Hudba a další prvky v reklamě

Konec vyplňování 26. 01. 2021 14:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.05:26

Vážení respondenti,

jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Můj výzkum je zaměřen na analýzu hudby a dalších prvků v televizní reklamě. Dotazník je zcela anonymní a výsledky mi pomohou při tvorbě bakalářské práce. Pokud by Vás zajímaly výsledky, budou k dispozici na stránce vyplnto.cz.

Předem děkuji za pravdivé vyplnění a přeji hezký den.

Markéta Bartoňová