Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Datové schránky

Datové schránky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Svoboda
Šetření:17. 09. 2012 - 27. 09. 2012
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):30 / 18.35
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
mé jméno je Jiří Svoboda a jsem studentem Vysoké školy ekonomické oboru Informační management. Píši diplomovou práci na téma Vliv zavedení datových schránek na efektivní komunikaci ve státní správě.
Následující dotazník, který si Vám dovoluji předložit, slouží ke zpracování tématu mé diplomové práce a je zcela anonymní.

Za pečlivě a pravdivě vyplněné odpovědi Vám předem velmi děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často komunikujete s úřady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častěji než 5x do roka12474,7 %74,7 %  
2-4 x do roka2414,46 %14,46 %  
1x za rok106,02 %6,02 %  
Méně často než 1 x za 2 roky63,61 %3,61 %  
1 x za 2 roky21,2 %1,2 %  

Graf

2. Co je podle Vás datová schránka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:-|

alternativni metoda posilani a dorucovani overenych dokumentu

aplikace pro komunikaci se státní správou

asi něco, kam mi úřady mohou posílat informace, dokumenty

Asi nějaká schránka, kde se dá kominikovat s úřadem, tipuji.

asi schránka s osobními údaji klienta

Bohužel povinnost

černá díra na státní peníze

další z nástrojů kontroly občanů

Další zbytečnost

dat, schránka pro podnikatele

Datová schránka je elektronické uložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.

Datová schránka je pro mě přínosem, jednoduše se dorozumívá s Orgány veřejné moci.

Datová schránka je úložiště zpráv od státních institucí a zároveň odesílání zpráv zpět. Funguje místo zasílání papírových zpráv poštou.

Datová schránka má sloužit ke komunikaci s úřady, cílem je zjednodušení komunikace, dokumenty jsou zasílány elektronicky.

Datová schránka slouží především ke komunikaci s úřady, jedná se o jakýsi e-mail, ale díky zabezpečení máte jistotu, že se do schránky dostanete jen Vy a Vámi pověřené osoby. Přihlašování totiž probíhá prostřednictvím hesla, čísla zaslaného na mobil či bezpečnostního certifikátu.

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Nahrazující papírovou korespondenci.

datove uloziste slouzici k vymene dokumentu mezi urady a FO/PO

Datové úložiště pro výměnu zpráv.

datové úložiště, jehož prostřednictvím mohu já posílat věci úřadům a oni zase mně

Digitální komunikace s úřady na způsob e-mailové korespondence.

Digitální schránka pro komunikaci s úřady či mezi firmami navzájem.

Digitální verze podatelny, tj. místo k digitální oficiální komunikaci s úřady státní správy.

Dobrá myšlenka, špatné provedení, které se postupně zlepšuje.

doručení pošty elektronickou cestou

Dostupnější, hlavně časově, dodávání doporučené pošty.

DS je schránka, která umožní rychlejší komunikaci, mezi účastníkem státní správy a konečním adresátem. Je to rychlejší než pošta a víte, že se Vám do ní nemůže nikdo nabourat. V zásadě jde o velmi důležité informace.

e-mail

E-mail, prostřednictvím které úřady komunikuji s občany/firmami místo klasického poštovního/papírového styku.

efektivnější náhrada písemností s úřady

elektronická forma doručování veřejných dokumentů

elektronická pošta s "ověřeným" odesílatelem a příjmcem

elektronická pošta úřadů

elektronická poštovní schránka

Elektronická poštovní schránka - umožňuje odesílat i přijímat

elektronická schránka sloužící pro doručování elektronických dokumentů mezi fyzickými a právnickými osobami o orgány státní správy

Elektronická verze právně závazné komunikace s úřady.

elektronická zaručená pošta

elektronicke uloziste pro komunikaci a dorucovani od statnich instituci a uradu, ze zakona povinna pro podnikatele ci pravnicke osoby

elektronické úložiště pošty a komunikace se státní správou

Elektronické úložiště pro zasilání dokumentů v elektronické podobě

Elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé

Elektronické úložiště speciálního typu.

Elektronické úložiště, do kterého zasílají úřední instituce poštu podnikatelským, resp. právním subjektům. Může fungovat jednosměrně nebo obousměrně.

elektronické zasílání na úřady (něco jako jako elektronické uložiště)

elektronický nástroj pro komunikaci s úřady

elektronický systém zaručené komunikace na rozdíl od E-mailu který je nezaručeným systémem.

Elektronický způsob komunikace mezi subjekty, hlavně mezi úřady navzájem a úřady s dalšími osobami (PO i FO).

email kde mi uřady nechavají doručenou poštu

EMAIL PRO ÚŘEDNÍ DOPISY

Emailová schránka sloužící k zaplavování subjektů korespondencí ze strany státních institucí.

forma elektonické, ověřené pošty pro komunikaci s orgány státní a veřejné správy pro právnické osoby a dobrovolníky z řad osob fyzických

forma elektronické komunikace se zaručeným adresným doručením

Forma komunikace veřejné správy s obchodní sférou. V zásadě dobrá myšlenka, bohužel ze strany státu opět nekvalitně zpracovaná.

Formát elektronické komunikace

Garantovaná evidence elektronických zpráv

informační kanál pro komunikaci s úřady (zatím hlavně )

Jde o formu E-komunikace ...

Je nějaký e-mail (schránka), kde se ukládá komunikace mezi úřadem a osobou (dopis, vyrozumění, aby se neposílalo poštou).

jeden z komunikačních kanálů s úřady

Kdyby je všechny úřady a instituce uměly používat tak usnadnění pro mou práci.

komplikace

komunikace mezi úřady veřejné správy

komunikace po inretnetu

komunikační kanál

komunikační kanál s úřady, firmami, institucemi pro uasílání zpráv, přiznání

Lépe zabezpečená elektronická pošta nahrazující doporučené zásilky České pošty.

Lépe zabezpečený e-mail.

misto dorucovani a odesilani posty datovou formou

možnost bezplatné komunikace s orgány veřejné moci

n

náharada za osobní kontakt s úřady. virtuální úřad, či spíše sdělení úřadu

náhrada klasické pošty, je to foma e-mailu.

