Etický kodex na pracovišti - civilní sektor

Konec vyplňování 01. 08. 2018 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:52

Prosím o vyplnění mého dotazníku pouze osoby, které se dostaly do styku s ETICKÝM KODEXEM. Dotazník je podkladem k diplomové práci na téma Tvorba a implementace etického kodexu. Děkuji za vyplnění. Pavlína Sivá

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.