Dodržování pracovněprávních povinností zaměstnavatelem

Konec vyplňování 17. 04. 2020 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 23   Průměrná doba vyplňování: 00.03:19

Dotazník se týká dodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele. Získané odpovědi budou použity do bakalářské práce nesoucí toto jméno. Tento dotazník je určen všem respondentům, kteří mají uzavřenou pracovní pracovní smlouvu se zaměstnavatelem.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.