Nástroj k elektronické komunikaci

nástroj komunikace sloužící hlavně úřadům

nástroj pro komunikaci

nástroj pro zabezpečenou elektronickou komunikaci úřadů, firem a podnikatelů

Nebezpečný státní alibismus.

Nebudu se k tomu vajadřovat z důvodu nevyužívání.

Něco jako "zabezpečený e-mail" místo pro ověřené ukládání el. dokumentů

Něco jako e-mail

něco jako email, jen přímé napojení na úřady

něco jako email, sloužící pro komunikaci se státní správou

něco za co někdo shrábl balík peněz.

Něco, co potřebuji k odesílání např. souhrnných hlášení k DPH

nejjednodužší a nejrychlejší způsob doručování úřední pošty

nepraktická věc

nesmysl

nesmysl nefunkcni

nesystematicky dotaz, stejně jako nepřesné rozdělení osob -napr. chybí svobodná povolání, tu by student vse mel vedet

Netuším.

nevím

Nevím

NEVÍM

Nevím, co je, ale mohu říct, co mi vadí. Dokumenty, které je nutno uchovat nebo vyžadují předložení např. při výběrových řízení apod., tak musím s nimi jít na Czechpoin ke ověření konverze, takže nechápu, v čem je ta úspora pro uživatele DS.

nevím, tuším že to bude něco jako e-mail pro komunikaci s úřady

nic

nic

Obdoba e-mailové schránky vytvořená a uzákoněná státní správou pro doručování zpráv státní správy firmám a občanům.

Oficielní a zajištěné odeslání a doručení elektronické písemnosti mezi uživateli schránky.

papírová pošta v elektronické podobě, substituuje e-mail

Pokročilá a rychlá komunikace subjektů státní správy,advokátů apod. s podnikatelskými subjekty.

postovni schranka

Poštovní internetová schránka pro komunikaci s úřady státní správy, notáři, právníky apod.

Poštovní prostředník mezi firmami a institucemi

Prostor pro komunikaci se státními orgány.

Prostředek elektronické komunikace mezi orgány státní správy a právnickými osobami, resp. fyzickými osobami, kterým to určuje zákon nebo dobrovolnými fyz. osobami.

prostředek k doručování zpráv

prostředek komunikace on-line mezi úřadem a fyzickou či právnickou osobou

Prostředek komunikace s orgány státní správy a samosprávy

Prostředí pro zabezpečenou komunikaci (nejen) se státní správou pod garantovanou identitou.

předání dokumentů přes internet

přenášení dokumentů elektronickou cestou včetně jaho aturozace

Původně nástroj pro úřední korespondenci mezi orgánem veřejné správy a adresátem (PO,FO). Dnes umožněna i korespondence mezi FO a PO navzájem.

rychlá komunikace

Schránka na internetu ( www adrese) určena pro doručování písemností v digitální podobě

schránka pro doručování písemností od orgánů veřejné moci

Schránka pro komunikaci úřadu s mou osobou

Schránka s našimi daty???

Schránka s předem dohodnutými údaji

schránka slouží k přenosu dokumentů, doručování s účinky doručení dle zákonných předpisů

schránka, která je využívána při komunikaci mezi úřady a firmou, např. místo klasické pošty či e-mailu

skvělá myšlenka, špatně provedená

Slouží hlavně pro komunikaci mezi občanem nebo firmou a úřady a naopak.

slouží k doručování dokumentů od veřejné správy podle zákona

slouží k doručování elektronických dokumentů

slouží k příjímání a odesílání pošty v elektronické podobě

slouží ke komunikaci s úřady (různé) k doručování pošty

snadnější komunikace

sofistikovanější e-mailová schránka pro příjem či odeslání úředních dokumentů

Specielní služba pro komunikaci mezi orgány státní spravy, statní správa - právnické osoby osoby a statní správa - fyzické osoby.

spojení s úřady

Standardizovaný a legalizovaný způsob komunikace mezi veřejnou správou, právnickými a fyzickými osobami. V podstě jde o e-mailovou službu pověcenou zákonem. Až na to, že mají naprosto nevyhovující uživatelské rozhraní.

stručně řečeno - e-mail s doručenkou

Suprová věc.

Systém umožňují relevatní komunikaci se státní správou a samosprávou.

tato otázka je pro mne trochu nepochopitelná, používám DS 5 dnů z týdne

Technický prostředek umožňující písemnou komunikaci s úřady - v mém případě zejména se soudy, policií ČR a Státním zastupitelstvím

tzv. elektronická pošta

Úložiště dat

uložiště dokumentů a individuální způsob komunikace FO a PO s úřady

Úložiště pro autorizovaný příjem datové zprávy.

Úložiště, které slouží k doručování dokumentů.

Umožňuje elektronickou komunikaci s úřady

umožňuje komunikaci s úřady v elektronické podobě

Urychlené předání úředních dokumentů patřičným institucím.

Úřední email

úspora času

ušetření času stát ve frontě na poště

uživatelská hrůza a děs, neuvěřitelný paskvil

V podstatě je to dobře zabezpečený mail, který umožňuje vyhnout se elektronickým certifikátům pro autorizovanou komunikaci.

Vím o ní asi vše, to je na dlouhé povídání.

Virtuální pošta

virtuální schránka (elektronická) pro úložiště dokumentů a zasílání jakékoliv oficiální korespondence

Zabezpečená elektronická schránka pro ekonomické subjekty, usnadňující komunikaci se státní správou dle zákony stanovených podmínek.

Zákonem pojmenované úložiště pro předávání dokumentů v elektronické podobě.

Zátěž pro podnikatele.

zbytečnost

zkouška

způsob elektronické komunikace s úřady příp. dalšími subjekty

Způsob jak elektronicky komunikovat nejen s orgány veřejné správy ale i ostatními osobami jak fyzickými tak právnickými, pokud ji mají zřízenou.

způsob komunikace s úřady

způsob zabezpečené komunikace především s úřady

Zrychlený přenos informací, levnější způsob doručení

Zvůle státu páchána na občanech státu za peníze daňových poplatníků.

