Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace zaměstnanců 50+

Diskriminace zaměstnanců 50+

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Fišerová
Šetření:24. 01. 2013 - 04. 02. 2013
Počet respondentů:507
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Tereza Fišerová a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník vyplňujte všichni, bez rozdílu věku. Všichni k tomuto tématu jistě máme co říci.

 

Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou součástí mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena38275,35 %75,35 %  
muž12524,65 %24,65 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30let23045,36 %45,36 %  
31 - 40let12624,85 %24,85 %  
41 - 50let8717,16 %17,16 %  
50let a více6412,62 %12,62 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou19638,66 %38,66 %  
vysoké Bc.14929,39 %29,39 %  
vysoké Mgr., Ing. a další10520,71 %20,71 %  
vyšší DiS.295,72 %5,72 %  
střední bez maturity214,14 %4,14 %  
základní71,38 %1,38 %  

Graf

4. Jaké je vaše ekonomické zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec37173,18 %73,18 %  
student6212,23 %12,23 %  
nezaměstnaný275,33 %5,33 %  
OSVČ265,13 %5,13 %  
důchodce, na mateřské dovolené, atd.214,14 %4,14 %  

Graf

5. Domníváte se, že na českém pracovním trhu existuje diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano48094,67 %94,67 %  
ne275,33 %5,33 %  

Graf

6. Pokud ano, jaký je podle vás nejhlavnější důvod diskriminace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věk27057,45 %53,25 %  
pohlaví8618,3 %16,96 %  
barva pleti5712,13 %11,24 %  
jiné377,87 %7,3 %  
národnost204,26 %3,94 %  

Graf

7. Domníváte se, že lidé starší 50 let mají v zaměstnání stejné postavení jako mladší lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne41181,07 %81,07 %  
ano9618,93 %18,93 %  

Graf

8. Pokud ne, mají podle vás zaměstnanci starší 50 let lepší nebo horší postavení v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají horší postavení než mladší lidé36287,86 %71,4 %  
mají lepší postavení než mladší lidé5012,14 %9,86 %  

Graf

9. Znáte pojem ageismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25850,89 %50,89 %  
ne24949,11 %49,11 %  

Graf

10. Víte, co pojem ageismus znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25450,1 %50,1 %  
ne25349,9 %49,9 %  

Graf

11. Myslíte si, že lidé starší 50 let jsou při přijímacích řízeních hodnoceni stejně jako mladší lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne44287,18 %87,18 %  
ano6512,82 %12,82 %  

Graf

12. Pokud ne, jsou podle vás lidé starší 50 let při přijímacích pohovorech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podceňováni41894,14 %82,45 %  
přeceňováni265,86 %5,13 %  

Graf

13. Myslíte si, že lidé nad 50 let jsou stejně finančně ohodnoceni jako mladší lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28656,41 %56,41 %  
ano22143,59 %43,59 %  

Graf

14. Pokud ne, mají podle vás vyšší nebo nižší finanční ohodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší16757,19 %32,94 %  
vyšší12542,81 %24,65 %  

Graf

15. Setkal/a jste se někdy s diskriminací zaměstnanců nad 50 let v pracovním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31161,34 %61,34 %  
ano19638,66 %38,66 %  

Graf

16. Pokud ano, v jaké podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u spolupracovníka6935,2 %13,61 %  
z doslechu5427,55 %10,65 %  
u rodinného příslušníka4723,98 %9,27 %  
osobně2412,24 %4,73 %  
na rodinném příslušníkovi21,02 %0,39 %  

Graf

17. Domníváte se, že lidé nad 50 let jsou užiteční pro firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49998,42 %98,42 %  
ne81,58 %1,58 %  

Graf

18. Měla by podle vás firma zaměstnávat pracovníky starší 50 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49898,22 %98,22 %  
ne91,78 %1,78 %  

Graf

19. Pokud ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají více zkušeností32165,78 %63,31 %  
jsou spolehlivější a loajálnější13828,28 %27,22 %  
z etických důvodů193,89 %3,75 %  
mají zkušenosti102,05 %1,97 %  

Graf

20. Pokud ne, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřinášejí nic nového440 %0,79 %  
brzdí pokrok440 %0,79 %  
nemají dostatečnou motivaci220 %0,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

 • odpověď 20 - 30let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jaké je vaše ekonomické zařazení?

