Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník k povolené hranici alkoholu při řízení vozidel

Dotazník k povolené hranici alkoholu při řízení vozidel

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Pastyřík
Šetření:17. 10. 2018 - 10. 11. 2018
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského studia na Policejní akademii České republiky v Praze. Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro potřeby vypracování seminární práce. Dotazník je anonymní. Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.

Ondřej Pastyřík

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14761 %61 %  
Muž9439 %39 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11748,55 %48,55 %  
středoškolské s maturitní zkouškou9639,83 %39,83 %  
středoškolské177,05 %7,05 %  
základní114,56 %4,56 %  

Graf

3. Souhlasíte se zavedením povolené hranice alkoholu při řízení vozidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesouhlasím14459,75 %59,75 %  
Ano, souhlasím9740,25 %40,25 %  

Graf

4. Jakou maximální výši alkoholu v krvi při řízení vozidel byste povolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 ‰11547,72 %47,72 %  
do 0,2 ‰8133,61 %33,61 %  
0,2 ‰ - 0,5 ‰4117,01 %17,01 %  
0,5 ‰- 0,8 ‰41,66 %1,66 %  

Graf

5. Řídil/a jste někdy vozidlo po požití alkoholu, nebo pod jeho vlivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17773,44 %73,44 %  
Ano6426,56 %26,56 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy za řízení vozidel pod vlivem alkoholu potrestán/a nebo postižen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24099,59 %99,59 %  
Ano10,41 %0,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Souhlasíte se zavedením povolené hranice alkoholu při řízení vozidel?

  • odpověď Ano, souhlasím:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0,2 ‰ - 0,5 ‰ na otázku 4. Jakou maximální výši alkoholu v krvi při řízení vozidel byste povolili?
  • odpověď Ne, nesouhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 ‰ na otázku 4. Jakou maximální výši alkoholu v krvi při řízení vozidel byste povolili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Souhlasíte se zavedením povolené hranice alkoholu při řízení vozidel?

4. Jakou maximální výši alkoholu v krvi při řízení vozidel byste povolili?

5. Řídil/a jste někdy vozidlo po požití alkoholu, nebo pod jeho vlivem?

6. Byl/a jste někdy za řízení vozidel pod vlivem alkoholu potrestán/a nebo postižen/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Souhlasíte se zavedením povolené hranice alkoholu při řízení vozidel?

4. Jakou maximální výši alkoholu v krvi při řízení vozidel byste povolili?

5. Řídil/a jste někdy vozidlo po požití alkoholu, nebo pod jeho vlivem?

6. Byl/a jste někdy za řízení vozidel pod vlivem alkoholu potrestán/a nebo postižen/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pastyřík, O.Dotazník k povolené hranici alkoholu při řízení vozidel (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://dotaznik-k-povolene-hranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.