3. Máte zřízenou datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nemám, a neuvažuji o jejím zřízeníotázka č. 4, nemám, ale uvažuji o jejím zřízeníotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11166,87 %66,87 %  
nemám, a neuvažuji o jejím zřízení4225,3 %25,3 %  
nemám, ale uvažuji o jejím zřízení127,23 %7,23 %  
ne10,6 %0,6 %  

Graf

4. Uveďte, prosím, proč o jejím zřízení neuvažujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ASI JE VYSOKÁ POŘIZOVACÍ CENA , MAM O NÍ MÁLO KONKRÉTNÍCH INFORMACÍ

Doposud mi současný stav nevadí. Upřednostňuji osobní kontakt.

Frekvence komunikace to nevyžaduje.

Jakožto soukromá osoba datovou schránku nevyužiji.

je užitečná jen pro právnické osoby nebo podnikatele, kteří častěji komunikují s úřady

je zbytečná a mám pochybnosti o zabezpečení

komplikuje komunikaci s úřady

Nechce se mi učit se novým povinnostem.

nechci jí kontrolovat, nedůvěřuji - psaný doklad je hmatatelný

Nejsem dostatečně informována

Nejsem magor, abych dával pochopům na sebe bič.

Nejsem podnikatel, nekomunikuji se státní správou.

nemam pocit, ze bych ji potreboval

nemyslim, ze bych ji jako zamestnanec vyuzila

Není důvod.

NEPOTŘEBUJI JI

Nepotřebuji ji

Nepotřebuji ji.

nepotřebuju ji

Nezajímá mě to

nezajima me to, i kdyz jako firma to mame povinne

nic mne k tomu nenutí, nemám důvod

Po zaslání dokumentu do datové schránky je nutné jej nechávat ověřovat, není to usnadnění, ale spíše práce a čas navíc.

Pokud bych měl zřízenu datovou schránku, musel bych už navždy více méně pravidelně a často kotrolovat její obsah, protože zpráva uložená do datové schránky je z právního hlediska považována za doručenou, od čehož se pak odvíjí zákonné lhůty event. i sankce. Stát se tímto zbavuje zodpovědnosti za doručení zprávy a přenáší ji na firmy resp. občany.

Poplatky za používání.

Používám jí v práci a proto vím, že úřady stále dávají přednost papírové korespondenci. Tudíž nepovažuji zřízení DS pro soukromé účely za smysluplné.

pro moji potřebu ji nepovažuji za předmětnou

protože nevím, že lze zřídit i pro fyzickou osobu; používám ji pouze jako zaměstnanec firmy

S úřady komunikuji velmi zřídka. Pro firmy je to ale velice užitečné.

zatím nevím, jak by mi prospěla.

5. Uveďte, prosím, důvod proč o jejím zřízení uvažujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

abych nemusel běhat na poštu a co nejmíň po úřadech

Asi mne situace přinutí

datová schránka je další z nástrojů kontroly občanů - nikdy si ji nepořídím, neb se těmto nástrojům vyhýbám

doufám, že hrozí menší nebezpečí ztracení úřední pošty - obsílka od soudu apod.

Legislativní změny, které budou povolovat zasílání určitých formulářů pouze elektronickou cestou

Myslim, ze je to dane zákonem.

Ne vždy se mi zdají služby české pošty spolehlivé, což při komunikaci s úřady může být drahé.

neuvažujeme

Omlouvám se, že jsem označila řádek v prvním dotaze. Schránku nemám a neuvažuji s jejím zřízením. Nemám žádnou velkou firmu a proto si schránku neuvažuji zžídit.

Považuji to za rychlejší a hlavně bezpečnější způsob doručování úředních dokumentů.

protože chodím 2x do měsíce na úřady

Zrychlení některých záležitostí

6. Kolik času jste strávil/a seznámením se s fungováním datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 hodinu6154,95 %36,75 %  
1-3 hodiny2623,42 %15,66 %  
Více než 3 hodiny2421,62 %14,46 %  

Graf

7. Jak často se do datové schránky přihlašujte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přihlašuji se jen tehdy, když mi přijde upozornění, že v ní mám zprávu8172,97 %48,8 %  
Do schránky se dívám téměř denně1917,12 %11,45 %  
Vždy se snažím alespoň jednou za 10 dní se do schránky pro jistotu podívat98,11 %5,42 %  
Schránku nevyužívám, často zapomenu se do ní i více než 10 dní podívat, upozornění na příchozí poštu zřízené nemám21,8 %1,2 %  

Graf

8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 a více zpráv3329,73 %19,88 %  
Cca 5-152926,13 %17,47 %  
Méně než pět2118,92 %12,65 %  
Cca 16-351715,32 %10,24 %  
Cca 36-5098,11 %5,42 %  
Většinou ani jednu21,8 %1,2 %  

Graf

9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cca 2-53329,73 %19,88 %  
Cca 6-152320,72 %13,86 %  
Žádnou. Nikdy se mi to nestalo1715,32 %10,24 %  
61 a více1412,61 %8,43 %  
Stalo se mi to jednou119,91 %6,63 %  
Cca 16-3587,21 %4,82 %  
Cca 36-6054,5 %3,01 %  

Graf

10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 a více zpráv2623,42 %15,66 %  
Cca 5-152118,92 %12,65 %  
Cca 16-351715,32 %10,24 %  
Žádnou - k odesílání zpráv datovou schránku nevyužívám. Ke korespondenci s úřady veřejné správy používám klasickou poštu1614,41 %9,64 %  
K poslání datové zprávy jsem datovou schránku použil/použila snad jednou nebo dvakrát za dobu co ji mám aktivovanou1412,61 %8,43 %  
Cca 36-50109,01 %6,02 %  
Měně než pět76,31 %4,22 %  

Graf

11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano – kdykoliv potřebuji, abych měl/měla jistotu doručení např. faktury aj.otázka č. 13, Ano – jen v případě, že odpovídám na zprávu doručenou v datové schránceotázka č. 13, Ne - o této možnosti ani nevímotázka č. 13, Ne – využíval/využívala bych tuto možnost, kdyby nebyla zpoplatněna. (E-mailovou komunikaci mám přeci zadarmo)otázka č. 13, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – využíval/využívala bych tuto možnost, kdyby nebyla zpoplatněna. (E-mailovou komunikaci mám přeci zadarmo)4439,64 %26,51 %  
Ne4136,94 %24,7 %  
Ne - o této možnosti ani nevím119,91 %6,63 %  
Ano – jen v případě, že odpovídám na zprávu doručenou v datové schránce87,21 %4,82 %  
Ano – kdykoliv potřebuji, abych měl/měla jistotu doručení např. faktury aj.76,31 %4,22 %  

Graf

12. Uveďte, prosím, jiný důvod proč tuto službu nevyužíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

datová schránka mi nevyhovuje.

