Čtecí zvyklosti nejen v období pandemie

Konec vyplňování 21. 04. 2021 09:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.02:37

Vážení respondenti, žádáme Vás o vyplnění našeho dotazníku s názvem Čtecí zvyklosti nejen v období pandemie. Dotazník slouží pro vypracování semestrální práce do předmětu Aplikované statistické metody, který studujeme na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Vyplnění dotazníku Vám zabere pouhých pár minut a moc nám tím pomůžete, proto za jeho vyplnění předem děkujeme.