Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Individuální dárcovství v oblasti neziskových organizací

Individuální dárcovství v oblasti neziskových organizací

Jakou máte rádi zmrzlinu a nanuky? (+ soutěž)
Vyplňte krátký (3 min.) dotazník o tom, jakou máte rádi zmrzlinu, a zúčastněte se soutěže o 6 degustačních balíčků čokolády.

(pouze ČR, uzávěrka 24. 8. 2021 23:59)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Orsáková
Šetření:10. 10. 2020 - 24. 10. 2020
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):30 / 17.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se týká sběru dat do diplomové práce pro vyhodnocení otázky, zda v posledních 5ti letech občané Středočeského kraje (z regionu Kolínsko a Benešovsko) darují více finančních prostředků neziskovým organizacím než v letech předchozích a zda tento rok oblast dárcovstí ovlivní pandemie Koronaviru na poli neziskových organizací.  

Odpovědi respondentů

1. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [region Kolínsko (bývalý okres Kolín)otázka č. 2, region Benešovsko (bývalý okres Benešov)otázka č. 2, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
region Kolínsko (bývalý okres Kolín)8039,02 %39,02 %  
region Benešovsko (bývalý okres Benešov)7637,07 %37,07 %  
jiné4923,9 %23,9 %  

Graf

2. Víte, co znamená nezisková organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizace založená za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit (jiný účel než podnikání)15297,44 %74,15 %  
organizace založené za účelem podnikání31,92 %1,46 %  
nevím10,64 %0,49 %  

Graf

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí (Středočeském kraji)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10466,67 %50,73 %  
ne5233,33 %25,37 %  

Graf

4. Pokud ano, napište její (jejich) název/názvy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Xxx1710,9 %8,29 %  
Neznam117,05 %5,37 %  
Mela95,77 %4,39 %  
Ne85,13 %3,9 %  
Prostor85,13 %3,9 %  
Rytmus63,85 %2,93 %  
diakonie63,85 %2,93 %  
.31,92 %1,46 %  
Ruah31,92 %1,46 %  
Mela ops21,28 %0,98 %  
ostatní odpovědi Nevím
Charita
x
Kočičí oči
0
Fokus, Mela, Diakonie
Prostor, Volno
Dementia, Prostor +, Farní charita
Elvíra
Centrum pro integraci cizinců
Magdalena
Magdalena, Ruah
Prostor plusp
Hospic Cercany ,
Prostor, Klubicko
Charita,Diakonie
Posázaví o.p.s., RUAH o.p.s.
Kolinský okrašlovací spolek
Dobry andel
Elvíra z.s.
Hvězdička
Spoluradi
Nevěnovala jsem
dočasky de de
/
Klubiste, Klokanek, Magdalena
ne ne ne
Prostor,Mela o.p.s
Magdaléna; Charita Vlašim; Charita Mnichovice; Ruah; Rytmus Benešov
Měla ,kapka naděje,
hospic dobreho pastyre
Měla o.p.s
Tapka
MC Motylek
Psí útulek
Měla.o.p.s. Kolín, Spirála pomoci, o.p.s., Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy , Život Dětem,
Mela o.p.s., Naděje, Člověk v tísni...
Rytmus Střední Čechy, o. p. s.; RUAH, o. p. s.; Posázaví, o. p. s.; NADĚJE PRO ČTYŘI PACKY o.s.
Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska, Rytmus Střední Čechy
Ruah o.p.s. , Vlastivědný spolek Týnec n. Sáz. , SDH Pecerady
Rytmus Střední Čechy
MELA, Svetluška , Nadace Terezy Maxové , Dobrý anděl
např. Rytmus,Hvězdička,Dům na půl cesty,
Osecká naděje
Neznám název
když neznám, tak nemám co napsat
Xxxxxx
Mateřské centrum Milovice
Skautská střediska
Centrum pro všechny
Klubko s nití
Církev Kolín, Kidztown dětský klub (Diakonie apoštolské církve), Proonko, Otevřená ulice, Melaops, Farní charita Kolín,
ctyřlístek
Cesty domu
Neznám
prostor ,volno,dobroty s příběhem
Lékaři bez hranic
T.K Oregon
SDH Plaňany
Charita Kolín?
Prostor, charita Kutná Hora, farní charita Kolín, diakonie
Rodina v Kolíně z s.
Prostor plus, centrum K
Liga na ochranu zvířat KH
Prostor,mela
Proonco
Racek, Prostor Plus,
čtyřlístek
proonko
Diakonie, Dobrý anděl, unicef
Útulek, nadace terezy maxové
kočicí oči
diaonie, dobrý anděl
-
ruah, unicef, linka pomoci, klaun
Proonko, modré dveře, klaun, červený kříž
prooko, prostor plus, červený kříž, klubko nití
DDM Kolín, Junák
8353,21 %40,49 % 