E-mailová komunikace je rychlejší a pohodlnější

email je jednodušší a přehlednější a není tak anonymní, většinou má každý svůj, kdeždo datovou schránku má celá organizace...

je na nic

Je to komplikované a zdlouhavé

je to nepružné, zatěžuje to zbytečně protistranu nutností vykonat další úkkony (přihlášení, zálohování,...)

Je to příliš složité, jednodušší je emailová komunikace.

Ještě není pořízen software na zpracování DZ.

Klasická mailová komunikace je podle mne dostačující a snadnější ke komunikaci se soukromými subjekty.

máme vlastní e-mail schránky

manipulace s datovou schránkou neni ještě zažitá

Ne každá soukromá osoba má datovou schránku, a zjistit adresu DS je pro mne složité

nechci obtěžovat subjekty

nejistota, že obchodní partner poštu v datové schránce kontroluje včas a řádně

nelibi se mi posilat datovou schrankou marketingove nabidky

Nemám k tomu důvod. S obchodními partnery komunikuji výhradně email poštou nebo osobně tak, tak je ujednání v obchodních smlouvách.

není důvod

není důvod měnit ověřený způsob komunikace

Není důvod.

Není potřeba ji využívat.

Nepovažuji to za důležité, kontakty vyřizuji přímo svým jménem z mého firemního mailu

Nevidím důvod, mailová korespondence je rychlejší a nevyžaduje přihlášení apod.

nevíme, zda datovou schránku mají a neznáme ID schránky

Po obtížném hledání ID jsem to zkusil, ale nedošlo k doručení

práce s klasickým e-mailem je pro mne jednodušší a rychlejší.

Protože bych partnerovi akorát přidělal práci. Nemluvě o tom, že bych musel zjišťovat jeho adresu v datových schránkách. Nevím o nikom, kdo by tuto adresu veřejně propagoval (vizitky, podpis v emailu, www ....)

protože je to placená služba

protože ji nemají moji partneři

protože obchodní partneři nemají zřízenou dat. schránku

prozatím nevyužívám spousta klientů datových schránek do této služby nevstupuje a nebo nevstupuje tak často aby byla možnost této komunikace.

raději máme listinný doklad o doručení partnerovi

S klienty komunikuji přistřednictvím e-mailu.

S obchodními partnery využíváme e-mail, nebo e-fakturu.

Složité pro zavedení do tsandardní komunikace.

spolupracujeme s českou poštou

špatně se s ní pracuje, je nepřehledá

u obchodních partnerů preferuji emailovou komunikaci, má jednodušší ovládání

uživatelsky nepřívětivé, nutno každou chvíli měnit heslo, nesutále upgrady, které vyžadují restart PC

Většina klientů nemá datovou schránku.

vše odesíláme mailem nebo poštou

zatím jsem to nepotřeboval

13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy4136,94 %24,7 %  
Ano, jen když zprávu a její přílohy považuji za důležité3027,03 %18,07 %  
Zprávy si ukládám na disk počítače případně na jiné médium2623,42 %15,66 %  
Ne – a ani žádným jiným způsobem zprávy nearchivuji65,41 %3,61 %  
Ne – k archivaci zpráv na dobu delší než 90 dnů využívám datový trezor21,8 %1,2 %  
záleží na obsahu zprávy10,9 %0,6 %  
tisk důležitých zpráv, + software10,9 %0,6 %  
k archivaci (i k práci s DS) používám speciální program DS komunikátor10,9 %0,6 %  
tisknu, ukládám na disk a disk zálohuji10,9 %0,6 %  
tisknu a ukládám10,9 %0,6 %  
K archivaci zpráv používám datový trezor a ještě si datové zprávy zálohuji do tištěné podoby10,9 %0,6 %  

Graf

14. Používáte ke konverzi datových zpráv do listinné podoby systém Czech Point?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím, že na prokázání stačí, když si zprávu ze schránky normálně vytisknu5751,35 %34,34 %  
Ano, jen když zprávu a její přílohy považuji za důležité3329,73 %19,88 %  
Ano, vždy87,21 %4,82 %  
nerozumím dotazu10,9 %0,6 %  
Nekonvertuji je do listinné podoby10,9 %0,6 %  
Jen když to k něčemu je, jinak ne10,9 %0,6 %  
ne, není třeba, stačí přerazit časovým razítkem10,9 %0,6 %  
nemám ještě konverzi vyřízenou10,9 %0,6 %  
Zatím jsem neměl takovou zprávu, kterou bych musel mít v listinné podobě10,9 %0,6 %  
mám možnost zprávy zkonvertovat si sám10,9 %0,6 %  
Pouze, je-li to nutné10,9 %0,6 %  
dosud jsem konverzi nevyužil10,9 %0,6 %  
jen, když je to nutné (výpis z OR apod)10,9 %0,6 %  
pokud to úřady vyžadují10,9 %0,6 %  
jen když potřebuji mít výstup ověřený10,9 %0,6 %  
pokud je to nezbytně nutné10,9 %0,6 %  

Graf

15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8475,68 %50,6 %  
Ano2724,32 %16,27 %  

Graf

16. Byl/a jste nucen/a z důvodu povinnosti zavedení datové schránky vynaložit nějaké náklady na např. koupi nového počítače, nový software atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 18, Anootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9989,19 %59,64 %  
Ano1210,81 %7,23 %  

Graf

17. Prosím rozveďte v čem spočívaly Vaše náklady:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

HW, SW, školení

nákup PC a nového sw.

nová barevná tiskárna z důvodu konverze dokumentů

Nový operační systém, nový počítač.

nový počítač s operačním systémem

nový sftware

nový software

počítač, + běhání po úřadech

v koupi nového sftware, náklady na pořízení elektronických podpisů

Vývoj nového programu na zpracování DZ

zakoupení bezpečného klíče - komerční a kvalifikovaný certifikát, časová razítka

žádné

18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 20, Anootázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5953,15 %35,54 %  
Ne5246,85 %31,33 %  

Graf

19. Prosím rozveďte, v čem vidíte onu úsporu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cas

Cena poštovného, tiskoviny...

