Demokracie a občanství

Konec vyplňování 17. 10. 2019 09:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 60   Průměrná doba vyplňování: 00.03:31

Rádi bychom Vás oslovili s žádostí o účast v mezinárodním výzkumu, který se týká občasntví, občasnkých postojů a vnímání demokracie. 

Výzkum probíhá ve spolupráci s výzkumnými týmy z Polska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Ukrainy, a Moldavska a je určen pro studenty vysokých škol do 30 let

Dotazník se skládá ze tři částí. Část I a II se zaměřuje na Vaši aktivitu. Otázky v Části III se týkají Vašeho hodnocení současné situace v Česku.

Moc si Vaší účasti vážíme,

Nikola Doubková

(Národní ústav duševního zdraví; Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)