Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Investiční přístupy mladých lidí ke zhodnocování vlastních úspor

Investiční přístupy mladých lidí ke zhodnocování vlastních úspor

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Šikl
Šetření:13. 02. 2021 - 26. 02. 2021
Počet respondentů:259
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, vážená respondentko,

 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, získaná data mi pomohou objevit, vyvrátit a nalézt adekvátní postupy a vhodná řešení v praktické části mé diplomové práce. Dotazníkové šetření je důvěrné a slouží výlučně pro účely odpovědného vyhodnocení a získání informací. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než pět minut.

Cílem diplomové práce je charakterizovat investiční přístupy mladých lidí ve věku 20 až 30 let ke zhodnocování úspor, následně definovat obecné rozdíly v preferencích vyplývajících z dosaženého vzdělání a čistého měsíčního příjmu. 

Dílčími cíli jsou: analýza závislosti vybraných proměnných. Výstupy budou zobrazeny graficky a za pomocí kontingenčních tabulek. Bude vhodné použití statistických metod pro vyhodnocení závislosti zkoumaných proměnných.

Odpovědi respondentů

1. Je Váš věk v rozmezí 20–30 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24494,21 %94,21 %  
Ne155,79 %5,79 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské13152,82 %50,58 %  
Úplné středoškolské s maturitou10040,32 %38,61 %  
Středoškolské bez maturity104,03 %3,86 %  
Základní (vč. neukončené)72,82 %2,7 %  

Graf

3. Jaké máte znalosti nebo zkušenosti týkající se problematiky spoření či investování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájmové samostudium v oblasti financí, základní přehled o investičních instrumentech10944,31 %42,08 %  
Vysokoškolské vzdělaní v oboru financí, ekonomie, matematiky nebo pracovní praxe převážně v oboru financí7329,67 %28,19 %  
Žádné6426,02 %24,71 %  

Graf

4. Jaký je hlavní zdroj Vašich pravidelných měsíčních příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislá činnost (příjem ze zaměstnání)18475,1 %71,04 %  
Jiné než výše uvedené3213,06 %12,36 %  
Podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti2811,43 %10,81 %  
Výnosy z kapitálového majetku (dividendy, úroky, pronájem aj.)10,41 %0,39 %  

Graf

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 000 Kč11044,9 %42,47 %  
20 001 – 30 000 Kč8333,88 %32,05 %  
30 001 – 40 000 Kč3112,65 %11,97 %  
Vyšší než 40 000 Kč218,57 %8,11 %  

Graf

6. Jakou částku jste schopni průměrně měsíčně uspořit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 001 Kč – 5 000 Kč6727,46 %25,87 %  
1 001 Kč – 3 000 Kč5723,36 %22,01 %  
5 001 Kč – 10 000 Kč5422,13 %20,85 %  
0 Kč – 1 000 Kč3413,93 %13,13 %  
Více než 10 000 Kč3213,11 %12,36 %  

Graf

7. Jaká je výše Vašich úspor, které je možné rychle přeměnit na hotové peníze? (max. do třech měsíců)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100 000 Kč17471,31 %67,18 %  
100 000 Kč – 500 000 Kč5723,36 %22,01 %  
Více než 500 000 Kč135,33 %5,02 %  

Graf

8. Vyberte, které z níže uvedených možností, využíváte ke zhodnocování vašich prostředků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spořící účet18475,41 %71,04 %  
Stavební spoření10944,67 %42,08 %  
Penzijní připojištění4618,85 %17,76 %  
Životní pojištění4217,21 %16,22 %  
Akcie3815,57 %14,67 %  
Podílové fondy3012,3 %11,58 %  
Dluhopisy145,74 %5,41 %  
Komodity145,74 %5,41 %  
Instrumenty peněžního trhu145,74 %5,41 %  
Termínovaný vklad83,28 %3,09 %  
Peněžní trh (devizy)10,41 %0,39 %  

Graf

9. Vyberte, které z níže uvedených možností, hodláte využívat v budoucnu ke zhodnocování vašich prostředků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spořící účet13856,56 %53,28 %  
Stavební spoření11647,54 %44,79 %  
Penzijní připojištění10442,62 %40,15 %  
Akcie8434,43 %32,43 %  
Životní pojištění6526,64 %25,1 %  
Podílové fondy5221,31 %20,08 %  
Dluhopisy3815,57 %14,67 %  
Komodity3413,93 %13,13 %  
Instrumenty peněžního trhu218,61 %8,11 %  
Termínovaný vklad135,33 %5,02 %  