čas

čas strávený chozením na poštu, úspora na poštovném

čas, peníze

časová

dokumenty, které jsem do doby zavedení datových schránek doručovala orgánům státní správy osobně nebo doporučenou poštou, nyní posílám pomocí datové schránky

Hlavně časová úspora, v nemalé míře i finanční (poštovné), taky jistota, že dokument dorazí, okamžité vyřízení...

náklady na doručování pro držitele poštovní licence

náklady na papír, cartridge, poštovné

náklady na poštovné

náklady na poštovné, papír, obálky...

náklady na poštovné, úspora času

náklady na tisk, papír

Např. doprava na úřady, případně poštovné.

Nemusím na poštu...

nemusím platit pořtovní na doporučené dopisy,

nemusím platit poště za doporučené psaní

Nemusíme zasílat dopisy na Orgány veřejné moci doporučeně poštou, nemusíme je vozit osobně na Orgány veřejné moci. (tzn. jízdné, poštovné)

Neodesílání doporučenou poštou

neplacení poštovného a ušetření nákladů na zakoupení papírů a poštovních obálek, ušetření času a práce sekretářky ( chození na poštu ap. )

neplatím poštovné nebo náklady spojené s cestou na podatelnu úřadu a poštu, menší náklady na tisk, úspora času

Neplatím tolik za poštu.

netřeba tisknout

Netřeba využívat českou poštu.

odesíláme mnoho zpráv - úspora za poplatky České poště za doporučenou zásilku

odpadají poplatjky za poštovné a denní dojíždění na poštu třeba jen s jednou zásilkou

odpadly mi náklady na poštovné

podávání např. různých přiznání datovkou, nemusím lítat po úřadech a mohu v klidu pracovat a tím zvyšovat tržbu

poštovné

poštovné

Poštovné

poštovné (případně cesta na úřad) plus náklady na tisk toho, co jim zasílám

Poštovné, čas na poste.

Poštovné, čas strávený podáváním dokumentů, náklady na tisk a obálky.

poštovné, čas, benzín

poštovné, rychlejší komunikace

poštovné,tisk

Poštovné.

S právními subjekty a se subjekty státní správy nemusím dopisy podávat přes poštu a platit za ně ( dopisy s dodejkou, do vlastích rukou, doporučeně)..

Tisk papíru, náklady na poštovné, náklady na cestu na poštu

tisknu méně dokuemntů

úspora času a čas jsou peníze

úspora času-pošlu mail-je hned na místě-nečekám na doručení Českou poštou peněz-nemusím platit za poslání pom. pošty

úspora času.

úspora poštovného, toneru, kancelářského materiálu a mzdy zaměstnance

Úspora poštovného.

Úspora se projevuje jen na nákladech za poštovné (známky). Na druhé straně mám však větší spotřebu papíru formátu A4 a inkoustu do tiskárny, neboť veškeré spisy (trestní civilní a jiné) si vedu v papírové formě.

Úspora za poštovné

úspora za poštovné, není nutné posílat doporučeně

Úsporu vidím v úspoře času,který musím věnovat napsání dopisu,obálky a v nákladech na poštovné.

Ušetřím za odeslaný doporučený dopis. Dále ušetřím čas a benzín, za to, že si nemusím jet vyzvednout dd na poštu. Také už tak často nenavštěvujeme úřady.

v čase

v čase, vyjádřím-li ho v penězích

V poštovném pro nás společnost NetDataComm, s.r.o.

Veškeré žádosti, daňová přiznání, dokumenty do Sbírky listin posíláme takto elektronicky - nahrazuje to např. cestu na daný úřad (např. studentem)

vysoká cena doporučených zásilek

Zejména v nákladech na doporučenou poštu. Zastupuji firmu, která zpracovává externě účetnictví několika firmám. Např. rozslání zpracovaného Přehledu o DPH za ten-který měsíc znamená Kč 26,-- za jednu obálku doporučené pošty. Dáke se jedná o úsporu času, kdy nemusím na poštu jet a stát fronty, než příjdu na řadu. Navíc z datové schránky mohu poštu odesílat 24 hodin denně.

ztracený čas na poště, papír, obálky, známky

20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 22, Anootázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7264,86 %43,37 %  
Ne3935,14 %23,49 %  

Graf

21. Prosím rozveďte, v čem vidíte onu úsporu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano. nemusím chodit na poštu. Pošlu dokumenty ze svého PC.

cas

Cesta na poštu

cesty na poštu a podatelny

čas

čas

Čas na poste

čas na poště je zbytečně strávený, někdy i půl hodiny kvůli jednomu dopisu

Čas na tisk papíru, čas na poště, čas na skenování pro potřeby přeposílání v elektronické podobě

čas strávený na poště u přepážek

čas-pošlu mail a nečekám na doručení poštou

časová úspora při osobním styku s úřady

dojíždění na poštu

dopis přijde hned po odeslání a ihned si ho přečteme

Doručení třeba územního rozhodnutí je otázkou minut. Vše jde mnohem rychleji než klasickou poštou a je to přehledné

Elektronické podávání dokumentů je časově méně náročné než jejich tisk a zasílání poštou.

komunikace přímo z kanceláře

minimálně cesta na poštu a zpět, kratší doba doručení

Možnost odeslání například přímo z programů hlášeních např. pro FU

nechodím na poštu

Nechodít na poštu

nemusím běhat na poštu

nemusím čekat na doručovatelku, zprávu si vyzvednu, kdy se mi to hodi (samozřejmě v požadované lhůtě)

nemusím chodit na poštu

nemusím chodit na poštu

Nemusím chodit na poštu

nemusím chodit na poštu

Nemusím chodit na poštu, dokumenty odesílané datovou schránkou odesílám od stolu z PC.

