Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník na zjišťování depresivity u dětí pro rodiče (CDI 2)

Dotazník na zjišťování depresivity u dětí pro rodiče (CDI 2)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rudolf Preiss
Šetření:26. 09. 2023 - 06. 11. 2023
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):37 / 35.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


rádi bychom Vás požádali o spolupráci. Snažíme se sbírat data o depresivních příznacích dětí
z pohledu rodičů a učitelů pomocí dotazníku na zjišťování depresivity u dětí (CDI-2). Tento
sběr dat je určen pro hodnocení dětí mezi 7 - 17 rokem. Pokud jste rodič dítěte v tomto věku, budeme moc rádi, pokud krátký dotazník vyplníte.


Pokud máte dětí více, prosíme vyberte jedno dítě a to posuzujte.

Zkuste se do něj vžít a posoudit jeho psychické potíže.

Odpovědi respondentů

1. Pro každé následující tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte během posledních dvou týdnů. Označte odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší volbě. Pamatuje, pro každé tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte BĚHEM POSLEDNÍCH DVOU TÝDNŮ. Rozumím:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42100 %100 %  

Graf

2. Moje dítě vypadá smutně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy2969,05 %69,05 %  
Vůbec614,29 %14,29 %  
Často511,9 %11,9 %  
Pořád nebo většinu času24,76 %4,76 %  

Graf

3. Moje dítě se dokáže pobavit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často2252,38 %52,38 %  
Někdy1023,81 %23,81 %  
Pořád nebo většinu času921,43 %21,43 %  
Vůbec12,38 %2,38 %  

Graf

4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy2457,14 %57,14 %  
Vůbec1228,57 %28,57 %  
Často37,14 %7,14 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  

Graf

5. Moje dítě se sebeobviňuje za různé věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1740,48 %40,48 %  
Někdy1535,71 %35,71 %  
Často716,67 %16,67 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  

Graf

6. Moje dítě pláče nebo vypadá uplakaně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy1945,24 %45,24 %  
Vůbec1433,33 %33,33 %  
Často819,05 %19,05 %  
Pořád nebo většinu času12,38 %2,38 %  

Graf

7. Moje dítě je podrážděné nebo mrzuté.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy1740,48 %40,48 %  
Často1535,71 %35,71 %  
Vůbec614,29 %14,29 %  
Pořád nebo většinu času49,52 %9,52 %  

Graf

8. Moje dítě je rádo ve společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často1740,48 %40,48 %  
Někdy1330,95 %30,95 %  
Pořád nebo většinu času716,67 %16,67 %  
Vůbec511,9 %11,9 %  

Graf

9. Moje dítě si myslí, že je ošklivé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2047,62 %47,62 %  
Někdy1330,95 %30,95 %  
Často614,29 %14,29 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  

Graf

10. Moje dítě musí samo sebe nutit do školních povinností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy1842,86 %42,86 %  
Pořád nebo většinu času1228,57 %28,57 %  
Často819,05 %19,05 %  
Vůbec49,52 %9,52 %  

Graf

11. Moje dítě v noci špatně spí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2559,52 %59,52 %  
Někdy819,05 %19,05 %  
Pořád nebo většinu času511,9 %11,9 %  
Často49,52 %9,52 %  

Graf

12. Moje dítě vypadá unaveně nebo vyčerpaně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy1842,86 %42,86 %  
Vůbec1433,33 %33,33 %  
Často716,67 %16,67 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  

Graf

13. Moje dítě vypadá osaměle.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2457,14 %57,14 %  
Někdy1330,95 %30,95 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  
Často24,76 %4,76 %  

Graf

14. Moje dítě je rádo ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často1842,86 %42,86 %  
Vůbec1535,71 %35,71 %  
Pořád nebo většinu času511,9 %11,9 %  
Někdy49,52 %9,52 %  