Graf

5. Darovala/daroval jste v posledních 5ti letech nějaké neziskové organizaci finanční prostředky nebo věcný dar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [- ano, jednouotázka č. 6, - ano, vícekrátotázka č. 6, - ne – (v případě odpovědi ne, již dotazník dále nevyplňujte) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ano, vícekrát8755,77 %42,44 %  
- ne – (v případě odpovědi ne, již dotazník dále nevyplňujte)4730,13 %22,93 %  
- ano, jednou2214,1 %10,73 %  

Graf

6. Darujete v daném roce převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční částku (včetně dárcovské SMS)4440 %21,46 %  
obě varianty v průběhu roku3935,45 %19,02 %  
věcný dar2724,55 %13,17 %  

Graf

7. Dary poskytujete ročně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více organizacím7265,45 %35,12 %  
jedné organizaci3834,55 %18,54 %  

Graf

8. Mají vliv Vánoční svátky na Vaše rozhodnutí ohledně dárcovství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3229,36 %15,61 %  
spíše nesouhlasím2422,02 %11,71 %  
spíše souhlasím2422,02 %11,71 %  
nevím1513,76 %7,32 %  
nesouhlasím1412,84 %6,83 %  

Graf

9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše regionálním (místním) organizacím4137,61 %20 %  
nerozlišuji3834,86 %18,54 %  
spíše organizacím na celostátní úrovni (Unicef, Dobrý anděl, Kapka naděje)3027,52 %14,63 %  

Graf

10. Darujete organizaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy jiné, nezáleží na oboru zájmu organizace4743,12 %22,93 %  
vždy stejné3633,03 %17,56 %  
vždy jiné, ale ve stejném oboru zájmu2623,85 %12,68 %  

Graf

11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000 Kč2826,17 %13,66 %  
do 500 Kč2725,23 %13,17 %  
více než 2.000 Kč2018,69 %9,76 %  
do 200 Kč1614,95 %7,8 %  
do 2000 Kč1614,95 %7,8 %  

Graf

12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4743,12 %22,93 %  
spíše souhlasím3935,78 %19,02 %  
spíše nesouhlasím1110,09 %5,37 %  
nevím98,26 %4,39 %  
nesouhlasím32,75 %1,46 %  

Graf

13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti6458,72 %31,22 %  
zdravotně postižené3532,11 %17,07 %  
seniory2522,94 %12,2 %  
rodiny v nesnázích2220,18 %10,73 %  
zvířata2018,35 %9,76 %  
osoby bez přístřeší43,67 %1,95 %  
jiné32,75 %1,46 %  
kulturu10,92 %0,49 %  
Mám to rozložené: děti, senioři, zdravotně postižení10,92 %0,49 %  
Komunitní Porodní asistentky a pece o umírající a jejich rodiny10,92 %0,49 %  
Nemocné10,92 %0,49 %  

Graf

14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- více4844,04 %23,41 %  
- 3 roky1917,43 %9,27 %  
- 2 roky1211,01 %5,85 %  
- 1 rok109,17 %4,88 %  
- 4 roky109,17 %4,88 %  
- 5 let65,5 %2,93 %  
- méně než jeden rok43,67 %1,95 %  

Graf

15. Darujete ročně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba stejnou finanční částku (v případě nepeněžního daru vyjádřete ve financích)9082,57 %43,9 %  
každý rok věnuji v souhrnu vyšší finanční částku (v případě nepeněžního daru vyjádřete finančně)1917,43 %9,27 %  

Graf

16. Ovlivňujete Vás při rozhodování o věnovaném daru osobní příběh osoby/klienta/zvířete apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4642,2 %22,44 %  
spíše souhlasím4440,37 %21,46 %  
spíše nesouhlasím87,34 %3,9 %  
nevím76,42 %3,41 %  
nesouhlasím43,67 %1,95 %  