Nemusím chodit na poštu, vše udělám ze židle.

nemusím na poštu

Nemusím na poštu

Nemusím na poštu pro doporučený dopis

Nemusím na úřad osobně.

nemusím nikam jezdit a vyřídím od svého stolu okamžitě

nemusím s dopisy na poštu

Nemusím s odpovědí na poštu.

Nemusím se zvednout od pořítače

nemusím stát na poště a vyzvedávat dopis

Nemusím tak často docházet na poštu - pokud mám avízo o uložení zásilky a docházet i do podatelny soudu.

Nemusím tisknout dokumenty, které chci odesla, nemusím je balit do obálky, nemusím na poštu apod

nemusíme chodit na poštu s doporučenou zásilkou, na podatelny u úřadů

Nemusíme zasílat dopisy na Orgány veřejné moci doporučeně poštou, nemusíme je vozit osobně na Orgány veřejné moci. (tzn. stání ve frontách na poště, jezdit na příslušné úřady).

Není nutno tuto poštu zasílat poštou a mohu se do ní kdykoli přihlásit

není třeba chodit na poštu, úřady atp.

Není třeba chodit na poštu.

netřeba chodit na poštu

odstranění zásilek v listinné podobě

Pošlu zprávu, z kanceláře, nemusím nikam chodit a vypisovat lístečky.

přenos datovou schránkou je rychlejší, není třeba, aby zaměstnanec trávil čas tiskem, kompletací, cestou na poštovní úřad

Rychlejší doručování písemností, netřeba chodit na poštu.

Rychlejší komunikace, přikládání souborů apod.

rychlejší než příprava k odeslání listin např. poštou, možnost odeslat kdykoliv bez ohledu na pracovní dobu pošty, možnost odeslat odkudkoliv bez nutnosti cesty na poštu

rychlost

skoro vše vyřídím z kanceláře, nemusím s každým nesmyslem letět na úřady

stání ve frontě na poště

tato část by byla rozsáhlejší, ale o úsporu času jde a to dosti velkou.

úspora času - nemusím cestovat na úřad

úspora času, kterou jsem musel věnovat rozesílám obálek, odnos na poštu apod.

úspora především v rychlosti komunikace mezi úřady

Uspoří se čas a zjednodušší se komunikace při doručování písemností úřadům.

Ušetřím čas a benzín, za to, že si nemusím jet vyzvednout dd na poštu. Také už tak často nenavštěvujeme úřady.

uvedeno výše

V ničem

v rychlejší komunikaci

vedeme vše v E-podobě, takže ...

Veškeré žádosti, daňová přiznání, dokumenty do Sbírky listin posíláme takto elektronicky - nahrazuje to cestu na daný úřad

veškerou klasickou poštu musím nejprve otevřít (obálku), poté skenuju do PC a následně přiřazuju k jednotlivým kauzám. Toto všechno mi víceméně odpadlo tím, že si datové zprávy rovnou stahuju do systému.

viz 19.

viz 19.

Viz bod 19

ztracený čas na poště, papír, obálky, známky

22. Přijde vám zabezpečení datových schránek jen pomocí jména a hesla dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9585,59 %57,23 %  
Ne1614,41 %9,64 %  

Graf

23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9081,08 %54,22 %  
Ano, prostřednictvím certifikátu1311,71 %7,83 %  
Ano, prostřednictvím bezpečnostního kódu76,31 %4,22 %  
Ano, prostřednictvím SMS kódu10,9 %0,6 %  

Graf

24. Setkal/a jste se s nějakými problémy při používání datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 26, Anootázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6760,36 %40,36 %  
Ano4439,64 %26,51 %  

Graf

25. Prosím rozveďte, včem problémy spočívaly

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivace datove schranky s opakovane nedarila, informace na Czech Point a reseni problemu bylo narocne a zdlouhave

časté aktualizace požadující nový software

detaily si již nepamatuji, ale porodní bolesti byly hrozné

Díky mému staršímu počítači, který mi ale stále vyhovoval, nešla otevřít datová schránka.

dokumenty často lze špatně otevřít

halvní problém byl ve změně hesla , kdy to systém vyžadoval autamaticky a ve firmě jsem to nevěděli,museli jsem si za poplatek vyžádat nový přístup

hesla

Chaos na začátku, neposlané údaje některých schránek.. a naprosto stupidní věc, že při ksždé změně v obchodním rejstříku je schránka nějakou dobu nedostupná a je nutno ji znovu "obnovovat"

je nutné stále aktualizovat pc a jeho nastavení

k webové aplikaci - komplikovanost přihlašování, evidence zpráv, změny v ovládání (nepřátelské prostředí), programátorské nekvalifikované změny v layoutech, pomalost, prostě hrůza.

komplikace s registrací

nedostávám upozornění na "systémové opravy" včas. Tím je schránka nedostupná v době kdy ji potřebuji a já o tom nevím včas

nedostupnost, složité nastavení internetového prohlížeče

nefungovala

Nefunkčnost aplikace v počátcích. Problémy při přihlášení z určitých aplikací na PC.

Nefunkčnost schránek na FU

nefunkčnost systému, asi přetíženost

Nelogická URL Nedůvěryhodný serverový certifikát Nutnost instalace objectu od sw602 do prohlížeče Nepoužitelný archiv zpráv Prošlé jméno/heslo při delším nepoužívání DS

neustále změny vzhledu, nutnost měnit heslo, uprgrade software,

neznalost pracovníku czech point úřadu městské části P10 při zablokování přístupu

nutnost měnit pravidelně heslo

Nutnost neustálé instalace aktuální verze doplňku od Software 602

Občasný výpadek a občasné předělání funkcí, takže DS komunikátor se musel upravit, aby opět funghoval.

počáteční problémy při zavádění

právní

problém s doručením adresátovi - zpráva nedorazila a byla dohledána teprve po urgenci přes id datové zprávy, u některých adresátů - zejména soudů, se objevuje problém s rychlostí zpracování přijatých datových zpráv - k vytištění zprávy a jejímu zařazení do spisu dochází až v řádu několika dní, ne bezprostředně

problém s přihlášením, výpadky, odezvou, nefunkčnosti v prohlížečích, z počátku - závislosti na rozšířeních třetích stran

program není intuitivní. Používám ho občas a vždy musím nastudovat postup

prohlížeč

přihlášení do datové schránky, zadávání hesel, znepřístupnění datové schránky

rozšíření 602

Státní správa (konkrétně finanční úřad) neuměl zpracovat 2 přílohy v jedné zprávě - přiznání DPH a souhrnné hlášení

technické problémy při otevírání dokumentů, nekompatibilita se současnými prohlížeči či nastavením PC

u našich zákazníků neznalosti způsobené zbytečnou složitostí

U některých zpráv (větších než 12 MB) se nezobrazovaly přílohy. Od 30.7.2012 velké zpomalení, uživatelsky nelogické, nepřehledné. Starší grafika více vyhovovala.

