Doktorský studijní program dopravní psychologie

Konec vyplňování 29. 05. 2019 08:30, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.08:39

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho vyplněním pomůžete ke kvalitnějšímu sestavení struktury nového doktorského studijního programu (Ph.D.) na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, se zaměřením na psychologii práce, organizace a dopravní psychologii.

Připravovaný DSP je určen pro psychology i absolventy magisterského studia jiných souvisejících studijních programů. Absolventi studia získají znalosti a dovednosti týkající se všech oblastí dané specializace (Psychologie práce a organizace nebo Dopravní psychologie), s důrazem na výzkum, zavádění inovací do praxe a následné hodnocení dopadu. 

Doktorské studium umožňuje získání nejvyššího vysokoškolského titulu Ph.D., které je možné dosáhnout studiem. Jedná se o prestižní titul užívaný po celém světě.

 

Dotazník je součástí projektu:
Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002313 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)

 

Za vyplnění dotazníku děkují (v abecedním pořadí)

Marek Kolařík, Lenka Kristlová, Klára Růčková, Martin Seitl a Matúš Šucha

 

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese matus.sucha@upol.cz