Graf

17. Co Vás nejvíce ovlivní při rozhodování věnování daru (finančního nebo věcného) konkrétní neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akce, kampaně, sbírky (FB, billboardy, maily, veřejné akce, sbírky apod.)5247,71 %25,37 %  
osobní oslovení neziskovou organizací1917,43 %9,27 %  
daruji té organizaci, se kterou se pojí můj osobní životní příběh1917,43 %9,27 %  
na základě osobního doporučení od známého/příbuzného1513,76 %7,32 %  
Kde je valka10,92 %0,49 %  
Teď si uvědomuji , ze nevím rozdíl mezi neziskovou o. a nadaci !??? Brala jsem to jako jedno, ale to je možná špatne !!!10,92 %0,49 %  
Důvěryhodnost, kterou si mě organizace získá - osobní zkušenost, renomé, většinou dlouhodobě sleduji jejich aktivity 10,92 %0,49 %  
Vyhledam si reference a informace dle tematu10,92 %0,49 %  

Graf

18. V jakém časovém intervalu jste za posledních 5 let přispíval/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nárazově, nepravidelně7064,22 %34,15 %  
pravidelně3935,78 %19,02 %  

Graf

19. Co Vás vedlo k tomu, že jste finanční prostředky v posledním roce neziskové organizaci darovala/daroval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl/la jsem udělat dobrou věc4944,95 %23,9 %  
konkrétní životní příběh, na základě kterého jsem následně daroval2926,61 %14,15 %  
cítím to jako povinnost dnešní doby podporovat neziskový sektor1513,76 %7,32 %  
chtěl/la jsem být užitečný109,17 %4,88 %  
cítím se pak lépe43,67 %1,95 %  
Valka10,92 %0,49 %  
Mohla jsem darovat to co zrovna potřebovali10,92 %0,49 %  

Graf

20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3633,03 %17,56 %  
souhlasím2724,77 %13,17 %  
spíše nesouhlasím1917,43 %9,27 %  
nevím1614,68 %7,8 %  
nesouhlasím1110,09 %5,37 %  

Graf

21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3733,94 %18,05 %  
spíše souhlasím2018,35 %9,76 %  
nesouhlasím2018,35 %9,76 %  
nevím1917,43 %9,27 %  
souhlasím1311,93 %6,34 %  

Graf

22. Pracoval/pracovala jste v posledních 5ti letech jako dobrovolník v neziskovém sektoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8174,31 %39,51 %  
ano2825,69 %13,66 %  

Graf

23. Pokud byste pracoval jako dobrovolník v neziskovém sektoru, přispíval byste i přesto neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5954,13 %28,78 %  
nevím3935,78 %19,02 %  
ne1110,09 %5,37 %  

Graf

24. Letošní pandemie Koronaviru znatelně finančně zasáhla neziskové organizace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3834,86 %18,54 %  
nevím3834,86 %18,54 %  
spíše souhlasím2926,61 %14,15 %  
spíše nesouhlasím21,83 %0,98 %  
nesouhlasím21,83 %0,98 %  

Graf

25. Neziskové organizace je nutné v tomto období ze strany veřejnosti více podpořit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3733,94 %18,05 %  
souhlasím3431,19 %16,59 %  
nevím3229,36 %15,61 %  
spíše nesouhlasím32,75 %1,46 %  
nesouhlasím32,75 %1,46 %  

Graf

26. V letošním roce 2020 věnuji z důvodu pandemie Koronaviru a větší podpory neziskového sektoru dary ve vyšším finančním objemu:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5349,53 %25,85 %  
nesouhlasím3028,04 %14,63 %  
souhlasím2422,43 %11,71 %  

Graf

27. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7669,72 %37,07 %  
muž3330,28 %16,1 %  

Graf

28. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 – 49 let4743,12 %22,93 %  
30 – 39 let3128,44 %15,12 %  
26 – 29 let1110,09 %5,37 %  
50 – 59 let109,17 %4,88 %  
18 -25 let65,5 %2,93 %  
60 a více let43,67 %1,95 %  

