Myslíte, že je Dobříš udržovaná?

Konec vyplňování zítra v 23:59:00, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 3   Průměrná doba vyplňování: 00.08:27

Aktualizace 15. 11. – po projednání kulatého stolu a vzešlých podnětů, jsme se rozhodli prodloužit termín pro sběr připomínek do 24. 11. 2017 včetně. Děkujeme za Váš zájem. 

Máme tu podzim a město Dobříš má plno práce na úseku údržby zeleně, mezi které patří úklid spadaného listí, údržba keřů a stromů, ale i náhradní výsadba. Nelze opomenout ani zakládání nových záhonů s okrasnou zelení, jako např. záhon naproti vchodu do Jednoty. Město spolupracuje s Okrašlovacím spolkem města Dobříše, který pečlivě osázel připravený záhon trvalkami i cibulovinami, takže se můžeme již nyní těšit na jaro, až rozkvetou krokusy, narcisky či tulipány…

Snažíme se využít posledních teplých dnů a dokončit vše, co je nutné opravit na komunikacích, než přijde zima. Budou doplněny i lavičky a nové odpadkové koše, např. do parčíku u sokolovny a dokončeny nezbytné předzimní práce na městském mobiliáři.

Je to vše ale dost pro údržbu města? Co by se mělo v našem městě zlepšit v oblasti veřejné zeleně a veřejného prostranství? Lze to zrealizovat?

Na tyto otázky se budeme snažit nalézt společnou odpověď 15. listopadu v Kulturním středisku Dobříš, kdy od 17.30 hodin bude probíhat již v pořadí 5. kulatý stůl na téma údržby veřejného prostranství v našem městě.

Určitě přijďte podiskutovat, vyslovit svůj názor a poslechnout si názory jiných. Účastníci kulatého stolu budou formou dotazníků hledat problémy a řešení údržby města i možná zlepšení. A pokud se Vám nepodaří na kulatý stůl osobně přijít, můžete alespoň vyplnit tento dotazník.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Markéta Čermáková, MBA

radní pro bezpečnost a správu majetku města

Zadavatel průzkumu: Městský úřad Dobříš
(kontaktní osoba: Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní města Dobříše, cermakova@mestodobris.cz)

Diskuse k tématu

Jméno: HTML značky nepovoleny.

Mgr. Svojtková: Kloním se k podrobnější verzi dotazníku. Tato verze je hodně strohá. Spíš by mě zajímalo, proč se v létě seče málo tráva v okolí lokality hřbitova a přilehlé bytové zástavbě a dohání se to na podzim (např. neděle ráno)? Proč se řádně nevysekají kopřivy u zastávky u Kostelíčka? Proč se prořezávají stromy v ulici U Ovčína v době vegetační aktivity, způsobem, který neodpovídá kvalitnímu ošetření a jen se uřízne jedna větev, aby se dalo projít a neošetří se celá koruna stromu? A zbytek větví je olamovaná nákladními auty, které projíždění. A přitom občanům odbor životního prostředí napíše, že bude ošetřovat stromy ve vegetačním klidu? Proč nejsou stromy ošetřeny a stíní lampovému osvětlení, takže v noci se chodník stává nebezpečný pro chodce, protože v ulici U Ovčína je tmy jako v pytli? Proč se vyrvou dlaždice z chodníků a zabetonují se kořeny stromu a zhyzdí se vchod k domu? Proč při výsadbě stromů v kaštanové áleji se pravidelně nové stromy nezalévají a rovněž nevysekává tráva, která dusí kořeny?

13. listopadu 2017 v 10:29 - reagovat | smazat

K. Försterová: Dotazník by mohl být sestaven podrobněji, aby byl výstup z něho kvalitnější. Například: uveďte konkrétní místa, kde vám chybí odpadkové koše, co konkrétně vám vadí na vzhledu města.
Navíc chtít po laicích, aby se vyjadřovali k financování údržby veřejného prostranství, je naprosto zbytečné. Samozřejmě, že vám všichni zaškrtnou, že se do toho má investovat víc peněz.
Největší problém momentálně vidím v neupravené silnici na Mírovém náměstí. Proběhla tam jakási rekonstrukce a od té doby to tam vypadá otřesně, nemluvě o tom, že ani jízda autem není příliš příjemná.

25. října 2017 v 13:21 - reagovat | smazat

Ing. Jiří Kopáček: Za hlavní problém považuji NÍZKOU ÚROVEŇ UDRŽITELNOSTI požadované úrovně zeleně.

18. října 2017 v 12:35 - reagovat | smazat