Děti do deseti let a nové technologie

Konec vyplňování 30. 03. 2019 13:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 33   Průměrná doba vyplňování: 00.07:47

Prosím o vyplnění dotazníku rodiče, kteří mají děti ve věku 5-10 let.

Dotazník obsahuje 32 otázek. Časová náročnost cca 10 minut.

V případě že máte více dětí do deseti let a odpovědi se liší, vyplňte prosím dotazník za každé dítě zvlášť.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.