Kreativita a inovativnost

Konec vyplňování 18. 11. 2019 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 54   Průměrná doba vyplňování: 00.10:24

Předkládáme vám druhou zkrácenou verzi dotazníku aplikované kreativity a inovativnosti, který se nezaměřuje jen na tvorbu nových nápadů, ale také na jejich kritické posouzení, prosazení a dotažení až do podoby reálného produktu užitečného pro společnost.

Tato nová podoba dotazníku kreativity a inovativnosti má 6 demografických otázek a 47 položek s výběrem ze čtyřstupňové škály podle míry vašeho souhlasu s předloženým tvrzením. Výstupem je posouzení šesti základních složek kreativity a inovativnosti. Vyplnění vám zabere maximálně 15 minut. Prosíme, odpovídejte co nejupřímněji podle skutečnosti a zaměřte se na své chování v pracovní či studijní - a nikoliv soukromé - sféře v období cca posledního roku.

Vaše odpovědi budou zpracovány faktorovou analýzou a umožní vytvořit normy kreativity a inovativnosti pro českou populaci. Děkujeme vám za váš podíl na tomto výzkumu.

Souhrnné výsledky a grafy za všechny respondenty dotazníku naleznete po uzavření sběru dat cca za tři týdny v Archivu výsledků na tomto serveru (www.vyplnto.cz).

Pokud si přejete obdržet i své individuální výsledky ve srovnání s ostatními, máte možnost uvést v dotazníku i svou e-mailovou adresu. Po uzavření sběru dat a po jejich vyhodnocení vám v případě vašeho zájmu cca do 3 týdnů zašleme vaše procentuální skóre v 6 oblastech ve srovnání s ostatními.

Děkujeme za spolupráci.

Za výzkumný tým

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc.

doktorand katedry psychologie FF UK Praha

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.