Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtete před nákupem recenze?

Čtete před nákupem recenze?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Yegor Gusyev
Šetření:09. 04. 2024 - 25. 04. 2024
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k pochopení chování a preferencím zákazníků ohledně online recenzí produktů. Konkrétně průzkum umožní identifikovat jaký je vztah mezi hodnocením produktu a jeho prodejem a jaké faktory ovlivňují důvěryhodnost recenzí pro zákazníky.

Odpovědi respondentů

1. Ovlivňují vaše nákupní rozhodnutí recenze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často11654,46 %54,46 %  
pouze někdy8640,38 %40,38 %  
vůbec ne115,16 %5,16 %  

Graf

2. Jak často píšete recenzi po nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec nepišu10247,89 %47,89 %  
občas8640,38 %40,38 %  
po každém nákupu2511,74 %11,74 %  

Graf

3. Považujete negativní recenze na zboží za důvěryhodnější než ty pozitivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě formy recenzí jsou stejně přesvědčivé12257,28 %57,28 %  
Negativní recenze jsou přesvědčivější6229,11 %29,11 %  
Pozitivní recenze jsou přesvědčivější167,51 %7,51 %  
Recenze mě neovlivňují136,1 %6,1 %  

Graf

4. Jaké faktory činí recenze přesvědčivějšími a vlivnějšími pro vás?

ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1 – 5 (1 = velmi důležité, 2 = důležité, 3 = spíše důležité, 4 = spíše nedůležité, 5 = nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přítomnost fotografií v recenzích2.5161.818
aktuálnost recenze2.3571.525
množství informace2.4181.361
jazyk a styl psaní recenze2.6341.631
odpovědi od značky na recenze2.8591.567
důvěryhodnost platformy nebo webu2.231.539
místní odborníci (uživatelé, kteří zanechali mnoho recenzí)2.9111.462
existence lajků, komentářů nebo příspěvků na recenzi2.9621.501
recenze od lidí, kteří produkt dlouhodobě používají2.2581.6
srovnání s alternativami2.6291.661
shoda recenzí s vlastním názorem2.8121.383
rozmanitost názorů31.315
hodnotící stupnice v recenzi2.8171.398
emocionalita recenze3.3521.233
doporučení od známých osobností3.6571.812

Graf

5. Stává se, že nedostatek recenzí vás činí skeptičtějšími ohledně nákupu produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas9544,6 %44,6 %  
ano9444,13 %44,13 %  
ne2411,27 %11,27 %  

Graf

6. Hledáte často další recenze na jiných platformách nebo zdrojích, než se rozhodnete pro nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často10247,89 %47,89 %  
pouze někdy9042,25 %42,25 %  
vůbec ne219,86 %9,86 %  

Graf

7. Kde obvykle čtete recenze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo na e-shopu14065,73 %65,73 %  
na specializovaných platformách13061,03 %61,03 %  
na sociálních sítích8037,56 %37,56 %  
jinde3014,08 %14,08 %  
sleduji blogy nebo čtu časopisy2813,15 %13,15 %  

Graf

8. Kolik hvězdiček z pěti možných potřebujete, abyste důvěřovali prodejci a jeho zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyři13663,85 %63,85 %  
tři3415,96 %15,96 %  
nezajímá mě počet hvězdiček2612,21 %12,21 %  
pět177,98 %7,98 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12960,56 %60,56 %  
muž8439,44 %39,44 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2513764,32 %64,32 %  
25–344119,25 %19,25 %  
35–44177,98 %7,98 %  
45–54125,63 %5,63 %  
65 a více31,41 %1,41 %  
55–6431,41 %1,41 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední10649,77 %49,77 %  
vysokoškolské5626,29 %26,29 %  
střední bez maturity3315,49 %15,49 %  
základní nebo bez188,45 %8,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ovlivňují vaše nákupní rozhodnutí recenze?

2. Jak často píšete recenzi po nákupu?

3. Považujete negativní recenze na zboží za důvěryhodnější než ty pozitivní?

4. Jaké faktory činí recenze přesvědčivějšími a vlivnějšími pro vás?

5. Stává se, že nedostatek recenzí vás činí skeptičtějšími ohledně nákupu produktu?

6. Hledáte často další recenze na jiných platformách nebo zdrojích, než se rozhodnete pro nákup?

7. Kde obvykle čtete recenze?

8. Kolik hvězdiček z pěti možných potřebujete, abyste důvěřovali prodejci a jeho zboží?

9. Pohlaví:

10. Kolik je Vám let?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ovlivňují vaše nákupní rozhodnutí recenze?

2. Jak často píšete recenzi po nákupu?

3. Považujete negativní recenze na zboží za důvěryhodnější než ty pozitivní?

4. Jaké faktory činí recenze přesvědčivějšími a vlivnějšími pro vás?

5. Stává se, že nedostatek recenzí vás činí skeptičtějšími ohledně nákupu produktu?

6. Hledáte často další recenze na jiných platformách nebo zdrojích, než se rozhodnete pro nákup?

7. Kde obvykle čtete recenze?

8. Kolik hvězdiček z pěti možných potřebujete, abyste důvěřovali prodejci a jeho zboží?

9. Pohlaví:

10. Kolik je Vám let?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gusyev, Y.Čtete před nákupem recenze? (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://ctete-pred-nakupem-recenze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.