Hodnocení míry psychické zátěže- pouze příslušníci HZS

Konec vyplňování 30. 01. 2021 17:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.01:22

Dobrý den. Jmenuji se Bc. Julie Růžičková DiS. a jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze, s oborem Veřejná správa a regionální rozvoj.

Dotazník, jež budete nyní vyplňovat, se týká problematiky „Stresové zatížení pracovníků ve vybrané profesi“ a následně bude statisticky vyhodnocen. Informace, které poskytnete, jsou zcela anonymní.  Tímto bych Vás požádala o jeho vyplnění, které zabere několik málo minut.  

U každé otázky prosím zakroužkujte odpověď, která nejvíce vystihuje Vaše pocity při práci:

5 - ano, plně souhlasím

4 - spíše ano

3 - nevím, někdy ano, někdy ne

2 - spíše nesouhlasím

1 - ne, vůbec nesouhlasím 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.