Islám v ČR, jeho znalost a postoje k němu

Konec vyplňování 05. 07. 2021 00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.02:37

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovídejte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nejedná se o test vašich znalostí a vědomostí. Pravdivou opovědí mi pomůžete zjistit skutečný stav věci a výsledek bude pak co nejvíce odpovídat realitě.

Výsledky dotazníku budou použity pro potřeby bakalářské práce.

Milan Běloveský

 Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.