Expanzia podnikateľov na trh Srbskej republiky

Koniec vypĺňania 31. 01. 2017 14:15, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 32   Priemerná doba vyplnenia: 00.02:27

Vážený respondent,

som doktorandkou na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci mojej dizertačnej práce sa zaoberám expanziou slovenských podnikateľských subjektov do vybraných krajín regiónu západného Balkánu. Nasledujúci dotazník, zameraný na trh Srbskej republiky, je určený pre všetkých slovenských podnikateľov (právnické aj fyzické osoby), t.j. aj pre tých, ktorí v súčasnosti na tomto zahraničnom trhu nepôsobia. Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred veľmi pekne ďakujem.