E-koloběžky v městském provoze

Konec vyplňování 20. 08. 2020 23:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 106   Průměrná doba vyplňování: 00.14:22

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený respondente, vážená respondentko,

rádi bychom Vás pozvali k účasti na výzkumu, který se zaměřuje na mobilitu a bezpečnost elektrických koloběžek (dále používáme označení e-koloběžka) v městském provozu.

 

Průzkum je veden belgickým dopravním institutem „VIAS“. Je realizován v několika zemích a jeho cílem je zmapovat chování a zkušenosti uživatelů e-koloběžek v městském provozu. V České republice je výzkum pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, kontaktní osobou je doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.).

 

V dotazníku se Vás budeme ptát na Vaše zkušenosti s e-koloběžkami. Vyplnění dotazníku trvá asi 15 – 25 minut.  Neexistují zde žádné správné nebo chybné odpovědi. Podstatné jsou Vaše osobní zkušenosti a názory.

 

Vaše účast je dobrovolná a anonymní. Získané odpovědi nebudou použity pro jiné účely než pro účely tohoto výzkumu.

 

Vyplněním odpovědí dotazníku souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

 

Děkujeme za Váš čas a Vaši spolupráci.

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Mgr. Elisabeta Drimlová