9. Znáte pojem ageismus?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Víte, co pojem ageismus znamená?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Víte, co pojem ageismus znamená?

10. Víte, co pojem ageismus znamená?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Znáte pojem ageismus?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Znáte pojem ageismus?

13. Myslíte si, že lidé nad 50 let jsou stejně finančně ohodnoceni jako mladší lidé?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší na otázku 14. Pokud ne, mají podle vás vyšší nebo nižší finanční ohodnocení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší na otázku 14. Pokud ne, mají podle vás vyšší nebo nižší finanční ohodnocení?

15. Setkal/a jste se někdy s diskriminací zaměstnanců nad 50 let v pracovním prostředí?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 16. Pokud ano, v jaké podobě?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi u rodinného příslušníka na otázku 16. Pokud ano, v jaké podobě?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi u spolupracovníka na otázku 16. Pokud ano, v jaké podobě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z doslechu na otázku 16. Pokud ano, v jaké podobě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše ekonomické zařazení?

5. Domníváte se, že na českém pracovním trhu existuje diskriminace?

6. Pokud ano, jaký je podle vás nejhlavnější důvod diskriminace?

7. Domníváte se, že lidé starší 50 let mají v zaměstnání stejné postavení jako mladší lidé?

8. Pokud ne, mají podle vás zaměstnanci starší 50 let lepší nebo horší postavení v zaměstnání?

9. Znáte pojem ageismus?

10. Víte, co pojem ageismus znamená?

11. Myslíte si, že lidé starší 50 let jsou při přijímacích řízeních hodnoceni stejně jako mladší lidé?

12. Pokud ne, jsou podle vás lidé starší 50 let při přijímacích pohovorech?

13. Myslíte si, že lidé nad 50 let jsou stejně finančně ohodnoceni jako mladší lidé?

14. Pokud ne, mají podle vás vyšší nebo nižší finanční ohodnocení?

15. Setkal/a jste se někdy s diskriminací zaměstnanců nad 50 let v pracovním prostředí?

16. Pokud ano, v jaké podobě?

17. Domníváte se, že lidé nad 50 let jsou užiteční pro firmu?

18. Měla by podle vás firma zaměstnávat pracovníky starší 50 let?

19. Pokud ano, z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše ekonomické zařazení?

5. Domníváte se, že na českém pracovním trhu existuje diskriminace?

6. Pokud ano, jaký je podle vás nejhlavnější důvod diskriminace?

7. Domníváte se, že lidé starší 50 let mají v zaměstnání stejné postavení jako mladší lidé?

8. Pokud ne, mají podle vás zaměstnanci starší 50 let lepší nebo horší postavení v zaměstnání?

9. Znáte pojem ageismus?

10. Víte, co pojem ageismus znamená?

11. Myslíte si, že lidé starší 50 let jsou při přijímacích řízeních hodnoceni stejně jako mladší lidé?

12. Pokud ne, jsou podle vás lidé starší 50 let při přijímacích pohovorech?

13. Myslíte si, že lidé nad 50 let jsou stejně finančně ohodnoceni jako mladší lidé?

14. Pokud ne, mají podle vás vyšší nebo nižší finanční ohodnocení?

15. Setkal/a jste se někdy s diskriminací zaměstnanců nad 50 let v pracovním prostředí?

16. Pokud ano, v jaké podobě?

17. Domníváte se, že lidé nad 50 let jsou užiteční pro firmu?

18. Měla by podle vás firma zaměstnávat pracovníky starší 50 let?

19. Pokud ano, z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišerová, T.Diskriminace zaměstnanců 50+ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://diskriminace-zamestnancu-50.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.