Co stojí "krása"?

Konec vyplňování 21. 10. 2019 17:55, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.02:05

Tento dotazník je vytvořen a otázky složeny za účelem provedení sociologického průzkumu ve skupině mladých lidí (především studentů). Otázky se týkají rostoucí síly novodobého "fitness and beauty industry" a jeho vlivu na psychiku a jí oddůvodněného chování mladých studentů.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.