Graf

15. Moje dítě tráví čas s kamarády.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často1740,48 %40,48 %  
Někdy1638,1 %38,1 %  
Pořád nebo většinu času614,29 %14,29 %  
Vůbec37,14 %7,14 %  

Graf

16. Moje dítě se oproti dřívějšku zhoršilo ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2661,9 %61,9 %  
Někdy1023,81 %23,81 %  
Často49,52 %9,52 %  
Pořád nebo většinu času24,76 %4,76 %  

Graf

17. Moje dítě dělá, co se mu řekne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy1638,1 %38,1 %  
Často1433,33 %33,33 %  
Vůbec921,43 %21,43 %  
Pořád nebo většinu času37,14 %7,14 %  

Graf

18. Moje dítě má neshody a konflikty s druhými.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy2661,9 %61,9 %  
Vůbec1228,57 %28,57 %  
Často37,14 %7,14 %  
Pořád nebo většinu času12,38 %2,38 %  

Graf

19. Jsem rodič dítěte ve věku 7-17 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3890,48 %90,48 %  
ne49,52 %9,52 %  

Graf

20. Posuzoval jsem své vlastní dítě:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3992,86 %92,86 %  
ne37,14 %7,14 %  

Graf

21. Tento dotazník vyplňuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maminka3276,19 %76,19 %  
tatínek1023,81 %23,81 %  

Graf

22. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36511,9 %11,9 %  
38511,9 %11,9 %  
5349,52 %9,52 %  
5037,14 %7,14 %  
4724,76 %4,76 %  
4024,76 %4,76 %  
3424,76 %4,76 %  
3724,76 %4,76 %  
4824,76 %4,76 %  
3924,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 45
35
54356
16
41
32
18
42
46
57
33
1330,95 %30,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:41.47
Minimum:32
Maximum:53
Variační rozpětí:21
Rozptyl:42.31
Směrodatná odchylka:6.5
Medián:39
Modus:36

Graf

23. Má dítě sourozence?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3685,71 %85,71 %  
ne614,29 %14,29 %  

Graf

24. Pokud dítě sourozence má, uveďte kolik.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12365,71 %54,76 %  
2822,86 %19,05 %  
325,71 %4,76 %  
1112,86 %2,38 %  
412,86 %2,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.45
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:1
Modus:1

Graf

25. Popisované dítě je v pořadí sourozenců:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První (jedináček)2457,14 %57,14 %  
Druhé1433,33 %33,33 %  
Páté12,38 %2,38 %  
Šesté12,38 %2,38 %  
Čtvrté12,38 %2,38 %  
Třetí12,38 %2,38 %  

Graf

26. Podle Vašeho názoru, je celkové materiální (ekonomické) v rodině, kde dítě žije:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobré1945,24 %45,24 %  
Velmi dobré1535,71 %35,71 %  
Spíše špatné716,67 %16,67 %  
Špatné12,38 %2,38 %  

Graf

27. Podle Vašeho názoru, je Vaše dítě zdravotně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela zdravé1945,24 %45,24 %  
Zdravé s občasnými drobnými potížemi1638,1 %38,1 %  
Má zdravotní potíže716,67 %16,67 %  

Graf

28. Kolik celkem žije v rodině dětí (i s popisovaným dítětem):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22047,62 %47,62 %  
1819,05 %19,05 %  
3716,67 %16,67 %  
4511,9 %11,9 %  
2012,38 %2,38 %  
1000000000000000000000000012,38 %2,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:2

Graf

29. Bylo dítě pro potíže s učením někdy vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně, nebo jinde psychologem, psychiatrem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %54,76 %  
ano1945,24 %45,24 %  

Graf

30. Nejvyšší dosažené vzdělání matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (s vyučením/bez vyučení, s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné)2150 %50 %  
Vysokoškolské – magisterský titul1228,57 %28,57 %  
Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší37,14 %7,14 %  
Vyšší odborné37,14 %7,14 %  
Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání24,76 %4,76 %  
Vysokoškolské – bakalářský titul12,38 %2,38 %  

Graf

31. Nejvyšší dosažené vzdělání otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (s vyučením/bez vyučení, s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné)2252,38 %52,38 %  
Vysokoškolské – magisterský titul716,67 %16,67 %  
Vysokoškolské – bakalářský titul511,9 %11,9 %  
Vyšší odborné511,9 %11,9 %  
Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší12,38 %2,38 %  
Základní12,38 %2,38 %  
Bez vzdělání nebo neúplné základní vzdělání12,38 %2,38 %  

Graf

32. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj1228,57 %28,57 %  
Hlavní město Praha1126,19 %26,19 %  
Ústecký kraj37,14 %7,14 %  
Plzeňský kraj37,14 %7,14 %  
Královéhradecký kraj24,76 %4,76 %  
Pardubický kraj24,76 %4,76 %  
Liberecký kraj24,76 %4,76 %  
Zlínský kraj24,76 %4,76 %  
Olomoucký kraj24,76 %4,76 %  
Jihomoravský kraj24,76 %4,76 %  
Kraj Vysočina12,38 %2,38 %  

Graf

33. Bydlíte ve městě nad 100 000 obyvatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2764,29 %64,29 %  
ano1535,71 %35,71 %  

Graf

34. Je dítě jiného etnika než českého (např. Vietnamec, Rom aj.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3992,86 %92,86 %  
ano37,14 %7,14 %  

Graf

35. Pokud ano, je dítě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rus125 %2,38 %  
Rom125 %2,38 %  
jiného etnika125 %2,38 %  
Vietnamec125 %2,38 %  

Graf

36. Jaký je věk posuzovaného dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7819,05 %19,05 %  
16614,29 %14,29 %  
12614,29 %14,29 %  
1449,52 %9,52 %  
1537,14 %7,14 %  
937,14 %7,14 %  
1137,14 %7,14 %  
1737,14 %7,14 %  
1324,76 %4,76 %  
1024,76 %4,76 %  
824,76 %4,76 %  

Graf

37. Souhlasím, aby údaje z tohoto sběru dat byly anonymně zpracovány a využity pro potřebu vývoje výše uvedené dotazníkové metody:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

 • odpověď Někdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy na otázku 5. Moje dítě se sebeobviňuje za různé věci.

5. Moje dítě se sebeobviňuje za různé věci.

 • odpověď Vůbec:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

9. Moje dítě si myslí, že je ošklivé.

 • odpověď Vůbec:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

13. Moje dítě vypadá osaměle.

 • odpověď Vůbec:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 12. Moje dítě vypadá unaveně nebo vyčerpaně.

28. Kolik celkem žije v rodině dětí (i s popisovaným dítětem):

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tatínek na otázku 21. Tento dotazník vyplňuje:

33. Bydlíte ve městě nad 100 000 obyvatel?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 32. V jakém kraji žijete?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský kraj na otázku 32. V jakém kraji žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pro každé následující tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte během posledních dvou týdnů. Označte odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší volbě. Pamatuje, pro každé tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte BĚHEM POSLEDNÍCH DVOU TÝDNŮ. Rozumím:

