Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetové překladače

Internetové překladače

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Velíšek
Šetření:24. 11. 2020 - 09. 12. 2020
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

výsledky tohoto průzkumu o překladačích mi pomohou při mém žákovském projektu, kde se nažím zjistit, jaký překladač je vhodný pro překlady a k výuce na školách. 

Odpovědi respondentů

1. Jakou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední4147,67 %47,67 %  
Vysokou3034,88 %34,88 %  
Základní1112,79 %12,79 %  
žádnou22,33 %2,33 %  
už žádnou11,16 %1,16 %  
VOŠ11,16 %1,16 %  

Graf

2. Jaké překladače znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google překladač7384,88 %84,88 %  
Seznam slovník6474,42 %74,42 %  
Lingea překladač3844,19 %44,19 %  
Překladač.cz3439,53 %39,53 %  
Bing Microsoft Translator2427,91 %27,91 %  
Translate.cz2023,26 %23,26 %  

Graf

3. Jaký překladač používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google překladač5058,14 %58,14 %  
Seznam slovník1416,28 %16,28 %  
Lingea překladač78,14 %8,14 %  
Bing Microsoft Translator78,14 %8,14 %  
Jiný55,81 %5,81 %  
Překladač.cz33,49 %3,49 %  

Graf

4. S výsledky jakého překladače jste nejvíce spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google překladač4754,65 %54,65 %  
Seznam slovník2731,4 %31,4 %  
Lingea překladač2023,26 %23,26 %  
Jiný1011,63 %11,63 %  
Překladač.cz55,81 %5,81 %  
Bing Microsoft Translator55,81 %5,81 %  
Translate.cz44,65 %4,65 %  

Graf

5. S výsledky jakého překladače jste nejméně spokojeni

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám překladač se kterým bych byl nespokojen4147,67 %47,67 %  
Bing Microsoft Translator1922,09 %22,09 %  
Google překladač1517,44 %17,44 %  
Seznam slovník1112,79 %12,79 %  
Překladač.cz89,3 %9,3 %  
Translate.cz55,81 %5,81 %  
Lingea překladač22,33 %2,33 %  

Graf

6. Pokud máte s překladači nějaké negativní zkušenosti uveďte prosím jaké

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Až příliš doslovný překlad, neznalost ustálených slovních spojení daného jazyka, nekladení zřetele na homonyma

Bing je dost hrozný, naprosto neumí česky. Seznam má velmi malou slovní zásobu. Lingeu občas používám na techničtější výrazy, ty Google někdy nezná, ale jinak by slovní zásoba zasloužila vylepšit. Nejlepší je Google, který se navíc v posledních letech velice zlepšil, je schopný vytvořit i souvislé věty tak, aby zněly přirozeně, což zatím žádný jiný slovník, který znám, neumí. Občas mu taky něco "ujede", ale většinou je spolehlivý.

google překladač občas překláda pěkné nesmysli (:, hlavně není schopný často smysluplně přeložit větu delší než od dvou slovech.

Když například překladač odmítne nějakou větu přeložit.

Musím číst, případně opravovat slovo od slova, ale celkově pomáhá.

Nepřesné a nespolehlivé překlady

nesprávné překlady delších slov, vět

Občas překládají až příliš doslovně

Překládá nesmysly

překladače často neumí kontext

Překládají slova, která jsem vůbec nezadala

Překládám už roky a ač se google překladač velmi zlepšuje, stále se občas stane, že je překlad naprosto scestný.

Špatný překlad slov v kontextu věty.

Většina překladačů nepřekládá moc přesně. Hlavně s některými konkrétními jazyky mívají problémy. Například na angličtinu jsem si většinou vystačila s Google překladačem, ale momentálně se učím korejsky a ty věty co mi to překládá jsou naprosto mimo. Proto se více spoléhám na slovníky.

7. Jak často překladače používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně3641,86 %41,86 %  
Denně2832,56 %32,56 %  
Jednou za měsíc1416,28 %16,28 %  
Několikrát týdně33,49 %3,49 %  
Jak kdy, několikrát do týdne občas11,16 %1,16 %  
2-3 týdně11,16 %1,16 %  
Několikrát denně11,16 %1,16 %  
Několikrát za týden11,16 %1,16 %  
Ne ,denně, ale často11,16 %1,16 %  

Graf

8. Překládáte častěji z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí stejně3338,37 %38,37 %  
Z angličtiny do češtiny3237,21 %37,21 %  
Z češtiny do angličtiny1820,93 %20,93 %  
Z angličtiny do češtiny, z korejštiny do češtiny, z němčiny do češtiny, z francouzštiny do češtiny xd11,16 %1,16 %  
Z češtiny do španělštiny, z latiny do češtiny11,16 %1,16 %  
Z japonštiny, němčiny a angličtiny do češtiny 11,16 %1,16 %  

Graf

9. Pro jaké účely překladače používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školní3844,19 %44,19 %  
Osobní2731,4 %31,4 %  
Oboje910,47 %10,47 %  
Obojí44,65 %4,65 %  
Osobní i školní 44,65 %4,65 %  
pracovní11,16 %1,16 %  
Pro školu i pro osobní účely11,16 %1,16 %  
Školní a pracovní11,16 %1,16 %  
osobní, školní, pracovní11,16 %1,16 %  

Graf

10. Pro co nejčastěji překladače používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Překlad slov6069,77 %69,77 %  
Překlady souvislých textů4855,81 %55,81 %  
Překlady dokumentů910,47 %10,47 %  
Věty11,16 %1,16 %  
Odborné články11,16 %1,16 %  
Ověření11,16 %1,16 %  

Graf

11. Používáte překladače více v počítači nebo v mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V počítači3034,88 %34,88 %  
Obojí stejně2832,56 %32,56 %  
V mobilu2832,56 %32,56 %  

Graf

12. Využíváte překladače při cestách do zahraničí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3743,02 %43,02 %  
Ne3034,88 %34,88 %  
Necestuji do zahraničí1922,09 %22,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou školu navštěvujete?

2. Jaké překladače znáte?

3. Jaký překladač používáte nejčastěji?

4. S výsledky jakého překladače jste nejvíce spokojeni?

5. S výsledky jakého překladače jste nejméně spokojeni

7. Jak často překladače používáte?

8. Překládáte častěji z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny?

9. Pro jaké účely překladače používáte?

10. Pro co nejčastěji překladače používáte?

11. Používáte překladače více v počítači nebo v mobilu?

12. Využíváte překladače při cestách do zahraničí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou školu navštěvujete?

2. Jaké překladače znáte?

3. Jaký překladač používáte nejčastěji?

4. S výsledky jakého překladače jste nejvíce spokojeni?

5. S výsledky jakého překladače jste nejméně spokojeni

7. Jak často překladače používáte?

8. Překládáte častěji z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny?

9. Pro jaké účely překladače používáte?

10. Pro co nejčastěji překladače používáte?

11. Používáte překladače více v počítači nebo v mobilu?

12. Využíváte překladače při cestách do zahraničí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Velíšek, M.Internetové překladače (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://internetove-prekladace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.