Graf

29. Pracovní zařazení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6761,47 %32,68 %  
OSVČ1816,51 %8,78 %  
na mateřské, rodičovské dovolené1311,93 %6,34 %  
student/ka (učeň)54,59 %2,44 %  
důchodce32,75 %1,46 %  
nezaměstnaný21,83 %0,98 %  
Asistent v sociálních službách 10,92 %0,49 %  

Graf

30. Platové zařazení (Váš osobní měsíční čistý příjem):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.000 Kč – 24.999 Kč2623,85 %12,68 %  
30.000 Kč – 39.999 Kč2119,27 %10,24 %  
25.000 Kč – 29.999 Kč2018,35 %9,76 %  
0 Kč – 14.999 Kč1715,6 %8,29 %  
50. 000 Kč a více98,26 %4,39 %  
40.000 Kč – 49.999 Kč98,26 %4,39 %  
15.000 Kč – 19.999 Kč76,42 %3,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí (Středočeském kraji)?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 500 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1000 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Pracoval/pracovala jste v posledních 5ti letech jako dobrovolník v neziskovém sektoru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy jiné, ale ve stejném oboru zájmu na otázku 10. Darujete organizaci:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 8. Mají vliv Vánoční svátky na Vaše rozhodnutí ohledně dárcovství?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi - 2 roky na otázku 14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 – 29 let na otázku 28. Věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Mají vliv Vánoční svátky na Vaše rozhodnutí ohledně dárcovství?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše regionálním (místním) organizacím na otázku 9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?

5. Darovala/daroval jste v posledních 5ti letech nějaké neziskové organizaci finanční prostředky nebo věcný dar?

 • odpověď - ano, vícekrát:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi - 4 roky na otázku 14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi cítím to jako povinnost dnešní doby podporovat neziskový sektor na otázku 19. Co Vás vedlo k tomu, že jste finanční prostředky v posledním roce neziskové organizaci darovala/daroval?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 26. V letošním roce 2020 věnuji z důvodu pandemie Koronaviru a větší podpory neziskového sektoru dary ve vyšším finančním objemu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiny v nesnázích na otázku 13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obě varianty v průběhu roku na otázku 6. Darujete v daném roce převážně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi - 3 roky na otázku 14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více organizacím na otázku 7. Dary poskytujete ročně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1000 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Pokud byste pracoval jako dobrovolník v neziskovém sektoru, přispíval byste i přesto neziskovým organizacím?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 25. Neziskové organizace je nutné v tomto období ze strany veřejnosti více podpořit
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše organizacím na celostátní úrovni (Unicef, Dobrý anděl, Kapka naděje) na otázku 9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 2.000 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno

7. Dary poskytujete ročně:

 • odpověď více organizacím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obě varianty v průběhu roku na otázku 6. Darujete v daném roce převážně:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiny v nesnázích na otázku 13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?

15. Darujete ročně:

 • odpověď zhruba stejnou finanční částku (v případě nepeněžního daru vyjádřete ve financích):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvířata na otázku 13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi - 1 rok na otázku 14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 26. V letošním roce 2020 věnuji z důvodu pandemie Koronaviru a větší podpory neziskového sektoru dary ve vyšším finančním objemu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 – 29 let na otázku 28. Věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 500 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské, rodičovské dovolené na otázku 29. Pracovní zařazení:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi - 2 roky na otázku 14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi - ano, jednou na otázku 5. Darovala/daroval jste v posledních 5ti letech nějaké neziskové organizaci finanční prostředky nebo věcný dar?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiny v nesnázích na otázku 13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše organizacím na celostátní úrovni (Unicef, Dobrý anděl, Kapka naděje) na otázku 9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nárazově, nepravidelně na otázku 18. V jakém časovém intervalu jste za posledních 5 let přispíval/la?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno

22. Pracoval/pracovala jste v posledních 5ti letech jako dobrovolník v neziskovém sektoru?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 500 Kč na otázku 11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Pokud byste pracoval jako dobrovolník v neziskovém sektoru, přispíval byste i přesto neziskovým organizacím?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské, rodičovské dovolené na otázku 29. Pracovní zařazení:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční částku (včetně dárcovské SMS) na otázku 6. Darujete v daném roce převážně:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 – 29 let na otázku 28. Věk:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvířata na otázku 13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?

27. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské, rodičovské dovolené na otázku 29. Pracovní zařazení:

29. Pracovní zařazení:

 • odpověď zaměstnanec:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše bydliště:

2. Víte, co znamená nezisková organizace?

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí (Středočeském kraji)?

