Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Festivalové šílenství – Jak se festivaly přizpůsobují

Festivalové šílenství – Jak se festivaly přizpůsobují

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Míčková
Šetření:01. 04. 2020 - 15. 04. 2020
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Věnujte prosím krátkou chvíli Vašeho času pro vyplnění následujícího dotazníku.

Jsme studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a tento náš dotazník je vypracován v rámci společného projektu do předmětu Statistické metody v marketingu.
V tomto dotazníku se snažíme zjistit, zda se festivaly v České republice paralelně posouvají směrem ke stárnoucí části populace a popřípadě, zdali je tato změna znatelná a hmatatelná i ve Vašem vnímání.

Dotazník není určen pro žádnou organizaci, zařizující podobné akce, jedná se o čistý školní záměr.

Děkujeme za Vaši ochotu spolupracovat a přejeme příjemný zbytek dne.

Studenti oboru Marketing a obchod.

Odpovědi respondentů

1. Dokážete si představit, že navštívíte festival za doprovodu rodinných členů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7274,23 %74,23 %  
ne1818,56 %18,56 %  
nevím77,22 %7,22 %  

Graf

2. Umíte si představit, že byste Vaše oblíbené festivaly navštěvovali i ve stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nedělá mi to problém4546,39 %46,39 %  
Spíše ano3637,11 %37,11 %  
Spíše ne1515,46 %15,46 %  
Ne, nebudu je navštěvovat11,03 %1,03 %  

Graf

3. Myslíte si, že by Vaše oblíbené festivaly mohly zajímat i starší část obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5758,76 %58,76 %  
nevím2424,74 %24,74 %  
ne1616,49 %16,49 %  

Graf

4. Kolik festivalů dokážete během roku navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 ročně5152,58 %52,58 %  
1 ročně2828,87 %28,87 %  
4-5 ročně1414,43 %14,43 %  
Více než 722,06 %2,06 %  
6-7 ročně22,06 %2,06 %  

Graf

5. Kolik jste schopni utratit za festival?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000-1999 Kč2626,8 %26,8 %  
500-999 Kč2323,71 %23,71 %  
2000-2999 Kč1818,56 %18,56 %  
3000-3999 Kč1111,34 %11,34 %  
Méně než 500 Kč66,19 %6,19 %  
7000 a více66,19 %6,19 %  
4000-4999 Kč44,12 %4,12 %  
5000-5999 Kč33,09 %3,09 %  

Graf

6. Za jaké služby v průměru na den utratíte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo4748,45 %48,45 %  
Alkoholické nápoje3738,14 %38,14 %  
Nealkoholické nápoje88,25 %8,25 %  
Dárky/suvenýry33,09 %3,09 %  
Omamné látky22,06 %2,06 %  

Graf

7. Myslíte si, že festivaly vyhovují všem věkovým kategoriím ?

1 – ano 2 - spíše ano 3 - nevím 4 - spíše ne 5 - ne

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umístění2.4231.357
Rozloha2.3511.052
Dostupnost2.331.17
Různorodost občerstvení2.011.185
Cena občerstvení3.4331.05
Obsluha občerstvení2.3711.058
Chuť občerstvení2.4540.969
Kvalita občerstvení2.7941.009
Orientace2.6491.197
Umělci2.4851.425
Ozvučení2.5881.479
Časy2.6081.352

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6668,04 %68,04 %  
Muž3131,96 %31,96 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-256162,89 %62,89 %  
26-352727,84 %27,84 %  
36-4566,19 %6,19 %  
46-5533,09 %3,09 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4647,42 %47,42 %  
Vysokoškolské4243,3 %43,3 %  
Střední bez maturity/vyučení44,12 %4,12 %  
Vyšší odborné33,09 %3,09 %  
Základní22,06 %2,06 %  

Graf

11. Jaký je Váš aktuální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5455,67 %55,67 %  
Zaměstnaný2626,8 %26,8 %  
OSVČ1111,34 %11,34 %  
Nezaměstnaný66,19 %6,19 %  

Graf

12. Jak daleko průměrně na festival dojíždíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 km4849,48 %49,48 %  
51-100 km2020,62 %20,62 %  
101-200 km1818,56 %18,56 %  
201-300 km66,19 %6,19 %  
300 a více55,15 %5,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kolik Vám je let?

  • odpověď 15-25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 11. Jaký je Váš aktuální status?

11. Jaký je Váš aktuální status?

  • odpověď Student:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Různorodost občerstvení=4 na otázku 7. Myslíte si, že festivaly vyhovují všem věkovým kategoriím ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dokážete si představit, že navštívíte festival za doprovodu rodinných členů?

2. Umíte si představit, že byste Vaše oblíbené festivaly navštěvovali i ve stáří?

3. Myslíte si, že by Vaše oblíbené festivaly mohly zajímat i starší část obyvatelstva?

4. Kolik festivalů dokážete během roku navštívit?

5. Kolik jste schopni utratit za festival?

6. Za jaké služby v průměru na den utratíte nejvíce?

7. Myslíte si, že festivaly vyhovují všem věkovým kategoriím ?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaký je Váš aktuální status?

12. Jak daleko průměrně na festival dojíždíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dokážete si představit, že navštívíte festival za doprovodu rodinných členů?

2. Umíte si představit, že byste Vaše oblíbené festivaly navštěvovali i ve stáří?

3. Myslíte si, že by Vaše oblíbené festivaly mohly zajímat i starší část obyvatelstva?

4. Kolik festivalů dokážete během roku navštívit?

5. Kolik jste schopni utratit za festival?

6. Za jaké služby v průměru na den utratíte nejvíce?

7. Myslíte si, že festivaly vyhovují všem věkovým kategoriím ?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaký je Váš aktuální status?

12. Jak daleko průměrně na festival dojíždíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Míčková, K.Festivalové šílenství – Jak se festivaly přizpůsobují (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://festivalove-silenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.