Identifikace faktorů ovlivňujících míru stavu úzkosti u nezaměstnaných

Konec vyplňování 31. 03. 2017 00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.08:59

Vážení,

rád bych Vás touto cestou požádal o vyplnění dotazníku, který se týká identifikování znaků, které mají vliv na úroveň úzkosti u nezaměstnaných. Tento výzkum slouží pouze pro potřeby obhajoby mé bakalářské práce. Výsledky výzkumu mohou být poskytnuty pouze účastníkům výzkumu
a nikoliv třetím stranám.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas.