Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Konec vyplňování 02. 03. 2019 18:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 25   Průměrná doba vyplňování: 00.02:14

Vážená paní, vážený pane
 

prosím o vyplnění odpovědí na následující otázky, které mají jako hlavní cíl zhodnotit důvěru veřejnosti ve vybrané marketingové prostředky.  Jak hodnotíte následující výroky vy sám/a za sebe. (Označte vždy jen jednu odpověď.)

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.