Faktory ovlivňující nákup vozu v prémiovém segmentu

Konec vyplňování 16. 09. 2018 10:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 28   Průměrná doba vyplňování: 00.05:05

Ráda bych požádala respondenty vlastnící v současné době, době minulé nebo zvažujících koupi vozu z prémiového segmentu aut (BMW, Audi, Mercedes-Benz, apod.) o vyplnění dotazníku. Výzkum je součástí mé diplomové práce a cílem šetření je zjistit na základně čeho se spotřebitel rozhoduje při koupi vozidla v prémiovém segmentu. Vaše odpovědi budou zcela anonymní. V šetření je uvedeno 28 otázek. Předem děkuji za vypnění. Veronika Zvoníčková

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.