Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Generace a komunikace

Generace a komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Finkerová
Šetření:11. 02. 2020 - 20. 02. 2020
Počet respondentů:380
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Veronika Finkerová a jsem studentkou Gymnázia Rumburk. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé seminární práce věnující se tématu generací a komunikace. Dotazník je anonymní. U každé otázky prosím vyberte vždy pouze jednu odpověď.
Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. V jakém roce jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V rozmezí let 1977 – 1997 (včetně)otázka č. 2, V rozmezí let 1998 – 2007 (včetně)otázka č. 2, Mimo rozmezí → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rozmezí let 1977 – 1997 (včetně)28173,95 %73,95 %  
Mimo rozmezí5715 %15 %  
V rozmezí let 1998 – 2007 (včetně)4010,53 %10,53 %  
V rozmezí let 1977 – 199710,26 %0,26 %  
V rozmezí let 1998 – 200710,26 %0,26 %  

Graf

2. Jak často telefonujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedenkrát a více týdně (ne každý den)14645,2 %38,42 %  
Jedenkrát a více denně12237,77 %32,11 %  
Jedenkrát a více měsíčně (ne každý týden)4012,38 %10,53 %  
Netelefonuji82,48 %2,11 %  
Méně než jedenkrát měsíčně72,17 %1,84 %  

Graf

3. Kolik SMS zpráv posíláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednu a více týdně (ne každý den)15949,23 %41,84 %  
Jednu a více denně7723,84 %20,26 %  
Jednu a více měsíčně (ne každý týden)5717,65 %15 %  
Méně než jednu měsíčně185,57 %4,74 %  
Neposílám SMS zprávy123,72 %3,16 %  

Graf

4. Kolik e-mailů posíláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden a více denně14143,65 %37,11 %  
Jeden a více týdně (ne každý den)9429,1 %24,74 %  
Jeden a více měsíčně (ne každý týden)6018,58 %15,79 %  
Méně než jeden měsíčně206,19 %5,26 %  
Neposílám e-maily82,48 %2,11 %  

Graf

5. Kolik času trávíte používáním aplikace WhatsApp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám aplikaci Whatsapp13842,72 %36,32 %  
Několik minut/hodin týdně (ne každý den)7322,6 %19,21 %  
Několik minut/hodin měsíčně nebo méně (ne každý týden)4513,93 %11,84 %  
Méně než 45 minut denně4012,38 %10,53 %  
45 minut a více denně278,36 %7,11 %  

Graf

6. Kolik času trávíte používáním aplikace Facebook Messenger?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 45 minut denně10933,75 %28,68 %  
45 minut a více denně8325,7 %21,84 %  
Několik minut/hodin týdně (ne každý den)6419,81 %16,84 %  
Nepoužívám aplikaci Facebook Messenger4915,17 %12,89 %  
Několik minut/hodin měsíčně nebo méně (ne každý týden)185,57 %4,74 %  

Graf

7. Jak často využíváte online hovory (volání přes internet)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám online hovory14946,13 %39,21 %  
Jedenkrát a více ročně (ne každý měsíc)6319,5 %16,58 %  
Jedenkrát a více měsíčně (ne každý týden)5216,1 %13,68 %  
Jedenkrát a více týdně3711,46 %9,74 %  
Méně než jedenkrát ročně226,81 %5,79 %  

Graf

8. Jak často využíváte online videohovory (volání přes internet s živým přenosem obrazu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám online videohovory16149,85 %42,37 %  
Jedenkrát a více ročně (ne každý měsíc)7924,46 %20,79 %  
Jedenkrát a více měsíčně (ne každý týden)3510,84 %9,21 %  
Méně než jedenkrát ročně257,74 %6,58 %  
Jedenkrát a více týdně237,12 %6,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém roce jste se narodil/a?

2. Jak často telefonujete?

3. Kolik SMS zpráv posíláte?

4. Kolik e-mailů posíláte?

5. Kolik času trávíte používáním aplikace WhatsApp?

6. Kolik času trávíte používáním aplikace Facebook Messenger?

7. Jak často využíváte online hovory (volání přes internet)?

8. Jak často využíváte online videohovory (volání přes internet s živým přenosem obrazu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém roce jste se narodil/a?

2. Jak často telefonujete?

3. Kolik SMS zpráv posíláte?

4. Kolik e-mailů posíláte?

5. Kolik času trávíte používáním aplikace WhatsApp?

6. Kolik času trávíte používáním aplikace Facebook Messenger?

7. Jak často využíváte online hovory (volání přes internet)?

8. Jak často využíváte online videohovory (volání přes internet s živým přenosem obrazu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Finkerová, V.Generace a komunikace (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://generace-a-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.