Dotazník sebepojetí (DSODO)

Konec vyplňování 07. 03. 2021 12:15, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 142   Průměrná doba vyplňování: 00.11:43

TVORBA PSYCHODIAGNOSTICKÉHO NÁSTROJE PRO ZJIŠTOVÁNÍ SEBEPOJETÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH

Cílem je vytvořit diagnostický nástroj na měření sebepojetí u adolescentů a dospělých jedinců.

Dotazníky, který budete vyplňovat, obsahuje celkem 141 otázek. Jejich vyplnění zabere přibližně 30 minut. Odpovídejte upřímně. Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Nejde o žádný test, nejsou zde správné ani špatné odpovědi. Nejprve si prosím pečlivě přečtete otázku, na kterou poté odpovídejte dle uvedených pokynů. Při přečtění otázky se vždy zamyslete nad tím, jak danou věc vnímáte v posledních 3 měsících. Vaše odpovědi buď vpisujte do předznačených řádků nebo označte myší rámeček u připravených odpovědí. Pokud není stanoveno jinak, vybírejte vždy pouze jednu možnost.

Dotazník jse anonymní. Vaše účast ve výzkumné studii je dobrovolná. V dotazníku není žádná správná ani špatná odpověď. Nakonec si prosím zkontrolujte, zda jste odpověděli na všechny otázky. 
 
Vyplněním dotazníků souhlasíte s jejich zpracováním (tím se rozumí shromažďování, analyzování, uchovávání, třídění, zpracovávání a předávání) osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení GDPR. Všechny uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně.
 
Děkujeme za tvou spolupráci a zapojení se do studie!
 
Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit na uvedeném e-mailu: martin.dolejs@upol..cz
  •  

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc