Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hypnóza - jak ji vidí laik?

Hypnóza - jak ji vidí laik?

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Brenda Brandlin
Šetření:01. 01. 2022 - 15. 01. 2022
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):16 / 6.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

protože covid, tak se učím psát. Pro příští text budu potřebovat názory na zvolené téma od různých lidí. Tím tématem je hypnóza, prostě proto, že je zajímavé. Jenže jsem si uvědomila, že vůbec netuším, jak hypnózu běžně lidé vnímají. Dřív se uvádělo, že existuje okolo hypnózy spousty mýtů. Zároveň je odborná literatura už několik dekád slušně zásobená solidním výzkumem. Takže jak je to? 

Otázky v tomhle průzkumu jsou většinou otevřené, kteroukoli můžete přeskočit. Vyhodnocovat budu kvalitativně a čistě ze soukromého zájmu. Ale pozor, průzkum je veřejný, takže vyplnto.cz výsledky zařadí do archivu.

Mně budou výsledky sloužit k napsání textu, který vzniká pro zábavu (to si ještě povíme, jak zábavné to nakonec bylo). Číst ho bude lektorka, možná ho vyvěsím někde na blog, nejspíš zůstane v šuplíku. Průzkum je anonymní a anonymně budou prezentovány i výsledky. 

Chcete-li mě kontaktovat, tady je mail: brenda.b@tiscali.cz

Přeji příjemné vyplnění :) 

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví, když se řekne "hypnóza"?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktuálně na prvním místě davová hypnóza, v níž současné lidstvo žije, pak "klasičtější" individuálně pojaté hypnózy - uvedení člověka do změněného stavu vědomí za nejrůznějšími účely.

kouzelnické představení

léčebná metoda

Mé vlastní zážitky

Moje vzpomínka na snahu o hypnózu u psychiatra.

podfuk

podvědomí

Psychologické "vyšetření"

Scott Adams

spirála

stav mysli, kdy je člověk takzvaně fyzicky mimo, ale mentálně se dokáže dostat do vzpomínek a hloběji do mysli

Stav uvedení do spánku třeba kyvadlem.

terapie, psychologická šaráda

trans

Typicky asi člověk, který houpe jinému kyvadlem před očima, ale mimo filmy taky např. regresivní hypnóza a podobné terapie.

Uvedení člověka do hlubokého transu

Uvedení člověka do transu

uvedení člověka no změněného stavu vědomí, léčebná procedura

Uvedení do stavu mimo řízené vnímání

Změněny stav vědomí

změněný stav vědomí

změněný stav vědomí

2. Kde jste o hypnóze slyšeli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

doma

Knihy, internet

knihy; filmy

Literatura, psycholog

Na internetu

na internetu, ve slovních spojeních (hypnotizoval ji pohledem...)

O hypnóze jsem četla

od Scotta Adamse

Poprvé od kamaráda

puh, na škole?

samé blbosti a nepravdy

tv

už ani nevím asi poprvé v TV

v knihách

V tv, v magazínech, na internetu.

ve filmech, knížkách na internetu

Ve filmech, v televizi, u přátel.

ve škole

Všude

Všude možně, včetně školy.

zejména ve filmech a seriálech

3. K čemu myslíte, že se hypnóza používá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jak při policejních nebo psychologickém výzkumu, či jako zábava na poutích a podobně

K léčbě

K léčbě špatných návyků například apod.

k léčbě; k manipulaci

K nějaké psychoterapii, při vážných psychyckých problémech

k ničemu je to pseudovědecká metoda sugesce

k terapeutickým účelům

k terapii

k vyvolání vzpomínek, k potlačení nebo naopak objevení špatných vzpomínek, událostí v životě

k zábavě lidí

K získání informací, které si člověk běžně nevybavuje

léčba onemocnění (jak fyzických, tak psychických), relaxace, vzpomínání, přepis vzpomínek, přepis zvyků/zlozvyků

Léčba traumat, rozvoj,...

léčbě traumatických zážitků

Na zbavení se psychických bloků, závislosti, rozpomenutí se na minulé životy.

Navození hlubokého psychického stavu bez vědomí

Někdo ji zřejmě používá k objevení vzpomínek uložených v nevědomí, na minulé životy a podobně. Pokud vím, dá se použít k odstranění zlozvyků nebo fóbií.

Používá se k terapii u psychicky nemocných lidí.

při terapiích, například odvykání kouření, zlepšení psychického stavu

Škála užití je velmi široká, účely od bohulibých po zlé. Obecně lze smysl hypnózy shrnout nejspíše jako usnadnění přístupu k nevědomí/podvědomí člověka.

Učení, získání návyku, léčba, ovlivňování

v lékařství, ale dá se i zneužít

4. V jakém kontextu byste očekávali hypnózu? (Kde, kdo, koho může hypnotizovat?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

certifikovaný terapeut

dle mého názoru by měl provádět hypnozu pouze vyučený psycholog nebo lékař, ale bohužel se provozuje i pro zábavu

kdokoliv kohokoliv

Kdokoliv, kdo ví, jak na to, kohokoliv, kdo je jakž takž hypnabilní. Kdekoliv, kdykoliv.

lékař

Měl by to dělat zkušený hypnotizér. Atestovaný. Ve své ordinaci.