úvodní zprovoznění, vyhledání konkrétní datové schránky

velmi častá změna hesla,neustálé hlídání ukončení platnosti hesla a složité vyřizování nového.

Velmi časté požadavky na aktualizace sofwaru,který umožňuje nahlédnout do datové schránky,zaslání chybného přístupového hesla do datové schránky.

vyhledávání adresátů

Vyhledávání adresátů, komplikované přeposílání zpráv, aktualizace software...

Vypršení hesla pro přihlášení. Nefungující web.

Zapomenuté hestlo

změna rozložení, malý obsah, výpadky

zpočátku -používám mozzila prohlížeč - se mi nedařilo schránku "rozchodit" , až mi na pomocné lince sdělili, že musím použít explorer (ale můj prohlížeč byl uveden jako možný), dříve se mi také často nedařilo spustit instalaci doplňků (údajně z důvodu používání Vista)

26. Chcete k problematice datových schránek něco sdělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, chci, aby je zrušili

Bohatě by postačovala e-mailová komunikace s digitálním podpisem

Datová schrána mi byla zřízena automaticky ze zákona. Jsem zaměstnanec právnické osoby. Datovou schránku osobní téměř nevyužívám. Komunikace probíhá prostřednictvím datové schránky zaměstnavatele.

Dobrý nápad, pochybná realizace, nepřipravenost úřadů, nedotažené některé detaily ohledně elektronického podpisu, konverze a archivace

Dokumenty nemají charakter originálu a musí být dodatečně verifikovány

Jde především o nákladovou úsporu na straně veřejné správy, což jako daňový poplatník vnímám pozitivně. Jiná věc je, že úřady utratí svěřené prostředky jinak a výsledek je stejný.

Je to k ničemu. Zvyšuje to náklady, zabírá více času a státní instituce místo jedné obálky s třei tiskopisy pošlou tři datové zprávy.

jednoduchost by byla na miste

Jo je to vcelku dobré a funkční.

Jsem rád, že jsou a doufám, že časem zcela nahradí běžnou poštu i mezi podniky

jsou zbytečné

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne, nezajímají mě, vůbec bych je nepotřeboval

Ne, vše bylo řečeno.

Ne.

nejsou uživatelsky příliš přátelské - ale jsou zdarma, tak asi ani není vůle je nějak "zpřátelštit"

nevím jak si produkt pochvalují úřady, mě se jeví datové schránky jako dobrý kšeft pro nějakou "spřátelenou" IT firmu. Já sám datové schránky aktivně nepoužívám. podle mne náklady na zřízení systému a jeho provoz převyšují užitek z něj.

nevyřešena pravost dokumentů po vypršení platnosti certifikátu

občas nefunguje plně provázanost mezi Obchodním rejstříkem a systémem datových schránek - aktualizace jednatelů atd.

používám je krátce, zatím nemám zkušenosti ale asi celý projekt stál hodně peněz

pro advokáty neústavní donucení užívat

Pro seznámení se z problematikou = příjem, konverze, elektronický podpis by měla být k dispozici zjednodušená příručka s návody a příklady za přijatelnou částku.

pro soukromé firmy nevidím žáden přínos, spíše problémy a další náklady v případě potřeby využívat služby Czech Pointů

S něčím tak otřesným jsem se za posledních zhruba 17 let, co používám internet, ještě nesetkal. Takové pohrdání uživatelem, něco tak nedotaženého, plného chyb a ubohé bezpečnosti. Tohle může existovat jen díky násilného donucení debilním zákonem. O enormním předražení (tipuji tak 1000 krát - programuji, takže vím) se nemá smysl zabývat - čisté tunelování.

Situace se z právního hlediska podstatně zhoršila.

Zavádění veškerých komunicí a jiných elektronických nástrojů se v tomto státě děje chaoticky až amatérsky a bez dostatečného testování před spuštěním ostrého provozu

zbytečná komplikace

Zbytečně komplikované.

zbytečně složité, nákladné

zvětšit objem pro odesílaná data

27. Závěrem Vás prosím o vyplnění údajů potřebných ke statistickému vyhodnocení. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8551,2 %51,2 %  
Žena8148,8 %48,8 %  

Graf

28. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33106,02 %6,02 %  
4984,82 %4,82 %  
3674,22 %4,22 %  
3574,22 %4,22 %  
3874,22 %4,22 %  
4263,61 %3,61 %  
2663,61 %3,61 %  
2553,01 %3,01 %  
4353,01 %3,01 %  
3953,01 %3,01 %  
ostatní odpovědi 34
30
45
32
40
52
23
28
27
22
46
37
31
50
54
48
29
24
55
60
59
53
51
56
41
zkouška
47
58
čtyřicet devět
Třicet let.
64
46 let
64 roků
57
130
20
padesá t
65
třicet devět
67 (šedesátsedm)
dvacet tři
cca 33
24 let - jsem asistentka a s datovými schránkami opravdu často pracuji
51 let
64 let
18
10060,24 %60,24 % 

Graf

29. Uveďte, prosím, Váš status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Právnická osobaotázka č. 30, Živnostník → konec dotazníku, Občan - zaměstnaný → konec dotazníku, Občan - nezaměstnaný → konec dotazníku, Občan - důchodce → konec dotazníku, Občan - student → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právnická osoba6941,57 %41,57 %  
Občan - zaměstnaný4124,7 %24,7 %  
Živnostník3923,49 %23,49 %  
Občan - student106,02 %6,02 %  
Občan - nezaměstnaný53,01 %3,01 %  
Občan - důchodce21,2 %1,2 %  

Graf

30. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5913,04 %5,42 %  
3811,59 %4,82 %  
10710,14 %4,22 %  
268,7 %3,61 %  
745,8 %2,41 %  
034,35 %1,81 %  
2034,35 %1,81 %  
834,35 %1,81 %  
922,9 %1,2 %  
422,9 %1,2 %  
ostatní odpovědi 30
12
15
400
deset
Sedm.
6
7 zaměstnanců
60
25
100
10-15
1
pět
115
500
50
firma nemá zaměstnance
35
26
260
2231,88 %13,25 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak často se do datové schránky přihlašujte?

