Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele

Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Šimůnek
Šetření:02. 03. 2023 - 20. 03. 2023
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/tko,
 
Tímto bych vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku na téma „Gamifikace ve vzdělávání na základních a středních školách“. Vámi vyplněné údaje jsou zcela anonymní a budou použity pro mou závěrečnou práci na stejné téma. Výsledná data budou také přístupná pro uživatele internetového portálu „vyplnto.cz“.
 
Děkuji za ochotu a spolupráci,
 
Ing. Jakub Šimůnek

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s pojmem Gamifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1155 %55 %  
Ano945 %45 %  

Graf

2. Používáte gamifikační prvky ve výuce? Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příběhy758,33 %35 %  
Žebříčky541,67 %25 %  
Body433,33 %20 %  
Levely216,67 %10 %  
Odznaky216,67 %10 %  
Avataři216,67 %10 %  
Výkonnostní grafy18,33 %5 %  

Graf

3. Jaký máte názor na použití gamifikačních prvků v hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blbost a debilizace

Funguji. Zejmena v e-learningu.

Jsou důležité.

Používám hry, nikoli soutěže. Snažím se nepodporovat soutěživost mezi dětmi. Učení hrou a prožitkem zařazuju do výuky často. Mám to ráda já i děti. Dává mi to smysl.

Pozitivní, motivační

Příjemné zpestření výuky.

Slouží jako motivace, zvyšuje to efektivitu a zájem žáků, takže kladný.

Velice užitečné pro motivaci.

4. Pozoroval/a jste nějaký změny u žáků před a po zavedení gamifikačních prvků v hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, touha - motivace ke zlepšení vlastního výkonu.

Je potřeba to správně uvést, aby se to neobrátilo zpátky a nedošlo k nežádoucím efektům.

Jsou nadšeni z opakování a procvičování látky. Sami chtějí víc. Také se mnohem víc nasmějeme.

ne

Ne

Ne.

Nějaký změny? Vážně? Uf.

Větší zájem

5. Jaké předměty vyučujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občanská výchova433,33 %20 %  
Matematika433,33 %20 %  
Jiný předmět433,33 %20 %  
Cizí jazyk433,33 %20 %  
Odborný předmět325 %15 %  
Český jazyk325 %15 %  
Dějepis216,67 %10 %  
Fyzika18,33 %5 %  
Chemie18,33 %5 %  
Tělesná výchova18,33 %5 %  
Pracovní výchova18,33 %5 %  
Hudební výchova18,33 %5 %  
Zeměpis18,33 %5 %  

Graf

6. U jakých předmětů využíváte gamifikační prvky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný předmět541,67 %25 %  
Matematika325 %15 %  
Cizí jazyk325 %15 %  
Český jazyk325 %15 %  
Odborný předmět216,67 %10 %  
Fyzika18,33 %5 %  
Chemie18,33 %5 %  
Dějepis18,33 %5 %  
Občanská výchova18,33 %5 %  
Zeměpis18,33 %5 %  

Graf

7. Na jakém typu školy vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola650 %30 %  
Střední škola541,67 %25 %  
Jiný typ18,33 %5 %  

Graf

8. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 10 let650 %30 %  
1-5 let433,33 %20 %  
5-10 let216,67 %10 %  

Graf

9. V jakém kraji vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha650 %30 %  
Středočeský kraj216,67 %10 %  
Jihomoravský kraj18,33 %5 %  
Ústecký kraj18,33 %5 %  
Pardubický kraj18,33 %5 %  
Kraj Vysočina18,33 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šimůnek, J.Gamifikace ve vzdělávání na základních/středních školách - pro učitele (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://gamifikace-ve-vzdelavani-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.