Nejspíš především terapeut svého klienta, možná kouzelník při vystoupení dobrovolníka z publika.

očekávala bych ji v ordinaci psychiatra či psychologa, mohou ji uplatňovat na své pacienty či klienty (s jejich souhlasem)

oficiálně asi nikdo, ale asi bych tuto metodu čekal u léčitelů nebo při léčení psychických potíží u specialistů

Psychiatr, psycholog a terapeut

Psycholog pacienta

psycholog pacienta

Psycholog ve své praxi, hypnotizérské show

psycholog, lékař, pacienta, který je hypnabilní a má o to zájem a neuškodí mu to

psycholog, psychiatr, ale i poučený a schopný laik, který se hypnózou zabývá. Zhypnotizovat jde asi skoro každého. U mě se to tedy nepovedlo, protože se mi chtělo smát.

ten kdo to umí, toho kdo se nechá

terapeut pro práci s člověkem, trpícím např. se strachem, traumatem, zvýšením sebevědomí

Terapie, ovlivňování veřejnosti

u lékaře psychiatra

5. Zažil/a jste někdy hypnotický stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 12, nejsem si jist/aotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2273,33 %73,33 %  
nejsem si jist/a413,33 %13,33 %  
ano413,33 %13,33 %  

Graf

6. Při jaké příležitosti jste zažil hypnotický stav?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hypnóza u odborníka, pokus mého kamaráda

7. Při jaké příležitosti jste zažil tento stav?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Možná několikaletým sledováním přednášek Jordana B. Petersona.

U psychologa

8. Jaké to pro vás bylo? Jak jste hypnotický stav prožíval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Jaké to pro vás bylo? Jak jste tento stav prožíval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Divné

Normální, uvědomil jsem si to, až když přestal kvůli nemoci přednášet

10. Čím se lišil váš hypnotický stav od vašeho běžného stavu? (Nějaké odlišnosti v prožívání, myšlení, nebo chování?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Čím se lišil tento stav od vašeho běžného stavu? (Nějaké odlišnosti v prožívání, myšlení, nebo chování?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zvýšené citové vnímání

12. Čím myslíte, že je hypnotický stav typický? (Nějaké změny prožívání, myšlení, chování, něco jiného?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

člověk je dle mého názoru odepsán na svého hypnotizéra

Člověk usne, ale zároveň vnímá. Asi si to nedokážu představit.

fyzická schránka je mimo, ale člověk má plné vědomí a je schopen se soutředit nebo vybavit si i věci, které mozek již vytěsnil

hlubokou relaxací a zvýšenou aktivitou podvědomí

jiný způsob vnímání

mimo kontrolu vědomí

nevím

Nevím, hypnózu jsem nikdy nevyzkoušela a možná bych se i bála i když by mi mohla pomoci v léčbě traumat.

Pocit, že se něco děje, i když se to neděje, stav změněného vědomí, možnost ovlivnit chování jedince.

Potlačené smyslové vnímání, nejasná mysl, chování vykazující známky iracionality nebo rozpornosti s pravou vůli zhypnotizovaného jedince.

Těžko říci, ale pro mě osobně je spojen s hlubokou introspekcí, klidem a jistou změnou vnímání.

uvolnění zapomenutých myšlenek

vyvolávání podvědomých myšlenek, omezené vnímání okolí

13. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30313,04 %10 %  
3328,7 %6,67 %  
4028,7 %6,67 %  
5128,7 %6,67 %  
3628,7 %6,67 %  
1928,7 %6,67 %  
2214,35 %3,33 %  
3114,35 %3,33 %  
5014,35 %3,33 %  
3414,35 %3,33 %  
ostatní odpovědi 20
29
16
49
77
47
626,09 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.76
Minimum:19
Maximum:51
Variační rozpětí:32
Rozptyl:108.49
Směrodatná odchylka:10.42
Medián:33
Modus:30

Graf

14. Jaký je váš gender?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1354,17 %43,33 %  
muž1041,67 %33,33 %  
říká se pohlaví ne gender, to si nechce na západě14,17 %3,33 %  
nemám gender, mám pohlaví14,17 %3,33 %  

Graf

15. Jaké je vaše povolání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

administrativa

administrativní pracovník

Divadelní nápověda a uvaděč

důchodce

kancelářské

lektor

manažer

Marketing Manager

Momentálně z důvodu nemoci nezaměstnaná. Dřív jsem pracovala jako pečovatelka v domově důchodců a dělnice ve fabrice.

Na rodičáku.

Podnikatel

překladatelka, ale studuju psychologii:-)

Student

student VŠ

studentka

studentka gymnýzia

technička

16. Je něco dalšího, co byste mi chtěl/a sdělit? Pokud máte otázky, můžete mi napsat mail na brenda.b@tiscali.cz.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dílo Břetislava Kafky bude Vaše Bible

Funguje pouze u lidí s nižším IQ a vysokou senzualitou.

Nic konkrétního vlastně ne, ale pokud se zabýváte hypnózou, jistě by to bylo velice zajímavé téma k hovoru. Bylo by zajímavé mluvit s člověkem, který hypnózu praktikuje.

Očkování "proti covidu" je zlo.

Šťastný nový rok

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brandlin, B.Hypnóza - jak ji vidí laik? (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://hypnoza-jak-ji-vidi-laik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.