VIZE MĚSTA 2020+ – dotazníkové šetření pro veřejnost

Konec vyplňování 28. 02. 2019 23:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 7   Průměrná doba vyplňování: 00.13:25

Vážená paní/vážený pane,

žádáme Vás o spolupráci na průzkumu, který má za cíl zmapovat názor občanů na budoucí rozvoj města Havířova. Vámi poskytované informace jsou anonymní a slouží ke statistickému zpracování dat a následnému zpracování základního koncepčního dokumentu „Vize města 2020+“,který pomocí vizí, cílů a opatření stanoví budoucí směřování města a to s výhledem do roku 2028. 

 

Dotazník obsahuje 7 otázek.  U 5 otázek, prosíme, odpovídejte tak, že vyberete příslušnou variantu. Dvě otázky Vám umožní napsat svůj vlastní názor k dané problematice.

Vysvětlivky, jak při vyplňování postupovat, jsou připsány k jednotlivým otázkám.

Děkujeme Vám za ochotu vyjádřit svůj názor.

 

 

Reg.č.projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365
Název projektu: Zpracování strategických dokumentů SMH
Název aktivity: KA1 – Aktualizace Vize města 2020+