Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ITC a didaktika

ITC a didaktika

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. července)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Daňková
Šetření:23. 01. 2011 - 06. 02. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti a kolegové,

v současné době zpracovávám závěrečnou bakalářskou práci na téma - Využití moderních informačních a komunikačních technologií při samostudiu pedagogů v mateřských školách.

Její součástí je i výzkum provedený mezi studenty a čerstvými absolventy středních a vysokých pedagogických škol formou anonymního dotazníku. Obracím se na Vás s prosbou o jeho vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je určen studentům pedagogických oborů.

Odpovědi respondentů

1. Studujete nyní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [střední školuotázka č. 2, vysokou školuotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokou školu 3361,11 %61,11 %  
střední školu 2138,89 %38,89 %  

Graf

2. Uveďte název školy, studijní obor

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 33, 160 00 Praha 6 , Předškolní a mimoškolní pedagogika

ČZU, podnikání a administrativa

gymnázium

Gymnázium

Karlova univerzita, Učitelství pro 1. st. ZŠ

ped evropská,přesškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogická fakulta UK, Učitelství pro 1. st. ZŠ Pedagogická fakulta MU, Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta UK, Učitelství pro 1. st. ZŠ

peďák Evropská

PEDF UK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PedF UK učitelství pro 1.st. ZŠ

PPedagogické lyceum, Střední pedagogická škola Futurum, Praha 10

prvni stupen zs

předškolní a mimoškolní pedagogika ped.Evropská

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgŠ Evropská Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPgš Evropská, předškolní ped.

SPgŠ Futurum s.r.o

Střední odborné pedagogická Evropská Praha 6

Střední pedagogická škola Futurum, pedagogické lyceum

Střední škola oděvního a grafického designu. Obor podnikání

učitelství pro mateřské školy UK-Bc.

UK Paed - školský management

UK Pedf Učitelství pro 1. st. ZŠ

UK Pedf, Učitelství pro 1. st. ZŠ

UK, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

UK: PedF - I.ST a SPPG Info ke 3. otázce - výuka ICT je v povinně volitelných předmětech - asi by bylo i možné se jí vyhnout Info ke 4. otázce - jak kterého předmětu zabývajícího se ICT (a ne všichni si ho musí vybrat) -> hodně záleží na tom, zda si studenti tyto předměty vyberou či ne

Univerzita Hradec Králové, Peadogogická fakulta, Učitelství pro Mš

Univerzita Hradec Králové, Peadogogická fakulta, Učitelství pro Mš

Univerzita Hradec Králové, Peadogogická fakulta, Učitelství pro Mš

Univerzita Hradec Králové, Peadogogická fakulta, Učitelství pro Mš

Univerzita Hradec Králové, Peadogogická fakulta, Učitelství pro Mš

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. st. ZŠ

Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, Učiteství pro první stupeň základní školy.

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Karlova, PedF, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Karlova, PedF, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Kartlova, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Palackého v Olomouci, Učitelství pro 1. stupeň Zš a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

UP Olomouc Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

UP Olomouc, Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

up olomouc, učitelství pro 1. stupeň zš + aj

všeobecné gymnázium

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Management cestovního ruchu

3. Je výuka ICT součástí studia ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4787,04 %87,04 %  
ne712,96 %12,96 %  

Graf

4. Je obsah předmětu zaměřen na didaktiku práce s ICT, které je možné zapojit do vzdělávání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3472,34 %62,96 %  
ano1327,66 %24,07 %  

Graf

5. Myslíte si, že studenti jsou v době studia po stránce didaktické připravováni na začlenění ICT do výuky ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %14,81 %  
ne323,08 %5,56 %  
nevím215,38 %3,7 %  

Graf

6. Souhlasíte s tvrzením, že jsou studenti po ukončrní studia dostatečně vybaveni DIDAKTICKÝMI znalostmi pro začlenění ICT do výuky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1845 %33,33 %  
nesouhlasím1537,5 %27,78 %  
spíše souhlasím410 %7,41 %  
nevím37,5 %5,56 %  

Graf

7. Je obsah předmětu zaměřen na dovednosti v práci např. s textovými, tabulkovými nebo prezentačními programy Word,Excel PowerPoint?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4595,74 %83,33 %  
ne24,26 %3,7 %  

Graf

8. Myslíte si, že je ICT a ICT gramotnosti věnován ve studijních programech dostatečný prostor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3782,22 %68,52 %  
ano817,78 %14,81 %  

Graf

9. Myslíte si, že studenti mají dostatečné základní technické uživatelské dovednosti pro práci s ICT ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3055,56 %55,56 %  
ne2444,44 %44,44 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že studenti získají při studiu UŽIVATELSKÉ znalosti v oblasti ICT v potřebném rozsahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2546,3 %46,3 %  
spíše nesouhlasím1222,22 %22,22 %  
nevím712,96 %12,96 %  
souhlasím611,11 %11,11 %  
nesouhlasím47,41 %7,41 %  

Graf

11. Domníváte,se, že je vhodné, aby se absolvent po ukončení studia zúčastnil kurzu ICT rozšiřujícím základní uživatelské dovednosti v práci s ICT ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1629,63 %29,63 %  
nesouhlasím1222,22 %22,22 %  
souhlasím1120,37 %20,37 %  
spíše nesouhlasím1018,52 %18,52 %  
nevím59,26 %9,26 %  

Graf

12. V jaké oblasti je potřeba rozšířit, zkvalitnit přípravu dovedností ICT ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- výuka s využitím interaktivních tabulí - naučit pedagogy (i vysokoškolské) jak psát prezentace

- zařadit tento předmět do povinných. A hlavně učit jak učit děti. Mám dojem, zařídit to tak, aby se studentky nebály si tento předmět zvolit.

didaktika

možnost teorii ověřit praxí např. s výukovým SW

Naucit studenty pracovat s wordem, excelem, delat prezentace, pracobvat s internetem.. A pak mozna i neco malo k tomu, jak se pripojit k urcite siti, co se da v pc nastavit, aby to slapalo tak jak ma.. A na co bezny uzivatel radsi nema sahat..

Praktická aplikace znalostí. Práce v programech, nikoli pouze teorie.

Stačí, aby lidi uměli myslet... Naučit je více přemýšlet - číst, co je na monitoru. Aby pak nevznikaly situace typu "na co mám kliknout?"

Studenti se podle mě už na vysokou hlásí s potřebnými znalostmi, Vysoká škola je spíše rozšiřuje o mnohdy zbytečné dovednosti, jako psát dokument, bez odrážek navíc. Na svých pedagogicky zaměřených školách bych dala přednost výuky tvorby programů na interaktivní tabuli.

V našem studijním oboru není žádný kurz ICT, můžeme si ho pouze volitelně vybrat. Jenže s našimi počty povinných a povinně volitelných předmětů je to celkem nemožné.

Více praktických dovedností, nevyučovat zbytečné nesmysly, které nevyužijeme.

více se zaměřit na práci v různých operačních systémech, v poslední době je stále rozšířenější Mac a Linux, Windows také doznal spoustu změn, prohloubit znalosti textových a tabulkových editorů atd.

vyzkoušet znalosti i prakticky

zaměření na obor ve kterém žák studuje, v našem případě třeba tvorba programů pro interaktivní tabuli apod.

zapojení do výuky a ovládání výukových programů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Daňková, D.ITC a didaktika (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://itc-a-didaktika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.