová10,13 %0,13 %  
zatím nevím10,13 %0,13 %  
Bobošíková 10,13 %0,13 %  
Bohužel musela bych zvážit "menší zlo" zatím tam vhodný kandidát není 10,13 %0,13 %  
Bohužel dle mého názoru není další vhodný kandidát, musela bych volit tzv. "Menší zlo"10,13 %0,13 %  
Zatím není jiný vhodný kandidát, volila bych tzv. " menší zlo".10,13 %0,13 %  
Zatím není žádný vhodný kandidát, volila bych tzv. " menší zlo"10,13 %0,13 %  
Josef Zíma10,13 %0,13 %  
já bych to vzal10,13 %0,13 %  
kovanda10,13 %0,13 %  
stále Neznámý10,13 %0,13 %  

Graf

19. Koho byste určitě nechtěla, aby byl prezidentem? Opět prosím jen jedno jméno – toho, kdo u vás naprosto nepřichází v úvahu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Andrej Babiš30539,41 %38,32 %  
Miroslava Němcová12416,02 %15,58 %  
Jiří Drahoš709,04 %8,79 %  
Jiří Paroubek638,14 %7,91 %  
Petr Pavel557,11 %6,91 %  
Karel Janeček445,68 %5,53 %  
Miloš Vystrčil435,56 %5,4 %  
Pavel Fischer182,33 %2,26 %  
Josef Skála131,68 %1,63 %  
Josef Středula131,68 %1,63 %  
Marek Hilšer91,16 %1,13 %  
Danuše Nerudová81,03 %1,01 %  
Tomáš Březina30,39 %0,38 %  
Tomáš Zima30,39 %0,38 %  
Alena Vitásková20,26 %0,25 %  
Jiří Paroubek10,13 %0,13 %  

Graf

20. Ještě – jaké je vzdělání, kterého jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborná škola nebo vysoká škola40250,5 %50,5 %  
střední škola nebo vyučení s maturitou32140,33 %40,33 %  
střední škola nebo vyučení bez maturity688,54 %8,54 %  
základní škola50,63 %0,63 %  

Graf

21. Od koho jste se o tom dotazníku dozvěděl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mailem přímo od autora průzkumu42855,3 %53,77 %  
zde na www.vyplnto.cz12716,41 %15,95 %  
mailem od někoho jiného12315,89 %15,45 %  
z výzvy na www.i60.cz648,27 %8,04 %  
jiným způsobem324,13 %4,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

 • odpověď 60 – 64 let:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Dostáváte starobní důchod?

8. Od konce února trvá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Přispěl/a jste na pomoc Ukrajině nebo Ukrajincům?

 • odpověď zatím nepřispěl/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi těžká na otázku 15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi KSČM na otázku 16. Kdyby se příští týden konaly volby do poslanecké sněmovny, kterou stranu byste volil/a? Zvolte prosím jednu možnost.

13. Jestliže alespoň trochu ano, na čem hlavně šetříte? Označte v každém řádku jednu ze tří možností:

 • odpověď na výdajích za cestování a dovolenou=hodně šetříme:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi těžká na otázku 15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?
 • odpověď na výdajích za návštěvu restaurací, kulturních akcí apod.=hodně šetříme:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi těžká na otázku 15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?

19. Koho byste určitě nechtěla, aby byl prezidentem? Opět prosím jen jedno jméno – toho, kdo u vás naprosto nepřichází v úvahu.

 • odpověď Andrej Babiš:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen(a) na otázku 7. Jak jste v současnosti spokojen(a) s vládou Petra Fialy?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Miroslava Němcová na otázku 17. V lednu 2023 se budou konat volby prezidenta. Nemůžeme v seznamu uvést všechny ty, kteří kandidaturu ohlásili nebo ještě zvažují, proto vypisujeme - abecedně podle křestních jmen - jen ty, kteří podle dosavadních celostátních průzkumů dostali hodně hlasů. Jsou tu tři otázky, na každou je třeba odpovědět. - Kdybyste měl(a) uvést jediné jméno, koho byste si přál(a) jako prezidenta?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi TOP 09 na otázku 16. Kdyby se příští týden konaly volby do poslanecké sněmovny, kterou stranu byste volil/a? Zvolte prosím jednu možnost.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Miloš Vystrčil na otázku 18. Kdyby to z nějakého důvodu nebylo možné, koho jiného byste volil(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte starobní důchod?

5. Pečujete vy nebo váš manžel (vaše manželka) o někoho, kdo je vážně nemocen demencí nebo Alzheimerovou chorobou?

6. Někdo říká, že hlavně pro staré lidi je ve městech a obcích nedostatek laviček. Nemyslí se jen na náměstí, ale třeba před obchody, u hřbitova, na kraji obce nebo jen tak na ulici. Jak to je ve vašem městě nebo obci?

7. Jak jste v současnosti spokojen(a) s vládou Petra Fialy?

8. Od konce února trvá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Přispěl/a jste na pomoc Ukrajině nebo Ukrajincům?

