Analýza sociálních služeb v Havířově - veřejnost

Konec vyplňování 11. 01. 2019 23:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 60   Průměrná doba vyplňování: 00.25:48

Vážená paní/vážený pane,

žádám Vás o spolupráci na průzkumu, který má za cíl zmapovat potřeby zaměřené na sociální služby ve Vašem městě. Vámi poskytované informace jsou anonymní a slouží ke statistickému zpracování dat a následnému zlepšování sociálních služeb.

Odpovídejte, prosím, na otázky tak, že vyberete příslušnou variantu či více variant odpovědí. Vysvětlivky, jak při vyplňování postupovat, jsou připsány k jednotlivým otázkám.

 

 

Reg.č.projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365
Název projektu: Zpracování strategických dokumentů SMH
Název aktivity: KA2 - Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024