Dopady upřednostňování ve firmách

Konec vyplňování zítra v 20:05:59, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 48   Průměrná doba vyplňování: 00.02:50

Děkuju za nezištnou ochotu vyplnit můj dotazník k diplomové práci! Jeho tématem je vztah k organizaci a dopady některých praktik vedení. Nejsou potřeba žádné znalosti ani přehluboké zamýšlení, dotazník by tak neměl zabrat déle než 10 minut. 

Dotazník je určen pro současné a bývalé studenty vysokých škol a je zcela anonymní. Hodnocení je možné na škále od 1 (nejméně, zcela nesouhlasím) po 6 (nejvíce, zcela souhlasím). Vyplňování proto brzy chytnete do ruky a rychle uteče. Otázky si ale vždy pozorně přečtěte, některé jsou formulovány negativně! 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.