9. Kdybyste se měl(a) rozhodnout, kterou televizi byste pro sebe upřednostnil(a)? Vyznačte jednu možnost nebo zvolte „nevím“.

10. V USA se v současnosti zpřísňují nebo i zakazují dosud legální potraty, tj. umělé přerušení těhotenství. Jaký je váš názor na potraty, tady v ČR? Zkuste se prosím ztotožnit s jednou ze tří možností:

11. Kolik lidí včetně vás žije ve společné domácnosti? (Společně bydlíte a společně hradíte náklady na provoz domácnosti.) Jestliže bydlíte sám (sama), zapište 1.

12. Začali jste v domácnosti zhruba od konce minulého roku více šetřit na různých výdajích?

13. Jestliže alespoň trochu ano, na čem hlavně šetříte? Označte v každém řádku jednu ze tří možností:

14. Jestliže šetříte nebo se chystáte šetřit na energiích, jakým způsobem to bude? Opět prosím odpověď v každém řádku:

15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?

16. Kdyby se příští týden konaly volby do poslanecké sněmovny, kterou stranu byste volil/a? Zvolte prosím jednu možnost.

17. V lednu 2023 se budou konat volby prezidenta. Nemůžeme v seznamu uvést všechny ty, kteří kandidaturu ohlásili nebo ještě zvažují, proto vypisujeme - abecedně podle křestních jmen - jen ty, kteří podle dosavadních celostátních průzkumů dostali hodně hlasů. Jsou tu tři otázky, na každou je třeba odpovědět. - Kdybyste měl(a) uvést jediné jméno, koho byste si přál(a) jako prezidenta?

18. Kdyby to z nějakého důvodu nebylo možné, koho jiného byste volil(a)?

19. Koho byste určitě nechtěla, aby byl prezidentem? Opět prosím jen jedno jméno – toho, kdo u vás naprosto nepřichází v úvahu.

20. Ještě – jaké je vzdělání, kterého jste dosáhl/a?

21. Od koho jste se o tom dotazníku dozvěděl(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny letos patříte?

2. Jste

3. V jak velkém místě bydlíte?

4. Dostáváte starobní důchod?

5. Pečujete vy nebo váš manžel (vaše manželka) o někoho, kdo je vážně nemocen demencí nebo Alzheimerovou chorobou?

6. Někdo říká, že hlavně pro staré lidi je ve městech a obcích nedostatek laviček. Nemyslí se jen na náměstí, ale třeba před obchody, u hřbitova, na kraji obce nebo jen tak na ulici. Jak to je ve vašem městě nebo obci?

7. Jak jste v současnosti spokojen(a) s vládou Petra Fialy?

8. Od konce února trvá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Přispěl/a jste na pomoc Ukrajině nebo Ukrajincům?

9. Kdybyste se měl(a) rozhodnout, kterou televizi byste pro sebe upřednostnil(a)? Vyznačte jednu možnost nebo zvolte „nevím“.

10. V USA se v současnosti zpřísňují nebo i zakazují dosud legální potraty, tj. umělé přerušení těhotenství. Jaký je váš názor na potraty, tady v ČR? Zkuste se prosím ztotožnit s jednou ze tří možností:

11. Kolik lidí včetně vás žije ve společné domácnosti? (Společně bydlíte a společně hradíte náklady na provoz domácnosti.) Jestliže bydlíte sám (sama), zapište 1.

12. Začali jste v domácnosti zhruba od konce minulého roku více šetřit na různých výdajích?

13. Jestliže alespoň trochu ano, na čem hlavně šetříte? Označte v každém řádku jednu ze tří možností:

14. Jestliže šetříte nebo se chystáte šetřit na energiích, jakým způsobem to bude? Opět prosím odpověď v každém řádku:

15. Jak hodnotíte svou finanční situaci v minulých dvou týdnech?

16. Kdyby se příští týden konaly volby do poslanecké sněmovny, kterou stranu byste volil/a? Zvolte prosím jednu možnost.

17. V lednu 2023 se budou konat volby prezidenta. Nemůžeme v seznamu uvést všechny ty, kteří kandidaturu ohlásili nebo ještě zvažují, proto vypisujeme - abecedně podle křestních jmen - jen ty, kteří podle dosavadních celostátních průzkumů dostali hodně hlasů. Jsou tu tři otázky, na každou je třeba odpovědět. - Kdybyste měl(a) uvést jediné jméno, koho byste si přál(a) jako prezidenta?

18. Kdyby to z nějakého důvodu nebylo možné, koho jiného byste volil(a)?

19. Koho byste určitě nechtěla, aby byl prezidentem? Opět prosím jen jedno jméno – toho, kdo u vás naprosto nepřichází v úvahu.

20. Ještě – jaké je vzdělání, kterého jste dosáhl/a?

21. Od koho jste se o tom dotazníku dozvěděl(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čepelka, O.Co se s námi děje? (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://co-se-s-nami-deje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.