 • odpověď Přihlašuji se jen tehdy, když mi přijde upozornění, že v ní mám zprávu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 16-35 na otázku 8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?

8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?

 • odpověď 51 a více zpráv:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - o této možnosti ani nevím na otázku 11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?

16. Byl/a jste nucen/a z důvodu povinnosti zavedení datové schránky vynaložit nějaké náklady na např. koupi nového počítače, nový software atd.?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalo se mi to jednou na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi K poslání datové zprávy jsem datovou schránku použil/použila snad jednou nebo dvakrát za dobu co ji mám aktivovanou na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - o této možnosti ani nevím na otázku 11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 hodiny na otázku 6. Kolik času jste strávil/a seznámením se s fungováním datových schránek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zprávy si ukládám na disk počítače případně na jiné médium na otázku 13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 5-15 na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 hodinu na otázku 6. Kolik času jste strávil/a seznámením se s fungováním datových schránek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 24. Setkal/a jste se s nějakými problémy při používání datových schránek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 5-15 na otázku 8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 6-15 na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 2-5 na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne – využíval/využívala bych tuto možnost, kdyby nebyla zpoplatněna. (E-mailovou komunikaci mám přeci zadarmo) na otázku 11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než pět na otázku 8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přihlašuji se jen tehdy, když mi přijde upozornění, že v ní mám zprávu na otázku 7. Jak často se do datové schránky přihlašujte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jen když zprávu a její přílohy považuji za důležité na otázku 13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?

18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?

 • odpověď Ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou - k odesílání zpráv datovou schránku nevyužívám. Ke korespondenci s úřady veřejné správy používám klasickou poštu na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?

20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více zpráv na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalo se mi to jednou na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

22. Přijde vám zabezpečení datových schránek jen pomocí jména a hesla dostatečné?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Chcete k problematice datových schránek něco sdělit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než pět na otázku 8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy na otázku 13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou. Nikdy se mi to nestalo na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 16-35 na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi K poslání datové zprávy jsem datovou schránku použil/použila snad jednou nebo dvakrát za dobu co ji mám aktivovanou na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalo se mi to jednou na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než pět na otázku 8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi K poslání datové zprávy jsem datovou schránku použil/použila snad jednou nebo dvakrát za dobu co ji mám aktivovanou na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cca 2-5 na otázku 9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou - k odesílání zpráv datovou schránku nevyužívám. Ke korespondenci s úřady veřejné správy používám klasickou poštu na otázku 10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, myslím, že na prokázání stačí, když si zprávu ze schránky normálně vytisknu na otázku 14. Používáte ke konverzi datových zpráv do listinné podoby systém Czech Point?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často komunikujete s úřady?

3. Máte zřízenou datovou schránku?

6. Kolik času jste strávil/a seznámením se s fungováním datových schránek?

7. Jak často se do datové schránky přihlašujte?

8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?

9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?

11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?

13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?

14. Používáte ke konverzi datových zpráv do listinné podoby systém Czech Point?

15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)

16. Byl/a jste nucen/a z důvodu povinnosti zavedení datové schránky vynaložit nějaké náklady na např. koupi nového počítače, nový software atd.?

18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?

20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?

22. Přijde vám zabezpečení datových schránek jen pomocí jména a hesla dostatečné?

23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?

24. Setkal/a jste se s nějakými problémy při používání datových schránek?

26. Chcete k problematice datových schránek něco sdělit?

27. Závěrem Vás prosím o vyplnění údajů potřebných ke statistickému vyhodnocení. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví:

28. Uveďte, prosím, Váš věk:

29. Uveďte, prosím, Váš status:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často komunikujete s úřady?

3. Máte zřízenou datovou schránku?

6. Kolik času jste strávil/a seznámením se s fungováním datových schránek?

7. Jak často se do datové schránky přihlašujte?

8. Kolik datových zpráv přibližně přijmete za rok prostřednictvím datové schránky od úřadů veřejné správy?

9. Kolik listovních zásilek od úřadů jste v minulosti obdrželi klasickou poštou, ačkoliv jste již datovou schránku měli zřízenou a aktivovanou?

10. Kolik datových zpráv přibližně odešlete za rok úřadům veřejné správy?

11. Používáte datové schránky pro doručování dokumentů soukromým subjektům (obchodní partneři, zákazníci aj.) v obchodním styku?

13. Tisknete si přijaté zprávy z datových schránek do listinné podoby?

14. Používáte ke konverzi datových zpráv do listinné podoby systém Czech Point?

15. Přistupujete do datové schránky prostřednictvím aplikace třetích stran (např. aplikace Microsoft Datové schránky, CCV Datová schránka, Recomando, www.datovkadomailu.cz aj.)

16. Byl/a jste nucen/a z důvodu povinnosti zavedení datové schránky vynaložit nějaké náklady na např. koupi nového počítače, nový software atd.?

18. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu peněz?

20. Považujete zavedení datových schránek pro Vás za úsporu času?

22. Přijde vám zabezpečení datových schránek jen pomocí jména a hesla dostatečné?

23. Využíváte fakultativní (rozšířené) zabezpečení datových schránek?

24. Setkal/a jste se s nějakými problémy při používání datových schránek?

26. Chcete k problematice datových schránek něco sdělit?

27. Závěrem Vás prosím o vyplnění údajů potřebných ke statistickému vyhodnocení. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví:

28. Uveďte, prosím, Váš věk:

29. Uveďte, prosím, Váš status:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, J.Datové schránky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://datoveschranky2012.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.