Dotazník pro řidiče k využívání vybraných asistenčních systémů

Konec vyplňování 07. 04. 2017 08:15, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.21:21

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme vám za ochotu zúčastnit se dotazníkového šetření, které si klade za cíl zmapovat postoje
a zkušenosti českých řidičů a řidiček s pokročilými asistenčními systémy v automobilech (ADAS). Tento výzkum probíhá pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. jako součást projektu „Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA. Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité. Samotné vyplnění dotazníku Vám zabere 30 minut.

 

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním údajů pro výzkumné a vzdělávací účely. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Viktorovou, e-mail: lucie.viktorova@upol.cz.