2. Moje dítě vypadá smutně.

3. Moje dítě se dokáže pobavit.

4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

5. Moje dítě se sebeobviňuje za různé věci.

6. Moje dítě pláče nebo vypadá uplakaně.

7. Moje dítě je podrážděné nebo mrzuté.

8. Moje dítě je rádo ve společnosti.

9. Moje dítě si myslí, že je ošklivé.

10. Moje dítě musí samo sebe nutit do školních povinností.

11. Moje dítě v noci špatně spí.

12. Moje dítě vypadá unaveně nebo vyčerpaně.

13. Moje dítě vypadá osaměle.

14. Moje dítě je rádo ve škole.

15. Moje dítě tráví čas s kamarády.

16. Moje dítě se oproti dřívějšku zhoršilo ve škole.

17. Moje dítě dělá, co se mu řekne.

18. Moje dítě má neshody a konflikty s druhými.

19. Jsem rodič dítěte ve věku 7-17 let?

20. Posuzoval jsem své vlastní dítě:

21. Tento dotazník vyplňuje:

22. Kolik je Vám let?

23. Má dítě sourozence?

24. Pokud dítě sourozence má, uveďte kolik.

25. Popisované dítě je v pořadí sourozenců:

26. Podle Vašeho názoru, je celkové materiální (ekonomické) v rodině, kde dítě žije:

27. Podle Vašeho názoru, je Vaše dítě zdravotně:

28. Kolik celkem žije v rodině dětí (i s popisovaným dítětem):

29. Bylo dítě pro potíže s učením někdy vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně, nebo jinde psychologem, psychiatrem?

30. Nejvyšší dosažené vzdělání matky?

31. Nejvyšší dosažené vzdělání otce?

32. V jakém kraji žijete?

33. Bydlíte ve městě nad 100 000 obyvatel?

34. Je dítě jiného etnika než českého (např. Vietnamec, Rom aj.)?

37. Souhlasím, aby údaje z tohoto sběru dat byly anonymně zpracovány a využity pro potřebu vývoje výše uvedené dotazníkové metody:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pro každé následující tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte během posledních dvou týdnů. Označte odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší volbě. Pamatuje, pro každé tvrzení vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje pozorování Vašeho dítěte BĚHEM POSLEDNÍCH DVOU TÝDNŮ. Rozumím:

2. Moje dítě vypadá smutně.

3. Moje dítě se dokáže pobavit.

4. Moje dítě nemá rádo samo sebe.

5. Moje dítě se sebeobviňuje za různé věci.

6. Moje dítě pláče nebo vypadá uplakaně.

7. Moje dítě je podrážděné nebo mrzuté.

8. Moje dítě je rádo ve společnosti.

9. Moje dítě si myslí, že je ošklivé.

10. Moje dítě musí samo sebe nutit do školních povinností.

11. Moje dítě v noci špatně spí.

12. Moje dítě vypadá unaveně nebo vyčerpaně.

13. Moje dítě vypadá osaměle.

14. Moje dítě je rádo ve škole.

15. Moje dítě tráví čas s kamarády.

16. Moje dítě se oproti dřívějšku zhoršilo ve škole.

17. Moje dítě dělá, co se mu řekne.

18. Moje dítě má neshody a konflikty s druhými.

19. Jsem rodič dítěte ve věku 7-17 let?

20. Posuzoval jsem své vlastní dítě:

21. Tento dotazník vyplňuje:

22. Kolik je Vám let?

23. Má dítě sourozence?

24. Pokud dítě sourozence má, uveďte kolik.

25. Popisované dítě je v pořadí sourozenců:

26. Podle Vašeho názoru, je celkové materiální (ekonomické) v rodině, kde dítě žije:

27. Podle Vašeho názoru, je Vaše dítě zdravotně:

28. Kolik celkem žije v rodině dětí (i s popisovaným dítětem):

29. Bylo dítě pro potíže s učením někdy vyšetřeno v Pedagogicko-psychologické poradně, nebo jinde psychologem, psychiatrem?

30. Nejvyšší dosažené vzdělání matky?

31. Nejvyšší dosažené vzdělání otce?

32. V jakém kraji žijete?

33. Bydlíte ve městě nad 100 000 obyvatel?

34. Je dítě jiného etnika než českého (např. Vietnamec, Rom aj.)?

37. Souhlasím, aby údaje z tohoto sběru dat byly anonymně zpracovány a využity pro potřebu vývoje výše uvedené dotazníkové metody:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Preiss, R.Dotazník na zjišťování depresivity u dětí pro rodiče (CDI 2) (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dotaznik-na-zjistovani-depre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.