Co víte o bílkovinách?

Konec vyplňování 12. 12. 2018 14:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.01:06

Dobrý den. Jsme studentky osmiletého gymnázia a navštěvujeme chemický kroužek. Momentálně se zabýváme prací na téma bílkoviny, do níž bychom rády zařadily i dotazníkové šetření. Jedná se o 7 otázek o bílkovinách – kolik toho o nich víte? Odpověď vyberete zakroužkováním písmene. Také bychom vás rády poprosily o uvedení věkové skupiny a pohlaví. Výsledky šetření užijeme pouze v naší práci. Děkujeme za Váš čas.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.