4. Pokud ano, napište její (jejich) název/názvy

5. Darovala/daroval jste v posledních 5ti letech nějaké neziskové organizaci finanční prostředky nebo věcný dar?

6. Darujete v daném roce převážně:

7. Dary poskytujete ročně:

8. Mají vliv Vánoční svátky na Vaše rozhodnutí ohledně dárcovství?

9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?

10. Darujete organizaci:

11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?

12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?

13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?

14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?

15. Darujete ročně:

16. Ovlivňujete Vás při rozhodování o věnovaném daru osobní příběh osoby/klienta/zvířete apod.?

17. Co Vás nejvíce ovlivní při rozhodování věnování daru (finančního nebo věcného) konkrétní neziskové organizaci?

18. V jakém časovém intervalu jste za posledních 5 let přispíval/la?

19. Co Vás vedlo k tomu, že jste finanční prostředky v posledním roce neziskové organizaci darovala/daroval?

20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů

21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno

22. Pracoval/pracovala jste v posledních 5ti letech jako dobrovolník v neziskovém sektoru?

23. Pokud byste pracoval jako dobrovolník v neziskovém sektoru, přispíval byste i přesto neziskovým organizacím?

24. Letošní pandemie Koronaviru znatelně finančně zasáhla neziskové organizace

25. Neziskové organizace je nutné v tomto období ze strany veřejnosti více podpořit

26. V letošním roce 2020 věnuji z důvodu pandemie Koronaviru a větší podpory neziskového sektoru dary ve vyšším finančním objemu:

27. Pohlaví:

28. Věk:

29. Pracovní zařazení:

30. Platové zařazení (Váš osobní měsíční čistý příjem):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše bydliště:

2. Víte, co znamená nezisková organizace?

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci ve svém okolí (Středočeském kraji)?

4. Pokud ano, napište její (jejich) název/názvy

5. Darovala/daroval jste v posledních 5ti letech nějaké neziskové organizaci finanční prostředky nebo věcný dar?

6. Darujete v daném roce převážně:

7. Dary poskytujete ročně:

8. Mají vliv Vánoční svátky na Vaše rozhodnutí ohledně dárcovství?

9. Jakým organizacím věnujete svůj dar?

10. Darujete organizaci:

11. Jakou celkovou částku (v případě, že se jedná o nefinanční dar, vyčíslete prosím jeho finanční hodnotu) ročně věnujete neziskovým organizacím?

12. Rozhoduje o výši darované částky Vaše osobní ekonomická situace?

13. Kterou oblast neziskového sektoru nejvíce podporujete (pouze jedna odpověď )?

14. Kolik let přispíváte neziskovým organizacím?

15. Darujete ročně:

16. Ovlivňujete Vás při rozhodování o věnovaném daru osobní příběh osoby/klienta/zvířete apod.?

17. Co Vás nejvíce ovlivní při rozhodování věnování daru (finančního nebo věcného) konkrétní neziskové organizaci?

18. V jakém časovém intervalu jste za posledních 5 let přispíval/la?

19. Co Vás vedlo k tomu, že jste finanční prostředky v posledním roce neziskové organizaci darovala/daroval?

20. Darování finančních prostředků/věcného daru neziskové organizaci je morální povinnost občanů

21. Mám obavy, aby věnované dary NO nebyly využity jinak, než je neziskovou organizací deklarováno

22. Pracoval/pracovala jste v posledních 5ti letech jako dobrovolník v neziskovém sektoru?

23. Pokud byste pracoval jako dobrovolník v neziskovém sektoru, přispíval byste i přesto neziskovým organizacím?

24. Letošní pandemie Koronaviru znatelně finančně zasáhla neziskové organizace

25. Neziskové organizace je nutné v tomto období ze strany veřejnosti více podpořit

26. V letošním roce 2020 věnuji z důvodu pandemie Koronaviru a větší podpory neziskového sektoru dary ve vyšším finančním objemu:

27. Pohlaví:

28. Věk:

29. Pracovní zařazení:

30. Platové zařazení (Váš osobní měsíční čistý příjem):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Orsáková, P.Individuální dárcovství v oblasti neziskových organizací (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://darcovstvi-neziskovych-organ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.