Dotazník pro IT manažery

Konec vyplňování 08. 06. 2024 12:00, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.10:24

Tento průzkum se zaměřuje na manažery a řídící pracovníky v oblasti informačních technologií. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jak efektivně manažeři hodnotí a využívají pracovní čas svých týmů, což je zvláště důležité vzhledem k vysokým nákladům spojeným s tímto oborem.

 

Hlavní otázky, na které se snažíme najít odpovědi, jsou:

  • Jaké nástroje a metody jsou v praxi nejúčinnější pro sledování a hodnocení výkonu týmů, zejména v režimu práce na dálku?
  • Jaké překážky manažeři čelí při monitorování aktivit svých zaměstnanců během pracovní doby?
  • Jak se manažeři vyrovnávají s vedením zaměstnanců v situacích, kdy nejsou odborníky na oblast, kterou jejich týmy pokrývají? Jaké výzvy a problémy to přináší?


Váš pohled a zkušenosti jsou pro nás cenné a pomohou nám lépe pochopit, jak se dají procesy v oblasti řízení lidských zdrojů a časové efektivity zlepšit.

Děkujeme vám za čas, který tomuto dotazníku věnujete a oceníme vaše upřímné odpovědi.