Graf

10. Jaké faktory jsou pro Vás klíčové při výběru spořícího či investičního instrumentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výnosnost17973,36 %69,11 %  
Důvěryhodnost poskytovatele produktu14459,02 %55,6 %  
Riziko12049,18 %46,33 %  
Dostupnost finančních prostředků7530,74 %28,96 %  
Poplatky spjaté s využíváním produktu6928,28 %26,64 %  
Jiné než výše uvedené93,69 %3,47 %  

Graf

11. Jaký je Váš přístup ke zhodnocování finančních prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Očekávám garantovaný výnos bez rizika poklesu hodnoty vložených prostředků.10442,62 %40,15 %  
Očekávám nízké kolísání a tomu odpovídající zhodnocení, výnos je nadinflační.8434,43 %32,43 %  
Očekávám vyšší výnos, a to i za cenu vyššího rizika poklesu hodnoty vložených prostředků.4418,03 %16,99 %  
Očekávám vysoké výnosy, a to i za cenu vysokého rizika poklesu hodnoty i pod úroveň původně vložených prostředků.124,92 %4,63 %  

Graf

12. Za jakým účelem zhodnocujete Vaše finanční prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytvoření finanční rezervy na mimořádné výdaje8836,07 %33,98 %  
Zhodnocení volných finančních prostředků, které nemají předem určené využití, ale je pravděpodobné, že je budu v budoucnu zčásti využívat8133,2 %31,27 %  
Dočasné zhodnocení volných finančních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy na předem známý účel (např. důchod, školné, renta apod.).4016,39 %15,44 %  
Uložení finančních prostředků do investičních nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný výnos a v budoucnu nezamýšlím jejich využití229,02 %8,49 %  
Jiné než výše uvedené135,33 %5,02 %  

Graf

13. Jak dlouhý investiční horizont předpokládáte u Vámi uvažovaného investičního portfolia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 5 let9040,72 %34,75 %  
3 roky až 5 let6228,05 %23,94 %  
1 rok až 3 roky5022,62 %19,31 %  
Do 1 roku198,6 %7,34 %  

Graf

14. S jakou pravděpodobností investiční horizont dodržíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohlo by se v budoucnu stát, že investované prostředky budu potřebovat k jiným účelům a nedodržím tak původně zamýšlený investiční horizont11747,95 %45,17 %  
Očekávám, že své investované prostředky nebudu potřebovat k jiným účelům a zamýšlený investiční horizont s vysokou pravděpodobností dodržím9639,34 %37,07 %  
Je velmi pravděpodobné, že investované prostředky budu potřebovat dříve, než je původně plánován investiční horizont3112,7 %11,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Váš věk v rozmezí 20–30 let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaké máte znalosti nebo zkušenosti týkající se problematiky spoření či investování?

4. Jaký je hlavní zdroj Vašich pravidelných měsíčních příjmů?

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. Jakou částku jste schopni průměrně měsíčně uspořit?

7. Jaká je výše Vašich úspor, které je možné rychle přeměnit na hotové peníze? (max. do třech měsíců)

8. Vyberte, které z níže uvedených možností, využíváte ke zhodnocování vašich prostředků.

9. Vyberte, které z níže uvedených možností, hodláte využívat v budoucnu ke zhodnocování vašich prostředků.

10. Jaké faktory jsou pro Vás klíčové při výběru spořícího či investičního instrumentu?

11. Jaký je Váš přístup ke zhodnocování finančních prostředků?

12. Za jakým účelem zhodnocujete Vaše finanční prostředky?

13. Jak dlouhý investiční horizont předpokládáte u Vámi uvažovaného investičního portfolia?

14. S jakou pravděpodobností investiční horizont dodržíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Váš věk v rozmezí 20–30 let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaké máte znalosti nebo zkušenosti týkající se problematiky spoření či investování?

4. Jaký je hlavní zdroj Vašich pravidelných měsíčních příjmů?

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. Jakou částku jste schopni průměrně měsíčně uspořit?

7. Jaká je výše Vašich úspor, které je možné rychle přeměnit na hotové peníze? (max. do třech měsíců)

8. Vyberte, které z níže uvedených možností, využíváte ke zhodnocování vašich prostředků.

9. Vyberte, které z níže uvedených možností, hodláte využívat v budoucnu ke zhodnocování vašich prostředků.

10. Jaké faktory jsou pro Vás klíčové při výběru spořícího či investičního instrumentu?

11. Jaký je Váš přístup ke zhodnocování finančních prostředků?

12. Za jakým účelem zhodnocujete Vaše finanční prostředky?

13. Jak dlouhý investiční horizont předpokládáte u Vámi uvažovaného investičního portfolia?

14. S jakou pravděpodobností investiční horizont dodržíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šikl, O.Investiční přístupy mladých lidí ke zhodnocování vlastních úspor (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://investicni-pristupy-mladych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.